CRM Aktywności

CRM Aktywności jest modułem rodziny rozwiązań CRM w ISOF. Umożliwia rejestrację, zarządzanie i analizę wszystkich zdarzeń z klientami oraz wiele innych:

 • Zarządzanie kontaktami
 • Korespondecja
 • Obsługa dokumentów
 • Analiza danych
 • Planowanie działań
 • Obsługa klienta
 • Historia działań
 • Delegacje
Kampanie
Projekty

Uruchom demo

30 dni bezpłatnie · Bez żadnych zobowiązań

Wyrażam zgodę na:

Funkcjonalność

Rozwiązania

Aktywności, kampanie i kalendarze

Najważniejszym zadaniem CRM Aktywności jest gromadzenie i analiza historii interakcji z klientami.

Zarządzanie zasobami

Dla każdej aktywności możliwe jest określenie potrzebnych zasobów oraz zarezerwowanie ich na określoną datę i godzinę.

Baza marketingowa kontrahentów

Zarządzanie danymi klientów umożliwia wprowadzanie, modyfikację, wyszukiwanie i przeglądanie informacji.

Geolokalizacja

System ISOF został rozbudowany o obsługę geolokalizacji przy logowaniu i wylogowywaniu z systemu.

CRM Aktywności w systemie ISOF-ERP

Moduł zapewnia

 • Zarządzanie kontaktami z klientami i obsługa powiązanych zdarzeń i dokumentów,
 • Gromadzenie, analizę i raportowanie danych w różnych, samodzielnie określanych przekrojach,
 • Planowanie działań i prac pracowników w postaci list zbiorczych i kalendarzy,
 • Informowanie o aktualnym stanie obsługi klienta,
 • Tworzenie bazy wiedzy zawierającej historię działań, w tym korespondencja, delegacje, telefony, oferty.
Image dots
Image dots

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

Laptop_ISOF_DEMO
Crm aktywności
18

miesięcznie za użytkownika

Cennik

Korzyści

Poznaj zalety

 • Dopasowanie procesów sprzedażowych do indywidualnych potrzeb klientów,
 • Lepsza obsługa klienta,
 • Szybsza reakcja na potrzeby klienta,
 • Łatwy dostęp do historii wszystkich działań,
 • Sprawne i kompleksowe organizowanie pracy zespołu obsługi klienta i działu handlowego,
 • Łatwa ocena pracy osób zajmujących się obsługą klientów.
Image dots
Image dots

Aktywności, kampanie i kalendarze

Kontakty z klientami

Najważniejszym zadaniem CRM Aktywności jest gromadzenie, a następnie analiza historii zawierającej różnego rodzaju zdarzenia z klientami, które w ISOF nazwane zostały Aktywnościami. Dotyczą one zarówno kontaktów z klientami, jak również działań handlowych i marketingowych. W module można zarejestrować dowolne zdarzenie z klientem: spotkanie, rozmowę telefoniczną, prezentację, itd.

Dzięki określeniu osoby kontaktowej, pracownika, wskazaniu statusu, krótkiej notatce tekstowej, powiązanych Aktywnościach tworzących konsekwentny ciąg zdarzeń, dysponujemy pełną wiedzą dotyczącą historii tych zdarzeń. Rozbudowany filtr umożliwia proste i szybkie wyświetlenie Aktywności wg żądanego kryterium: pracownika, klienta, typu aktywności, autora, statusu, kampanii, regionu. Raporty mogą być prezentowane w różnych formach: lista zdarzeń, plan działań, kalendarz dzienny, tygodniowy, miesięczny, indywidualny okres, itp.

Aktywności, kampanie i kalendarze
calendar-days-right clipboard-list-check-left

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

 • 30 dni bezpłatnie
 • Bez żadnych zobowiązań
Demo ekrany

Zarządzanie zasobami

Planowanie działań

Zarządzanie zasobami
timer-right desktop-left

Możliwe jest zarządzanie zasobami przy planowaniu działań. Są to np. urządzenia lub sale wykorzystywane wspólnie przez grupę pracowników podczas pracy.

Dla każdej aktywności możliwe jest określenie potrzebnych zasobów oraz zarezerwowanie ich na określoną datę i godzinę. Pozwala to na uniknięcie ewentualnych kolizji wynikających z natłoku zdarzeń zachodzących jednocześnie.

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

 • 30 dni bezpłatnie
 • Bez żadnych zobowiązań
Laptop_ISOF_DEMO

Baza marketingowa kontrahentów

Zarządzenie klientami

Funkcja zarządzania informacjami o kontrahentach umożliwia wprowadzanie danych, ich modyfikację, zaawansowane wyszukiwanie i przeglądanie informacji. W systemie przechowywane są szczegółowe dane o kontrahentach.

Należą do nich: dane teleadresowe, dane o osobach kontaktowych, profil, branża, kategoria firmy, rodzaj klienta, limity płatności, limity kredytowe, dokumenty powiązane z klientem, rachunki bankowe, notatki, określenie poziomu zadowolenia klienta, liczba dni opóźnienia płatności, informacje związane z limitami logistycznymi czy warunkami kolejnych dostaw.

Baza marketingowa kontrahentów
users-right phone-office-left

Rozwiązania modułu

 • Filtr modułu jest podzielony na 3 sekcje (Daty, Kontrahent, Elementy), w których użytkownik może ustawiać wartości parametrów do filtrowania danych.

 • Słowniki wykorzystywane w danych kontrahentów mogą być definiowane przez użytkowników systemu i dostosowane do specyfiki firmy.

 • Dostępne są funkcje pozwaljące na segmentację klientów wg różnych kryteriów opisujących ich specyfikę czy profil. Ponadto możliwe jest również tworzenie grup osób kontaktowych. Dostępne jest również importowanie danych o klientach. W Bazie można wyświetlić listę ofert przekazanych klientowi.

 • W module funkcjonują szablony off-line z możliwością zapisania układu zapytań do późniejszego, łatwego przywoływania.

 • Ponadto możliwy jest wielowybór elementów z różnych grup, dzięki czemu możliwe jest wygenerowanie informacji dotyczącej wszystkich aspektów działania z klientem jednym kliknięciem.

 • Na liście faktur związanych z kontrahentem link do faktury jest oznaczony kolorem w zależności od statusu płatności faktury: czarne – zapłacone, niebieskie – niezapadłe, czerwone - niespłacone w całości lub spłacone częściowo i przeterminowane.

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

 • 30 dni bezpłatnie
 • Bez żadnych zobowiązań
Demo ekrany

Geolokalizacja

Określenie pozycji

Geolokalizacja
location-dot-right laptop-blue-left

System ISOF został rozbudowany o obsługę geolokalizacji przy logowaniu i wylogowywaniu z systemu. Dotyczy to zarówno mobilnej pracy na smartfonach i tabletach, jak i na komputerach stacjonarnych. Dokładne określenie pozycji jest związane z wykorzystywaniem odbiornika GPS wbudowanego w smartfony i tablety. W przypaku utraty lub braku sygnału GPS określenie położenia następuje w oparciu o lokalizacjęstacji bazowych operatorów sieci komórkowych. W pozostałych przypadkach położenie jest określane w sposób przybliżony, na bazie adresu IP urządzenia, którym użytkownik systemu ISOF podłączony jest do Internetu.

Rozwiązania modułu

 • Każdy użytkownik systemu ISOF może mieć indywidualne ustawienie rejestracji lokalizacji lub rezygnacji z niej.

 • Istnieje możliwość stworzenia raportu położenia klientów w module Zarządzania kontrahentami.

 • W CRM Aktywności można wskazać adres z wywołaniem trasy dojazdu. W dalszej kolejności, w module CRM Serwisowy będzie można zarejestrować położenie na mapie serwisowanego urządzenia albo miejsce, w którym należy przeprowadzić działania serwisowe. W obydwu powyższych modułach CRM zostanie udostępniona możliwość zaplanowania trasy. Także w funkcji Dystrybucji, w module Magazyn wprowadzona będzie taka możliwość. HEUTHES rozważa w dalszej kolejności integrację aplikacji Mobilny ISOF na Androidzie z aplikacją Android Auto.

Dokumentacje

Baza wiedzy

Wybierz odpowiednią dokumentację i dowiedź się więcej na temat systemu ISOF-ERP

System ISOF-ERP idealny dla:

Filmy

Praktyczne filmy instruktażowe

Nasze filmy instruktażowe zapewniają klarowne i zrozumiałe wyjaśnienia kluczowych funkcji, ułatwiając szybkie i efektywne opanowanie systemu ISOF.

 • Naucz się wystawiać faktury
 • Zintegruj system ISOF z platformami sprzedażowymi
 • Efektywnie korzystaj z obszarów roboczych
 • Poznawaj funkcje poszczególnych modułów
Demo
Zamów rozmowę
Zamów telekonferencje