Ubezpieczenia

System ISOF posiada zaawansowany moduł ewidencjonowania i zarządzania różnego rodzaju dokumentacją. Dlatego też może mieć szerokie zastosowanie w sektorze ubezpieczeniowym.

Do najważniejszych funkcjonalności ISOF mających zastosowanie w Ubezpieczeniach zaliczyć należy:

  • gromadzenie danych o klientach zarówno w zakresie podstawowym (dane osobowe, ewidencyjne, adresowe) jak i na dowolnym poziomie szczegółowości (typ, branża, kategoria, rejon);
  • kontrahenci mogą być w dowolnych przekrojach grupowani, co umożliwia ich segmentację wg przyjętych kryteriów;
  • możliwość gromadzenia dowolnych dokumentów związanych z klientami, mogą to być dokumenty tekstowe, zdjęcia, dokumenty zeskanowane, poczta elektroniczna i wiele innych;
  • dokumenty mogą być rejestrowane ze względu na klientów, lub też w zależności od prowadzonych spraw ubezpieczeniowych;
  • dostęp do pełnej dokumentacji wszystkich prowadzonych spraw ubezpieczeniowych (wyszukiwanie wg klienta lub wg identyfikatora/numeru sprawy);
  • możliwość zdefiniowania wszystkich rodzajów prowadzonych procesów/spraw na dowolnie wymaganym poziomie szczegółowości. Z uwzględnieniem terminów i uprawnień pracowników do dostępu do dokumentów występujących w procesie na każdym etapie. Ewidencjonowanie wszystkich dokumentów pojawiających się w czasie prowadzenia sprawy.
  • rejestrowane mogą być wszystkie zdarzenia związane z klientami: rozmowy telefoniczne, spotkania, oferowane produkty ubezpieczeniowe. Umożliwia to poznanie klienta, sprecyzowanie jego potrzeb w celu trafnego oferowania produktów.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›