Sprzedaż


ISOF obsługuje i wspomaga procesy związane ze sprzedażą zarówno detaliczną jak i hurtową.
Posiada szereg mechanizmów wspomagających szybki dostęp do potrzebnych danych dzięki czemu możliwa jest sprawna obsługa sprzedaży:
  • definiowanie różnego rodzaju danych dla kontrahentów, które są wykorzystywane w sprzedaży: sposobów płatności, rabatów dla klientów, wszystkich danych adresowych i ewidencyjnych;
  • możliwość zdefiniowania cen lub rabatów specjalnych na wybrane towary dla konkretnych kontrahentów, które są brane w pierwszej kolejności przy sprzedaży tych towarów;
  • dynamiczny kalkulator cenowy, który ułatwia ewentualne negocjacje ceny z klientem. Pokazuje wszystkie rodzaje cen, umożliwia zmianę ceny, pokazuje wielkość marży, umożliwiając tym samym kontrolę cen;
  • zarządzanie cenami przy pomocy cenników. Możliwość sprawnej zmiany ceny wielu towarów (wg grupy, wybranych z listy). Możliwość tworzenia cenników dla kontrahentów;
  • możliwość automatycznego wystawiania dokumentów magazynowych, paragonów fiskalnych podczas sprzedaży (wystawiania faktur, paragonów) dzięki czemu nie trzeba tworzyć dodatkowych dokumentów które bardzo często uczestniczą w procesie sprzedaży;
  • dzięki specjalnemu interfejsowi użytkownika możliwość bieżącego śledzenia płatności faktur. Faktury niezapłacone wyróżniają się kolorystycznie na liście. Możliwość kształtowania numeru faktury pozwala na ewidencję wg potrzeb każdej firmy;
  • zaawansowane raporty umożliwiają generowanie zestawień z dokumentów uczestniczących w sprzedaży w różnych przekrojach: faktury zapłacone, niezapłacone, przeterminowane, wg kontrahenta, asortymentu, symbolu, w zadanym okresie czasowym, itd.

Pobierz case study "System ISOF w CENTEL"


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›