Płace i kadry


Przetestuj
moduł Płace i kadry
»


Zarządzanie czasem pracy

System ISOF wyposażony jest w funkcje umożliwiające sprawowanie skutecznej kontroli nad sposobem wykorzystywania czasu przez pracowników. Realizację tego zadania umożliwia grupa funkcji przeznaczonych do rejestrowania czasu pracy oraz funkcje związane z rejestracją nieobecności, m.in. delegacji.

Rejestrowanie czasu pracy

Do funkcji rejestrowania czasu pracy należy funkcja pomiaru czasu spędzonego w pracy, funkcja informowania o statusie użytkowników (obecny, nieobecny, w delegacji) oraz funkcja tworzenia raportów podsumowujących czas pracy i sposób jego wykorzystania.

Log czasu

Log czasu jest funkcją umożliwiającą użytkownikowi włączenie i wyłączenie mierzenia czasu spędzonego w pracy oraz wskazywanie sposobu wykorzystania czasu pracy. Log czasu widoczny jest na ekranie komputera w postaci niewielkiego okna, przedstawionego na poniższym rysunku.

Za pomocą widocznych przycisków pracownik włącza liczenie czasu pracy, wskazuje kiedy rozpoczyna i kończy przerwę lub wyjście służbowe, a na koniec dnia wyłącza liczenie.

Status użytkowników

Użytkownik pracujący w centrali oraz użytkownik mobilny informowany jest przez log czasu o czasie rozpoczęcia pracy, całkowitym czasie pracy, czasie bez przerw, czasie spędzonym na wyjściach służbowych i przerwach oraz pozostałym czasie przerwy.

Funkcja informowania o statusie użytkowników przedstawia raport dotyczący frekwencji pracowników. Informacje przedstawione są w powyższym okienku.

Dzięki temu, bez odchodzenia od stanowiska pracy, zarówno szef jak i pozostali pracownicy mogą łatwo sprawdzić, czy ktoś jest obecny na swoim stanowisku.

Raporty

Funkcja tworzenia raportów umożliwia przygotowywanie zestawień podsumowujących czas pracy pracowników.

Użytkownik może określić okres czasu, którego raport ma dotyczyć, a także wybrać rodzaj raportu, jaki chce uzyskać (pełny, skrócony, lista obecności).

Integracja z CRM

Rejestracja czasu pracy powiązana jest z systemem zarządzania aktywnościami w module CRM. Wykonując określoną aktywność, pracownik może zarejestrować czas poświęcony na jej realizację. Czas ten jest następnie uwzględniany w module rejestracji czasu pracy.

Listy obecności, planowanie urlopów, rejestr typów nieobecności

Moduł pozwala na sporządzenie i wydrukowanie list obecności pracowników. Możliwe jest również zarejestrowanie informacji o zwolnieniu lekarskim, planowanym urlopie, czy innego rodzaju nieobecności pracownika.

Wszystkie te informacje pokazane zostaną na liście obecności sporządzanej na dany miesiąc dla wszystkich pracowników.

Kalendarz

Kalendarz umożliwia rozliczanie czasu pracy i nieobecności pracowników. W zależności od wymiaru zatrudnienia możliwe jest określenie planów czasu pracy, czyli konkretnych dni i godzin pracy w tygodniu oraz przypisanie ich zatrudnionym osobom. Dzięki temu w prosty i przejrzysty sposób można rejestrować nieobecności, kontrolować nominalny, planowany oraz rzeczywisty czas pracy.

Zalety modułu Zarządzania czasem pracy

Mechanizm zarządzania czasem pracy w ISOF posiada wiele zalet, wśród których najważniejszymi wydają się być łatwość obsługi funkcji oraz automatyczne rejestrowanie i raportowanie informacji, które w firmach sporządzane są najczęściej ręcznie, w postaci papierowych dokumentów.

Moduł nie tylko umożliwia zapis operacji związanych z rejestracją czasu pracy pracowników ale dostarcza wszystkie podstawowe zestawienia, których wykonywanie jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy.

Korzyści – moduł Zarządzanie czasem pracy

  • Łatwa i dostępna w każdej chwili kontrola czasu pracy pracowników, w tym pracowników mobilnych,
  • Raportowanie ilości godzin pracy i nieobecności pracowników,
  • Podstawowe raporty w tym sporządzanie list obecności, planowanie urlopów, rejestr zwolnień lekarskich.

Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›