ISOF dla Uczelni

Co to jest „ISOF dla Uczelni”

„ISOF dla Uczelni” jest to ogólnopolski program dla szkół wyższych przygotowany przez firmę HEUTHES sp. z o.o. – producenta systemu ISOF. Założeniem programu „ISOF dla Uczelni” jest nauka modelowania i zarządzania procesami biznesowymi przy wykorzystaniu nowoczesnego systemu informatycznego klasy ERP.

Z doświadczenia wynika, że przeciętny absolwent ukończywszy studia nie posiada dostatecznej wiedzy na temat systemów do zarządzania firmą, wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Proponowany System ISOF składa się z wielu modułów odpowiadających poszczególnym płaszczyznom działalności biznesowej, niezbędnym do funkcjonowania każdej firmy (CRM, DMS, Sprzedaż, Magazyn, Rachunkowość, Logistyka, Zamówienia, CTI, itp.).

Zalety programu

Podstawową zaletą systemu ISOF jest łatwość jego użytkowania, a także możliwość pracy w systemie poprzez Internet. Celem Programu „ISOF dla Uczelni” jest propagowanie myśli i idei społeczeństwa informatycznego i informacyjnego. Wraz z podniesieniem kwalifikacji absolwentów uczelni wyższych wzrastają ich szanse na zatrudnienie na stanowiskach odpowiadających ich kompetencjom. Opłaty ponoszone przez Uczelnie są nieporównywalnie małe biorąc pod uwagę fakt, że młodzi ludzie posiądą niezbędną wiedzę i znajomość posługiwania się nowoczesnymi narzędziami wspomagającymi zarządzanie procesami biznesowymi w firmie.

Korzyści

Podstawowe korzyści z przystąpienia do programu to:

  • dostęp do nowoczesnego, najbardziej zaawansowanego technologicznie kompleksowego oprogramowania do obsługi firm;
  • bezproblemowy dostęp do oprogramowania przez przeglądarkę internetową;
  • opłata roczna pobierana jest jedynie za utrzymanie serwerów;
  • dostęp dla 30 użytkowników jednocześnie (w przypadku zapotrzebowania na większą ilość stanowisk możliwość indywidualnych negocjacji);
  • nie ma potrzeby zakupu serwerów, systemów operacyjnych i baz danych, firma HEUTHES udostępnia oprogramowanie w trybie outsourcingu;
  • praca zawsze na aktualnej wersji.

Co oferujemy

W ramach uczestnictwa w Programie „ISOF dla Uczelni” proponujemy Państwu również opiekę wdrożeniową oraz dydaktyczną. HEUTHES oferuje także bezpłatne szkolenia w zakresie użytkowania systemu dla osób oddelegowanych przez Uczelnie do współpracy w ramach programu. Ponadto HEUTHES opracował system nauki w trybie e-learningu, który jest udostępniony Uczelniom.

Więcej informacji:
Akademia ISOF
Platforma e-learningowa

Uczelnie w programie

Uczelnie które już korzystają z programu „ISOF dla Uczelni”:


Politechnika Śląska

Uniwersytet Jagielloński

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Częstochowska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia Morska w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Społeczna Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Zarządzania

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie



Jeżeli jesteś pracownikiem naukowo-dydaktycznym wyższej uczelni i chciałbyś aby Twoja uczelnia przystąpiła do programu prosimy o wypełnienie poniższych danych.

Jeżeli jesteś studentem i chciałbyś aby Twoja uczelnia przystąpiła do programu prosimy o podanie poniżej danych kontaktowych do osoby kompetentnej na uczelni (promotor prac, wykładowca powiązany z programem wykładów, dziekan, itp.).


Dane kontaktowe


Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby nasz przedstawiciel mógł się z Państwem skontaktować:


Wyrażam zgodę na:
przetwarzanie danych osobowych
kontakt e-mail lub telefoniczny


Zgodnie z zasadami RODO w HEUTHES przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec Państwa danych i ich przetwarzania przez nas. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody, żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO.


Jeżeli chcecie Państwo bezpośrednio skontaktować sie z działem handlowym, to prosimy o kontakt: 91 460 89 74


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›