Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  

28 czerwca 2011

Nowy Raport zmian w obszarach roboczych ISOF

Firma HEUTHES zakończyła prace badawczo-rozwojowe nad zaawansowanym "Raportem zmian w obszarach roboczych" systemu ISOF. Pozwala on na błyskawiczną orientację we wszelkich zmianach w obszarach roboczych oraz aktywne włączanie się użytkowników w obieg pracy m.in. przez możliwość edytowania dokumentów czy wpisywania ocen lub komentarzy. Szczegółowa prezentacja możliwości i pracy z nowym raportem jest dostępna w filmie na stronie www.isof.pl/filmy/film_obszary.htm (11:30 min., prosimy włączyć głośniki).

Warto przypomnieć, że istotną nowością na rynku rozwiązań ERP, którą wprowadziły obszary robocze w ISOF jest to, że dokumentami nad którymi może pracować zespół osób w różnym czasie, mogą być nie tylko dokumenty elektroniczne modułu DMS, ale również wirtualne tj. formularze, oferty, klienci, aktywności, faktury, zadania, wymagania, zgłoszenia serwisowe. W rzeczywistości są one zapisane w systemie ERP, a w DMS występują jako linki-odnośniki do nich. Pozwala to przykładowo pracować grupie nad ofertą, która jest przechowywana w ERP, a nie w DMS.

Podstawowe zalety obszarów roboczych to łatwo definiowalne, wyodrębnione graficznie, indywidualne obszary robocze. Każdy z nich może zawierać dowolną liczbę pracowników i dokumentów. Podobne pola są również wyświetlane dla obszarów do których użytkownik zostaje zaproszony jako gość. Zmiany w dokumentach są ogłaszane przy pomocy mechanizmu subskrypcji. Dzięki temu znacznie przyspieszona i ułatwiona zostaje praca grupowa i dostęp do dokumentów nad którymi pracuje zespół.

Nowe rozwiązanie będzie można wypróbować na demo systemu w lipcu 2011 r. Następnie zostanie udostępnione wszystkim klientom wraz z kolejną wersją 11.6.5 ISOF.

27 czerwca 2011

15-lecie MR Banku z HEUTHES

Firma HEUTHES została Partnerem uroczystej Gali podsumowującej 15 lat działalności Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. na rzecz Zrzeszonych Banków Spółdzielczych.

Gala odbędzie się w dniu 27 czerwca 2011 r. w Warszawie w Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki. W wydarzeniu wezmą udział liczni goście, w tym między innymi władze Mazowieckiego Banku Regionalnego, przedstawiciele Parlamentu, Rządu RP, Prezesi Banków Spółdzielczych. Ze strony HEUTHES - dostawcy zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla bankowości, obsługującego m.in. MR Bank S.A. - w imprezie uczestniczyć będzie prezes zarządu firmy - Wojciech Grzybek.

Mazowiecki Bank Regionalny S.A. jest młodym, dynamicznie rozwijającym się bankiem, zrzeszającym 77 banków spółdzielczych z terenu województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego i łódzkiego. Posiada 7 oddziałów w: Ciechanowie, Łodzi, Łowiczu, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Radomiu, Warszawie oraz filie w Łodzi, Bydgoszczy, Lublinie i Żyrardowie. Wkrótce Mazowiecki Bank Regionalny połączy się z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA zrzeszającym 150 Banków Spółdzielczych, których placówki można znaleźć w takich miastach jak: Poznań, Szczecin, Wrocław, Rzeszów, Częstochowa, Gdynia, a także w wielu średnich i małych miejscowościach.

22 czerwca 2011

HEUTHES zakończył wdrażanie TARGET2 w Banku PEKAO SA

Firma HEUTHES zakończyła wdrażanie w banku PEKAO SA obsługi TARGET2. Jest to europejski system rozliczeń międzybankowych w czasie rzeczywistym. Nowe rozwiązanie oznacza w praktyce dla PEKAO SA możliwość oferowania klientom dokonywania przelewów w euro, księgowanych przez odbiorców w ciągu krótkiego czasu, nawet kilkudziesięciu minut. Zgodnie z przyjętymi założeniami migracja wszystkich działających w Polsce banków do TARGET2 powinna zakończyć się w tym roku.

System TARGET2 jest dedykowany dla płatności wysokokwotowych (high value payments), ale włączenie go do użytkowanego już przez bank innego rozwiązania HEUTHES, systemu MULTICENTAUR, umożliwiło przesyłanie dowolnych kwot.

MULTICENTAUR integruje systemy zarówno otoczenia bankowego, jak i wewnętrzne banku tworząc główny "hub transakcyjny". Wszelkie systemy wykorzystują go do wymiany informacji i do pośredniczenia w komunikacji z otoczeniem banku i jego klientami. System zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w operacjach krajowych i zagranicznych ELIXIR, EUROELIXIR, SORBNET, SORBNET EURO, SWIFT, SEPA, LORO, NOSTRO, OPO, IPO oraz rozliczanie czeków zagranicznych. W zakresie przetwarzania wewnętrznego integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: System Księgi Głównej kont rozrachunkowych, System Kartowy, Home-Banking i ERP dla zaplecza. Dzięki modułowi MC-INTRA i technologii Client-Web-Server, praca z systemem może być prowadzona na stacjach roboczych pracowników banku bez konieczności instalowania systemu, wprost w oknie przeglądarki internetowej. Rozwiązanie jest obecnie wykorzystywane przez Bank PEKAO SA i Mazowiecki Bank Regionalny SA.

13 czerwca 2011

Nowy katalog szkoleń ISOF

Firma HEUTHES udostępniła nowy katalog szkoleń systemu ISOF. Zawiera on zestaw proponowanych ponad 60 kursów pokrywających obszerny zakres funkcjonalności występujących w systemach ERP. Szkolenia są przeprowadzane w trybie telekonferencji, e-learningu oraz w siedzibie firmy HEUTHES lub klienta.

Każdy kurs jest nastawiony na przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy i umożliwienie zdobycia przez nich konkretnych umiejętności wykorzystywanych w codziennej pracy z systemami ERP.

Na stronie www.isof.pl/szkolenia/ znajduje się pełny spis kursów (również w formacie PDF do pobrania) w podziale na zagadnienia podstawowe, zaawansowane oraz według stanowisk pracy uczestników szkoleń. W oparciu o ten katalog każdy może precyzyjnie dopasować tematykę potrzebnych kursów i wypełnić elektroniczny formularz zapotrzebowania.

Na uwagę zasługuje zestaw szkoleń zaawansowanych. W części dedykowanej dla kadry kierowniczej zawiera on m.in. zagadnienia modelowanie procesów biznesowych oraz sprzedażowych z wykorzystaniem systemu CRM i obiegów DMS, jak również metodykę zarządzania przyszłymi przepływami gotówkowymi.

3 czerwca 2011

Dokumenty pod kontrolą - konferencja z HEUTHES

Firma HEUTHES weźmie udział w konferencji Nowoczesne przedsiębiorstwo - dokumenty pod kontrolą, która odbędzie się 8 czerwca 2011 r. w Warszawie w Centrum Bankowo-Finansowym "Nowy Świat" (ul. Nowy Świat 6/12). Impreza poświęcona będzie optymalizacji procesów obiegu dokumentów oraz innych procesów biznesowych w całym cyklu życia dokumentu w przedsiębiorstwie.

Konferencja jest adresowana do:

 • CIO, Dyrektorów i Kierowników działów informatycznych, infrastruktury IT i technologii,
 • Dyrektorów i Kierowników Finansowych,
 • Dyrektorów i Kierowników Personalnych,
 • Dyrektorów i Kierowników Administracyjnych,
 • Dyrektorów i Kierowników odpowiedzialnych za zarządzanie drukiem i korespondencją,
 • Osób odpowiedzialnych za procesy związane z zarządzaniem dokumentami i informacjami,
 • Dyrektorów i Kierowników ds. operacyjnych,
 • Kierowników ds. zakupów.

W ramach konferencji zastępca dyrektora Handlowego HEUTHES, Marek Paszkowski, wygłosi o godz. 11.50 wykład pt. "Zarządzanie obiegiem dokumentów i pracy na przykładzie systemu ISOF-Workflow".

Więcej informacji o konferencji można uzyskać na stronie http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/obieg-dokumentow-w-firmie.htm

Zapraszamy!

1 czerwca 2011

Obniżka abonamentu ISOF dla biur rachunkowych

Firma HEUTHES obniża od 1 czerwca br. opłaty dedykowanych pakietów ISOF dla biur rachunkowych. Miesięczna opłata abonamentowa za pakiet ISOF w trybie SaaS obniżona została o 10 % i wynosi teraz 89 PLN netto dla biura. Obniżono również ceny za każdą obsługiwaną firmę, o 20% do 39 PLN w przypadku firm, które dotyczy Księga Przychodów i Rozchodów oraz o 10% do 89 PLN dla firm prowadzących pełną księgowość.

Unikalną cechą ISOF jest możliwość równoczesnej pracy w systemie przedsiębiorstwa i obsługującego go biura rachunkowego przez Internet w przeglądarce Internet Explorer, Firefox lub Chrome. Firmy mogą zdalnie wprowadzać dokumenty (np. faktury), które są później dekretowane przez biuro lub elektronicznie wysyłać dokumenty do zaksięgowania. Biura mogą udostępniać obsługiwanym firmom generowane automatycznie raporty oparte na rzeczywistych danych. Klienci mogą je odbierać pocztą elektroniczną lub odczytywać po zalogowaniu do ISOF w module DMS lub Centrum Dowodzenia nawet bez uruchamiania modułu księgowego. Z drugiej strony firmy mogą regulować uprawnienia dostępu do posiadanego systemu obsługującym je biurom.

Bliższe informacje na stronie http://www.isof.pl/biura_rach.hdb.

31 maja 2011

Nowa wersja 11.6.4 systemu ISOF

Firma HEUTHES wdroży dla wszystkich użytkowników ISOF kolejną wersję 11.6.4 systemu. Najważniejsze modyfikacje obejmują Obszary robocze i Formularze w DMS oraz Księgę Podatkową.

Obszar roboczy to rozwiązanie, które pozwala zaprosić do niego innych użytkowników i udostępnić im odnośniki do dokumentów elektronicznych. Mogą być one przeglądane, edytowane, a także komentowane i oceniane. Informacje o wszelkich zmianach są rozpowszechniane wśród uczestników obszaru poprzez system subskrypcji i powiadomień.

Podstawowe zalety obszarów to łatwe, dynamiczne tworzenie środowiska pracy grupowej nad dokumentami oraz automatyczne nadawanie uprawnień do dokumentów zaproszonym uczestnikom. Dzięki obszarom bardzo łatwo można zorganizować pracę nad dowolną ilością informacji współdzielonych pomiędzy osobami w firmie. Każda z nich może pracować nad tymi samymi dokumentami w różnym czasie. Szczegółowe informacje znajdują się w filmie na stronie http://www.isof.pl/filmy/filmy/obszary/index.html (9:50 min., prosimy włączyć głośniki).

Inne zmiany w systemie to: wprowadzenie Formularzy, które mogą pobierać wartości z dokumentów wirtualnych zarejestrowanych w ISOF (Ofert, Zamówień od Klienta, Zamówień do Dostawcy, WZ, PZ, FS); możliwość podglądu poczty DMS innych użytkowników przez uprawnionego operatora, obsługa w Księdze Podatkowej firm nie będących płatnikami podatku VAT oraz możliwość wprowadzania pozycji wartościowych na dokumentach PZ, FZ i FIU.

Stosowanie przez HEUTHES w produkcji ISOF własnej technologii chmurowej Client-Web-Server (ang. Cloud Computing) powoduje, że wprowadzanie zmian jest przyjazne dla klientów. Nowe rozwiązania zostanie udostępnione wszystkim klientom wraz z kolejną wersją 11.6.4 ISOF na początku czerwca 2011 r.

30 maja 2011

Kredyt Bank gratuluje firmie HEUTHES - Gazeli Biznesu

Firma HEUTHES po raz czwarty została wyróżniona zaszczytnym tytułem Gazela Biznesu w ramach rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm, zorganizowanego przez dziennik "Puls Biznesu" i wywiadownię gospodarczą Coface Poland. Wcześniej ten prestiżowy tytuł HEUTHES zdobył już trzykrotnie za lata 2009, 2008 i 2003.

Partnerem strategicznym XI edycji rankingu Gazele Biznesu 2010 był Kredyt Bank, który przekazał firmie HEUTHES gratulacje w związku z przynależnością do elitarnego grona przedsiębiorstw, które łączą dynamiczny rozwój z rzetelnością, wiarygodnością i jawnością działania.

27 maja 2011

Pierwsze negatywne skutki przejęcia Skype przez Microsoft

Jak informuje serwis h-online.com Skype rozwiązał umowę z firmą Digium, twórcą popularnej platformy telefonicznej Asterisk, rozwijanej na zasadach Open Source.

Asterisk umożliwiał integrację z siecią Skype poprzez dedykowaną wtyczkę. Dzięki niej użytkownicy korzystający z centrali VoIP mogli wykonywać przez telefon rozmowy za pomocą Skype i z drugiej strony użytkownicy Skype mogli wdzwaniać się do centrali telefonicznej, tak jak użytkownicy telefonii tradycyjnej. Rozwiązanie to znacznie ograniczało koszty rozmów telefonicznych w firmach. Decyzja Skype oznacza, że od 26 lipca br. nowe wtyczki nie będą już aktywowane, a dotychczasowe pozostaną aktywne jeszcze przez okres 2 lat.

Skype zarzeka się co prawda, że decyzję o faktycznym zablokowaniu Asteriska podjął już kilka miesięcy temu. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że jest ona nierozerwalnie związana z niedawnym przejęciem Skype przez Microsoft za ponad 8,5 miliarda dolarów. Zapewne wkrótce usłyszymy, że miejsce rozwiązania z kręgu Open Source zajmie w Skype inna platforma komunikacyjna Lync - własne rozwiązanie Microsoft.

Z ostatniej chwili. Strony WWW w dniu 26.5.2011 obiegła informacja rozpowszechniana przez wp.pl o tym, że użytkownicy sieci Skype mają problemy z nawiązywaniem połączeń.

26 maja 2011

Europa liderem biurkowego Linuksa

Serwis h-online.com przytoczył wyniki badań popularności Linuksa w różnych krajach w okresie luty-kwiecień br. Według nich Europa jest liderem w wykorzystaniu tego systemu operacyjnego, który jest obecny na 1,14% komputerów. Wyprzedza Amerykę Południową z 0,88%, Amerykę Północną z Oceanią 0,72%, Afrykę 0,45% i Azję 0,34%. Średnia globalna wyniosła 0,76%.

Analiza przeprowadzona została na podstawie danych zebranych przez serwis statystyk internetowych StatCounter, które śledzą ponad 3 miliony witryn internetowych. Linux jest najbardziej popularny na Kubie, gdzie odnotowano 6,33% wizyt przeprowadzonych przy użyciu komputerów z Linuksem. Kolejne miejsca zajęły Wenezuela - 3,70% oraz Urugwaj - 3,20%. W Europie Linux jest najczęściej wykorzystywany w Macedonii - 2,80% (szóste miejsce), Niemczech - 1,26% (dziewiętnaste miejsce), Finlandii (2,31%), Hiszpanii (1,89%), Francji i Czechach (po 1,73%) oraz Włoszech (1,54%). Wskaźnik penetracji Linuksa dla Polski wynosi 1,12%.

Rozwiązania linuksowe są coraz szerzej stosowane w środowisku biznesowym. Pisaliśmy już o tym, że niemiecka firma ubezpieczeniowa LVM Versicherung przeniosła 10 tys. swoich komputerów na system Linux (w newsie z 29.4.2011).

25 maja 2011

Katalog szkoleń w ISOF

Firma HEUTHES wprowadzi od 1 czerwca br. dla użytkowników ISOF nowy katalog szkoleń tematycznych. Klienci będą mogli samodzielnie na stronach www.isof.pl zamawiać profilowane szkolenia z grup tematycznych obejmujących: Sprzedaż, Zakupy, Oferty, Zamówienia, Magazyn, CRM, DMS, Centrum Dowodzenia, Formularze, Kalkulacje, Zadania, Listę Płac, Kasę-Bank, Majątek Trwały, Księgę Podatkową, Finanse-Księgowość, Kartoteki, Delegacje, Administrację.

W przygotowaniu są również kursy obejmujące nie tylko metodykę pracy z poszczególnymi modułami systemu, ale również usprawnienia jakie w poszczególnych obszarach działania firm wprowadza ISOF oraz możliwości modelowania w systemie rzeczywistych procesów biznesowych. Przykładem tematów takich szkoleń jest modelowanie procesów sprzedażowych z wykorzystaniem CRM i DMS, modelowanie pracy grupowej za pomocą obiegów DMS i Obszarów Roboczych lub zarządzanie przyszłymi przepływami gotówkowymi dzięki CRM Sprzedażowemu i raportom Budżetowania i Rozrachunków.

Szkolenia będą mogły być prowadzone zarówno w trybie telekonferencji, jak i w postaci tradycyjnej w siedzibie klienta lub firmy HEUTHES. Część szkoleń będzie również dostępna w wygodnej dla klientów wersji elektronicznej na platformie e-learningowej Akademia ISOF.

24 maja 2011

CRM GIGA CON 2011 z systemem ISOF

Firma HEUTHES weźmie udział w kolejnej edycji konferencji CRM GigaCon, która odbędzie się w dniu 24 maja br. w Hotel Courtyard by Marriott w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 1).

Główne tematy konferencji to:

 • zarządzanie projektami CRM,
 • integracja systemów CRM i ERP,
 • obsługa klienta, komunikacja i budowanie lojalności,
 • e-business, e-commerce,
 • outsourcing CRM,
 • zarządzanie aplikacjami, Back Office, Front Office, EAI,
 • mobilny CRM.

Konferencja jest skierowana do:

 • kierowników działów marketingu i sprzedaży, dyrektorów handlowych,
 • osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną i marketingową,
 • kierowników działów obsługi i kontaktu z klientem,
 • analityków danych o klientach oraz sprzedaży,
 • osób odpowiedzialnych za rozwój i informatyzację firm, a także selekcję i dobór rozwiązań informatycznych,
 • administratorów sieci, inżynierów systemowych i integratorów, osób zajmujących się analizą wdrożeniową systemów klasy CRM.

Zachęcamy do odwiedzenia stoiska informacyjnego firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „System CRM - sposób na zwiększenie sprzedaży i ograniczenie kosztów”, który o godz. 10.00 wygłosi zastępca dyrektora handlowego Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wszystkie informacje na temat CRM GigaCon 2011 dostępne są pod adresem: http://gigacon.org/crm

Zapraszamy!

11 maja 2011

Obszary robocze w ISOF - prace nad wersją 2.0

Firma HEUTHES prowadzi intensywne prace testowe przed wprowadzeniem w czerwcu br. dla klientów ISOF (www.isof.pl) nowego mechanizmu obszarów roboczych w module DMS (pisaliśmy o tym w newsie z 4.2.2011). Katalog zmian funkcjonalnych jest już zamknięty, a testy dotyczą jedynie kosmetycznych zmian w ergonomii. Dzięki nim praca w systemie ERP będzie tak przyjemna jak w Facebooku.

Równocześnie podjęto prace badawczo-rozwojowe nad wersją 2.0 tego rozwiązania, w ramach której opracowano zaawansowany raport wielokryterialnego komunikowania zmian w obszarach roboczych. Oparty on będzie, o pozwalający ocenić przepływ pracy, schemat UML, dostępny już dzisiaj w historii dokumentów DMS. Nowa wersja, rozszerzona o obsługę obszarów roboczych, pozwoli na błyskawiczną orientację w zmianach dotyczących wszystkich obszarów w których uczestniczy użytkownik takich jak dodanie nowego dokumentu, wersji, komentarza i oceny, zaproszenie nowego uczestnika.

Warto przypomnieć, że istotną nowością na rynku rozwiązań ERP, którą wprowadzają obszary robocze w wersji 1.0 jest to, że dokumentami nad którymi może pracować zespół osób mogą być nie tylko dokumenty elektroniczne modułu DMS, ale również wirtualne tj. formularze, oferty, klienci, aktywności, faktury, zadania, wymagania, zgłoszenia serwisowe. W rzeczywistości są one zapisane w systemie ERP, a w DMS występują jako linki-odnośniki do nich. Pozwala to przykładowo pracować grupie nad ofertą, która jest przechowywana w ERP, a nie w DMS.

Podstawowe zalety nowego rozwiązania to łatwo definiowalne, wyodrębnione graficznie, indywidualne obszary robocze. Każdy z nich może zawierać dowolną liczbę pracowników lub grup pracowników. Mogą być w nich również umieszczone dokumenty nad którymi pracuje dana grupa. Podobne pola są również wyświetlane dla obszarów do których użytkownik zostaje zaproszony jako gość. Zmiany w dokumentach są ogłaszane przy pomocy mechanizmu subskrypcji. Dzięki temu znacznie przyspieszona i ułatwiona zostaje praca grupowa i dostęp do dokumentów nad którymi pracuje zespół.

9 maja 2011

Jednokrotne uwierzytelnianie w ISOF

Firma HEUTHES opracowała mechanizm jednokrotnego uwierzytelniania użytkowników w systemie ISOF (www.isof.pl). Jest on skierowany przede wszystkim dla biur rachunkowych i przedsiębiorstw wielopodmiotowych. Umożliwi to biurom rachunkowym łatwiejszą obsługę dużej liczby małych podmiotów gospodarczych. Biura rachunkowe obsługujące rozliczenia wielu firm będą logowały się się do ISOF jednokrotnie i jednym kliknięciem będą mogły przełączać się pomiędzy systemami swoich klientów, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zróżnicowanych poziomów uprawnień.

Zastosowany mechanizm powoduje, że po zalogowaniu się do głównego modułu systemu ISOF uzyskuje się dostęp do systemów podrzędnych (np. finansowo-księgowego). Jednocześnie dzięki mechanizmowi biletów-tokenów (ang. tickets) zachowany jest wysoki poziom bezpieczeństwa, a systemy podrzędne przechowują logi z informacjami o aktywnościach użytkowników oraz umożliwiają firmom regulowanie dostępu do posiadanego systemu obsługującym je biurom.

Jest to możliwe gdyż ISOF jest zgodny z technologią Client-Web-Server i pracuje w chmurze (ang. Cloud Computing). Dzięki temu unikalną cechą ISOF jest możliwość równoczesnej pracy w systemie przedsiębiorstwa i obsługującego go biura rachunkowego. Firmy mogą wprowadzać dokumenty księgowe (np. faktury), które są później dekretowane przez biuro.

Nowe rozwiązanie oparte o zaawansowane rozwiązania kryptograficzne umożliwi również, za zgodą firmy użytkującej ISOF, logowanie do systemu, wykonywanie zmian, parametryzację czy testowanie przez Dział Wdrożeń HEUTHES. Znacznie zmniejszona zostanie uciążliwość jednoczesnej pracy z setkami systemów klientów. Każda firma pracująca w SaaS w systemie ISOF znajduje się bowiem pod indywidualną opieką pracownika tego działu.

Warto zauważyć, że nowe rozwiązanie jest niezależne od stosowanej przeglądarki i działa w rekomendowanych dla ISOF przeglądarkach Chrome, Firefox i Internet Explorer. Mechanizm jednokrotnego uwierzytelniania wprowadzony zostanie również w chmurowych systemach bankowych firmy HEUTHES. Pozwoli on na łatwiejsze zarządzanie tymi rozwiązaniami, składającymi się z wielu aplikacji pracujących na wielu serwerach i łatwą kontrolę nad stosowanymi mechanizmami okresowego wymuszania zmiany haseł dostępu.

Nowe rozwiązanie zostanie udostępnione klientom na początku czerwca 2011 r. Dodatkowo HEUTHES obniży również dla biur rachunkowych ceny, ze zryczałtowanymi opłatami za każdą obsługiwaną firmę. W dalszej kolejności zostaną podjęte prace badawczo-rozwojowe nad przebudową i uproszczeniem obsługi mechanizmu uprawnień w rozproszonych architekturach chmurowych.

29 kwietnia 2011

10 tys. komputerów przeniesionych do Linuksa w sektorze ubezpieczeniowym

Jak podaje serwis h-online.com niemiecka firma ubezpieczeniowa LVM Versicherung przeniosła 10 tys. swoich komputerów na system Ubuntu 10.04 LTS. Proces rozpoczął się w połowie 2010 r. kiedy rozpoczęto wdrażanie systemu na 7 tysiącach komputerów pracowników mobilnych. W pierwszym kwartale 2011 roku do nowego systemu zostało przeniesionych 3 tysiące maszyn pracowników centrali w Munster. Warto zauważyć, że niemiecka firma obok systemu operacyjnego korzysta również ze standardoweggo zestawu oprogramowania z kręgu OpenSource.

Przypomnijmy, że inną znaną firmą, która przeniosła własne platformy handlowe na rozwiązania oparte na Linuksie (pisaliśmy o tym w newsie z 11.02.2011) jest giełda papierów wartościowych w Johannesburgu (Johannesburg Stock Exchange). JSE wzięła przykład z londyńskiej giełdy (news z 09.10.2009), która przejście na Linuksa z platformy TradElect rozpoczęła w 2009 roku i oszacowała oszczędności z tego tytułu na 16 milionów dolarów amerykańskich rocznie.

Warto zauważyć, że najbardziej efektywną drogą łatwej migracji do Linuksa na stacjach roboczych jest konsekwentne stosowanie przeglądarki jako terminala systemów informatycznych. HEUTHES już od połowy lat 90-tych ubiegłego wieku produkuje aplikacje w technologii Client-Web-Server. Dzięki niej większość rozwiązań bankowych HEUTHES oraz system ISOF dla przedsiębiorstw może pracować w Linuksie w przeglądarkach Firefox i Chrome. Taka architektura wprost pasuje do przetwarzania w chmurach obliczeniowych (ang. Cloud Computing).

24 kwietnia 2011

Życzenia Wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragniemy wszystkim Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia.
 
21 kwietnia 2011

Nowe dokumenty kadrowo-płacowe w ISOF

Firma HEUTHES udostępniła w module Płace systemu ISOF (www.isof.pl) zestaw dokumentów kadrowo-płacowych, które mogą być indywidualnie dopasowywane do potrzeb każdej firmy. Wśród nich znajdują się m.in. umowa o pracę, umowa zlecenie, aneksy do umów, zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwo pracy, zlecenie badań lekarskich, itp.

Dokumenty wykorzystują formularze ISOF, których pola są automatycznie mapowane, czyli wypełniane danymi pobieranymi z systemu. Przygotowując różne szablony formularzy i ich wydruków można w szybki sposób uzyskać wiele wersji tego samego dokumentu dopasowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dla ich wygody wprowadzono również łatwe tworzenie finalnych, gotowych do wydruku i podpisu dokumentów w formacie PDF.

Aby móc wykorzystywać nowe dokumenty należy mieć wykupiony abonament do modułu Płace, DMS i CRM Marketingowy. W chwili obecnej wszyscy użytkownicy ISOF po wysłaniu do HEUTHES zapotrzebowania mogą mieć udostępnionych kilkanaście predefiniowanych dokumentów kadrowych. Modyfikacje, które dopasują je do sytuacji w poszczególnych firmach, mogą być wykonywane po przeszkoleniu samodzielnie przez użytkowników lub zlecane firmie HEUTHES.

HEUTHES planuje, że powyższy mechanizm oparty o serwer TAPIR zostanie wykorzystany również i dla innych dokumentów w ISOF. W pierwszej kolejności zaimplementowany zostanie w module Oferty.

Film o nowym rozwiązaniu można obejrzeć pod adresem http://www.isof.pl/filmy/filmy/place.

19 kwietnia 2011

Audyt bilansu i walne zgromadzenie akcjonariuszy HEUTHES

HEUTHES podsumował ostatecznie wyniki finansowe za 2010 rok po przeprowadzonym, jak co roku, przez niezależną firmę audycie bilansu. Całkowite przychody firmy ze sprzedaży systemów informatycznych dla banków i przedsiębiorstw wzrosły w roku 2010 o 9% w porównaniu z rokiem 2009. Ważny dla firmy jest również ponad 15% wzrost sprzedaży systemu ISOF oferowanego zarówno w trybie SaaS (Software as a Service), jak i licencji. Wzrost sprzedaży osiągnął poziom zaplanowany na początku 2010 roku. Na podstawie zawartych kontraktów zarząd firmy przewiduje utrzymanie tej tendencji również w 2011 roku, tym bardziej, że na koniec I kw. 2011 r. firma miała roczny portfel zamówień wypełniony w 85%.

Po audycie, w dniu 18.4.2011 r. odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki HEUTHES. W jego trakcie rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, a Wojciech Grzybek, prezes zarządu HEUTHES, otrzymał absolutorium z wykonania pełnionych obowiązków.

14 kwietnia 2011

Rozwój ośrodka zapasowego ISOF

HEUTHES rozszerzył w ośrodku zapasowym Data Center systemu ISOF główną linię internetową do maksymalnej dostępnej obecnie w UPC Polska prędkości 120/8 Mb/s. Druga linia zapasowa w TP SA to 4/4 Mb/sek.

Rozszerzenie ma związek z wprowadzoną technologią UNSYSTOR (ang. Unsymmetrical Storage) zwiększającą wydajność serwerów oraz nowym mechanizmem replikacji i implementacją dziewiątej wersji bazy danych PostgreSQL. Wpisuje się to również w dynamiczny rozwój liczby klientów ISOF. Cały proces stanowi też przygotowanie do uruchomienia w III kw. bieżącego roku usługi dostępu do ośrodka zapasowego ISOF w trybie tylko do odczytu. Dzięki temu klienci będą mogli sprawdzić w czasie rzeczywistym jak działa ośrodek zapasowy. Równocześnie będą mogły być tam uruchamiane zaawansowane raporty off-line, dzięki czemu moce obliczeniowe ośrodka zapasowego przetwarzania danych HEUTHES zostaną lepiej wykorzystane.

Drugą linię w ośrodku zapasowym HEUTHES wprowadził po 8 kwietnia 2008 r., kiedy miała miejsce największa od 1945 r. awaria sieci energetycznej, która dotknęła Szczecin. Wpłynęła ona na funkcjonowanie ośrodka zapasowego, gdyż TP SA na 72 godziny wyłączyła Internet. Jedynym dostawcą Internetu, który nie przerwał łączności w Szczecinie był UPC. Ośrodek główny ISOF nie ucierpiał gdyż jest zlokalizowany w Warszawie. Chociaż TP SA nie zdała wtedy egzaminu to obecnie oferowane niskie poziomy opóźnień transmisji są przydatne przy replikacji z ośrodka głównego do zapasowego, które są spięte bezpośrednio pomiędzy dwiema lokalizacjami.

8 kwietnia 2011

Znowu utrudnienia dla e-faktur

Tak jak przewidywała firma HEUTHES po zmianie przepisów umożliwiających e-fakturowanie bez certyfikowanego podpisu elektronicznego i systemu EDI nadal tylko nieliczni przedsiębiorcy stosują to rozwiązanie. Gazeta CRN poinformowała o raporcie firmy marketingowej MailPro, która przeprowadziła badania wśród 511 przedsiębiorstw z sektora MSP oraz 1020 klientów indywidualnych. Ponad połowa (52%) firm stwierdziła, że nie będzie wykorzystywać faktur elektronicznych, a jeszcze więcej (65%) nie chce ich otrzymywać. Tylko 13% firm wysyła faktury w formie elektronicznej, aż 84% w wersji papierowej. Z obydwu metod korzysta 3% firm. Podobnie jest z odbieraniem faktur, które otrzymuje tylko 18% firm.

Wyniki badania wskazują, że w chwili obecnej nie zanosi się na szybkie rozpowszechnienie faktur elektronicznych. Główne przeszkody to opór kontrahentów, braki wyszkolonego personelu, odpowiednich narzędzi informatycznych oraz wiedzy o nowych przepisach wśród przedsiębiorców.

Na te bariery nakłada się obecna poselska propozycja nowelizacji ustawy o VAT, która pomija korzystne zmiany wprowadzone już przez rozporządzenie z grudnia 2010 r. w sprawie e-faktur, umożliwiając wysyłanie dokumentów bez stosowania bezpiecznego certyfikowanego e-podpisu i systemu EDI.

Mimo działań rządu związanych z usuwaniem barier administracyjnych dla przedsiębiorców według raportu Komisji Europejskiej z 2009 r. (HEUTHES zauważył to w artykule "Sto tysięcy ton faktur" z 14.10.2010 r.), w Polsce wystawianych jest rocznie 1,5 mld faktur. Ponieważ faktury muszą być wystawiane w dwóch egzemplarzach, daje to 3 mld stron papieru rocznie. Faktury muszą być dostarczone do odbiorcy bezpośrednio lub pocztą. Dodatkowo obowiązuje ustawowy pięcioletni okres przechowywania faktur. W praktyce oznacza to sześć lat kosztownej dla przedsiębiorców archiwizacji ponad 100 tysięcy ton dokumentów, które muszą być przechowywane w segregatorach na 600 tysiącach standardowych regałów, które stanowią ponad 2500 km akt. Do wyprodukowania takiej ilości papieru musi zostać ściętych ponad 1,5 mln drzew. Biorąc pod uwagę szacunki Unii mówiące, że koszt obsługi faktury może sięgać 2 EUR i uwzględniając jednocześnie opinię firmy HEUTHES twierdzącej, że w Polsce jest to tylko 1 EUR, otrzymuje się przynajmniej 1,5 mld EUR (6 mld PLN) rocznie na obsługę papierowych faktur. Jest to kwota porównywalna z planowanymi dodatkowymi wpływami do budżetu po podniesieniu stawki podatku VAT w 2011 r.

6 kwietnia 2011

Heise offline

Niemiecka Heise Medien Gruppe znana jest z wydawania fachowych czasopism komputerowych, m.in. c't oraz iX. Trzeba przyznać, że są to jedne z najlepszych wydawnictw koncentrujących się na rozwiązaniach IT. Na uwagę zasługiwał również serwis heise-online.pl, w którym bardzo szybko publikowano tłumaczenia technicznej prasy światowej. Wybór artykułów był niezwykle kompetentny i obiektywny obejmując zarówno nurt komercyjnych rozwiązań IT, jak i tych z kręgu OpenSource.

Większość informatyków zna język angielski, jednak publikowanie newsów w jednym miejscu, w języku polskim znacznie ułatwiało przyswajanie nowinek i rozwiązań technicznych. Portal pełnił w tym zakresie bardzo istotną rolę. Wielka szkoda, że nie będzie to kontynuowane. Firma HEUTHES chce tym samym podziękować portalowi za dotychczasową pracę.

Trochę trudno uwierzyć, że tak duże wydawnictwo nie jest w stanie utrzymać siedmioosobowego zespołu redakcyjnego, wliczając w to tłumaczy, których praca budziła szacunek i podziw również dla kultury technicznej w Niemczech. Publikowane tłumaczenia zasługiwały na uwagę swoją jakością. Ich brak będzie z kolei dużą stratą dla kultury technicznej w Polsce.

Można podejrzewać, że trudności w pozyskaniu inwestora strategicznego były spowodowane przyjętym modelem biznesowym opierającym się na wpływach z emitowanych reklam. Grupa docelowa portalu, którą byli zapewne informatycy w większości ma zainstalowane w przeglądarkach filtry antyreklamowe i wobec tego raporty z poziomu ich emisji nie były zapewne zadowalające.

4 kwietnia 2011

Trio nowych przeglądarek dla ISOF

W ciągu dwóch ostatnich tygodni ukazały się trzy nowe wersje przeglądarek - Chrome 10, Firefox 4 i Internet Explorer 9, które dzielą między siebie 93% polskiego rynku i to one walczą o prymat najlepszej przeglądarki dla ISOF. Silna rywalizacja skutkuje dużym postępem technicznym, który zaprezentowały nowe rozwiązania.

Dla firmy HEUTHES premiery przeglądarek to konieczność testowania poprawności stosowanych rozwiązań pod kątem współpracy z ISOF. Zwykle w takich przypadkach pojawiają się nowe błędy przeglądarek, dla których projektanci HEUTHES muszą opracowywać metody neutralizowania ich skutków przez system. Pierwszy przegląd napawa optymizmem. Wszystkie przeglądarki znacznie poprawiły szybkość interpretacji skryptów JavaScript oraz prędkość wyświetlania obiektów na ekranie. To ostanie głównie dzięki wykorzystaniu kart graficznych do zwiększenia szybkości przetwarzania danych.

Dla systemu ISOF najlepszą i najbardziej bezpieczną przeglądarką obecnie jest Chrome. Stosowanie skrótów do aplikacji sprawdza się doskonale. Udostępniony mechanizm niezależnych kart (ang. sandbox) umożliwia pracę każdej zakładki w osobnym, bezpiecznym środowisku. Drugą w kolejności jest przeglądarka Firefox, do której HEUTHES ma zastrzeżenia o zaprzestanie rozwoju technologii PRISM. Przeglądarkę należy pochwalić za szybkie przeniesienie wersji 4. do rozwiązań mobilnych co umożliwia pracę z ISOF m.in. na smartfonach i tabletach. Na trzecim miejscu jest Internet Explorer, który tym razem również znacznie zwiększył wydajność i poprawił kwestię bezpieczeństwa.

Postęp w rozwoju przeglądarek bardzo cieszy firmę HEUTHES, która od połowy lat 90-tych ubiegłego wieku rozwija technologię chmurową Client-Web-Server. Dzięki niej oraz rozwijanemu obecnie HTML 5.0 przeglądarki są coraz lepszymi terminalami dla systemów bankowych i ERP. Ponieważ Chrome przekroczył próg 10% udziału w rynku, od 1 kwietnia 2011 r. HEUTHES oficjalnie włączył tą przeglądarkę do grona rekomendowanych dla ISOF. Z trzech wymienionych powyżej jest ona w chwili obecnej najszybsza i najbardziej bezpieczna dla użytkowników ISOF. Obecnie rozwój Chrome jest stabilny i przemyślany (o wcześniejszych nieprawidłowościach w polityce aktualizowania wersji pisaliśmy w newsie z 11.11.2010). Oficjalne dołączenie Chrome do listy rekomendowanych przeglądarek to w praktyce dla firmy HEUTHES zwiększenie ilości prac testowych. Prowadzone wciąż testy kompatybilności oznaczają, że jeszcze przez pewien okres mogą pojawiać się drobne niezgodności z ISOF.

Warto przy okazji zwrócić uwagę, że obok pracy w trzech przeglądarkach ISOF może być uruchamiany w trzech głównych systemach operacyjnych. Chodzi o Microsoft Windows, Linux i Mac OS. Na koniec marca 2011 Linux zwiększył swój udział rok do roku o połowę, do 1,5%. Użytkowników Mac OS przybyło w tym samym okresie również o połowę, do 0,9%. Liczba wejść ze stacji roboczych z Microsoft Windows zmniejszyła się o 0,8% do 97,1%. Bardzo powoli, ale jednostajnie przełamywany jest zasięg obecnego monopolisty.

30 marca 2011

Nowa wersja 11.6.2 systemu ISOF

Firma HEUTHES wdroży dla wszystkich użytkowników ISOF (www.isof.pl) kolejną wersję 11.6.2 systemu. Najważniejsze modyfikacje obejmują Zamówienia do dostawców, Zamówienia od klientów, Księgę Podatkową oraz korekty faktur sprzedażowych. Zmiany w Zamówieniach do dostawców obejmują przede wszystkim ujednolicenie interfejsu oraz szablonów do wyglądu i rozwiązań zawartych w innych modułach systemu. Szczegółowe informacje znajdują się w filmie (2:50 min., prosimy włączyć głośniki).

W module DMS zmodyfikowano mechanizm definicji akcji w obiegach. Umożliwiono wywołanie wielu funkcji wykonywanych w jednej akcji, wprowadzono możliwość ustalania kolejności wykonania akcji i definiowania szablonów oraz określenia czy bez wykonania akcji ma nastąpić przejście do kolejnych stanów. Zmiany powinny usprawnić i zautomatyzować przepływ dokumentów w ramach procedur wypracowanych przez firmy. Przykładem może być proces obsługi faktur zakupowych, który dzięki nowym rozwiązaniom może być bardziej dokładnie modelowany w ISOF.

Face lifting interfejsu całego systemu jest prowadzony od 2009 roku. Dzięki niemu korzystanie z ISOF jest bardziej przewidywalne i przyjazne dla wszystkich użytkowników. Do tej chwili udało się zmodyfikować: Fakturowanie, Księgę Podatkową, Zamówienia od klientów, DMS, CRM Operacyjny, CRM Sprzedażowy, CRM Serwisowy. W 2011 r. planowane jest przebudowanie Magazynu, Kasy-Banku i Ofertowania.

Stosowanie przez HEUTHES w produkcji ISOF własnej technologii chmurowej Client-Web-Server (ang. Cloud Computing) powoduje, że wprowadzanie zmian jest przyjazne dla klientów i może być przeprowadzone w dowolnej chwili. Nowe rozwiązania będzie można wypróbować na demo systemu w kwietniu 2011 r. Następnie zostaną udostępnione wszystkim klientom wraz z kolejną wersją 11.6.2 ISOF.

22 marca 2011

Chmura rozpoznaje pismo - OCR w systemie ISOF

Firma HEUTHES wdraża obsługę funkcjonalności OCR w module DMS w systemach ISOF oraz ISOF-Workflow. Funkcja będzie uruchamiana w ramach serwera TAPIR, który (jak już pisaliśmy w newsie z 31.01.2008 r.) służy do dynamicznej konwersji pomiędzy różnymi formatami plików: dokumentami tekstowymi, Microsoft Office, OpenOffice, dokumentami i raportami wewnętrznymi systemu ISOF czy plikami HTML. Umożliwia zapisanie pliku w nowym formacie jako kolejnej, rejestrowanej wersji tego samego dokumentu bez konieczności tworzenia nowego elementu, w drzewiastej strukturze DMS. Z kolei integracja z OCR umożliwi konwertowanie i zapisywanie w różnych formatach skanów dokumentów. Zastosowane rozwiązanie obsługuje większość języków europejskich. Dzięki dodatkowej analizie słownikowej uzyskuje się wysoki współczynnik poprawnego rozpoznawania polskich znaków diakrytycznych.

Funkcja OCR będzie wykorzystywana w DMS na dwa sposoby. Pierwszy z nich to zamiana zawartości zeskanowanego dokumentu na tekst. Drugi będzie polegał na tym, że zeskanowane dokumenty zostaną bez zmiany formatu przetworzone na tekst, który zostanie wykorzystany do indeksowania całotekstowego. Indeksowanie będzie od tej pory wykorzystywane w trakcie wyszukiwania zdań i fraz nie tylko wśród zawartości standardowych dokumentów tekstowych, ale również wśród skanów.

HEUTHES przewiduje, że nowe rozwiązanie będzie szczególnie przydatne w trakcie pracy z fakturami zakupowymi, zeskanowanymi umowami z kontrahentami oraz faksami. Obecnie często nie są one opisywane przez użytkowników systemu istotnymi słowami kluczowymi co utrudnia proces przeszukiwania.

Nowością jest to, że proces OCR będzie przeprowadzany na serwerze (w chmurze), dzięki temu, że TAPIR wchodzi w skład wirtualnej chmury ISOF. Dotychczasowe rozwiązania bazowały na stosowaniu aplikacji rozpoznawania tekstu po stronie stacji roboczych użytkowników systemu.

Systemy informatyczne w chmurze zostały udostępnione przez HEUTHES bankom w połowie lat 90-tych ubiegłego stulecia, a w systemie ISOF dla firm od 2000 r. Wprowadzenie OCR, obok obszarów roboczych, jest drugą poważną zmianą przygotowywaną w DMS. Obydwa rozwiązania zostaną wprowadzone dla klientów w II kw. 2011 r.

18 marca 2011

MC-Faktor Hitem Roku 2011 dla Instytucji Finansowych

Gazeta Bankowa, w trakcie uroczystej gali 17 marca 2011 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, rozstrzygnęła wyniki IV edycji konkursu Hit roku 2011 dla Instytucji Finansowych, przeznaczonego dla firm, które swoje produkty i usługi polecają bankom i instytucjom finansowym. W gronie zgłoszonych rozwiązań system MC-FAKTOR firmy HEUTHES został wyróżniony tytułem Rekomendacja. Kapitułę konkursu stanowiło grono niezależnych ekspertów. W 2009 roku rekomendację w tym konkursie uzyskał również system GRYFCARD, w kolejnym roku to samo wyróżnienie przyznano systemowi ISOF-Workflow, oba wyprodukowane przez HEUTHES.

MULTICENTAUR-FAKTOR (MC-FAKTOR) jest przeznaczony dla banków i instytucji finansowych i służy do automatyzacji obsługi wszystkich podstawowych procesów faktoringowych. W 2011 r. wprowadzono na rynek nową wersję systemu. Jego budowa pozwala na szybką konfigurację umów m.in. w zakresie następujących usług faktoringu: z regresem, bez regresu, odwrotnego oraz zarządzania fakturami bez wykupu. Cechą charakterystyczną systemu jest rozbudowany mechanizm automatyzacji prac.

MC-FAKTOR jest częścią systemu MULTICENTAUR, który zawiera liczne moduły obsługi procesów biznesowych w banku. Może on być wdrożony samodzielnie lub można go rozbudować o dodatkowe funkcjonalności wymagane przez daną instytucję. Udostępnienie systemu poprzez przeglądarkę internetową sprawia, iż wdrożenie rozwiązania ogranicza się do jego instalacji na serwerze bez konieczności dodatkowego dostosowywania stanowisk roboczych pracowników. Jedną z zalet systemu jest zagwarantowanie klientowi dostępu do aktualnych informacji odnośnie postępu realizacji zlecenia w każdym momencie jego obsługi.

Systemy bankowe firmy HEUTHES pracują obecnie w PEKAO SA, Banku Gospodarki Żywnościowej SA, DnB Nord Polska SA, Gospodarczym Banku Wielkopolski SA, Mazowieckim Banku Regionalnym SA oraz w dwóch grupach składających się z ponad 230 banków spółdzielczych.

Zobacz więcej: http://gb.pl/

Gazeta Bankowa 3/2011

18 marca 2011

Łatwy start z ISOF - nowa promocja

W okresie od 16.03.2011 r. HEUTHES oferuje przystąpienie do promocji "ISOF-łatwy start". Jest ona adresowana do średnich firm. Dzięki niej można w dużo prostszy sposób zostać użytkownikiem systemu ISOF, rozwiązania klasy ERP wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dowolnej branży.

Firmy w ramach promocji uzyskują możliwość rozłożenia na 12 rat należności za parametryzację i wdrożenie systemu ISOF. Dodatkowo obniżono opłatę za aktywację systemu oraz wprowadzono 5-procentowy rabat na opłaty abonamentowe przez okres 12 miesięcy.

Warto zauważyć, że równolegle firma oferuje promocję „Pakiet ISOF Mała Firma” dedykowaną dla mikro i małych firm oraz "ISOF dla Innowacji" przeznaczoną dla Centrów Innowacji i skupionych wokół nich firm innowacyjnych.

Więcej informacji na stronie www.isof.pl/promocje.

18 marca 2011

Skimming kart chipowych

HEUTHES wspólnie z bankami uczestniczy w zakończeniu ery tradycyjnych kart płatniczych z paskami magnetycznymi. Proces ten jest zgodny z projektem SEPA, który wymusza stosowanie zaawansowanych autoryzacji przy wykorzystaniu kart procesorowych (EMV). W tym kontekście konsternację wzbudza fakt, że jak podaje serwis heise-online.pl nawet karty z chipem są podatne na przestępcze ataki.

W prezentacji zatytułowanej "Credit Card skimming and PIN harvesting in an EMV world" (http://dev.inversepath.com/download/emv/emv_2011.pdf) udowodniono, że karty elektroniczne (EC) i karty kredytowe wyposażone w układ w standardzie EMV nie są odporne na skimming, czyli przechwytywanie danych karty i numeru PIN. Opisano jak w łatwy sposób można podsłuchać i zmanipulować komunikację między terminalem a chipem aby wymusić weryfikację offline z transmisją w tekście jawnym, umożliwiającą odczytanie sprawdzanego numeru PIN.

Co prawda aby skorzystać z przechwyconego numeru PIN, skimmer musi albo ukraść kartę klientowi, albo dodatkowo odczytać pasek magnetyczny i stworzyć kopię karty. Szczególnie niepokojące jest jednak to, że jak się okazuje, nie ma znaczenia, czy karta zawiera tani chip pozbawiony własnej funkcji kryptograficznej (SDA), czy drogi i uchodzący obecnie za bezpieczny układ z mechanizmem DDA (Dynamic Data Authentication). Niestety problem tkwi w błędzie specyfikacji protokołu EMV co oznacza, że niełatwo będzie zamknąć tę lukę.

17 marca 2011

XXIV Forum Bankowości Elektronicznej z HEUTHES

Firma HEUTHES wzięła udział w organizowanym przez Centrum Promocji Informatyki XXIV FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ, które odbyło się w dn. 17 marca 2011 r. w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie. Tym razem tematem przewodnim była "Bankowość mobilna i zbliżeniowa - elektroniczny dostęp do klientów i dystrybucja usług". Forum zostało objęte patronatem Związku Banków Polskich.

W trakcie konferencji zostały poruszone m.in. takie zagadnienia jak:

 • technologie informatyczne w bankowości mobilnej;
 • bezpieczeństwo transakcji w mobile banking;
 • problemy autoryzacji;
 • płatności mobilne poprzez telefonię komórkowa;
 • TV-banking;
 • funkcjonalności systemu mobilnej bankowości;
 • technologia kart zbliżeniowych;
 • elektroniczne kanały dostępu do mobilnego klienta;
 • outsourcing rozwiązań mobilnych.

XXIV edycja Forum stanowiła doskonałą okazją do spotkania i dialogu osób zainteresowanych rozwojem nowoczesnej bankowości.

Więcej informacji na www.cpi.com.pl

16 marca 2011

Nowa technologia UNSYSTOR już w systemie ISOF

HEUTHES unowocześnił i rozbudował serwery pracujące na potrzeby systemu ISOF. Jak już informowaliśmy (w newsie z 30.4.2010 r.) firma pracuje nad zwiększeniem wydajności serwerów przy zastosowaniu rozwiązania UNSYSTOR (ang. Unsymmetrical Storage). Obecnie udało się stworzyć nowy serwer, który w dużej części zawiera tę technologię. Jak pokazują pierwsze testy nowe rozwiązanie pozwala na około 20-krotne przyspieszenie zapisów zmian w bazach danych. Przeciętny wzrost wydajności dla wszystkich typów operacji jest 10-krotny.

Niestety HEUTHES musiał zrezygnować z zastosowania SSD gdyż nie udało się zbudować wiarygodnego modelu niezawodności całego układu. Producenci tych dysków nie publikują realnych danych dotyczących gwarantowanej niezawodności. Parametr MTBF, średniego czasu pomiędzy awariami nie przekłada się wprost na realną żywotność dysku, na którą duży wpływ ma degradacja komórek pamięci podczas pracy. Dyski SSD słabo wspierają również technologię S.M.A.R.T., co utrudnia monitoring i badanie niezawodności w czasie rzeczywistym poszczególnych elementów układu. Nie mając pewności co do niezawodności HEUTHES był zmuszony zastosować dyski tradycyjne, które jednak nie gwarantują tak spektakularnego jak SSD wzrostu wydajności.

W sprawach niezawodności dysków twardych panuje chaos informacyjny. Warto zapoznać się z raportem opublikowanym przez Google (http://labs.google.com/papers/disk_failures.pdf) dotyczącym badania awaryjności dysków twardych. Ogólnym wnioskiem płynącym z tego artykułu jest stwierdzenie, że podawane przez producentów urządzeń dane są dalekie od mierzonych i uzyskiwanych w realnych zastosowaniach. Z kolei podawane przez producentów dysków SSD parametry oznaczają ponad 200 lat bezawaryjnej pracy. Gwarancje na te produkty nie są jednak dożywotnie. Z dostępnych badań wynika, że wyjątkowo trudne jest opracowanie wiarygodnego modelu niezawodności opartego na naukowych przesłankach.

Obecnie trwa przenoszenie niektórych klientów systemu ISOF na nowy serwer. Proces ten potrwa kilka tygodni. Już od kwietnia wszyscy klienci będą mogli w praktyce przekonać się o ile zwiększy się wydajność ich pracy dzięki UNSYSTOR. Równolegle HEUTHES dokonuje zmian w zakresie wykorzystywanych systemów operacyjnych i baz danych. W nowym serwerze zrezygnowano z systemu Linux w dystrybucji Debian na rzecz CentOS. W zakresie baz danych zaimplementowano najnowszą wersję PostgreSQL 9.0.

Nowy serwer ma również zmieniony układ chłodzenia. Dobór poszczególnych elementów został poprzedzony analizą przepływu ciepła i dedykowanymi obliczeniami numerycznymi, które następnie zweryfikowano kamerą termowizyjną. Z jednej strony zmniejszono pobór energii elektrycznej, z drugiej zapewniono utrzymanie stałej temperatury dysków twardych, co w bezpośredni sposób przełoży się na ich niezawodność.

14 marca 2011

HEUTHES na Konferencji "Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie GigaCon 2011"

Firma HEUTHES weźmie udział w konferencji "Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie GigaCon 2011" (EOIF GigaCon), która odbędzie się 17 marca 2011 r. w Łodzi w Andel's Hotel (ul. Ogrodowa 17) i będzie poświęcona takim zagadnieniom jak: elektroniczne przetwarzanie, składowanie i archiwizacja dokumentów oraz obieg dokumentów i informacji w firmach.

Konferencja skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców z branży informatycznej, bankowej, finansowej, ubezpieczeń, administracji oraz telekomunikacji i przemysłu.

W ramach konferencji zastępca dyrektora Handlowego HEUTHES, Marek Paszkowski, wygłosi o godz. 11.20 wykład pt. "Obszary robocze w pracy grupowej na przykładzie ISOF-Workflow/DMS". Zapraszamy wszystkich uczestników konferencji do jego wysłuchania, a także na stoisko firmowe, gdzie będzie można uzyskać wyczerpujące informacje na temat zarządzania dokumentami w przedsiębiorstwie. Zachęcamy również wszystkie osoby zainteresowane systemem ISOF-Workflow do kontaktu z przedstawicielami firmy HEUTHES w dniu konferencji w Andel's Hotel w Łodzi.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest dokonanie uprzedniej rejestracji. Każdy uczestnik konferencji otrzyma komplet materiałów informacyjnych na temat innowacyjnych rozwiązań informatycznych firmy HEUTHES.

Wszystkie informacje na temat EOIF GigaCon 2011 dostępne są na stronie internetowej: http://gigacon.org/eoif_lodz

Zapraszamy!

9 marca 2011

Nowy Magazyn w ISOF

Firma HEUTHES prowadzi intensywne prace rozwojowe nad nową wersją modułu Magazyn w systemie ISOF (www.isof.pl). Prace zostały podzielone na dwa etapy. W zakończonym właśnie pierwszym z nich zmiany polegają na dopasowaniu wizualizacji interfejsu do stosowanej w innych modułach systemu. Finalnym celem drugiego etapu jest dodatkowe uzyskanie ujednolicenia funkcjonalnego i jeszcze większej spójności między modułami oraz stabilności całej platformy dzięki zastosowaniu nowej generacji komponentów ekranowych.

Wprowadzane obecnie zmiany są elementem wdrażanego od 2009 roku szerszego procesu face liftingu interfejsu całego systemu, który spowodował, że bieżące korzystanie z ISOF jest bardziej przyjemne, przewidywalne i przyjazne dla wszystkich użytkowników. Do chwili obecnej udało się zmodyfikować: Fakturowanie, Zamówienia od klientów, Zamówienia do dostawców, DMS, CRM Operacyjny, CRM Sprzedażowy, CRM Serwisowy oraz Księgę Przychodów i Rozchodów. Na 2011 r. oprócz modyfikacji Magazynu HEUTHES planuje przebudowę takich elementów systemu ISOF jak Kasa-Bank i Ofertowanie, a także innych mniejszych modułów.

Przez pewien okres obie wersje Magazynu będą funkcjonowały równolegle, tak aby użytkownicy mieli czas przyzwyczaić się do pracy w nowym środowisku i przejście na nowe rozwiązanie nastąpiło w sposób płynny, niezagrażający ciągłości pracy klientów. Jednocześnie będzie to moment korygowania ergonomii oprogramowania w oparciu o opinie końcowych użytkowników. W systemie funkcjonuje mechanizm zbierania ocen FiveStar, dzięki któremu HEUTHES może szybciej i zgodnie z wymaganiami użytkowników systemu reagować na ich rzeczywiste potrzeby.

Stosowanie przez HEUTHES w produkcji ISOF własnej technologii chmurowej Client-Web-Server (ang. Cloud Computing) powoduje, że wprowadzanie zmian jest przyjazne dla klientów i może być przeprowadzone w dowolnej chwili. Nowe rozwiązanie zostanie udostępnione użytkownikom na początku II kw. 2011 r. Warto zauważyć, że wszystkie zmiany w ISOF są wprowadzane dla klientów bez dodatkowych opłat w ramach standardowego abonamentu UZPI za korzystanie z systemu w trybie SaaS.

1 marca 2011

Nowy MC-FAKTOR do obsługi faktoringu

Firma HEUTHES wprowadza na rynek nową wersję systemu MULTICENTAUR-FAKTOR (MC-FAKTOR). Jest on przeznaczony dla banków i instytucji finansowych i służy do automatyzacji obsługi wszystkich podstawowych procesów faktoringowych. Jego budowa pozwala na szybką konfigurację umów m.in. w zakresie następujących usług faktoringu: z regresem, bez regresu, odwrotnego oraz zarządzania fakturami bez wykupu. Cechą charakterystyczną systemu jest rozbudowany mechanizm automatyzacji prac.

MC-FAKTOR jest częścią systemu MULTICENTAUR, który zawiera liczne moduły obsługi procesów biznesowych w banku. Może on być wdrożony samodzielnie lub można go rozbudować o dodatkowe funkcjonalności wymagane przez daną instytucję. Udostępnienie systemu poprzez przeglądarkę internetową sprawia, iż wdrożenie rozwiązania ogranicza się do jego instalacji na serwerze bez konieczności dodatkowego dostosowywania stanowisk roboczych pracowników. Jedną z niezaprzeczalnych zalet zastosowania systemu jest zagwarantowanie klientowi dostępu do aktualnych informacji odnośnie postępu realizacji zlecenia w każdym momencie jego obsługi.

Schemat MC-FAKTOR.

25 lutego 2011

Monitorowanie chmury - nowy HDB Cloud Monitor

Firma HEUTHES opracowała prototyp systemu monitorowania pracy serwerów pracujących w chmurze przetwarzania danych (ang. Cloud Computing). Systemy firmy tworzone dla chmury są oparte o własną technologię Client-Web-Server. W nowej architekturze ma ona budowę pięcioelementową i zawiera użycie klienta w formie przeglądarki oraz serwery: WWW, aplikacyjne HDB, bazy danych SQL i monitorujące HDB Cloud Monitor. Oprócz serwerów głównych chmura obliczeniowa obejmuje również serwery zapasowe, pomiędzy którymi dane są replikowane w trybie on-line. W chwili obecnej HEUTHES stosuje replikację dwupoziomową. Pierwszy poziom to replikacja pomiędzy serwerami fizycznymi w chmurze obliczeniowej w ośrodku głównym. Drugi, to replikacja w sieci rozległej pomiędzy ośrodkiem głównym a odległym o 500 km ośrodkiem zapasowym. Nowa architektura umożliwi dostęp tylko do odczytu do serwerów replikacyjnych (zapasowych, Hot Standby).

W nowym rozwiązaniu serwer HDB Cloud Monitor staje się pełnoprawnym elementem całego rozwiązania Client-Web-Server. Może on wywoływać teleportację maszyn wirtualnych w zależności od obciążenia, zastępować pracę serwerów głównych serwerami zapasowymi, przełączać serwer bazy danych na maszyny zapasowe oraz zapewnia funkcję analizy logów systemowych. Jednak przede wszystkim HDB Cloud Monitor wizualizuje aktualny stan poszczególnych elementów chmury obliczeniowej i reaguje na przekroczenie dopuszczalnych wartości.

HDB Cloud Monitor może być oferowany klientom w konfiguracji zawierającej rozwiązania Open Source, oparte o Linux, Cacti, Nagios i Zabbix. Stosowana przez HEUTHES wirtualizacja powoduje, że nowy monitor może mieć swój odpowiednik zapasowy (mirror), który jest w każdej chwili gotowy przejąć jego pracę. Możliwa jest również teleportacja z jednej maszyny fizycznej na inną co w przypadku zbioru pojedynczych aplikacji byłoby niemożliwe i co poprawia niezawodność. HDB Cloud Monitor zapewnia również pracę hierarchiczną w wielu chmurach połączonych pomiędzy sobą, np. ośrodek główny i zapasowy.

Technologie HDB i Client-Web-Server zostały opracowane w połowie lat 90-tych XX wieku i są stosowane w rozwiązaniach HEUTHES do dnia dzisiejszego. Codziennie są wykorzystywane na blisko 10 tys. stacji roboczych w systemie MULTICENTAUR do obsługi transakcji bankowych, w GRYFCARD do obsługi transakcji kartowych oraz w systemie ISOF - rozwiązaniu ERP. Systemy bankowe pracują w chmurach prywatnych, ISOF zarówno w trybie licencji na serwerach użytkowników, jak i w ośrodku SaaS w chmurze publicznej. Dzięki obydwu technologiom systemy HEUTHES są uniwersalne i dostępne na wielu platformach i systemach operacyjnych.

15 lutego 2011

Dziewiątka dla ISOF

Firma HEUTHES prowadzi zaawansowane prace nad implementacją nowej bazy danych PostgreSQL wersja 9.0 w systemie ISOF. Zmiana wersji bazy danych jest dużym przedsięwzięciem logistycznym zważywszy na dużą ilość klientów ISOF i konieczność migracji w sposób nieodczuwalny dla klientów. Pierwszy etap polegał na wprowadzeniu zmian w ISOF w celu doprowadzenia do zgodności z PostgreSQL 9.0. HEUTHES zakończył właśnie II etap prac polegający na pilotażowym wdrożeniu systemu w kilku dużych instalacjach. Wdrożenie zakończyło się sukcesem i wkrótce nastąpi zmiana bazy danych w dostępnej publicznie wersji demo systemu. Na początku marca 2011 r. nastąpi migracja wszystkich klientów do nowej bazy danych.

Testy wydajnościowe mówią o przyspieszeniu ISOF w nowej konfiguracji o 10%. Najciekawszą funkcją jest jednak nowy, znacznie lepszy system replikacji zawierający funkcje Hot Standby i Streaming Replication. Replikacja oparta jest o mechanizm Point-in-Time Recovery (PITR) i wykorzystuje stosowane do obsługi transakcji rejestrowanie zapisów z wyprzedzeniem (Write Ahead Logging).

Dziewiąta wersja PostgreSQL umożliwi również w przyszłości wprowadzenie dostępu do ośrodka zapasowego ISOF w trybie tylko do odczytu. Dzięki temu klienci będą mogli sprawdzić w czasie rzeczywistym jak działa ośrodek zapasowy. Równocześnie będą mogły być tam uruchamiane zaawansowane raporty off-line, dzięki czemu moce obliczeniowe ośrodka zapasowego przetwarzania danych HEUTHES zostaną lepiej wykorzystane.

HEUTHES planuje na przełomie II i III kw. 2011 r. migrację do nowej wersji bazy danych w systemach bankowych: GRYFCARD i MC-ISOF.

Jednocześnie HEUTHES zamierza w 2011 r. wprowadzić zmiany w systemie wirtualizacji i platformę OpenVZ zastąpić przez KVM, z kolei system operacyjny Debian GNU/Linux zostanie zastąpiony przez CentOS.

11 lutego 2011

Giełda w Johannesburgu przechodzi na Linuksa

Jak podaje serwis heise-online.pl giełda papierów wartościowych w Johannesburgu (Johannesburg Stock Exchange) przenosi własne platformy handlowe na rozwiązania oparte na Linuksie. Do tej pory JSE używała platformy TradElect zbudowanej na technologiach Microsoftu: .NET Framework i SQL Server 2000. Nowy system ma zapewnić znacznie zwiększoną szybkość transakcji. Przeprowadzanie operacji na nowej platformie ma odbywać się nawet 400 razy szybciej niż na poprzedniej. Tym samym JSE bierze przykład z londyńskiej giełdy (informowaliśmy o tym w newsie z 9.10.2009 r.), która przejście na Linuksa z platformy TradElect rozpoczęła w 2009 roku i oszacowała oszczędności z tego tytułu na 16 milionów dolarów amerykańskich rocznie.

Firma HEUTHES już od końca ubiegłego wieku namawiała banki na szersze stosowanie platform linuksowych. Pierwsze wdrożenie systemu opartego na Linuksie (Gateway ATB) miało miejsce w 2000 roku w banku GBW SA. Do dnia dzisiejszego na serwerach szeregu banków w Polsce pracują systemy HEUTHES oparte na Linuksie. Niezwykle trudne jednak okazuje się przełamywanie stereotypów dotyczących stacji roboczych, które w większości pracują w środowisku Microsoft Windows. Dzieje się tak pomimo tego, że dzięki własnej technologii HEUTHES Client-Web-Server praca na stacjach roboczych odbywa się w przeglądarce internetowej, którą może być zarówno Internet Explorer w systemie Microsoft Windows, jak i Firefox i Chrome w Linuksie.

Firma HEUTHES liczy, że osoby odpowiedzialne za kreowanie strategii informatycznych w bankach wprowadzą rozwiązania linuksowe zgodnie z trendem wyznaczonym przez obydwie giełdy. Przyczynią się one do znacznych oszczędności oraz ułatwią stosowanie zaawansowanych technologii związanych z wirtualizacją zasobów i przetwarzaniem w chmurze.

7 lutego 2011

Nowa wersja 11.6 systemu ISOF

Firma HEUTHES wdroży dla wszystkich użytkowników ISOF (www.isof.pl) kolejną wersję 11.6 systemu. Najważniejsze zmiany obejmują formularze, zamówienia od klientów, korekty faktur oraz dokumenty zakupowe.

Wprowadzony w formularzach nowy mechanizm reguł logicznych umożliwia dynamiczne sterowanie ich zawartością. Reguły dotyczą statusu formularza lub wartości w polach. Możliwe jest również priorytetowanie kolejności wykonania poszczególnych reguł. W przypadku gdy reguła dotyczy statusu w jakim znajduje się formularz umożliwia ona uzupełnianie pól odpowiednimi wartościami lub ustanawia wymóg wypełnienia tych pól. W przypadku gdy reguła dotyczy wartości pola umożliwia w zależności od wartości wprowadzonej do innego pola tego samego formularza uzupełnianie pola odpowiednimi wartościami, ustanowienie wymogu wypełnienia tego pola lub decyduje o jego wyświetleniu bądź ukryciu.

Zmiany w zamówieniach od klientów obejmują przede wszystkim ujednolicenie interfejsu oraz szablonów do wyglądu i rozwiązań zawartych w innych modułach systemu. Szczegółowe informacje znajdują się w filmie (3:20 min., prosimy włączyć głośniki).

Dzięki technologii Client-Web-Server, w której został stworzony ISOF użytkownicy pracujący w trybie SaaS nie muszą oczywiście dokonywać żadnej aktualizacji oprogramowania, ponieważ pracują z systemem poprzez przeglądarkę WWW.

Warto zauważyć, że kolejne nowe funkcje w ramach 11. wersji ISOF są wdrażane w 12 roku rozwoju systemu. ISOF jest więc obecnie najbardziej dojrzałym na polskim rynku systemem klasy ERP oferowanym zarówno w technologii SaaS, jak i tradycyjnej licencji.

Nową wersję będzie można wypróbować na demo systemu od 23.02.2011 r. Następnie zostanie udostępniona wszystkim klientom wraz z kolejną wersją ISOF.

4 lutego 2011

Nowy mechanizm w DMS – obszar roboczy pracy grupowej

Firma HEUTHES prowadzi intensywne prace rozwojowe nad wprowadzeniem nowego mechanizmu obszarów roboczych w module DMS systemu ISOF (www.isof.pl). Dotychczas taka funkcjonalność była obsługiwana przez linki do dokumentów, system uprawnień oraz subskrypcje.

Istotną nowością na rynku rozwiązań ERP jest to, że dokumentami nad którymi może pracować zespół osób mogą być nie tylko dokumenty elektroniczne modułu DMS, ale również wirtualne tj. formularze, oferty, klienci, aktywności, faktury, zadania, zgłoszenia serwisowe. W rzeczywistości są one zapisane w systemie ERP, a w DMS występują jako wirtualne linki. Pozwala to przykładowo pracować grupie nad ofertą, która jest przechowywana w ERP, a nie w DMS.

Podstawowe zalety nowego rozwiązania to łatwo definiowalne, wyodrębnione graficznie, indywidualne obszary robocze. Każdy z nich będzie mógł zawierać dowolną liczbę pracowników lub grup pracowników. Będą w nich również umieszczone dokumenty nad którymi pracuje dana grupa. Podobne pola będą również wyświetlane dla obszarów do których użytkownik zostanie zaproszony jako gość. Zmiany w dokumentach będą ogłaszane przy pomocy mechanizmu subskrypcji. Dzięki temu znacznie przyspieszona i ułatwiona zostanie praca grupowa i dostęp do dokumentów nad którymi pracuje zespół.

Nowe rozwiązanie będzie szczególnie przydatne w systemie ISOF-Workflow, który pracuje w przeglądarce WWW i zawiera rozwiązania z zakresu DMS i CRM. Jego cechą szczególną jest m.in. rozbudowany moduł definiowania, wysyłania w obiegi, wypełniania i raportowania formularzy. Dzięki niemu bardzo łatwo można wysłać, odebrać i przetworzyć dowolną ilość informacji będących w obiegu pomiędzy dużą liczbą osób w firmach i instytucjach o złożonej i rozproszonej strukturze.

HEUTHES wprowadzając nową funkcjonalność ma nadzieję, że modelowanie procesów biznesowych w ISOF będzie prostsze, a jednocześnie ułatwiona zostanie automatyzacja przepływu dokumentów w ramach procedur wypracowanych przez firmy. Nowe rozwiązanie zostanie udostępnione użytkownikom ISOF oraz ISOF-Workflow w II kw. 2011 r.

24 stycznia 2011

HEUTHES na konferencji Systemy dla Przedsiębiorstw GigaCon 2011

Firma HEUTHES weźmie udział w kolejnej edycji konferencji "Systemy dla Przedsiębiorstw GigaCon 2011", która odbędzie się w dniu 26 stycznia br. we Wrocławiu w Hotelu Orbis (ul. Powstańców Śląskich 7). Konferencja przeznaczona jest dla osób odpowiedzialnych za selekcję oraz zakup nowych produktów i technologii, projektowanie, budowę i rozwój systemów teleinformatycznych - szefów działów informatyki, kierowników projektów, pracowników działów integracji, projektantów, inżynierów systemowych oraz szerokiego kręgu firm z branży informatycznej, bankowej i finansowej, przemysłu, telekomunikacji, ubezpieczeń oraz administracji.

W ramach konferencji zastępca dyrektora handlowego HEUTHES, Marek Paszkowski wygłosi o godz. 11.35 wykład pt. "Efektywne zarządzanie firmą na przykładzie systemu ISOF".

Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące obszary:

 • Rozwiązania wspomagające pracę małych i średnich firm.
 • Systemy zarządzania przedsiębiorstwem (ERP/MRP II).
 • Systemy CRM.
 • Zarządzania obiegiem informacji.
 • Przetwarzanie danych, hurtownie danych – platformy i aplikacje.
 • Integracja nowoczesnych usług telekomunikacyjnych i informatycznych.
 • Rozwiązanie internetowe/intranetowe.
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych.
 • Zarządzanie zasobami – HRMS Systems.
 • Mobilne systemy dla przedsiębiorstw.
 • Oprogramowanie dla biur księgowych i doradców podatkowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie: http://gigacon.org/sdp_wroclaw_2011

Zapraszamy!

20 stycznia 2011

Nowości w formularzach ISOF

Firma HEUTHES prowadzi intensywne prace rozwojowe nad formularzami w module DMS systemu ISOF (www.isof.pl). Nowe funkcjonalności umożliwiają dołączanie dokumentów elektronicznych do formularzy oraz wprowadzają obsługę reguł dla poszczególnych pól.

Dynamiczne podłączanie do formularzy dokumentów elektronicznych obejmuje dołączanie plików znajdujących się zarówno w DMS, jak i na stacji roboczej użytkownika oraz wirtualnych dokumentów ISOF. Możliwe jest również dodawanie nowych dokumentów DMS bezpośrednio z poziomu formularza.

Z kolei wprowadzenie w formularzach nowego mechanizmu reguł logicznych umożliwia dynamiczne sterowanie jego zawartością. Reguły dotyczą statusu formularza lub wartości w polach. Możliwe jest również priorytetowanie kolejności wykonania poszczególnych reguł.

W przypadku gdy reguła dotyczy statusu w jakim znajduje się formularz umożliwia ona uzupełnianie pól odpowiednimi wartościami lub ustanawia wymóg wypełnienia tych pól. W przypadku gdy reguła dotyczy wartości pola umożliwia w zależności od wartości wprowadzonej do innego pola tego samego formularza uzupełnianie pola odpowiednimi wartościami, ustanowienie wymogu wypełnienia tego pola lub decyduje o jego wyświetleniu bądź ukryciu.

W dalszej kolejności HEUTHES planuje udostępnienie wszystkim nowym użytkownikom ISOF zestawu predefiniowanych formularzy wraz z obiegami ich obsługi. Przykładowe wykorzystanie to formularze obsługujące: polecenie służbowe, wnioski urlopowe, faktury zakupowe elektroniczne lub skanowane, proces potwierdzania zapoznania się z procedurami wewnętrznymi firmy (np. ISO), incydenty bezpieczeństwa, zapotrzebowania, karty kontrolne stacji roboczych.

7 stycznia 2011

Trzynasta uczelnia w programie ISOF dla Uczelni

Trzynastą szkołą wyższą, która przystąpiła do ogólnopolskiego programu „ISOF dla Uczelni” jest Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Głównym założeniem programu jest zdobywanie przez studentów praktycznej wiedzy o zarządzaniu firmą oraz nauka modelowania i zarządzania procesami biznesowymi przy wykorzystaniu nowoczesnego systemu informatycznego klasy ERP, co uczyni ich kwalifikacje konkurencyjnymi na polskim i europejskim rynku pracy. Studenci w ramach programu mogą realizować atrakcyjny program prowadzenia „wirtualnej firmy”.

HEUTHES ocenia, że w roku akademickim 2010/2011 około 2500 studentów korzysta w procesie dydaktycznym z dostępu w trybie SaaS do systemu ISOF. Każda uczelnia przystępująca do programu otrzymuje zdalny dostęp do pełnej funkcjonalności systemu ISOF dla studentów oraz szkolenia dla kadry naukowo-dydaktycznej. Warte podkreślenia jest, że dzięki dostępowi w trybie SaaS (Software as a Service) uczelnie muszą zapewnić studentom jedynie dostęp do komputerów z aktywnym łączem internetowym i przeglądarkę internetową.

Uczelnia przystępująca do programu otrzymuje zdalny dostęp do pełnej funkcjonalności systemu ERP, szkolenia dla kadry naukowo-dydaktycznej oraz dostęp do systemu szkoleń elektronicznych po ukończeniu których studenci mogą uzyskać imienne certyfikaty wydane przez HEUTHES i podpisane przez prowadzącego zajęcia, potwierdzające znajomość zagadnień związanych z systemami ERP.

Uczelnie, które uczestniczą w programie to:

 • Akademia Morska w Szczecinie,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 • Politechnika Częstochowska,
 • Politechnika Poznańska,
 • Politechnika Śląska,
 • Politechnika Rzeszowska,
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.,
 • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie,
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

Warto zauważyć, że program „ISOF dla Uczelni” jest indeksowany w światowym katalogu rozwiązań dla społeczeństwa informacyjnego, prowadzonym przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU), agendę ONZ.

Dla uczelni zainteresowanych przystąpieniem do programu „ISOF dla Uczelni” powstała dedykowana strona www.isof.pl/uczelnia.

5 stycznia 2011

HEUTHES odnotował 9-procentowy wzrost sprzedaży w 2010 roku

HEUTHES wstępnie podsumował wyniki finansowe za 2010 rok. Całkowite przychody firmy ze sprzedaży systemów informatycznych dla banków i przedsiębiorstw wzrosły w roku 2010 o 9% w porównaniu z rokiem 2009. Ważny dla firmy jest również ponad 15% wzrost sprzedaży systemu ISOF oferowanego zarówno w trybie SaaS (Software as a Service), jak i licencji.

"Wzrost sprzedaży osiągnął poziom zaplanowany na początku 2010 roku. Jest to już piąty, kolejny rok z rzędu, w którym HEUTHES odnotowuje wzrost sprzedaży. Na podstawie zawartych już kontraktów zarząd firmy przewiduje utrzymanie tej tendencji również w 2011 roku. Od ponad 15 lat ogromne korzyści przynosi nam strategia budowania naszych aplikacji na bazie autorskiej technologii Client-Web-Server, dzięki której aplikacje pracują w przeglądarkach internetowych. Z pewną satysfakcją odnotowujemy fakt, że obecnie nawet najwięksi gracze rynku informatycznego, w tym Microsoft, pragną wykorzystywać Cloud Computing. Jednak HEUTHES utrzymuje przynajmniej 15-letnią przewagę prowadzonych badań i rozwoju aplikacji "w chmurze", w której pracują system ISOF dla przedsiębiorstw oraz MULTICENTAUR i GRYFCARD dla banków.

Kluczem do sukcesów w 2010 roku okazały się kolejne autorskie technologie. Pierwsza z nich Virtual Live Backup umożliwia klientom, których aplikacje pracują "w chmurze" uruchomienie ich lokalnie dla celów archiwizacji i bezpieczeństwa danych. Kolejna, PROAPERMAN umożliwia zarządzanie wydajnością aplikacji przy dużym obciążeniu jednoczesnej pracy kilkunastu tysięcy ludzi. Udanym posunięciem było wprowadzenie na rynek nowego, nagradzanego już produktu ISOF-Workflow, który otrzymał tytuł Hit Roku 2010 Gazety Bankowej.

Na 2011 rok przewidujemy intensywny rozwój konfiguracji KLASTRA OMEGA, który zapewni dostęp do systemów w trybie tylko do odczytu z wykorzystaniem funkcji Hot Standby. Polepszy to poczucie bezpieczeństwa użytkowników, z których każdy będzie mógł sprawdzić w czasie rzeczywistym czy ośrodek zapasowy działa prawidłowo. Równocześnie będą mogły być tam uruchamiane zaawansowane raporty off-line, dzięki czemu moce obliczeniowe ośrodka zapasowego przetwarzania danych HEUTHES zostaną dociążone.

Zarząd firmy zdecydował również o kontynuowaniu prac nad stroną wizualną i ergonomią ISOF oraz nad stworzeniem modułu produkcji w tym systemie." - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

HEUTHES jest od 1989 roku znanym na rynku producentem systemów informatycznych do obsługi sektora bankowego i dla przedsiębiorstw. Według najnowszego raportu TOP 200 firma zajmuje 28. miejsce wśród producentów oprogramowania finansowo-bankowego i 9. miejsce wśród dostawców CRM. W 2010 roku HEUTHES i jego rozwiązania były nagradzane tytułami Diamenty Forbesa, Gazela Biznesu oraz Hit Roku. Systemy firmy pracują w bankach PEKAO SA, GBW SA, DNB NORD POLSKA SA, MRB SA, BGŻ SA oraz w dwóch grupach 223 banków spółdzielczych i w wielu przedsiębiorstwach.

Ostateczne dane zostaną ogłoszone po przeprowadzaniu corocznego badania bilansu przez firmę audytorską.Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›