07 luty 2024

Technologia Passkeys w systemach HEUTHES

Firma HEUTHES opracowała integrację technologii Passkeys ze swoimi systemami bankowymi i ERP.

Passkeys to metoda uwierzytelniania bez hasła dla stron internetowych i aplikacji, wspierana przez World Wide Web Consortium i FIDO Alliance. Klucze Passkeys zostały stworzone po to, aby logowanie do stron internetowych i aplikacji było bezpieczniejsze i łatwiejsze, oraz żeby odbywało się bez haseł. Sposób logowania za pomocą haseł jest dość kłopotliwy bo mogą być np. trudne do zapamiętania, zwłaszcza jeśli zachodzi okoliczność korzystania z wielu haseł do różnych systemów i stron. Do tego, hasła muszą być stosunkowo często zmieniane. Poza tym, mając na uwadze zwiększającą się ilość incydentów związanych z wykradaniem haseł użytkowników ze stacji roboczej lub nawet z serwerów, branża IT starała się temu zapobiec i stworzyć inne, alternatywne metody logowania, przy tym łatwe w użyciu w postaci technologii Passkeys.

Technologię Passkeys wdrożyły już takie firmy jak Google, Amazon, Apple, Microsoft, a na rynku polskim nad implementacją pracuje mBank.

Firma HEUTHES w pierwszej kolejności udostępni Passkeys w swoim internetowym systemie obsługi firm ISOF. Integracja obejmie na początku Portal Zamówieniowy. Dzięki temu wdrożeniu użytkownik będzie mógł zrezygnować z dotychczas używanych certyfikatów X509 PKCS11 lub PKCS12 dla swoich klientów Portalu. Certyfikaty i ich obsługa (instalacja i odnawianie) stanowiły sporą barierę dla użytkowników Portali ISOF, a rozwiązanie Passkeys znacznie ułatwi korzystanie z systemu, ponieważ hasła dostępowe do Portalu będą zastąpione użyciem modułu Hello w systemie Windows, np. odciskiem palca i/lub zdjęciem twarzy, w ostateczności jednym PINem do systemu Hello. Są to nowoczesne metody biometryczne stosowane też przy korzystaniu z telefonów komórkowych lub kluczy U2F (urządzenie szyfrujące zewnętrzne wyglądem przypominające zwykły pendrive, którego używa się jako drugiego elementu podczas uwierzytelnienia wieloskładnikowego, może też zawierać czytnik odcisku palca). Cały proces uruchamiania dostępu do systemu znacznie się uprości, a będzie zapewniał podobny poziom bezpieczeństwa do metody, z której dotychczas korzystał HEUTHES czyli przy pomocy CAK (Centrum Autoryzacji Kluczy) i certyfikatów X.509. Do uruchomienia dostępu wystarczy kliknąć w link przesłany pocztą elektroniczną.

Unikalną cechą technologii Passkeys jest też możliwość autoryzacji międzyplatformowej - dwuskładnikowej przez wykorzystanie telefonu komórkowego jako elementu potwierdzania tożsamości. Korzystając z Androida lub IOS będzie można dokonać autoryzacji odciskiem palca i/lub foto twarzy w telefonie połączonym z komputerem za pomocą Bluetooth.

Na początku technologia Passkeys będzie dostępna dla użytkowników Portalu Zamówieniowego i Serwisowego, a następnie w ISOF START i ISOF RYCZAŁT. W dalszej perspektywie technologia Passkeys zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom ISOF, równolegle do już funkcjonujących od 25 lat certyfikatów X.509, a także Active Directory.

Firma HEUTHES pracuje również nad tym aby dostęp bezhasłowy Passkeys można było wykorzystać w systemach bankowych. W bankach szczególnie uciążliwa jest konieczność częstej zmiany haseł. W przypadku stosowania Passkeys, autoryzacja będzie łatwiejsza, bezpieczniejsza i szybsza, co bardzo uprości pracę użytkownikom systemów HEUTHES oraz zapewni odpowiednio wysokie bezpieczeństwo w kontroli dostępu do systemów.

Firma HEUTHES przewiduje, że na przełomie lutego i marca 2024 pierwsze firmy będą mogły zacząć używać technologii Passkeys w Portalach Serwisowym i Zamówieniowym, a dalsze wdrożenia przewidujemy w II kwartale tego roku.

25 stycznia 2024

HEUTHES po raz czwarty w rankingu „Diamenty Forbesa”!

Firma HEUTHES kolejny raz znalazła się w gronie laureatów prestiżowego rankingu „Diamenty Forbesa”. To już 16 edycja zestawienia najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce, które zostają docenione również za zdolność do osiągania sukcesu mimo wyzwań i rynkowej niepewności. Po wyróżnieniach w 2011, 2012 i 2022 roku przyszedł czas na kolejne 2024.

Ranking przygotowywany corocznie przez redakcję magazynu Forbes, wspólnie z firmą Dun & Bradstreet i jest jednym z najbardziej renomowanych rankingów prowadzonych wśród polskich firm. Jego celem jest zidentyfikowanie najdynamiczniej rozwijających się polskich firm w danym regionie, które osiągnęły najwyższy średni roczny wzrost wartości. Wywiadownia Dun & Bradstreet Poland  zebrała dane firm, które złożyły w terminie raporty do Krajowego Rejestru Sądowego za okres 2022–2018. Na tej podstawie powstała tegoroczna, rekordowo długa lista przekraczająca ponad 20 tys. przedsiębiorstw z pozytywnym ratingiem wiarygodności i ryzyka współpracy, mających wysoką płynność bieżącą i nie zalegających kontrahentom z płatnościami. Przedsiębiorstwa spełniające wszystkie powyższe warunki dodatkowo musiały wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych. Wyeliminowano instytucje finansowe, takie jak banki, ze względu na znaczne różnice dotyczące kategorii bilansowych występujące między nimi a firmami produkcyjnymi i handlowymi. Na liście Diamentów Forbesa znalazły się więc przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny, roczny wzrost wartości – na poziomie 15 proc. i więcej. 

Firmy zostały klasyfikowane w trzech kategoriach:

 • Przychody od 5 do 50 mln zł,
 • Przychody od 50 do 250 mln zł,
 • Przychody powyżej 250 mln zł.

W zestawieniu nie mogło zabraknąć firmy HEUTHES, która z roku na rok notuje coraz wyższe wskaźniki sprzedaży autorskiego oprogramowania bankowego i dla firm. HEUTHES został sklasyfikowany w pierwszej z kategorii. Nasza firma zajęła 1189 miejsce na liście regionalnej i 5734 na liście ogólnopolskiej. Sprzedaż w 2022 r. wyniosła 25,5 mln zł, a zysk netto 8,8 mln zł. Średnia ważona wzrostu to: 26,94%.

Do wyceny Diamentów Forbesa 2024 wykorzystane zostały takie dane jak:

 • poziom sprzedaży,
 • zysk netto,
 • wartość majątku trwałego,
 • zapasów,
 • należności,
 • oraz nakładów na inwestycje.

Lista firm opracowywana w ramach rankingu Diamenty Forbesa przygotowywana jest na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm, która łączy metodę majątkową i dochodową. Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i posiadanego know-how. Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia natomiast wrażliwości na zmiany sezonowe lub koniunkturalne. Poza tym przedsiębiorstwa, które są nastawione na rozwój i dużo inwestują, mogą wykazywać niewielkie zyski. Połączenie obu tych metod rekompensuje te ułomności. Know-how, jeśli jest wartościowe, wpływa na zyskowność albo – w przypadku firm inwestujących – na wzrost majątku w kolejnych latach. Ostatecznie w rankingu uwzględniane są przedsiębiorstwa, które wykazują się najbardziej efektywnym i dynamicznym wzrostem.

22 stycznia 2024

Noworoczne spotkanie darczyńców Caritas z udziałem HEUTHES

W Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej odbyło się spotkanie noworoczne darczyńców z przedstawicielami Caritas Archidiecezji Warszawskiej (16.01.2024 r.). Kardynał Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski osobiście powitał zgromadzonych.

W związku z naszą działalnością charytatywną w spotkaniu na zaproszenie kard. Kazimierza Nycza uczestniczył również przedstawiciel firmy HEUTHES. W trakcie spotkania dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej ks. Zbigniew Zembrzuski oraz kard. Kazimierz Nycz m.in. wspólnie podziękowali darczyńcom Caritas za ich wsparcie.

Podczas spotkania Pani Barbara Czarnocka Z-ca Dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej przedstawiła historię Caritas od momentu powołania w 1929 r. Instytutu Caritas. Działalność Caritas opiera się głównie na prowadzeniu zakładu leczniczego dla osób ciężko i przewlekle chorych, a także hospicjum dla nieuleczalnie chorych, domu opieki dla osób bezdomnych, a także wspieraniu uchodźców z Ukrainy oraz działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

– Pomocy jest bardzo dużo dzięki temu, że mamy na to środki – mówił ks. Zbigniew Zembrzuski – Mamy okazję, aby powiedzieć państwu bardzo skromne, serdeczne, głębokie i niewyobrażalnie duże dziękuje za to, że jesteście z nami, z Caritas Archidiecezji Warszawskiej – dodał.

– Za działalnością charytatywną zawsze stoją konkretni ludzie, którzy mają swój czas, życzliwość, pieniądze, zarówno w rodzinach, parafiach i diecezjach. Najlepiej pokazała to pomoc uchodźcom ukraińskim, kiedy po rozpoczęciu wojny w lutym pojawiło się ich 3 mln. Myśmy zrobili naprawdę dużą pracę organizacyjną, natomiast większość uchodźców przyjęli konkretni ludzie w swoich domach – obywatele samorządu i parafianie – mówił kard. Kazimierz Nycz.

Uroczyste spotkanie w Domu Arcybiskupów Warszawskich uświetniły występy artystyczne utalentowanych muzyków oraz wspólne kolędowanie.

HEUTHES jako darczyńca wspiera różne organizacje i przeznacza środki na wybrane akcje charytatywne. W minionym roku udzieliliśmy wsparcia m.in. Stowarzyszeniu Amazonek „AGATA” w Szczecinie oraz wspomnianemu Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Środki przekazane na rzecz Caritas zostały w całości wykorzystane na pomoc przebywającym w Polsce uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. Zakupioną dzięki zbiórce żywność z długim terminem przydatności na bieżąco odbierają kobiety z dziećmi, osoby starsze i te, które nie znalazły zatrudnienia w naszym kraju. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że Caritas jest wiarygodną i skuteczną organizacja działającą na rzecz potrzebującym.

W tym roku obchodzimy 35-lecie działalności firmy HEUTHES, a jednocześnie 35 rok systematycznego wsparcia na rzecz organizacji charytatywnych.

Więcej informacji na stronie Archidiecezji Warszawskiej: https://archwwa.pl/aktualnosci/kard-nycz-do-darczyncow-caritas-za-dzialalnoscia-charytatywna-zawsze-stoja-konkretni-ludzie/

19 stycznia 2024

Nowa wersja ISOF 22.0.1

Firma HEUTHES, kontynuując modyfikacje i aktualizacje swoich systemów, w minionym roku udostępniła dwie nowe wersje internetowego systemu obsługi firm ISOF.

W najnowszej wersji ISOF 22.0.1 najwięcej zmian nastąpiło w modułach Sprzedaż i DMS.

Moduł Sprzedaż rozszerzono o kilkanaście nowych elementów, między innymi rozbudowano funkcje POS (Point of Sale – punktów handlowych), udoskonalono system fakturowania, dodano nowe opcje w wydrukach dokumentów. Nowością w module jest możliwość obsługi Grupy VAT, jako podmiotu posiadającego ISOF, ale również przy wystawianiu dokumentów dla podmiotów z Grupy VAT. Dodatkowo udostępniliśmy możliwość wysyłki informacji (e-mail) do klientów, o zbliżającym się terminie płatności za fakturę. Wdrożyliśmy również obsługę KSeF w formacie 2.0.

W module DMS najwięcej zmian wprowadzono w Formularzach dodając kolejne możliwości konfiguracji i parametryzacji. Inne zmiany wprowadzone w DMS to między innymi: wyszukiwanie całotekstowe rozszerzone o dodatkowe możliwości filtrowana wyszukiwanych słów/zwrotów.

Moduł Magazyn został uzupełniony o wiele dodatkowych elementów potrzebnych w pracy magazynów np: dodanie tłumaczeń na język angielski dla dokumentów magazynowych, możliwość zaznaczania na wydruku pozycji dokumentu MMW. Na zestawieniu dokumentów magazynowych pojawiły się kolumny z aktualnym stanem towaru.

Kolejny raz rozbudowano także moduł Rachunkowość: w JPK VAT dodano korekty podatku naliczonego, w module Płace - urlop opiekuńczy do 5 dni i kontrolę ilości dni, zaktualizowano CIT -8 do wersji 32. Powstała także nowa wersja Środków Trwałych wzbogacona o: nowe możliwości obsługi amortyzacji (bilansowa i podatkowa), analizę środków trwałych, ich historię i cechy.

Do modułu Administracja dodano rejestrację drukarek fiskalnych w kasach ISOF. Klienci zyskali możliwość wykonania Raportu kontrolnego, który ukazuje informację o zajętości dysku całej bazy danych systemu ISOF.

W najnowszej wersji Oferty zawierają opis usługi do nazwy na wydruku, historię zmian oraz wydruki do PDF w różnych językach.

CRM Aktywności zyskał widok kalendarza dla aktywności ze statusem wykonania, a także możliwość podpisu cyfrowego załączników w PDF z poziomu Aktywności.

Ważną zmianą jest integracja najnowszej wersji oprogramowania biurowego Collabora Online z modułem DMS w ISOF. Collabora Office to popularny pakiet biurowy LibreOffice dla firm typu open source. Oprócz wydajnej pracy, nowe rozwiązanie umożliwia użytkownikom edytowanie dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji wprost w systemie ISOF (w przeglądarce WWW), bez konieczności instalacji pakietu biurowego na urządzeniu, którym może być notebook, PC ale także tablet lub smartfon z aplikacją Mobilny ISOF.

HEUTHES pracuje obecnie intensywnie nad rozbudową modułu Płace o obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz kończy prace nad elektroniczną wymianą danych z ZUS. Trwają również prace nad tzw. Magazynem Walut. Prowadzimy zaawansowane prace nad implementacją technologii Passkey w systemie ISOF i w kolejnych systemach. Pierwsza implementacja nastąpi w Portalu Zamówieniowym. Nowości te prawdopodobnie zostaną wdrożone w wersjach produkcyjnych w najbliższych miesiącach.

Rozbudowa i aktualizacja systemu ISOF odbywa się na bieżąco, a zmiany wprowadzane są sukcesywnie co skutkuje nową wersją systemu. Ma to na celu dostosowywanie systemu do potrzeb dynamicznego, ciągłego rozwoju rynku najnowszych technologii.

19 stycznia 2024

Nowy serwer w Data Center HEUTHES dla systemu ISOF

Firma HEUTHES sukcesywnie wymienia i rozbudowuje infrastrukturę sprzętową. Mając na uwadze zwiększające się wymagania i potrzeby naszych Klientów korzystających z systemu ISOF, dokonaliśmy rozbudowy klastra serwerów w naszym Data Center.

Poprzedni serwer posiadający 2 procesory i łącznie 16 rdzeni bazujących na pamięciach DDR3 został zastąpiony nowym serwerem z 2 procesorami i łącznie z 48 rdzeniami EPYC, które wspierane są pamięcią DDR4 i systemem dyskowym NVME.

Nowy serwer jest znacznie szybszy. W praktyce szybkość pracy systemu ISOF wzrosła dwukrotnie, np. średni czas zapisu faktur zmniejszył się dwukrotnie.

Zaktualizowany system operacyjno - narzędziowy jest zgodny z aktualnymi wersjami najnowszych technologii. Stanowi to przygotowanie do wdrożenia nowej platformy serwera aplikacyjnego HDB 7.5.

Nowy serwer ułatwia również prace serwisowe, wzmacnia niezawodność tworzonych przez firmę aplikacji chmurowych. HEUTHES planuje dalszą rozbudowę infrastruktury sprzętowej Data Center co związane jest z rosnącą liczbą użytkowników systemów ISOF oraz planami wdrożenia w Data Center własnej technologii Client-Web-pCloud, w coraz większym zakresie.

08 stycznia 2024

Firma HEUTHES nagrodzona czterema tytułami w prestiżowych rankingach opublikowanych przez redakcję Portalu Przedsiębiorców „Europejska Firma"

Jak co roku, spośród tysięcy polskich przedsiębiorstw (tym razem 96 881), których wyniki finansowe w styczniu 2023 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, wyłoniono najlepsze firmy w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych z lat 2019-2020 z Krajowego Rejestru Sądowego, a tytuły zostały przyznane za rok 2022.

Poszczególne rankingi zostały opublikowane przez portal Europejska Firma.

Firma HEUTHES została wyróżniona w czterech rankingach, których została laureatem.

Po raz drugi HEUTHES otrzymał tytuł Brylant Polskiej Gospodarki Branży informatycznej (pierwszy raz w 2019 roku). W tym rankingu firma znalazła się na 213 miejscu. Tytuł Brylant Polskiej Gospodarki firma otrzymuje jeśli oszacowana wartość rynkowa wyniosła w marcu 2021 r. więcej niż 10 mln zł. Wartość firmy HEUTHES we wspomnianym terminie wynosiła 102 mln PLN.

Tytuł Efektywna firma HEUTHES uzyskał już po raz trzeci (wcześniej w latach 2010 i 2020). Jest to ranking firm wyliczany według średniej stosunku zysku netto do przychodów. Jeżeli średnia z tych stosunków w latach 2019-2020 była wyższa niż 5%, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Efektywna Firma. Tu HEUTHES zajął 389 miejsce.

Po raz dziewiąty zostaliśmy nagrodzeni tytułem Gepard Biznesu (wcześniej w latach 2010, 2013, 2014, 2025, 2016, 2017, 2018, 2020). W tym rankingu bierze się pod uwagę średnią z dynamik zysku i przychodów w latach 2019-2020. Jeżeli średnia z tych stosunków w latach 2019-2020 była wyższa niż 10%, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Gepard Biznesu.

Po raz pierwszy natomiast, HEUTHES został laureatem rankingu Mocne Firmy Godne Zaufania w Branży Informatycznej. Kryterium jest dynamiczny rozwój przy dużej efektywności działania. Ranking ułożony jest według sumy miejsca w konkursach Gepardy Biznesu i Efektywna Firma. Najwyżej są w nim firmy, które są jednocześnie najbardziej dynamiczne i najbardziej efektywne. HEUTHES uplasował się na 1038 miejscu.

Wszystkie przyznane nagrody i tytuły to potwierdzenie bardzo dobrej i wysokiej pozycji firmy HEUTHES na rynku polskiej przedsiębiorczości. Wymienione konkursy to tylko kilka z wielu, których HEUTHES jest laureatem. Od wielu lat firma jest nagradzana przez różne, niezależne instytucje, tak biznesowe, jak i branżowe i zajmuje wysokie pozycje w wielu rankingach.

20 grudnia 2023

Nowa wersja systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB z Kubernetes

MULTICENTAUR PAYMENT HUB to system, nad którym HEUTHES pracuje od roku 1996 roku. Od tego czasu firma sukcesywnie go rozbudowuje i aktualizuje. W roku 2000 nastąpiło rozbudowanie systemu o SORBNET i w 2001 miało miejsce wdrożenie mocno rozbudowanej wersji systemu. W następnych latach sukcesywnie wprowadzano kolejne rozszerzenia: 2001 wdrożenie systemu Elixir, w 2004 Elixir-C, 2006 Moduł prowizyjny (CHM), w 2007 SWIFT, 2008 WESTERN UNION, 2011 SORBNET2, OGNIVO, 2012 Express Elixir, CFT, 2013 ORACLE, 2018 SPLIT PAYMENT i w 2019 system PSD2 oraz BLIK. W 2020 BS-API, mojeID KIR S.A., Swift GPI, PIN, TARGET2, 3D Secure Mobile, Visa/Mastercard, PUSH PROVISIONING, w 2022 TARGET MX, Moduł Reklamacyjny, Projekcja LNP, P2P, Kredyty, lokaty online, w 2023 MRP, Moduł prowizyjny VAT. W tej chwili system MULTICENTAUR PAYMENT HUB jest jednym z największych w Polsce systemów, obejmujący niemal wszystkie obszary działalności zaplecza bankowego. Z jednej strony integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: System Główny, System Księgi Głównej kont rozrachunkowych, Centrum Rozliczeń i Reklamacji, System Kartowy, Home-Banking/Corporate Banking, ERP dla zaplecza banku. Z drugiej strony łączy również systemy otoczenia bankowego, np. Elixir, Euro Elixir, SORBNET, EuroSORBNET, SWIFT, Blik, PSD2, BS APi, mojeID KIR S.A., Swift GPI, PIN, TARGET2, 3D Secure Mobile, Visa/Mastercard, PUSH PROVISIONING, TARGET MX, Moduł Reklamacyjny, Projekcja LNP, P2P, Kredyty, lokaty online, MRP, Moduł prowizyjny VAT. Tworzy główny „hub informacyjny”, przez który wszelkie systemy w Banku wymieniają informacje, i który pośredniczy w komunikacji z otoczeniem Banku i jego Klientem.

Najnowsza aktualizacja dotyczy rozbudowy systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB z architektury CLIENT-WEB-SERVER o architekturę mikroserwisów działających w chmurze prywatnej opartej o np. OpenShift lub Kubernetes.

Kubernetes to otwarte oprogramowanie służące do automatyzacji procesów uruchamiania, skalowania i zarządzania aplikacjami w kontenerach, przy czym kontener (lub inaczej pojemnik) to struktura danych, której zadaniem jest przechowywanie w zorganizowany sposób oprogramowania. Kontener zapewnia narzędzia dostępu, w tym dodawanie, usuwanie i wyszukiwanie obiektu w kontenerze. Program umożliwia twórcom aplikacji wykorzystanie takich możliwości, jak samomonitorowanie, automatyzacja procesów, równoważenie kontenerów, orkiestracja pamięci masowej, zarządzanie połączeniami sieciowymi i wiele więcej.

O ile Kubernetes jest jądrem systemów rozproszonych, to OpenShift jest dystrybucją, opartą na chmurze platformą kontenerową Kubernetes, która jest uważana zarówno za oprogramowanie do konteneryzacji, jak i platformę jako usługę (PaaS – Platform as a Service). OpenShift oferuje spójne zabezpieczenia, wbudowane monitorowanie, scentralizowane zarządzanie zasadami i zgodność z obciążeniami kontenerowymi Kubernetes. Jest szybki, umożliwia samoobsługę i integruje się z różnymi narzędziami co oznacza, że nie ma blokady dostawcy.

Firma HEUTHES, wprowadzając Kubernetes do platformy MULTICENTAUR PAYMENT HUB, nie tylko uzyskała znaczne oszczędności w administracji systemem, ale także wykorzystała kluczowe zalety Kubernetes, takie jak automatyzacja wdrażania, skalowalność i zarządzanie zasobami, co znacząco podniosło niezawodność i efektywność platformy w środowiskach chmurowych. Te kroki umieściły rozwiązania HEUTHES w czołówce światowych opracowań technologicznych w obszarze systemów klasy Payment Hub.

W nowej wersji systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB zastosowana technologia, stworzona przez HEUTHES nosi nazwę Client-Web-pCloud.

19 grudnia 2023

„BS-API pozwala na stałe wzbogacanie oferty produktów banków spółdzielczych” – wywiad z Wojciechem Grzybkiem

Prezentujemy krótki wywiad z Wojciechem Grzybkiem Prezesem HEUTHES Sp. z o.o. zrealizowany we współpracy z portalem bankowości spółdzielczej BS.NET.pl. Rozmowa została przeprowadzona w ramach dorocznego cyklu rozmów z osobami, które mają bezpośredni udział w rozwoju sektora bankowości spółdzielczej. W wywiadzie poruszane były kwestie największych zmian w sektorze na przestrzeni ostatnich lat, wsparcia HEUTHES dla banków spółdzielczych oraz największych wyzwań i sukcesów firmy w mijającym roku.

Zachęcamy do przeczytania całości wywiadu opublikowanego na łamach portalu BS.NET.pl: https://bs.net.pl/bs-api-pozwala-na-stale-wzbogacanie-oferty-produktow-bankow-spoldzielczych/

18 grudnia 2023

System GRYFBANK (wersja 21) zintegrowany z DMS Workflow

W ramach prac rozwojowych nad nową wersją autorskiego systemu dla bankowości – GRYFBANK, firma HEUTHES wyposażyła go w kolejne elementy parametryzacji. Istniejący mechanizm BPCAD (Banking Product Computer Aided Design), pozwalający na definiowanie produktu bankowego, jego elementów, zasad, schematów dekretacji i stóp procentowych, umożliwi teraz dodatkowo definiowanie obiegów – przepływu definiowalnych formularzy i dokumentów kredytowych w module DMS. Nowa funkcjonalność zapewni możliwość zbudowania modelu przepływu pracy przy obsłudze procesu wnioskowania i udzielania kredytu, pozostawiając swobodę modyfikacji obiegu indywidualnie dla określonego rodzaju produktu bankowego (kredytu) zależnie od potrzeb biznesowych.

Obie te technologie – BPCAD i DMS/Workflow są egzemplifikacją metody No code, polegającą na takim ukształtowaniu systemu informatycznego, że wszelkie zmiany reguł działania produktu bankowego zawarte są w bazach danych i nie wymagają zmian w kodach programów. Wszelkie tego rodzaju reguły może wprowadzić operator na ekranie aplikacji. Zmiany nie wymają rekompilacji aplikacji i czasochłonnego testowania i wdrażania nowej wersji oprogramowania.

Dzięki możliwościom DMS/Workflow można w wielu wypadkach uniknąć drukowania dokumentów i przejść na dokumenty elektroniczne zabezpieczone pieczęcią lub podpisem cyfrowym.

Jednocześnie system GRYFBANK wersja 21 firmy HEUTHES będzie wkrótce zgodny z platformą oprogramowania Kubernetes i technologią Client-Web-pCloud w całości jako innowacyjne podejście do projektowania systemów bankowych.

22 listopada 2023

Sponsorowana przez HEUTHES płyta „200 Weeks Ago” zespołu Vołosi z sukcesami!

Niedawno wydana płyta kwintetu smyczkowego Vołosi „200 Weeks Ago” odnosi duże sukcesy zarówno na polskiej, jak i na światowej scenie muzycznej. Sponsorem głównym wydawnictwa jest firma HEUTHES (pisaliśmy o tym w newsie dnia 12 kwietnia 2023 roku).

Wspomniany album znalazł się, między innymi, na drugim miejscu najbardziej prestiżowej listy przebojów "World Music Charts Europe". To muzyczny przegląd największych przebojów z europejskiej listy hitów folk, etno i world music.

Kwintet Vołosi to niespotykana, muzyczna mieszanka górali z muzykami klasycznymi, którzy w niezwykły sposób improwizują i łączą style, muzykę klasyczną ze znamionami sztuki wysokiej i jazzu. Dzięki temu niezwykłemu połączeniu i kunsztowi wykonań, zespół zbiera spektakularne recenzje w światowych magazynach muzycznych, jak:

„200 Weeks Ago” to płyta, która od razu chwyta za gardło, ale potem jest coraz lepiej. Uzależniająca płyta. Teraz już wiesz!"
Holly Moors, Moors Magazine

„...cudowne połączenie folku i klasyki, napędzane niezaprzeczalnym talentem do improwizacji…”
Dani Heyvaert

„Wykonania brzmią niezwykle spójnie, opanowanie i pewnie. 200 Weeks Ago to znakomity album utalentowanych muzyków, którzy sprawili, że muzyka kwintetu smyczkowego stała się dostępna dla szerokiego grona odbiorców.”
Mattie Poels, Music Frames

Tak duży sukces płyty „200 Weeks Ago” sponsorowanej przez HEUTHES utwierdził nas w przekonaniu, że objęcie mecenatem wydawnictwa zespołu Vołosi i wsparcie ich talentu było trafioną decyzją. W 2019 roku zespół Vołosi wystąpił podczas wyjątkowego jubileuszu 30-lecia powstania firmy HEUTHES i tak rozpoczęła się nasza współpraca. Pracę nad wspomnianą płytą mocno opóźnił wybuch pandemii COVID-19, jednak udzielone wsparcie zaowocowało powstaniem znakomitego albumu. Cieszymy się, że to również dzięki naszej pomocy zespół Vołosi intensywnie promuje swoją twórczość na arenie międzynarodowej.

Obecnie trwa trasa trasa koncertowa zespołu. Vołosi zagrali w jednej z najbardziej prestiżowych sal koncertowych na świecie - Amsterdam Concertgebouw w Holandii. Można ich było usłyszeć również we Włoszech, Francji, Niemczech oraz podczas licznych koncertów w Polsce. W listopadzie Vołosi będą koncertować dalej, m.in. w Republice Korei, na Węgrzech, w Niemczech, Słowacji i Macedonii.

21 listopada 2023

Raport IT@BANK 2023 – HEUTHES z najwyższym wynikiem w historii rankingu!

Już po raz osiemnasty zaprezentowany został coroczny ranking IT@BANK najlepszych firm technologicznych współpracujących z sektorem finansowym. Zestawienie ma wieloletnią tradycję, a powstaje dzięki informacjom przekazywanym w ankietach przez poszczególne firmy. Niezmiernie cieszy fakt, że firma HEUTHES oprócz tego, że utrzymuje się wysoko w rankingu głównym, to awansowała w każdym podrankingu!

W tegorocznej edycji IT@BANK 2023 wzięło udział 50 firm IT dostarczających rozwiązania dla sektora finansowego, które sklasyfikowano w rankingu głównym oraz czterech podrankingach.

Firma HEUTHES od wielu lat odnotowuje wysokie miejsca w rankingu co świadczy o realizacji przemyślanej strategii rozwoju, a w konsekwencji o stabilnej pozycji na rynku dostawców oprogramowania dla sektora finansowego. W dobie rosnącej konkurencji i większej niż w ubiegłym roku liczbie firm biorących udział w rankingu, HEUTHES utrzymał wysoką, piątą pozycję w Rankingu Głównym IT@BANK 2023 (dane za 2022 rok)! O ostatecznej pozycji decydowała suma punktów z pięciu wskaźników: bezwzględnej kwoty przychodów ze sprzedaży, udziału przychodów od sektora finansowego w całości przychodów, relacji wydatków na badania i rozwój do przychodów, ważonej liczby aktywnych klientów oraz wskaźnika rentowności netto.

Znaczące wzrosty HEUTHES odnotował praktycznie we wszystkich podrankingach. Doceniony został Potencjał rozwojowy firmy, w którym oceniana była wysokość przychodów, a także nakłady na badania i rozwój. 20 miejsce w tej kategorii to awans o 7 pozycji w stosunku do ubiegłorocznego rankingu, a tym samym najwyższe dotychczas miejsce HEUTHES w tym zestawieniu.

W podrankingu Efektywność HEUTHES uplasował się na 8 miejscu. Tutaj brane były pod uwagę nominalne wyniki finansowe firm, ich rentowność, a także przychody na klienta z sektora finansowego ważonego wielkością aktywów. W rankingu biorącym pod uwagę współpracę firmy z sektorem finansowym HEUTHES znalazł się na 15 pozycji. Ostatnia brana pod uwagę kategoria to pozycja w sektorze banków spółdzielczych i tu ponownie awans, tym razem o 2 pozycje i 6 miejsce firmy HEUTHES. Firma ocenia, że kolejne rankingi będą dla niej korzystne ze względu na szacowany w 2023 rok wzrost sprzedaży o 10% i utrzymanie tego trendu w kolejnym roku.

Nazwa rankingu Miejsce
Ranking główny 5 (utrzymanie pozycji)
Potencjał rozwojowy 20 (awans o 7 pozycji)
Efektywność 8 (awans o 9 pozycji)
Sektor finansowy 15 (awans o 1 pozycję)
Bankowość spółdzielcza 6 (awans o 2 pozycje)

Wysokie pozycje w rankingach HEUTHES zawdzięcza wdrożeniom autorskich systemów MULTICENTAUR PAYMENT HUB oraz MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS API w obu Zrzeszeniach Banków Spółdzielczych: Grupie BPS wraz z Bankiem BPS S.A. oraz Spółdzielczej Grupie Bankowej z SGB-BANK S.A.

W 2024 roku HEUTHES zamierza kontynuować intensywne prace badawczo-rozwojowe, które prowadzą do rozwoju nowego oprogramowania oraz powstania kolejnych autorskich technologii, takich jak: Client-Web-Server, HDB, CADABAT, VIMI, KOBADIBUS, RTAPU, Blockchain Security Module, Proaperman, R2O, HEURISTICS PATTERN FINDER czy BIFILAR. Wszystkie aplikacje HEUTHES mogą być aranżowane przez narzędzia takie jak: Kubernetes i OpenShift, pozwalające na wdrożenie systemów w chmurach obliczeniowych.

Nieprzerwany rozwój HEUTHES oraz dostarczanie kolejnych rozwiązań dla sektora finansowego pozwalają ze spokojem patrzeć w przyszłość. Plany rozwojowe firmy obejmują uruchomienie nowego systemu produktowo-bankowego GRYFBANK, dostosowanego do środowiska chmurowego, który będzie dostępny w wersji dla Banków Spółdzielczych (BS Solution), które każdego roku dokonują dzięki takim wdrożeniom ogromnego skoku technologicznego.

Dotychczas główne systemy informatyczne firmy to MULTICENTAUR PAYMENT HUB, GRYFCARD, GRYFBANK oraz ISOF-WORKFLOW oraz ISOF-ERP. Rozwiązania HEUTHES z powodzeniem pracują w bankach: Pekao S.A. (od 1989 r.), w blisko 500 bankach spółdzielczych Spółdzielczej Grupy Bankowej (od 1999 r., 175 BS) i Grupie BPS (od 2017 r., 307 BS), BOŚ S.A. (od 2022 r.), Volkswagen Bank GmbH (od 2018 r.), Bank Pocztowy S.A. (od 2020 r.), Bank Spółdzielczy w Brodnicy (od 2019 r.),w Bank Spółdzielczy w Bieczu (od 2022 r.) oraz w wielu przedsiębiorstwach. HEUTHES oferuje również dodatkowe rozwiązania dla banków i ich klientów, wprowadza systemy zapleczowe ERP/CRM/DMS zawierające obsługę Kadr i Płac, obiegi dokumentów elektronicznych (w tym faktur zakupowych), Magazyny (w tym magazyny dokumentów źródłowych zintegrowane z DMS), Zarządzanie Projektami oraz wiele innych. Systemy te mogą generować automatyczne dekrety do Księgi Głównej.

Więcej informacji o systemach dostarczanych przez HEUTHES znajduje się w: Katalogu oprogramowania oraz w Referencjach firmy HEUTHES.

12 października 2023

Produkcyjne wdrożenie serwera aplikacyjnego HDB 7.0

Serwer aplikacyjny HDB to jedna z wielu własnych technologii firmy HEUTHES. Dzięki zastosowaniu uniwersalnego serwera aplikacyjnego HDB NG, programy napisane w języku HDB, po transkompilowaniu ich do postaci binarnej są wykonywane przez serwer aplikacyjny. HDB pozwala na tworzenie aplikacji współpracujących z dowolną, relacyjną bazą danych (np. PostgreSQL, Oracle, inne) i pracujących na różnorodnych platformach sprzętowych.

Na przełomie sierpnia i września 2023 roku nastąpiło zapowiadane wcześniej produkcyjne wdrożenie serwera HDB wersja 7.0.

Najważniejsza wprowadzone zmiany to:

Możliwość zapisywania danych sesyjnych w bazie danych (podlegających replikacji). Dzięki temu HDB może współdzielić sesje z innymi instancjami HDB i można tworzyć środowiska wysokiej dostępności HA (High Availability).

2. Możliwość rezygnacji z identyfikatora sesji w ciasteczku (cookie).

3. Integracja najnowszej wersji Collabora Online z modułem DMS w ISOF.

Nowe rozwiązanie HDB HA będzie wykorzystywane przede wszystkim w rozwiązaniach bankowych, gdzie codziennie ponad 27 tys. użytkowników będzie mogło używać tej technologii. Bank będzie decydował czy korzysta ze zwykłej wersji HDB 7.0 czy HDB HA 7.0.

Prace nad rozwojem HDB trwają nieustannie i w planach mamy wersję 7.5 z implementacją HTTP/3 oraz rozwojem języka HDB poszerzającym dostęp do wielu baz danych. Wersja 8.0 HDB jest już zaplanowana – będzie ona wykorzystywała nowe możliwości języka Java 21 w zakresie wątków wirtualnych, co mamy nadzieję znacznie przyspieszy przetwarzanie przy mniejszym obciążeniu zasobów.

Inne technologie HEUTHES wykorzystane do budowy HDB HA to przede wszystkim zaawansowane oprogramowanie kryptograficzne, BALANCED-CLIENT-SERVER, CLIENT-WEB-SERVER, PROAPERMAN, HDB CLOUD MONITOR, R2O, RTAPU, UNSYSTOR, HDB ADS, CADABAT i VIMI.

11 października 2023

Rozpoczęcie prac nad sprzęgiem systemu ISOF z ZUS

Firma HEUTHES rozpoczęła zapowiadaną realizację sprzęgu internetowego systemu obsługi firmy ISOF z ZUS.

Pierwszym etapem połączenia systemu ISOF z ZUS było wprowadzenie, na początku czerwca 2023 roku, obsługi elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA, które automatycznie przekazywane są z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do systemu ISOF modułu Kadry-Płace.

Teraz firma HEUTHES pracuje nad tym, żeby całkowicie zastąpić aplikację „Płatnik” komunikacją z ZUS bezpośrednio z systemu ISOF. Wszelkie dokumenty będą wysyłane z i przechowywane w systemie ISOF. Obieg dokumentów będzie odbywał się drogą elektroniczną, nie będzie potrzeby używania jakichkolwiek innych programów. W związku z tym rozpoczęły się prace nad Elektroniczną Wymianą Dokumentów (EWD) z ZUS, zmierzającą do rozszerzenia modułu Płace o bezpośrednią wymianę danych z ZUS. Nowy sprzęg będzie miał na celu umożliwienie bezpośredniej wysyłki danych do ZUS bez konieczności korzystania z programów typu "Płatnik" czy "ePłatnik". Nowa funkcjonalność pojawi się w 2024 roku.

10 października 2023

BS Solution – nowoczesny system bankowy dla Banku Spółdzielczego

BS Solution to obecnie najnowocześniejszy system bankowy wykorzystujący technologię chmurową pozwalającą zwiększyć efektywność, poprawić obsługę klienta, zminimalizować koszty operacyjne i szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

Dzięki zaimplementowanej technologii no-code BPCAD jest to system otwartych możliwości dla banków, które bez potrzeby kontaktowania się z producentami oprogramowania mogą samodzielnie tworzyć w systemie nowe produkty i natychmiast udostępniać je klientom w oddziałach i w kanałach elektronicznych. W efekcie nowe produkty są łatwe w samodzielnym wdrażaniu, a cały system ma niskie koszty eksploatacji (TCO).

Unikalną i bardzo istotną cechą systemu jest praca w trybie ciągłym 24/7 dni, bez przerwy na "zamknięcie dnia”, która to funkcja jest kluczowym elementem procesu operacyjnego banku. W BS Solution zamknięcie dnia wstrzymuje system na czas poniżej 1 sekundy i nie wpływa na elektroniczne kanały dystrybucji usług bankowych, takie jak: bankowość internetowa i mobilna oraz operacje kartowe.

System oparty jest o otwarte API (ang. Application Programming Interface) do którego bank ma dostęp i w związku z tym może kształtować swoją strukturę informatyczną i połączenia z innymi systemami bez obawy o późniejsze trudności w integracji pomiędzy tymi systemami a BS Solution. Ma to duże znaczenie na etapie wdrożenia i eksploatacji w długim okresie czasu.

BS Solution powstał na bazie wieloletnich doświadczeń firm I-BS.pl Sp. z o.o. i HEUTHES Sp. z o.o. w produkcji i serwisowaniu oprogramowania. W czerwcu 2023 r. rozwiązanie otrzymało nagrodę Hit Roku 2023 w kategorii „Bankowość” oraz rekomendację w prestiżowym konkursie organizowanym przez magazyn Gazeta Bankowa.

BS Solution zapewnia pełny zestaw funkcji bankowych w zakresie handlu detalicznego, korporacyjnego, skarbowego, majątkowego i płatniczego. Dostarcza wiodące na rynku innowacyjne funkcjonalności do kreowania nowych produktów i usług dla klientów banku bez potrzeby aktualizacji systemu.

Obecnie wyzwaniem dla banków jest rozszerzanie segmentacji klientów, która polega na powiększeniu bazy klientów poprzez ich lepszą identyfikację, przyciąganiu nowych grup klientów działaniami marketingowymi oraz zwiększeniu zakresu usług oferowanych osobom już korzystającym z usług danego banku. Jest to niezwykle ważne ponieważ pomaga nie tylko zwiększać przychody, zdywersyfikować źródła dochodów ale przede wszystkim redukować ryzyko związane z utratą klientów.

Klienci w sektorze bankowym stali się bardzo wymagający. Oczekują coraz wyższego poziomu obsługi, usług i dostępności do swoich banków oraz nowoczesnych narzędzi i aplikacji, które ułatwią im zarządzanie swoimi finansami. Coraz częściej oczekują spersonalizowanych rozwiązań, uwzględniających ich unikalne potrzeby i rynkowe wymogi oferty produktowej i usług dostosowanych do ich indywidualnych wymagań.

Wykorzystując możliwości zaczerpnięte ze wszystkich sektorów, w tym rozwiązań Fintech, system BS Solution pozwala wprowadzać nowe produkty szybciej, zgodnie z metodologią SMART. Dzięki temu klienci banków mogą mieć pewność, że nowe produkty i usługi zostaną szybko udostępnione, a generowane oferty są bardziej trafne, atrakcyjne i innowacyjne w rozumieniu młodego pokolenia. Takie rozwiązanie pozwala wzmocnić lojalność klientów oraz ułatwia pozyskiwanie nowych.

BS Solution integruje system GRYFBANK (autorstwa HEUTHES Sp. z o.o.) do zarządzania produktami finansowymi i usługami bankowymi z nowoczesną bankowością internetową EBO eBank Online i mobilną EBO Mobile PRO (autorstwa I-BS.pl Sp. z o.o.). Dodatkowo, zgromadzone dane o klientach i przeprowadzonych transakcjach stanowią źródło dla generowanej automatycznie sprawozdawczości obowiązkowej (moduł RISQ), zarządzania ryzykami i szeroko pojętej sprawozdawczości zarządczej QUANT.

System dostarcza aktualne raporty o udzielonych limitach, blokadach wynikających z operacji będących w trakcie realizacji oraz blokad z innych tytułów. Oprócz tego zapewnia kompleksową obsługę wszystkich stanowisk zarówno w małych oddziałach, filiach, ekspozyturach, jak i największych centralach, oddziałach oraz w bankach stowarzyszonych.

BS Solution jako webowy system do obsługi banku i klienta niesie za sobą szereg zalet.

Dla banku oznacza to automatyzację wielu procesów, co pozwala bankom zaoszczędzić czas oraz obniżyć koszty operacyjne i przeznaczyć większe zasoby na pracę z klientami, jak również skrócić czas na wdrożenia pracownika. Procesy, takie jak: sprawna obsługa wniosków kredytowych, zarządzanie klientami i przetwarzanie transakcji mogą być wykonywane znacznie szybciej i sprawniej. Skalowalność systemu pozwala na łatwe dostosowanie do zmieniających się potrzeb i liczby klientów. Dzięki takiemu rozwiązaniu bank może elastycznie rozszerzać swoje usługi w miarę potrzeb i wymagań rynkowych. System umożliwia również analizę danych na temat zachowań klientów, co z kolei może być wykorzystane do lepszego zrozumienia ich potrzeb i dostosowania oferty do konkretnego klienta.

Dla klienta to dostęp do nowoczesnych produktów bankowych z szybką i sprawną dystrybucją tych usług we wszystkich kanałach.

Rozwiązanie BS Solution dedykowane jest do obsługi klientów detalicznych, firm, przedsiębiorstw, korporacji, jednostek samorządu terytorialnych oraz specjalnych kont VIP. Oferuje klientom produkty w ramach konsorcjów bankowych, a opcjonalnie zawiera księgowość dla firm, system do fakturowania i kontroli biznesu ze 100% gwarancją bezpieczeństwa.

Kluczowe korzyści z używania systemu produktowo-księgowego to:

 • dostęp przez przeglądarkę www, bez instalacji na stacjach roboczych,
 • integracja z LDAP,
 • przechodzenie między modułami systemu bez konieczności ponownego podawania danych uwierzytelniających (SSO),
 • tworzenie i parametryzacja produktów, z możliwością parametryzacji grupy docelowej, według: typu klienta, kanału dostępu, listy walut,
 • definiowanie formularzy i obiegów dokumentów kredytowych zintegrowanych z definicją produktu,
 • definiowanie schematów księgowych dla wszystkich operacji służących do automatycznego generowania dekretów księgowych,
 • definiowanie opłat i prowizji wg różnych algorytmów, określanie zasad naliczania oprocentowania; możliwość parametryzacji na poziomie ogólnym oraz stosowania indywidualnych wartości negocjowanych,
 • zarządzanie klientami i relacjami z nimi, dostęp do kart wzorów podpisów bezpośrednio z systemu, automatyczne generowanie umów według wzorców,
 • otwieranie rachunków produktowych dla klienta: rachunki bieżące, terminowe i kredyty,
 • realizacja przelewów rejestrowanych w placówce i przyjmowanych z kanałów zdalnych, wpłaty i wypłaty, zlecenia stałe,
 • rejestr prania brudnych pieniędzy,
 • kontrola dostępnych środków dla wszystkich kanałów, obsługa blokad i autoryzacji,
 • naliczanie oraz pobieranie opłat i prowizji,
 • przetwarzanie dnia, naliczanie odsetek i podatków,
 • zarządzanie kartami i integracja z systemem w banku zrzeszającym lub procesora,
 • archiwum elektroniczne dokumentów i wydruków, bezpośredni zapis i odczyt do archiwum z poziomu systemu,
 • operacje skarbowe własne.

Najważniejsze zalety bankowości internetowej to:

 • jedna platforma do obsługi rachunków klienta indywidualnego lub firmy,
 • przełączanie pomiędzy rachunkami bez konieczności ponownego logowania,
 • obsługa paczek przelewów i przelewów masowych,
 • przelewy natychmiastowe BlueCash, SORBNET, Express Elixir,
 • przelewy internetowe Paybynet,
 • optymalizacja operacji masowych,
 • kantor wymiany walut on-line,
 • doładowania telefonu,
 • produkty bankowe: lokaty, kredyty, inwestycje, ubezpieczenia,
 • wnioski rządowe na programy socjalne,
 • wnioski bankowe on-line,
 • księgowość dla firm (opcjonalnie),
 • prosty i intuicyjny interfejs z naciskiem na szybkie, wygodne wykonywanie,
 • najczęstszych czynności.

Najważniejsze zalety bankowości mobilnej to:

 • nieograniczony dostęp do środków oraz regularna kontrola wydatków 24/7,
 • obsługa klientów indywidualnych i biznesowych,
 • wygodne i bezpieczne płatności BLIK oraz przy użyciu funkcji „fotoprzelew”,
 • logowanie kodem QR do bankowości internetowej EBO,
 • płatność kodem QR,
 • generator kodu QR z danymi do przelewu,
 • podgląd środków i operacji bez logowania,
 • natychmiastowe płatności i szybkie przelewy Express Elixir,
 • obsługa paczek przelewów i przelewów masowych,
 • dostęp do produktów bankowych: lokaty, kredyty, inwestycje i ubezpieczenia,
 • powiadomienia i komunikaty,
 • aplikacja mobilna dla nastolatków.

Więcej informacji na temat rozwiązania znajdziecie Państwo na stronie www.bssolution.pl

10 października 2023

Wykorzystanie czytnika kodu paskowego w przeglądarkach mobilnych

Firma HEUTHES zaawansowała prace nad odczytywaniem kodu kreskowego z poziomu przeglądarek mobilnych za pomocą smartfona czy tabletu. W przeglądarce zaimplementowany jest czytnik kodów kreskowych, który w modułach systemu ISOF może zastąpić tradycyjne czytniki w niektórych prostych operacjach.

Proces czytania kodów w przeglądarkach mobilnych może nastąpić dzięki wykorzystaniu biblioteki kodów Barcode Detection API poprzez skanowanie kodów kreskowych z poziomu przeglądarki z użyciem kamery np. telefonu, tabletu. Biblioteka ta wspierana jest tylko na urządzeniach mobilnych, dzięki, czemu idealnie nadaje się dla osób, które korzystają z aplikacji Mobilny ISOF (dostępna w Google Play). Biblioteka Barcode obsługuje jednowymiarowe i dwuwymiarowe kody kreskowe. Oznacza to, że przy pomocy smartfona można zeskanować zarówno tradycyjne kody paskowe, jak również popularne kody QR, które znalazły zastosowanie nie tylko w oznaczaniu produktów i dokumentów firmowych, ale także w akcjach marketingowych kierowanych do konsumentów. Możliwość czytania kodu paskowego poprzez przeglądarki mobilne ułatwi i zredukuje koszty zarządzania magazynem. Biblioteka ta będzie też wykorzystywana w naszym nowym serwerze HAGA.

W planach firmy HEUTHES jest wdrożenie wyszukiwania z wykorzystaniem kamery dokumentów, towarów i każdej innej informacji przypisanej do wartości danego kodu kreskowego. Obecnie, w testowej wersji systemu ISOF jest możliwość wyszukiwania w kartotece towarów z wykorzystaniem wartości kodu kreskowego odczytanego przy użyciu kamery.

HEUTHES traktuje to rozwiązanie jako uzupełnienie integracji systemu Mobilny ISOF z profesjonalnymi czytnikami kodów kreskowych z systemem Android takimi jak: Datalogic Memor 10 lub rozwiązania firmy Zebra.

10 października 2023

Obsługa pojemników w strukturze magazynu w systemie ISOF

Firma HEUTHES prowadzi prace nad rozbudową obsługi magazynu w systemie ISOF. Dotychczas aby odnaleźć dany towar w magazynie można było go zlokalizować na półce jako ostatnim ogniwie wyświetlającym się na terminalu w trójstopniowym podziale: sektor, regał, półka. W najbliższym czasie procedura wyszukiwania produktu zostanie rozszerzona i dodany zostanie „pojemnik”, będący kolejnym, czwartym miejscem składowania produktu czyli hierarchia będzie następująca: sektor, regał, półka i pojemnik.

Rozszerzenie systemu ISOF o tę funkcjonalność bardzo ułatwi pracownikom magazynowym odnajdywanie towarów w magazynie i znacznie przyspieszy proces dostarczania produktów do odbiorcy. Bardziej precyzyjny proces lokalizacji towarów też przy pomocy terminali danych, pozwala również zapobiec pomyłkom i sprawia, że klient dostaje dokładnie taki produkt jaki zamówił.

Obsługa pojemników w magazynie będzie bardzo przydatna przed wdrożeniem Magazynu Dokumentów w systemie ISOF. Będzie on ściśle integrował system ISOF DMS/Workflow z Magazynem Dokumentów przechowującym papierowe oryginały lub inne nośniki.

09 października 2023

HAGA - nowe metody logowania do systemów HEUTHES

Firma HEUTHES prowadzi prace nad zwiększeniem liczby metod logowania do swoich systemów. Do tej pory logowanie do systemów HEUTHES, w tym do ISOF odbywało się poprzez SSL/TLS (protokół sieciowy do zabezpieczania transferu danych) z certyfikatami klientów. Chcąc ułatwić swoim klientom korzystanie z systemów firma wprowadzi dodatkowe sposoby logowania. Klienci będą mieli możliwość logowania do ISOF za pomocą kodu QR, poprzez zastosowanie aplikacji Mobilny ISOF na telefonie lub z wykorzystaniem jednokrotnego logowania SSO i użyciem ADFS (Active Directory Federation Service). Pracujemy także nad zastosowaniem kluczy U2F.

Realizacja nowych metod będzie polegała na wprowadzeniu nowego serwera HAGA (HEUTHES Autorization Gateway). Umożliwi on:

1. Logowanie kodem QR – po wpisaniu adresu usługi w komputerze PC użytkownikowi wyświetli się kod QR, który będzie musiał być zeskanowany telefonem z aplikacją Mobilny ISOF i po autoryzacji użytkownik zostanie przekierowany do swojego systemu i zapytany o hasło.

2. Powstaną dwa warianty użycia kodów QR z przechowywaniem certyfikatu w aplikacji Mobilny ISOF lub przechowywaniem certyfikatu w serwerze HEUTHES.

3. SSO dla aplikacji ISOF z użyciem ADFS – zintegrowane logowanie do aplikacji ISOF z użyciem tożsamości potwierdzonej przez system operacyjny. Użytkownicy ADFS mogą logować się do systemu ISOF w modelu SaaS w oparciu o standard OpenID Connect (uwierzytelnianie i autoryzacja). W początkowym okresie ta metoda zostanie udostępniona tylko dużym kontrahentom mającym więcej niż sto stacji roboczych.

W definicji użytkownika systemu będzie można wpisać wiele różnych metod autoryzacji jednocześnie.

09 października 2023

Nowa wersja pakietu biurowego Libre Office Collabora – w systemie w ISOF

Firma HEUTHES wdrożyła nową wersję oprogramowania biurowego Libre Office w swoim internetowym systemie obsługi firmy ISOF. Nowa wersja dla klientów dostępna będzie początkowo tylko w trybie licencyjnym. Aktualizacja jest powiązana z aktualizacją bazy PostgreSQL do wersji 15. i serwera aplikacyjnego HDB do wersji 7.

Nowa wersja pakietu biurowego to aktualizacja Libre Office Online w wersji 4.0 do wersji Libre Office Collabora Online w wersji 22. Collabora Office to popularny pakiet biurowy LibreOffice typu Open Source dla firm. Oprócz wydajnej pracy, nowe rozwiązanie umożliwia użytkownikom będącym w podróży edytowanie dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji wprost w systemie ISOF (w przeglądarce WWW), bez konieczności instalacji pakietu biurowego na urządzeniu.

Nowa wersja pakietu biurowego na razie będzie wykorzystywana w ISOF ale w przyszłości zostanie wprowadzona do systemów bankowych takich jak GRYFBANK, MULTICENTAUR PAYMENT HUB czy GRYFCARD, a także BS Solution.

10 lipca 2023

HEUTHES na kongresie EOIF GigaCon Summit 2023

Firma HEUTHES zaprasza do udziału w konferencji online, która odbędzie się 26 i 27 lipca 2023 roku. Organizatorem jest firma GigaCon, a wydarzenie poświęcone będzie elektronicznemu obiegowi informacji w firmie.

26 lipca o godzinie 13.05 – 13.25 odbędzie się pierwsza prezentacja HEUTHES pt. Jak system ISOF-WORKFLOW może zaoszczędzić czas i pieniądze w Twojej firmie?

W trakcie prezentacji zostanie pokazane jak praktycznie wykorzystać ISOF-WORKFLOW do: obsługi e-dokumentów i repetytorium prowadzonych spraw i klientów, efektywnej pracy grupowej i tworzenia tablic Kanban, komunikacji i budowania relacji z klientami, rejestracji zadań i czasu pracy, obsługi aktywności pracowników, zastępstw i delegacji, fakturowania klientów, obsługi podpisów i pieczęci cyfrowych.

27 lipca o godzinie 13.05 – 13.25 odbędzie się druga prezentacja pt. Jak system ISOF-WORKFLOW wspiera firmę w codziennych procesach biznesowych?

W trakcie prezentacji zostanie pokazane jak praktycznie wykorzystać ISOF-WORKFLOW do: obsługi formularzy oraz obiegów pracy i dokumentów, tworzenia rozbudowanych raportów i Tablic Wyników, prowadzenia projektów, współpracy z Portalami Internetowymi B2B oraz z chmurowymi pakietami aplikacji biurowych.

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji (link poniżej) i udziału w kongresie online, który podsumuje również wynik konkursu „Złoty bit” na najlepsze rozwiązanie zaprezentowane na konferencji. Laureata wyłonią uczestnicy podczas głosowania online.

https://www.gigacon.org/eoif-summit-2023

Podczas konferencji przedstawiciele wiodących firm zaprezentują swoje rozwiązania oraz zaproponują narzędzia do usprawnienia i zautomatyzowania działań związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Będzie to również okazja do wysłuchania wykładów merytorycznych, przygotowanych przez ekspertów, którzy podczas swoich wystąpień podzielą się wiedzą i doświadczeniem z dziedziny elektronicznego obiegu dokumentów.

Zobacz archiwum wiadomości:
od 07.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›