Sprzedaż - faktury

System ISOF-ERP oferuje kompleksowe narzędzia obejmujące obsługę faktur, dokumentów finansowych, wymianę danych elektronicznych oraz generowanie raportów, są to m.in.:

 • Wszystkie typy faktur
 • Faktury elektroniczne
 • Drukarki fiskalne
 • Cenniki
 • Rozrachunki
 • Raporty
 • KSeF
 • EDI (Electronic Data Interchange)
Drukuj dokumenty
Sprzedawaj

Uruchom demo

30 dni bezpłatnie · Bez żadnych zobowiązań

Wyrażam zgodę na:

Funkcjonalność

Rozwiązania

Faktury elektroniczne

Skuteczne zarządzanie dokumentami sprzedaży, od faktur VAT po paragony, dostosowane do specyfiki firmy.

Cenniki

ISOF-ERP ułatwia tworzenie i zarządzanie cennikami na poziomie ogólnym, zapewniając jednolite dane o cenach.

Raporty kasowe

Wygodne narzędzia do zarządzania operacjami kasowymi, pełna rejestracja transakcji dla sprzedaży i zakupów.

Punkty sprzedaży POS

Moduł umożliwia wystawianie faktur, paragonów i innych dokumentów sprzedażowych z dostępem do Raportów kasowych.

Obsługa sprzedaży w ISOF

Moduł obejmuje funkcje

 • Wystawianie, edycję i korygowanie dokumentów,
 • Automatyczne wystawianie dokumentów towarzyszących sprzedaży: magazynowych i kasowych oraz rozrachunków i aktualizowanie rejestrów VAT,
 • Definiowanie podtypów i numeracji dokumentów oraz zarządzanie numeracją,
 • Zarządzanie cennikami i wykorzystanie ich w procesie sprzedaży,
 • Obsługę raportów kasowych, drukarek fiskalnych, rabatów, limitów płatności i zadłużenia,
 • Obsługę czytników kodów paskowych,
 • Raportowanie dokumentów,
 • Kontrolę należności,
 • Konfigurowanie wydruków,
 • Obsługę drukarek igłowych dzięki możliwości wydruku faktur w trybie tekstowym,
 • Automatyczne pobieranie kursów na dokumentach walutowych,
 • Zatwierdzanie i automatyczne dekretowanie do systemu finansowo-księgowego lub Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • Mechanizm indywidualnych kont bankowych dla rozliczeń z kontrahentami,
 • Opcja – „oferta wstępna”,
 • Możliwość zdefiniowania złożonej formy płatności,
 • Powiązanie przedstawicieli handlowych z adresami dostaw,
 • Eksport dokumentów sprzedaży do pliku CSV,
 • Tworzenie dokumentów sprzedaży na podstawie dokumentów CSV,
 • Dodanie miejsca powstawania kosztów oraz rozbudowa słowników,
 • Dodanie informacji o dostępności towaru w Portalu Zamówieniowym,
 • Faktury w języku angielskim i niemieckim,
 • Fakturowanie seryjne,
 • Faktury sprzedażowe w standardzie EDI.

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

Laptop_ISOF_DEMO
Fakturowanie
12

miesięcznie za użytkownika

Cennik

Korzyści

Poznaj zalety

 • Skrócenie czasu wystawiania dokumentów sprzedażowych,
 • Kompleksowa obsługa tradycyjnych i elektronicznych dokumentów sprzedaży,
 • Integracja sprzedaży z magazynem, rozrachunkami, raportami kasowymi, rejestrami VAT i automatycznym procesem dekretacji modułu F-K,
 • Przyspieszenie pracy dzięki obsłudze drukarek fiskalnych oraz czytników kodów paskowych,
 • Łatwe wykonywanie zestawień sprzedaży i należności w różnych przekrojach,
 • Zmniejszenie kosztów obsługi dzięki automatycznemu wystawianiu dokumentów magazynowych, dokumentów kasy, dekretów i rozrachunków,
 • Łatwa dekretacja raportów kasowych,
 • Jednolita obsługa raportów kasowych transakcji sprzedażowych i zakupowych,
 • Szybkie wprowadzanie zmian w cenach i planowanie zmian cen obowiązujących w określonym czasie,
 • Planowanie zmian cen, które obowiązywać będą w określonym czasie,
 • Różnicowanie cen dla różnych kontrahentów, grup towarowych - promocje i przeceny,
 • Pełna historia zmian cen,
 • Możliwość integracji ze sklepami internetowymi: Shoper®, IdoSell Shop®, Wooommerce® i portalem Allegro®,
 • Integracja z funkcjami logistycznymi systemu ISOF-ERP.
Image dots
Image dots

Faktury elektroniczne

Dokumenty sprzedaży w ISOF

W ISOF obsługiwanych jest wiele rodzajów dokumentów sprzedaży do których należą:

 • Faktury VAT
 • Faktury VAT w walucie obcej
 • Paragony
 • Wielokrotne faktury korygujące i noty korygujące
 • Faktury zaliczkowe
 • Faktury eksportowe (również w j. angielskim i niemieckim)
 • Faktury PRO-FORMA
 • Rachunki sprzedaży
 • Faktury elektroniczne (z załącznikiem GS1 XML) podpisane pieczęcią cyfrową

Każdy podstawowy dokument sprzedaży wystawiany jest według schematu, który uwzględnia części wspólne: nazwę kontrahenta oraz nazwy towarów czy usług. Dokumenty sprzedażowe mogą być wystawiane w cenach netto lub brutto. Mogą być drukowane zarówno w trybie tekstowym jak i graficznym.

Aby dodatkowo przyspieszyć pracę można również korzystać z czytników kodów paskowych. Dokumenty sprzedaży mogą posiadać zdefiniowane przez użytkownika typy, które pozwolą na odpowiednie skatalogowanie i pogrupowanie. Cały proces obsługi dokumentów sprzedażowych może być szczegółowo sparametryzowany z dostosowaniem do specyfiki firmy.

cash-right file-left

Fakturowanie w ISOF

Rozwiązania modułu

 • Obsługa drukarek fiskalnych

  Dokumenty sprzedaży mogą być zafiskalizowane na drukarce fiskalnej i specjalnie oznaczone. Odpowiednia parametryzacja modułu umożliwia wystawianie paragonów fiskalnych w sposób automatyczny lub na żądanie użytkownika.

 • Możliwe jest automatyczne wystawienie odpowiednich dokumentów magazynowych oraz wystawienie faktury sprzedażowej dla istniejącego dokumentu magazynowego. W zależności od sposobu płatności generowane są odpowiednie dokumenty do raportu kasowego. Po zatwierdzeniu wszystkie dokumenty sprzedaży są uwzględniane w odpowiednich rejestrach VAT. Wszystkie towarzyszące dokumenty są rejestrowane w odpowiadających im modułach. Dzięki odpowiednim schematom dekretacji wszystkie dokumenty sprzedaży mogą podlegać automatycznej dekretacji do systemu finansowo-księgowego (bankowego).

 • Łatwe wyszukiwanie wszystkich dokumentów sprzedaży jest możliwe na podstawie kryteriów takich jak: data wystawienia, sprzedaży, rodzaj faktury, jednostka wystawiająca fakturę, kontrahent oraz wielu innych.

 • Poszczególne dokumenty na liście są oznaczone różnymi kolorami i znacznikami, które pomagają odróżnić dokumenty zapłacone od niezapłaconych, zatwierdzone od niezatwierdzonych czy zafiskalizowane od niezafiskalizowanych. Istnieje również możliwość zdefiniowania kolorystyki tła poszczególnych pól występujących na fakturze.

 • Obsługa faktur elektronicznych obejmuje tworzenie pliku PDF z fakturą (załącznik w formacie GS1 XML na potrzeby EDI), jego elektroniczne podpisanie pieczęcią cyfrową i wysyłkę lub jednoczesne wykonanie powyższych czynności jednym kliknięciem. Pieczęć firmowa to odmiana podpisu cyfrowego, z której może korzystać wiele osób w firmie. Zapewnia nienaruszalność treści i dat oraz niezaprzeczalność pochodzenia pliku. Do jej obsługi nie jest potrzebna infrastruktura po stronie klienta. W kartotece kontrahentów widnieją e-maile do obsługi faktur elektronicznych.

 • Eksport faktur obejmuje funkcjonalność wysyłki do KSeF (Krajowy System e-Faktur) zwykłych faktur sprzedażowych i korekt oraz pobieranie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) z obsługą tokenów przy wystawianiu faktur. Faktura jest wysyłana w formie elektronicznej do Ministerstwa Finansów, co umożliwia szybki zwrot podatku VAT. Istnieje również możliwość importowania do ISOF-ERP faktur zakupowych z KSeF.

 • ISOF-ERP zapewnia możliwość przygotowywania zestawień faktur. Użytkownik definiuje kryteria doboru danych. Zestawienie umożliwia pokazanie zbiorczych danych dla wybranych dokumentów, według potrzeb użytkownika, a także wykresów. Zestawienie posiada podsumowania oraz sortowanie danych, możliwy jest również podgląd każdego z dokumentów. Możliwe jest wykonanie zestawienia należności wynikających z transakcji sprzedaży i weryfikacja przeterminowanych należności. Zestawienie jest przydatne do obsługi windykacji.

 • ISOF-ERP oferuje wygodne narzędzia do zarządzania operacjami kasowymi. W raportach kasowych automatycznie zapisywane są wszystkie operacje gotówkowe oraz płatności kartami kredytowymi wynikające ze sprzedaży i zakupów. Dzięki temu w systemie dostępny jest kompletny rejestr obrotu gotówkowego. Każda kasa ma własne raporty, które mogą być otwierane i zamykane w dowolnym okresie.

 • Raport kasowy może być dekretowany jako jeden dokument, dekretacji mogą też podlegać wszystkie pojedyncze operacje zawarte w raporcie według definicji schematów dekretacji. Dekrety mogą być następnie zaimportowane do bufora modułu F-K E-commerce. System ISOF-ERP umożliwia prowadzenie handlu internetowego poprzez integrację ze sklepami internetowymi (Shoper®, IdoSell Shop®, WooCommerce®), serwisem aukcyjnym Allegro® oraz firmami kurierskimi (DPD®, DHL®) i pocztowymi (InPost®).

 • Wszystkie transakcje gotówkowe mogą być automatycznie rejestrowane w raporcie na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu. Raport kasowy może być prezentowany w trybie uproszczonym i pełnym. Możliwe jest również ręczne rejestrowanie operacji wpłaty i wypłaty gotówki. Zamknięcie raportu powoduje automatyczne bilansowanie się wszystkich operacji. Po otwarciu nowego raportu, poprzedni nie może ulec już zmianie.

 • Wszystkie operacje są automatycznie rejestrowane w bazie rozrachunków.

 • Towar może być wybrany z wcześniej zarejestrowanych, a ustalenie ceny polega na wypełnieniu formularza. Cenniki mogą kształtować wszystkie dostępne rodzaje cen kartotekowych: detaliczne, hurtowe, specjalne, katalogowe, zakupowe oraz ceny partii, w oparciu o dowolną cenę. Prezentacja wszystkich obecne ceny towarów pozwala ich łatwe porównanie do nowych. Dostępne są również mechanizmy upraszczające tworzenie cennika w postaci obowiązkowej marży, która powinna być doliczona do ceny wynikowej oraz wielkości zmiany cen wyrażonej kwotowo lub procentowo. Wprowadzanie nowych cenników lub przecen odbywa się w wygodny sposób.

 • Po zdefiniowaniu cenników możliwa jest również ich akceptacja akceptacji. Dopóki cennik nie zostanie zaakceptowany, może być swobodnie modyfikowany. Po akceptacji cennika blokowane są możliwości jego modyfikacji i usunięcia.

 • Cenniki mogą być tworzone z myślą o konkretnym kontrahencie. Przygotowywanie cennika dla wybranego kontrahenta pozwala na zdefiniowanie cen konkretnie dla niego. Ceny te są automatycznie uwzględniane podczas tworzenia ofert, wystawiania dokumentów sprzedaży oraz w zamówieniach. Funkcja jest szczególne przydatna w ramach przygotowania indywidualnych cenników dla stałych/niezawodnych klientów. Możliwe jest również ręczne rejestrowanie indywidualnych cen na podstawie umowy z klientem, które mogą obowiązywać bezterminowo lub w określonym terminie.

 • Dokumenty sprzedaży wystawiane mogą być również w walutach obcych. Dla każdego dokumentu oprócz waluty zapisywany jest również kurs co pozwala na operowanie zarówno cenami walutowymi jak i złotówkowymi. Przy wystawianiu dokumentów walutowych domyślnie pobierane są kartotekowe ceny walutowe towarów, przy czym użytkownik może je zmienić. Przy zmianie kursu możliwe jest również ponowne przeliczenie cen złotówkowych. W ramach walutowych dokumentów sprzedaży można wystawiać dokumenty eksportowe oraz faktury WDT. Oprócz wymogów związanych z samym procesem wystawiania faktur, są one odpowiednio klasyfikowane oraz zapisywane do rejestrów VAT i zestawień INTRASTAT. Rozrachunki są wyrażone w walucie i złotówkach.

 • ISOF-ERP obsługuje fakturowanie seryjne z możliwością zapisu faktur do PDF. Faktury mogą być wydrukowane lokalnie.

 • ISOF-ERP obsługuje faktury sprzedażowe w standardzie EDI (ang. Electronic Data Interchange) oznaczającym w bezpośrednim tłumaczeniu Elektroniczną Wymianę Danych. Została ona wprowadzona w dominującym obecnie standardzie UN/EDIFACT.

 • Dynamiczny rozwój Internetu sprawia, że staje się on coraz bardziej atrakcyjnym kanałem sprzedaży towarów i usług. Wychodząc naprzeciw tym tendencjom HEUTHES wyposażył ISOF w moduły pozwalające firmom na skuteczne wykorzystanie Internetu w handlu elektronicznym.

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

 • 30 dni bezpłatnie
 • Bez żadnych zobowiązań
Demo ekrany

Cenniki

Definiowane cenników

Cenniki
file-check-right tags-left

ISOF-ERP oferuje wygodne narzędzia tworzenia cenników. Cenniki definiowane są na poziomie ogólnym, a dane o cenach produktów, towarów lub usług zachowywane są w centralnej bazie systemu. Wszyscy użytkownicy niezależnie od miejsca i czasu mogą korzystać z jednolitych danych.

Centralne zarządzanie cenami oferowanych towarów sprawia, że osoby decydujące o cenach mogą sprawnie definiować ceny oraz szybko je modyfikować stosownie do potrzeb. Rozwiązanie to w dużym stopniu eliminuje również ryzyko pomyłek.

Cenniki mogą być również tworzone z myślą o konkretnym kontrahencie. Przygotowywanie cennika dla wybranego kontrahenta pozwala na zdefiniowanie cen konkretnie dla niego. Ceny te są automatycznie uwzględniane podczas tworzenia ofert, wystawiania dokumentów sprzedaży oraz w zamówieniach.

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

 • 30 dni bezpłatnie
 • Bez żadnych zobowiązań
Laptop_ISOF_DEMO

Raporty kasowe

Automatyczne zapisywanie danych

ISOF oferuje wygodne narzędzia do zarządzania operacjami kasowymi. W raportach kasowych automatycznie zapisywane są wszystkie operacje gotówkowe oraz płatności kartami kredytowymi wynikające ze sprzedaży i zakupów. Dzięki temu w systemie dostępny jest kompletny rejestr obrotu gotówkowego. Każda kasa ma własne raporty, które mogą być otwierane i zamykane w dowolnym okresie.

Wszystkie transakcje gotówkowe mogą być na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu rejestrowane w raporcie automatycznie.

System ISOF-ERP umożliwia prowadzenie handlu internetowego poprzez integrację ze sklepami internetowymi (Shoper®, IdoSell Shop®, WooCommerce®), serwisem aukcyjnym Allegro® oraz firmami kurierskimi (DPD®, DHL®) i pocztowymi (InPost®).

Raporty kasowe
file-dolar-right globe-dot-left

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

Laptop_ISOF_DEMO

Obsługa punktów sprzedaży POS

Point of Sale

file-invoice-right basket-shopping-left

ISOF-POS to funkcjonalność przeznaczona specjalnie dla niewielkich firm zarządzających wieloma punktami sprzedaży.Umożliwia pracującemu w punkcie sprzedaży wystawianie faktur, paragonów i innych dokumentów sprzedażowych z dostępem do Raportów kasowych, Magazynu oraz drukarki fiskalnej. Umożliwia wprowadzenie zindywidualizowanej pracy i obsługi systemu przez wielu sprzedawców na tym samym stanowisku komputerowym. Zablokowanie i odblokowanie ISOF-POS jest możliwe przy pomocy kodu paskowego odczytywanego przez czytnik zwykle znajdujący się w punkcie sprzedaży lub poprzez hasło.

Zarządzający siecią sprzedaży ma dostęp do wszystkich modułów systemu ERP obejmujących m.in. CRM, DMS, Logistykę z Zamówieniami do dostawców oraz Zamówieniami od klientów, Magazyn z centralnym dostępem do informacji o stanach w każdym magazynie i sklepie, Rachunkowość, Płace i Kadry.

Dzięki ISOF-POS można obsłużyć dziesiątki sklepów połączonych w jeden organizm, z jednym punktem zarządzającym całością. Punkty sprzedaży nie potrzebują specjalnego oprogramowania, ponieważ do ich obsługi potrzebny jest tylko Internet i przeglądarka internetowa.

Dokumentacje

Baza wiedzy

Wybierz odpowiednią dokumentację i dowiedź się więcej na temat systemu ISOF-ERP

System ISOF-ERP idealny dla:

Filmy

Praktyczne filmy instruktażowe

Nasze filmy instruktażowe zapewniają klarowne i zrozumiałe wyjaśnienia kluczowych funkcji, ułatwiając szybkie i efektywne opanowanie systemu ISOF.

 • Naucz się wystawiać faktury
 • Zintegruj system ISOF z platformami sprzedażowymi
 • Efektywnie korzystaj z obszarów roboczych
 • Poznawaj funkcje poszczególnych modułów
Demo
Zamów rozmowę
Zamów telekonferencje