JPK Jednolity Plik Kontrolny w ISOF-ERP


JPK_V7 w systemie ISOF

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi narzędziami usprawniającymi prace w ramach JPK_V7.

1. Przygotowanie danych dla wymaganego formatu XML


1.1. Działania przygotowawcze przed wystawieniem faktury sprzedaży

- uzupełnienie kodów towarowych o znacznik JPK typu GTU
- pojedynczo, w edycji towaru przez wybór pozycji dla pola kod GTU:
- grupowo, w funkcji magazynowej Magazyn > Operacje >Seryjna zmiana danych (wywołanie dla przygotowanej listy "Wybierz rodzaj zmiany" > "Zmiana kodu GTU")

- uzupełnienie kodów usługowych o znacznik JPK typu GTU lub EE
- pojedynczo, w edycji usługi przez wybór pozycji dla pola Znacznik JPK:
- grupowo, na wyborze z listy Usług (z +Shift lub +Ctrl) przez wywołanie z graficznego paska narzędziowego "Przypisz kody GTU"


1.2. Uzupełnienie lub sprawdzenie znaczników przypisanych do dokumentów sprzedaży i zakupu

- w pełnym zakresie znaczników sprzedażowych JPK w funkcji "Dane dodatkowe JPK"

- wywołanie z menu modułu Dokumenty sprzedaży dla zatwierdzonego dokumentu na liście (Operacje> Dane dodatkowe JPK)
- wywołanie z graficznego paska narzędziowego okna poglądu dokumentu sprzedaży (Wymaga uprawnienia: Dane dodatkowe JPK z Administracja>Firma>Zarządzanie użytkownikami z części dotyczącej faktur sprzedaży)

- w pełnym zakresie znaczników zakupowych JPK w funkcji "Dane dodatkowe JPK"

- wywołanie z menu modułu Dokumenty zakupu dla zatwierdzonego dokumentu na liście (Operacje> Dane dodatkowe JPK)
- wywołanie z graficznego paska narzędziowego okna poglądu dokumentu zakupu (Wymaga uprawnienia: Dane dodatkowe JPK z Administracja>Firma>Zarządzanie użytkownikami z części dotyczącej faktur zakupu)

Uwaga: Wywołanie ikony "JPK" w module Dekretacji na liście dokumentów sprzedaży przed zadekretowaniem do bufora FK udostępnione zostało w dwóch trybach:
- tryb pełny podglądu/zapisu znaczników dla wyboru pojedynczego dokumentu
- tryb uproszczony poglądu/zapisu grupowego MPP-SW-EE-TP-GTU dla "multi" wyboru i zaznaczeniu min. 2 pozycji z listy

1.3. Uzupełnienie znaczników JPK dla ręcznych wpisów/dekretów księgowych bez dokumentu źródłowego ISOF

- w module ISOF-FK w Raporty>Zestawienia okresowe >Rejestr VAT w oknie funkcji „Pokaż dokumenty” poprzez przycisk [ Dane dodatkowe JPK ]

- w module ISOF-KPR na liście kolumn KPR poprzez wybór wpisu i wywołanie ikony [JPK] graficznego paska narzędziowego

2. Wygenerowanie i zapisanie danych w wymaganym formacie XML

- wywołanie generacji struktury JPK-V7 z deklaracją dostępne jest z aktualnej lokalizacji menu głównego ISOF: Rachunkowość>Jednolity Plik Kontrolny > JPK – Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT oraz podobnego wywołania z podmenu modułów księgowych FK/KPR

2.1. Wizualizacja zgromadzonych danych przed ich zapisem do DMS lub eksportem do pliku XML klawisz „Pokaż”

- funkcja została uzupełniona o możliwość określenia Generowanych węzłów: [v]Deklaracja VAT, [v]Sprzedaż, [v]Zakup
- nowe kolumny odpowiadające znacznikom JPK dla wierszy dotyczących sprzedaży i zakupu z automatycznym oznaczeniem ich występowania przy danym dokumencie.

Uwaga: Aby zweryfikować/zapisać pełen zestaw JPK-V7 czyli cześć deklaracyjną z ewidencyjną dokumentów sprzedaży i zakupu należy wcześniej, w dotychczasowej obsłudze deklaracji VAT, utworzyć/zatwierdzić deklarację techniczną VAT-7 wersja 21.

Uwaga: Opcja systemowa fk_VAT7_kwartalna = 1 steruje wymagalnością generowania węzła [v]Deklaracja VAT tylko w trzecim w miesiącu danego kwartału z deklaracją techniczną VAT-7K.

2.2. Zapis struktury JPK_V7 jako pakiet danych (sesja MF w DMS) do zatwierdzenia dla późniejszego podpisu lub eksportu XML

klawisz „Zapisz
- po zapisaniu pełnego zestawu danych VAT i powrocie do listy obsługi sesji MF funkcja podpisu i wysyłki z zakładniki ”Obsługa automatyczna” lub eksportu do pliku XML dostępnej z zakładni „Obsługa ręczna” - pozostaje analogiczna jak w miesiącach poprzednich.Czy jesteś gotowy na obowiązkową wysyłkę JPK_VAT do Ministerstwa Finansów?

Wysyłka JPK_VAT przebiega szybko i bez zbędnych kosztów wprost z systemu ISOF-ERP w przeglądarce do Ministerstwa Finansów, bez konieczności zapisywania na lokalnym komputerze. Wszystkie deklaracje są archiwizowane w module DMS.

Wystarczy kilka kliknięć aby wysłać JPK do Ministerstwa Finansów z ISOF-ERP
Olbrzymia oszczędność czasu!

Przetestuj
obsługę JPK
»


czytaj więcej..zwiń..

Wypróbuj już teraz wysyłkę elektroniczną JPK_VAT z systemu ISOF-ERP:

 1. Uruchom wersję demonstracyjną systemu lub skontaktuj się z konsultantem HEUTHES.
 2. Testuj bezpłatnie!
 3. Jeśli spodoba Ci się praca w systemie, przejdź na jego pełną wersję.
 4. Wysyłaj JPK_VAT do Ministerstwa Finansów szybko, bez zbędnych kosztów, wprost z systemu, bez zapisywania na lokalnym komputerze i bez używania dodatkowego oprogramowania.
 5. Wszystkie przesłane deklaracje są przechowywane w archiwum DMS.

Pozostałe struktury JPK podatnicy powinni przedstawiać na żądanie organu podatkowego.

Podpis kwalifikowany w ISOF-ERP

Podpis kwalifikowany służy do podpisywania dokumentów w ISOF-ERP. Dostawcy podpisów kwalifikowanych dostarczają wraz z nimi specjalne oprogramowanie. Firma HEUTES opracowała dodatkowy uzupełniający program, który umożliwia podpisywanie dokumentów cyfrowych podpisem kwalifikowanym bezpośrednio w systemie ISOF-ERP i wprost w przeglądarce internetowej.

Nasze rozwiązanie umożliwia podpisywanie cyfrowe podpisem kwalifikowanym dokumentów:
 • JPK_VAT,
 • pozostałych struktur JPK,
 • PIT-11,
 • PIT-4R,
 • VAT-7,
 • VAT-27,
 • plików XML,
 • plików PDF.
Deklaracje JPK, PIT i VAT mogą być następnie wysyłane do Ministerstwa Finansów, bezpośrednio z systemu ISOF-ERP uzyskując potwierdzenie UPO. System gromadzi wysyłane dokumenty w archiwum, a także umożliwia sprawdzenie podpisu.

Przeczytaj również o podpisie kwalifikowanym w PIT-11

Wysyłka deklaracji JPK do Ministerstwa Finansów z ISOF-ERP na przykładzie JPK_VAT

ISOF-ERP umożliwia najłatwiejsze i najszybsze utworzenie i wysłanie struktury JPK bezpośrednio do Ministerstwa Finansów. Kilkoma kliknięciami zapisuje się dane w strukturze zgodnej z JPK_VAT, szyfruje paczki do wysyłki z obsługą kwalifikowanego podpisu cyfrowego, wysyła pliki do systemu Ministerstwa Finansów i uzyskuje potwierdzenie UPO.

Testowanie wysyłki JPK_VAT

Ministerstwo Finansów udostępniło wszystkim przedsiębiorcom specjalne środowisko testowe, w którym można przeprowadzić próbną wysyłkę JPK_VAT. Każdy użytkownik ISOF-ERP ma dostęp do dedykowanej wersji demonstracyjnej systemu, gdzie można przetestować połączenie z serwerem testowym Ministerstwa Finansów, przed wysyłka rzeczywistych danych. Komercyjne systemy klientów ISOF-ERP nie umożliwiają połączenia z serwerami testowymi Ministerstwa Finansów. Więcej informacji udzieli Państwu Dział Handlowy HEUTHES kontakt@heuthes.pl).

Dowiedz się więcej o automatycznej wysyłce JPK z podpisem kwalifikowanym wprost z ISOF-ERP.

Tylko trzy kroki do automatycznej wysyłki JPK_VAT wprost z ISOF-ERP do Ministerstwa Finansów

1. Wybierz w menu systemu ISOF-ERP: Rachunkowość/Jednolity Plik Kontrolny/JPK_VAT i kliknij przycisk ‘Nowy’.


2. Po wygenerowaniu raportu za żądany okres czasu kliknij ‘Zapisz’.


3. Przy podświetlonym raporcie kliknij kolejno, widoczne w poziomym menu przyciski:
‘Zatwierdź’ (aby zatwierdzić raport),
‘Podpisz’ (aby podpisać raport Twoim podpisem kwalifikowanym) - przeczytaj więcej,
‘Wyślij’ (aby wysłać raport do Ministerstwa Finansów)
‘UPO’ (aby uzyskać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru o poprawności wysyłki).


Możliwość „ręcznej” wysyłki JPK_VAT przy wykorzystaniu aplikacji dostarczonej przez Ministerstwo Finansów
czytaj więcej..zwiń..

W celu „ręcznej” wysyłki należy przełączyć się na zakładkę „Obsługa ręczna”, gdzie można pobrać na dysk plik z raportem JPK_VAT do samodzielnej wysyłki pliku, przy pomocy aplikacji dostarczanej przez Ministerstwo Finansów.

Zachęcamy jednak do korzystania z opisanej powyżej wysyłki automatycznej z ISOF-ERP (zakładka „Obsługa automatyczna”). W takim przypadku podpis kwalifikowany wykonuje się lokalnie na stacji roboczej użytkownika ISOF, z zapisem w pamięci komputera, zamiast na dysku lokalnym. Po prawidłowym przebiegu procesu podpisu, wynik trafia do serwera i jest zapisywany w chmurowym systemie zarządzania dokumentami elektronicznymi DMS, zintegrowanym z ISOF. Stamtąd jest transmitowany do serwerów Ministerstwa Finansów.

Dzięki takiemu rozwiązaniu znacznie upraszcza się proces wysyłania deklaracji JPK. Użytkownik wykonuje tylko kilka kliknięć, a proces kończy się uzyskaniem potwierdzenia UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

Zmiana ustawień w systemie ISOF-ERP
czytaj więcej..zwiń..

Aby wysyłać JPK_VAT z systemu ISOF-ERP należy zmienić ustawienia systemu. Więcej informacji udzieli Państwu Dział Wdrożeń HEUTHES (kontakt przez Portal Serwisowy lub email: wdrozenia@heuthes.pl), który pomoże także w skonfigurowaniu Państwa podpisu kwalifikowanego w ISOF.

Tryb (A) obsługa automatyczna JPK_VAT

Tryb (A) obsługa automatyczna JPK_VAT – zapis danych w strukturze zgodnej z JPK_VAT (3.0) w ISOF-ERP z szyfrowaniem paczki do wysyłki, obsługą podpisu cyfrowego, wysłaniem do bramki systemu Ministerstwa Finansów i obsługą odbioru potwierdzenia UPO.

Wymaga ustawienia nowych uprawnień do funkcji w Administracja > Firma > Zarządzanie użytkownikami w zakresie:

 • Rachunkowość > Jednolity plik kontrolny
  Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT / Nowy dokument (+) / Podpis elektroniczny / Wysyłka do urzędu / Usuń dokument / Zatwierdź/Odtwierdź.
 • ustawienia ID katalogu zbiorczego do archiwizacji wysyłek JPK w DMS w opcji systemowej „jpk_dok_id” (z dostępem do tego katalogu dla użytkownika w ramach uprawnień DMS),
 • ustawienia ścieżki do biblioteki (pliku typu *p11.dll) służącej do obsługi kwalifikowanego podpisu cyfrowego w ustawieniach/edycji konta użytkownika ISOF-ERP (pola „Typ certyfikatu” i „Lokalizacja biblioteki/certyfikatu” na zakładce „Szczegóły”),
 • instalacji sterownika.

Tryb (R) obsługa ręczna JPK_VAT

Tryb (R) obsługa ręczna JPK_VAT – tylko pobór danych z rejestrów VAT z modułu ISOF-FK w strukturze zgodnej z JPK_VAT (3.0) dla aplikacji „Klient JPK 2.0” przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.
Wymaga tylko ustawienia uprawnień do funkcji w Administracja >> Firma >> Zarządzanie użytkownikami w zakresie:

 • Rachunkowość > Jednolity plik kontrolny Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT / Usuń dokument / Zatwierdź/Odtwierdź.

Co to jest JPK?

Jednolity Plik Kontrolny obejmuje księgi i dokumenty księgowe w postaci zbiorów danych:

 • generowanych i przechowywanych w systemie komputerowym,
 • eksportowanych z tego systemu.

Struktury JPK w systemie ISOF-ERP

Jednolity Plik Kontrolny obejmuje 6 struktur, które można wygenerować w systemie ISOF-ERP:

 • Księgi Rachunkowe (JPK_KR),
 • Wyciąg Bankowy (JPK_WB),
 • Magazyn (JPK-MAG),
 • Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT),
 • Faktury VAT (JPK_FA).
 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (JPK-PKPIR).

JPK w ISOF-ERP zgodny z Ministerstwem Finansów

Wszystkie pliki JPK tworzone w ISOF-ERP, są zgodne z przepisami i aktualnym schematem struktur JPK opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. Dokumenty są generowane w postaci plików XML i zawierają informacje za określony okres czasu.

Promocja!

HEUTHES oferuje specjalną ofertę migracji dla firm, które użytkują inne systemy nie wspierające JPK lub w których przejście na nową wersję systemu nie jest łatwe. HEUTHES wspiera takie firmy w migracji do ISOF-ERP oraz pomaga firmom spełnić wymagania MF stosunkowo tanio i wygodnie.Pobierz dokumentację PDF


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›