Zamówienia do dostawców


Przetestuj
zamówienia do dostawców
»


Zalna praca w ISOF


Charakterystyka ogólna

Moduł zarządzania zamówieniami do dostawców przeznaczony jest do gromadzenia informacji o potrzebach i przygotowywania zbiorczych zamówień kierowanych następnie do dostawców. Pozwala również zarządzać zamówieniami oraz przeprowadzać analizę rotacji towarów i na jej podstawie generować zamówienia z uwzględnieniem limitów logistycznych.

Funkcjonalność

Moduł zarządzania zamówieniami do dostawców dostarcza wielu funkcji, które pozwalają przyspieszyć proces ustalania wewnętrznego zapotrzebowania na towary i czynią go mniej podatnym na błędy.

Generowanie zamówień

Zamówienia wewnętrzne generowane są przez moduł generowania zamówień wewnętrznych, do którego dostęp posiadają poszczególne magazyny firmy. Moduł potrafi automatycznie porównać potrzeby wynikające z zamówień składanych przez klientów:

 • ze stanem magazynowym danego magazynu,
 • z analizą rotacji,
 • z uwzględnieniem stanów minimalnych towarów,

a następnie wyświetlić listę towarów, których aktualny stan nie pokrywa zamówień. Funkcja dostarcza również wygodny formularz tworzenia zamówienia. Zamówienia przygotowane przez poszczególne magazyny zapisywane są w jednej, centralnej bazie danych systemu ISOF. Na podstawie tych danych, wygenerować można jedno, zbiorcze zamówienie, które skierowane zostanie do dostawcy.

Zamówienia okresowe

Moduł zarządzania zamówieniami do dostawców oferuje funkcję cyklicznego przygotowywania często wysyłanych zamówień o ustalonej zawartości. Pozwala ona tworzyć szablony zamówień, na podstawie których cyklicznie tworzone są zamówienia kierowane do realizacji. Funkcja pozwala znacznie przyspieszyć pracę, gdyż eliminuje konieczność każdorazowego, ręcznego przygotowywania listy cyklicznie zamawianych towarów.

Zarządzanie zamówieniami

Zarządzanie zamówieniami obejmuje:

 • ustalanie okresu czasu dla listy zamówień zewnętrznych,
 • rejestrację zamówień złożonych poza systemem ISOF,
 • potwierdzanie zamówień,
 • rejestrację faktu realizacji zamówienia,
 • anulowanie zamówień,
 • przeglądanie zamówień składowych tworzących jedno, całościowe zamówienie zewnętrzne,
 • potwierdzanie zamówień przez dostawców towarów.

Zarządzanie dostawami

Funkcja zarządzania dostawami dostarcza informacji na temat realizacji zamówień w danym okresie oraz pozwala wyliczyć najbliższe możliwe terminy dostaw. Umożliwia również przyjęcie towaru z dostawy na magazyn i wygenerowanie odpowiednich dokumentów magazynowych oraz utworzenie Faktury zakupu.

Analiza rotacji towarów

Funkcja ta dostarcza informacji na temat rotacji poszczególnych towarów. Wiedza na temat rotacji towarów pozwala bardziej optymalnie planować zakupy towarów, a zatem lepiej zarządzać zasobami firmy. Funkcja analizy rotacji towarów dostarcza informacji na temat obrotu towarami w określonym okresie czasu oraz umożliwia poznanie trendów i potrzeb rynku w zmieniających się ciągle warunkach. Pozwala na łatwe zarządzanie zakupami towarów, minimalizację stanów magazynowych.

Możliwe jest generowanie zamówień pojedynczego towaru od wielu dostawców bezpośrednio z raportu Analiza rotacji. W efekcie ten sam towar może pochodzić od kilku dostawców. Dzięki szczegółowym parametrom wyszukiwania informacji do zestawienia, osoba korzystająca z funkcji może precyzyjnie wskazać, jakiego rodzaju informacje chce uzyskać. W oparciu o prezentowane w analizie dane możliwe jest precyzyjne ustalenie zapotrzebowania na towar w zadanym okresie oraz wybór dostawcy.

Z poziomu raportu Analiza rotacji towarów możliwe jest m.in. wyświetlenie podglądu zdjęć towaru, wejście do listy dostawców towaru, ustalenie ilości towarów na niepotwierdzonych zamówieniach do dostawców, uwzględnienie blokad i rezerwacji w raporcie. Użytkownik może konfigurować widok poszczególnych kolumn w raporcie.

Centralna baza zamówień

Zamówienia generowane przez poszczególne magazyny firmy trafiają do centralnej bazy danych i dopiero wtedy można na ich podstawie wygenerować zamówienia skierowane do dostawców. Pozwala to w pełni kontrolować obrót i optymalizować zamówienia pod kątem limitów logistycznych i cen.

Wielojęzykowość systemu

HEUTHES stale prowadzi rozwój angielskiej i niemieckiej wersji językowej systemu ISOF. System umożliwia zamówień do dostawców także w tych językach. W planach jest wersja rosyjskojęzyczna.

Korzyści

 • Minimalizacja zapasów magazynowych.
 • Łatwa i sprawna obsługa zamówień.
 • Automatyzacja procesu obsługi dostaw od momentu złożenia zapotrzebowania przez poszczególne magazyny do przyjęcia towarów.
 • Pełna przewidywalność dostaw.
 • Rzetelne informowanie klientów o możliwościach zakupu towarów.
 • Dokładna wiedza na temat dostaw, możliwości zakupów u poszczególnych dostawców, a przede wszystkim potrzeb firmy związanych z dokonywaniem zakupów.
 • Optymalizacja zamówień do dostawców.Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›