Firmy Usługowe


W systemie ISOF ewidencja usług i produktów jest oddzielona od prowadzenia magazynów.
Dlatego też system skutecznie wspomaga również działalność usługową firmy. Na dokumentach sprzedażowych można uwzględniać zarówno towary magazynowe, produkty, usługi oraz generować pozycje ręcznie – co pozwala na zaewidencjonowanie dowolnej sprzedaży. Zarządzanie usługami i produktami pozwala ewidencjonować powtarzające się pozycje, określić wszystkie związane z nią parametry (ceny, stawki VAT, typy).

ISOF umożliwia również prowadzenie obsługi zgłoszeń serwisowych, zarządzanie nimi, łącznie z wystawieniem faktury za wykonane usługi serwisowe. Ponadto dla specjalnych klientów możliwe jest zgłaszanie serwisu przez Internet. Wprowadzone zgłoszenia pojawiają się w bazie zgłoszeń i mogą być obsługiwane wg ustalonych procedur, a klient ma wgląd online do informacji na jakim etapie realizacje jest jego zgłoszenie.

Dodatkowo ISOF wspomaga definiowanie i prowadzenie różnego rodzaju kampanii marketingowych w firmie. Możliwe jest określenie zakresu kampanii, czasu trwania, klientów którym dedykowana jest kampania oraz zakresu świadczonych usług i oferowanych produktów. Jest to funkcjonalność bardzo ważna marketingowo. Pozwala na poszerzanie zakresu działalności firmy przy jednoczesnej kontroli kosztów, oraz przy świadomym kształtowaniu kierunków rozwoju.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›