Sektor finansowy


W systemie ISOF możliwe jest łatwe organizowanie procesów biznesowych i finansowych, zarówno pod względem organizacyjnym (w istniejącej strukturze hierarchicznej w firmie) oraz pod względem merytorycznym, który może się różnić od ustalonej hierarchii organizacyjnej. Można definiować na różnych poziomach dostęp do informacji, dokumentów, również dokumentów finansowych, co zapewnia uczestniczenie w procesach biznesowych osób różnego szczebla, w zakresie nadanych im uprawnień.

Zgodnie z powyższymi zasadami możliwe jest budowanie centrów kosztowych w każdej firmie, oraz rozliczanie wszystkich kosztów prowadzenia firmy na dowolnym poziomie organizacyjnym. Wszystkie faktury kosztowe mogą być rejestrowane, koszty dzielone wg zdefiniowanych wcześniej szablonów kosztowych lub wg bieżących potrzeb. Dla każdej jednostki uczestniczącej w podziale kosztów definiowane są kategorie kosztowe z uwzględnieniem kont księgowych kosztów. Proces podlega wielostopniowej kontroli: podział, akceptacja, weryfikacja, ustalenie uprawnień użytkowników do wykonywania operacji w ramach zdefiniowanych limitów kwotowych i czasowych.

Taka obsługa umożliwia kontrolowania kosztów na każdym etapie procesu biznesowego oraz pełną wiedzę o miejscach ich powstawania i wielkości tych kosztów. Taka informacja natomiast umożliwia pełną optymalizację kosztów.

Kolejnym poziomem zarządzania finansami firmy jest możliwość planowania wszystkich wydatków i inwestycji. Moduł budżetowania umożliwia budowanie i organizowanie w dowolnym przekroju raportów związanych z finansami firmy. Raporty mogą być ze sobą łączone. Są one jednocześnie informacyjnie powiązane z kontami księgowymi, co pozwala na budowanie rzeczywistego obrazu danych finansowych firmy na dowolnym żądanym poziomie informacyjnym. Moduł ten pozwala na uniezależnienie się od analizowania wartości kont księgowych, na rzecz czytelnych raportów.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›