2 lipca 2021

Nowa wersja modułu SWITCH firmy HEUTHES

W ramach rozwoju systemu GRYFCARD – modułu obsługi kart bankowych - opracowana została nowa wersja modułu SWITCH, który służy do bezpośredniej komunikacji z systemami centrów rozliczeniowych kart, np. First Data PolCard.

Firma HEUTHES opracowała nową wersję programu MCJSwitch (31.20.11.0), która została uruchomiona w Banku SGB w dniu 2021-06-20. Wersja ta rozszerza istniejącą funkcjonalność w zakresie obsługi płatności BLIK (działającą we współpracy z systemem PSP) oraz pozwala na autoryzację transakcji typu AutoPay (płatności za korzystanie z dróg szybkiego ruchu we współpracy z systemem Blue Media). Dużym atutem nowej wersji modułu SWITCH jest znacznie zwiększona wydajność systemu oraz większa stabilność czasów przetwarzania pojedynczych komunikatów autoryzacyjnych.

System GRYFCARD to autorski system firmy HEUTHES, od ponad 27 lat z dużym powodzeniem eksploatowany w bankach komercyjnych i bankowości spółdzielczej.

System GRYFCARD zapewnia pełen obszar współpracy pomiędzy procesorem (np. FDP, MPTS), a systemami Banku. Zawiera bazę kart płatniczych i urządzeń, co pozwala na elektroniczną wymianę wniosków, autoryzację transakcji, naliczanie opłat i prowizji, rozliczenie operacji kartowych i bankomatowych oraz integrację z systemami księgowymi Banku. Platforma GRYFCARD może zarządzać wszystkimi dostępnymi typami kart (kredytowe, debetowe, charge, Pre-Paid oraz karty spersonalizowane i niespersonalizowane), obsługiwanymi w różnych technologiach we współpracy z Visa oraz MasterCard. Ponadto zawiera funkcjonalności umożliwiające udostępnienie klientom usług związanych z PayPass/PayWave, Pre-Paid, CashBack, NFC, HCE, preautoryzacją, limitami bezstykowymi, Secure Codem (3D Secure) i „PIN by SMS”.

Więcej informacji na stronach www.heuthes.pl

1 lipca 2021

Rozwój obsługi magazynu w ISOF na terminalach mobilnych on-line

System ISOF dopasowywany jest do współpracy z terminalami danych online opartymi na systemie Android. Terminale te umożliwiają odczytanie kodów kreskowych (kody 1D) oraz QR kodów (kody 2D). Dzięki systemowi operacyjnemu Android na terminalu można uruchomić oprogramowanie Mobilny ISOF, co w efekcie prowadzi do uruchomienia na skanerze pełnej wersji systemu ISOF, a wykorzystując specjalne funkcje można w wygodny sposób realizować czynności magazynowe, zapisując wyniki w czasie rzeczywistym w centralnej bazie danych firmy.

Firma HEUTHES nieprzerwanie pracuje nad udoskonalaniem systemu ISOF i dopasowywaniem go do rosnących wymagań klientów. W związku z tym, w ostatnim czasie, mobilna wersja systemu została rozbudowana o obsługę magazynowych dokumentów rozchodowych MMW, WZ, RW, WW polegającą na usprawnieniu ich wystawiania na terminalu lub też na smartfonach i tabletach (obsługa ekranu dotykowego).

Dzięki tej rozbudowie możliwe jest wybieranie partii/podpartii towaru, który ma zostać wydany poprzez zeskanowanie kolejno towaru i położenia w jakim się on znajduje. Wybór poprzez skanowanie uwzględnia blokady towaru uniemożliwiając wydawanie zablokowanych partii. Ponadto po wystawieniu dokumentu MMW możliwe jest natychmiastowe przejście do rozkładania na położenia towaru przenoszonego przez MMP.

Zmianie uległ również mechanizm rozkładania towaru opisanego dokumentami przychodowymi na położenia - umożliwione zostało rozkładanie towaru na dowolnym poziomie zagnieżdżenia sektor, regał, półka, pojemnik.

Dzięki temu rozszerzeniu magazynowe dokumenty rozchodowe dołączyły do innych dokumentów magazynowych obsługiwanych na mobilnym terminalu danych, co znacznie uprości i przyspieszy obsługę magazynu.

Korzystanie z terminala ułatwia także wystawianie dokumentów przyjęcia PZ oraz weryfikację położenia towaru w magazynie i jego przesunięcie.

Trwają dalsze prace nad rozwojem obsługi zagadnień magazynowych na terminalach on-line.

23 czerwca 2021

Potrójny sukces systemów HEUTHES w konkursie Hit Roku 2021

Gazeta Bankowa ogłosiła 22 czerwca zwycięzców XIV edycji konkursów technologicznych TechnoBiznes w konkurencjach Hit Roku 2021 i Lider 2020. Najbardziej dumni jesteśmy z nagród dla dwóch naszych Klientów: banku SGB-Bank SA oraz Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Cieszymy się również rekomendacją dla naszego systemu.

SGB-Bank SA otrzymał wyróżnienie za aplikację SGB Mobile, w konkursie Lider 2020, w kategorii Bankowość. Jesteśmy współautorami tego sukcesu, ponieważ HEUTHES dostarczył do tego rozwiązania system oprogramowania back-office wykorzystujący możliwości własnych systemów MULTICENTAUR PAYMENT HUB oraz GRYFCARD, a także sprzęgów integracyjnych w ramach platformy BS API.

Z kolei Bank Spółdzielczy w Brodnicy uzyskał trzecie miejsce w grupie banków spółdzielczych, w kategorii Najlepszy Bank 2021. Dla tego banku dostarczyliśmy hub do obsługi usługi mojeID KIR oraz system do obsługi płatności natychmiastowych Express Elixir.

Nasz system MULTICENTAUR PAYMENT ID HUB otrzymał Rekomendację 2021 w kategorii Bankowość, w konkursie Hit Roku 2021. MULTICENTAUR PAYMENT ID HUB to system bankowy back office funkcjonujący pomiędzy bankowością internetową banków – dostawców tożsamości a systemem KIR SA udostępniającym usługę mojeID. Usługa oferowana przez KIR SA umożliwia integracje banków z Profilem Zaufanym, dzięki czemu banki mogą oferować klientom możliwość zakładania i wykorzystywania Profilu Zaufanego za pośrednictwem bankowości internetowej.

Firma HEUTHES w zakresie obsługi mojeID KIR opracowała i wdrożyła w 2020 r. w bankach Spółdzielczej Grupy Bankowej i Grupy BPS własny system MULTICENTAUR PAYMENT ID HUB, który zapewnia: natychmiastową integrację z systemem KIR SA w zakresie mojeID; bezpieczeństwo komunikacji; pełną zgodność ze standardami regulacyjnymi; szybkie wdrożenie; wgląd w przebieg procesu uwolnienia danych.

System bankowy back office MULTICENTAUR PAYMENT ID HUB dedykowany do obsługi mojeID KIR może być zintegrowany z kolejną platformą HEUTHES, systemem MULTICENTAUR PAYMENT HUB, pozwalając w łatwy sposób na połączenie zarządzania tożsamością z różnymi kanałami transakcji bankowych. MULTICENTAUR PAYMENT ID HUB został zaprojektowany tak, aby możliwe było dodanie do niego obsługi kolejnych rozwiązań identyfikacji i weryfikacji tożsamości, np. integracji z e-dowodem. Rozwiązanie HEUTHES pozwala na szybką integrację z systemem bankowości internetowej dostawcy tożsamości we współpracy z dostawcą IT tego systemu.

Rozwiązanie firmy HEUTHES realizuje procesy wymagane w ramach mojeID KIR po stronie dostawców tożsamości i składa się z modułów pełniących funkcję koordynatora komunikacji pomiędzy podmiotami realizującymi usługę mojeID. W technicznym ujęciu polega to na sterowaniu przepływem komunikatów autoryzacyjnych (żądań) płynących pomiędzy przeglądarką klienta–użytkownika, systemem KIR SA a bankiem i jego systemem bankowości internetowej. System HEUTHES zapewnia też definiowanie treści zgód podpisywanych przez klienta w bankowości internetowej.

MULTICENTAUR PAYMENT ID HUB jest częścią innego rozwiązania HEUTHES – systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB. Zapewnia on centralizację usług płatniczych i konsolidację odmiennych sposobów przetwarzania płatności funkcjonujących w bankach, w jednolity i skoordynowany proces. Tym samym umożliwia globalne zarządzanie wszystkimi typami płatności, a to z kolei redukuje koszty zakupu i utrzymania oprogramowania oraz infrastruktury bankowej. MULTICENTAUR PAYMENT HUB może być wdrożony zarówno w pojedynczym banku, jak i w grupie bankowej. W praktyce system wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku (KIR, SWIFT itd.) oraz jego klientami poprzez systemy funkcjonujące w banku (system kartowy, bankowość internetowa itp.), tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych. System zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych oraz zagranicznych Elixir, Express Elixir, Euro Elixir (XCT, SCT – SEPA), BLIK, SORBNET2, SWIFT i TARGET2. System obsługuje polecenia zapłaty, komunikację w ramach Ognivo, faktoring i Home/Corporate–Banking, rozlicza czeki zagraniczne, nalicza prowizje, a także zapewnia obsługę zagadnień CFT i antifraud. Integruje wiele systemów informatycznych banku, takich jak system księgowy i kartowy, bankowość internetową, bankowość korporacyjną, ERP dla zaplecza i wiele innych. System MULTICENTAUR PAYMENT HUB wspiera także kontrolę dostępności usług, co stanowi jeden z priorytetów dla każdego banku.

Wsparcie dla cyfrowej identyfikacji w MULTICENTAUR PAYMENT ID HUB umożliwia klientom banków dostęp do świata usług cyfrowych obejmujących m.in. coraz szerszy portfel rozwiązań e-commerce, usługi sektora energetycznego, usługi i produkty medyczne, opłacanie różnorodnych abonamentów mediów, sprzedaż polis ubezpieczeniowych, dostęp do usług publicznych (w tym wniosków do urzędów) i dostęp do informacji zgromadzonych w publicznych bazach danych.

Warto przypomnieć, że w poprzednich latach zarówno nagrodę główną, jak i tytuły Rekomendacja w tym samym konkursie Gazety Bankowej otrzymały inne systemy firmy HEUTHES.

Model działania usługi mojeID KIR poprzez platformę MULTICENTAUR PAYMENT ID HUB

Więcej informacji na stronach www.heuthes.pl

14 czerwca 2021

Awaria w Orange usunięta - przywrócony telefon +48 91 460 89 74

Informujemy, że Orange usunęła awarię i przywróciła nam łącze telefoniczne w Szczecinie, co oznacza wznowienie rozmów telefonicznych z firmą HEUTHES poprzez numer +48 91 460 89 74.

Praca serwerów systemów ISOF zarówno w ośrodku głównym, jak i zapasowym przebiegała bez zakłóceń.

11 czerwca 2021

Awaria sieci telefonicznej Orange w Szczecinie – prosimy o kontakt z HEUTHES przez numer komórkowy +48 605 453 880

Informujemy, że awaria sieci telefonicznej firmy Orange, która dotknęła Szczecin ma również wpływ na możliwość inicjowania rozmów telefonicznych z firmą HEUTHES poprzez numer +48 91 460 89 74.

Prosimy o wykonywanie połączeń z naszą firmą poprzez numer komórkowy +48 605 453 880.

Klienci firmy HEUTHES mają stałą możliwość zgłaszania swoich uwag, wniosków i zapotrzebowania na kontakt ze strony HEUTHES przez udostępnione dla każdej firmy indywidualne Portale Serwisowe 24/7.

Praca serwerów systemów ISOF zarówno w ośrodku głównym, jak i zapasowym przebiega bez zakłóceń.

02 czerwca 2021

32. Walne Zgromadzenie HEUTHES potwierdza bardzo dobrą sytuację finansową firmy

32. Walne Zgromadzenie HEUTHES udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Wojciechowi Grzybkowi z wykonania pełnionych obowiązków oraz zatwierdziło sprawozdanie Zarządu. Udziałowcy przeanalizowali działalność firmy za 2020 rok po corocznym badaniu bilansu przeprowadzonym przez niezależną firmę audytorską. Pomimo tego, iż takie badanie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES, producenta systemów informatycznych dla sektora bankowego i przedsiębiorstw, obliguje firmę do stosowania od lat podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej.

W roku 2020 firma HEUTHES po raz kolejny zanotowała rekordową sprzedaż od początku jej powstania, po również rekordowym 2019 r. W związku z tym uznano, że sytuacja firmy, jej rentowność i perspektywy na kolejne lata są bardzo dobre. Sytuacja finansowa firmy jest niezmiennie stabilna od jej założenia w 1989 roku i przewidywalna w dłuższym okresie czasu. Warto zauważyć, że rekordowy wynik finansowy osiągnięto pomimo trudnego okresu pandemii Covid-19. Potwierdzeniem doskonałej sytuacji firmy są nagrody i wyróżnienia, które HEUTHES rokrocznie zdobywa w prestiżowych konkursach branży IT, również w 2020 roku.

Ofertę firmy dla banków tworzą przede wszystkim systemy MULTICENTAUR PAYMENT HUB, GRYFCARD oraz GRYFBANK. W ofercie dla przedsiębiorstw znajduje się rodzina systemów ISOF. Wśród nich czołowe miejsce zajmuje ISOF-ERP oraz ISOF-WORKFLOW obejmujący zarządzanie dokumentami i obiegami elektronicznymi, ISOF-BIURA RACHUNKOWE dla biur rachunkowych i ich Klientów oraz ISOF-START dla mikro i małych firm. Firma z jednej strony prowadzi duże projekty informatyczne, z drugiej intensywnie rozwija własne technologie wykorzystywane do budowy nowoczesnych systemów dla bankowości i firm.

Systemy HEUTHES pracują obecnie w banku PEKAO S.A. (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych, które tworzą w Polsce bank BPS S.A. i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK S.A. i Spółdzielcza Grupa Bankowa. HEUTHES współpracuje również z DnB Bank Polska SA, Volkswagen Bank GmbH i BOŚ Bank SA. Rozwiązania firmy od wielu lat pracują także w dużych przedsiębiorstwach oraz w wielu firmach z sektora MSP.

Więcej informacji na stronach www.heuthes.pl

26 kwietnia 2021

Nowa wersja 20.2.1 systemu ISOF

Firma HEUTHES pomimo pracy w trybie zdalnym, która trwa już od ponad roku, intensywnie rozbudowuje i aktualizuje swój system ISOF, czego efektem jest kolejna, nowa wersja 20.2.1 systemu ISOF dla przedsiębiorstw, która została udostępniona 26.4.2021 r.

Najwięcej zmian wprowadzono w module Sprzedaż – Fakturowanie. Nowości to:

 • w e-fakturze dodano przyczynę korekty w szablonie emaila,
 • w legendzie dokumentu ZK pogrupowano dane stron zamówienia,
 • w masowym wydruku FS dodano podpisywanie wydruków pieczęcią firmową,
 • zmiany w mechanizmie wprowadzania pozycji ZK - po dodaniu pozycji czyszczone są pola do wyszukiwania,
 • dodano ikonkę "Wystaw paragon" w Inteligentnym Asystencie HUD,
 • możliwość scalenia nazwy i opisu towaru na wydrukach Ofert,
 • dodano nazwę i adres jednostki organizacyjnej na wydruku raportu kasowego i dokumentu kasowego,
 • wydruk faktury w dwóch językach: polskim i angielskim,
 • wyświetlanie na fakturze daty tabeli kursów,
 • uwzględnianie jednostki organizacyjnej podczas generowania wirtualnego konta bankowego,
 • plik eksportu przelewów w formacie Banku Millenium,
 • możliwość dodawania na usłudze znacznika JPK – EE,
 • w JPK-V7M/JPK-V7M dodano znacznik TP przy zapisie faktury FS z kontrahentem z oznaczeniem Jednostka powiązana,
 • drukowanie kodów katalogowych oraz kreskowych - Oferty walutowe,
 • w fakturze VAT krajowej wprowadzono wersje wydruku w językach obcych,
 • w zestawieniu dokumentów sprzedaży dodano wyszukiwanie po wielu numerach faktur,
 • dodanie kodów GTU na podglądzie usługi,
 • dodanie kodów CN2020 na wydrukach,
 • sprawdzanie kontrahentów w KAS przy generowaniu przelewów,
 • dodanie nowych opcji do szablonu numeracji faktur,
 • w złożonej formie płatności wprowadzono możliwość definiowania dowolnej ilości płatności składowych i odblokowano edycję dat (terminów płatności),
 • powiązanie PH z adresami dostaw (adresami zdefiniowanymi dla kontrahenta) na dokumentach sprzedaży.

Obszerne zmiany nastąpiły również w modułach Magazyn/Logistyka. Wprowadzone innowacje to:

 • moduł Kurierzy dla inPost - dodanie wysyłki z nadaniem w paczkomacie i dostawą przez kuriera,
 • dokumenty wydania (WW, RW, PL, ZWD, MMW) – wprowadzono możliwość pokazania na wydruku danych o dostawcy (Numer FZ, Numer Obcy, Data Zakupu, Dostawca) i dostawie (z PZ),
 • dodanie mechanizmu ukrywania na wydruku WZ położenia,
 • wystawianie zbiorczo FZ z PZ z uwzględnieniem korekt KPZ,
 • rozszerzenie importu adresu kontrahenta o powiat i gminę,
 • rozszerzenie importu osób kontaktowych w kartotece kontrahentów,
 • rozkładanie partii na wiele położeń,
 • automatyczna blokada zajętości położeń z obsługą miejsc tymczasowych wraz z uwzględnieniem w raportach położeń,
 • optymalizacja raportu "Położenia",
 • położenie - obsługa na terminalu on-line informacji o zajętości i blokadzie zajętego położenia,
 • na liście partii dla dokumentu PZ (dostawa i dostawa org.) dodano numer FZ i datę zakupu,
 • optymalizacja wydruków raportów i dokumentów magazynowych pod przeglądarki Microsoft Edge (Chromium) i Google Chrome,
 • analiza rotacji w wersji Offline - dostosowanie raportu do wywołania w trybie offline,
 • dodanie adresu magazynu na wydrukach dokumentów magazynowych,
 • rozszerzenie możliwości dodawania wielu skanów do dokumentów magazynowych (PZ),
 • dodanie opcji szukania przesyłek przez link w module Kurierzy,
 • eCommerce - automatyczna synchronizacja danych ze sklepem.

W module DMS wprowadzono otwieranie pliku powyżej 50MB oraz we właściwościach dokumentu dodany został filtr do wersji dokumentu.

W module Rachunkowość dodane zostały usprawnienia:

 • raporty rejestrów VAT – wprowadzono dodatkowe podsumowanie "Sprzedaż podlegająca należnemu VAT" (bez rejestru SD-sprzedaż detaliczna RO),
 • zmiany w funkcjach generacji JPK_V7 z wykorzystaniem nowego rejestru VAT [SD-Sprzedaż detaliczna RO] - ewidencja sprzedaż z danych KPR,
 • optymalizacja wydruków raportów księgowych pod przeglądarki Microsoft Edge (Chromium) i Google Chrome,
 • filtrowanie po kontrahencie w JPK_FA i JPK_Magazyn.

Moduł Płace rozszerzony został o jeden przelew PPK i eksport danych do PPK.

Portal Zamówieniowy wzbogacony został o funkcję pamiętania koszyka między logowaniami, obsługę ilości minimalnych zamówień na towarze po stronie Portalu oraz tłumaczenie Portalu Zamówieniowego na język niemiecki. Dodano także informację o terminie dostępności towaru.

Portal Serwisowy został zintegrowany z ISOF, dzięki czemu możliwe jest dokonywanie zgłoszenia serwisowego wprost z ISOF, przy zastosowaniu jednokrotnego logowania.

Aplikacja Mobilny ISOF stała się kompatybilna z trybem DEX. Aktualizacja obejmuje drobne poprawki oraz obsługę trybu Samsung DEX. Umożliwia on przełączenie się z pracy na smartfonie/tablecie z obsługą ekranu dotykowego, na pracę z oknami przy pomocy myszki i klawiatury jak w PC.

Cały system ISOF został przetłumaczony na język rosyjski. Jest to trzeci język obcy, po angielskim i niemieckim, w którym można korzystać z systemu.

Wymienione zmiany są udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat Klientom trybu SaaS, ponieważ są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu.

23 kwietnia 2021

Firma HEUTHES z tytułami Brylant Polskiej Gospodarki 2020, Gepard Biznesu 2020, a także Efektywna Firma 2020 oraz Mocne Firmy 2020

HEUTHES sp. z o.o. po raz kolejny został laureatem konkursu organizowanego przez Instytut Europejskiego Biznesu. Za rok 2020 firma została uhonorowana czterema tytułami.

W konkursie wzięło udział ponad 85 tysięcy polskich przedsiębiorstw. Ranking został utworzony w wyniku analizy przeprowadzonej na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego. Tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2020 jest przyznawany na podstawie wartości rynkowej firm w październiku 2020 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Tytuł Efektywna Firma jest przyznawany przedsiębiorstwom, które rozwijały się dynamicznie przy dużej efektywności działania i w których stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi wyniósł minimum 5 procent. Firmy, w których średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 procent otrzymały tytuł Gepard Biznesu 2020.

I tak: w rankingu Brylant Polskiej Gospodarki 2020 firma HEUTHES zajęła 2037 miejsce w województwie mazowieckim, w rankingu Gepard Biznesu 2020 jest to 7809 pozycja, jako Efektywna Firma 2020 HEUTHES zajął 3081 miejsce.

Firmy, które jednocześnie uzyskały tytuły Gepard Biznesu 2020 i Efektywna Firma 2020, Instytut Europejskiego Biznesu uznaje za Mocne Firmy i w tym rankingu HEUTHES uplasował się na 3049 miejscu w województwie mazowieckim.

Nagrody te potwierdzają dobrą i wysoką pozycję firmy HEUTHES na rynku polskiej przedsiębiorczości. Wymienione konkursy, w których wyróżniona została firma, nie są jedynymi, których HEUTHES jest laureatem. Od wielu lat firma jest nagradzana przez różne niezależne instytucje, tak biznesowe jak i branżowe i zajmuje wysokie pozycje w rankingach.

Wszystkie te tytuły i wyróżnienia są efektem konsekwentnej realizacji planów oraz twórczej i innowacyjnej koncepcji działania. Śmiało można powiedzieć, iż po ponad 30 latach od rozpoczęcia działalności firma HEUTHES należy do liderów wśród firm branży informatycznej.

Cykliczność zdobywanych laurów, a także znaczące pozycje w nowych rankingach powodują, że firma HEUTHES jest doświadczonym, wiarygodnym i rzetelnym kontrahentem.

Inne nagrody i wyróżnienia firmy HEUTHES.

23 marca 2021

Protokół QUIC w systemach HEUTHES i rezygnacja z przeglądarki Internet Explorer 11

Firma HEUTHES wycofuje starsze nieefektywne algorytmy szyfrowane TLS 1.2 stosowane w internecie przez przeglądarki i serwery. Algorytmy te są dość słabe i niezbyt efektywne. Zastępuje je algorytm TLS 1.3, który jest dużo lepszą wersją poprzednika i zapewnia wyższe bezpieczeństwo przetwarzania danych. Jednocześnie HEUTHES kończy wsparcie dla przeglądarki Internet Explorer 11.

Podstawową przeglądarką zalecaną dla ISOF jest Microsoft Edge (Chromium), drugą co do ważności jest przeglądarka Google Chrome, a trzecią Firefox. Firefox ostatnio stracił spory udział w rynku, dla HEUTHES jest mniej wygodny ponieważ nie obsługuje Magazynu certyfikatów Windows i wymaga w związku z tym wielu dodatkowych czynności od użytkownika.

Zmiana algorytmu spowodowana jest tym, że firma HEUTHES od ubiegłego roku prowadzi intensywne prace nad implementacją protokołu QUIC, na którym opiera się HTTP/3, będący trzecią wersją protokołu Hypertext Transfer Protocol służącego do wymiany informacji w sieci WWW. QUIC zmniejsza opóźnienia w komunikacji pomiędzy serwerem, a przeglądarką internetową.

W chwili obecnej protokół QUIC jest dość dobrze wspierany przez wspomniane wyżej przeglądarki ale jeszcze słabo przez serwery WWW. Wszystko jednak wskazuje na to, że wkrótce to się zmieni i protokół QUIC spowoduje, że sprawność technologii CLIENT-WEB-SERWER, od 1996 dostarczanej przez HEUTHES w swoich systemach informatycznych, ulegnie kolejnej znaczącej poprawie.

22 marca 2021

Technologia VIMI integruje Portal Serwisowy z systemem ISOF

Firma HEUTHES przy pomocy technologii VIMI zintegrowała własny Portal Serwisowy z systemem ISOF.

Portal Serwisowy to część systemu CRM istotnego w zarządzaniu kontaktami z klientami. CRM serwisowy jest rodzajem CRM zorientowanym na obsługę posprzedażną klientów. Funkcjonalność pozwala na gromadzenie i obsługę zgłoszeń klientów, odpowiednią ich kwalifikację oraz dostosowanie późniejszych działań do ich charakteru. Portal serwisowy to narzędzie, które umożliwia nie tylko zgłaszanie usług o charakterze serwisowym, ale również podgląd stanu ich realizacji, czy akceptowanie wykonanych prac. Portal jest połączony logicznie z systemem ISOF, co pozwala na udostępnienie określonych danych klientom, ale jednocześnie stanowi odrębny system, wydzielony od systemu bazowego ISOF, który zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.

Portal Serwisowy gwarantuje klientowi zawsze jednolity sposób obsługi i sprawia, że zarówno usługodawca, jak i usługobiorca pracują na jednej bazie informacyjnej co maksymalnie upraszcza obsługę zgłoszeń serwisowych. Przyspiesza i usprawnienia pracę ze zgłoszeniami klientów, zwiększa jakość oferowanych towarów, produktów i usług. Dzięki Portalowi Serwisowemu następuje lepsze zorientowanie na nowe potrzeby i wymagania klientów. Skraca się czas obsługi zdarzeń serwisowych, a obsługa klientów jest dostępna online.

Poprzez integrację Portalu Serwisowego z systemem ISOF za pomocą technologii VIMI możliwe będzie dokonywanie zgłoszenia serwisowego z dowolnego systemu HEUTHES, w tym systemu ISOF przy zastosowaniu jednokrotnego logowania.

VIMI (ang. Virtual user Identity Modules cross Integration) to autorska technologia firmy HEUTHES. Działanie technologii polega na tym, że użytkownik wykorzystując przeglądarkę WWW i mechanizm jednokrotnego logowania do jednego systemu informatycznego może korzystać z danych z innych systemów chmurowych opartych o serwery aplikacyjne HDB. W transakcyjnym systemie bankowym można, na przykład, podejrzeć zarchiwizowane w systemie DMS raporty, wraz ze wszystkimi szczegółami.

Dzięki temu użytkownicy systemu ISOF, wykorzystując jednokrotne logowanie mogą bezpośrednio z systemu logować się do Portalu Serwisowego i dokonywać zgłoszeń serwisowych.

Portal Serwisowy jest dostępny 24h, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Technologia HEUTHES – VIMI umożliwiająca dostęp z jednego systemu do wielu innych systemów, wykorzystywana była do tej pory powszechnie w rozwiązaniach ISOF dla Biur Rachunkowych, a także w systemach bankowych firmy HEUTHES.

04 marca 2021

HEUTHES wyłączy możliwość pracy z ISOF w Internet Explorer 11

Firma HEUTHES informuje, że od dnia 08.03.2021 (poniedziałek) nie będzie można się zalogować do systemu ISOF z przeglądarki Internet Explorer 11. Wyłączenie pracy z tej przeglądarki jest związane z brakiem nowych algorytmów kryptograficznych w IE11. Zalecamy logowanie do systemu z najnowszych wersji przeglądarek Microsoft Edge (Chromium) lub Google Chrome. Posiadaczy starszych komputerów zachęcamy do przejścia na bezpłatny system Linux, w którym można pracować z najnowszymi wersjami przeglądarek internetowych. Dotyczy to zwłaszcza użytkowników komputerów z systemem Windows XP.

Niektórzy Klienci zgłaszali obecnie, że system ISOF zachowuje się czasem inaczej w porównaniu z poprzednio udostępnioną wersją, do której przyzwyczaili się użytkownicy. Zostało to naprawione w nowej wersji, a wśród zmian jest m.in. zlikwidowanie różnic w sterowaniu przy wydrukach.

12 lutego 2021

Firma HEUTHES zintegrowała e-dowód z systemem ISOF

W marcu 2019 roku wprowadzono możliwość posiadania dowodu osobistego w wersji elektronicznej. Od tej chwili coraz więcej osób dysponuje takim dokumentem. Obecnie to około 2 miliony osób. W takim dowodzie znajdują się standardowo 3 certyfikaty:

 1. certyfikat do potwierdzania obecności (nie jest wymagany kod PIN),
 2. certyfikat do identyfikacji uwierzytelniania (zabezpieczony kodem PIN o długości 4 cyfr),
 3. certyfikat do podpisu osobistego.

Opcjonalnie do dowodu może być zakupiony i wgrany certyfikat kwalifikowany.

HEUTHES testuje i wdraża możliwość użycia certyfikatu osobistego oraz certyfikatu kwalifikowanego do realizacji podpisu cyfrowego w systemie ISOF.

W systemie ISOF podpis cyfrowy ma wszechstronne zastosowanie. Za pomocą podpisu kwalifikowanego można podpisywać dokumenty księgowe JPK i wysłać tak uwiarygodnione do Ministerstwa Finansów. Również sprawozdania finansowe wysyłane do KRS mogą być w systemie ISOF podpisywane cyfrowo. Oprócz tego przy pomocy certyfikatu osobistego lub kwalifikowanego można opatrywać wszelkiego rodzaju dokumenty elektroniczne w formatach PDF i XML jako podpisy osadzone w dokumencie. Można również podpisać dowolny plik elektroniczny podpisem w pliku zewnętrznym. Podpis cyfrowy w systemie ISOF może być także użyty do zainicjowania łańcucha Blockchain zabezpieczającego system (Blockchain Security Module).

Ażeby zastosować podpis cyfrowy przy pomocy e-dowodu osobistego w systemie ISOF i podpisywać dokumenty, niezbędne są: moduł BIFILAR, czytnik NFC ze złączem USB i zainstalowana w komputerze aplikacja "e-dowód Menadżer" dostarczana przez wydawcę dowodu oraz odpowiednia parametryzacja systemu ISOF. W aplikacji „e-dowód Menadżer” trzeba podać numer CAN dowodu ( numer zapisany na awersie oraz rewersie - jako kod kreskowy e-dowodu) przed użyciem e-dowodu z modułem BIFILAR oraz ISOF.

Szczególnie atrakcyjna dla firm użytkujących system ISOF jest możliwość użycia certyfikatu osobistego, który od razu jest w e-dowodzie z datą ważności 10 lat i nie trzeba go dokupować. Może on być używany jako tzw. podpis pracowniczy w wewnętrznych dokumentach firmy, a także służyć do uwiarygadniania niektórych dokumentów biznesowych niższej rangi. Jednak tam gdzie wymagany jest podpis odręczny i występuje zobowiązanie prawne, można go zastąpić tylko podpisem kwalifikowanym.

Urzędowy podpis cyfrowy stosowany z e-dowodem osobistym to drugie, po mojeID KIR (dostępne dzięki technologii HEUTHES BS-API w 440 Bankach Spółdzielczych - około 1,5 miliona klientów) rozwiązanie do weryfikacji i potwierdzania tożsamości osoby oraz dokumentów w internecie, w które zaangażował się ostatnio HEUTHES. Równolegle dział badawczo rozwojowy firmy pracuje nad zastosowaniem e-dowodu w bankowości. To kolejny krok do zastępowania dokumentacji papierowej elektroniczną. Technologia ta znacznie przyspiesza komunikację z firmami, urzędami i bankami oraz powoduje szybsze rozpatrywanie spraw bez wizyty osobistej.

Wszystkie zmiany, które były niezbędne do uzyskania integracji e-dowodu z ISOF zostaną udostępnione Klientom wraz z wersją 20.2 systemu ISOF w połowie marca 2021 r.

24 grudnia 2020

Życzenia Świąteczne

16 grudnia 2020

Współpraca systemu ISOF z terminalami płatniczymi

Terminale płatnicze to urządzenia, za pomocą których codziennie, od kilkudziesięciu już lat na całym świecie odbywają się miliony transakcji płatniczych, w sposób bezgotówkowy. Taka forma płatności umożliwia funkcjonowanie milionów firm i sklepów, w tym nawet najmniejszych punktów handlowych czy usługowych. Terminale to również bezpieczne i błyskawicznie działające nowoczesne narzędzia elektroniczne, bez których trudno sobie dziś wyobrazić prowadzenie jakiegokolwiek biznesu.

Szczególnie obecnie, podczas pandemii, znacznie wzrosła ilość transakcji bezgotówkowych. Firma HEUTHES rozbudowała system ISOF tak, aby komunikował się z terminalami płatniczymi. Jest to możliwe dzięki modułowi ISOF-BIFILAR. To kolejna nowa funkcjonalność, nad którą pracował HEUTHES w ostatnim czasie. Teraz, wraz z innymi czynnościami wykonywanymi w ISOF-ie , płynnie i szybko można skorzystać z połączenia się z terminalem. Polega to na tym, że po zalogowaniu się do systemu ISOF dodajemy płatność na terminalu. Wysyłamy kwotę, która ma być zapłacona i odbieramy potwierdzenie z terminala płatniczego. Możliwe jest też skorzystanie z funkcji BLIK i DDC (płatność w walucie karty płatniczej/kredytowej), które są wbudowane w terminal płatniczy. System ISOF obsługuje stacjonarne (instalowane na miejscu w sklepie) jak i mobilne (przenośne, bezprzewodowe) terminale płatnicze.

Nowa funkcjonalność pojawi się w produkcyjnej wersji systemu ISOF w pierwszym kwartale 2021 roku.

15 grudnia 2020

Firma HEUTHES rozbudowuje możliwości druku etykiet w systemie ISOF

Drukowanie etykiet będzie możliwe na zwykłej drukarce biurowej jak również na specjalnych drukarkach do etykiet tzw. etykieciarkach.

Etykiety, niezależnie od rodzaju, to ważny element każdego systemu ERP. Dzięki wydrukowanym etykietom przekazywane są informacje dotyczące nie tylko towaru, który jest sprzedawany, ale także wytworzonego produktu lub logistyki z nim związanej (etykiety do listów przewozowych). Przygotowanie etykiety, dzięki specjalnym modułom, które są częścią systemu ERP, jest ogromnym ułatwieniem dla osób przygotowujących codziennie setki takich wydruków.

Firma HEUTHES, rozbudowując swój system ISOF-ERP, stworzyła moduł zaawansowanej obsługi formularzy (CRM Formularze), który w połączeniu z szablonami tworzonymi w edytorze Libre Office, daje ogromne możliwości do wykorzystania przy tworzeniu nawet najbardziej złożonych etykiet z kodami kreskowymi i złożoną grafiką.

Formularze definiowane w systemie ISOF mogą pobierać dane z różnych modułów np. Sprzedaży, Zakupów, Zamówień od klienta, Zamówień do dostawców,z każdego Magazynu, Logistyki, Produkcji, Płac ale także bezpośrednio z kartoteki Towarów czy Kontrahentów.

Dane pobierane z każdego z modułów np. z modułu Magazyn z dokumentu PZ (Przyjęcie Zewnętrzne), są bardzo szczegółowe, ponieważ dotyczą zarówno informacji z nagłówka dokumentu (nr. dokumentu, data wystawienia, data dostawy, pełne dane adresowe nabywcy i sprzedawcy, itd.) jak i szczegółowe dane pozycji dokumentu (nazwa, kod katalogowy, kod kreskowy, numery seryjne, ceny, itd.). Każdy formularz można, w miarę potrzeb, uzupełnić o pola definiowane przez użytkownika np. pole tekstowe, pole liczbowe, pole kwoty pieniężnej, daty i czasu itd.

Dla zdefiniowanego formularza można przygotować indywidualny szablon wydruku. Szablon jest łatwo edytowalny w edytorze tekstowym, co umożliwia, każdej chwili, korektę wyglądu wydruku formularza.

Przykładem urządzenia, które będzie mogło być wykorzystane do druku etykiet jest drukarka biurowa firmy Honeywell Model PC42t . Model ten to lekka, niezawodna i łatwa w użyciu drukarka. Została stworzona do drukowania do 1000 etykiet dziennie. Urządzenie może drukować na etykietach, przywieszkach i nośnikach ciągłych (paragony, nośniki z podkładem). Urządzenie wykonuje zarówno bezpośredni druk termiczny, jak i na nośnikach termotransferowych. Aby użyć nośników termotransferowych, potrzebna jest termotransferowa kalka.

Prowadzone prace badawczo-rozwojowe przełożą się na rozwój modułu CRM Formularze o wymagane oczekiwania związane z wydrukiem etykiet. Spodziewamy się udostępnienia funkcjonalności klientom w pierwszym kwartale 2021.

11 grudnia 2020

Powstaje nowa wersja Bifilar 6.1

BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER to autorska technologia firmy HEUTHES będąca warstwą pośredniczącą pomiędzy systemami firmy, a urządzeniami lokalnymi. Jest ona wykorzystywana m.in. przy obsłudze certyfikatów dostępowych ISOF, podpisów elektronicznych kwalifikowanych i niekwalifikowanych, drukarek fiskalnych, tekstowych drukarek igłowych, czytników kodów kreskowych oraz szyfrowaniu plików. Firma cały czas pracuje nad ulepszaniem tej technologii czego przykładem jest jej powstająca nowa wersja 6.1.

Rozbudowywana wersja Bifilar 6.1 to nowe funkcjonalności, do których należą:

 • możliwość wykonania podpisów XAdES (kwalifikowany podpis elektroniczny), typu enveloping, enveloped i detached,
 • opcjonalne dodanie znaku wodnego (czyli doklejenie do strony obrazka z jakąś zdefiniowaną wartością przezroczystości) w trakcie podpisu,
 • odczyt informacji o certyfikacie pkcs11 lub pliku pkcs12,
 • certyfikacja z użyciem tokena PKCS#11: zapis klucza na tokenie,
 • 'Bifilar zdalny', czyli dostęp do niektórych funkcjonalności na instancji Bifilara uruchomionej na innej maszynie niż lokalna,
 • obsługa wielu urządzeń kryptograficznych jednocześnie.

Dzięki technologii Bifilar możliwe są sprzęgi systemu ISOF z zewnętrznymi urządzeniami takimi jak drukarki fiskalne. W wersji Bifilar 6.1 drukarki te zostaną przystosowane do pracy w trybie on-line. Przykładem jest drukarka POSNET THERMAL XL2 Online. To urządzenie o wszechstronnym zastosowaniu, które sprawdzi się w każdym rodzaju działalności. Drukarka dostępna jest z dwoma rodzajami mechanizmu drukującego: 80 mm i 57 mm. Poprawiono tez biblioteki komunikacji drukarek w trybie USB.

Obecnie HEUTHES intensywnie testuje z wybranymi klientami wersję Bifilar 6.1 (beta 8). Jeszcze przed końcem roku przewidujemy udostępnienie wersji produkcyjnej wszystkim klientom.

10 grudnia 2020

HEUTHES wspiera Stowarzyszenie Amazonek „Agata”

Szczecińskie Stowarzyszenie Amazonek Agata to największe liczebnie Stowarzyszenie osób po przebytej chorobie. Jest to organizacja pozarządowa powołana do życia w czerwcu 1993 roku z inicjatywy kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi.

W szeregach szczecińskiego stowarzyszenia jest już ponad 200 pań, które wygrały walkę z rakiem piersi. Członkinie oprócz podstawowej rehabilitacji fizycznej i psychicznej znajdują również w Stowarzyszeniu wsparcie ze strony koleżanek i możliwość dalszego samorozwoju. Cel stowarzyszenia to pomoc pacjentkom, które walczą z rakiem. Amazonki starają się również przypominać zdrowym kobietom o profilaktycznych badaniach, bo tylko one dają szansę na wykrycie nowotworu we wczesnym etapie rozwoju, a co za tym idzie dają szanse na powrót do zdrowia.

Ze względu na pandemię koronawirusa szczecińskie Amazonki organizują co prawda mniej szkoleń czy spotkań, jednakże nieprzerwanie trwa, w różnych formach, wzajemne wspieranie i pomoc, które w obecnych, wyjątkowych okolicznościach powinny być bardziej intensywne i skuteczne.

W ramach działalności charytatywnej firma HEUTHES sukcesywnie pomaga Stowarzyszeniu AGATA od 2000 roku. I jako firma świadoma społecznej odpowiedzialności biznesu wspiera to prężnie działające i budzące podziw Stowarzyszenie Amazonek, przekazując środki finansowe na jego statutową działalność, również w dobie światowej epidemii. Pamiętamy, że osoby dotknięte chorobą nowotworową powinny być otoczone szczególną opieką w tym czasie, a do tego niezbędne jest także finansowe wsparcie.

"Gratulujemy Stowarzyszeniu „AGATA” 27-letniej działalności na rzecz kobiet, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej. Życzymy wielu kolejnych sukcesów w prowadzeniu tak ważnego przedsięwzięcia. Obiecujemy, że będziemy nadal dokładać swoją skromną cegiełkę do szlachetnej idei stowarzyszenia.” – powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES.

10 grudnia 2020

Nowy ranking IT@BANK 2020 – HEUTHES znacząco poprawia pozycje we wszystkich podrankingach

Jak co roku, Miesięcznik Finansowy BANK zorganizował konferencję połączoną z ogłoszeniem rankingu firm informatycznych IT@Bank. W tym roku odbyła się 15 edycja tego rankingu.

Aby uczestniczyć w najnowszej edycji raportu IT@BANK każda z firm technologicznych przesłała wypełnione ankiety zawierające informacje, na podstawie których zostały obliczone poszczególne wskaźniki.

W ostatniej edycji rankingu firm IT pracujących na potrzeby sektora finansowego firma HEUTHES została ujęta w 5 kategoriach:

Nazwa rankingu Miejsce
Ranking główny 22
Sektor dostawców dla Banków Spółdzielczych 8
Sektor finansowy 18
Firmy z najwyższym potencjałem rozwoju 37
Efektywność 8

W rankingu udział wzięło 45 podmiotów, a porównując z rokiem ubiegłym firma HEUTHES we wszystkich podrankingach przesunęła się o kilka pozycji w górę.

HEUTHES corocznie plasuje się na wysokich pozycjach w poszczególnych zestawieniach IT@BANK. Miejsca zajmowane przez HEUTHES w rankingach za poprzednie lata są wynikiem rozwijanej konsekwentnie od 1989 r., przyjętej przez Zarząd spółki strategii rozwoju systemów informatycznych dla sektora finansowego, w oparciu o własne, wysoko zaawansowane technologie. Oczywiście ranking jest tylko oceną przybliżoną i nie zawsze dokładnie odzwierciedla rzeczywisty obraz sytuacji. I choć nasz potencjał rozwojowy podwyższył się o kilkanaście pozycji od roku poprzedniego (pomimo epidemii pracowaliśmy na pełnych obrotach) to jednak uważamy, iż jest on nieco zaniżony, jako że sprzedaż w roku 2020 wzrośnie prawdopodobnie o 20%. Cieszy nas natomiast, że od wielu lat utrzymujemy się w ekstraklasie firm branży IT. Jest to zapewne efekt naszej ponad 30 letniej już działalności oraz pracy wysokiej klasy specjalistów.” - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp z o.o.

Do najważniejszych, autorskich technologii należą KOBADIBUS, RTAPU, Client-Web-Server, HDB, CADABAT, VIMI, Blockchain Security Module, Proaperman, R2O, HEURISTICS PATTERN FINDER, BIFILAR.

Główne systemy informatyczne firmy to MULTICENTAUR PAYMENT HUB, GRYFCARD, GRYFBANK, ISOF-WORKFLOW oraz ISOF-ERP.

Systemy firmy pracują w Banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu Zrzeszeniach Banków Spółdzielczych (Bank BPS SA i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa) obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Rozwiązania HEUTHES pracują także w DnB Bank Polska SA, BOŚ Bank SA, Volkswagen Bank GmbH oraz w wielu firmach z sektora MSP.

10 listopada 2020

Mobilny ISOF na platformie Samsung DEX udostępniony

Zgodnie z zapowiedziami (informowaliśmy o tym w newsie z dnia 25.09.2020) firma HEUTHES udostępniła w Google Play nową wersje aplikacji Mobilny ISOF. Aktualizacja obejmuje drobne poprawki oraz obsługę trybu Samsung DEX. Umożliwia on przełączenie się z pracy na smartfonie/tablecie z obsługą ekranu dotykowego na pracę z oknami przy pomocy myszki i klawiatury jak w PC.

Dzięki temu, kolejnemu już uzupełnieniu, w łatwy sposób można zastąpić PC lub notebook, mniejszym urządzeniem, np. tabletem lub smartfonem bez utraty komfortu pracy.

W ten sposób menadżerowie i pracownicy firm są bardziej mobilni, mogą pracować poza biurem równie efektywnie, mając wszystkie procesy pod kontrolą w jednym niewielkim urządzeniu, zawsze przy sobie.

Mobilny ISOF może być uruchomiony z pełną wersją systemu ISOF. HEUTHES pracuje nad tym aby udostępnić tą aplikację również dla użytkowników ISOF-START i w planowanej przyszłości wersji ISOF E-START. Może również być używany w naszych portalach: Serwisowym, Dokumentowym i Zamówieniowym.

Po uruchomieniu aplikacji Mobilny ISOF można:

 • wypełnić formularz aby uzyskać dostęp do wersji demonstracyjnej systemu ISOF (opcja Zarejestruj DEMO w menu),
 • uruchomić system ISOF - Państwa wersję komercyjną lub demonstracyjną (opcja Uruchom ISOF w menu lub na pulpicie aplikacji),
 • zainstalować certyfikat niezbędny do pracy w wersji komercyjnej systemu ISOF (opcja Menadżer certyfikatu w menu).

Aplikacja Mobilny ISOF odczytuje parametry smartfonów lub tabletów i dopasowuje interfejs systemu do stosunkowo niewielkiego ekranu tych urządzeń i obsługi dotykowej. Poruszanie się po modułach systemu następuje z wykorzystaniem ikon na pulpicie głównym oraz za pomocą menu mobilnego uruchamianego poprzez tzw. „hamburger” (trzy poziome kreski ustawione blisko siebie).

CRM Aktywności w wersji mobilnej umożliwia podgląd, edycję i dodawanie nowej Aktywności, wyświetlanie Aktywności w postaci listy, z zaawansowanym filtrem wyszukiwania, obsługą notatek oraz możliwością wywoływania połączenia telefonicznego do kontrahenta powiązanego z wybraną Aktywnością, również w trybie telekonferencji. Wybór powiązanego z Aktywnością kontrahenta następuje przy wykorzystaniu mechanizmu autosugestii z automatycznym wyborem. Szablony filtrów zapisują ulubione ustawienia generowanej listy.

W pozostałych modułach systemu, w ramach dostosowania do pracy na urządzeniach mobilnych, funkcjonują m.in. dedykowane paski narzędziowe oraz filtry.

Moduły CRM Aktywności i Zamówienia od klienta na smartfonie mogą stanowić podstawowy zestaw funkcji ISOF-ERP wykorzystywanych w praktyce przez sprzedawców i przedstawicieli handlowych ułatwiając prowadzenie tzw. presellingu i vansellingu.

ISOF-ERP to zaawansowany systemem zapewniający pełną obsługę małych, średnich i dużych firm. Wspiera wszystkie potrzeby i obszary biznesowe przedsiębiorstw tj.: Zamówienia, Sprzedaż, Magazyn, CRM, DMS, Księgowość, Produkcję, Logistykę, Portale B2B i wiele innych.

1 października 2020

Zdalny podpis kwalifikowany

Firma HEUTHES dostrzega problem ze stosowaniem podpisu kwalifikowanego na urządzeniach mobilnych. Dlatego prowadzimy zaawansowane badania i rozwój zmierzający do poprawy tej sytuacji.

Firmy wprowadzające podpis cyfrowy po macoszemu traktują urządzenia mobilne, które obecnie stają się dominującym urządzeniem w wielu firmach. Widać to na przykład w aplikacjach bankowych, w których banki stosują alternatywne sposoby weryfikacji tożsamości takie jak MojeID firmy KIR czy też ePuap w administracji rządowej. Jednak dla aplikacji ERP czy też DMS, gdzie istnieje potrzeba weryfikacji tożsamości i niezaprzeczalności dokumentów takich jak umowy, oferty itp., co znacznie się nasiliło w aktualnie panujących okolicznościach pandemicznych, nie byłoby rozwiązaniem praktycznym.

Dostawcy podpisu kwalifikowanego proponują podpis w tzw. chmurze, ale traci on walory kryptograficzne (coś wiedzieć i coś mieć), przez co wydaje się niezbyt bezpieczny. Optymalnie byłoby gdyby można było podłączyć klucz kryptograficzny wprost do smartfona poprzez łącze USB. Niestety, dostawcy nie dostarczają odpowiednich bibliotek na platformę Android. Warto wiedzieć, że takie rozwiązanie funkcjonuje już np. w Estonii i ma charakter Open Source.

Konstatując to co powyżej, HEUTHES spróbował zbudować prototypowe urządzenie w oparciu o mały komputer z systemem Linux, do którego podłącza się klucz kryptograficzny do podpisu. Takie urządzenie można skonfigurować tak, żeby było widziane przez aplikację Mobilny ISOF, która służy do obsługi systemu ISOF na Androidzie (w sieci WiFi).

Nie jest to rozwiązanie zbyt wygodne, ale umożliwia kwalifikowany podpis elektroniczny w systemie zarządzania dokumentami na serwerze ISOF z użyciem programu HEUTHES-BIFILAR.

Urządzenie jest na razie prototypem, który posłuży do zbadania użyteczności rozwiązania. Na chwilę obecną prototyp ten nie jest wykorzystywany jeszcze do celów komercyjnych.

30 września 2020

Rozbudowa infrastruktury sprzętowej w HEUTHES

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem ze strony naszych klientów, w ostatnim czasie, firma HEUTHES rozbudowała łącze internetowe powiększając przepustowość 3,5 raza w Data Center w Warszawie dla klientów ISOF. Natomiast w Szczecinie rozbudowana została infrastruktura dzięki przejściu na sieć 10G Ethernet. W ten sposób unowocześniono wszystkie serwery. Rozbudowano też znacznie serwery odpowiadające za backup danych również dla klientów ISOF. Równolegle nastąpiła modernizacja chłodzenia szaf serwerowych.

Rozbudowa infrastruktury sprzętowej polepszy responsywność systemu ISOF, jest także odpowiedzą firmy HEUTHES na przedłużającą się pracę w trybie zdalnym.

28 września 2020

Nowy sprzęg systemu ISOF z platformą Allegro

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz chcąc ułatwić klientom obsługę sprzedaży, firma HEUTHES uprościła sposób integracji serwisu Allegro z systemem ISOF.

Proces podpinania kont Allegro jest teraz przejrzysty i wszystkie operacje wykonuje się bezproblemowo. Wprowadzono również szereg ulepszeń dotyczących zarządzania ofertami (aukcjami) Allegro, wprost z panelu systemu ISOF. Od teraz, bezpośrednio z systemu ISOF, można zobaczyć podgląd wybranej oferty, zmienić jej cenę na konkretną wartość lub o dany procent w górę albo w dół. Można również kończyć oraz wznawiać oferty. Wdrożony został także podgląd logu zdarzeń wykonanych operacji podczas synchronizacji między systemem ISOF i platformą Allegro. Dzięki temu dokładnie można prześledzić czy procesy zostały prawidłowo wykonane.

Zintegrowanie Allegro z systemem ISOF to dostosowanie biznesu do aktualnych wymogów rynku, dlatego integracja systemu ISOF z platformą aukcyjną będzie wciąż rozbudowywana o nowe funkcjonalności, które uproszczą cały proces obsługi sprzedaży.

Przykład integracji ISOF z kontem w Allegro® przedstawiono na filmie Integracja ISOF z Allegro®:

Przykład zarządzana ofertami Allegro® oraz wykorzystanie modułu i narzędzi przedstawiono na filmie Zarządzanie ofertami Allegro®:

25 września 2020

Mobilny ISOF na platformie Samsung DEX

Firma HEUTHES przeprowadziła testy pracy z systemem ISOF na najnowszym sprzęcie firmy Samsung - telefonie Note 20 Ultra z wykorzystaniem funkcji DEX.

Funkcja DEX w systemie Android powstała dla przekształcenia smartfona lub tabletu w notebook. Po dołączeniu klawiatury i myszki (przez Bluetooth) i ewentualnie monitora (przez USB lub HDMI) uzyskuje się komputer pracujący z wieloma okienkami.

Żeby usprawnić pracę z systemem ISOF na smartfonach i tabletach, HEUTHES stworzył aplikację Mobilny ISOF. Po wejściu do systemu ISOF ze smartfona/tabletu wygląd systemu dopasowuje się automatycznie do małych dotykowych ekranów i obsługi palcem.

HEUTHES rozbudował obecnie swój program o współpracę z trybem pracy Samsung DEX. Umożliwia ona przełączenie się z pracy na smartfonie/tablecie z obsługą ekranu dotykowego na pracę z oknami przy pomocy myszki i klawiatury jak w PC.

Dzięki temu, kolejnemu już uzupełnieniu, w łatwy sposób można zastąpić PC lub notebook, mniejszym urządzeniem, np. tabletem lub smartfonem bez utraty komfortu pracy.

W ten sposób menadżerowie i pracownicy firm są bardziej mobilni, mogą pracować poza biurem równie efektywnie, mając wszystkie procesy pod kontrolą w jednym niewielkim urządzeniu, zawsze przy sobie.

Nowa funkcjonalność zostanie udostępniona w Google Play na początku czwartego kwartału 2020.

Obecnie firma HEUTHES prowadzi dodatkowe prace badawcze nad usprawnieniem podpisu cyfrowego na urządzeniach mobilnych w systemie ISOF.

24 września 2020

Nowy podpis cyfrowy XadES w ISOF

HEUTHES, w ślad za zmianami w standardach na światowym rynku informatycznym, wprowadza do swojego systemu dla firm najnowsze rozwiązania technologiczne.

Ostatnią nowością, ułatwiającą pracę kontrahentom i użytkownikom systemów HEUTHES, jest nowy format podpisu cyfrowego XadES wprowadzony do systemu ISOF.

XadES (XML Advanced Electronic Signatures) to format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, promowany jest przez Unię Europejską, a w Polsce przez MSWiA.

Zmiana polega na tym, że do elektronicznego systemu zarządzania dokumentami – DMS, została dodana możliwość wykonania podpisu zgodnego z XadES: podpis otoczony (tylko dla dokumentów XML) oraz podpis otaczający (dla dowolnego pliku).

Firma HEUTHES wprowadziła też opcję sprawdzenia integralności podpisu i dokumentu, czy nie został zmieniony lub uszkodzony. Możliwe jest też wyświetlenie zawartego w kopercie XadES pliku, o ile w systemie operacyjnym lub przeglądarce jest to możliwe.

Funkcjonalność trafi do systemów produkcyjnych w czwartym kwartale 2020.

Przykład podpisywania dokumentów w systemie ISOF i konfiguracji poszczególnych ustawień z tym związanych został zaprezentowany na filmie Podpisywanie dokumentów w ISOF:

23 września 2020

Firma HEUTHES podpisała list intencyjny o współpracy przy dalszym rozwoju BS API z Bankami Zrzeszającymi Banki Spółdzielcze – SGB-Bank S.A. i BPS S.A. oraz z firmami informatycznymi i izbami gospodarczymi

22 września 2020 roku nastąpiło podpisanie listu intencyjnego mającego na celu rozwój projektu BS API.

HEUTHES włączył się do projektu BS-API wnosząc pomysł i realizację tego standardu na wzór PolishAPI w systemie PSD2 przy użyciu swoich zaawansowanych technologii informatycznych i metodologi testowania i wdrażania systemów bankowych.

Dzięki BS API powstała nowatorska aplikacja mobilna, która umożliwia użytkownikom banków, po bezpiecznym zalogowaniu się z wykorzystaniem biometrii, dostęp do rachunku, historii transakcji, wykonywanie przelewów i płatności mobilnych, dodawanie i zarządzanie kartami w ramach płatności mobilnych BLIK, portfeli cyfrowych (Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay) oraz w sklepach internetowych, a także subskrypcjami i „push provisioning” dla kart Visa i Mastercard. To ostatnie, dzięki sprzęgom HEUTHES do organizacji kartowych, zostało zrealizowane w SGB jako pierwszym banku europejskim.

Sygnatariusze Listu pozytywnie oceniając dotychczasową współpracę przy wspólnie realizowanym projekcie BS API, zgodnie deklarują gotowość do rozwoju BS API o kolejne funkcje, bardzo istotne w obecnych czasach dla banków, przeznaczone dla rozwoju zdalnych usług bankowych. Na koniec potwierdzają, że rozwój i współpraca powinna odbywać się między innymi w ramach ducha open bankingu oraz wymiany danych, w tym także za pośrednictwem platformy BS API.

Platforma BS API ma na celu uproszczenie i przyspieszenie obsługi klientów korzystających z bankowości mobilnej w bankach spółdzielczych, które przystąpiły do projektu. W perspektywie powinna przyczynić się do wzrostu konkurencyjności BS i obniżenia kosztów.

Inicjatorem tych działań była Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej, której w bieżącym roku przewodniczy Związek Banków Polskich.

Bezpośrednią przyczyną do podpisania listu intencyjnego była dobra ocena dotychczasowej współpracy przy projekcie BS API oraz wyzwania technologiczne, przed którymi staje sektor bankowości spółdzielczej wobec wymagań regulacyjnych i biznesowych.

Sygnatariuszom listu przyświecał cel, którym jest lepsze wykorzystanie technologii mające obniżyć koszty i zwiększyć przychody w bankach spółdzielczych, a w dłuższej perspektywie zwiększyć udział w rynku usług bankowych. Dlatego do podpisania Listu Intencyjnego zostały zaproszone firmy obsługujące IT w sektorze bankowości spółdzielczej, a wśród nich HEUTHES sp. z o.o.

Sygnatariuszami Listu są: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Bank S.A., firmy informatyczne obsługujące IT w bankowości spółdzielczej, do których należą: Asseco Poland S.A., Novum sp. z o.o., Softnet sp. z o.o., Altkom Software&Consulting sp. z o.o., HEUTHES sp. z o.o, I-BS.pl sp. z o.o., Saba Service sp. z o.o. oraz Związek Banków Polskich i Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Więcej informacji na stronach https://www.heuthes.pl

25 czerwca 2020

31. Walne Zgromadzenie HEUTHES potwierdza bardzo dobrą sytuację finansową firmy

31. Walne Zgromadzenie HEUTHES przeanalizowało działalność firmy za 2019 rok po corocznym badaniu bilansu przeprowadzonym przez niezależną firmę audytorską. Pomimo tego, iż takie badanie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES, producenta systemów informatycznych dla sektora bankowego i przedsiębiorstw, obliguje firmę do stosowania od lat podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej. Prezesowi Zarządu Wojciechowi Grzybkowi udzielono absolutorium z wykonania pełnionych obowiązków oraz zatwierdzono sprawozdanie Zarządu.

W roku 2019 firma HEUTHES osiągnęła rekordową sprzedaż od początku jej powstania, co za tym idzie, uznano, że sytuacja firmy, jej rentowność i perspektywy na kolejne lata są bardzo dobre. Sytuacja finansowa firmy jest niezmiennie stabilna od jej założenia w 1989 roku i przewidywalna w dłuższym okresie czasu.

Ofertę firmy dla banków tworzą przede wszystkim systemy MULTICENTAUR PAYMENT HUB, GRYFCARD oraz GRYFBANK. W ofercie dla przedsiębiorstw znajduje się rodzina systemów ISOF. Wśród nich czołowe miejsce zajmuje ISOF-ERP oraz ISOF-WORKFLOW obejmujący zarządzanie dokumentami i obiegami elektronicznymi, ISOF-BIURA RACHUNKOWE dla biur rachunkowych i ich Klientów, ISOF-START dla mikro i małych firm, a także ISOF-PROFAP umożliwiający ocenę numeryczną prawdopodobieństwa awarii systemów technicznych. Firma z jednej strony prowadzi duże projekty informatyczne, z drugiej intensywnie rozwija własne technologie wykorzystywane do budowy nowoczesnych systemów dla bankowości i firm.

Systemy HEUTHES pracują obecnie w banku PEKAO S.A. (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych, które tworzą w Polsce bank BPS S.A. i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych) oraz bank SGB-BANK S.A. i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych). HEUTHES współpracuje również z DnB Bank Polska SA, Volkswagen Bank GmbH i BOŚ Bank SA. Rozwiązania firmy od wielu lat pracują także w dużych przedsiębiorstwach oraz w wielu firmach z sektora MSP.

Więcej informacji na stronach https://www.heuthes.pl

24 czerwca 2020

HEUTHES dostawcą oprogramowania platformy back-office - BS API dla nowoczesnej aplikacji mobilnej w SGB-Banku S.A. oraz Bankach Spółdzielczych SGB

SGB-Bank S.A. oraz Banki Spółdzielcze SGB wprowadziły dla swoich Klientów nowatorską aplikację mobilną. Obecnie trwa pilotażowe wdrożenie w wybranych Bankach Spółdzielczych SGB. Nowa aplikacja mobilna SGB umożliwia użytkownikom, po bezpiecznym zalogowaniu się z wykorzystaniem biometrii, dostęp do rachunku, historii transakcji, wykonywanie przelewów i płatności mobilnych, dodawanie i zarządzanie kartami dodanymi w ramach płatności mobilnych BLIK, portfeli cyfrowych (Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay) oraz w sklepach internetowych.

Firma HEUTHES bierze udział w tych pracach w roli twórcy oprogramowania back-office wykorzystującego możliwości własnych systemów MULTICENTAUR PAYMENT HUB oraz GRYFCARD, a także sprzęgów integracyjnych w ramach platformy BS API.

System integracji autorstwa HEUTHES stanowiący kanał pozyskiwania wszystkich danych o produktach i usługach dla aplikacji mobilnej tworzonej przez firmę Ailleron S.A., pozwala Klientowi m.in. na korzystanie z nowatorskiego rozwiązania dotyczącego zarządzania subskrypcjami (transakcjami abonamentowymi opłacanymi kartami Visa i MasterCard), które mogą posłużyć do obsługi i opłacania wprost w aplikacji mobilnej przykładowo najbardziej popularnych serwisów streamingowych (Netflix) czy muzycznych (Spotify). Inną funkcjonalnością jest obsługa push provisioningu, która umożliwia zarządzanie kartami płatniczymi dodanymi w ramach portfeli cyfrowych, bezpośrednio z poziomu aplikacji. Zaoferowanie tej funkcjonalności Klientom jest możliwe dzięki implementacji w systemie integracyjnym autorstwa HEUTHES bezpośrednich sprzęgów poprzez API z systemami Visa i Mastercard.

Wspólna platforma BS API powstała dzięki współpracy Spółdzielczej Grupy Bankowej i Banku Polskiej Spółdzielczości. Za jej pomocą banki oraz dostawcy mogą dostarczać rozwiązania do wspólnego wykorzystania w ramach bankowości spółdzielczej. Zalety BS API ukazuje w pełni nowa aplikacja mobilna, która usprawnia zagadnienia dotyczące usług AIS (ang. Account Information Service), PIS (ang. Payment Initiation Service), CAF (ang. Confirmation of the Availability of Funds), a także optymalizuje systemy informatyczne i integruje rozproszone bazy danych.

Firma HEUTHES jest też dostawcą dla SGB-Bank S.A. platformy składającej się z systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB oraz systemu GRYFCARD. Ten ostatni program zapewnia pełen obszar współpracy pomiędzy procesorem a systemami banku. Zawiera bazę kart płatniczych i urządzeń, co pozwala na elektroniczną wymianę wniosków, autoryzację transakcji, naliczanie opłat i prowizji, rozliczanie operacji kartowych i bankomatowych oraz integrację z systemami księgowymi Banku. Platforma GRYFCARD może zarządzać wszystkimi dostępnymi typami kart (kredytowe, debetowe, charge, Pre-Paid oraz karty spersonalizowane i niespersonalizowane) obsługiwanymi w różnych technologiach we współpracy z Visa oraz Mastercard. Ponadto zawiera funkcjonalności umożliwiające udostępnienie Klientom usług związanych z BLIK, PayPass/PayWave, Pre-Paid, CashBack, NFC, HCE, preautoryzacją, limitami bezstykowymi i Secure Codem (3D Secure).

Z kolei MULTICENTAUR PAYMENT HUB, który może być wdrożony zarówno w pojedynczym banku, jak i w grupie bankowej, w praktyce wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku oraz jego Klientami poprzez systemy funkcjonujące w banku (system kartowy, bankowość internetowa itp.), tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych. System zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych Elixir, Express Elixir, Euro Elixir (XCT, SCT - SEPA), SORBNET2, SWIFT, TARGET2, BLIK, a także obsługuje naliczanie prowizji, polecenia zapłaty i Home/Corporate-Banking. Integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: system księgowy i kartowy, bankowość internetowa (BI), bankowość mobilna (BM) i wiele innych. Umożliwia bankom także świadczenie usług dostawcy tożsamości w oparciu o usługę mojeID dostarczaną przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. (KIR), również w ramach ekosystemu tożsamości cyfrowej Węzła Krajowego.

Obecnie kolejne banki negocjują wdrożenie systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB, którego koncepcja sprawdza się od wielu lat na rynku bankowym.

Warto zauważyć, że wykorzystywany w pracach integracyjnych system MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API dla Bankowości Spółdzielczej firmy HEUTHES, otrzymał 16 czerwca 2020 tytuł HIT ROKU 2020 w kategorii Bankowość, w XIII edycji konkursu organizowanego przez Gazetę Bankową.

Więcej informacji na stronach https://www.heuthes.pl

16 czerwca 2020

System MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API dla Bankowości Spółdzielczej firmy HEUTHES otrzymał nagrodę HIT ROKU 2020

W XIII edycji konkursu organizowanego przez Gazetę Bankową tytuł HIT ROKU 2020 w kategorii Bankowość otrzymał system MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API dla Bankowości Spółdzielczej firmy HEUTHES.

Jury konkursu uznało to rozwiązanie za najciekawszą innowację technologiczną dostępną już na rynku, mającą na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw i instytucji. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Nagrodzony tytułem HIT ROKU 2020 MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API dla Bankowości Spółdzielczej to system umożliwiający konsolidację odmiennych sposobów przetwarzania płatności funkcjonujących w poszczególnych bankach danego zrzeszenia banków w jednolity, ustandaryzowany i skoordynowany proces. Tym samym umożliwia globalne zarządzanie wszystkimi typami płatności, a to z kolei redukuje koszty zakupu i utrzymania oprogramowania oraz infrastruktury bankowej.

autor zdjęcia: Andrzej Wiktor

Od czasu obowiązywania unijnej dyrektywy PSD2 następuje proces otwierania usług i systemów bankowych. Klienci banków uzyskują możliwość dostępu i zarządzania swoimi pieniędzmi nie tylko z poziomu systemów bankowości internetowej czy mobilnej własnego banku, lecz również z zewnętrznych systemów informatycznych zarządzanych przez TPP.

W celu umożliwienia implementacji tego zagadnienia w bankach spółdzielczych, powstał system MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API, który umożliwia bankom spółdzielczym na łatwe wejście w ten nowy obszar działalności. Znany na rynku i pracujący od 2001 w bankach system MULTICENTAUR PAYMENT HUB jest obecnie dostępny w wersji dedykowanej dla banków spółdzielczych, obejmującej obsługę nowego standardu BS API.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API może być wdrożony zarówno w pojedynczym banku, jak i w grupie bankowej. W praktyce system wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku oraz jego klientami poprzez systemy funkcjonujące w banku (system kartowy, bankowość internetowa itp.), tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych. System zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych oraz zagranicznych Elixir, Express Elixir, Euro Elixir (XCT, SCT – SEPA), Blik, SORBNET2, SWIFT i TARGET2. Poza obsługą operacji system zapewnia również obsługę CFT i anti-fraud, a także integruje wiele systemów informatycznych banku, takich jak system księgowy i kartowy, bankowość internetowa (BI), bankowość korporacyjna, bankowość mobilna (BM), ERP dla zaplecza i wiele innych.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API umożliwia bankom także świadczenie usług dostawcy tożsamości w oparciu o usługę mojeID dostarczaną przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. (KIR), również w ramach ekosystemu tożsamości cyfrowej Węzła Krajowego.

Całość rozwiązania systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API została zaprojektowana tak, aby zmaksymalizować wykorzystanie rozwiązań sieciowych i systemowych funkcjonujących w zrzeszeniach banków spółdzielczych. System w elastyczny sposób integruje się z innymi technologiami informatycznymi w bankach. Szeroki wachlarz sposobów wymiany danych pozwala na wykorzystanie już istniejących w banku systemów bez konieczności aktualizacji ich interfejsów, co ogranicza w znaczący sposób koszt integracji i obszar podlegający modyfikacjom w przypadku zmian w przepisach prawa. Nie wpływa to na zaimplementowaną w MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API, pełną walidację formalną i funkcjonalną przetwarzanych komunikatów.

Przy tworzeniu systemu dużo pracy i uwagi włożono w stworzenie narzędzi przyśpieszających pracę operatora przy równoczesnym zapewnieniu pełnej intuicyjności systemu oraz bezpieczeństwa pracy. Standardy te zostały zweryfikowane przez banki w systemie MULTICENTAUR PAYMENT HUB.

Warto przypomnieć, że w poprzednich latach zarówno nagrodę główną, jak i tytuły Rekomendacja w tym samym konkursie Gazety Bankowej otrzymały inne systemy firmy HEUTHES.

Więcej informacji na stronach https://www.heuthes.pl

Zobacz nagrody, wyróżnienia i certyfikaty dla naszych systemów.

10 czerwca 2020

HEUTHES pierwszy w Europie zrealizował sprzęg z Visa API

Firma HEUTHES jako pierwsza w Europie zrealizowała sprzęgi z Visa API (Visa Card On File Data Inquiry API oraz Visa Europe Payment Stop System (VEPSS) API). Równoległe powstały również sprzęgi z Mastercard. Ponadto HEUTHES w rekordowo krótkim czasie 2 tygodni zrealizował obsługę push provisioningu, która z innymi sprzęgami umożliwia zarządzanie kartami płatniczymi dodanymi w ramach portfeli cyfrowych Apple Pay i Google Pay.

Prace HEUTHES zostały zrealizowane na potrzeby Banków Spółdzielczych, które wykorzystując BS API, uzyskały możliwość modernizacji swoich aplikacji mobilnych i oferowania swoim Klientom najnowocześniejszych rozwiązań, które spełniają wszelkie standardy rynkowe oferty banków komercyjnych, a nawet po raz pierwszy je wyprzedzają poprzez unikalną funkcję zarządzania subskrypcjami.

W oparciu o zbiór transakcji jaki znajduje się w systemie HEUTHES GRYFCARD, możliwe jest wyszukiwanie płatności cyklicznych (subskrypcji) czy też płatności jednorazowych (sklepy i usługi, ang. card on file) dla kart Mastercard oraz opłacanie ich wprost z aplikacji mobilnej. To wyszukiwanie jest dla kart Mastercard, z kolei dla kart Visy jest to realizowane poprzez sprzęg z usługą Visa Card On File Data Inquiry API. W efekcie można to wykorzystać do obsługi i opłacania wprost w aplikacji mobilnej m.in. najbardziej popularnych serwisów streamingowych (Netflix) czy muzycznych (Spotify).

Powyższe rozwiązania są możliwe dzięki poniższym sprzęgom.

Visa Card On File Data Inquiry API. Sprzęg z Card On File Data Inquiry API pozwala na włączenie możliwości kontroli cyfrowej w internetowej aplikacji mobilnej lub aplikacji internetowej emitenta, w taki sposób, że pozwala konsumentom zobaczyć, u których sprzedawców przechowywane są dane uwierzytelniające ich karty bądź poświadczenia tokena, które mogą zainicjować płatności cykliczne (subskrypcje) czy też płatności jednorazowe (sklepy i usługi, ang. card on file). Umożliwia również aktualizację poświadczeń w przypadku ponownego wydania karty lub aktualizacji statusu tokena.

Visa Europe Payment Stop System (VEPSS) API. Sprzęg z VEPSS, czyli systemem Visa Europe Payment Stop, pozwala bankom na zatrzymywanie płatności cyklicznych (subskrypcji) czy też płatności jednorazowych (sklepy i usługi, ang. card on file).

Visa Token Service Provisioning and Lifecycle Management API. Sprzęg ten pozwala na wyszukiwanie tokenów do portfeli cyfrowych, takich jak m.in. Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay oraz Fitbit Pay dla konkretnej karty Klienta. Ponadto emitenci mogą wymagać zmiany statusu zabezpieczonego tokena na podstawie interakcji z konsumentem takich jak utrata urządzenia lub usunięcie konta lub z powodu innych zdarzeń losowych takich jak na przykład kradzież lub wygaśnięcie tokena.

Mastercard MDES Customer Service API. Dla kart Mastercard odpowiednikiem Visa Token Service Provisioning and Lifecycle Management API jest właśnie Mastercard MDES Customer Service API. Sprzęg z Mastercard MDES Customer Service API pozwala również na wyszukiwanie tokenów do portfeli cyfrowych, takich jak m.in. Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay oraz Fitbit Pay dla konkretnej karty Klienta czy też na zarządzanie statusami istniejących tokenów.

Apple Pay In-App Provisioning API oraz Android (Google) Push Provisioning API. Sprzęg z powyższymi API umożliwia generowanie tokenów dla portfeli cyfrowych, takich jak Apple Pay oraz Google Pay, zarówno dla kart Mastercard, jak i dla kart Visy.

Wspomniane tokeny umożliwiają wystawcom zastąpienie poufnych informacji o koncie, takich jak 16-cyfrowy główny numer konta (PAN), unikalnym cyfrowym identyfikatorem zwanym właśnie tokenem. Tokenizacja chroni dane karty, zastępując PAN karty unikalną, losowo generowaną sekwencją liczb. Dodatkowo wygenerowana liczba nie różni się niczym od standardowego numeru karty płatniczej w wirtualnych oczach systemów przetwarzania transakcji, aplikacji i baz danych. Użycie tokena zamiast PAN w punkcie sprzedaży umożliwia przetwarzanie płatności bez ujawniania faktycznych szczegółów konta, które mogłyby zostać potencjalnie zagrożone. HEUTHES przygotowuje wszelkie zaszyfrowane dane potrzebne do wygenerowanie tokena dla konkretnego portfela cyfrowego i dla konkretnej karty, a aplikacja mobilna przekazuje te zaszyfrowane dane odpowiednio do Google bądź Apple, po czym dane te trafiają odpowiednio do Mastercard bądź Visy, dzięki czemu powstaje token.

Wszystkie sprzęgi są zaimplementowane w systemie HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB, w ramach platformy BS API, co umożliwia Bankom Spółdzielczym oferowanie swoim Klientom najnowszych rozwiązań z zakresu bankowości mobilnej.

Więcej informacji na stronach https://www.heuthes.pl

10 czerwca 2020

HEUTHES wdrożył nową wersję systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API z obsługą tożsamości cyfrowej

Firma HEUTHES wdrożyła nową wersję swojego systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API, która rozszerza funkcjonalność o obsługę tożsamości cyfrowej.

Celem tej najnowszej wersji rozwiązania jest umożliwienie Zrzeszeniom Banków Spółdzielczych świadczenia usług dostawcy tożsamości w oparciu o usługę mojeID dostarczaną przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. (KIR), również w ramach ekosystemu tożsamości cyfrowej Węzła Krajowego.

Węzeł Krajowy powstał na bazie Ustawy z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 910/2014 w zakresie identyfikacji elektronicznej na potrzeby e-administracji i e-biznesu. Dostęp do usług oferowanych przez podmioty publiczne w ramach Węzła Krajowego następuje poprzez weryfikację tożsamości w oparciu o: Profil Zaufany, e-dowód, logowanie przez serwisy banków. Zapewnia to użytkownikom wygodę w zakresie bezpiecznej identyfikacji elektronicznej. Do bardziej znanych serwisów podłączonych do Węzła Krajowego należą obecnie EPUAP, PUE, CEIDG, IKP, EMPATIA, PRACA.GOV, BIZNES.GOV. Stale podłączane są kolejne ministerstwa i inne jednostki administracji publicznej, urzędy miast i gmin oraz uczelnie wyższe.

Zdalna identyfikacja użytkownika w Bankach Spółdzielczych odbywać się będzie za pomocą dostarczanej przez KIR usługi mojeID. Prowadzony przez KIR system identyfikacji elektronicznej jest zintegrowany z Węzłem Krajowym i umożliwia wykorzystanie wydawanych przez banki środków identyfikacji do potwierdzania tożsamości na rzecz Węzła Krajowego.

System MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API, wdrożony pierwotnie na potrzeby obsługi usług finansowych PSD2, w nowej odsłonie został użyty do obsługi usług związanych z wymianą informacji. Możliwość szybkiego, zdalnego wdrożenia w kilkuset Bankach Spółdzielczych to kolejna zaleta tego rozwiązania.

Więcej informacji na stronach https://www.heuthes.pl

8 czerwca 2020

Nowa wersja systemu GRYFCARD firmy HEUTHES w DNB Bank Polska SA

Firma HEUTHES wdrożyła w DNB Bank Polska SA najnowszą wersję swojego systemu GRYFCARD. Najważniejsze zmiany obejmują zmianę bazy danych na Oracle 12.2. Najnowsza wersja wykorzystuje kolejną wersję własnego serwera aplikacyjnego HEUTHES HDB NG 5.0, a także język Java. W nowym rozwiązaniu wprowadzono jeden skonsolidowany system dla Centrali i oddziałów. Dane zebrane przez front-end systemu są następnie przetwarzane w ramach back-endu w środowisku Tomcat i obejmują przede wszystkim:

 • autoryzacje ON-LINE,
 • rozliczenia i księgowanie,
 • wsparcie dla hurtowni danych w banku,
 • API dla Bankowości Elektronicznej,
 • raportowanie NRB i VISA,
 • sprzęg z systemem kolejkowania zadań.

Najnowsza wersja systemu GRYFCARD zawiera wiele najnowocześniejszych technologii informatycznych w tym najnowszą technologię firmy HEUTHES – CADABAT, znacznie przyspieszającą przetwarzanie dużych ilości danych.

System GRYFCARD zapewnia pełen obszar współpracy pomiędzy procesorem a systemami banku. Zawiera bazę kart płatniczych i urządzeń, co pozwala na elektroniczną wymianę wniosków, autoryzację transakcji, naliczanie opłat i prowizji, rozliczenie operacji kartowych i bankomatowych oraz integrację z systemami księgowymi Banku. Platforma GRYFCARD może zarządzać wszystkimi dostępnymi typami kart (kredytowe, debetowe, charge, Pre-Paid oraz karty spersonalizowane i niespersonalizowane) obsługiwanymi w różnych technologiach we współpracy z Visa oraz Mastercard. Ponadto zawiera funkcjonalności umożliwiające udostępnienie klientom usług związanych z BLIK, PayPass/PayWave, Pre-Paid, CashBack, NFC, HCE, preautoryzacją, limitami bezstykowymi i Secure Codem (3D Secure).

Warto podkreślić, że pierwsze wdrożenie systemu GRYFCARD miało miejsce w 1995 r. w banku PBKS SA. Kolejnym bankiem, który w 1998 r. wdrożył system był Bank Gospodarki Żywnościowej SA. W 1999 roku dołączył do nich Gospodarczy Bank Wielkopolski SA (obecnie SGB-BANK SA). W 2004 roku miało miejsce wdrożenie w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA (obecnie jest to DNB Bank Polska SA) oraz w roku 2006 w Mazowieckim Banku Regionalnym SA (obecnie SGB-BANK SA). Aktualnie system jest wdrażany w BOŚ SA. Szacuje się, że GRYFCARD obsługuje obecnie około 2 milionów kart płatniczych wydanych w Polsce. Obecnie w bankach funkcjonuje już 22. wersja systemu GRYFCARD.

Więcej informacji na stronach https://www.heuthes.pl

2 czerwca 2020

Nowa wersja 20.1 systemu ISOF

Firma HEUTHES niezależnie od niesprzyjających okoliczności pracuje intensywnie i realizuje swoje wcześniejsze zobowiązania i zamierzenia. Zgodnie z zapowiedziami (pisaliśmy o tym 24 marca 2020 r.), z lekkim poślizgiem, zakończone zostały prace nad kolejną wersją 20.1 systemu ISOF dla przedsiębiorstw.

Największe zmiany nastąpiły w module Magazyn. Wprowadzono obsługę terminali danych online, czyli najnowszej generacji skanerów magazynowych wyposażonych w system Android (HEUTHES zaleca użytkownikom stosowanie modelu Memor 10 firmy Datalogic). Przy użyciu tych terminali możliwa jest obecnie szybka obsługa takich dokumentów i funkcji jak:

 • PZ (Przyjęcie Zewnętrzne),
 • WZ (Wydanie Zewnętrzne),
 • ZKR (Zamówienie Klienta Realizacja),
 • MMW / MMP (Międzymagazynowe Wydanie/Przesunięcie/Przyjęcie),
 • FS (Faktura Sprzedaży),
 • podgląd zawartości półki w magazynie,
 • podgląd lokalizacji towaru,
 • przeniesienie partii towaru,
 • realizacja dokumentów rozchodowych,
 • składanie i rozkładanie kompletu.

Terminal danych znacznie usprawnił przygotowanie wysyłki dzięki rozwojowi funkcji ZKR i dopasowaniu do pracy na terminalu możliwe stało się składanie listy towarów zamówionych przez Klienta poprzez rejestrację kodów kreskowych na terminalu.

W Magazynie wprowadzono usprawnienia w widoku definicji rozmieszczeń, a także dodano nową pozycję w rozmieszczeniach – pojemnik. Dodano także obsługę kodów kreskowych definicji rozmieszczeń (sektor/regał/półka/pojemnik).

W Magazynie wprowadzono również nowy rodzaj przechowywanych obiektów – dokumentów papierowych, które zostały zeskanowane w module DMS. Umożliwia to zbudowanie archiwum dokumentów elektronicznych ułatwiające wyszukiwanie i wypożyczanie/zwroty takich dokumentów, wraz ze ścisłą integracją z systemem DMS. Możliwa jest pełna obsługa całego cyklu życia dokumentów, aż do utylizacji. Firmy mogą dzięki temu stworzyć archiwum faktur sprzedażowych, zakupowych i innych dokumentów z pełną ewidencją.

Rozbudowano również moduł Kartoteki umożliwiając:

 • przypisywanie towarów do jednostek organizacyjnych,
 • rejestrację przebiegu na urządzeniach,
 • definiowanie drugiej jednostki dla towaru,
 • usprawnienie widoku położeń towarów,
 • optymalizację kartotek kontrahentów, towarów oraz usług pod kątem urządzeń mobilnych.

W sferze e-Commerce rozwinięto integrację z portalem aukcyjnym Allegro® o możliwość importu starszych aukcji do systemu ISOF. Dodano też do systemu API (ang. Application Programming Interface), czyli łączność pomiędzy aplikacjami innych firm a systemem ISOF. Interfejs dotyczy: faktur, kontrahentów i usług.

W module DMS wprowadzono kilka nowych funkcjonalności:

 • nowy typ dokumentu – zewnętrzny (nie przechowywany w DMS) z możliwością wygenerowania kodu QR i wydrukowania nalepki celem późniejszego wyszukiwania z użyciem terminala mobilnego w systemie,
 • dodawanie kodów kreskowych na dokumentach DMS,
 • jednoczesne wysyłanie wielu dokumentów w obieg,
 • możliwość zdefiniowania wielu środowisk podpisu elektronicznego dla użytkownika jednocześnie dostępnych,
 • możliwość podłączenia sygnatur blockchain do zewnętrznej sieci – Hyperledger.

W Obszarach roboczych - Kanban wprowadzono nową funkcjonalność powiadomień o zmianach w obszarze roboczym, a także możliwości filtrowania tylko kart ze zmianami.

Również Sprzedaż została wzbogacona o nowe funkcjonalności:

 • mechanizm indywidualnych kont bankowych dla rozliczeń z kontrahentami,
 • nowy status Ofert – „oferta wstępna”,
 • możliwość zdefiniowania złożonej formy płatności,
 • powiązanie przedstawicieli handlowych z adresami dostaw,
 • eksport dokumentów sprzedaży do pliku CSV,
 • tworzenie dokumentów sprzedaży na podstawie dokumentów CSV,
 • dodanie miejsca powstawiania kosztów oraz rozbudowa słowników,
 • dodanie informacji o dostępności towaru w Portalu Zamówieniowym.

W module Płace i Kadry wprowadzono automatyczną korektę zdarzeń kadrowych oraz wprowadzono nowy mechanizm podglądu i wydruku zdarzeń kadrowo-płacowych.

W nowej wersji systemu ISOF wprowadzono zgodność z trybem Dark Mode w nowoczesnych systemach operacyjnych (Windows 10, Linux, Android, macOS). Również przeglądarki takie jak np. Chrome obsługują ten tryb. Wprowadzono więc nowy schemat kolorystyczny przystosowany do Dark Mode. Ten tryb charakteryzuje się czarnym tłem ekranu. Dzięki temu mniej „męczą się oczy”, łatwiej też pracuje się w ciemnych pomieszczeniach lub wieczorami i w nocy.

Z myślą o potrzebach klientów zatrudniających pracowników, którzy posługują się językiem rosyjskim, szczególnie z Ukrainy i Białorusi, interfejs systemu ISOF jest sukcesywnie tłumaczony na język rosyjski (pisaliśmy o tym 31 marca 2020 r.). Jakiś czas trwać będą jeszcze uzupełnienia tego tłumaczenia.

Pozostałe zmiany, które pojawiły się w wersji 20.1 to:

 • tworzenie oraz rozliczanie czasu pracy w oparciu o harmonogramy,
 • nowe funkcje w oknie Status użytkowników,
 • usprawnienia w menu kontekstowym na urządzeniach mobilnych,
 • dopasowanie powiadomień do wersji responsywnej,
 • rejestrowanie oraz rozliczanie pracy zdalnej (szczególnie przydatne w dobie pandemii).

HEUTHES opracował także nową wersję swojej technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER (BCWS) w zakresie, który umożliwia generowanie i certyfikowanie kluczy kryptograficznych do pracy z systemem ISOF również na platformie macOS, obok dotychczasowych Windows, Linux. Równolegle przeniesiono macOS, wraz ze wspieranymi na tej platformie przeglądarkami (Chrome, Firefox) z "szarej", na tzw. "białą listę" systemów zalecanych do pracy z systemem ISOF. Najnowszą wersję 6.0 technologii BIFILAR (Windows, Linux, macOS) zintegrowano z systemowym magazynem kluczy w Windows, a także uniezależniono ją od platformy Java zainstalowanej u użytkownika. Trwają intensywne prace nad dalszym rozwojem modułu BIFILAR mające na celu maksymalne uproszczenie procesu certyfikacji/recertyfikacji dla Klientów ISOF.

2 kwietnia 2020

Firma HEUTHES udostępni użytkownikom Mobilny Portal Serwisowy w ISOF

Dotychczasowy Internetowy Portal Serwisowy w ISOF został przystosowany do ergonomicznej obsługi na smartfonach i tabletach dzięki wykorzystaniu technologii RWD (Responsive Web Design). System odczytuje parametry smartfonów lub tabletów i dopasowuje interfejs Portalu do stosunkowo niewielkiego ekranu tych urządzeń i obsługi dotykowej.

Mobilny Portal Serwisowy umożliwia łatwe wprowadzanie zgłoszeń o charakterze serwisowym z dołączaniem załączników w postaci zdjęć, filmów, plików audio zarejestrowanych wprost przy pomocy smartfonu lub tabletu. Oprócz tego w Portalu można zobaczyć podgląd stanu realizacji zgłoszeń, czasu reakcji na zgłoszenie i do rozwiązania zgłoszenia oraz akceptować wykonane prace. Portal obsługuje też geolokalizację przy tworzeniu nowego zgłoszenia. Rozwiązanie jest połączone z systemem ISOF, co pozwala na udostępnienie wybranych danych Klientom, ale jednocześnie stanowi odrębny system, wydzielony od systemu bazowego ISOF, co zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.

Obsługa zgłoszeń serwisowych w firmie jest bardzo ważna – wpływa na wiarygodność i wizerunek firmy. Jednocześnie jest ona często uciążliwa i kłopotliwa. Zgłoszenia serwisowe wpływają bowiem do firmy z wielu źródeł i wymagają najczęściej dość złożonej obsługi, planowania dostaw, pilnowania terminów realizacji oraz analizy kosztów realizacji. Obsługa zgłoszeń w Portalu umożliwia włączenie do obsługi serwisowej możliwości systemu DMS/Workflow, czyli obiegów przepływu zgłoszeń dla różnych typów zgłoszeń, harmonogramów i reguł przy obsłudze zgłoszeń, systemu eskalacji powiadomień odpowiednich osób, przy pomocy email z użyciem tzw. smart tagów i różnych wersji językowych.

Mobilna wersja Portalu Serwisowego jest kolejną po CRM Aktywności aplikacją w ISOF, która wykorzystuje RWD. Internetowy Portal Serwisowy należy do rodziny rozwiązań powiązanych z ISOF do których należą Portale Serwisowy, Zamówieniowy, Dokumentowy i Pracowniczy.

1 kwietnia 2020

Nowa metoda generowania i odnawiania certyfikatów do systemu ISOF z dowolnej przeglądarki

W przeglądarce Firefox od 68. wersji została usunięta funkcjonalność związana z generowaniem i certyfikowaniem kluczy kryptograficznych, z której od 20 lat korzystała firma HEUTHES w systemie ISOF. W związku z tym firma została zmuszona do opracowania swojej własnej metody kluczy kryptograficznych, co zostało wykonane. Aby uniezależnić się od producentów przeglądarek, HEUTHES rozbudował własną technologię BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER (BCWS) o obsługę niezbędnych zdarzeń kryptograficznych. Zaletą nowego rozwiązania jest możliwość obsługi procesów związanych z certyfikatami bezpieczeństwa, w wielu różnych przeglądarkach na platformie Windows 7/10, Linux, macOX rekomendowanych przez HEUTHES do pracy z systemem ISOF.

Technologia BCWS została stworzona po to aby umożliwić podłączenie dowolnego urządzenia do systemu pracującego pomiędzy przeglądarką www, w której pracuje ISOF, a urządzeniami lokalnymi. Po tej modyfikacji program BCWS został wzbogacony o obsługę generowania i certyfikowania kluczy kryptograficznych dla potrzeb ochrony systemu ISOF. Zmiana ta w praktyce umożliwia, m.in. obsługę podpisów cyfrowych, drukarek fiskalnych, drukarek igłowych, czytników kodów kreskowych oraz szyfrowanie/deszyfrowanie plików (PDF), a także integrację z HEUTHES Blockchain Security Module.

Na potrzeby certyfikacji zostało wdrożone nowe Centrum Autoryzacji Kluczy – CAK. Centrum umożliwia odpowiedni przebieg procesu i obieg informacji związanych z obsługą w przeglądarce i instalowanie przez użytkowników certyfikatów do pracy w ISOF. Proces rozpoczyna nadanie uprawnień użytkownikowi do posiadania certyfikatu. Następnie generowany jest numer PIN, który zostaje przekazany bezpiecznym kanałem użytkownikowi. Przy pomocy PIN, automatycznie, generowana jest para kluczy: publiczny i prywatny. Również automatycznie wysyłane jest do HEUTHES-CAK żądanie certyfikacji. Po wygenerowaniu certyfikatu, HEUTHES-CAK odsyła użytkownikowi email z informacją o gotowości do pobrania i wspiera go w trakcie instalacji.

Technologia BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER, jak i jej rozszerzenia, jest transparentna i łatwa w obsłudze dla klientów systemów firmy HEUTHES.

W ramach prac nad rozwojem technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER w systemie Microsoft Windows 7/10 wprowadzono obsługę automatycznego dodania Certyfikatu użytkownika do Microsoft Keystore w przypadku wykrycia przeglądarki Microsoft Edge (Chromium) lub Chrome. Dla systemu macOS stworzono osobną wersję instalatora Certyfikatu. Wszystkie platformy tj. Windows, Linux, Windows oraz macOS zostały dostosowane do środowiska Java, bez konieczności posiadania środowiska Java Runtime Environment u użytkowników systemu. W najbliższym czasie rozwiązanie to zostanie udostępnione wszystkim użytkownikom.

31 marca 2020

System ISOF uczy się rosyjskiego

Zgodnie z zapowiedziami firma HEUTHES, wraz z nową wersją ISOF – systemu ERP udostępnianego w trybie SaaS od 2000 roku, wprowadzi do użytkowania rosyjską wersję językową systemu. Jest to już czwarty język, po polskim, angielskim i niemieckim, w którym dostępny jest Internetowy System Obsługi Firmy. Przygotowanie dowolnych odmian językowych jest możliwe dzięki wykorzystaniu technologii Client-Web-Server i HDB oraz własnych rozwiązań firmy.

Obecnie przetłumaczone jest Menu główne, a w kolejnych miesiącach sukcesywnie będą udostępniane pozostałe części ISOF, co umożliwi korzystanie z całej wersji systemu w języku rosyjskim.

Firma HEUTHES wprowadziła tę nową wersję językową również z myślą o potrzebach klientów zatrudniających pracowników, którym język rosyjski jest znany, szczególnie z Ukrainy i Białorusi. Z pewnością pomoże im to w szybkim dostosowaniu się do warunków pracy, a także ułatwi realizację ważnych zadań oraz pełnienie różnych funkcji szczególnie w gospodarce magazynowej i logistycznej. Oprócz tego rosyjska wersja systemu pomoże firmom działającym na wielu rynkach na świecie w ulepszeniu i usprawnieniu funkcjonowania i przepływu informacji oraz znacznie poprawi komunikację pomiędzy pracownikami i kontrahentami.

Dzięki technologiom HEUTHES w ISOF istnieje łatwa możliwość włączenia dowolnego języka interfejsu systemu. Oprócz interfejsu istnieje możliwość wykorzystania inteligentnych znaczników (ang. smart tags), dzięki którym można np. tworzyć maile automatycznie także w innych językach, w tym w języku rosyjskim. Jest to łatwe, po prostu w ustawieniach parametrów kontrahenta definiuje się preferowany język.

ISOF-ERP w chwili obecnej wspiera wielojęzyczność poprzez polską, angielską, niemiecką i rosyjską wersję interfejsu, obsługę walut, walutowe faktury eksportowe oraz walutowe faktury proforma. Możliwe jest swobodne definiowanie bilansu oraz rachunku zysków i strat nie tylko według polskich przepisów prawno-podatkowych, ale równolegle również w wielu językach, z różnym przyporządkowaniem kont bilansowych, zgodnie z zasadami rachunkowości panującymi w innym kraju. Możliwe jest również wystawianie faktur, dokumentów magazynowych, zamówień do dostawców także w obcych językach. Zapewnione jest potwierdzanie zamówień z Portalu Zamówieniowego lub modułu Zamówień i automatyczna wysyłka potwierdzeń do Klienta we właściwym języku, a także wystawianie Ofert i Zamówień do dostawców także w tych językach. Eksport danych z wielu modułów systemu może się odbywać w odpowiednich wersjach językowych.

Dzięki wprowadzeniu wersji językowych Klienci mogą pracować na tej samej bazie danych korzystając z różnych wersji językowych, które mogą uruchamiać samodzielnie użytkownicy. Wystarczy kliknąć w odpowiednią ikonkę podczas logowania się do systemu.

Właściwość ta jest dostępna dla naszych Klientów bez dodatkowych opłat. Na początku wersja rosyjska będzie dostępna w wersji demo – na przełomie I i II kwartału 2020. Po testach zostanie udostępniona Klientom w wersji komercyjnej – II kwartał 2020.

30 marca 2020

HEUTHES dostawcą oprogramowania na platformę BS API dla Grupy SGB

Na portalach internetowych cashless.pl, alebank.pl, prnews.pl, fintek.pl oraz bs.net.pl ukazały się artykuły o nowej aplikacji mobilnej w SGB, która zostanie udostępniona Klientom wszystkich banków wchodzących w skład Grupy SGB w maju 2020 r. Firma HEUTHES bierze udział w tych pracach w roli twórcy oprogramowania back-office wykorzystującego możliwości własnych systemów MULTICENTAUR PAYMENT HUB oraz GRYFCARD, a także sprzęgów integracyjnych w ramach platformy BS API.

Wspólna platforma BS API powstała dzięki współpracy Spółdzielczej Grupy Bankowej i Banku Polskiej Spółdzielczości. Za jej pomocą banki oraz dostawcy mogą dostarczać rozwiązania do wspólnego wykorzystania w ramach bankowości spółdzielczej. Zalety BS API ukażą się w pełni przy okazji wdrożenia nowej aplikacji mobilnej, która usprawni zagadnienia dotyczące usług AIS (ang. Account Information Service), PIS (ang. Payment Initiation Service), CAF (ang. Confirmation of the Availability of Funds), a także zoptymalizuje systemy informatyczne i zintegruje rozproszone bazy danych.

Warto nadmienić, że firma HEUTHES jest dostawcą dla SGB-Bank SA platformy składającej się z systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB oraz systemu GRYFCARD. Ten ostatni program zapewnia pełen obszar współpracy pomiędzy procesorem a systemami banku. Zawiera bazę kart płatniczych i urządzeń, co pozwala na elektroniczną wymianę wniosków, autoryzację transakcji, naliczanie opłat i prowizji, rozliczenie operacji kartowych i bankomatowych oraz integrację z systemami księgowymi Banku. Platforma GRYFCARD może zarządzać wszystkimi dostępnymi typami kart (kredytowe, debetowe, charge, Pre-Paid oraz karty spersonalizowane i niespersonalizowane) obsługiwanymi w różnych technologiach we współpracy z Visa oraz Mastercard. Ponadto zawiera funkcjonalności umożliwiające udostępnienie klientom usług związanych z BLIK, PayPass/PayWave, Pre-Paid, CashBack, NFC, HCE, preautoryzacją, limitami bezstykowymi i Secure Codem (3D Secure).

Z kolei MULTICENTAUR PAYMENT HUB, który może być wdrożony zarówno w pojedynczym banku, jak również w grupie bankowej, zapewnia obsługę transakcji bankowych, integruje systemy otoczenia bankowego oraz systemy wewnętrzne banku, tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych. System wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku oraz jego klientami. Najnowsze aktualizacje systemu obejmują obsługę BLIK oraz PSD2, co umożliwia połączenie tych dwóch narzędzi do świadczenia zaawansowanych usług bankowych. System zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych Elixir, Express Elixir, Euro Elixir (XCT, SCT - SEPA), SORBNET2, SWIFT, TARGET2. System obsługuje naliczanie prowizji, polecenia zapłaty, komunikację w ramach Ognivo, Faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza czeki zagraniczne, a także zapewnia obsługę zagadnień CFT i anti-fraud. Integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: system księgowy i kartowy, bankowość internetowa, bankowość korporacyjna, ERP dla zaplecza i wiele innych.

Rozwiązanie od wielu lat działa na rynku. Protoplastą MULTICENTAUR PAYMENT HUB był system CENTAUR OFF-LINE, wdrożony w 1996 r., który po połączeniu z wersją ON-LINE i zmianie technologii utworzył system MULTICENTAUR PAYMENT HUB. Jego pierwsze wdrożenie rozpoczęło się w 2001 roku w Banku Pekao SA. W 2006 roku miało miejsce wdrożenie w Mazowieckim Banku Regionalnym SA, w 2013 roku w banku SGB-BANK SA, a w 2017 w banku BPS SA. Jego elementy pracują obecnie także w Banku Spółdzielczym w Brodnicy i Volkswagen Bank GmbH.

Z kolei pierwsze wdrożenie systemu GRYFCARD miało miejsce w 1995 r. w banku PBKS SA (obecnie PEKAO SA). Kolejnym bankiem, który w 1998 r. wdrożył system był Bank Gospodarki Żywnościowej SA. W 1999 roku dołączył do nich Gospodarczy Bank Wielkopolski SA (obecnie SGB-BANK SA). W 2004 roku miało miejsce wdrożenie w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA (obecnie DnB Bank Polska SA) oraz w roku 2006 w Mazowieckim Banku Regionalnym SA (obecnie SGB-BANK SA). Wchodzący w skład GRYFCARD, system GRYFCARD/WWW po raz pierwszy został wdrożony w 2005 roku w Gospodarczym Banku Wielkopolski SA (obecnie SGB-BANK SA) oraz w kilkuset bankach zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej. W 2006 system został wdrożony w Mazowieckim Banku Regionalnym SA (obecnie SGB-BANK SA) i zrzeszonych z nim bankach spółdzielczych.

Obecnie kolejne banki negocjują wdrożenie systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB, którego koncepcja sprawdza się od wielu lat na rynku bankowym.

27 marca 2020

Biała lista VAT- nowości w ISOF

Od 1 września 2019 roku obowiązuje i działa w Polsce biała lista podatników VAT, czyli wprowadzona przez Krajową Administrację Skarbową usługa, która ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Wykaz zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Biała lista umożliwia sprawdzenie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, czy kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT. Można sprawdzić także poznanie podstawy prawnej tych decyzji, potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki powinno się zapłacić kontrahentowi.

Podążając za nowymi przepisami firma HEUTHES wdrożyła w systemie ISOF rozwiązania na potrzeby tzw. białej listy podatników KAS. Usługa ta jest dostępna w systemie również od 1 września 2019 roku.

Dotychczas użytkownicy ISOF mogli zweryfikować swoich kontrahentów w zakresie nazwy firmy, numeru NIP i numeru konta bankowego. Obecnie HEUTHES zintegrował białą listę z modułem Faktury Zakupu oraz generowaniem przelewów w module Kasa-Bank. W momencie tworzenia faktury i dodawania kontrahenta system sprawdza i wystawia ostrzeżenia. Podobnie przy tworzeniu przelewów pojawia się ostrzeżenie o generowaniu przelewu do firmy nie będące na białej liście.

Prace nad poszerzaniem usług związanych z białą listą cały czas trwają. Kolejnym etapem będzie nowa metoda – praca offline. Zastosowana będzie przy tym technologia CADABAT 2.0 – przechowywanie danych w pamięci i replikacja danych w chmurze HEUTHES. Dzięki temu będzie można przeskanować całą bazę kontrahentów z duża prędkością, czego nie dałoby się zrobić przy dostępie on line.

24 marca 2020

HEUTHES ze swoimi Klientami – nowoczesne IT wsparciem dla firm w czasie światowej pandemii koronawirusa

Dla wszystkich branż obecna sytuacja związana z ogłoszeniem pandemii koronawirusa COVID-19 jest trudna i wymusza zmianę zachowań. W trosce o bezpieczeństwo zarówno Klientów, jak i pracowników HEUTHES, firma zmieniła tryb pracy na formę zdalną i odwołała wszelkie wizyty osobiste u Klientów.

Uruchomiliśmy opracowane procedury bezpieczeństwa, dzięki którym dyslokacja do pracy zdalnej blisko 60 pracowników z dwóch lokalizacji trwała niecałe dwa dni.

Pracujemy nad nowymi wersjami rozwiązań bankowych i systemu ISOF dla przedsiębiorstw. Przewidujemy, że nowa wersja 20. systemu ISOF zostanie udostępniona Klientom w kwietniu. Kontakty z naszymi pracownikami i obsługa Klientów odbywają się bez zakłóceń. Zgłoszenia serwisowe są przyjmowane na bieżąco przez Portal Serwisowy, gdzie Klienci mogą śledzić postęp w realizacji zgłoszenia. Działa także łączność telefoniczna.

Nasze systemy on-line, które w oparciu o własną technologię Client-Web-Server realizujemy dla firm i banków od 31 lat, potwierdzają obecnie dobitnie swoją użyteczność dla Klientów, którzy nierzadko pracują z dala od siedzib swoich firm.

W chmurowym systemie ISOF pracę zdalną wspierają m.in. moduł DMS ze zintegrowaną skrzynką wiadomości i dokumentów oraz obiegami i obszarami pracy grupowej z tablicami Kanban oraz Logistyka, która obejmuje m.in. Zamówienia od klientów i do dostawców oraz E-commerce.

W ramach naszego programu Akademia ISOF widzimy wzmożony ruch na serwerach dedykowanych dla uczelni wyższych i szkół zawodowych, które bardzo szybko zareagowały na konieczność wprowadzenia pełnego nauczania zdalnego. Akademia jest pomocna dla dydaktyków oraz studentów i uczniów, którzy uzyskują dostęp do systemu ISOF - chmurowego rozwiązania ERP i platformy elearningowej.

Jednocześnie z góry dziękujemy za Państwa zrozumienie i wyrozumiałość, którą obserwujemy przy pokonywaniu pojawiających się przeszkód, które wspólnie pokonujemy.

12 marca 2020

Zmiana organizacji pracy w HEUTHES w związku z koronawirusem COVID-19

W związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa COVID-19 firma HEUTHES zmienia organizację pracy na pracę zdalną. Jednocześnie decyzją Zarządu firmy odwołane są wszelkie wizyty osobiste u Klientów. Sytuacja zmienia się dynamicznie i możliwe są dalsze decyzje Zarządu w tym zakresie.

12 lutego 2020

System ISOF także na Apple macOS

HEUTHES opracował nową wersję swojej technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER (BCWS) w zakresie, który umożliwia generowanie i certyfikowanie kluczy kryptograficznych do pracy z systemem ISOF na platformie macOS. Aktualizacja tej technologii zostanie udostępniona użytkownikom w lutym 2020 r. W dalszej kolejności będą prowadzone prace rozwojowe aby w ramach BIFILARA udostępnić również na macOS obsługę podpisów i pieczęci elektronicznych, drukarek fiskalnych, drukarek igłowych, czytników kodów kreskowych oraz szyfrowania plików.

Rozwój BIFILARA jest powiązany z pracami nad przeniesieniem systemu operacyjnego macOS wraz ze wspieranymi na tej platformie przeglądarkami (Chrome, Firefox) z "szarej", na tzw. "białą listę" systemów zalecanych do pracy z systemem ISOF.

Na rynku dostępnych jest wiele darmowych przeglądarek dostępnych na różne platformy systemowe. Firma HEUTHES zgodnie z przyjętą polityką kompatybilności w procesie rozwijania aplikacji ISOF stara się zapewnić pełną zgodność systemu ISOF z trzema najbardziej popularnymi przeglądarkami używanym w polskim internecie (Chrome, Firefox, Internet Explorer) w systemach Microsoft Windows, Linux oraz Android. Przeglądarki na różnych platformach zostały podzielone na trzy listy: „białą”, „szarą” i „czarną”. Lista „biała” obejmuje te wersje przeglądarek, które pozwalają na pracę z systemem ISOF w pełnym zakresie i objęte są serwisem HEUTHES. Lista „szara” to przeglądarki, którymi można zalogować się do systemu ISOF, ale bez gwarancji poprawnego działania wszystkich jego funkcji. Jednak w przypadku najnowszych przeglądarek Chrome lub Firefox większość potrzebnych funkcji działa prawidłowo. Ta lista nie jest objęta serwisem HEUTHES. Lista „czarna” zawiera przeglądarki, z których nie ma możliwości zalogowania się do systemu ISOF. Do pracy z systemem ISOF firma HEUTHES poleca przeglądarki z listy „białej”. Lista „szara” składa się z reguły z przeglądarek, które są świeżo po premierze rynkowej lub z racji długiego stażu rynkowego przestają być wspierane przez swoich producentów i zostały zastąpione ich nowymi wersjami. Nowe wersje przeglądarek po przetestowaniu i ewentualnym dostosowaniu systemu ISOF do ich specyfiki są przenoszone na listę „białą”.

Powodem takiego podziału jest konieczność zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych, poprzez zastosowanie najnowszych standardów kryptograficznych, które nie są dostępne na niektórych systemach operacyjnych i w niektórych wersjach przeglądarek. Kolejnym powodem jest nieprzestrzeganie przez producentów przeglądarek standardów W3C i w efekcie niestandardowe zachowanie się przeglądarek przy zastosowaniu pewnych konstrukcji html i JavaScript.

03 stycznia 2020

Rok 2019 - najlepszy w trakcie 30 lat działalności HEUTHES

Rok 2019 był najlepszym rokiem w historii firmy HEUTHES. Po wstępnym podsumowaniu wyników finansowych, jeszcze przed badaniem bilansu przez niezależną firmę audytorską, można stwierdzić, że spółka uzyskała doskonałe wyniki finansowe. W porównaniu z rokiem ubiegłym sprzedaż produktów informatycznych wzrosła o 20%, natomiast biorąc pod uwagę ostatnie 3 lata sprzedaż zwiększyła się o ponad 60%.

Podsumowanie mijającego, jubileuszowego roku niejako łączy się z podsumowaniem 30 lat działalności firmy HEUTHES. 2019 rok był nie mniej intensywny niż poprzednie lata, jednakże to właśnie w kończącym się, jubileuszowym roku odnotowaliśmy rekordowe wyniki sprzedaży naszych produktów i usług. Cieszy nas duże zainteresowanie systemami bankowymi MULTICENTAUR i GRYFCARD oraz systemem ISOF, ale jeszcze bardziej firma jest zadowolona z postępów w dziedzinie technologii będącej u podstaw systemów HEUTHES co stwarza istotną przewagę nad innymi produktami obecnymi na rynku. Przykładem jest nowa wersja technologii CADABAT 2.0, która w znacznym stopniu przyspiesza działanie systemów o dużym wolumenie transakcji i daje naszym produktom właściwości pożądane przez odbiorców - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

Firma HEUTHES w mijającym roku zrealizowała wszystkie zamierzone plany, a nawet, wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, osiągnęła więcej w dziedzinie innowacji.

I tak, do najważniejszych dokonań firmy HEUTHES w bankowości w roku 2019 należą:

 • Podniesienie bezpieczeństwa i przyspieszenie systemów HEUTHES dzięki wdrożeniu technologii TLS 1.3;
 • CADABAT 2.0 - nowa wersja własnej technologii;
 • Nowa wersja CAK (Centrum Autoryzacji Kluczy) firmy HEUTHES, którą rozszerzono o technologię Bifilar Client-Web-Server w nowej wersji;
 • Wprowadzenie w bankach płatności Blik za pomocą MULTICENTAUR PAYMENT HUB i GRYFCARD;
 • Nowa wersja systemu GRYFCARD w całkowicie nowej technologii;
 • Nowa umowa z SGB Bank SA na cały system MULTICENTAUR PAYMENT HUB;
 • Rozwinięcie i wdrożenie modułu Transakcji Natychmiastowych (KIR - EXPRESS ELIXIR®) swojego systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB;
 • Implementacja PSD2 w bankach w oparciu o standard POLISH-API;
 • Implementacja BS-API w obydwu zrzeszeniach Banków Spółdzielczych;
 • Nowa wersja MULTICENTAUR-CHM (moduł prowizyjny) w nowych technologiach, z użyciem CADABAT 2.0;
 • Rozbudowa implementacji technologii Blockchain w systemach firmy;
 • Implementacja i wdrożenie MULTICENTAUR-DMS z zastosowaniem własnej technologii VIMI w systemach MULTICENTAUR PAYMENT HUB i GRYFCARD;
 • Nowa platforma szkoleniowa E-learning dla systemu zarządzania dokumentami elektronicznymi MULTICENTAUR-DMS.

Z kolei w ramach systemów ERP dla firm najważniejsze zmiany to:

 • Cztery nowe, główne wersje systemu ISOF-ERP (ostatnia 19.4) z dużą liczbą nowych funkcjonalności i rozbudową istniejących;
 • Dopasowanie do zmian prawnych (Split Payment, aktualizacje JPK, biała lista podatników KAS, eZLA, e-Sprawozdania Finansowe i wiele innych);
 • Duży rozwój E-commerce (Allegro, IdoSell Shop, Shoper, WooCommerce) i logistyki - kurierzy (DPD, DHL, inPost);
 • Nowa, rozbudowana wersja aplikacji Mobilny ISOF, dostępna w Google Play;
 • Rozbudowa implementacji technologii Blockchain w systemie ISOF wraz z połączeniem do HyperLedger;
 • Dopasowanie systemu ISOF do współpracy z terminalami danych opartymi na systemie Android i rozbudowa obsługi kodu kreskowego, a także przebudowa rozmieszczenia towarów w magazynie;
 • Nowa platforma szkoleniowa E-learning w programie Akademia ISOF;
 • Podwyższenie wydajności i niezawodności Data Center ISOF;
 • Nowa wersja Portalu Serwisowego dopasowana także do urządzeń mobilnych (tabletów i smartfonów);
 • Wprowadzenie obsługi geolokalizacji w wielu modułach systemu;
 • Wprowadzenie ISOF-API (faktury, kontrahenci, usługi).

Tak jak w ubiegłych latach tak i w kończącym się roku firma HEUTHES była nagradzana w wielu konkursach z branży IT: Blockchain w ISOF-ERP nagrodzony tytułem Rekomendacja Hit Roku 2019, po raz kolejny Gepard Biznesu i po raz pierwszy Brylant Polskiej Gospodarki. W dorocznym rankingu przeprowadzanym przez Miesięcznik Finansowy Bank firma HEUTHES została ujęta w kilku kategoriach zajmując ponownie wysokie pozycje wśród firm z sektora informatycznego.

Jubileuszowy, 30 rok funkcjonowania firmy HEUTHES był więc czasem sukcesu zwieńczającym długi okres działalności spółki. Bardzo dobre wyniki sprzedaży i efektywny rozwój firma zawdzięcza wysokiej klasy specjalistom.

09 grudnia 2019

Terminale danych w ISOF

Firma HEUTHES przetestowała i dopasowała system ISOF do współpracy z terminalami danych opartymi na systemie Android. Terminale danych umożliwiają odczytanie kodów kreskowych (kody 1D) oraz QR kodów (kody 2D).

Dzięki systemowi operacyjnemu Android na terminalu można uruchomić oprogramowanie Mobilny ISOF, co w efekcie prowadzi do uruchomienia na skanerze pełnej wersji systemu ISOF, a wykorzystując specjalne funkcje można w wygodny sposób realizować czynności magazynowe, zapisując wyniki w czasie rzeczywistym w centralnej bazie danych firmy.

Połączenie terminala z ISOF umożliwia z praktycznego punktu widzenia w firmach rezygnację z dokumentacji papierowej na rzecz dokumentów elektronicznych, zwłaszcza w zakresie obsługi magazynu i produkcji. W systemie stosowana jest silna autoryzacja użytkowników, z których każdy jest jednoznacznie identyfikowany indywidualnym certyfikatem bezpieczeństwa oraz silna ochrona transmisji z wykorzystaniem protokołu TLS 1.3. Wszystkie dokumenty elektroniczne mogą być zabezpieczane firmową pieczęcią cyfrową lub sygnaturą blockchain. Zapewnia to równorzędne bezpieczeństwo jak przy dokumentacji papierowej i pozwala ograniczyć ilość wydruków i skupić się na pracy, a nie obróbce dokumentacji papierowej.

Dostęp na terminalu do pełnej wersji systemu ISOF umożliwia obsługę zaawansowanych funkcji, przy czym obsługa palcem, na stosunkowo niewielkich ekranach terminali, nie zawsze jest wygodna (brakuje rysika). Kluczowe funkcje magazynowe zostały specjalnie dopasowane do małego ekranu terminala.

Dzięki specjalnym funkcjom na terminalu ułatwione jest:

 • wystawianie dokumentów przyjęcia PZ,
 • wystawianie dokumentów wydania WZ,
 • weryfikowanie położenia towaru w magazynie (sektor / regał / półka / pojemnik) i jego przesunięcie ,
 • prowadzenie inwentaryzacji*,
 • przygotowanie towarów do wydania ZKR* (Zamówienie od Klienta Realizacja) i przyjęcia ZDR* (Zamówienie do Dostawcy Realizacja)
 • wystawianie pozostałych dokumentów magazynowych*,
 • przygotowanie i weryfikacja poprawności towarów na liście do wysyłki lub przyjęcia*.

* funkcje znajdują się w fazie opracowania lub końcowej fazie produkcji

W terminalu uruchamiana jest aplikacja „Mobilny ISOF” (do pobrania z Google Play), która umożliwia ergonomiczną pracę z systemem ISOF na terminalach danych, a także smartfonach i tabletach. Dzięki temu terminal stanowi w rękach użytkownika urządzenie umożliwiające dostęp do wszystkich funkcji ISOF.

HEUTHES przewiduje, że terminale danych będą nie tylko wykorzystywane w gospodarce magazynowej, logistyce i produkcji. Innym planowanym obszarem wdrożenia jest system zarządzania dokumentami, dzięki któremu możliwa jest archiwizacja dokumentów elektronicznych z poziomu terminala. HEUTHES zrealizował też integrację terminali z systemem zabezpieczeń blockchain.

Ponieważ w terminalu uruchomiony jest pełny system ISOF, w trakcie wykonywania skanowania operator może poznać wszelkie informacje o towarze, które są zgromadzone w bazie danych, łącznie z cenami, ilością, położeniem, zdjęciami, instrukcjami i powiązanymi kontrahentami.

Wprowadzenie terminali danych ułatwia sprzedaż przedstawicielom handlowym zarówno w presellingu jak i w vansellingu.

Jak dotychczas, najlepiej na propozycję współpracy w zakresie terminali zareagowała firma Datalogic i jej europejski dystrybutor firma Jarltech i z nią HEUTHES podpisał umowę o współpracy. Urządzenie Memor 10® (1D/2D, Imager, Android, WiFi+LTE) po testach, sprawdzeniu i dopasowaniu oprogramowania jest rekomendowane przez HEUTHES użytkownikom do obsługi w systemie ISOF.

Memor 10® obsługuje również karty SIM, dzięki czemu terminal może pracować nie tylko w sieci lokalnej poprzez łącze WiFi, ale w razie potrzeby łączyć się poprzez sieć GSM z wykorzystaniem LTE-Advanced/4G+. Obydwa sposoby zapewniają komfortową pracę z systemem ISOF. Na terminalu można również inicjować wydruki na drukarki sieciowe dokumentów magazynowych, nalepek i kodów kreskowych.

Dzięki uprzejmości firmy Datalogic, HEUTHES dysponuje w swoim laboratorium zestawem demonstracyjnym, który mogą zademonstrować pracownicy działu handlowego u Klienta, bądź w formie telekonferencji, pokazując, że już dzisiaj to rozwiązanie sprawdza się w praktyce.

Więcej informacji o Terminalach w ISOF na stronie https://www.isof.pl/p_logistyka5.hdb

26 listopada 2019

Nowy ranking IT@BANK 2019 – HEUTHES ponownie na wysokich pozycjach

14 listopada rozstrzygnięto w Warszawie 14. edycję Rankingu IT@BANK 2019 organizowanego przez Miesięcznik Finansowy Bank. Na konferencji zorganizowanej specjalnie z tego powodu zostały przyznane nagrody dla najlepszych firm informatycznych działających na rzecz banków komercyjnych i spółdzielczych. Wyniki rankingu zostały opublikowane w listopadowym numerze 11/2019, cenionego w branży, Miesięcznika Finansowego BANK.

W najnowszej edycji rankingu firm IT pracujących na potrzeby sektora finansowego firma HEUTHES została ujęta w 6 kategoriach:

Nazwa rankingu Miejsce
Ranking główny 17
Firmy IT wg specjalizacji - dostawcy oprogramowania 21
Sektor finansowy 28
Firmy z najwyższym potencjałem rozwoju 52
Sektor dostawców dla Banków Spółdzielczych 10
Efektywność 14

Ranking sporządzono na podstawie ankiet przygotowanych specjalnie przez finansistów oraz analityków rynku bankowego. Ocena punktowa uzyskana w poszczególnych kategoriach to wypadkowa kilkunastu wskaźników dotyczących różnych obszarów działalności firmy za lata 2017 i 2018 oraz pierwsze półrocze 2019 r.

„HEUTHES corocznie plasuje się na wysokich pozycjach w poszczególnych zestawieniach IT@BANK. Miejsca zajmowane przez HEUTHES w rankingach za lata 2008-2019 są wynikiem rozwijanej konsekwentnie od 1989 r., przyjętej przez Zarząd spółki strategii rozwoju systemów informatycznych dla sektora finansowego, w oparciu o własne, wysoko zaawansowane technologie. HEUTHES od 2017 roku do 2019 zanotował ponad 40 procentowy wzrost sprzedaży. Oczywiście ranking jest tylko oceną przybliżoną i nie zawsze dokładnie odzwierciedla rzeczywisty obraz sytuacji. Przykładem jest niska pozycja HEUTHES w kategorii: Firmy z najwyższym potencjałem rozwoju, podczas gdy faktycznie, w ciągu ostatnich dwóch lat w naszej spółce nastąpił znaczny wzrost sprzedaży oprogramowania. Cieszy nas natomiast, że od wielu lat utrzymujemy się w pierwszej lidze firm branży IT. Jest to zapewne efekt naszej 30 letniej już działalności oraz pracy wysokiej klasy specjalistów. ” - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp z o.o.

Do najważniejszych, autorskich technologii należą Client-Web-Server, HDB, Blockchain, Proaperman i R2O. Główne systemy informatyczne firmy to MULTICENTAUR PAYMENT HUB, GRYFCARD, GRYFBANK, ISOF-WORKFLOW oraz ISOF-ERP.

Systemy firmy pracują w Banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu Zrzeszeniach Banków Spółdzielczych (Bank BPS SA i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa) obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Rozwiązania HEUTHES pracują także w DnB Bank Polska SA, BOŚ Bank SA, Volkswagen Bank GmbH oraz w wielu firmach z sektora MSP.

25 listopada 2019

Nowa wersja 19.4 systemu ISOF

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz realizując zapowiedzi (pisaliśmy o tym w newsie z 19 kwietnia 2019 roku) firma HEUTHES po raz kolejny rozszerzyła system ISOF o nowe funkcjonalności wraz z nową wersją 19.4 systemu. Niektóre z funkcji są włączane do systemu zanim zostanie ogłoszona nowa wersja systemu ISOF i Klienci korzystają już z tych funkcji wcześniej.

W wersji 19.4 pojawił się ekran logowania do systemu ISOF dostosowany do urządzeń mobilnych.

W Fakturowaniu podzielona została płatność. Faktury sprzedaży wystawiane z datą wystawienia oraz datą dostawy/wykonania usługi po 1.11.2019 są wystawiane w trybie podzielonej płatności, zamiast funkcjonującej do tej pory metody odwróconego obciążenia. Warunkiem wystawienia takiej faktury jest oznaczenie kontrahenta "Czynny płatnik VAT" oraz właściwe kody PKWiU towarów. Dodana została również obsługa drukarek fiskalnych ONLINE firm Elzab i POSNET. Wprowadzony został konfigurator kolorów wydruków, co oznacza, iż możliwe jest zdefiniowanie kolorów poszczególnych wydruków zgodnie z komunikacją wizualną firmy.

W module Kasa-Bank można dokonywać przelewów VAT w trybie podzielonej płatności.

W module DMS (elektroniczny obieg dokumentów) dodano nową funkcjonalność konwersji plików DOC/ODT na wersję PDF bezpośrednio z edytora tekstu w LibreOffice OnLine. Kolejną wprowadzoną nowością jest zabezpieczanie dokumentów za pomocą HEUTHES Blockchain Security Module. System ISOF-ERP jest ściśle zintegrowany z technologią Blockchain. Stosowanie technologii Blockchain daje gwarancję niezmienności dokumentu oraz jego autentyczności, a także nieusuwalności, której nie daje ani podpis, ani pieczęć cyfrowa. Nowością są również elektroniczne akta osobowe co oznacza że istnieje możliwość przechowywania akt osobowych w systemie DMS.

Zgodnie z zapowiedziami rozbudowany został moduł handlu internetowego E-Commerce. Udostępniona została integracja z Platformą aukcyjną Allegro®, z którą można się połączyć za pomocą systemu ISOF. Wystarczy tylko uruchomić aplikację ISOF, następnie skonfigurować powiązanie serwisu aukcyjnego Allegro® z systemem ISOF. Dzięki nowym funkcjonalnościom możliwe jest: wystawianie aukcji Allegro® bezpośrednio z poziomu ISOF, pobieranie oraz obsługa zamówień z Allegro®, integracja z modułem kurierów na poziomie zamówień.

Moduł Kurierzy został przystosowany do obsługi na urządzeniach mobilnych. Integrację z systemem WooCommerce® wzbogacono o możliwość parowania sposobów dostaw z danymi zawartymi w ISOF. W Portalu Zamówieniowym pojawiła się możliwość przypisania przedstawiciela handlowego do Zamówienia z Portalu.

Od 1 września zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT, który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów, tak zwana Biała Lista płatników VAT. Za pomocą systemu ISOF możliwa jest weryfikacja kont bankowych kontrahentów na Białej Liście płatników VAT. Funkcja ta odpytuje serwer Ministerstwa Finansów i porównuje dane zawarte w ISOF z Białą listą MF. Planowana jest integracja z fakturami zakupowymi i generowaniem przelewów. Firma HEUTHES planuje również wprowadzić historię kontrahenta względem Białej Listy i własny serwer offline, na wypadek gdyby serwer MF był chwilowo niedostępny. Kolejne rozszerzenia będą sukcesywnie wprowadzane do końca roku.

W aplikacji Mobilny ISOF, moduł CRM Aktywności został rozbudowany o widok kalendarza. Jest to wirtualna forma papierowego kalendarza dostępna w wersji dopasowanej do smartfonów i tabletów. Za pomocą wirtualnego kalendarza można przeglądać wszystkie Aktywności w okresie dziennym, tygodniowym i miesięcznym.

Zakończone zostały prace nad pierwszym etapem Portalu Pracowniczego. Portal ten to dedykowana wersja ISOF, która umożliwia pracownikom np.: złożenie wniosku urlopowego, przegląd odcinków płacowych, przegląd raportów czasu pracy, zarządzanie czasem pracy, obsługę wniosków pracowniczych.

Kolejną modyfikacją są nowe pola w Kartotece towarów. Zostały w niej dodane 3 nowe pola z możliwością definiowania adresu URL do: strony internetowej dostawcy, specyfikacji towaru, opisu towaru.

W najnowszej wersji systemu ISOF nastąpiła również zmiana systemu komunikatów, wdrożona została Technologia TWA (Trusted Web Activietes), która umożliwia prezentację systemu ISOF w trybie fullscreen na urządzeniach mobilnych. Możliwe jest również sprawdzenie wersji BIFILAR (w oknie w programie).

Moduł DMS został zmodyfikowany tak, że można korzystać z różnego rodzaju formularzy i wniosków, np. urlopowych, używając tabletów lub smartfonów. Było to możliwe dzięki zastosowaniu techniki RWD (dopasowywanie się formularzy do rozdzielczości urządzeń mobilnych).

Powstała także nowa wersja Portalu Serwisowego, zgodna z RWD, która powoduje, że zgłoszenia serwisowe mogą być wykonywane z tabletu lub smartfona.

W DMS ulepszona została obsługa zdjęć, można je otwierać w galerii, wprowadzona została także możliwość szybszego usuwania wersji dokumentów.

Do faktur elektronicznych można już dodawać załączniki PDF.

Kolejna wprowadzona nowość w systemie ISOF to integracja technologii BIFILAR z drukarką fiskalną online.

Nastąpiła również integracja systemu ISOF z systemem wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich poprzez EPUAP, możliwe jest także wystawianie faktur z poziomu CRM Aktywności. Dodana została też obsługa kodów kreskowych na Ofertach oraz numery BDO (Baza Danych Odpadowych) na wszystkich dokumentach firmowych.

W cieniu wszystkich zmian wprowadzona została również nowa wizualizacja graficzna systemu ISOF. Nastąpiło ujednolicenie graficzne ekranów oparte o płaskie ikony, co jest zgodne z aktualnym trendem w systemach Android i Windows. Zmiana ta powoduje większą przejrzystość ekranów.

Wymienione zmiany są udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat Klientom trybu SaaS, ponieważ są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu.

07 listopada 2019

CADABAT 2.0 - nowa wersja technologii firmy HEUTHES

Firma HEUTHES rozbudowała swoją własną technologię CADABAT (ang. Caching Access DataBase Table) wprowadzoną w 2017 r. (pisaliśmy o tym w newsie z 6.12.2017 r.). Wąskim gardłem aplikacji porozumiewających się z bazami danych przy wykorzystaniu łącza JDBC jest wydajność przy operacjach masowych. Z kolei wdrożenie w firmach baz i technologii „in-memory” pozwalających zminimalizować to niekorzystne zjawisko jest zazwyczaj skomplikowanym i drogim rozwiązaniem.

HEUTHES znając te problemy opracował CADABAT - swoją wersję oprogramowania, które umożliwia przenoszenie do pamięci niektórych tabel baz danych, co znacznie przyspiesza przetwarzanie i dostęp do często przetwarzanych danych. W niektórych zastosowaniach uzyskano nawet dziesięciokrotne przyspieszenie. Mechanizm wykorzystuje inteligentne zarządzanie dostępem do tabel bazy danych z użyciem lokalnej pamięci, tak aby odczyt był wykonywany z maksymalną prędkością w samym programie, a nie poprzez spowalniające zewnętrzne interfejsy.

Technologia CADABAT pozwala na zunifikowaną pracę w środowisku wielu aplikacji i wielu serwerów, dzięki zaawansowanym technikom współdzielenia tych buforów w hierarchicznym układzie master-slave i łącząc je w węzły z użyciem hierarchicznej struktury komputerów w chmurze i lokalnej pamięci poszczególnych serwerów.

CADABAT jest stosowany od końca 2017 r. w bankowych systemach MULTICENTAUR PAYMENT HUB, GRYFCARD oraz w systemie MC-CFT, który służy do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wykorzystując te doświadczenia firma opracowała obecnie nową wersję 2.0 tej technologii, która znacznie usprawnia synchronizację danych, a także skraca czas aktualizacji pomiędzy węzłami systemów w chmurze obliczeniowej.

Uzyskano to dzięki zastosowaniu strumieni asynchronicznych w języku Java, w szczególności w warstwie transportowej pomiędzy obiektami w chmurze. Rozwiązanie to jest szczególnie użyteczne nie tylko w przypadku danych statycznych (np. słownikowych), ale zwłaszcza dla danych często zmieniających się, kiedy konieczna jest synchronizacja pomiędzy wieloma komputerami w chmurze w czasie rzeczywistym.

Przykładowo, pracujący od 2015 r. system MC-CFT monitoruje w trybie on-line wszystkie transakcje i umożliwia przeprowadzenie szeregu operacji z wychwyconymi działaniami. Dzięki CADABAT system charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością, np. dla 2,5 miliona wzorców, czas odpowiedzi wynosi 50 ms. Nowa wersja CADABAT 2.0 została wdrożona w module MC-MP (Moduł Prowizyjny) systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB, który nalicza prowizje dla klientów. W systemie, wdrożonym w jednym z największych banków w Polsce, mimo że dane ulegają częstym zmianom, dzięki nowej technologii, ich przetwarzanie odbywa się znacznie szybciej niż dotychczas.

„Dzięki nowej technologii CADABAT 2.0 proces naliczania prowizji w systemie MULTICENTAUR PAYMENT HUB przyspieszył o rząd wielkości przy zachowaniu kompatybilności z wieloma różnymi systemami baz danych takimi jak Oracle, Informix, PostgreSQL, a także interoperacyjności z komputerami mainframe” – powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

27 września 2019

Firma HEUTHES z tytułem Gepard Biznesu 2018 oraz Brylant Polskiej Gospodarki 2018

HEUTHES sp. z o.o. po raz kolejny został laureatem konkursu organizowanego przez Instytut Europejskiego Biznesu i otrzymał tytuł GEPARD BIZNESU 2018.

W konkursie brało udział 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw. Firma HEUTHES znalazła się na 778 miejscu w rankingu wojewódzkim. W konkursie znalazły się firmy, które rozwijały się szybko, a średnia z dynamik, zysku i przychodów była wyższa niż 10%.

Firma HEUTHES wyróżniona została również tytułem BRYLANT POLSKIEJ GOSPODARKI 2018, w konkursie organizowanym także przez Instytut Europejskiego Biznesu. Tytuł ten HEUTHES sp. z o.o. otrzymał po raz pierwszy.

W rywalizacji o statuetkę BRYLANT POLSKIEJ GOSPODARKI brało udział kilkadziesiąt tysięcy polskich podmiotów gospodarczych, a firma HEUTHES uplasowała się na 369 miejscu w rankingu wojewódzkim. Tytuł BRYLANT POLSKIEJ GOSPODARKI otrzymały firmy, których wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Nagrody te potwierdzają dobrą i wysoką pozycję firmy HEUTHES na rynku polskiej przedsiębiorczości. Wymienione konkursy, w których wyróżniona została firma, nie są jedynymi, których HEUTHES jest laureatem. Od wielu lat firma jest nagradzana przez różne niezależne instytucje, tak biznesowe jak i branżowe i zajmuje wysokie pozycje w rankingach.

Wszystkie te nagrody i wyróżnienia są efektem konsekwentnej realizacji planów oraz twórczej i innowacyjnej koncepcji działania. Śmiało można powiedzieć, iż po 30 latach od rozpoczęcia działalności firma HEUTHES należy do liderów wśród firm branży informatycznej.

Cykliczność zdobywanych laurów, a także znaczące pozycje w nowych rankingach powodują, że firma HEUTHES jest doświadczonym, wiarygodnym i rzetelnym kontrahentem.

25 września 2019

HEUTHES rozwija moduł Transakcji Natychmiastowych (KIR - EXPRESS ELIXIR®) swojego systemu MULTICENTAUR

Transakcje Natychmiastowe to system ekspresowych przelewów bankowych, powszechnie znany pod nazwą EXPRESS ELIXIR® należącą do Krajowej Izby Rozliczeniowej, dostępny 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki temu systemowi środki są przekazywane z jednego konta bankowego na drugie w innym banku w zaledwie kilkanaście sekund.

Transakcje Natychmiastowe to jeden z modułów wchodzących w skład MULTICENTAUR PAYMENT HUB, autorskiego programu firmy HEUTHES, zapewniającego obsługę transakcji bankowych zarówno krajowych jak i zagranicznych. W chwili obecnej system MULTICENTAUR jest jednym z największych w Polsce systemów, obejmującym niemal wszystkie obszary działalności banków. Z jednej strony integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: System Główny, System Księgi Głównej kont rozrachunkowych, Centrum Rozliczeń i Reklamacji, System Kartowy, Home-Banking/Corporate Banking, ERP dla zaplecza banku. Z drugiej strony łączy systemy otoczenia bankowego, np. ELIXIR, EUROELIXIR, SORBNET, EuroSORBNET, SWIFT, BLIK, PSD2. MULTICENTAUR Tworzy główny „hub informacyjny”, przez który wszelkie systemy w Banku wymieniają informacje, i który pośredniczy w komunikacji z otoczeniem Banku i jego Klientem.

Pierwsze wdrożenie modułu Transakcji Natychmiastowych przez firmę HEUTHES miało miejsce w 2013 roku w jednym ze zrzeszeń Banków Spółdzielczych.

System przelewów natychmiastowych powiązany jest z CFT (Combating the Financing of Terrorism). Oznacza to, że wszystkie transakcje skanowane są na tę okoliczność.

W 2015 roku firma HEUTHES uzyskała certyfikację Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) związaną ze zgodnością opracowań HEUTHES z zasadami KIR.

W roku 2017 HEUTHES poszerzyła usługi o Transakcje Natychmiastowe do Urzędu Skarbowego i ZUS.

Najnowsza modyfikacja, nad którą pracuje HEUTHES dotyczy ekspresowych przelewów P2P (ang. Phone to Phone) co oznacza, że każdy szybki przelew będzie mógł być dokonywany po podaniu tylko numeru telefonu odbiorcy bez wpisywania numeru konta odbiorcy.

Transakcje natychmiastowe dynamicznie rozwijają się, wzrasta ich liczba, a do ich popularności przyczynia się rozpowszechnianie transakcji BLIKIEM (polskim systemem płatności mobilnych dokonywanych smartfonem), którego funkcjonalność firma HEUTHES rozwija. Polega to na rozszerzeniu usługi BLIK o natychmiastowe przelewy bankowe. Oznacza to, że płatności P2P będą szły kanałem Transakcji Natychmiastowych.

Firma HEUTHES intensywnie pracuje nad wdrożeniem usługi przelewów natychmiastowych w jednym z dużych polskich banków.

Transakcje Natychmiastowe (EKSPRESS ELIXIR®) to najszybszy i całkowicie bezpieczny rodzaj przelewu. Przesyłane pieniądze nie opuszczają systemu bankowego - środki do rozliczania płatności w tym systemie zdeponowane są w Narodowym Banku Polskim. Operatorem systemu EXPRESS ELIXIR® jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. W systemie środki przekazywane są bezpośrednio z konta nadawcy na konto odbiorcy przelewu, bez wykorzystania kont pośredników.

10 września 2019

Firma HEUTHES zakończyła kolejny etap rozbudowy Data Center

Firma HEUTHES wdrożyła w Data Center nową, zwielokrotnioną architekturę serwerową, dzięki której wzrósł poziom niezawodności systemu ISOF. Jedne z nowych, głównych elementów to nowe, zdwojone przełączniki sieciowe wspierające technologię SDN (Software Defined Network-programowalna sieć komputerowa). Dzięki niej istnieje możliwość dynamicznej rearanżacji sieciowej struktury sprzętowej z dopasowaniem jej do bieżących potrzeb. Innym, istotnym elementem jest rozbudowa sieci 10 Gigabit Ethernet, dzięki której powinno nastąpić przyspieszenie pracy systemu ISOF.

Oprócz rozbudowy sfery sprzętowej HEUTHES stale rozwija funkcjonalności systemu ISOF. W efekcie polityka firmy powoduje, że Klienci otrzymują zarówno większą niezawodność i wydajność pracy w ISOF, jak i nowoczesny, dopasowany do potrzeb i wymagań system.

HEUTHES od początku swojej działalności, która trwa już 30 lat, produkuje zaawansowane architektury sprzętowe dla banków. Opierając się na doświadczeniu w tej sferze, firma przenosi wspomniane rozwiązania na rynek systemów dla przedsiębiorstw. Czołowym programem w tym zakresie jest system ISOF pracujący w przeglądarce.

W systemie ISOF-PROFAP przeprowadzono także numeryczną ocenę prawdopodobieństwa awarii nowej architektury sprzętowej. Dla całego układu sprzętowego uzyskano jego charakterystykę numeryczną w postaci rozkładu gęstości prawdopodobieństwa awarii, wyrażoną przy pomocy współczynników AFR (ang. Annualized Failure Rates). W efekcie uzyskana teoretyczna niezawodność systemu wzrosła do 99,99%.

05 września 2019

Nowa umowa firmy HEUTHES z SGB-Bankiem SA

SGB-Bank SA podpisał z firmą HEUTHES umowę na cały system MULTICENTAUR PAYMENT HUB.

Podpisanie przez SGB-Bank SA umowy jest zwieńczeniem dwudziestoletniej, dobrej współpracy firmy HEUTHES z SGB-Bank SA, od momentu wdrożenia systemu GRYFCARD w roku 1999, do dziś. Fakt ten świadczy również o solidności i wiarygodności systemów firmy HEUTHES. Można więc stwierdzić, że system GRYFCARD zbudował dobrą opinię, która legła u podstaw sukcesu i skłoniła SGB-Bank SA do kontynuowania i rozszerzania współpracy z firmą HEUTHES w tym roku.

System GRYFCARD zawiera bazę kart płatniczych i urządzeń, co pozwala na elektroniczną wymianę wniosków, autoryzację transakcji, naliczanie opłat i prowizji, rozliczenie operacji kartowych i bankomatowych oraz integrację z systemami księgowymi banku.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB natomiast, to również autorski program firmy HEUTHES. Zapewnia obsługę transakcji bankowych, integruje systemy otoczenia bankowego oraz systemy wewnętrzne banku, tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych. System wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku oraz jego klientami. Zapewnia obsługę zagadnień CFT, anti-fraud oraz szeroko pojętych rozliczeń wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych ELIXIR, EuroELIXIR (XCT, SCT - SEPA), SORBNET2, SWIFT, TARGET2. System obsługuje polecenia zapłaty, komunikację w ramach Ognivo, faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza czeki zagraniczne oraz nalicza prowizje.

Grupa SGB sukcesywnie wdraża innowacyjne systemy firmy HEUTHES co spowoduje, że wkrótce wszystkie Banki Spółdzielcze SGB będą korzystać z technologii tej firmy.

Warto zaznaczyć, że system MULTICENTAUR PAYMENT HUB został wdrożony również w Banku BPS SA oraz w zrzeszonych z nim Bankach Spółdzielczych tworzących Grupę BPS SA. Wkrótce niemal wszystkie Banki Spółdzielcze w Polsce będą więc mogły korzystać z nowoczesnych technologii zawartych w tym systemie oferowanych przez firmę HEUTHES.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami firma HEUTHES zakończyła wdrożenie modułu BLIK w SGB-Banku SA oraz zrzeszonych Bankach Spółdzielczych SGB (firma pisała o tym w newsie z 28 maja 2019 roku).

05 września 2019

MULTICENTAUR PAYMENT HUB firmy HEUTHES umożliwia płatności BLIK w SGB-Banku SA i Bankach Spółdzielczych SGB

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami firma HEUTHES zakończyła etap wdrożeń modułu BLIK w SGB-Banku SA oraz Bankach Spółdzielczych SGB (firma pisała o tym w newsie z 28 maja 2019 roku).

Zakończony etap wdrożeń to rozszerzenie systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB, autorskiego programu firmy HEUTHES. Program ten zapewnia obsługę transakcji bankowych. Integruje systemy otoczenia bankowego oraz systemy wewnętrzne banku, tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych.

System wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku oraz jego klientami. Zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych ELIXIR, EuroELIXIR (XCT, SCT - SEPA), SORBNET2, SWIFT, TARGET2, BLIK. Obsługuje faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza czeki zagraniczne oraz nalicza prowizje. Integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: system księgowy i kartowy, bankowość internetowa, bankowość korporacyjna, ERP dla zaplecza i wiele innych. Najnowsze rozszerzenie umożliwia realizację płatności mobilnych BLIK.

Moduł BLIK może współpracować również z systemem GRYFCARD. Program ten zapewnia pełen obszar współpracy pomiędzy procesorem, a systemami banku. Zawiera bazę kart płatniczych i urządzeń, co pozwala na elektroniczną wymianę wniosków, autoryzację transakcji, naliczanie opłat i prowizji, rozliczenie operacji kartowych i bankomatowych oraz integrację z systemami księgowymi Banku.

Platforma GRYFCARD może zarządzać wszystkimi dostępnymi typami kart (kredytowe, debetowe, charge, Pre-Paid oraz karty spersonalizowane i niespersonalizowane) obsługiwanymi w różnych technologiach we współpracy z Visa oraz Mastercard. Ponadto zawiera funkcjonalności umożliwiające udostępnienie klientom usług związanych z PayPass/PayWave, Pre-Paid, CashBack, NFC, HCE, preautoryzacją, limitami bezstykowymi, Secure Codem (3D Secure) i BLIK.

BLIK jest polskim standardem płatności mobilnych stworzonym do dokonywania płatności smartfonem. Jest to prosty i bezpieczny system umożliwiający użytkownikom smartfonów płacenie za zakupy w sklepach internetowych, w sklepach stacjonarnych, wpłacanie i wypłacanie pieniędzy do i z bankomatów. BLIK umożliwia też błyskawiczne, międzybankowe przelewy na numer telefonu. Zamiast przepisywania 26-cyfrowego numeru konta, użytkownicy wpisują jedynie numer telefonu odbiorcy. Zamiast portfela wypełnionego plastikowymi kartami lub gotówką wystarczy mieć przy sobie telefon.

Dzięki rozwiązaniu HEUTHES ta nowa, szybko rozpowszechniająca się usługa na rynku dostępna jest dla klientów nie tylko w bankach komercyjnych, ale także w Bankach Spółdzielczych. Od 31 lipca 2019 roku umożliwiono klientom Spółdzielczej Grupy Bankowej dokonywanie płatności mobilnych za pomocą usługi BLIK.

Żeby wprowadzić usługę BLIK w Bankach Spółdzielczych SGB, systemy MULTICENTAUR PAYMENT HUB i GRYFCARD zostały rozbudowane z jednoczesnym scentralizowaniem przetwarzania transakcji BLIK, obejmującym wszystkie banki. Dzięki tej rozbudowie powstała jedna centralna infrastruktura BLIK dla wszystkich Banków Spółdzielczych SGB. W przeciwnym razie każdy z banków musiałby tę infrastrukturę budować samodzielnie i zintegrować ją z własnym systemem księgowym.

Wdrożenie obsługi transakcji BLIK po stronie Zrzeszenia, a nie indywidualnie przez pojedyncze Banki Spółdzielcze, daje duże oszczędności związane z ujednoliceniem systemu w kilkuset bankach.

W ten sposób bankowość spółdzielcza dołącza do rynkowego trendu polegającego na stopniowym zwiększaniu udziału w rynku płatności mobilnych. Według najnowszych danych za ostatni kwartał 2018 r., po raz pierwszy w historii polskich sklepów internetowych, liczba płatności BLIK była większa niż transakcji zrealizowanych za pomocą kart płatniczych. Jako sposób płatności za zakupy w internecie wystarczy wybrać BLIK, wpisać na stronie sklepu sześciocyfrowy kod wygenerowany w swojej aplikacji mobilnej, następnie zatwierdzić go numerem PIN.

Polacy zrealizowali w 2018 roku ponad 91 mln transakcji BLIKIEM. Łączna wartość transakcji zrealizowanych w 2018 roku przekroczyła 12 mld złotych. Dla porównania, w roku 2017 było to 4,5 mld zł (za Bankier.pl).

– Tegoroczne lato bardzo sprzyja Bankom Spółdzielczym SGB. Wdrożenie MULTICENTAUR PAYMENT HUB to jeszcze jedna dobra wiadomość dla półtora miliona klientów SGB – mówi Mirosław Skiba, prezes zarządu SGB-Banku SA – a tym samym kolejna przepustka do świata najnowszych technologii, którą uzyskują banki spółdzielcze. To jednak dopiero pierwszy etap naszych działań w ramach strategii Mobilnego przyspieszenia. Likwidując dystans oddzielający sektor bankowości spółdzielczej od bankowości komercyjnej, oferujemy najnowocześniejsze usługi płatnicze przede wszystkim mieszkańcom małych miast i wsi. Wdrożyliśmy już BLIKA, Google Pay i Apple Pay, a przed nami kolejne wdrożenia: Garmin Pay, własna, funkcjonalna i mobilna platforma płatnicza, pełne wykorzystanie BS API oraz udostępnienie Bankom Spółdzielczym zintegrowanych narzędzi informatycznych i usług, które obniżą koszty ich działalności.

– Wprowadzenie BLIK jest możliwe dzięki wykorzystywaniu przez SGB-Bank SA oraz Banki Spółdzielcze SGB dwóch systemów HEUTHES, które obsługują ten rodzaj płatności: MULTICENTAUR PAYMENT HUB oraz GRYFCARD. Są to jedne z najbardziej nowoczesnych rozwiązań dla środowiska bankowego na polskim rynku. Dzięki nim banki z różnych segmentów rynku mogą w szybki sposób udostępniać nowe rozwiązania swoim Klientom. Spodziewamy się, że liczba tych rozwiązań będzie wzrastać i jest to związane ze zmianami, które wprowadziła dyrektywa PSD2.” – powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

Oprócz usługi modułu do obsługi BLIK firma HEUTHES udostępnia również zaawansowane oprogramowanie do obsługi PSD2 (Payment Services Directive – unijna zaktualizowana dyrektywa regulująca usługi płatnicze), co umożliwia połączenie tych dwóch narzędzi do świadczenia zaawansowanych usług bankowych.

04 września 2019

HEUTHES zaimplementował dla użytkowników ISOF w terminie nowy certyfikat dla JPK

Ministerstwo Finansów zmieniło certyfikat klucza publicznego do środowiska produkcyjnego Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Zmiana nastąpiła 23 sierpnia, na trzy dni przed ostatecznym terminem wysyłki deklaracji (26 sierpnia). W efekcie wielu podatników wykorzystujących różnorodne oprogramowanie nie zdołało wysłać wymaganych przez Ministerstwo plików.

Firma HEUTHES poradziła sobie z tym zagadnieniem i użytkownicy systemu ISOF mogli bezproblemowo wysłać deklaracje. Przy okazji tego zawirowania wokół JPK, po raz kolejny Klienci mogli naocznie przekonać się o zaletach ISOF, który zarządzany przez HEUTHES w trybie centralnym, udostępnił wszystkim użytkownikom trybu wynajmu (SaaS) zaktualizowaną wersję systemu na czas.

01 września 2019

Jubileusz 30-lecia rozpoczęcia działalności firmy HEUTHES sp. z o.o.

1 września 2019 roku mija trzydziesta rocznica rozpoczęcia działalności firmy HEUTHES sp. z o.o.

Pomysł założenia firmy o profilu informatycznym zrodził się w roku 1986. Powstała wtedy nieformalna grupa programistów HEUTHES THE SOFTWARE GROUP OF Wojciech Grzybek. Do grupy należeli również Wiesław Kawiński i Grzegorz Kowalewski. W marcu 1989 roku grupa założyła Spółkę z o.o. pod nazwą HEUTHES, której skład założycielski nie zmienił się do dziś. Wojciech Grzybek jest prezesem, Wiesław Kawiński i Grzegorz Kowalewski są współudziałowcami i wiceprezesami.

HEUTHES Spółka z o.o. została wpisana do rejestru sądowego przedsiębiorstw w marcu 1989, natomiast faktyczną działalność księgową rozpoczęła pół roku później, 1 września 1989 roku.

Nazwa HEUTHES jest nazwą nietypową ale też nieprzypadkową. Pochodzi z języka greckiego, w którym HEUristics THESaurus oznacza skarbiec wiedzy o niealgorytmicznych technikach rozwiązywania problemów.

Od momentu powstania, zamiarem firmy była działalność innowacyjna i twórcza.

30 lat temu branża informatyczna bardzo nieśmiało zaczynała pojawiać się na rynku polskim jako dziedzina całkowicie nowatorska i nieznana. Mało kto wtedy przypuszczał jak szybko zawładnie ona wszystkimi dziedzinami naszego życia, jak szybko, w tradycyjne funkcjonowanie instytucji, wejdą nowoczesne, informatyczne technologie, które ułatwią, pomogą i w końcu zrewolucjonizują świat finansów, administracji, handlu i usług. Sytuacja ta jest zasługą, między innymi, firmy HEUTHES, która w tej rewolucji informatycznej ma swój wielki udział. Śmiało należy podkreślić, że firma HEUTHES jest na rynku polskim prekursorem w branży IT (technologii informacyjnych) i sprzedaje swoje produkty zarówno do wielkich banków jak i małych rodzinnych przedsiębiorstw.

Przez te 30 lat działalności firma HEUTHES stała się znanym, na rynku polskim, producentem oprogramowania. Firma specjalizuje się w produkcji kompleksowych rozwiązań informatycznych dla sektora finansowego, jak i dla wielu innych, mniejszych lub większych przedsiębiorstw o bardzo różnorodnym profilu działalności.

Pierwszym produktem firmy był język opisu informacji wraz z kompilatorem (programem służącym do automatycznego tłumaczenia kodu napisanego w jednym języku - źródłowym, na równoważny kod w innym języku - wynikowym) i przeglądarką, który można określić mianem protoplasty języków SGML i HTML.

Pierwszą ważną datą w rynkowej działalności firmy był rok 1990, kiedy to HEUTHES wdrożył system ROR (bankowy system obsługi kont osobistych) w 43 oddziałach Pomorskiego Banku Kredytowego w Szczecinie. W następnym okresie ROR został wdrożony w dalszych 60 oddziałach, zarówno PBKS SA (Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie, obecnie Pekao SA), jak i innych dużych bankach, takich jak PBG SA (Powszechny Bank Gospodarczy, obecnie Pekao SA) i BDK SA (Bank Depozytowo-Kredytowy, obecnie Pekao SA).

Najdłużej działającym systemem firmy jest HEUTHES-GRYFBANK. Wdrożony został w 1992 roku i w dalszym ciągu jest obecnie używany przez kilka tysięcy pracowników Pekao SA. System HEUTHES-GRYFBANK stanowi jądro systemów obsługi banku. Zawiera on funkcje księgowe, dysponenckie i kasowe, a także funkcje zaplecza księgowego (rozliczenia) i zarządzania systemem. System przeznaczony jest do stosowania zarówno w centrali banku, jak i w jego oddziałach. Szczególnym osiągnięciem było wdrożenie wersji 7.2 systemu GRYFBANKw roku 1998, w którym rozdzielono obsługę produktów bankowych od księgowości, a także wprowadzono zaawansowany język opisu produktu bankowego i zasad jego prowadzenia. System GRYFBANK jest kamieniem milowym w historii firmy.

Drugim kamieniem milowym jest stworzenie systemu GRYFCARD (1995 r - pierwsze wdrożenie w banku PBKS SA). Pozwala on m.in. na automatyzację obsługi procesów kartowych, elektroniczny obieg dokumentów między oddziałami a centralą, dostęp on-line do informacji o transakcjach kartowych i ich szczegółach. Szacuje się, że GRYFCARD obsługuje obecnie około 2 milionów kart płatniczych wydanych w Polsce. Obecnie w bankach funkcjonuje dwudziesta druga wersja systemu GRYFCARD. Jest ona znacznie zmodernizowana i przepisana do języka Java i środowisk Tomcat i Spring.

Trzecim kamieniem milowym jest system MULTICENTAUR PAYMENT HUB. Historia systemu rozpoczęła się w roku 1996 pod nazwą CENTAUR OF-LINE. W roku 2000 nastąpiło rozbudowanie systemu CENTAUR o SORBNET i w 2001 miało miejsce wdrożenie mocno rozbudowanej wersji systemu pod nazwą MULTICENTAUR. W następnych latach sukcesywnie wprowadzano kolejne rozszerzenia: 2001 wdrożenie systemu ELIXIR, w 2004 ELIXIR-C, Moduł prowizyjny (CHM) 2006, w 2007 SWIFT, 2008 WESTERN UNION, 2011 SORBNET2, OGNIVO, 2012 EXPRESS ELIXIR, CFT, 2013 ORACLE, 2018 SPLIT PAYMENT i w 2019 system PSD2 oraz BLIK. W tej chwili system MULTICENTAUR jest jednym z największych w Polsce systemów obejmujący niemal wszystkie obszary działalności banków. Z jednej strony integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: System Główny, System Księgi Głównej kont rozrachunkowych, Centrum Rozliczeń i Reklamacji, System Kartowy, Home-Banking/Corporate Banking, ERP dla zaplecza banku. Z drugiej strony łączy również systemy otoczenia bankowego, np. Elixir, EuroElixir, SORBNET, EuroSORBNET, SWIFT, Blik, PSD2. Tworzy główny „hub informacyjny”, przez który wszelkie systemy w Banku wymieniają informacje, i który pośredniczy w komunikacji z otoczeniem Banku i jego Klientem. W tej chwili jest to jeden z największych w Polsce systemów obejmujący niemal wszystkie obszary działalności banków.

Czwartym kamieniem milowym w historii firmy HEUTHES jest wyprodukowanie i wdrożenie Internetowego Systemu Obsługi Firmy - ISOF, który został wprowadzony na rynek w roku 2000. ISOF to system klasy ERP/CRM/DMS/BPM, powstały na bazie Infostrady Biznesowej, który pozwala na prowadzenie firmy poprzez standardową przeglądarkę internetową, z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Dzięki temu możliwe jest łatwe stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego firmom terytorialnie rozproszonym, posiadającym oddziały, filie, magazyny czy mobilnych pracowników. Obecnie z systemu ISOF korzystają zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i te notowane na warszawskim parkiecie papierów wartościowych. Stworzenie nowego produktu o nazwie ISOF, a więc przeniesienie doświadczenia producenta systemów bankowych na rynek produktów dla przedsiębiorstw, świadczy o tym, że firma HEUTHES ciągle podąża za szybko rozwijającymi się nowoczesnymi technologiami i potrzebami klientów.

Na przestrzeni tych trzydziestu lat firma HEUTHES wdrożyła wiele rozwiązań na polu najnowocześniejszych technologii, jak również wprowadziła je na rynek IT. Do najważniejszych z nich należą:

 • BALANCED-CLIENT-SERVER (od 1989 r.),
 • CLIENT-WEB-SERVER (od 1995 r.),
 • PROAPERMAN (Probabilistic Application Performance Management, od 1995 r.),
 • HDB (od 1998 r.),
 • HDB CLOUD MONITOR (od 2000 r.),
 • MODRIBUSMAN (Model Driven Business Management, od 2005 r.),
 • KOBADIBUS (Knowledge Base Driven Information System, od 2007 r.),
 • R2O (Read Only Access To Replica, od 2011 r.),
 • RTAPU (Real Time Application Upgrade, od 2011 r.),
 • UNSYSTOR (Unsymmetrical Storage, od 2011 r.),
 • HDB ADS (Attacker Detection System, od 2012 r.),
 • PROFAP (Probabilistic Failure Prediction, od 2013 r.),
 • HEURISTICS PATTERN FINDER (od 2014 r.),
 • BIFILAR-CLIENT-WEB-SERVER (od 2016 r.),
 • CADABAT (Caching Access Data Base Table, od 2017 r.),
 • VIMI (Virtual User Identity Modules Cross Integration, od 2017 r.),
 • BLOCKCHAIN SECURITY MODULE (od 2018 r.).

Od początku powstania firma HEUTHES otrzymuje liczne nagrody i wyróżnienia: kilkukrotnie Gazele Biznesu, kilkukrotnie Gepardy Biznesu. Od roku 2009 do 2018 systemy HEUTHES rokrocznie otrzymywały nagrody Gazety Bankowej Hit Roku, a w roku 2018 system ISOF otrzymał nagrodę główną w tym konkursie.

HEUTHES utrzymuje również wysokie pozycje w rankingach i zestawieniach zamieszczanych w niezależnych publikacjach branży informatycznej. Firma może się pochwalić również bardzo dobrymi referencjami od kontrahentów strategicznych (banków) ale i od wielu firm z sektora małych, średnich i dużych firm. Coroczne, pozytywne opinie biegłych rewidentów dotyczące sprawozdań finansowych firmy świadczą o bardzo dobrej kondycji finansowej firmy, co przekłada się na permanentne poszerzanie zakresu działalności na rynku oprogramowania. Najlepszym tego potwierdzeniem jest wysoki poziom sprzedaży. Rosnące przychody uzyskiwane ze sprzedaży własnego oprogramowania sprawiały, że rosły również zyski firmy. Pozwala to planować nowe inwestycje oraz zatrudniać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach. W dniu dzisiejszym HEUTHES dysponuje zespołem zdolnych i doświadczonych pracowników, a także nowoczesnym portfolio rozwiązań oraz zaawansowanym, własnym oprogramowaniem narzędziowym przeznaczonym do rozwijania systemów informatycznych.

Obecnie wśród klientów firmy są: bank PEKAO SA (od 1989 r.), obydwa zrzeszenia banków spółdzielczych: bank BPS SA i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa, obejmujące 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Rozwiązania HEUTHES pracują także w DnB Bank Polska SA i Volkswagen Bank GmbH, BOŚ Bank SA oraz w wielu małych średnich i dużych firmach.

29 sierpnia 2019

HEUTHES wdrożył w ISOF białą listę podatników KAS

Firma HEUTHES zdążyła wdrożyć w ISOF rozwiązania na potrzeby tzw. białej listy podatników KAS, która rusza od 1 września 2019 r.

Firma przed dokonaniem przelewu może sprawdzić czy odbiorca jest na białej liście oraz czy jest na niej numer rachunku bankowego, na który ma trafić zapłata za transakcję o wartości większej niż 15 tys. PLN. Gdyby przelew trafił na konto spoza białej listy, to od 1.1.2020 r. nie będzie można takiego wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W efekcie firmy będą musiały weryfikować każdorazowo, czy przelewają należność na właściwy rachunek.

Wprowadzenie nowego rozwiązania białej listy HEUTHES podzielił na kilka etapów. W pierwszej kolejności użytkownicy ISOF będą mogli od 1 września 2019 r. zweryfikować swoich kontrahentów w zakresie nazwy firmy, numeru NIP i numeru konta bankowego. W dalszej kolejności przewidywana jest integracja białej listy z modułem Faktury Zakupu oraz przed generowaniem przelewów w module Kasa-Bank. W późniejszym terminie, po udostępnieniu przez Ministerstwo Finansów finalnej wersji interfejsu programistycznego API, użytkownicy będą mogli sprawdzić w ISOF całą bazę posiadanych kontrahentów z wprowadzeniem znacznika czasowego daty weryfikacji.

Obecna, wstępna wersja API została udostępniona przez MF dopiero 6 sierpnia. Równocześnie istnieje jeszcze wiele niejasności (m.in. tryb składania przez firmę do US informacji o nieprawidłowym kontrahencie, czy choćby w kontekście aktualności sprawdzenia firmy w czasie pomiędzy zleceniem przelewu a jego faktycznym wykonaniem, itd.) i ograniczeń w tym zakresie (przykładowo możliwość weryfikacji co najwyżej 300 podmiotów dziennie).

Nowa funkcjonalność znajduje się już na serwerach produkcyjnych ISOF. Wymagana jest jedynie parametryzacja związana z adresem serwerów Krajowej Administracji Skarbowej. W tej chwili adres docelowy pozostaje nieznany i do chwili upublicznienia postacji finalnej znajduje się tam adres testowy.

Nowe rozwiązanie zostanie tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom ISOF trybu SaaS, gdyż jest wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu.

27 sierpnia 2019

Nowa wersja technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER

Realizując plany i spełniając zapowiedzi firma HEUTHES unowocześniła technologię BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER (pisaliśmy o tym 25.10.2018). Technologia ta jest przeznaczona do łączenia aplikacji dostępnych w przeglądarce WWW z wszelkiego rodzaju urządzeniami lokalnymi i zdalnymi. Firma HEUTHES zmodyfikowała system tak, że możliwe jest już podpisywanie certyfikatów w przeglądarce WWW. Kolejną nowością jest wprowadzenie obsługi drukarek fiskalnych on-line.

Dzięki BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER proces podpisywania dokumentów cyfrowym podpisem kwalifikowanym (równoważnym podpisowi odręcznemu) i niekwalifikowanym (potwierdza tożsamość ale nie ma mocy prawnej) sprowadza się w praktyce do wykonania tylko kilku kliknięć. Usprawnia to i skraca podpisywanie dokumentów w przestrzeni wirtualnej, jednocześnie umożliwia korzystanie z podpisu cyfrowego we wszystkich przeglądarkach, w tym w Chrome i Firefox oraz zapewnia łatwiejszą pracę z różnymi dostawcami certyfikatów.

Oprócz nowego serwera aplikacyjnego HDB 5.0 wprowadzono również wzmocnienie poufności plików PDF poprzez ich zaszyfrowanie oraz możliwość podpisywania kwalifikowanym kluczem cyfrowym zaszyfrowanych plików.

BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER umożliwia stosowanie podpisu elektronicznego również do podpisywania certyfikatów (kluczy autoryzacyjnych), co jest konsekwencją rozbudowy systemu HEUTHES - CAK (Centrum Autoryzacji Kluczy).

Technologia BIFILAR-CLIENT-WEB-SERVER, jak i jej rozszerzenia, jest transparentna i łatwa w obsłudze dla użytkowników systemów firmy HEUTHES.

Podążając za potrzebami klientów firma HEUTHES pracuje nad coraz nowszymi rozwiązaniami. W związku z tym w najbliższym czasie planowane jest dostosowanie systemu BIFILAR CLIENT WEB-SERVER do smartfonów i tabletów z systemem Android. Odbędzie się to przez integrację technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER z aplikacją Mobilny ISOF dostępną w Google Play.

23 sierpnia 2019

Nowa platforma szkoleniowa E-learning w programie Akademia ISOF

Firma HEUTHES wdrożyła odświeżoną, nową wersję wirtualnych szkoleń z zakresu systemu ISOF czyli tzw e-learning. Obejmuje ona kursy znajdujące się na specjalnej platformie, stworzonej przez firmę HEUTHES, pod nazwą AKADEMIA ISOF. Dzięki tej koncepcji, najnowszy system wirtualnych szkoleń pozwala na uzyskiwanie informacji o możliwościach nowoczesnych systemów zarządzania firmą - ERP.

Nowa odsłona AKADEMII ISOF powoduje, że dostępne w niej kursy są przejrzyste, bardziej przystępne, a także łatwiejsze w obsłudze.

Jako pierwszy, odnowiony został kurs z zakresu DMS (elektroniczny obieg dokumentów). Zawiera on zestaw lekcji, po przerobieniu których, uczestnicy mogą zweryfikować swoją wiedzę rozwiązując testy. Następnie zdają wirtualny egzamin. Na koniec każdy uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ze znajomości DMS.

Kursy są dostępne dla użytkowników systemu ISOF. Po prawidłowym założeniu konta w ISOF i zgłoszeniu zapotrzebowania, osoba zainteresowana otrzyma indywidualny login i hasło do platformy e-learningowej.

Nowa platforma odpowiednio dopasowuje się do wielkości i rozdzielczości wyświetlacza w smartfonach, tabletach, laptopach oraz PC.

Forma e- learningu, w porównaniu ze szkoleniami tradycyjnymi, jest bardziej przyjazna dla firm, instytucji czy przedsiębiorców. Uczestnicy nie są ograniczeni czasowo, ponieważ mogą pracować z kursem w dowolnej chwili, nawet poza czasem pracy czy nauki. W dowolnej chwili można również kurs przerwać i powrócić do niego w najwygodniejszym dla siebie czasie. Oprócz tego intensywność kursu może być dopasowana do możliwości i potrzeb uczestnika. Materiał można przećwiczyć kilkukrotnie co powoduje, że się go lepiej zapamiętuje. Pracodawca czy uczelnia ma, na koniec, możliwość zweryfikowania wiedzy pracownika czy studenta w postaci testu lub egzaminu. Opłaty ponoszone przez firmę czy uczelnię są nieporównywalnie mniejsze niż przy szkoleniach tradycyjnych.

Firma HEUTHES planuje sukcesywne dołączanie kolejnych kursów w systemie ISOF. Następnym będzie kurs „Księgowość”. W kolejnych miesiącach będą wdrażane kursy: „Sprzedaż”, „Magazynowanie”, „CRM” (zarządzanie relacjami z klientem). Kursem wstępnym jest szkolenie zawierające przegląd możliwości systemu ISOF.

Firma HEUTHES stworzyła specjalny program pod nazwą ISOF dla uczelni. Jest to ogólnopolski program dla szkół wyższych, którego założeniem jest nauka modelowania i zarządzania procesami biznesowymi przy wykorzystaniu nowoczesnego systemu informatycznego klasy ERP.

Całkowicie nowa odsłona kampanii ISOF dla uczelni to system nauki w trybie e-learningu. Celem akcji, którą wprowadziła firma HEUTHES jest udostępnianie uczelniom wyższym najbardziej zaawansowanych technologii. System e-learningu znacznie usprawnia i przyspiesza zaznajamianie się z modułami dostępnymi w systemie ISOF.

Co roku kilka tysięcy studentów szkoli się korzystając z systemu ISOF, co przynosi im wymierne korzyści w postaci poszerzania wiedzy i korzystania z najnowocześniejszych rozwiązań.

Poniżej lista uczelni korzystających z programu ISOF:

Politechnika Śląska Uniwersytet Jagieloński
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.
Politechnika Rzeszowska Politechnika Częstochowska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Akademia Morska w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
26 czerwca 2019

Relacja z Eko-pikniku z okazji 30-lecia HEUTHES

Z okazji jubileuszu 30-lecia działalności, firma HEUTHES zorganizowała piknik, który odbył się w sobotę 8 czerwca 2019 roku na terenie malowniczo położonego Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu nieopodal Szczecina. Ośrodek ten sąsiaduje z unikatowym, w skali europejskiej, rezerwatem ptactwa wodnego i błotnego Świdwie, gdzie można zaobserwować wyjątkowe okazy żurawi, wilg, błotniaków stawowych i łąkowych, a także licznych gatunków dzikich gęsi. Nierzadko gościem bywa również orzeł bielik, jako że Świdwie jest terytorium łowieckim króla polskich przestworzy.

Eko-piknik był już piętnastą tego typu imprezą firmową, tym razem pod tytułem: Zabawa i nauka o ekologii.

Zaproszeni goście, a także pracownicy HEUTHES licznie pojawili się na pikniku wraz z całymi rodzinami, które korzystały z wielu atrakcji przygotowanych przez ośrodek.

Niemal we wszystkich zajęciach mogli brać udział rodzice wraz ze swoimi dziećmi, zarówno tymi całkiem małymi jak i starszymi.

Wszyscy bawili się nieprzerwanie przez wiele godzin, a nad całością czuwał animator, który trzymał pieczę nad tym, żeby nikt się nie nudził. Tak więc był prowadzącym konkursy (w telewizyjnej konwencji „ Jeden z dziesięciu”) z wiedzy geograficznej, ekologicznej, historycznej i lotniczej. W każdym konkursie wyłaniany był zwycięzca, który otrzymywał nagrodę rzeczową. Pan Wodzirej organizował też zajęcia sportowe czyli, w zależności od stopnia zaawansowania, naukę lub doskonalenie tańca Zumba.

Chętni i zainteresowani mogli się poczuć prawdziwymi naukowcami, jako że Ośrodek przygotował stanowiska doświadczalne dla chemików lub fizyków amatorów. Były to interaktywne zabawy, podczas których można było przekonać się co potrafi ciekły azot, pobawić się ogniem albo spojrzeć na świat przyrody przez szkiełko, niekoniecznie różowe. Takie niewinne i, być może, pierwsze spotkania z poważną nauką niejednokrotnie będą mogły zaowocować w przyszłości.

Niezwykle ciekawą propozycją były warsztaty z rękodzieła lub nawet sztuki czyli carving lub po prostu artystyczne rzeźbienie, albo, co cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, tworzenie korali z różnokolorowych drewnianych kulek. Jednakże największą popularność zdobyło własnoręczne budowanie karmników dla ptaków. To był prawdziwy HIT pikniku. I pomimo, iż wielu „budowniczym” często potrzebna była pomoc fachowca, zwłaszcza przy skręcaniu drewnianych części śrubkami lub przy wbijaniu gwoździ, to frajda i zabawa była naprawdę przednia. Oczywiście nagrodą za ten wysiłek było zabranie domku dla ptaków do domu.

Tak więc EKO piknik odegrał w tym dniu rolę nie tylko rozrywkową i integracyjną ale również zdobywczą: można było zostać posiadaczem niejednego trofeum i zawieźć je nawet w dalekie zakątki naszego kraju, jako że wśród uczestników pikniku byli goście z wielu odległych miejsc w Polsce, między innymi z Poznania i Wrocławia, wśród nich przedstawiciele sektora bankowego.

Najbardziej hołubioną i wyróżnioną grupą były dzieci. Gdy chciały odpocząć od pracy naukowej czy rękodzielniczej mogły pomalować sobie buzie w dowolne wzory i kolory, malować piaskiem tworząc niekonwencjonalne obrazy, albo zatracić się w gipsowym szaleństwie tworząc małe dzieła sztuki. I żeby atrakcjom było zadość, nie mogło się obyć bez dmuchanej, kolorowej zjeżdżalni i takiegoż samego zamku do skakania. Kiedy już szaleństwa na dmuchańcach się znudziły to na śmiałków czekała jeszcze ścianka wspinaczkowa. Na początku z niepewnością i obawą ale w miarę upływu czasu było coraz więcej chętnych. Na szczęście obyło się bez, nawet najmniejszych, incydentów bo podczas całej imprezy nad bezpieczeństwem czuwała specjalna grupa ratowników.

Na pikniku na łonie natury, w tak niesamowitych okolicznościach przyrody nie mogło zabraknąć dobrego jadła. I nie zabrakło…

Przez cały czas trwania tego jubileuszowego spotkania uczestnikom towarzyszyła muzyka, którą selekcjonował profesjonalny DJ. Wśród muzycznych propozycji każdy mógł doczekać się czegoś dla siebie ponieważ repertuar przygotowany przez profesjonalistę był bardzo różnorodny i dopasowany do każdego wieku.

No i na koniec główna atrakcja dnia i jednocześnie niespodzianka, czyli koncert zespołu VOŁOSI.

Vołosi to kwintet smyczkowy, swoisty mix górali z Beskidu Śląskiego oraz muzyków klasycznych z akademii. Wiolonczela, kontrabas, altówka i dwie pary skrzypiec – wydawać by się mogło nuda. Nic bardziej mylnego. To co ta piątka zaprezentowała nie mieści się w żadnych muzycznych kanonach. Połączenie folku z klasyką, szczypta muzyki pop doprawiona energetycznym show aktorskim muzyków, spowodowały u widzów zaskakujące reakcje: wpatrzony wzrok, otwarte usta, sowite oklaski, owacje na stojąco zakończone trzykrotną prośbą o bis. Naprawdę trudno było pozwolić tym pięciu dżentelmenom zejść ze sceny.

Taki emocjonalny odbiór świadczył o tym, że organizator idealnie trafił w gusta publiczności i sprostał jej oczekiwaniom. Należy pochwalić również perfekcyjne technicznie przygotowanie jakości dźwięku koncertu, które idealnie nawiązało do perfekcji z jaką firma HEUTHES dba o interesy kontrahentów. To było niezapomniane show, uczta dla wielu zmysłów, niecodzienne i wyjątkowe widowisko muzyczne.

Powyższa relacja dowodzi, iż idea pikniku rodzinnego po raz kolejny sprawdziła się. Wszyscy przybyli, a więc pracownicy firmy HEUTHES jak również przedstawiciele banków wraz z rodzinami opuszczali Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej uśmiechnięci, wypoczęci i zrelaksowani.

Mamy nadzieję, iż forma pikniku rodzinnego, wspólne gry, zabawy i biesiadowanie zachęci do uczestnictwa w jego następnej edycji.

Wszystkim obecnym bardzo dziękujemy za przybycie, tych którym nie udało się dojechać pozdrawiamy i zachęcamy do udziału w następnym pikniku.

28 maja 2019

MULTICENTAUR PAYMENT HUB firmy HEUTHES umożliwi płatności BLIK w SGB-Banku i zrzeszonych Bankach Spółdzielczych SGB

Firma HEUTHES sp. z o.o. wdraża w SGB-Banku S.A. oraz zrzeszonych Bankach Spółdzielczych grupy SGB aktualizację swojego systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB umożliwiającą realizację płatności mobilnych BLIK. BLIK jest polskim standardem płatności, który osiągnął niezaprzeczalny sukces i dzięki rozwiązaniu HEUTHES będzie dostępny nie tylko w bankach komercyjnych, ale także w Bankach Spółdzielczych.

Płatności mobilne BLIK umożliwią Klientom Banków Spółdzielczych, wykonywanie za pomocą smartfonów natychmiastowych płatności w sklepach internetowych i stacjonarnych, przelewy bezpośrednio na numer telefonu czy wypłaty z bankomatów.” - powiedział Robert Tórz, Dyrektor Departamentu Klienta Indywidualnego i Bankowości Mobilnej SGB-Banku S.A.

Obecnie systemy bankowe są stopniowo otwierane, zgodnie z wymogami dyrektywy PSD2. Tym samym Klienci banków uzyskują możliwość zarządzania swoimi pieniędzmi nie tylko z poziomu bankowości internetowych czy mobilnych, ale również z zewnętrznych systemów informatycznych funkcjonujących u niezależnych usługodawców na rynku usług płatniczych określanych jako podmiot trzeci (Third Party Provider).

W celu umożliwienia implementacji tej tematyki w Bankach Spółdzielczych, system MULTICENTAUR PAYMENT HUB został rozbudowany o obsługę kilkunastu kanałów rozliczeniowych (m.in. BLIK), z jednoczesnym scentralizowaniem wszystkich możliwych czynności, które w przeciwnym razie musiałyby być implementowane i zarządzane przez każdy Bank Spółdzielczy indywidualnie.

W ten sposób bankowość spółdzielcza dołącza do obecnego rynkowego trendu polegającego na stopniowym zwiększaniu udziału w rynku płatności mobilnych. Według najnowszych danych za ostatni kwartał 2018 r., po raz pierwszy w historii polskich sklepów internetowych, liczba płatności BLIK była większa niż transakcji zrealizowanych za pomocą kart płatniczych. Wdrożenie obsługi transakcji BLIK po stronie Zrzeszenia, a nie indywidualnie przez pojedyncze Banki Spółdzielcze daje duże oszczędności związane z synergią implementacji kilkuset banków w ramach jednego systemu.

Wprowadzenie BLIK jest możliwe dzięki wykorzystywaniu przez SGB-Bank SA oraz zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze dwóch systemów HEUTHES, które obsługują ten rodzaj płatności: MULTICENTAUR PAYMENT HUB oraz GRYFCARD. Są to jedne z najbardziej nowoczesnych rozwiązań dla środowiska bankowego na polskim rynku. Dzięki nim banki z różnych segmentów rynku mogą w szybki sposób udostępniać nowe rozwiązania swoim Klientom. Spodziewamy się, że liczba tych rozwiązań będzie wzrastać i jest to związane ze zmianami, które wprowadziła dyrektywa PSD2.” - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB zapewnia obsługę wszelkich transakcji bankowych. Integruje systemy otoczenia bankowego oraz systemy wewnętrzne banku, tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych (tzw. główny "hub transakcyjny"). System wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku oraz jego klientami. Zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych ELIXIR, EuroELIXIR (XCT, SCT - SEPA), SORBNET2, SWIFT, TARGET2, BLIK. Obsługuje faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza czeki zagraniczne oraz nalicza prowizje. W system wbudowane są zaawansowane mechanizmy CFT (ang. Combating the Financing of Terrorism), służące do przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, działające zarówno w wersji on-line jak i w trybie wsadowym. W zakresie przetwarzania wewnętrznego integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: system księgowy i kartowy, bankowość internetowa, bankowość korporacyjna, ERP dla zaplecza i wiele innych.

Z kolei system GRYFCARD zapewnia pełen obszar współpracy pomiędzy procesorem a systemami Banku. Zawiera bazę kart płatniczych i urządzeń, co pozwala na elektroniczną wymianę wniosków, autoryzację transakcji, naliczanie opłat i prowizji, rozliczenie operacji kartowych i bankomatowych oraz integrację z systemami księgowymi Banku. Platforma GRYFCARD może zarządzać wszystkimi dostępnymi typami kart (kredytowe, debetowe, charge, Pre-Paid oraz karty spersonalizowane i niespersonalizowane) obsługiwanymi w różnych technologiach we współpracy z Visa oraz MasterCard. Ponadto zawiera funkcjonalności umożliwiające udostępnienie klientom usług związanych z PayPass/PayWave, Pre-Paid, CashBack, NFC, HCE, preautoryzacją, limitami bezstykowymi, Secure Codem (3D Secure) i BLIK.

Warto przypomnieć, że MULTICENTAUR PAYMENT HUB pracuje w bankach i jest stale rozwijany już od 18 lat. W 2013 r. został wyróżniony tytułem Rekomendacja w dorocznym, prestiżowym konkursie "Hit Roku dla Instytucji Finansowych" organizowanym przez Gazetę Bankową. Z kolei GRYFCARD pracuje w bankach i jest ciągle rozwijany od 24 lat.

30 kwietnia 2019

Blockchain w ISOF-ERP nagrodzony tytułem Rekomendacja Hit Roku 2019

Rozwiązanie Blockchain w systemie ISOF-ERP otrzymało od Gazety Bankowej tytuł Rekomendacja Hit Roku 2019 w kategorii Przemysł 4.0 w 12. edycji konkursu technologicznego Hit Roku.

Patronat honorowy nad konkursem objęło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Infrastruktury oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W konkursie Gazety Bankowej, najstarszego w Polsce pisma o tematyce ekonomicznej, nagrodzone zostały najciekawsze i najbardziej innowacyjne systemy IT proponowane firmom i instytucjom finansowym, które w bieżącym roku mogą stać się hitami rynkowymi.

W trakcie Gali Technologicznej, podczas której wręczono nagrody Hit Roku i Lider, głos zabrali m.in. reprezentanci czołowych resortów: Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz przewodnicząca konkursowego jury, a także Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju oraz Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji.

Jadwiga Emilewicz w trakcie wystąpienia powiedziała „miałam przyjemność przewodniczyć jury i w trakcie tych obrad mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję. Nie tylko o tym, jakie rozwiązania powinny zostać nagrodzona, ale także o tym, jak powinna wyglądać polityka innowacyjności w Polsce i co należy zmienić, aby takich przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce było jak najwięcej. O tym, że rząd docenia wagę innowacyjności, świadczy najlepiej przyjęta już ponad 3 lata temu Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Uwzględniliśmy w niej wysokie stężenie innowacyjności w Polsce”.

W kategorii - Przemysł 4.0 na rekomendację jury zasłużył Blockchain w ISOF-ERP. To jeden z pierwszych na świecie systemów ERP na rynku, który standardowo jest wyposażony w technologię Blockchain. Technologia Blockchain jest zarówno w samym jądrze ISOF-ERP, jak i w poszczególnych modułach. Dzięki temu w systemie ISOF-ERP możliwe jest dodawanie do łańcucha dowolnych dokumentów elektronicznych celem zabezpieczenia, a także potwierdzania autentyczności i oryginalności pochodzenia. Przykładowo, w przypadku plików PDF można zabezpieczać dokument zarówno pieczęcią cyfrową, podpisem cyfrowym, jak i technologią Blockchain z opcjonalnym dodaniem na końcu, dodatkowej strony z informacjami o Blockchain i kodami QR do aplikacji na telefony komórkowe i linkami do CRM Serwisowego i CRM Dokumentowego gdzie można zweryfikować posiadaczy dokumentu.

Dokumenty zabezpieczone łańcuchem Blockchain i wysłane do kontrahentów użytkowników systemów HEUTHES mogą być weryfikowane w internetowych portalach HEUTHES: Dokumentowym, Zamówieniowym i Serwisowym. Blockchain ma też duże znaczenie w module DMS, ponieważ zapewnia ciągłość zapisów w systemie zarządzania dokumentami, a także pozwala na weryfikację dokumentów.

ISOF-ERP jest zaawansowanym rozwiązaniem obejmującym wszystkie obszary funkcjonowania firm, takie jak: Zamówienia, Produkcja, Sprzedaż i Zakupy, Magazyny, Rachunkowość i wiele innych. Zawiera jednocześnie obsługę szeregu najnowszych technologii biznesowych stosowanych w oprogramowaniu dla przedsiębiorstw: CRM, DMS, Logistykę oraz Internetowy Portal Zamówieniowy, Serwisowy i Dokumentowy. System jest stosowany również w bankowości, np. do komunikacji z klientami korporacyjnymi oraz do wspomagania elektronicznych kanałów usług bankowych, a także do obsługi procedur reklamacyjnych. Praca z systemem odbywa się w przeglądarce internetowej. Rozwiązanie jest stale rozwijane od 2000 r. i dostępne w trybie wynajmu w Internecie oraz jako licencja.

Obszerny opis nagrodzonego rozwiązania znajduje się na stronie www.isof.pl, a także w wydaniu specjalnym 1/2019 Techno Biznes 2019, będącym dodatkiem do Gazety Bankowej. Relacja z gali znajduje się na stronie http://wgospodarce.pl/informacje/62821-technobiznes-2019-te-rozwiazania-beda-hitami.

Warto przypomnieć, że w poprzednich latach zarówno nagrodę główną, jak i tytuły Rekomendacja w tym samym konkursie Gazety Bankowej otrzymały inne systemy firmy HEUTHES.

Więcej o nagrodach i wyróżnieniach dla firmy HEUTHES na stronach www.isof.pl/nagrody.hdb.

19 kwietnia 2019

Nowa wersja 19.2.1 systemu ISOF-ERP

HEUTHES udostępnił klientom nową, rozbudowaną wersję 19.2.1 systemu ISOF-ERP. Firma przyjęła politykę dodawania do systemu nowych elementów na bieżąco, bez czekania na oficjalne upublicznienie wersji ze zmienioną numeracją. W efekcie, poprzednia wersja o której powiadomiono użytkowników była oznaczona jako 19.0.3. Od tego czasu, do dnia dzisiejszego w systemie ISOF-ERP zostały wprowadzone nowe funkcjonalności, w modułach: CRM Analityczny, CRM Aktywności, Oferty, Kartoteka towarów, Poczta, Portal Zamówieniowy, Urządzenia, DMS, Kurierzy, obsługa e-commerce.

W Module CRM Analityczny dodano możliwość przeglądania projektów kontrahenta oraz Zgłoszeń serwisowych wprost z funkcji Baza marketingowa. Dodatkowo w zakładce CRM dodano element Portfolio projekty.

W module CRM Aktywności wprowadzono obsługę Zamówień od klienta z poziomu edycji Aktywności. Tym samym wprowadzono możliwość wystawiania dokumentów magazynowych WZ oraz wszystkich rodzajów dokumentów sprzedaży z poziomu dokumentu ZK (Zamówienie od klienta), załączonego do Aktywności.

W module Oferty dodano opcję wydruku pozwalającą ukryć numer faksów (dostawcy i odbiorcy) na wydruku dokumentu.

Na liście wyboru w Kartotece towarów umożliwiono filtrowanie towarów nie przypisanych do żadnej grupy towarowej.

W ustawieniach Poczty został dodany ujednolicony ekran zarządzania ustawieniami poczty dla użytkowników systemu.

W Portalu Zamówieniowym została dodana opcja geolokalizacji klientów składających zamówienia.

Urządzenia zostały rozbudowane o dodatkowe pola w Kartotece (Okres serwisowy, Data rozpoczęcia cyklu serwisowego, Data następnego przeglądu, Numer telefonu, E-mail). Wprowadzono możliwość zapisu Urządzenia w drzewie dokumentów DMS, dzięki czemu można m.in. wykorzystać mechanizm obiegów/workflow do ich obsługi. Rozbudowano także wersjonowanie Urządzeń.

Tablice Kanban w DMS zostały wzbogacone o edytor treści WYSiWYG, pole Termin realizacji oraz historię karty. Również w DMS wprowadzono zabezpieczanie plików PDF hasłem.

W związku ze zmianami prawnymi obowiązującymi od początku 2019 roku system został rozbudowany o możliwość generowania oraz wysyłania sprawozdań finansowych pełnych i uproszczonych w postaci elektronicznej. Zmiany związane z nowymi regulacjami prawnymi objęły w systemie również: nową strukturę plików JPK, raport przepływów pieniężnych w postaci elektronicznej, zmiany w kapitale własnym, PIT-4R oraz NIP na paragonie.

W zakresie e-coomerce dołączono integrację ze sklepem internetowym WooCommerce. Wprowadzono import zamówień, tworzenie kontrahentów oraz aktualizację statusów zamówień pobieranych do sklepu z systemu ISOF-ERP. WooCommerce dołączył tym samym do obsługiwanych już wcześniej sklepów Shoper oraz IdoSell Shop.

W systemie powstała nowa funkcjonalność Kurierzy. Obecnie ISOF-ERP jest zintegrowany z firmami kurierskimi DHL i DPD. W module Kurierzy dostępnym z poziomu Zamówień od klienta umożliwiono: rejestrację przesyłek krajowych (i krajowych do punktu Parcelshop DHL) oraz eksportowych połączoną z zamawianiem odbioru przez kuriera, pobieranie etykiet oraz dokumentów potwierdzenia nadania, anulowanie przesyłek oraz możliwość pobierania statusów przesyłek.

W firmie trwają aktualnie testy kolejnych nowych rozwiązań, które będą sukcesywnie dołączane do aktualnej wersji 19.2.1. Niebawem zostanie udostępniona Integracja z Allegro, która umożliwi wystawianie aukcji Allegro bezpośrednio z poziomu ISOF-ERP, pobieranie oraz obsługę zamówień z Allegro oraz integrację z modułem kurierów na poziomie zamówień.

Kolejną nowością będzie zabezpieczanie dokumentów za pomocą HEUTHES Blockchain Security Module.

Wprowadzone zostaną elektroniczne akta osobowe, tzw. e-teczki w module Kadry-Płace.

Użytkownicy uzyskają możliwość zdefiniowania kolorów wydruków poszczególnych dokumentów dzięki Konfiguratorowi kolorów.

Udostępniony zostanie także Internetowy Portal Pracowniczy jako dedykowana aplikacja mobilna, która umożliwi pracownikom m.in. złożenie wniosku urlopowego, przegląd odcinków płacowych i raportów czasu pracy, zarządzanie czasem pracy, a także obsługę wniosków pracowniczych.

W aplikacji Mobilny ISOF, moduł CRM Aktywności zostanie rozbudowany o widok kalendarza.

Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu.

Więcej informacji na stronie www.isof.pl

29 marca 2019

Jubileusz 30-lecia założenia firmy HEUTHES sp. z o.o.

HEUTHES obchodzi trzydziestolecie założenia. Firma została założona 29 marca 1989 roku i rozpoczęła działalność 1 września tego roku. Do dnia dzisiejszego stała się znanym na rynku producentem oprogramowania. Jej specjalizacją jest produkcja kompleksowych rozwiązań informatycznych dla sektora finansowego, a także zaawansowanych systemów klasy ERP. Systemy firmy pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych (bank BPS SA i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa) obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Rozwiązania HEUTHES pracują także w DnB Bank Polska SA i Volkswagen Bank GmbH oraz w wielu firmach z sektora MSP.

Wirtualne muzeum HEUTHES

Więcej o historii firmy można przeczytać pod adresem www.isof.pl/muzeum, w wirtualnym muzeum. Prezentuje ono przedmioty wykorzystywane w trakcie rozwoju przedsiębiorstwa. Wiele z nich, zwłaszcza wśród młodszych zwiedzających przyzwyczajonych do obecnych rozwiązań, może budzić zdziwienie i zaskoczenie. Przykładem może tu być „pierwszy telefon komórkowy w HEUTHES”, Nokia Talkman 720 NMT-450, który 30 lat temu ważył około 2 kg i miał długość 28 cm.

Nazwa HEUTHES

Historia firmy sięga roku 1986, kiedy to powstała nieformalna grupa programistów pod nazwą HEUTHES The Software Group of Wojciech Grzybek. Początkowo programiści wchodzący w skład zespołu pracowali w różnych firmach, które współpracowały w tworzeniu oprogramowania. Jednak niezależnie od tego, gdzie programy powstawały, sygnowane były znakiem HEUTHES. Pierwszym produktem był system zarządzania informacją HEUTHES (grec. HEUristics THESaurus oznacza skarbiec wiedzy o niealgorytmicznych technikach rozwiązania problemów).

Pierwsza ważna data

Pierwszą ważną datą w rynkowej działalności firmy jest rok 1990, kiedy to HEUTHES wdrożył system ROR (bankowy system obsługi kont osobistych) w 43 oddziałach Pomorskiego Banku Kredytowego w Szczecinie. W następnym okresie ROR został wdrożony w dalszych 60 oddziałach, zarówno PBKS SA (Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie, obecnie Pekao SA), jak i innych dużych banków, takich jak PBG SA (Powszechny Bank Gospodarczy, obecnie Pekao SA) i BDK SA (Bank Depozytowo-Kredytowy, obecnie Pekao SA).

GRYFBANK - kamień milowy w historii firmy

Najdłużej działającym systemem firmy jest HEUTHES-GRYFBANK. Wdrożony został w 1992 roku i w dalszym ciągu jest obecnie używany przez kilka tysięcy pracowników PEKAO SA. Tak długi okres użytkowania wiąże się z implementacją w systemie najważniejszej technologii firmy - KOBADIBUS (ang. Knowledge Base Driven Banking System - Sterowany Bazą Wiedzy System Bankowy) dzięki której możliwe jest samodzielne definiowanie przez pracowników banku produktów bankowych wraz z zasadami działania i księgowania. Wdrażanie systemu GRYFBANK rozpoczęło się w 1992 roku i objęło PBKS SA i BDK SA. Obecnie, po skonsolidowaniu Grupy PEKAO SA firma HEUTHES jest również dostawcą oprogramowania do banku PEKAO SA.

GRYFCARD – drugi kamień milowy

Dobra współpraca z bankami zaowocowała powstaniem kolejnego rozwiązania, systemu GRYFCARD. Pozwala on m.in. na automatyzację obsługi procesów kartowych, elektroniczny obieg dokumentów między oddziałami a centralą, dostęp on-line do informacji o transakcjach kartowych i ich szczegółach. Dzięki temu umożliwia obsługę większej liczby klientów i ma bezpośredni wpływ na usprawnienie pracy i redukcję kosztów działania banku oraz bezpieczeństwo funkcjonowania kart płatniczych. Pierwsze wdrożenie systemu GRYFCARD miało miejsce w 1995 r. w banku PBKS SA. Kolejnym bankiem, który w 1998 r. wdrożył system był Bank Gospodarki Żywnościowej SA. W 1999 roku dołączył do nich Gospodarczy Bank Wielkopolski SA (obecnie SGB-BANK SA). W 2004 roku miało miejsce wdrożenie w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA (obecnie DnB Bank Polska SA) oraz w roku 2006 w Mazowieckim Banku Regionalnym SA (obecnie SGB-BANK SA). Wchodzący w skład GRYFCARD, system GRYFCARD/WWW po raz pierwszy został wdrożony w 2005 roku w Gospodarczym Banku Wielkopolski SA (obecnie SGB-BANK SA) oraz w kilkuset bankach zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej. W 2006 system został wdrożony w Mazowieckim Banku Regionalnym SA (obecnie SGB-BANK SA) i zrzeszonych z nim bankach spółdzielczych. Szacuje się, że GRYFCARD obsługuje obecnie około 2 milionów kart płatniczych wydanych w Polsce. Obecnie w bankach funkcjonuje 22. wersja systemu GRYFCARD. Jest ona znacznie zmodernizowana i przepisana do języka Java i środowisk Tomcat i Spring.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB – trzeci kamień milowy

Kolejnym ważnym systemem w historii firmy jest MULTICENTAUR PAYMENT HUB. Jest to rozwiązanie, który tworzy połączenie pomiędzy wszystkimi systemami w banku. Z jednej strony integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: System Główny, System Księgi Głównej kont rozrachunkowych, Centrum Rozliczeń i Reklamacji, System Kartowy, Home-Banking/Corporate Banking, ERP dla zaplecza banku. Z drugiej strony łączy również systemy otoczenia bankowego, np. Elixir, EuroElixir, SORBNET, EuroSORBNET, SWIFT, Blik, PSD2. Tworzy główny „hub informacyjny” przez który wszelkie systemy w Banku wymieniają informacje i który pośredniczy w komunikacji z otoczeniem Banku i jego Klientem. W tej chwili jest to jeden z największych w Polsce systemów obejmujący niemal wszystkie obszary działalności banków, m.in.:

 • Płatności:
  • Elixir
  • EuroElixir – SEPA
  • TARGET2
  • STEP2 exchange SORBNET
  • EuroSORBNET
  • Split Payment
  • Blik
  • PSD2
 • Corporate Banking:
  • Virtual accounts
  • Direct Debits, Internal Direct Debits
  • Charging Module
  • Massive Payments
  • High Priority Payments
  • Bailiff (bailiff's payments)
  • Factoring
  • Bill Payments
  • Postal Orders
 • Księga Główna:
  • Loro/Nostro
  • kontroli płatności
  • Pooling, Overdraft
 • Operacje międzynarodowe:
  • SWIFT z Loro/Nostro Projection
  • Virtual Banking
  • Agenci i Bank of New York
  • czeki Western Union
  • czeki międzynarodowe
 • Portale Informacyjne dla Klientów Biznesowych

Protoplastą tego rozwiązania był system CENTAUR OFF-LINE, wdrożony w 1996 r., który po połączeniu z wersją ON-LINE i zmianie technologii utworzył system MULTICENTAUR PAYMENT HUB. Jego pierwsze wdrożenie, w Banku Pekao S.A. rozpoczęło się w 2001 roku. W 2006 roku miało miejsce wdrożenie w Mazowieckim Banku Regionalnym SA, w 2013 roku w banku SGB-BANK SA, a w 2017 w banku BPS SA. Jego elementy pracują także w Banku Spółdzielczym w Brodnicy i Volkswagen Bank GmbH. Najnowsza wersja systemu zawiera uruchomione kanały PSD2 i Blik, które pracują także w GRYFCARD. Największe instalacje wykonują wiele milionów operacji dziennie.

ISOF – czwarty kamień milowy

W 1999 roku HEUTHES postanowił rozwinąć działalność i przenieść swoje doświadczenie producenta systemów bankowych na rynek produktów dla przedsiębiorstw. Firma w 2000 r. wprowadziła na rynek Internetowy System Obsługi Firmy - ISOF. To system klasy ERP/CRM/DMS, który pozwala na prowadzenie firmy poprzez standardową przeglądarkę internetową, z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Dzięki temu umożliwia łatwe stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego firmom terytorialnie rozproszonym, posiadającym oddziały, filie, magazyny czy mobilnych pracowników. Obecnie ISOF pracuje zarówno w firmach małych i średnich, jak i tych notowanych na warszawskim parkiecie papierów wartościowych. Rodzina systemów ISOF obejmuje: ISOF-ERP dla małych, średnich i dużych firm, ISOF-WORKFLOW do zarządzania obiegami dokumentów, ISOF-BIURA RACHUNKOWE dla biur rachunkowych i obsługiwanych przez nie firm oraz ISOF-START dla mikro i małych firm.

Najnowsza wersja systemu ISOF-ERP zawiera m.in. technologię blockchain, która wzmacnia kwestie bezpieczeństwa w systemach IT. System jest nieocenionym pomocnikiem dla kadry menadżerskiej we wdrożeniu nowoczesnych i wygrywających strategii biznesowych do których można zaliczyć m.in.:

 • sprzedaż relacyjną,
 • e-commerce,
 • telepracę,
 • strategiczną kartę wyników,
 • zarządzanie kosztami działań ABC/M,
 • controlling,
 • planowanie sprzedaży,
 • logistykę,
 • przemysł 4.0.

Technologie HEUTHES – piąty kamień milowy

HEUTHES stworzył własne technologie informatyczne, które wykorzystuje do budowy własnych systemów. Do najważniejszych technologii należą:

 • BALANCED-CLIENT-SERVER (od 1989 r.),
 • CLIENT-WEB-SERVER (od 1995 r.),
 • PROAPERMAN (Probabilistic Application Performance Management, od 1995 r.),
 • HDB (od 1998 r.),
 • HDB CLOUD MONITOR (od 2000 r.),
 • MODRIBUSMAN (Model Driven Business Management, od 2005 r.),
 • KOBADIBUS (Knowledge Base Driven Information System, od 2007 r.),
 • R2O (Read Only Access To Replica, od 2011 r.),
 • RTAPU (Real Time Application Upgrade, od 2011 r.),
 • UNSYSTOR (Unsymmetrical Storage, od 2011 r.),
 • HDB ADS (Attacker Detection System, od 2012 r.),
 • PROFAP (Probabilistic Failure Prediction, od 2013 r.),
 • HEURISTICS PATTERN FINDER (od 2014 r.),
 • BIFILAR-CLIENT-WEB-SERVER (od 2016 r.),
 • CADABAT (Caching Access Data Base Table, od 2017 r.),
 • VIMI (Virtual User Identity Modules Cross Integration, od 2017 r.),
 • BLOCKCHAIN SECURITY MODULE (od 2018 r.).

Firma HEUTHES od początku istnienia jest zorientowana na rozwój własnych technologii, implementowanych w systemach dla bankowości i przedsiębiorstw. W ocenie Zarządu oraz na bazie naszej pozycji rynkowej widać, że ta strategia jest słuszna. Od 1989 r. opracowaliśmy kilkanaście technologii, które budują przewagę naszych rozwiązań nad konkurencją” – powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

29 stycznia 2019

Nowa wersja CAK firmy HEUTHES

Firma HEUTHES zmodernizowała swój system HEUTHES-CAK (Centrum Autoryzacji Kluczy) do certyfikacji kluczy kryptograficznych X.509. Dzięki HEUTHES-CAK, firmy i banki mogą stworzyć swoje własne systemy generowania kluczy dla aplikacji.

Dotychczas na potrzeby certyfikacji używano w HEUTHES-CAK apletu Javy w formie wtyczki do przeglądarki. Obecnie zostało to zastąpione nowym rozwiązaniem, powstałym przy użyciu własnej technologii HEUTHES, Bifilar Client-Web-Server, które pozwala na podpisywanie dokumentów PDF i XML podpisem korporacyjnym (niekwalifikowanym) lub kwalifikowanym, a także pieczęcią cyfrową. Pozwala też na szyfrowanie plików PDF.

Technologia Bifilar Client-Web-Server została stworzona po to aby umożliwić podłączenie dowolnego urządzenia do systemu pracującego w przeglądarce internetowej i stanowi warstwę pośredniczącą pomiędzy systemami firmy a urządzeniami lokalnymi. Umożliwia w praktyce m.in. obsługę podpisów i pieczęci elektronicznych, drukarek fiskalnych, drukarek igłowych, czytników kodów kreskowych oraz szyfrowanie plików.

Proces rozbudowy systemu HEUTHES-CAK jest też powiązany z rozwojem własnej aplikacji HEUTHES - „Mobilny ISOF” na platformę Android (dostępna w Google Play, https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.heuthes.isof), która ułatwia użytkownikom generowanie kluczy i wystawianie żądań certyfikacji oraz wczytywanie certyfikatów przygotowanych przez HEUTHES-CAK na urządzeniach mobilnych.

HEUTHES-CAK umożliwia odpowiedni przebieg procesu i obieg informacji związanych z obsługą instalowania przez użytkowników Certyfikatów do pracy w aplikacji, w przeglądarce. Proces rozpoczyna nadanie uprawnień użytkownikowi do posiadania Certyfikatu. Następnie generowany jest numer PIN, który zostaje przekazany bezpiecznym kanałem użytkownikowi. Za pomocą PIN użytkownik generuje parę kluczy: publiczny i prywatny i wysyła do HEUTHES-CAK żądanie certyfikacji. Po wygenerowaniu Certyfikatu, HEUTHES-CAK odsyła użytkownikowi informację o jego gotowości do pobrania i wspiera go w trakcie instalacji. Po wygaśnięciu ważności certyfikatu, proces recertyfikacji przebiega w podobny sposób.

Zabezpieczenie internetowych systemów informatycznych dzięki aplikacji HEUTHES-CAK jest najlepszą obroną w dzisiejszych czasach ataków cybernetycznych na systemy komputerowe” - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

7 stycznia 2019

Podniesienie bezpieczeństwa i przyspieszenie systemów HEUTHES dzięki wdrożeniu technologii TLS 1.3

Firma HEUTHES wdrożyła, na potrzeby wszystkich swoich systemów pracujących w przeglądarkach internetowych dzięki technologii Client-Web-Server, obsługę protokołu TLS 1.3, który jest w tej chwili wykorzystywany przez najnowsze przeglądarki, Chrome od wersji 71. i Firefox od 64.

Testy nowego rozwiązania TLS 1.3 w systemie ISOF-ERP wykazały znaczne przyspieszenie interakcyjności systemów. Firma liczy też na podobne korzyści implementując tą technologię, w dalszej kolejności, w rozwiązaniach bankowych.

TLS 1.3 jako nowy standard zabezpieczeń w Internecie, zdaniem ekspertów, znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa. Osiąga to poprzez wykluczenie starych i nieefektywnych algorytmów kryptograficznych i wprowadzenie nowych, silniejszych, odpornych m.in. na Forward Secrecy (pisaliśmy o tym w newsie z 4.9.2013). Uproszczono też nawiązywanie i kontynuowanie transmisji danych pomiędzy przeglądarką a serwerem WWW co wpłynęło na przyspieszenie interfejsu użytkownika.

Każdy użytkownik systemów HEUTHES może przekonać się samodzielnie o przyspieszeniu pracy, gdyż wszystkie aplikacje firmy w technologii Client-Web-Server, zarówno dla firm, jak i dla bankowości, mają wbudowany zestaw testów wydajności pracy stacji roboczej w chmurze. Obejmują one testy szybkości sieci – połączenia TCP/IP, szybkości połączenia z serwerem aplikacyjnym HDB, wydajności zestawu komputer z przeglądarką oraz sprawności i jakości komunikacji przeglądarki w przypadku dużej ilości niewielkich plików. Ten ostatni test jest czuły na zastosowanie protokołu HTTP/2 zaimplementowanego w rozwiązaniach HEUTHES już w 2016 r. (pisaliśmy o tym w newsie z 24.6.2016 r.).

Nowe rozwiązanie zostało włączone wraz z wdrożeniem wersji 5.0 serwera aplikacyjnego HDB, który z językiem programowania HDB stanowi podstawę systemów firmy. W najnowszym HDB wprowadzono także środowisko Java 11 i nową wersję technologii Bifilar Client-Web-Server.

W systemie ISOF-ERP nowa funkcjonalność znalazła się z początkiem 2019 r. na serwerze demonstracyjnym https://demo.isof.pl, a do wersji produkcyjnej trafi ona wraz z nową wersją 19.0.4 systemu ISOF-ERP w I kw. 2019 r.

4 stycznia 2019

Wzrost o około 30% sprzedaży systemów i usług informatycznych HEUTHES w 2018 r. – wstępne podsumowanie

Firma HEUTHES wstępnie podsumowała wyniki finansowe za 2018 rok jeszcze przed badaniem bilansu przeprowadzanym corocznie przez niezależną firmę audytorską. Firma zanotowała dodatni wynik finansowy, a całkowite przychody ze sprzedaży rozwiązań informatycznych w 2018 wzrosły o około 30% w porównaniu z rokiem poprzednim.

W 2018 roku pozyskaliśmy wielu nowych klientów zarówno z sektora bankowego, jak i przedsiębiorstw. Dla sektora bankowego opracowaliśmy wiele nowych rozwiązań, w tym integrację Blik i PSD2 z MULTICENTAUR Payment Hub. HEUTHES wchodzi w rok 30-lecia działalności na rynku, z wypełnionym portfelem zamówień na cały 2019 rok na poziomie podobnym do tegorocznego. Kondycja finansowa firmy jest bardzo dobra i niezmiennie stabilna od założenia w 1989 roku i przewidywalna w dłuższym czasie. W 2018 roku skorzystaliśmy z ulgi na badania i rozwój za rok 2017, która pozwoliła na zwiększenie zatrudnienia i przyczyniła się do osiągnięcia dużo lepszej sprzedaży w 2018 r. Ulga za 2018 rok będzie dwukrotnie większa i mamy nadzieję, że będzie istotnym impulsem rozwojowym w 2019 roku. Cieszymy się też z wprowadzenia w Polsce od 2019 r. ulgi podatkowej Innovation Box (IP Box), która jest przewidywana dla firm takich jak HEUTHES. Jej skutki HEUTHES odczuje dopiero w 2020 roku” - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu.

Ostateczne dane finansowe zostaną udostępnione przez HEUTHES w KRS w pierwszej połowie 2019 r., po badaniu bilansu przez niezależną firmę audytorską, która została wybrana przez Walne Zgromadzenie na lata 2018-2019. Pomimo tego, iż badanie takie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES, producenta systemów informatycznych dla sektora bankowego i przedsiębiorstw, obliguje firmę do stosowania podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej.

Systemy HEUTHES pracują obecnie w banku PEKAO S.A. (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Dwa zrzeszenia tworzą w Polsce bank BPS S.A. i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych) oraz bank SGB-BANK S.A. i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych). Rozwiązania firmy pracują także w DnB Bank Polska S.A. i Volkswagen Bank GmbH oraz w wielu firmach z sektora MSP.

HEUTHES w 2018 roku stale prowadził prace badawczo-rozwojowe i wdrażał kolejne rozwiązania, które przyczyniają się do zwiększenia komfortu pracy użytkowników systemów chmurowych. Dzięki temu systemy firmy HEUTHES stale absorbują najnowsze technologie informatyczne, takie jak np. Blockchain.

Prace rozwojowe firmy w zakresie podniesienia wydajności koncentrowały się m.in. na wdrożeniu nowej wersji 5.0 serwera aplikacyjnego HDB, który wraz z językiem programowania HDB stanowi podstawę wszystkich systemów firmy w technologii Client-Web-Server i pracujących w przeglądarkach internetowych. W najnowszym HDB wprowadzono środowisko Java 11 i nową wersję technologii Bifilar Client-Web-Server, a także obsługę protokołu TLS 1.3, który jest w tej chwili obsługiwany przez najnowsze wersje przeglądarek Chrome i Firefox.

HEUTHES rozbudował także swój ośrodek Data Center, gdzie udostępnił nową platformę sprzętową dla serwerów chmurowego systemu ISOF. W porównaniu do poprzednio stosowanych, po raz pierwszy we wszystkich serwerach pojawiły się dedykowane dla centrów danych dyski SSD z interfejsem SAS 12G, co przyczyniło się do znacznego przyspieszenia przetwarzania danych w ISOF. Jednocześnie wymieniono na nowe kontrolery RAID i zoptymalizowano oprogramowanie dopasowując je do nowej platformy. Do przyspieszenia inwestycji w to nowe rozwiązanie sprzętowe skłoniła firmę HEUTHES rosnąca liczba użytkowników.

Najnowszym osiągnięciem jest wdrożenie własnej technologii HEUTHES Blockchain Security Module. ISOF-ERP został tym samym pierwszym na rynku systemem dla firm i banków z technologią Blockchain. Ponadto w systemie ISOF wprowadzono między innymi obsługę geolokalizacji, rozbudowę zagadnień e-commerce, w tym integrację z popularnymi sklepami internetowymi IdoSell Shop oraz Shoper, a także tablice Kanban, płatności Split Payment i wsparcie zagadnień RODO.

W Google Play udostępniono nową aplikację Mobilny ISOF, która służy do uruchomienia systemu ISOF-ERP na urządzeniach mobilnych z Androidem oraz do instalowania certyfikatu cyfrowego umożliwiającego dostęp do komercyjnej wersji systemu.

W 2018 roku rozpoczęła także prace, powołana przez Zarząd firmy HEUTHES 8-osobowa Rada Naukowa. W skład Rady wchodzą osoby ze stopniem naukowym doktora, doktora habilitowanego, tytułem naukowym profesora oraz absolwenci studiów podyplomowych Master of Business Administration.

W ramach rozwiązań bankowych firma prowadziła intensywne prace badawczo-rozwojowe w zakresie umożliwienia bankom obsługi dyrektywy PSD2, płatności BLIK i technologii Blockchain. HEUTHES wprowadził także, na rynek rozwiązań bankowych, nowy system MULTICENTAUR-DMS. Dzięki niemu banki i inne firmy z branży finansowej mogą zdecydowanie ograniczyć wytwarzanie dokumentacji papierowej w obszarze współpracy z klientem, obsługi wewnętrznych procedur związanych z własną działalnością, a także w zakresie związanym z systemami księgowymi i powstającymi przy ich obsłudze potwierdzeniami, wydrukami i raportami. System ten został zintegrowany z technologią Blockchain, która zapewnia tzw. trwałość zapisu (nośnik trwały), a także nienaruszalność treści i niezaprzeczalność pochodzenia.

Jesteśmy zadowoleni z osiągnięć biznesowych i badawczo-rozwojowych w 2018 r. Na 2019 rok HEUTHES zaplanował jeszcze większą dynamikę w obszarze badań i rozwoju uwzględniając ulgę podatkową Innovation Box” - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu.

31 grudnia 2018

Rozbudowa funkcji geolokalizacji w ISOF-ERP

Firma HEUTHES planuje wdrożenie rozbudowanej odsłony geolokalizacji w wersji 19.0.4 systemu ISOF-ERP. Obecnie geolokalizacja jest obsługiwana przy logowaniu i wylogowywaniu z aplikacji. Dotyczy to zarówno mobilnej pracy na smartfonach i tabletach, jak i na komputerach stacjonarnych. Podgląd zdarzeń jest przedstawiany na mapie, udostępnionej przez integrację z OpenStreetMap (pisaliśmy o tym w newsie z 19.10.2018).

Geolokalizacja w ISOF

HEUTHES pracuje nad włączeniem rozbudowanych funkcji geolokalizacji w poszczególnych modułach systemu. W pierwszej kolejności przewidywane jest udostępnienie możliwości raportowania położenia Klientów w module Zarządzanie Kontrahentami. Następnie, w CRM Aktywności będzie możliwość wskazania np. miejsca spotkania z wywołaniem trasy dojazdu. W dalszej kolejności, w module CRM Serwisowy będzie można zarejestrować położenie na mapie serwisowanego urządzenia albo miejsca w którym należy przeprowadzić działania serwisowe. W obydwu powyższych modułach CRM zostanie udostępniona możliwość zaplanowania trasy. Także w funkcji Dystrybucji, w module Magazyn wprowadzona będzie taka możliwość. HEUTHES rozważa w dalszej kolejności integrację aplikacji na Androidzie Mobilny ISOF z aplikacją Android Auto.

Poszczególne rozwiązania będą udostępniane sukcesywnie, w kolejnych wersjach systemu, w pierwszej połowie 2019 r. Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu.

28 grudnia 2018

ISOF-ERP pierwszym na rynku systemem dla firm i banków z technologią Blockchain

Firma HEUTHES jeszcze w 2018 r. udostępniła swoim Klientom do testowania system ISOF-ERP ściśle zintegrowany z technologią Blockchain.

Nowa rozwiązanie zostanie udostępniana w postaci HEUTHES Blockchain Security Module. Udostępnienie licencji Klientom będzie następowało poprzez włączenie opcji systemowej w ISOF-ERP i wygenerowanie pierwszego wpisu z użyciem kwalifikowanego podpisu cyfrowego za pomocą kolejnej technologii HEUTHES pod nazwą Bifilar Client-Web-Server.

HEUTHES używał technologii Blockchain od lat 90-tych XX wieku stosując ją do porównywania danych przy przenoszeniu starych systemów bankowych do swoich nowych rozwiązań. Od początku XXI wieku w systemie ISOF-ERP znajduje się funkcja do porównywania zawartości systemu ERP, z kopią bezpieczeństwa w ośrodku zapasowym lub na nośniku trwałym, oparta o mechanizmy łańcuchów blokowych i kolejną technologię HEUTHES pod nazwą R2O.

W nowej wersji 19.0.4 systemu ISOF-ERP, która ukaże się w styczniu 2019 r., a którą firma już zamieściła na serwerach wersji demonstracyjnych, technologia Blockchain jest zarówno w samym jądrze systemu ERP, jak i w poszczególnych modułach. Dzięki temu w systemie ISOF-DMS, a także MC-DMS możliwe jest dodawanie do łańcucha dowolnych dokumentów elektronicznych celem zabezpieczenia, a także potwierdzenia autentyczności i oryginalności pochodzenia. W przypadku plików PDF można zabezpieczać dokument zarówno pieczęcią cyfrową, podpisem cyfrowym, jak i technologią Blockchain z opcjonalnym dodaniem na końcu, dodatkowej strony z informacjami o Blockchain i kodami QR do aplikacji na telefony komórkowe i linkami do CRM Serwisowego i CRM Dokumentowego gdzie można zweryfikować posiadaczy dokumentu.

W systemach bankowych, oprócz dokumentów elektronicznych, dzięki technologii WIMI możliwe jest zabezpieczenie łańcuchem blokowym dowolnych raportów systemów bankowych, przesłanych do archiwum MC-DMS, co spełnia wymagania nadzoru bankowego w zakresie tzw. nośnika trwałego.

Dokumenty wysłane do kontrahentów użytkowników systemów HEUTHES mogą być weryfikowane w internetowych portalach B2B HEUTHES: Dokumentowym, Zamówieniowym i Serwisowym.

Jak już wcześniej pisaliśmy (aktualności z 21.9.2018 i 19.3.2018) unikalną cechą rozwiązania HEUTHES jest mechanizm tzw. „szekli” (ang. shackle), która łączy główny łańcuch blokowy z łańcuchami podrzędnymi lub innymi łańcuchami zewnętrznymi oraz mechanizm tzw. „kolii” (ang. necklace) pozwalający na reakcję na błędy w ogniwach łańcucha (np. błąd operatora w zabezpieczonym pliku).

HEUTHES po wdrożeniu mechanizmu Blockchain w systemach ISOF-ERP i MC-DMS w 2019 roku, planuje wdrożenie analogicznych mechanizmów w swoich systemach bankowych MULTICENTAUR PAYMENT HUB i GRYFCARD.

24 grudnia 2018

Życzenia Świąteczne04 grudnia 2018

HEUTHES na konferencji „Wielokanałowa komunikacja z klientem a wzrost efektywności sprzedaży”

Zapraszamy do udziału w konferencji „Wielokanałowa komunikacja z klientem a wzrost efektywności sprzedaży ”, która odbędzie się 4.12.2018 r. w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” SA (sala A, piętro 1), ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

Obecnie kluczem do sukcesu jest poznanie swojego klienta. Korzyści z systemów CRM jest wiele. Jednak najważniejsze z nich to: realizacja pragnień klienta, zwiększenie sprzedaży, wzrost zysków firmy, zdobycie zaufania klientów, prestiż, realizacja potrzeb sprzedażowych i komunikacyjnych. Jak wybrać system dopasowany do Państwa potrzeb? Jak być o krok przed konkurencją?

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na prelekcję naszej firmy o godzinie 11:00, pt. „CRM oraz WORKFLOW w systemie ISOF-ERP, czyli niezbędne narzędzia do skutecznego zarządzania Klientami i firmą”. W jej trakcie będziecie Państwo mieli okazję przekonać się, że dopiero integracja funkcjonalności CRM z DMS/Workflow w systemie ISOF-ERP daje firmom skuteczne narzędzie do efektywnego pozyskiwania i zaspokajania potrzeb Klienta w obliczu CEX (Customer Experience).

Konferencja jest przeznaczona dla:
- Przedstawicieli Zarządu,
- Dyrektorów i Kierowników zarządzających działami: Marketingu, Sprzedaży, Handlowym, IT, BOK,
- Osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w firmie,
- Osób zajmujących się wdrożeniem systemów CRM w firmie.

Więcej informacji i rejestracja na stronie http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-15.

Zapraszamy!

03 grudnia 2018

HEUTHES w rankingu 57 największych firm IT dla sektora finansowego IT@BANK 2018

Podczas konferencji IT@BANK w Warszawie, zostały przyznane nagrody rankingu „Miesięcznika Finansowego BANK” dla najlepszych firm informatycznych działających na rzecz banków komercyjnych i spółdzielczych. Wyniki rankingu zostały opublikowane w najnowszym, listopadowym numerze 11/2018 cenionego w branży Miesięcznika Finansowego BANK.

W trzynastej edycji rankingu firm IT pracujących na potrzeby sektora finansowego firma HEUTHES została ujęta w 6 klasyfikacjach. W rankingu głównym IT@BANK 2018 skupiającym firmy informatyczne pracujące na potrzeby sektora finansowego i instytucji publicznych spółka HEUTHES zajęła wysokie 16. miejsce. W rankingu pozycji w sektorze dostawców dla banków spółdzielczych firma zajęła 10. miejsce. Z kolei 19. miejsce HEUTHES osiągnął w rankingu pozycji w sektorze finansowym, w rankingu dostawców oprogramowania zajęła 23. miejsce. W rankingu efektywności firma zajęła 8. miejsce, a 49. pozycję wśród firm o najwyższym potencjale rozwoju.

Ranking sporządzono na podstawie ankiet przygotowanych specjalnie przez finansistów oraz analityków rynku bankowego. Ocena punktowa uzyskana w rankingach to wypadkowa kilkunastu wskaźników dotyczących różnych obszarów działalności firmy w 2017 i w pierwszym półroczu 2018 r.

Warto zauważyć, że HEUTHES corocznie plasuje się na wysokich pozycjach w poszczególnych zestawieniach IT@BANK. Miejsca zajmowane przez HEUTHES w zestawieniach za lata 2008-2018 są wynikiem rozwijanej konsekwentnie od 1989 r. strategii rozwoju systemów informatycznych dla sektora finansowego w oparciu o własne, wysokozaawansowane technologie. Do najważniejszych należą CLIENT-WEB-SERVER, HDB i INFOSTRADA BANKOWA. Główne systemy informatyczne firmy to MULTICENTAUR PAYMENT HUB, GRYFCARD, GRYFBANK, ISOF-WORKFLOW oraz ISOF-ERP.

Systemy firmy pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych (bank BPS SA i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa) obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Rozwiązania HEUTHES pracują także w DnB Bank Polska SA i Volkswagen Bank GmbH oraz w wielu firmach z sektora MSP.

Zobacz inne nagrody firmy HEUTHES.

19 listopada 2018

HEUTHES na konferencji "Uczelnia na miarę potrzeb"

Zapraszamy do udziału w konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się 21.11.2018 r. w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” SA, ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

Na konferencji poruszane będą tematy dotyczące szkolnictwa wyższego w kontekście rosnących wymagań rynkowych, które stawiają władze uczelni przed nowymi wyzwaniami. Główne obszary tematyczne konferencji to: kreowanie wizerunku uczelni wyższej oraz najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią.

Główni adresaci konferencji to przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych: Rektorzy, Kanclerze, Dziekani, Dyrektorzy i Kierownicy poszczególnych działów.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na prelekcję naszej firmy o godzinie 11:20, pt. System ISOF-WORKFLOW do obsługi szkół wyższych i Projekt „ISOF dla Uczelni” dla dydaktyków i studentów.

W trakcie prelekcji zostanie pokazane jak praktycznie wykorzystać ISOF-WORKFLOW do: obsługi prowadzonych przez Uczelnię spraw pracowników i studentów, przetargów i zamówień, rejestracji zadań i czasu pracy, obsługi zastępstw i delegacji, tworzenia Tablic Wyników i Tablic Kanban, obsługi zagadnień RODO i podpisu cyfrowego, a także blockchain.

Przedstawiony zostanie także ogólnopolski projekt „ISOF dla Uczelni”, którego założeniem jest przygotowanie studentów do pracy z wykorzystaniem informatycznych systemów zarządzania klasy ERP. Zajęcia odbywają się w ramach „wirtualnej firmy”. Studenci mogą pod kontrolą wykładowcy zaliczyć egzaminy i otrzymać w ramach zajęć akademickich na Uczelni Certyfikaty potwierdzające znajomość zagadnień ERP.

Więcej informacji i rejestracja na stronie http://pirbinstytut.pl/index.php/uczelnia-na-miare-potrzeb-21-11-2018.

Zapraszamy!

27 października 2018

Nowa wersja 19.0.3 systemu ISOF

Firma HEUTHES udostępni klientom nową, rozbudowaną wersję 19.0.3 systemu ISOF. Zmiany objęły obsługę geolokalizacji. Nowe funkcjonalności wprowadzono również w modułach: Kasa-Bank, Kadry-Płace, Kontrahenci, Tablice Kanban i CRM Aktywności. Aktualizacja obejmuje także kolejne usprawnienia w pracy w mobilnym interfejsie systemu oraz integrację z IdoSell Shop®.

System ISOF został rozbudowany o obsługę geolokalizacji przy logowaniu i wylogowywaniu z systemu (pisaliśmy o tym w newsie z 19.10.2018). Podgląd zdarzeń został przedstawiony na mapie udostępnionej przez integrację z OpenStreetMap. Firma planuje, że w najbliższej przyszłości do geolokalizacji zostaną dołączone kolejne moduły. W pierwszej kolejności Aktywności CRM oraz CRM Serwisowy.

W module Kasa-Bank zmodyfikowano Rozrachunki. Dla raportów należności i zobowiązań dodatkowo dostępny jest typ raportu „Zbiorczy”. W tym wariancie raport pokazuje tylko podsumowanie należności ogółem.

Wprowadzono usprawnienie procesu obsługi wniosku urlopowego stworzonego za pomocą Formularzy i Obiegów w module zarządzania dokumentami elekronicznymi DMS. Zatwierdzenie wniosku urlopowego w DMS automatycznie rejestruje odpowiednie zdarzenia w module Kadry-Płace, z jednoczesną aktualizacją bilansu urlopowego i listy płac. Upraszcza to procedurę przyznania i obsługi wniosków urlopowych. Zastąpienie papieru formularzami elektronicznymi z dopasowanym dla danego stanowiska obiegiem, znacznie przyśpiesza procedowanie i obniża koszty w każdej małej, średniej i dużej firmie.

W Kartotece Kontrahentów dodano możliwość edycji wielu wpisów na liście cen indywidualnych. Zaznaczenie wielu wierszy jest możliwe z użyciem klawiszy „Ctrl” i „Shift”. Funkcjonalność pozwala na zmianę dat rozpoczęcia, zakończenia obowiązywania cen oraz na zmianę wartości wybranych pozycji. Dodatkowo wprowadzono pola umożliwiające oznaczenie kontrahenta jako cel, nadawcę Split Payment. Proces wyboru i zarządzania miastami w adresach kontrahentów wzbogacono o funkcję „autocomplete”. Wprowadzono także możliwość ustawienia domyślnego typu ceny na typ kontrahenta.

Wprowadzono integrację z popularnym sklepem internetowym IdoSell Shop®, która umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy systemami. Możliwy jest zarówno eksport towarów z ISOF do bazy produktów sklepu, jak i import do ISOF zamówień ze sklepu IdoSell Shop® z synchronizacją stanów magazynowych.

W Tablicach Kanban wprowadzono raport zmian za pomocą wizualizacji UML. Uwzględnia on zmiany stanów kart, autora zmian, edycję kart, a także tworzenie i usuwanie kart.

W mobilnym interfejsie CRM Aktywności w nowej Aktywności wprowadzono opcję dodawania załączników dostępnych na urządzeniu mobilnym: nagrania rozmów, filmy, zdjęcia z aparatu fotograficznego smatfona itp. Warto przypomnieć, że aplikacja „Mobilny ISOF” jest dostępna do pobrania w Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.heuthes.isof).

Pod kątem systemu ISOF na urządzeniach mobilnych wprowadzono także kolejne usprawnienia w zakresie obsługi i wyświetlania Kartotek oraz zgłoszeń w CRM Serwisowym, a także formularzy DMS. Z kolei w ramach obsługi poczty elektronicznej wprowadzono ergonomiczną obsługę bez menu kontekstowego.

W Bazie marketingowej modułu CRM Marketingowy została dodana opcja przeglądania Projektów modułu CRM Portfolio danego klienta.

Wersja 19.0.3 została już udostępniona na wersji demo systemu ISOF oraz w demach dedykowanych przynależnych klientom gdzie mogą się zapoznać z nowościami. HEUTHES przewiduje iż wdrożenie systemu u Klientów nastąpi do końca października.

Jeszcze w tym roku planowana jest wersja 19.0.4 w której zawarte będą głównie zmiany dotyczące nowych regulacji prawnych obowiązujących od 2019 r.

Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu.

25 października 2018

Nowa wersja technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER

Firma HEUTHES prowadzi prace nad rozwojem własnej technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER będącej warstwą pośredniczącą pomiędzy systemami firmy a urządzeniami lokalnymi. Proces jest powiązany z rozbudową systemu CAK (Centrum Autoryzacji Kluczy) do certyfikacji kluczy kryptograficznych w ISOF. Wprowadzona zostanie nowa wersja aplikacji, która ułatwi użytkownikom wystawianie żądań certyfikatu i wczytywanie kluczy na urządzeniach mobilnych.

Dzięki nowemu serwerowi aplikacyjnemu HDB 5.0 wprowadzono również wzmocnienie poufności plików PDF poprzez ich zaszyfrowanie oraz możliwość podpisywania kwalifikowanym kluczem cyfrowym tych zaszyfrowanych plików.

„Technologia BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER jest wykorzystywana m.in. przy obsłudze podpisów elektronicznych kwalifikowanych i niekwalifikowanych, drukarek fiskalnych, drukarek igłowych, czytników kodów kreskowych oraz szyfrowaniu plików i ich podpisywaniu. Nowe rozwiązanie jest łatwe w obsłudze i transparentne dla użytkowników naszych systemów” - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

23 października 2018

Nowy serwer aplikacyjny HDB 5.0

HEUTHES prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie rozbudowy własnego serwera aplikacyjnego HDB, który wraz z językiem programowania HDB, stanowi podstawę wszystkich systemów firmy w technologii Client-Web-Server i pracujących w przeglądarkach internetowych.

Nowa wersja HDB 5.0 zostanie rozbudowana o szereg rozwiązań. Główny nacisk położono na wprowadzenie zabezpieczeń blockchain, które wkrótce będą dostępne w systemach firmy dzięki technologii HEUTHES Blockchain Security Module. Wprowadzono także obsługę protokołu TLS 1.3, który jest w tej chwili obsługiwany przez najnowsze wersje przeglądarek Chrome i Firefox. W nowym HDB wprowadzono również wzmocnienie poufności plików PDF poprzez ich zaszyfrowanie oraz możliwość podpisywania cyfrowego zaszyfrowanych plików. Ważne jest również wdrożenie nowego środowiska Java 11, a także nowej wersji technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER.

Nowe rozwiązanie HDB 5.0 zapewnia wzrost wydajności i bezpieczeństwa aplikacji oraz ułatwia pracę programistów HEUTHES.

19 października 2018

Nowa funkcja Geolokalizacji w ISOF 19.0.3

System ISOF został rozbudowany o obsługę geolokalizacji przy logowaniu i wylogowywaniu z systemu. Dotyczy to zarówno mobilnej pracy na smartfonach i tabletach, jak i na komputerach stacjonarnych. W praktyce oznacza to, że zapis informacji o lokalizacji dokonywany jest w systemie w wariancie dokładnym lub przybliżonym. Dokładne określenie pozycji jest związane z wykorzystywaniem odbiornika GPS wbudowanego w smartfony i tablety. W przypadku utraty lub braku sygnału GPS określenie położenia następuje w oparciu o lokalizację stacji bazowych operatorów sieci komórkowych. W pozostałych przypadkach położenie jest określane w sposób przybliżony, na bazie adresu IP urządzenia, którym użytkownik systemu ISOF podłączony jest do Internetu. Każdy użytkownik systemu ISOF może mieć indywidualne ustawienie czy rejestrować lokalizację czy nie.

Raport geolokalizacji w ISOF

Podgląd zdarzeń został przedstawiony na mapie udostępnionej przez integrację z OpenStreetMap. W najbliższej przyszłości do geolokalizacji zostaną dołączone kolejne moduły. W pierwszej kolejności Aktywności CRM oraz CRM Serwisowy.

HEUTHES przewiduje iż wdrożenie nowej funkcjonalności u Klientów nastąpi do końca bieżącego roku. Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu.

21 września 2018

Nowy HEUTHES Blockchain Security Module w rozwiązaniach dla banków i firm

Firma HEUTHES kończy prace nad modułem HEUTHES Blockchain Security Module (HBSM). Pierwsza implementacja tego rozwiązania będzie miała miejsce w systemie ISOF-ERP dla firm oraz ISOF-WORKFLOW dla banków i firm. Wdrożenie będzie obejmowało zabezpieczanie dokumentów przy pomocy technologii HBSM (pisaliśmy o tym w newsie z 19.3.2018), tak aby można było uzyskać status kopii bezpieczeństwa dokumentów elektronicznych na trwałym nośniku informacji.

Technologia ta jest obecnie wdrażana również w systemie MULTICENTAUR-DMS, będącym specjalizowaną odmianą ISOF-WORKFLOW dla banków. MULTICENTAUR-DMS zdecydowanie ogranicza wytwarzanie dokumentacji papierowej w obszarze współpracy z klientem oraz obsługi wewnętrznych procedur związanych z własną działalnością, a także w zakresie związanym z systemami księgowymi i powstającymi przy ich obsłudze potwierdzeniami, wydrukami i raportami. Dzięki nowej technologii raporty te są opatrzone sygnaturą cyfrową blockchain, którą można sprawdzać, weryfikując tym samym autentyczność co do zawartości i czasu wykonania raportu.

System MULTICENTAUR-DMS wspiera w bankach kompletny cykl życia dokumentów od ich tworzenia np. z zapisanych szablonów, poprzez ich obsługę w obszarach roboczych i obiegach zgodnych z procesami biznesowymi, a skończywszy na długoterminowej archiwizacji i finalnej bezpiecznej utylizacji. Ponadto, dzięki możliwości integracji z infrastrukturą IT banku, zarchiwizowane dokumenty mogą być z jednego miejsca pozyskiwane i odczytywane przez inne aplikacje bankowe, za sprawą VIMI - oryginalnej technologii HEUTHES. VIMI, polega na tym, że użytkownik w banku wykorzystując przeglądarkę WWW i mechanizm jednokrotnego logowania do jednego systemu informatycznego, może korzystać z danych z innych bankowych systemów chmurowych, z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa.

MULTICENTAUR-DMS umożliwia m.in. aby wybrane wydruki czy raporty tworzone w systemie bankowym były automatycznie zapisywane w dedykowanym e-Archiwum i opatrywane pieczęcią cyfrową oraz sygnaturą blockchain, które zapewniają ich niezmienność i niezaprzeczalność pochodzenia. W przypadku gdy dokument bankowy powinien posiadać podpisy osób go sporządzających i zatwierdzających może zostać opatrzony wieloma podpisami elektronicznymi. Dzięki takiemu podejściu kompletna dokumentacja danego procesu jest archiwizowana elektronicznie. Przynosi to znaczne oszczędności przy jej wytwarzaniu, przechowywaniu i udostępnianiu w przypadku kontroli lub konieczności ponownej weryfikacji.

„Według analiz przeprowadzonych przez HEUTHES, wdrożenie systemu MULTICENTAUR-DMS w bankowości wprowadza eliminację zbędnego papieru i w zamian za utrzymanie rozwiązania informatycznego, daje oszczędności około 50% kosztów ponoszonych przez bank na obsługę dokumentacji papierowej” - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

Dzięki zaawansowanej technologii opracowanej przez HEUTHES i zaimplementowanej również w bazie danych uzyskano bardzo dużą wydajność całego procesu obsługi blockchain. Proces tworzenia sygnatur blockchain musi prawidłowo obsługiwać kolejność zdarzeń i być odporny na masowe przetwarzanie równoległe wielu transakcji. Proces wyliczania sygnatur blockchain obejmuje bowiem wersje bieżące i historyczne dokumentów tworzone w środowisku rozproszonym.

Obok archiwizacji raportów wewnętrznych w środowisku bankowym, blockchain znajduje duże zastosowanie w komunikacji z klientami banku, w zakresie dystrybucji dokumentów elektronicznych z wyciągami, nowymi cennikami usług oraz nowymi wersjami regulaminów. Klienci banku mogą mieć dostęp do początkowych wersji dokumentu w trakcie całego okresu trwania umowy, mając pewność, że treść nie została zmodyfikowana.

Obok repozytorium dokumentów MULTICENTAUR-DMS w środowisku bankowym, technologia HBSM stanowi doskonałe uzupełnienie systemu corporate banking MULTICENTAUR-ISOF, do wymiany dokumentów z klientami. Dokumenty dla partnerów i klientów banku mogą być udostępniane przez portal dokumentowy, w którym mogą oni weryfikować spójność, autentyczność pochodzenia i czasu utworzenia za pomocą sygnatury blockchain lub poprzez bezpośredni odnośnik URL.

Równolegle HEUTHES opracował aplikację na telefony komórkowe, która może weryfikować poprawność sygnatury blockchain dokumentu na podstawie zawartego w nim kodu QR.

W październiku 2018 r. nowa technologia zostanie udostępniona w powyższych rozwiązaniach do testów przez użytkowników.

Unikalnym, autorskim rozwiązaniem, w które wyposażony jest HEUTHES Blockchain Security Module jest obiekt nazwany „szekla” (ang. shackle), który pozwala łączyć technologię HEUTHES z innymi rozwiązaniami blockchain m.in. z oferowanymi przez KIR. „Szekla” w praktyce pozwala łączyć różne łańcuchy bloków między sobą oraz pozwala je skracać, np. przy archiwizacji danych. „Szekle” wykorzystują zaawansowane mechanizmy kryptografii asymetrycznej. Kolejną unikalną cechą rozwiązania HBSM jest to, że HEUTHES traktuje blockchain jako informację o dowolnej, a nie tylko jednokierunkowej strukturze. Zakłada przy tym, że blockchain może mieć dowolną strukturę drzewiastą i sieciową z możliwością powiązania wielu różnych struktur ze sobą.

Wdrożenie technologii HBSC spowoduje, ze rozwiązania oferowane przez HEUTHES: ISOF-ERP, ISOF-WORKFLOW, MULTICENTAUR-DMS, MULTICENTAUR-ISOF będą jednymi z pierwszych na światowym rynku, które zawierają zaawansowane rozwiązania do zarządzania dokumentami elektronicznymi i obiegami, z jednoczesną obsługą nowoczesnej technologii blockchain, uzupełnioną o technologię VIMI.

Warto przypomnieć, że system MULTICENTAUR-DMS uzyskał tytuł Rekomendacja w Konkursie Hit Roku 2018 dla Instytucji Finansowych, organizowanym przez Gazetę Bankową.

12 września 2018

HEUTHES na konferencji "VIII LAW SUMMIT"

Zapraszamy do udziału w konferencji "VIII LAW SUMMIT", która odbędzie się 12.09.2018 r. w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” SA, ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

Na konferencji poruszane będą tematy z zakresu nowych technologii usprawniających funkcjonowanie kancelarii prawniczej oraz marketingu i sprzedaży usług prawniczych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na prelekcję pt. "Jak efektywnie zapanować w kancelariach prawniczych nad procesami biznesowymi i obiegami dokumentów za pomocą ISOF-WORKFLOW" o godz. 12.15, którą wygłosi Marek Paszkowski, Zastępca Dyrektora Handlowego, HEUTHES.

W trakcie prelekcji zostanie pokazane jak praktycznie wykorzystać ISOF-WORKFLOW do: obsługi repetytorium prowadzonych spraw i Klientów, e-formularzy i e-dokumentów, efektywnej pracy grupowej, komunikacji i budowania relacji z Klientami, tworzenia Tablic Wyników, rejestracji zadań i czasu pracy, obsługi zastępstw, delegacji i aktywności prawników, fakturowania Klientów, obsługi podpisu cyfrowego i pieczęci cyfrowej, a także zagadnień RODO oraz tworzenia rozbudowanych raportów.

Więcej informacji i rejestracja na stronie http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-law-viii.

Zachęcamy do rejestracji do udziału w tym wydarzeniu!

4 września 2018

Nowa aplikacja Mobilny ISOF w Google Play

Firma HEUTHES udostępniła w Google Play nową aplikację Mobilny ISOF. Służy ona do uruchomienia systemu ISOF-ERP na urządzeniach mobilnych z Androidem oraz do instalowania certyfikatu cyfrowego umożliwiającego dostęp do komercyjnej wersji systemu.

Ponadto, nowa aplikacja umożliwia także zapoznanie się przyszłych użytkowników z ISOF-ERP poprzez pracę z wersją demonstracyjną systemu, która nie wymaga certyfikatu.

Menu Mobilny ISOF
Pulpit ISOF-ERP
Menu ISOF-ERP

Aplikacja Mobilny ISOF odczytuje parametry smartfonów lub tabletów i dopasowuje interfejs systemu do stosunkowo niewielkiego ekranu tych urządzeń i obsługi dotykowej. Poruszanie się po modułach systemu następuje z wykorzystaniem ikon na pulpicie głównym oraz za pomocą menu mobilnego uruchamianego poprzez tzw. „hamburger” (trzy poziome kreski ustawione blisko siebie).

Wśród wszystkich modułów systemu ISOF, na potrzeby aplikacji Mobilny ISOF całkowicie przebudowano moduł CRM Aktywności. Wersja mobilna umożliwia podgląd, edycję i dodawanie nowej Aktywności, wyświetlanie Aktywności w postaci listy, z zaawansowanym filtrem wyszukiwania, obsługą notatek oraz możliwością wywoływania połączenia telefonicznego do kontrahenta powiązanego z wybraną Aktywnością, również w trybie telekonferencji. Wybór powiązanego z Aktywnością kontrahenta następuje przy wykorzystaniu mechanizmu autosugestii z automatycznym wyborem. Szablony filtrów zapisują ulubione ustawienia generowanej listy.

CRM Aktywności: Aktywność, filtr Aktywności, lista Aktywności

W ramach dostosowania pozostałych modułów systemu do pracy na urządzeniach mobilnych wprowadzono m.in. zmiany w paskach narzędziowych oraz filtrach poszczególnych modułów.

Moduły CRM Aktywności i Zamówienia od klienta na smartfonie mogą stanowić podstawowy zestaw funkcji ISOF-ERP wykorzystywanych w praktyce przez sprzedawców i przedstawicieli handlowych ułatwiając prowadzenie tzw. presellingu i vansellingu.

ISOF-POS: paragon
Lista Zamówień od klienta

Już od kilku lat można pracować w systemie ISOF-ERP na tablecie (pisaliśmy o tym w newsie z 8.4.2014). Prace nad dopasowaniem systemu do smartfonów zostały podjęte z jednej strony w wyniku wsłuchiwania się w potrzeby użytkowników, z drugiej jako odpowiedź na coraz doskonalsze rozwiązania i popularność nowych telefonów.

Nową aplikację można pobrać ze sklepu Google Play i zainstalować bezpłatnie. Aby ją odszukać wystarczy w Google Play wpisać nazwę „Mobilny ISOF” lub „HEUTHES”. Po uruchomieniu aplikacji można uruchomić wersję demonstracyjną systemu ISOF-ERP. Instrukcja jak uruchomić demo systemu znajduje się w dokumencie PDF Mobilny ISOF (do pobrania tutaj)

ISOF-ERP to zaawansowany systemem zapewniający pełną obsługę małych, średnich i dużych firm. Wspiera wszystkie potrzeby i obszary biznesowe przedsiębiorstw tj.: Zamówienia, Sprzedaż, Magazyn, CRM, DMS, Rachunkowość, Produkcję, Logistykę, Portale B2B i wiele innych.

Więcej informacji na stronie www.isof.pl/p_mobilny.hdb.

6 sierpnia 2018

Nowa wersja 19.0.2 systemu ISOF

Firma HEUTHES udostępni klientom nową, rozbudowaną wersję 19.0.2 systemu ISOF. Zmiany objęły udoskonalenie responsywnego interfejsu systemu oraz sprzęgu ze sklepem internetowym Shoper®, a także wprowadzenie w kolejnych modułach mechanizmu Autosugestii. Nowe funkcjonalności wprowadzono również w modułach: Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, DMS i CRM Serwisowy.

W ramach prac nad dostosowaniem systemu do pracy na urządzeniach mobilnych wprowadzono zmiany w paskach narzędziowych oraz filtrach poszczególnych modułów.

W systemie zmieniono mechanizm wymiany danych ze sklepem internetowym Shoper®. Import zamówień, eksport kartotek towarowych oraz synchronizacja stanów magazynowych pozwala obecnie na wymianę nieograniczonej liczby zapisów. Dodano również możliwość automatycznej synchronizacji danych.

Dodano mechanizm Autosugestii w kolejnych modułach: CRM Serwisowy, CRM Zadaniowy, CRM Portfolio, Centrum Dowodzenia, DMS, Produkcja i Administracja.

W Sprzedaży, dla krajowego dokumentu sprzedaży dodano oddzielną konfigurację wydruku tekstowego dla drukarek igłowych. Zmieniono także opisy pól na wydrukach dokumentu sprzedaży.

W Zakupach wprowadzono automatyczne ustawianie domyślnej formy płatności z danych kontrahenta podczas rejestracji dokumentów zakupowych.

W Magazynie dodano nowe kolumny do raportów Stany magazynowe i Historia stanów, a także wprowadzono możliwość wydruku spisów z natury z poziomu podglądu inwentaryzacji.

Przy wysyłaniu poczty e-mail do kontrahenta dodano możliwość sprawdzenia posiadania odpowiedniej zgody.

W CRM Serwisowy i Portalu Serwisowym dodano obsługę pola Priorytet, które może przyjmować różne wartości.

Wersja 19.0.2 została już udostępniona na wersji demo systemu ISOF oraz w demach dedykowanych przynależnych klientom gdzie mogą się zapoznać z nowościami. HEUTHES przewiduje iż wdrożenie systemu u Klientów nastąpi w pierwszej dekadzie sierpnia.

Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu oraz klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji.

29 czerwca 2018

Split Payment w ISOF

Od 1 lipca 2018 r. wchodzi w życie zmiana w Ustawie o podatku od towarów i usług VAT. Wprowadza ona mechanizm podzielonej płatności (Split Payment). Nowe przepisy wpływają na sposób płatności za faktury VAT. Aktualizacja wersji 19.0.1 systemu ISOF udostępniona użytkownikom 26 czerwca 2018 zawiera mechanizmy umożliwiające wprowadzenie w firmie podzielonych płatności. W systemie utworzono nowy typ przelewu - Przelew VAT płatność podzielona oraz zapewniono możliwość masowego generowania przelewów Split Payment. Z mechanizmem podzielonych płatności jest także powiązane wprowadzone w systemie automatyczne monitorowanie statusu płatnika VAT przy wystawianiu faktur zakupowych.

Obecnie występują pewne problemy z niektórymi formatami rachunków home-bankingowych. Wraz z udostępnianiem przez kolejne banki tych specyfikacji zostaną one włączone w module Kasa-Bank do funkcji powiązanych z mechanizmem Split Payment.

Więcej informacji o Split Payment w ISOF na stronie www.isof.pl/p_rachunkowosc6.hdb

29 czerwca 2018

Rozbudowa ośrodka Data Center HEUTHES dla systemu ISOF

HEUTHES rozbudował swój ośrodek Data Center gdzie udostępnił nową platformę sprzętową dla serwerów chmurowego systemu ISOF. Rosnąca liczba użytkowników skłoniła firmę HEUTHES do przyspieszenia inwestycji w to nowe rozwiązanie sprzętowe.

W porównaniu do poprzednio stosowanych, po raz pierwszy we wszystkich serwerach pojawiły się dedykowane dla centrów danych dyski SSD z interfejsem SAS 12G, co przyczyniło się do znacznego przyspieszenia przetwarzania danych w ISOF. Jednocześnie wymieniono na nowe kontrolery RAID i zoptymalizowano oprogramowanie dopasowując je do nowej platformy.

HEUTHES do ciągłej rejestracji, analizy wydajności i optymalizacji parametrów pracy serwerów oraz aplikacji opartych na technologii CLIENT-WEB-SERVER wykorzystuje własną technologię PROAPERMAN (ang. Probabilistic Application Performance Management). W okresie testowania nowego rozwiązania, gdy serwery pracowały już w nowej architekturze, czas wystawienia faktury w ISOF obniżył się o 30%.

W systemie ISOF-PROFAP przeprowadzono także numeryczną ocenę prawdopodobieństwa awarii nowej architektury sprzętowej. Dla całego układu sprzętowego uzyskano jego charakterystykę numeryczną w postaci rozkładu gęstości prawdopodobieństwa awarii, wyrażoną przy pomocy współczynników AFR (ang. Annualized Failure Rates). W wyniku analizy zdecydowano o połączeniu dwu kart SSD w macierz RAID1, zamiast poprzedniego rozwiązania HDD w układzie RAID10 z tzw. dyskiem hot-spare.

Dyski pracują w technologii UNSYSTOR (ang. Unsymmetrical Storage) zwiększającej wydajność serwerów. Dzięki UNSYSTOR bazy danych pracują bezpośrednio na dyskach SSD w serwerze, a do serwerów zapasowych kierowana jest replikacja. Tym samym UNSYSTOR znacznie przyspiesza działanie aplikacji bazodanowych.

Zakończony właśnie przez HEUTHES pierwszy etap prac jest tylko początkiem większego procesu zmian. W najbliższym czasie planowany jest dalszy rozwój ośrodka i jego wyposażenie w dodatkowy serwer o wydajności o 40% większej niż obecne rozwiązania. Wpłynie to na wydajność i zwiększenie niezawodności, ale dla użytkowników systemu ISOF nie będzie miało tak widocznego efektu jak obecne uaktualnienia.

Wysiłek wkładany przez HEUTHES w prace badawczo-rozwojowe nad rozwojem architektury sprzętowej i sieciowej będzie miał duże znaczenie również dla systemów bankowych. Wszystkie nowe rozwiązania zostaną wdrożone także w tej grupie rozwiązań HEUTHES, w celu jeszcze lepszej optymalizacji w zakresie wydajności i niezawodności.

28 czerwca 2018

HEUTHES na obchodach 25-lecia Stowarzyszenia Amazonek „Agata”

HEUTHES uczestniczył w uroczystym spotkaniu z okazji obchodów 25-lecia Stowarzyszenia Kobiet Po Mastektomii „Agata”. Od 25 lat Amazonki pomagają innym pacjentom i wspierają się wzajemnie. Jest to największe liczebnie Stowarzyszenie osób po przebytej takiej samej chorobie. W szeregach szczecińskiego stowarzyszenia jest już ponad 200 pań, które wygrały walkę z rakiem piersi. Członkinie oprócz podstawowej rehabilitacji fizycznej i psychicznej znajdują również w Stowarzyszeniu wsparcie ze strony koleżanek i możliwość dalszego samorozwoju. Cel stowarzyszenia to pomoc pacjentkom, które walczą z rakiem. Amazonki starają się również przypominać zdrowym kobietom o profilaktycznych badań, bo tylko one dają szansę na wykrycie nowotworu we wczesnym etapie rozwoju, a co za tym idzie dają szanse na powrót do zdrowia.

HEUTHES jako firma świadoma społecznej odpowiedzialności biznesu od 2000 r. wspiera to prężnie działające stowarzyszenie, przekazując środki finansowe na jego statutową działalność, która skupia się przede wszystkim na fizycznej i psychicznej rehabilitacji kobiet, a także szeroko pojętej aktywności edukacyjnej, służącej profilaktyce.

„Gratulujemy Stowarzyszeniu „AGATA” zaszczytnego jubileuszu 25-lecia i życzymy wielu kolejnych sukcesów w prowadzeniu tak ważnej działalności. Obiecujemy, że będziemy nadal dokładać swoją skromną cegiełkę do szlachetnej idei stowarzyszenia.” – powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES.

26 czerwca 2018

Tablica Kanban

Kanban jest metodyką umożliwiającą organizację, planowanie i sterowanie pracą indywidualną i grupową. W ISOF, w układzie kolumnowym przedstawione są etykiety z działaniami planowanymi, trwającymi i wykonanymi. Metodą drag and drop można przenieść poszczególne etykiety do innego stanu. Jednocześnie w tle następują operacje na powiązanych dokumentach.

Tablica Kanban w ISOF

Tablice Kanban znajdują się w Obszarach Roboczych modułu DMS.

Kanban w systemie ISOF jest zintegrowany z grupą dokumentów obejmującą moduły (i odpowiednie funkcje systemu): CRM Aktywności (Aktywność), Sprzedaż/Zakupy (Faktura sprzedaży/zakupu), DMS (dowolne dokumenty elektroniczne np. Microsoft Excel i Word, PDF oraz Formularze ISOF), Kartoteka kontrahentów (Kontrahent), Oferty (Oferta), Portfolio (Projekt), CRM Zadaniowy (Zadanie), Zamówienia (Zamówienie od klienta), CRM Serwisowy (Zgłoszenie serwisowe), a także Produkcja (Zlecenie produkcyjne).

Obszary robocze w ISOF ułatwiają pracę grupową z dokumentami elektronicznymi. Wzbogacenie tej funkcjonalności o Kanban daje możliwość sterowania pracą operacyjną członków odpowiednich grup w firmie i pokazywanie statusu dokumentu i jego zmian oraz komentarzy.

15 czerwca 2018

29. Walne Zgromadzenie HEUTHES potwierdza dobrą sytuację finansową firmy

29. Walne Zgromadzenie HEUTHES przeanalizowało działalność firmy za 2017 rok po corocznym badaniu bilansu przeprowadzonym przez niezależną firmę audytorską. Pomimo tego, iż takie badanie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES, producenta systemów informatycznych dla sektora bankowego i przedsiębiorstw, obliguje firmę do stosowania od lat podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej. Na Walnym Zgromadzeniu Udziałowców HEUTHES zatwierdzono sprawozdanie Zarządu, a Prezesowi Zarządu Wojciechowi Grzybkowi udzielono absolutorium z wykonania pełnionych obowiązków.

Uznano, że sytuacja firmy, jej rentowność i perspektywy na kolejne lata są dobre. Sytuacja finansowa firmy jest niezmiennie stabilna od założenia w 1989 roku i przewidywalna w dłuższym okresie czasu.

Ofertę dla banków tworzą przede wszystkim systemy MULTICENTAUR, GRYFCARD oraz GRYFBANK. W ofercie dla przedsiębiorstw znajduje się rodzina systemów ISOF. Wśród nich czołowe miejsce zajmuje ISOF-ERP dla firm z sektora MSP oraz ISOF-WORKFLOW obsługujący zarządzanie dokumentami i obiegami elektronicznymi, ISOF-BIURA RACHUNKOWE dla biur rachunkowych i ich klientów, ISOF-START dla mikro i małych firm, a także ISOF-PROFAP umożliwiający ocenę numeryczną prawdopodobieństwa awarii systemów technicznych. Firma z jednej strony prowadzi duże projekty informatyczne, z drugiej intensywnie rozwija własne technologie wykorzystywane do budowy nowoczesnych systemów dla bankowości i firm.

Systemy HEUTHES pracują obecnie w banku PEKAO S.A. (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Dwa zrzeszenia tworzą w Polsce bank BPS S.A. i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych) oraz bank SGB-BANK S.A. i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych). HEUTHES współpracuje również z Volkswagen Bank Polska S.A., a także Polskim Bankiem Apeksowym S.A. Rozwiązania firmy od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska S.A. oraz w wielu firmach z sektora MSP.

W ostatnim czasie w firmie HEUTHES zainicjowała prace Rada Naukowa. Dotychczas Rady Naukowe pojawiały się w firmach wysokich technologii z innych branż. Rada Naukowa HEUTHES jest w sektorze IT jedną z pierwszych.

7 czerwca 2018

W firmie HEUTHES rozpoczęła prace Rada Naukowa

W firmie HEUTHES zebrała się po raz pierwszy, powołana przez Zarząd firmy, 8-osobowa Rada Naukowa. W skład Rady wchodzą osoby ze stopniem naukowym doktora, doktora habilitowanego, tytułem naukowym profesora oraz absolwenci studiów podyplomowych Master of Business Administration.

Rada Naukowa przyjęła regulamin dalszych prac, wybrała przewodniczącego i sekretarza oraz podjęła pierwsze uchwały.

Celem funkcjonowania Rady będzie opiniowanie programu bieżącej i strategicznej działalności badawczo-rozwojowej HEUTHES, a także przyjmowanie i dokonywanie oceny merytorycznej prac prowadzonych przez firmę w tym zakresie oraz ukierunkowanie prac badawczo-rozwojowych na przyszłość.

Rada będzie wspierała Prezesa Zarządu w zakresie prac naukowych, badawczych, rozwojowych i edukacyjnych prowadzonych w HEUTHES, jak również w zakresie metod i technologii produkcji systemów IT, wyboru narzędzi IT oraz formułowania wniosków dotyczących dalszych badań i rozwoju po realizacji projektów informatycznych.

Rada Naukowa będzie także pomagać rozwijać istniejące i tworzyć nowe technologie HEUTHES. Spółka w ciągu wielu lat stworzyła wiele zaawansowanych technologii informatycznych, które są wykorzystywane przy budowie systemów informatycznych dla banków i przedsiębiorstw. Do najważniejszych technologii należą:

 • BALANCED-CLIENT-SERVER (od 1989 r.),
 • CLIENT-WEB-SERVER (od 1995 r.),
 • PROAPERMAN (Probabilistic Application Performance Management, od 1995 r.),
 • HDB (od 1998 r.),
 • HDB CLOUD MONITOR (od 2000 r.),
 • MODRIBUSMAN (Model Driven Business Management, od 2005 r.),
 • KOBADIBUS (Knowledge Base Driven Information System, od 2007 r.),
 • R2O (Read Only Access To Replica, od 2011 r.),
 • RTAPU (Real Time Application Upgrade, od 2011 r.),
 • UNSYSTOR (Unsymmetrical Storage, od 2011 r.),
 • HDB ADS (Attacker Detection System, od 2012 r.),
 • PROFAP (Probabilistic Failure Prediction, od 2013 r.),
 • HEURISTICS PATTERN FINDER (od 2014 r.),
 • BIFILAR-CLIENT-WEB-SERVER (od 2016 r.),
 • CADABAT (Caching Access Data Base Table, od 2017 r.),
 • VIMI (Virtual User Identity Modules Cross Integration, od 2017 r.),
 • BLOCKCHAIN SECURITY MODULE (od 2018 r.).

Firma HEUTHES powstała w 1989 r. i od początku istnienia była zorientowana na produkcję oprogramowania i rozwój własnych, zaawansowanych technologii wykorzystywanych do budowy systemów informatycznych. Rada Naukowa powstaje na zbliżające się 30-lecie firmy jako wyraz pewnej dojrzałości w planowaniu strategicznym. Liczę na silne wsparcie Rady zarówno w bieżącej pracy, jak i w wyznaczaniu strategii rozwoju. Dotychczas Rady Naukowe pojawiały się w firmach wysokich technologii z innych branż. Rada Naukowa HEUTHES jest w sektorze IT jedną z pierwszych” – powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

5 czerwca 2018

Aktualizacja Regulaminu UZPI ISOF o zagadnienia RODO

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. udostępniamy zaktualizowany Regulamin Usług Zdalnego Przetwarzania Informacji (UZPI).

Uaktualniony Regulamin w formacie PDF jest do pobrania na stronie https://www.isof.pl/regulamin.

Plik PDF z Regulaminem został podpisany kwalifikowanym podpisem cyfrowym przez Prezesa Zarządu HEUTHES sp. o.o. i ma taką samą wartość prawną jak dokument z podpisem odręcznym.

Zmiany w Regulaminie dotyczą tylko i wyłącznie regulacji związanych z RODO i są zawarte w Rozdziale 15 „Powierzenie przetwarzania danych osobowych”.

Zgodnie z poprzednio obowiązującym Regulaminem UZPI zmiany Regulaminu są regulowane w punktach 21.2 i 21.10.

Regulamin UZPI jest integralną częścią umowy na świadczenie usług w ISOF. Z tego względu nie ma potrzeby zawierania dodatkowej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Nie wykluczamy, że Regulamin w przedmiotowym zakresie RODO może być jeszcze modyfikowany w miarę napływu informacji związanych z tymi regulacjami.

W przypadku wątpliwości bardzo prosimy o kontakt. Również nasz Dział Prawny chętnie służy bezpośrednią pomocą w tej kwestii.

23 maja 2018

Nowa wersja 19.0.1 systemu ISOF

Firma HEUTHES udostępni klientom nową, rozbudowaną wersję 19.0.1 systemu ISOF. W systemie wprowadzono wiele nowych funkcjonalności obejmujących m.in. moduł Kontrahentów, DMS, Zakupy, Sprzedaż, a także nowe, responsywne menu systemu.

W Kontrahentach wprowadzono zakładkę RODO. W zakładce można rejestrować dla firm i osób kontaktowych zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na przesyłanie informacji handlowych, zgody na kontakt bezpośredni, zgody jednorazowe, braki zgód, a także źródła pozyskania i uwagi do zgód.

Warto zauważyć, że w systemie ISOF funkcjonuje dziesięć rozwiązań, które pomagają w wypełnianiu zobowiązań wynikających z RODO, które obejmują:

 1. Rejestr zgód na przetwarzanie danych osobowych (zapewnia szybką identyfikację podmiotów i osób, którym udostępniono dane, datę tego udostępnienia, metodę uzyskania zgody lub jej wycofania).
 2. Rejestr upoważnień przetwarzania danych osobowych (umożliwia wdrożenie w firmie procesu nadawania pracownikom upoważnień do przetwarzania danych).
 3. Mechanizmy bezpiecznych haseł i bezpiecznego dostępu (umożliwiają spełnienie wymagań RODO w zakresie silnych haseł i dostępu z wysokim poziomem bezpieczeństwa).
 4. Rejestr naruszeń przetwarzania danych osobowych (umożliwia zarejestrowanie ewentualnego wycieku wrażliwych danych, gdy dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO).
 5. Pseudonimizację informacji (czyli mechanizm, który umożliwia zaszyfrowanie i tym samym wygodne zabezpieczenie danych).
 6. Rejestr metod i czasu pozyskania danych osobowych (czyli rejestr informacji o źródle i dacie pozyskania danych osobowych, do których firma uzyskuje dostęp).
 7. Rejestr działań operatorów systemu (umożliwia prowadzenie ewidencji wszystkich operacji, jakie dokonują operatorzy systemu w ramach przetwarzania danych osobowych).
 8. Definiowanie uprawnień dla operatorów (umożliwia ustalenie operatorom uprawnień dostępu do danych osobowych).
 9. Wgląd do danych osobowych (umożliwia wydruk danych dla osoby, której dane są przetwarzane).
 10. Blokowanie byłych pracowników (umożliwia ukrywanie na różnych formularzach wyboru danych osób, które nie są już pracownikami firmy).

W systemie wprowadzono nowy mechanizm autosugestii w module Zakupy oraz usprawniono ten sam mechanizm w module Sprzedaż.

Wprowadzono także responsywne menu systemu automatycznie dopasowujące się do różnorodnych rozdzielczości ekranów laptopów, tabletów i smartfonów. HEUTHES w ostatnim czasie zajął się usprawnieniem pracy w systemie ISOF na smartfonach i tabletach. W tym celu utworzono m.in. nowe wersje modułów CRM Aktywności i Zamówienia od klienta, dedykowane dla smartfonów, a także utworzono nową aplikację HEUTHES-CAK, którą można pobrać z Google Play, do generowania i certyfikowania kluczy kryptograficznych dostępu do systemu ISOF na platformie Android.

W tablicy Kanban, w module DMS, dodano możliwość kolorowania tła kart. Wcześniej można było oznaczać na kartach kolorem tzw. etykiety. Obecnie, w zależności od preferencji można stosować układ dwóch rożnych oznaczeń kolorystycznych na kartach Kanban. Kanban umożliwia organizację, planowanie i sterowanie pracą grupową. W ISOF, w układzie kolumnowym przedstawione są etykiety z działaniami planowanymi, trwającymi i wykonanymi. Metodą drag and drop można przenieść poszczególne etykiety do innego stanu. Jednocześnie w tle następują operacje na powiązanych dokumentach.

Wersja 19.0.1 została 22 maja udostępniona na wersji demo systemu ISOF oraz w demach dedykowanych przynależnych klientom gdzie mogą się zapoznać z nowościami. HEUTHES przewiduje iż wdrożenie systemy u Klientów nastąpi do końca bieżącego miesiąca.

Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu oraz klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji.

18 kwietnia 2018

HEUTHES na Konferencji r@bbIT

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą w firmie IT do odwiedzenia stoiska HEUTHES na największych w regionie Targach Pracy IT, 18.4.2018, w godz. 10.00-15.00, na Wydziale Informatyki ZUT, ul. Żołnierska 52 w Szczecinie!

W ramach konferencji r@bbIT odbędą się:

 • Targi Pracy branży IT - swoją ofertę zatrudnienia, staży oraz praktyk przedstawi 36 firm ze Szczecina i Polski
 • Ciekawe prezentacje o nowościach technologicznych i perspektywach rozwoju
 • Pokazy technologii
 • Warsztaty dla studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • Dni otwarte Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie
12 kwietnia 2018

Hit Roku 2018 dla ISOF-ERP i Rekomendacja 2018 dla MULTICENTAUR-DMS

System ISOF-ERP otrzymał od Gazety Bankowej nagrodę główną, tytuł Hit Roku 2018 w kategorii Przemysł 4.0 w 11. edycji konkursu technologicznego Hit Roku. W tym samym konkursie w kategorii Bankowość system MULTICENTAUR-DMS otrzymał Rekomendację.

Patronat honorowy nad konkursem objęło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Infrastruktury oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W konkursie Gazety Bankowej, najstarszego w Polsce pisma o tematyce ekonomicznej, nagrodzone zostały najciekawsze i najbardziej innowacyjne systemy IT proponowane firmom i instytucjom finansowym, które w tym roku mogą stać się hitami rynkowymi.

Zgodnie z zasadami konkursu, niezależne jury najpierw kwalifikuje wybrane produkty do konkursu i przyznaje im swoje rekomendacje, następnie wybiera rozwiązanie, które zasługuje na miano hitu.

W skład jury konkursu weszli:

 • Minister Jadwiga Emilewicz - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
 • Wiceminister Michał Kurtyka - Ministerstwo Energii,
 • Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • Prof. Alojzy Z. Nowak - dziekan Wydziału Zarządzania UW, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej UW,
 • Dr hab. Andrzej Sobczak - Profesor Szkoły Głównej Handlowej i kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH,
 • Prof. Maciej Chorowski - dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • Prezes Patrycja Sass-Staniszewska - prezes zarządu, Izba Gospodarki Elektronicznej,
 • Dr hab. Zbigniew Krysiak - Profesor Szkoły Głównej Handlowej, ekspert ekonomiczny, doradca wiceministra finansów,
 • Tomasz Pisula - prezes PAIH,
 • Romuald Orzeł - prezes zarządu Wydawnictwa Fratria,
 • Henryk Uzdrowski - członek zarządu Wydawnictwa Fratria,
 • Maciej Wośko - redaktor naczelny Gazety Bankowej,
 • Stanisław Koczot - zastępca redaktora naczelnego Gazety Bankowej.

Gościem specjalnym Gali Technologicznej, podczas której wręczono nagrody, była Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, która w trakcie wystąpienia powiedziała „Chciałabym podziękować, bo ten konkurs pokazuje, że wszyscy dążymy do tego, aby innowacyjne wdrożenia przestały być zaklęciem”.

Nagrodzony tytułem Hit Roku 2018 system ISOF-ERP firmy HEUTHES jest zaawansowanym rozwiązaniem obejmującym wszystkie obszary funkcjonowania firm, takie jak: Zamówienia, Produkcja, Sprzedaż i Zakupy, Magazyny, Rachunkowość i wiele innych. Zawiera jednocześnie obsługę szeregu najnowszych technologii biznesowych stosowanych w oprogramowaniu dla przedsiębiorstw: CRM, DMS, Logistykę oraz Internetowy Portal Zamówieniowy, Serwisowy i Dokumentowy. System ISOF-ERP jest stosowany również w bankowości, np. do komunikacji z klientami korporacyjnymi oraz do wspomagania elektronicznych kanałów usług bankowych, a także do obsługi procedur reklamacyjnych. Praca z systemem odbywa się w przeglądarce internetowej. Dostępny jest od 2000 r. w trybie wynajmu w Internecie oraz jako licencja.

Z kolei wyróżniony tytułem Rekomendacja 2018 system MULTICENTAUR-DMS wspiera w bankach zarządzanie dokumentami począwszy od ich tworzenia, poprzez ich obsługę w obszarach roboczych i obiegach zgodnych z procesami biznesowymi, a skończywszy na długoterminowej archiwizacji. Dzięki możliwości integracji MULTICENTAUR-DMS z pozostałą infrastrukturą banku, zarchiwizowane dokumenty mogą być z jednego miejsca pozyskiwane i odczytywane przez inne aplikacje bankowe.

Obszerny opis nagrodzonych systemów znajduje się na stronie www.isof.pl i www.heuthes.pl, a także w wydaniu specjalnym 1/2018 Techno Biznes 2018, będącym dodatkiem do Gazety Bankowej. Relacja z gali znajduje się na stronie http://wgospodarce.pl/informacje/48495-gazeta-bankowa-wybrala-technologiczne-hity-2018.

Warto przypomnieć, że w poprzednich latach tytuł Rekomendacja w tym samym konkursie Gazety Bankowej otrzymały inne systemy firmy HEUTHES. Więcej o nagrodach i wyróżnieniach dla firmy HEUTHES na stronach www.isof.pl/nagrody.hdb.

26 marca 2018

Nowy system MULTICENTAUR-DMS dla instytucji finansowych

Firma HEUTHES udostępniła nowe rozwiązanie MULTICENTAUR-DMS, dedykowane dla sektora finansowego (www.heuthes.pl). Dzięki niemu banki i inne firmy z branży finansowej mogą zdecydowanie ograniczyć wytwarzanie dokumentacji papierowej w obszarze współpracy z klientem, obsługi wewnętrznych procedur związanych z własną działalnością, a także w zakresie związanym z systemami księgowymi i powstającymi przy ich obsłudze potwierdzeniami, wydrukami i raportami.

Nowy system umożliwia m.in. aby wybrane wydruki czy raporty tworzone w systemie bankowym były automatycznie zapisywane w dedykowanym e-Archiwum i opatrywane pieczęcią cyfrową, która zapewnia ich niezmienność i niezaprzeczalność pochodzenia. W przypadku gdy dokument bankowy powinien posiadać podpis osoby go sporządzającej może zostać opatrzony podpisem elektronicznym. Dzięki takiemu podejściu kompletna dokumentacja danego procesu jest archiwizowana elektronicznie. Przynosi to znaczne oszczędności przy jej wytwarzaniu, przechowywaniu i udostępnianiu w przypadku kontroli lub konieczności ponownej weryfikacji, a także przy utylizacji.

System MULTICENTAUR-DMS wspiera w bankach kompletny cykl życia dokumentów od ich tworzenia np. z zapisanych szablonów, poprzez ich obsługę w obszarach roboczych i obiegach zgodnych z procesami biznesowymi, a skończywszy na długoterminowej archiwizacji. Ponadto, dzięki możliwości integracji z infrastrukturą IT banku, zarchiwizowane dokumenty mogą być z jednego miejsca pozyskiwane i odczytywane przez inne aplikacje bankowe.

Analizy firmy HEUTHES mówią, że MULTICENTAUR-DMS wprowadzając eliminację zbędnego papieru, w zamian za utrzymanie rozwiązania informatycznego, daje oszczędności około 50% kosztów ponoszonych przez bank na obsługę dokumentacji papierowej.

Przy tworzeniu MULTICENTAUR-DMS zostały wykorzystane najnowsze technologie firmy HEUTHES. Wśród nich znajdują się m.in. Single Sign-On, VIMI oraz BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER. Technologia Single Sign-On umożliwia uzyskanie dla użytkownika dostępu do wielu systemów za pomocą jednego procesu logowania, VIMI polega na tym, że użytkownik wykorzystując przeglądarkę WWW i mechanizm jednokrotnego logowania do jednego systemu informatycznego, może korzystać z danych z innych systemów chmurowych. Z kolei BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER ułatwia proces podpisywania dokumentów elektronicznych podpisem kwalifikowanym w przeglądarce internetowej. Trwają prace nad implementacją technologii blockchain w systemie MULTICENTAUR-DMS (pisaliśmy o tym w newsie z 19.3.2018).

MULTICENTAUR-DMS jest zintegrowany z najnowszą, 12. wersją systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB. Trwają również prace nad integracją z systemem GRYFCARD. Warto zauważyć, że system MULTICENTAUR-DMS bierze udział w Konkursie Hit Roku 2018 dla Instytucji Finansowych, organizowanym przez Gazetę Bankową.

21 marca 2018

Nowy Firefox 59. szybszy niż Chrome 65. w ISOF-ERP

Wszystkie aplikacje HEUTHES w technologii Client-Web-Server, zarówno dla bankowości, jak i przedsiębiorstw, mają wbudowany zestaw testów wydajności pracy stacji roboczej w chmurze. Obejmują one testy szybkości sieci – połączenia TCP/IP, szybkości połączenia z serwerem aplikacyjnym HDB, wydajności przeglądarki oraz sprawności i jakości komunikacji przeglądarki w przypadku dużej ilości niewielkich plików. Ten ostatni test jest czuły na zastosowanie protokołu HTTP/2.

HEUTHES stosuje wielowątkowy test wydajności przeglądarki w oparciu o Web Worker. Nowa, 59. wersja Mozilla Firefox zaczęła używać wielowątkowości w zaawansowany sposób i dzięki temu uzyskała wynik blisko o 8% lepszy od najnowszej 65. wersji przeglądarki Chrome, która dotychczas dominowała w testach wydajności. Testy były przeprowadzone na typowych laptopach z procesorem i5, w systemie Windows 10.

Przeglądarka Firefox 59. uzyskuje w teście wydajności 33088 punktów
Przeglądarka Chrome 65. uzyskuje w teście wydajności 30711 punktów

Maksymalne wyniki wydajności uzyskane w teście przez Firefox potwierdzają konsekwentną politykę Mozilli stabilnego rozwoju tej przeglądarki. Bardzo ciekawie zapowiada się również zapowiedziana przez Mozillę funkcja centralnego zarządzania przeglądarkami, która będzie bardzo przydatna w zastosowaniach biznesowych. Stabilność i przewidywalność rozwoju przeglądarki Firefox oraz łatwość jej użycia sprawia, że HEUTHES rekomenduje ją do używania w swoich aplikacjach.

HEUTHES stwierdza jednak, że w przeglądarce Firefox brakuje możliwości stosowania skrótów do aplikacji. Firefox zaprzestał rozwijania własnej technologii Prism, która umożliwiała ich stosowanie. Są one natomiast dostępne w przeglądarce Chrome. Dzięki skrótom możliwe jest uruchomienie systemu ISOF (www.isof.pl) bezpośrednio na pulpicie komputera w specjalnym oknie, w którym nie są wyświetlane elementy przeglądarki. W wyniku tego interfejs systemu ma wygląd podobny do klasycznych aplikacji, a dodatkowo uzyskuje się przyspieszenie pracy z ISOF. Ponadto, dzięki skrótom do aplikacji bezpieczniej pracuje się z innymi aplikacjami chmurowymi, np. z zakresu Home-Bankingu i poczty elektronicznej.

19 marca 2018

Nowy Blockchain Security Module w systemach IT firmy HEUTHES

Firma HEUTHES opracowuje nowe rozwiązanie Blockchain Security Module, które umożliwia wykorzystanie technologii blockchain we własnych systemach informatycznych dla bankowości i przedsiębiorstw. Zdobywająca obecnie rozgłos technologia blockchain była rozwijana i wykorzystywana przez HEUTHES od lat 90-tych XX w. Dzięki niej systemy bankowe (www.heuthes.pl) i ISOF-ERP (www.isof.pl) firmy HEUTHES są jednymi z pierwszych na świecie w których zastosowano blockchain.

Technologia ta jest używana przez HEUTHES m.in. przy porównywaniu kopii bezpieczeństwa na nośniku trwałym z aktualną wersją. Można to zrobić dla całego systemu, sprawdzając czy obie wersje są identyczne lub też jeżeli występują różnice można analizować poszczególne składowe oddzielnie (np. faktury czy dokumenty magazynowe), aż do momentu w którym zostanie znaleziona różnica. Taka różnica może powstać przy wystawieniu korekty faktury, już po zrobieniu kopii bezpieczeństwa. Mechanizmy blockchain firma HEUTHES wykorzystuje również przy przenoszeniu danych do swoich nowych systemów IT. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w rozwiązaniach bankowych.

Blockchain Security Module będzie uniwersalnym narzędziem, które zapewni spójność, nienaruszalność i niezaprzeczalność danych zarówno w odniesieniu do faktów, danych, jak i reguł, które są przechowywane w bazie danych.

Unikalnym, autorskim rozwiązaniem, w które wyposażony jest Blockchain Security Module firmy HEUTHES jest obiekt nazwany „szekla” (ang. shackle), który pozwala łączyć rożne łańcuchy bloków między sobą oraz pozwala je skracać, np. przy archiwizacji danych. „Szekle” wykorzystują zaawansowane mechanizmy kryptografii asymetrycznej. Kolejną unikalną cechą rozwiązania Blockchain Security Module jest to, że HEUTHES traktuje blockchain jako informację o dowolnej, a nie tylko jednokierunkowej strukturze. Zakłada przy tym, że blockchain może mieć dowolną strukturę drzewiastą i sieciową z możliwością powiązania wielu różnych struktur ze sobą.

HEUTHES przewiduje wdrożenie rozwiązania Blockchain Security Module początkowo w swoim systemie ISOF-ERP w lecie 2018 r., a w następnej kolejności w systemach bankowych na przełomie III i IV kw. 2018 r. Blockchain Security Module będzie miał też duże znaczenie w ISOF-Workflow/DMS firmy HEUTHES, ponieważ zapewnia ciągłość zapisów w systemie zarządzania dokumentami, a także pozwala na weryfikację dokumentów.

„Blockchain nie jest zupełnie nowym rozwiązaniem w informatyce. Z pewnością innowacyjne było jego użycie w wirtualnej kryptowalucie Bitcoin. Natomiast zastosowanie technologii blockchain w obszarze rozwiązań informatycznych dla biznesu czy bankowości musi uwzględniać bardziej wyrafinowane metody matematyczne leżące u podstaw zastosowań IT, a także musi brać pod uwagę specyfikę charakteru tych obszarów działalności. HEUTHES skupił się na zastosowaniu blockchain nie tyle w środowisku zdecentralizowanych baz danych, ale bardziej w środowiskach z centralną bazą danych oraz z wieloma chmurowymi serwerami aplikacyjnymi” - powiedział Pan Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

7 marca 2018

ISOF-WORKFLOW na konferencji „Elektroniczny Obieg Dokumentów”

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w konferencji dotyczącej Elektronicznego Obiegu Dokumentów w dniu 8 marca 2018 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Businessman Institute (Trakt Lubelski 40a), na której zaprezentujemy możliwości systemu ISOF-WORKFLOW.

W trakcie konferencji będzie poruszana następująca tematyka:

 • Do kogo są adresowane rozwiązania w zakresie automatyzacji zarządzania i obiegu dokumentów? Kiedy należy wdrażać tego typu rozwiązania?
 • Przyszłe kierunki rozwoju archiwizacji dokumentów w administracji.
 • Archiwizacja w chmurze. Zarządzanie dokumentami jako usługa (ang. Managed Document Services).
 • Skalowalność rozwiązań do zarządzania obiegu dokumentów.
 • Regulacje prawne w zakresie e-dokumentów.
 • Jak zintegrować aplikacje zarządzania dokumentami z systemami autoryzującymi.
 • Systemy zarządzania dokumentami jako podstawowe wsparcie informatyczne mobilnych pracowników agencji i urzędów.
 • Bezpieczeństwo danych w przypadku korzystania z netbooków, tabletów, smartfonów? (VPN, szyfrowanie danych, zdalne zarządzanie mobilnymi urządzeniami).
 • Zarządzanie cyklem życia dokumentu – od jego utworzenia do archiwizacji i zniszczenia.
 • Tendencje w rozwoju rozwiązań do elektronicznego zarządzania, dystrybucji i przechowywania (archiwizacji i wyszukiwania) dokumentów, poczty elektronicznej, faksów.
 • Integracja systemów zarządzania dokumentami z rozwiązaniami portalowymi typu e-urząd, e-commerce, systemami ERP, CRM.
 • E-faktury, jako część e-dokumentów, systemu wymiany danych EDI (Electronic Data Interchange) oraz e-płatności.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na prelekcję pt. ”Zarządzanie obiegami dokumentów elektronicznych, formularzami, CRM i B2B w systemie ISOF-WORKFLOW” o godz. 10.00, którą wygłosi Marek Paszkowski, Zastępca Dyrektora Handlowego, HEUTHES”.

Udział w konferencji jest bezpłatny po zarejestrowaniu się na stronie http://www.konferencjeksi.pl/?page_id=1490.

Zapraszamy!

20 lutego 2018

HEUTHES w Raporcie ERP - Perspektywy 2018

Ukazała się najnowsza edycja Raportu ERP - Perspektywy 2018. Jest to podsumowanie działań kluczowych dostawców rozwiązań ERP w 2017 roku na polskim rynku oraz prezentacja kierunków rozwoju systemów w 2018 roku.

Zapraszamy do lektury zamieszczonej w Raporcie wypowiedzi Prezesa HEUTHES sp. z o.o. - Pana Wojciecha Grzybka.

30 stycznia 2018

HEUTHES na konferencji "Nowoczesna kancelaria i dział prawny - bezpieczeństwo danych, obieg dokumentów i zarządzanie sprawami"

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w konferencji "Nowoczesna kancelaria i dział prawny - bezpieczeństwo danych, obieg dokumentów i zarządzanie sprawami", która odbędzie się 30.01.2018 r. w Warsaw Trade Tower w Warszawie.

Na konferencji poruszane będą następujące tematy:

 • Skuteczne rozwiązania usprawniające proces obsługi klienta.
 • W jaki sposób konkurują ze sobą kancelarie prawne?
 • Ochrona, kontrola i monitoring cyfrowych danych.
 • Rosnąca świadomość konieczności ochrony danych i wyzwania związane z ich wyciekami w kancelariach.
 • Automatyzacja Procesów Dla Kancelarii Prawniczych.
 • Nowoczesne narzędzia oceny kompetencji sprzedażowych prawników.
 • Tworzenie wizerunku nowoczesnej kancelarii w mediach społecznościowych a bezpieczeństwo danych.
 • Najczęściej popełniane błędy w tworzeniu koncepcji promocji marki kancelarii prawnej i skuteczne unikanie ich w przyszłości.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na prelekcję pt. "Zarządzanie obiegami dokumentów w kancelariach prawniczych na przykładzie ISOF-WORKFLOW" o godz. 11.10, którą wygłosi Marek Paszkowski, Zastępca Dyrektora Handlowego, HEUTHES.

Więcej informacji na stronie http://successpoint.pl/nowoczesna_kancelaria_2018.

Zachęcamy do rejestracji do udziału w tym wydarzeniu!

15 stycznia 2018

Tablica KANBAN w ISOF

HEUTHES podjął decyzję o rozpoczęciu prac rozwojowych dotyczących tablicy Kanban w systemie ISOF. Nowa funkcjonalność jest związana z Obszarami roboczymi i będzie dostępna w systemach ISOF-ERP i ISOF-WORKFLOW.

Kanban jest metodyką umożliwiającą organizację, planowanie i sterowanie pracą. W ISOF, w układzie kolumnowym przedstawione są etykiety z działaniami planowanymi, trwającymi i wykonanymi. Metodą drag and drop można przenieść poszczególne etykiety do innego stanu. Jednocześnie w tle następują operacje na powiązanych dokumentach.

Tablica KANBAN w systemie ISOF

Kanban w systemie ISOF jest zintegrowany z grupą dokumentów obejmującą moduły (i odpowiednie funkcje systemu): CRM Aktywności (Aktywność), Sprzedaż/Zakupy (Faktura sprzedaży/zakupu), DMS (dowolne dokumenty elektroniczne np. Microsoft Excel i Word, PDF oraz Formularze ISOF), Kartoteka kontrahentów (Kontrahent), Oferty (Oferta), Portfolio (Projekt), CRM Zadaniowy (Zadanie), Zamówienia (Zamówienie od klienta), CRM Serwisowy (Zgłoszenie serwisowe), a także Produkcja (Zlecenie produkcyjne).

Dotychczas Obszary robocze w ISOF ułatwiały pracę grupową z dokumentami elektronicznymi. Wzbogacenie tej funkcjonalności o Kanban dodaje możliwość sterowania pracą operacyjną członków odpowiednich grup w firmie i pokazywanie statusu dokumentu i jego zmian oraz komentarzy.

Prace nad Kanbanem są już na tyle zaawansowane, że firma szacuje udostępnienie pierwszej wersji nowej funkcjonalności na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2018 r.

Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu oraz klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji.

10 stycznia 2018

Komunikat HEUTHES w związku z wykryciem luki w architekturze procesorów Intel

W związku z wykryciem luki w architekturze procesorów Intel, która może spowodować wyciek informacji informacji przechowywanych w pamięci CPU, zaleca się użytkownikom systemu ISOF:

 1. w przypadku użytkowania przeglądarki Firefox: aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji (minimum 57.0.4) – klikając tutaj
 2. w przypadku użytkowania przeglądarki Chrome: aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji (klikając tutaj) oraz włączenie flagi: #enable-site-per-process (instrukcja poniżej)

Firma Heuthes informuje jednocześnie, że wykrycie luki w procesorach Intel może być zagrożeniem jedynie po stronie stacji roboczych użytkownika. Infrastruktura serwerowa systemu ISOF funkcjonuje wykorzystując procesory firmy AMD, przez co nie jest narażona na wyciek informacji.

Instrukcja ustawienia flagi #enable-site-per-process w przeglądarce Chrome:

 1. Po uruchomieniu przeglądarki należy wpisać w pasek adresu URL: chrome://flags/
 2. W liście należy wyszukać podpunkt: Strict site isolation lub w opisie: #enable-site-per-process oraz ją włączyć (przestawić znacznik na wartość: Enabled)
 3. Uruchomić ponownie przeglądarkę.

Włączenie flagi #enable-site-per-process spowoduje znaczne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.

8 stycznia 2018

Wstępne podsumowanie sprzedaży HEUTHES w 2017 roku

HEUTHES podsumował wstępnie wyniki finansowe za 2017 rok jeszcze przed badaniem bilansu przeprowadzanym corocznie przez niezależną firmę audytorską. Firma zanotowała dodatni wynik finansowy, chociaż całkowite przychody ze sprzedaży rozwiązań informatycznych w 2017 roku w niewielkim stopniu spadły, w porównaniu z rokiem poprzednim, przy analogicznej rentowności. HEUTHES ma obszernie wypełniony portfel zamówień na cały 2018 rok i częściowo na 2019 rok.

Sytuacja finansowa firmy jest niezmiennie stabilna od założenia w 1989 roku i przewidywalna w dłuższym okresie czasu.

Ostateczne dane finansowe zostaną udostępnione przez HEUTHES w KRS w pierwszej połowie 2018 r., po badaniu bilansu przez niezależną firmę audytorską, która została wybrana przez Walne Zgromadzenie na lata 2018-2019. Pomimo tego, iż badanie takie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES, producenta systemów informatycznych dla sektora bankowego i przedsiębiorstw, obliguje firmę do stosowania podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej.

Systemy HEUTHES pracują obecnie w banku PEKAO S.A. (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Dwa zrzeszenia tworzą w Polsce bank BPS S.A. i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych) oraz bank SGB-BANK S.A. i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych). Rozwiązania firmy od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska S.A. oraz w wielu firmach z sektora MSP.

2 stycznia 2018

System HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB wdrożony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

W Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. wdrożono system HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB firmy HEUTHES sp. z o.o. Beneficjentem rezultatów wdrożenia jest Grupa BPS, którą tworzą 351 zrzeszone Banki Spółdzielcze i dwa banki współpracujące, które wraz z Bankiem BPS S.A. korzystają z jednolitego systemu obsługi transakcji z zachowaniem autonomii w ramach Grupy.

System HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB zapewnia wysoką wydajność. Technologie, które wykorzystano przy jego produkcji zostały wcześniej sprawdzone w praktyce w środowiskach bankowych. Rozwiązanie oferowane przez HEUTHES obsługuje obecnie z powodzeniem zarówno banki o strukturze jednorodnej, jak i środowiska o złożonej, rozproszonej infrastrukturze.

HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku oraz jego klientami. Zapewnia obsługę zagadnień CFT, anti-fraud oraz szeroko pojętych rozliczeń wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych ELIXIR, EURO ELIXIR (SEPA), SORBNET2, SWIFT, TARGET2. System obsługuje polecenia zapłaty, płatności natychmiastowe Express ELIXIR, komunikację w ramach Ognivo, faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza Western Union i czeki zagraniczne oraz nalicza prowizje.

HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB zapewnia obsługę logistyczną wszelkich transakcji bankowych. W zakresie przetwarzania wewnętrznego integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: system księgowy i kartowy, bankowość internetową, bankowość korporacyjną, ERP dla zaplecza i wiele innych. Komunikuje się także z systemami zewnętrznymi otoczenia banku. HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB łącząc te dwa obszary, zewnętrzny i wewnętrzny, tworzy tzw. główny "hub transakcyjny" banku - dedykowane miejsce przetwarzania wszystkich transakcji.

Warto przypomnieć, że HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB pracuje w bankach już od 21 lat (w banku PEKAO S.A.). W 2017 r. system MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych został wyróżniony tytułem „Rekomendacja” w dorocznym, prestiżowym konkursie "Hit Roku 2017 dla Instytucji Finansowych" organizowanym przez Gazetę Bankową.

8 grudnia 2017

HEUTHES przenosi przeglądarkę Microsoft Edge na „szarą listę” do pracy w ISOF

HEUTHES informuje, że przeglądarka Microsoft Edge została przeniesiona z „czarnej” na „szarą listę” rozwiązań rekomendowanych do pracy z systemem ISOF. Proces ten jest związany z rozwojem tej przeglądarki i lepszym dotrzymywaniem standardów WWW, a także z aktualizacją własnej biblioteki komponentów ekranowych, używanych w aplikacjach HEUTHES, które usprawniają współpracę systemu z wiodącymi przeglądarkami Chrome, Firefox i Internet Explorer. Ewentualne przeniesienie Edge na „białą” listę musi być poprzedzone okresem testów oraz zdobyciem przez tę przeglądarkę znaczącego udziału w rynku.

Firma HEUTHES przypomina, że zgodnie z przyjętą polityką kompatybilności w procesie rozwijania aplikacji ISOF stara się zapewnić pełną zgodność systemu ISOF z trzema najbardziej popularnymi przeglądarkami używanym w internecie. Zgodnie z powyższym przeglądarki zostały podzielone na trzy listy: białą, szarą i czarną. Lista biała obejmuje te wersje przeglądarek, które pozwalają na pracę z systemem ISOF w pełnym zakresie i objęte są serwisem HEUTHES. Lista szara to przeglądarki, którymi można zalogować się do systemu ISOF, ale bez gwarancji poprawnego działania wszystkich jego funkcji. Jednak w przypadku najnowszych przeglądarek większość potrzebnych funkcji działa prawidłowo. Ta lista nie jest objęta serwisem HEUTHES. Z kole Lista czarna zawiera przeglądarki, z których nie ma możliwości zalogowania się do systemu ISOF.

Aktualna klasyfikacja przeglądarek do pracy z ISOF znajduje się na stronie www.isof.pl/przegladarki.html.

7 grudnia 2017

Nowa wersja GRYFCARD

Firma HEUTHES udostępniła bankom nową pod względem technologicznym wersję systemu GRYFCARD, opartą o serwery aplikacyjne Tomcat i język programowania Java. Wprowadzone zmiany przyczyniły się do ujednolicenia architektury, łatwiejszej pracy w chmurze obliczeniowej, zwiększyły niezawodność i prędkość działania systemu.

W kolejnym kroku firma planuje wdrożenie przetwarzania z użyciem technologii CADABAT (pisaliśmy o tym w newsie z 6.12.2017) co powinno jeszcze bardziej przyspieszyć przetwarzanie wsadowe.

Dzięki temu, że wdrożenia systemu GRYFCARD odbyły się w kilku bankach, prowadzone są w nim w trybie ciągłym prace rozwojowe, które pozwalają na to, aby na bieżąco był on platformą nowoczesną pod względem funkcjonalnym, jak i technicznym.

GRYFCARD zapewnia pełną współpracę pomiędzy agentami rozliczeniowymi transakcji dokonywanych kartami (np. FDP, MPTS) a systemami banku. Zawiera bazę kart płatniczych i urządzeń, co pozwala na elektroniczną wymianę wniosków, autoryzację transakcji, naliczanie opłat i prowizji, rozliczenie operacji kartowych i bankomatowych oraz integrację z systemami księgowymi Banku.

Platforma GRYFCARD może zarządzać wszystkimi dostępnymi typami kart (kredytowe, debetowe, charge, Pre-Paid oraz karty spersonalizowane i niespersonalizowane) obsługiwanymi w różnych technologiach we współpracy z Visa oraz MasterCard. Ponadto zawiera funkcjonalności umożliwiające udostępnienie klientom usług związanych z PayPass/PayWave, Pre-Paid, CashBack, NFC, HCE, preautoryzacją, limitami bezstykowymi, Secure Codem (3D Secure) i „PIN by SMS”.

Z uwagi na konieczność współpracy z systemami zewnętrznymi funkcjonującymi u agenta rozliczeniowego transakcji dokonywanych kartami (np. FDP, MPTS) oraz z wewnętrzną infrastrukturą informatyczną Banku, GRYFCARD jest systemem otwartym na integrację.

Pierwsza wdrożenie systemu GRYFCARD miało miejsce w 1995 r. w banku PBKS SA (wszedł później w skład banku PEKAO SA). Kolejnym bankiem, który w 1998 r. wdrożył system był Bank Gospodarki Żywnościowej SA. W 1999 roku dołączył do nich Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, w 2004 r. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA (obecnie DnB Bank Polska SA), a w roku 2006 Mazowiecki Bank Regionalny SA (w chwili obecnej wchodzi w skład SGB-BANK SA). HEUTHES szacuje, że GRYFCARD obsługuje obecnie około 2 milionów kart płatniczych w Polsce.

Warto przypomnieć, że Miesięcznik Gazeta Bankowa w ramach prestiżowego konkursu „Hit Roku dla Instytucji Finansowych”, przeznaczonego dla firm, które swoje produkty i usługi polecają bankom i instytucjom finansowym, wyróżnił w 2009 r. system GRYFCARD tytułem „Rekomendacja” w kategorii „Produkt”. Kapitułę konkursu stanowi corocznie grono niezależnych ekspertów.

6 grudnia 2017

CADABAT – nowa technologia HEUTHES

Firma HEUTHES zdecydowała się ujawnić swoją nową technologię CADABAT (Caching Access DataBase Table). Wąskim gardłem aplikacji porozumiewających się z bazami danych przy wykorzystaniu łącza JDBC jest wydajność przy operacjach masowych. Z kolei wdrożenie w firmach baz i technologii „in-memory” pozwalających zminimalizować to niekorzystne zjawisko jest zazwyczaj skomplikowanym i drogim rozwiązaniem.

HEUTHES znając te problemy opracował CADABAT - swoją wersję oprogramowania, które umożliwia przenoszenie do pamięci niektórych tabel baz danych, co znacznie przyspiesza przetwarzanie i dostęp do często przetwarzanych danych. W niektórych zastosowaniach uzyskano nawet dziesięciokrotne przyspieszenie. Mechanizm wykorzystuje inteligentne zarządzanie dostępem do tabel bazy danych z użyciem lokalnej pamięci, tak aby odczyt był wykonywany z maksymalną prędkością w samym programie, a nie poprzez spowalniające zewnętrzne interfejsy.

Technologia CADABAT pozwala na zunifikowaną pracę w środowisku wielu aplikacji i wielu serwerów, dzięki zaawansowanym technikom współdzielenia tych buforów w hierarchicznym układzie master-slave.

Nowa technologia jest stosowana od dłuższego czasu w bankowym systemie MULTICENTAUR PAYMENT HUB oraz systemie MC-CFT, który służy do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rozwiązanie pracuje w trybie on-line, monitorując wszystkie transakcje i umożliwiając przeprowadzenie szeregu operacji z wychwyconymi działaniami. Dzięki CADABAT system charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością, np. dla 2,5 miliona wzorców, czas odpowiedzi wynosi 50 ms.

Pozyskiwanie danych, z bazy która nie jest zintegrowana z aplikacją, obciąża bazę kosztem przetwarzania. Z tego powodu dane w bazie są buforowane. Jednak w takim rozwiązaniu tkwi pewna pułapka. Dane w bazie są modyfikowane co powoduje, że zawartość bufora jest nieaktualna. Wszystkie implementacje cache muszą sobie z tym radzić. Znanych jest szereg rozwiązań, które mają wspólną cechę – pozwalają na bezpośrednią modyfikację bazy danych za pomocą modyfikacji cache. Są to zwykle złożone rozwiązania, które dodatkowo spowalniają wielowątkowe zastosowania, co w efekcie skutkuje coraz wolniejszym dostępem do bazy.

W trakcie przetwarzania danych w bazie wykorzystywane są tabele słownikowe, które nie są modyfikowane w trakcie przetwarzania oraz tzw. tabele operacyjne, które podlegają modyfikacjom. W trakcie pracy aplikacji, liczba odwołań bazodanowych do niemodyfikowanych tabel słownikowych jest olbrzymia. Są to bowiem dane parametryczne do wszystkich operacji przetwarzania danych. HEUTHES umieścił tabele słownikowe w pamięci cache, w trybie tylko do odczytu – pozbawiając je możliwości wstecznej modyfikacji. Doprowadziło to w efekcie do o wiele bardziej wydajnego przetwarzania wielowątkowego. Jest to spowodowane tym, że bardzo często proces przetwarzania wygląda w ten sposób, iż tabele wczytywane są tylko na początku procesu i w trakcie przetwarzania dane słownikowe pozyskiwane są bezpośrednio z pamięci cache nie angażując w ten proces w ogóle bazy danych. Mając na uwadze, że tabel może być kilkadziesiąt, a przetwarzanie odbywa się wielowątkowo, można mówić o wielokrotnym przyspieszeniu przetwarzania danych dzięki CADABAT.

W najbliższym czasie HEUTHES planuje wdrożenie technologii CADABAT także w najnowszej wersji systemu GRYFCARD.

Zobacz inne technologie firmy HEUTHES

5 grudnia 2017

ISOF-WORKFLOW na konferencji „Elektroniczny Obieg Dokumentów”

Firma HEUTHES weźmie udział w konferencji dotyczącej Elektronicznego Obiegu Dokumentów, na której zaprezentuje system ISOF-WORKFLOW, usprawniający przepływ informacji i obieg dokumentów w organizacjach. Konferencja odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Businessman Institute (Trakt Lubelski 40a).

Celem konferencji jest:

 • Prezentacja rozwiązań przeznaczonych do skanowania, archiwizacji i wyszukiwania dokumentów;
 • Dyskusja nad obniżeniem kosztów wydruku i skanowania w firmie;
 • Identyfikacja głównych problemów związanych z wdrożeniem systemów e-dokument;
 • Czy to już czas na przejście do przechowywania, backupu i archiwizacji dokumentów w chmurze? Jaki typ Cloud Computing wybrać? Jakie kryteria zastosować przy wyborze dostawcy?
 • Prezentacje case study najlepszych praktyk w zakresie wdrażania systemów e-dokument i rozwiązań do kontroli kosztów wydruków i skanowania. Jak przejść od rozwiązania do zarządzania dokumentami do środowisku, platformie wymiany informacji?

Adresatami konferencji są:

 • kadra podejmująca strategiczne decyzje – prezesi zarządów, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy IT;
 • kadra menedżerska odpowiedzialna za podejmowanie strategicznych decyzji w firmie;
 • starostowie, wójtowie i burmistrzowie urzędów powiatowych i gminnych;
 • kierownicy projektów IT, ds bezpieczeństwa, administratorzy systemów IT;
 • analitycy biznesowi;
 • osoby odpowiedzialne za procesy związane z zarządzaniem dokumentami, informacjami, korespondencją masową.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na prelekcję pt. ”Zarządzanie obiegami dokumentów na przykładzie systemu ISOF-WORKFLOW” o godz. 9.30, którą wygłosi Marek Paszkowski, Zastępca Dyrektora Handlowego, HEUTHES.

Udział w konferencji jest bezpłatny po zarejestrowaniu się na stronie www.konferencjeksi.pl/?page_id=1435.

Zapraszamy!

4 grudnia 2017

HEUTHES w rankingu 50 największych firm IT dla sektora finansowego IT@BANK 2017

Podczas konferencji IT@BANK w Warszawie, zostały przyznane nagrody rankingu „Miesięcznika Finansowego BANK” dla najlepszych firm informatycznych działających na rzecz banków komercyjnych i spółdzielczych. Wyniki rankingu zostały opublikowane w najnowszym, listopadowym numerze cenionego w branży Miesięcznika Finansowego BANK.

W dwunastej edycji rankingu firm IT pracujących na potrzeby sektora finansowego firma HEUTHES została ujęta w 5 klasyfikacjach. W rankingu głównym IT@BANK 2017 skupiającym firmy informatyczne pracujące na potrzeby sektora finansowego i instytucji publicznych spółka HEUTHES zajęła wysokie 19. miejsce. W rankingu pozycji w sektorze dostawców dla banków spółdzielczych firma zajęła 8. miejsce. Z kolei 17. miejsce HEUTHES osiągnął w rankingu pozycji w sektorze finansowym. W rankingu efektywności firma zajęła 12. miejsce, a 48. wśród firm o najwyższym potencjale rozwoju.

Ranking sporządzono na podstawie ankiet przygotowanych specjalnie przez finansistów oraz analityków rynku bankowego. Ocena punktowa uzyskana w rankingach to wypadkowa kilkunastu wskaźników dotyczących różnych obszarów działalności firmy w 2016 i w pierwszym półroczu 2017 r.

Warto zauważyć, że HEUTHES corocznie plasuje się na wysokich pozycjach w poszczególnych zestawieniach IT@BANK. Miejsca zajmowane przez HEUTHES w zestawieniach za lata 2008-2017 są wynikiem rozwijanej konsekwentnie od 1989 r. strategii rozwoju systemów informatycznych dla sektora finansowego w oparciu o własne, wysokozaawansowane technologie. Do najważniejszych należą CLIENT-WEB-SERVER, HDB i INFOSTRADA BANKOWA. Główne systemy informatyczne firmy to MULTICENTAUR PAYMENT HUB, GRYFCARD, GRYFBANK, ISOF-WORKFLOW oraz ISOF-ERP.

Systemy firmy pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych (bank BPS SA i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa) obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Rozwiązania HEUTHES od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska SA.

Zobacz inne nagrody firmy HEUTHES.

22 listopada 2017

VAT-7 podpisywany i wysyłany z ISOF do Ministerstwa Finansów kilkoma kliknięciami

HEUTHES dołączył deklarację VAT-7 do grupy dokumentów, które można podpisać w systemie ISOF podpisem kwalifikowanym w przeglądarce internetowej i wysłać je wprost do Ministerstwa Finansów, a także automatycznie archiwizować w DMS.

Obecnie w systemie ISOF możliwe jest podpisywanie cyfrowe w przeglądarce dokumentów: VAT-7, VAT-27, JPK_VAT, pozostałych struktur JPK, PIT-11, PIT-4R, plików XML oraz plików PDF. HEUTHES pracuje nad zapewnieniem przedsiębiorcom możliwości podpisywania cyfrowego i wysyłki z systemu kompletnego zestawu dokumentów, które firmy przesyłają do urzędów publicznych: US i ZUS. Już obecnie deklaracje JPK, PIT i VAT mogą być wysyłane z ISOF do Ministerstwa Finansów, z uzyskaniem potwierdzenia UPO. Wszystkie wysłane dokumenty gromadzone są w archiwum DMS w systemie. Na przełomie 1. i 2. kwartału 2018 planowane jest wprowadzenie analogicznego sprzęgu dla dokumentów elektronicznych wysyłanych do ZUS.

Do zarządzania wszelkimi deklaracjami HEUTHES stworzył w Raportach systemu FK specjalną funkcję Aktualność Danych. Dzięki niej zarząd firmy może łatwo sprawdzić w jednym miejscu status i historię wszystkich deklaracji podatkowych od wystawienia, zatwierdzenia, podpisania, poprzez wysłanie z potwierdzeniem UPO, aż do rozliczenia.

Firma wykorzystuje do obsługi podpisywania dokumentów w przeglądarce własną technologię BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER. Dzięki niej proces podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym i niekwalifikowanym sprowadza się w praktyce do wykonania tylko kilku kliknięć. Umożliwia to korzystanie z podpisu cyfrowego we wszystkich przeglądarkach, w tym w Chrome, Firefox i Internet Explorer oraz zapewnia łatwiejszą pracę z różnymi dostawcami certyfikatów.

Podpisy cyfrowe mają też zastosowanie w formularzach cyfrowych, które po przetwarzaniu mogą być utrwalone w postaci PDF, z zabezpieczeniem pieczęcią lub podpisem cyfrowym. Także dokumenty skanowane często przechowuje się w formacie PDF i dzięki pieczęci lub podpisowi cyfrowemu uzyskuje się uwiarygodnienie zawartości skanu na zgodność z oryginałem.

Firma HEUTHES oferuje obecnie nowym klientom ISOF-ERP promocję JESIENNE PORZĄDKI. Po uruchomieniu wersji demonstracyjnej systemu można uzyskać rabat 30% na pierwsze trzy miesiące wynajmu ISOF-ERP w trybie UZPI (SaaS).

Nowa funkcjonalność związana z podpisem VAT-7 została wprowadzona bez dodatkowych kosztów dla użytkowników ISOF, gdyż wszystkie zmiany funkcjonalne są tradycyjnie wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu w trybie SaaS oraz udostępniane klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji ISOF.

9 października 2017

Testy ISOF na Kiano SlimNote

HEUTHES kontynuuje prace związane z usprawnianiem i testowaniem pracy w systemie ISOF na smartfonach i tabletach. W ostatnim czasie uruchomiono m.in. nową wersję modułu CRM Aktywności dedykowaną dla smartfonów, a także utworzono nową aplikację HEUTHES-CAK do generowania i certyfikowania kluczy kryptograficznych na platformie Android. Jednocześnie firma intensywnie testuje nowe rozwiązania na smartfonach i tabletach (pisaliśmy o tym 3.10.2017).

Obecnie firma HEUTHES postanowiła przetestować laptopy Kiano SlimNote pod kątem pracy z systemem ISOF. W popularnej w Polsce sieci sklepów detalicznych pojawiły się nowe wersje tanich laptopów Kiano SlimNote w wersjach z wyświetlaczem 10.1” (399 zł) i 14.1” (699 zł). Do testów wybrano Kiano SlimNote 14.1+, wyposażony w 4-rdzeniowy procesor Intel Atom x5-Z8350 1.44 GHz, 4 GB RAM, 32 GB pamięci z możliwością rozszerzenia o 64 GB za pomocą karty microSD, system Windows 10, wyświetlacz IPS o przekątnej 14.1" z rozdzielczością 1366 x 768 pikseli. Komunikację zapewniają: WiFi w standardzie 802.11 b/g/n, wyjście mini HDMI, Bluetooth 4.0, a także dwa porty USB 2.0 i 3.0. W Kiano SlimNote 14.1+ zamontowano również kamerę wideo 0.3 MP, a także akumulator o pojemności 10000 mAh.

Zaletą laptopa jest brak wentylatora i tym samym jego bardzo cicha praca. Jakość dźwięku nie jest najwyższa, jednak w przypadku zastosowań biznesowych nie jest to najważniejszy parametr. W praktyce przydaje się również podłączenie myszki.

Testy ISOF na Kiano SlimNote

Wbudowany w ISOF test wydajności systemu na tym laptopie osiągnął wynik blisko 12 tys. Dla porównania test wydajności systemu na najnowszym smartfonie Samsung Galaxy Note 8 wynosi 50 tys.

Pulpit systemu ISOF na Kiano SlimNote

Systemy HEUTHES stworzone w technologii Client-Web-Server nie są wymagające po stronie stacji roboczej użytkownika, a testowany laptop jest wystarczająco wydajnym urządzeniem do pracy zarówno z systemem ISOF-START, jak i ISOF-ERP.

System ISOF-START zawiera Fakturowanie, Raporty Kasowe, Cenniki, Magazyn, Księgę Przychodów i Rozchodów, Kasę-Bank, Majątek Trwały, Zakupy, eDokumenty oraz CRM Operacyjny i Analityczny i jest dostępny w cenie 49 zł za rok wynajmu. Razem z Kiano SlimNote może stanowić kompletne środowisko ERP dla małej firmy. Laptop Kiano SlimNote jest na tyle wydajnym rozwiązaniem, że można pracować na nim również z pełną wersją systemu ISOF-ERP zawierającą obsługę m.in. zaawansowanej logistyki, pełnej księgowości, rodziny modułów CRM, DMS z obiegami pracy oraz portali internetowych B2B.

6 października 2017

Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2016 dla HEUTHES

Firma HEUTHES uzyskała tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2016. Instytut Europejskiego Biznesu w październiku 2017 r. zbadał 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw. Spośród nich wybrał te których wartość rynkowa w latach 2015-2016 wzrosła o więcej niż 10%, a średni stosunek zysku netto do przychodów wyniósł minimum 5%. Dla firmy HEUTHES wskaźniki te wynoszą odpowiednio 21,1% i 23%. Firma HEUTHES uplasowała się w rankingu firm z siedzibą w województwie mazowieckim na 1908 pozycji, spośród 2924 firm z tytułem Mocna Firma Godna Zaufania 2016.

Zobacz inne nagrody firmy HEUTHES.

6 października 2017

ISOF - najszybszy chmurowy system ERP na rynku

HEUTHES udostępnił nową platformę sprzętową dla zlokalizowanych w Data Center serwerów chmurowego systemu ISOF. Rosnąca liczba użytkowników skłoniła firmę HEUTHES do przyspieszenia inwestycji w to nowe rozwiązanie sprzętowe.

W porównaniu do poprzednio stosowanych, po raz pierwszy pojawiły się dedykowane dla centrów danych dyski SSD z interfejsem NVMe, co przyczyniło się do znacznego przyspieszenia przetwarzania danych w ISOF. Jednocześnie zoptymalizowano oprogramowanie dopasowując je do nowej platformy.

Wydajność systemu bazy danych w nowym układzie sprzętowym opartym o dyski SSD wzrosła 10-krotnie, co oznacza w praktyce dla klientów ISOF przyspieszenie realnej pracy operacyjnej w systemie.

Wcześniej wprowadzono w systemie nową wersję bazy PostgreSQL 9.6 co zwiększyło szybkość przetwarzania danych i pozwoliło na przeszukiwanie całotekstowe fraz w bazie, w porównaniu z dotychczasowym przeszukiwaniem tylko pojedynczych wyrazów. Obecnie HEUTHES pracuje nad wdrożeniem 10. wersji PostgreSQL, która prawdopodobnie zostanie wprowadzona jeszcze w tym roku lub w I kw. 2018.

HEUTHES do ciągłej rejestracji, analizy wydajności i optymalizacji parametrów pracy serwerów oraz aplikacji partych na technologii CLIENT-WEB-SERVER wykorzystuje własną technologię PROAPERMAN (ang. Probabilistic Application Performance Management). Na Rys. 1 przedstawiono miary statystyczne czasu wystawienia faktury. Okres obserwacji wynosił miesiąc. W ostatnim tygodniu, w którym serwery pracowały już w nowej architekturze widoczny jest zdecydowany spadek poszczególnych miar.

Rys. 1. Miary statystyczne (mediana, średnia, kwartyle, decyle i percentyle) w analizie czasu wystawienia faktury w ciągu miesiąca.

Również na Rys. 2 widać, że przy dużej liczbie wystawionych faktur średni czas wystawienia faktury w ciągu dnia, z serwerami w nowej architekturze zmniejszył się kilkukrotnie w porównaniu z poprzednią architekturą.

Rys. 2. Funkcja średniego czasu wystawienia faktur w zależności od ich liczby w ciągu dnia.

W systemie ISOF-PROFAP przeprowadzono także numeryczną ocenę prawdopodobieństwa awarii nowej architektury sprzętowej. Dla całego układu sprzętowego uzyskano jego charakterystykę numeryczną w postaci rozkładu gęstości prawdopodobieństwa awarii, wyrażoną przy pomocy współczynników AFR (ang. Annualized Failure Rates). W wyniku analizy zdecydowano o połączeniu dwu kart w macierz RAID1.

Rys. 3. Współczynnik AFR dla nowej konfiguracji sprzętowej systemu ISOF.

Zakończony właśnie przez HEUTHES pierwszy etap prac jest tylko początkiem większego procesu zmian. Na początku IV kw. HEUTHES zmodyfikuje infrastrukturę sieciową w swoim Data Center wprowadzając nowe, zaawansowane rozwiązania sieciowe oparte o najnowsze przełączniki dostępowe 10-Gigabit. Pozwoli to w przyszłości na dynamiczną aranżację sieci w zależności od potrzeb, a także na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzania sieciowego przez wprowadzenie silniejszej niż dotychczas redundancji połączeń. Wprowadzane urządzenia sieciowe są obecnie testowane i konfigurowane w laboratoriach HEUTHES, a ich wdrożenie spowoduje wzrost wydajności, a także niezawodności systemów.

Wysiłek wkładany przez HEUTHES w prace badawczo-rozwojowe nad nową architekturą sprzętową i sieciową będzie miał duże znaczenie również dla systemów bankowych. Wszystkie nowe rozwiązania zostaną wdrożone także w tej grupie rozwiązań HEUTHES, w celu jeszcze lepszej optymalizacji w zakresie wydajności i niezawodności.

3 października 2017

Testy ISOF na smartfonach

HEUTHES w czasie ostatnich kilku miesięcy włożył spory wysiłek aby usprawnić pracę w systemie ISOF na smartfonach i tabletach. W tym celu utworzono m.in. nową wersję modułu CRM Aktywności, dedykowaną dla smartfonów oraz utworzono nową aplikację HEUTHES-CAK, którą będzie można pobrać z Google Play, do generowania i certyfikowania kluczy kryptograficznych na platformie Android.

Jednocześnie firma HEUTHES przetestowała działanie swoich systemów na najnowszych smartfonach. Ciekawe było testowanie systemu na najnowszym smartfonie Samsung Galaxy Note 8, który świetnie nadaje się do pracy mobilnej. Już sam ekran Note 8 jest stosunkowo duży - 6,3" (2960×1440 pikseli). Ciekawym rozwiązaniem jest włożenie smartfona do stacji dokującej Samsung DeX. Do stacji można podłączyć przez port HDMI monitor oraz przez port USB myszkę i klawiaturę, można także podłączyć kabel sieci Ethernet. Urządzenie DeX jest zasilane przez port USB-C i może jednocześnie doładowywać baterię telefonu. W efekcie ze smartfona można korzystać jak z tabletu lub komputera. Na ekranie wyświetlana jest specjalna wersja „desktopowa” Androida. W praktyce stacja DeX zamienia poręcznego smartfona w tablet/komputer z wystarczającą rozdzielczością Full HD.

Testy ISOF na smartfonie Samsung Galaxy Note 8

W takim układzie można mobilnie i bezproblemowo pracować w systemie ISOF, nie tylko w nowej, specjalnie przystosowanej do smartfonów wersji CRM Aktywności, ale także z pozostałymi modułami i dokumentami, m.in. z fakturami Sprzedaży i Zakupów, Zamówieniami od klientów i Zamówieniami do dostawców, DMS, Produkcją, Rachunkowością oraz Magazynem. Dzięki integracji systemu z LibreOffice OnLine można edytować w przeglądarce dokumenty pakietów Microsoft Office i LibreOffice. Po zakończonej pracy odłącza się po prostu smartfona od podstawki i zabiera go do kieszeni. Takie rozwiązanie redukuje TCO (całkowite koszty posiadania rozwiązań IT).

Firma HEUTHES jest zaskoczona wydajnością uzyskaną przy pracy w ISOF na smartfonie. Wbudowany w ISOF, wewnętrzny test szybkości zbliża się do poziomu 50 tys., co stanowi wynik porównywalny z przeciętnymi laptopami. Jest to znaczny postęp w porównaniu z testami systemu na wcześniejszych smartfonach, np. na Samsung Galaxy S II (pisaliśmy o tym 2.4.2012). Galaxy S II na aktualnej wersji systemu ISOF oraz Android uzyskuje w tym samym teście wynik 7,2 tys., a więc wydajność wzrosła w ciągu 5-lat siedmiokrotnie.

5 września 2017

Mobilny ISOF na smartfonie w nowej wersji 18.0.3 ISOF

Firma HEUTHES udostępniła do testów nową wersję modułu CRM Aktywności dedykowaną na smartfony. Każda zainteresowana firma może przetestować mobilną pracę w ISOF zakładając demo systemu pod adresem www.isof.pl/demo.

System ISOF rozpoznaje przeglądarkę Chrome Mobile, odczytuje parametry smartfonów lub tabletów i dopasowuje interfejs CRM Aktywności do stosunkowo niewielkiego ekranu tych urządzeń i obsługi dotykowej.

Praca z systemem ISOF na smartfonie i tablecie

Mobilna wersja CRM Aktywności umożliwia w smartfonie podgląd, edycję i dodawanie nowej Aktywności, wyświetlanie Aktywności w postaci listy z zaawansowanym filtrem wyszukiwania, obsługę notatek oraz możliwość wywoływania połączenia telefonicznego do kontrahenta powiązanego z wybraną Aktywnością, również w trybie telekonferencji. Wybór powiązanego z Aktywnością kontrahenta następuje przy wykorzystaniu mechanizmu autosugestii z automatycznym wyborem. Szablony filtrów zapisują ulubione ustawienia generowanej listy.

Kolejne etapy rozwoju tej wersji mobilnej obejmują m.in. włączenie obsługi emaili z Aktywności oraz dołączanie załączników w postaci zdjęć, nagrań audio i video. Wprowadzona zostanie także obsługa geolokalizacji przy tworzeniu nowej Aktywności i logowaniu do systemu.

Mobilna wersja CRM Aktywności wspiera mechanizmy presellingu i vansellingu. Preselling oznacza dotarcie sprzedawcy do jak największej ilości niewielkich punktów sprzedaży i zebranie zamówień sprzedażowych w punkcie detalicznym. Vanselling w ISOF usprawnia pracę przedstawicieli, którzy prowadzą sprzedaż wprost z samochodu.

Wersja mobilna systemu ISOF

Oczywiście na smartfonach i tabletach można uruchomić dowolną, inną niż CRM Aktywności, funkcję ISOF. W takich przypadkach interfejs systemu jest obracany do pozycji horyzontalnej, a rozdzielczość jest optymalizowana do niewielkiego ekranu. Przy czym w takiej sytuacji interfejs nie jest dopasowany w pełni do obsługi palcem - sprawdza się wtedy urządzenie z rysikiem.

HEUTHES rozwija również aplikację na smartfony i tablety z Androidem, ułatwiającą proces generowania, instalowania i odnawiania certyfikatów.

Nowa wersja CRM Aktywności, po obecnych testach, zostanie we wrześniu udostępniona wszystkim klientom wraz z nową wersją 18.0.3 systemu ISOF. Inne zmiany funkcjonalne, które zostaną wprowadzone wraz z tym uaktualnieniem obejmują przede wszystkim moduły DMS i Produkcja.

W Produkcji wprowadzono kopiowanie definicji Produktu z etapu kompletacji. W emailach włączono obsługę bezpośrednich linków do dokumentów DMS. W szablonach emaili podobne linki mogą kierować do Portalu Serwisowego i Zamówieniowego. W Tablicy Wyników wprowadzono możliwość łączenia i podziału komórek.

1 września 2017

28 rocznica rozpoczęcia działalności przez HEUTHES sp. z o.o.

Firma HEUTHES obchodzi dzisiaj dwudziestą ósmą rocznicę rozpoczęcia działalności. Historia firmy sięga roku 1986, kiedy to powstała nieformalna grupa programistów pod nazwą HEUTHES The Software Group of Wojciech Grzybek. Początkowo programiści wchodzący w skład zespołu pracowali w różnych firmach, które współpracowały w tworzeniu oprogramowania. Jednak niezależnie od tego, gdzie programy powstawały, sygnowane były znakiem HEUTHES. Pierwszym produktem był system zarządzania informacją HEUTHES (grec. "heuristics thesaurus" oznacza skarbiec wiedzy o niealgorytmicznych technikach rozwiązania problemów). Można go określić mianem protoplasty współczesnych stron WWW.

28 rocznica rozpoczęcia działalności przez HEUTHES sp. z o.o.

Firma została założona 29 marca 1989 roku i rozpoczęła działalność 1 września tego roku. Do dnia dzisiejszego stała się znanym na rynku producentem oprogramowania. Jej specjalizacją jest produkcja kompleksowych rozwiązań informatycznych dla sektora finansowego (HEUTHES corocznie plasuje się w czołówce branżowych rankingów producentów oprogramowania finansowo-bankowego w Polsce), a także zaawansowanych systemów klasy ERP.

Ofertę dla banków tworzą przede wszystkim systemy MULTICENTAUR, GRYFCARD oraz GRYFBANK. W ofercie dla przedsiębiorstw znajduje się rodzina systemów ISOF. Wśród nich czołowe miejsce zajmuje ISOF-ERP dla firm z sektora MSP oraz ISOF-WORKFLOW obsługujący zarządzanie dokumentami i obiegami elektronicznymi, ISOF-BIURA RACHUNKOWE dla biur rachunkowych i ich klientów, ISOF-START dla mikro i małych firm, a także ISOF-PROFAP umożliwiający ocenę numeryczną prawdopodobieństwa awarii systemów technicznych.

Systemy HEUTHES pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek i w wielu firmach. Dwa zrzeszenia banków spółdzielczych tworzą w Polsce bank BPS SA i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych) oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych). Rozwiązania HEUTHES od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska SA oraz w wielu firmach z sektora MSP. Potwierdzeniem wysokiej stabilności finansowej HEUTHES jest zlecany corocznie audyt (od 20 lat), wykonywany przez niezależnych audytorów i publikacja wyników w KRS.

28 lipca 2017

HEUTHES na rzecz rozwoju regionu szczecińskiego

Przedstawiciel naszej firmy uczestniczył w spotkaniu zespołu branżowego ds. nowoczesnych usług, powołanego przez Prezydenta Miasta Szczecina i współpracującego z Radą Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecina (więcej na Facebooku www.facebook.com/HeuthesIT/posts/1790833434268027).

Tematem spotkania były możliwości uatrakcyjnienia oferty miasta dla studentów i absolwentów szczecińskich uczelni w kontekście podejmowania przez nich pracy w firmach IT. Do dynamicznego rozwoju firm IT w regionie potrzebne są m.in. strategiczne działania, które zachęcą ludzi do pracy i życia w Szczecinie.

W ostatnim czasie firma HEUTHES zatrudniła w oddziale szczecińskim 5 osób i w dalszym ciągu poszukuje programistów (na stronie www.heuthes.pl/praca znajdują się oferty pracy, stażu i praktyk w HEUTHES). Działania firmy w poszukiwaniu pracowników wsparła akcja Szczecin Rekrutuje (www.kariera.szczecin.eu) pod patronatem Urzędu Miasta Szczecina.

HEUTHES jest wiarygodnym i sprawdzonym producentem systemów informatycznych dla bankowości i przedsiębiorstw, posiadającym 28-letnie doświadczenie na rynku. Systemy HEUTHES pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Dwa zrzeszenia tworzą w Polsce bank BPS SA i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych) oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych). Rozwiązania HEUTHES od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska SA oraz w wielu firmach z sektora MSP.

21 lipca 2017

Mobilny ISOF na smartfonie - nowa wersja modułu CRM Aktywności

Firma HEUTHES rozpoczęła prace nad nową wersją modułu CRM Aktywności w systemie ISOF-ERP. Po zalogowaniu system rozpoznaje rozdzielczość i dopasowuje interfejs do stosunkowo niewielkiego ekranu smartfona i obsługi dotykowej. Na tabletach opartych na Androidzie systemu nie trzeba dopasowywać, gdyż pełna wersja desktopowa umożliwia efektywną  ergonomiczną pracę.

Już od trzech lat można pracować w systemie ISOF-ERP na tablecie (pisaliśmy o tym w newsie z 8.4.2014). Prace nad dopasowaniem systemu do smartfonów zostały podjęte z jednej strony w wyniku wsłuchiwania się w potrzeby użytkowników, z drugiej jako odpowiedź na coraz doskonalsze rozwiązania nowych telefonów.

Moduł CRM Aktywności w ISOF-ERP dedykowany na smartfony

HEUTHES podzielił prace na dwa etapy. Na początku uzyskany zostanie podgląd, edycja i dodawanie nowej aktywności, wyświetlanie aktywności w postaci listy i kalendarza z zaawansowanym filtrem wyszukiwania oraz możliwością wywoływania połączenia telefonicznego do kontrahenta powiązanego z wybraną aktywnością. Na demonstracyjnej wersji systemu można już przetestować pierwszą aktualizację modułu.

W kolejnym kroku zaplanowano włączenie obsługi emaili z Aktywności oraz dołączanie załączników w postaci zdjęć, nagrań audio i video. Z poziomu CRM Aktywności będzie można uzyskać dostęp do modułu Zamówienia od klienta, również dopasowanego do smartfona. Wprowadzona zostanie także obsługa geolokalizacji. W praktyce oznacza to, że przy tworzeniu nowej aktywności będzie można zapisać aktualną pozycję GPS telefonu. Podobny zapis informacji o lokalizacji będzie możliwy przy logowaniu do systemu.

W praktyce, nawigacja w zakresie dedykowanych dla smartfonów wersji modułów CRM Aktywności i Zamówienia od klienta, następuje z wykorzystaniem ikon na pulpicie głównym systemu oraz Inteligentnego Asystenta. Oczywiście można uruchomić dowolną, inną funkcję systemu tylko trzeba się liczyć z tym, że nie jest ona dopasowana do tak małych ekranów. W takich przypadkach sprawdza się urządzenie z rysikiem (np. Samsung Galaxy Note 5).

Pełna wersja nowego rozwiązania na smartfony będzie dostępna na przełomie III i IV kw. bieżącego roku.

HEUTHES rozważa obecnie rozpoczęcie prac również nad mobilnymi funkcjami modułu Magazyn, które będą umożliwiały przykładowo łatwe przenoszenie towaru z półki na półkę z obsługą czytników kodów kreskowych na smartfonach.

Kolejne prace rozwojowe z tego zakresu zmierzają do stworzenia aplikacji na smartfony, ułatwiającej proces generowania, instalowania i odnawiania certyfikatów, który jest słabo wspierany przez system Android i przeglądarkę Chrome Mobile. Dostęp do systemu, oprócz hasła, zabezpieczony jest certyfikatem w standardzie X.509 z bezpieczną komunikacją z serwerem zapewnioną przez protokół TLS 1.2.

W pierwszym półroczu 2017 r. HEUTHES udostępnił nową wersję modułu ISOF-POS (Point of Sale) będącego połączeniem funkcji dedykowanych specjalnie dla stanowisk sprzedaży detalicznej. Nowa wersja została także nakierowana na ekrany dotykowe i umożliwia pracującemu w punkcie sprzedaży szybkie wystawianie paragonów i innych dokumentów sprzedażowych z dostępem do Raportów kasowych i Magazynu. Dzięki technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER moduł ISOF-POS jest zintegrowany z drukarkami fiskalnymi i czytnikami kodów kreskowych.

Warto przypomnieć, że ISOF-ERP zawiera jeden z najbardziej zaawansowanych na rynku systemów CRM. Jest to rodzina sześciu modułów obejmujących CRM: Aktywności, Serwisowy, Portfolio (z projektami), Zadaniowy, Analityczny i Marketingowy. CRM jest zintegrowany z obiegami dokumentów i zaawansowanymi formularzami elektronicznymi w DMS. Wraz z innymi modułami ISOF-ERP umożliwia to kompletną obsługę klienta od pierwszego kontaktu, poprzez obsługę ofert, logistykę zamówień, po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. System zawiera także trzy portale internetowe B2B: Serwisowy, Zamówieniowy i Dokumentowy.

29 czerwca 2017

Firma HEUTHES powołała Radę Naukową

Zarząd firmy HEUTHES powołał liczącą 8 osób Radę Naukową. W skład Rady wchodzą pracownicy ze stopniem naukowym doktora, doktora habilitowanego, tytułem naukowym profesora oraz absolwenci studiów podyplomowych Master of Business Administration.

Celem funkcjonowania Rady jest opiniowanie programu bieżącej i strategicznej działalności badawczo-rozwojowej HEUTHES, a także przyjmowanie i dokonywanie oceny merytorycznej prac prowadzonych przez firmę w tym zakresie oraz ukierunkowanie prac badawczo-rozwojowych na przyszłość.

Rada będzie wspierała Prezesa Zarządu w zakresie prac naukowych, badawczych, rozwojowych i edukacyjnych prowadzonych w HEUTHES, jak również w zakresie produkcji systemów IT, wyboru narzędzi IT oraz formułowania wniosków dotyczących dalszych badań po realizacji projektów informatycznych.

Rada Naukowa będzie także pomagać rozwijać istniejące i tworzyć nowe technologie HEUTHES. Spółka w ciągu wielu lat stworzyła wiele technologii informatycznych, które są wykorzystywane przy budowie systemów informatycznych dla banków i przedsiębiorstw. Do najważniejszych technologii należą obecnie CLIENT-WEB-SERVER, HDB NG 4, KOBADIBUS (Knowledge Base Driven Information System), VIMI (Virtual User Identity Modules Cross Integration), BIFILAR-CLIENT-WEB-SERVER, HEURISTICS PATTERN FINDER, PROFAP (Probabilistic Failure Prediction), RTAPU (Real Time Application Upgrade), HDB ADS (Attacker Detection System), UNSYSTOR (Unsymmetrical Storage), MODRIBUSMAN (Model Driven Business Management), PROAPERMAN (Probabilistic Application Performance Management), R2O (Read Only Access to Replica), BALANCED-CLIENT-SERVER.

„W ocenie Zarządu, powołanie Rady to kamień milowy w rozwoju firmy HEUTHES, która od początku istnienia była zorientowana na rozwój własnych technologii implementowanych w systemach dla bankowości i przedsiębiorstw” – powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

16 czerwca 2017

Nowa Tablica wyników w ISOF-Workflow/DMS

Firma HEUTHES wprowadziła nowy typ dokumentu elektronicznego - ‘Tablicę wyników’ w systemie ISOF-Workflow oraz module DMS systemu ISOF.

Dotychczasowa ‘Tablica wyników’ była tworzona ręcznie za pomocą wbudowanego w powyższych systemach edytora HTML, którym można było edytować zbiorczy raport składający się pojedynczych raportów offline generowanych automatycznie w ISOF. W ten sposób można było uzyskać ‘Tablicę’ składającą się z tabel i wykresów generowanych na podstawie różnorodnych danych. Jednak tworzenie tych ‘Tablic’ wymagało znajomości składni języka HTML, co nie jest wygodne.

Przykładowa Tablica Wyników

Obecnie HEUTHES rozwinął swoje dotychczasowe rozwiązanie, tworząc w ISOF nowy typ dokumentu pod nazwą ‘Tablica wyników’. W rzeczywistości jest to oparty o HTML dokument występujący w dwóch odsłonach: do prezentacji na ekranie albo do edycji.

W trybie edycji jest możliwość definiowania układu Tablicy, która jest tablicą z komórkami i umieszczonymi w nich dokumentami. Użytkownik może swobodnie definiować układ tej tabeli, liczbę wierszy i kolumn tworzących komórki na dokumenty DMS, którymi mogą być np. wykresy i raporty offline. Przy czym dostępna jest również funkcjonalność „drag and drop”, umożliwiająca łatwe umieszczenie dokumentu w konkretnej komórce tabeli lub jej przemieszczanie. Nowe rozwiązanie umożliwia szybkie, niemal intuicyjne tworzenie Tablicy wyników.

Jednocześnie z poziomu edycji dokumentu można edytować i ustalać harmonogram raportów offline. „Na żywo” można zobaczyć czy ustawienia w szablonie offline są prawidłowe. Tym samym wzrasta łatwość operowania szablonami.

Edycja Tablicy Wyników

Nowe rozwiązanie umożliwia łatwe scalenie wielu raportów w ramach jednej ‘Tablicy wyników’, która może być generowana dla poszczególnych pracowników w ramach strategii zarządzania strategicznego Balanced Scorecard. Innym zastosowaniem jest tworzenie tzw. pulpitów menedżerskich.

Praktycznie we wszystkich modułach systemu ISOF można zapisać szablony z ustawieniami raportów offline. Takie szablony mogą być używane do wykonywania raportów w dowolnym czasie (np. w nocy). W ten sposób możliwe jest codzienne, automatyczne przygotowywanie dla kadry menadżerskiej gotowego zestawu wielu raportów, bez potrzeby czasochłonnego niekiedy oczekiwania na poszczególne wyniki.

Raporty zapisane w DMS na podstawie szablonów offline zachowują się tak samo jak te w trybie interakcyjnym. Wyświetlając taki raport można klikać znajdujące się w nim obiekty, co otwiera kolejne informacje, które umożliwiają drążenie danych.

HEUTES dołączył nowe rozwiązanie do wersji 18.0.2 systemu ISOF-ERP w czerwcu br.

Firma HEUTHES oferuje obecnie nowym klientom ISOF promocję WIOSENNE PORZĄDKI. Po uruchomieniu wersji demonstracyjnej systemu można uzyskać rabat 30% na pierwsze trzy miesiące wynajmu ISOF w trybie UZPI (SaaS)

Zobacz film Jak tworzyć nową Tablicę wyników.

13 czerwca 2017

Dobra sytuacja finansowa firmy HEUTHES potwierdzona przez zewnętrznego audytora i Walne Zgromadzenie

HEUTHES podsumował wyniki finansowe HEUTHES za 2016 rok po corocznym badaniu bilansu przeprowadzonym przez niezależną firmę audytorską. Pomimo tego, iż takie badanie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES obliguje firmę do stosowania od lat podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej. Na Walnym Zgromadzeniu Udziałowców HEUTHES zatwierdzono sprawozdanie Zarządu, a Prezesowi Zarządu Wojciechowi Grzybkowi przyznano absolutorium z wykonania pełnionych obowiązków.

Uznano, że sytuacja firmy i perspektywy na kolejne lata są dobre. Całkowite przychody firmy ze sprzedaży rozwiązań informatycznych zwiększyły się w 2016 roku o ponad 18% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy analogicznej rentowności. Sytuacja finansowa firmy jest niezmiennie stabilna od założenia w 1989 roku.

Rok 2016 był dla HEUTHES wyjątkowo udany. Firma podpisała umowę z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA na wdrożenie systemu HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB. Beneficjentem rezultatów wdrożenia są zrzeszone Banki Spółdzielcze, które wraz z Bankiem BPS SA mogą korzystać z jednolitego systemu obsługi transakcji z zachowaniem autonomii w ramach Grupy. HEUTHES zrealizował również wiele dużych zadań dla banku PEKAO SA. Firma z jednej strony prowadzi duże projekty informatyczne, z drugiej intensywnie rozwija własne technologie wykorzystywane do budowy nowoczesnych systemów dla bankowości i firm. Najważniejsze technologie to CLIENT-WEB-SERVER, HDB, INFOSTRADA BANKOWA, KOBADIBUS i PROAPERMAN.

Ważne dla HEUTHES jest stałe zainteresowanie rynku zarówno rozwiązaniami dla banków (systemy MULTICENTAUR, GRYFCARD, GRYFBANK oraz ISOF-WORKFLOW), jak również aplikacjami dla przedsiębiorstw (systemy ISOF-ERP, ISOF-START, ISOF-WORKFLOW, ISOF-BIURO RACHUNKOWE oraz ISOF-PROFAP).

Systemy HEUTHES pracują obecnie w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Dwa zrzeszenia tworzą w Polsce bank BPS SA i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych) oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych). Rozwiązania firmy od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska SA oraz w wielu firmach z sektora MSP.

23 maja 2017

Podpis cyfrowy w technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER

Firma HEUTHES opracowała zastosowanie do podpisu cyfrowego swojej technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER jako alternatywy dla apletów, których obsługa w przyszłości w przeglądarkach jest niepewna. Dodatkowo umożliwia to korzystanie z podpisu cyfrowego we wszystkich przeglądarkach, w tym w Chrome, Firefox i Internet Explorer oraz zapewnia łatwiejszą pracę z różnymi dostawcami certyfikatów.

Dzięki technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER firmy HEUTHES proces podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym i niekwalifikowanym może odbywać się wprost w systemie ISOF, w przeglądarce internetowej, sprowadzając się w praktyce do wykonania tylko kilku kliknięć.

W systemie ISOF już od 2011 r. jest możliwość opatrywania dokumentów PDF pieczęcią cyfrową co jest wykorzystywane np. w fakturach elektronicznych zabezpieczając nienaruszalność treści, niezaprzeczalność pochodzenia i wiarygodność dat. Wprowadzenie w 2016 r. podpisu cyfrowego umożliwia podpisywanie plików PDF i XML kluczami indywidualnymi kwalifikowanymi bądź nie. Funkcjonalność ta jest wykorzystywana także w module JPK do podpisywania deklaracji (np. JPK-VAT) i automatycznej wysyłki dokumentów do Ministerstwa Finansów.

Podpisy cyfrowe mają też zastosowanie w formularzach cyfrowych, które po przetwarzaniu mogą być utrwalone w postaci PDF, z zabezpieczeniem pieczęcią lub podpisem cyfrowym. Także dokumenty skanowane często przechowuje się w formacie PDF i dzięki pieczęci lub podpisowi cyfrowemu uzyskuje się uwiarygodnienie zawartości skanu na zgodność z oryginałem.

Firma HEUTHES oferuje obecnie nowym klientom ISOF-ERP promocję WIOSENNE PORZĄDKI. Po uruchomieniu wersji demonstracyjnej systemu można uzyskać rabat 30% na pierwsze trzy miesiące wynajmu ISOF-ERP w trybie UZPI (SaaS).

HEUTES dołączy nową funkcjonalność do wersji 18.0.2 systemu ISOF-ERP w drugim kwartale 2017 r. Nowa funkcjonalność związana z podpisem zostanie wprowadzona bez dodatkowych kosztów dla użytkowników ISOF, gdyż wszystkie zmiany funkcjonalne są tradycyjnie wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu w trybie SaaS oraz udostępniane klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji ISOF.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

17 maja 2017

Nowa wersja ISOF-POS

Firma HEUTHES wprowadzi nową wersję modułu ISOF-POS (Point of Sale) będącego połączeniem funkcji dedykowanych specjalnie dla stanowisk sprzedaży detalicznej.

Pierwsza wersja została wprowadzona na rynek blisko trzy lata temu (pisaliśmy o tym w newsie z 14.7.2014), a obecna aktualizacja powstała w wyniku wsłuchania się w głosy użytkowników ISOF.

Nowa wersja modułu jest nakierowana na ekrany dotykowe i umożliwia pracującemu w punkcie sprzedaży szybkie wystawianie paragonów i innych dokumentów sprzedażowych z dostępem do Raportów kasowych, Magazynu oraz sprzęgiem do drukarki fiskalnej i czytnika kodów kreskowych.

Dzięki dodatkowym funkcjom możliwe jest wprowadzenie zindywidualizowanej pracy i obsługi systemu przez wielu użytkowników (sprzedawców) na tym samym, pojedynczym urządzeniu.

Z kolei zarządzający siecią sprzedaży ma dostęp do wszystkich modułów systemu ISOF-ERP obejmujących m.in. CRM, DMS, Logistykę z Zamówieniami do dostawców oraz Zamówieniami od klientów, Magazyn z centralnym dostępem do informacji o stanach magazynowych w każdym magazynie i sklepie, Rachunkowość, Płace i Kadry.

Dzięki nowemu ISOF-POS można niewielkim kosztem obsłużyć dziesiątki sklepów połączonych w jeden organizm, z jednym punktem zarządzającym całością. Punkty sprzedaży nie potrzebują specjalnego oprogramowania, ponieważ do ich obsługi wystarcza Internet i urządzenie z przeglądarką internetową. Dzięki technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER możliwe jest zintegrowanie z ISOF-POS czytników kodów kreskowych i drukarek fiskalnych.

Kolejnym rozwiązaniem które przygotowuje firma HEUTHES jest specjalna wersja modułu CRM Aktywności z przeznaczeniem na smartfony. W dalszej kolejności zostaną dołączone do tego rozwiązania Zamówienia od klientów.

HEUTES dołączy nową wersję ISOF-POS do wersji 18.0.2 systemu ISOF-ERP w drugim kwartale 2017 r.

Firma HEUTHES oferuje obecnie nowym klientom ISOF-ERP promocję WIOSENNE PORZĄDKI. Po uruchomieniu wersji demonstracyjnej systemu można uzyskać rabat 30% na pierwsze trzy miesiące wynajmu ISOF-ERP w trybie UZPI (SaaS).

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

19 kwietnia 2017

ISOF-ERP na konferencji „Call Center i CRM”

Firma HEUTHES weźmie udział w konferencji „Call Center i CRM”, poświęconej tematyce oprogramowania w chmurze oraz ewolucji integracji systemów związanych z obsługą klienta. Konferencja odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Businessman Institute (Trakt Lubelski 40a).

Celem konferencji jest:

 • Prezentacja tendencji w rozwoju Call Center / Contact Center; CRM;
 • Dostarczenie aktualnej wiedzy na temat technologii i aplikacji stosowanych w Call Center;CRM
 • Informacje jak zdefiniować, określić wymagania funkcjonalności wobec Call Center / Contact Center;
 • Przedstawienie kryteriów wyboru Call Center / Contact Center; CRM;
 • Prezentacja oprogramowania do zarządzania Call Center / Contact Center; CRM;
 • Omówienie problemów związanych z integracją Call Center / Contact Center z systemami ERP, CRM.

Konferencja dedykowana jest:

 • kadrze podejmującej strategiczne decyzje – prezesom zarządów, dyrektorom finansowym, dyrektorom marketingu i sprzedaży, IT;
 • osobom zarządzającym Call Center, Contact Center, CRM;
 • kadrze menedżerskiej odpowiedzialnej za podejmowanie strategicznych decyzji w obszarze marketingu, IT, serwisu, administratorom aplikacji.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na prelekcję pt. ”Jak usprawnić procesy biznesowe i działania operacyjne z wykorzystaniem CRM i DMS w systemie ISOF”, którą wygłosi o godz. 10.30 – 11.00 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny po zarejestrowaniu się na stronie http://www.konferencjeksi.pl/?page_id=1232.

Zapraszamy!

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

13 kwietnia 2017

HEUTHES wycofuje wsparcie dla przeglądarek Microsoft Internet Explorer 8 i 9 do pracy w ISOF

HEUTHES informuje, że ze względu na podniesienie standardów bezpieczeństwa w ISOF, od dnia 1 maja 2017 r. praca z systemem w przeglądarce Internet Explorer 8 i 9 nie będzie już możliwa. Wymienione przeglądarki nie wspierają najnowszych rozwiązań kryptograficznych. Firma prosi użytkowników o zaktualizowanie tych przeglądarek do wersji 11 lub o zainstalowanie innej przeglądarki z listy wspieranych przez HEUTHES.

Wszelkich informacji i pomocy udziela Dział Wdrożeń HEUTHES.

Do pracy w systemie ISOF niezbędne jest posiadanie zainstalowanej na komputerze przeglądarki internetowej. W związku z tym, iż ISOF jest dla przeglądarek treścią znacząco inną niż typowe strony lub serwisy WWW, do pracy z tym systemem konieczne jest poprawne skonfigurowanie opcji wybranej przeglądarki. Na rynku dostępnych jest wiele przeglądarek na różne platformy systemowe.

Firma HEUTHES zgodnie z przyjętą polityką kompatybilności w procesie rozwijania aplikacji ISOF stara się zapewnić pełną zgodność systemu ISOF z trzema najbardziej popularnymi przeglądarkami używanym w internecie (Chrome, Firefox, Internet Explorer).

Zgodnie z powyższym przeglądarki zostały podzielone na trzy listy: białą, szarą i czarną. Lista biała obejmuje te wersje przeglądarek, które pozwalają na pracę z systemem ISOF w pełnym zakresie i objęte są serwisem HEUTHES. Lista szara to przeglądarki, którymi można zalogować się do systemu ISOF, ale bez gwarancji poprawnego działania wszystkich jego funkcji. Jednak w przypadku najnowszych przeglądarek Chrome lub Firefox większość potrzebnych funkcji działa prawidłowo. Ta lista nie jest objęta serwisem HEUTHES. Lista czarna zawiera przeglądarki, z których nie ma możliwości zalogowania się do systemu ISOF.

Aktualna klasyfikacja przeglądarek do pracy z ISOF (stan na dzień 13.4.2017) znajduje się na stronie http://www.isof.pl/przegladarki.html.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

5 kwietnia 2017

System MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych Hitem Roku 2017 dla Instytucji Finansowych

System MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych firmy HEUTHES otrzymał od Gazety Bankowej tytuł Rekomendacja w kategorii Bankowość i Finanse konkursu Hit Roku 2017 dla Instytucji Finansowych.

Stało się to 5 kwietnia 2017 r. w trakcie uroczystej gali w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Gazeta Bankowa w tym dniu rozstrzygnęła wyniki X edycji konkursu Hit Roku 2017 dla Instytucji Finansowych nagradzając najbardziej innowacyjne i przełomowe produkty proponowane instytucjom finansowym przez dostawców systemów IT.

System MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych, w gronie zgłoszonych do konkursu rozwiązań, w kategorii Bankowość i Finanse, głosem niezależnych ekspertów, którzy stanowili kapitułę konkursu został wyróżniony tytułem Rekomendacja.

Warto zauważyć, że obydwa Zrzeszenia Banków Spółdzielczych w Polsce, obejmujących ponad 550 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek korzystają obecnie z funkcjonalności dostępnych w systemie MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych. Dwa zrzeszenia tworzą w Polsce bank BPS SA i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa. Głównym beneficjentem rezultatów wdrożenia systemu HEUTHES, są zrzeszone Banki Spółdzielcze, które wraz z bankami zrzeszającymi korzystają z jednolitego systemu obsługi transakcji z zachowaniem autonomii w ramach Grupy.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych zapewnia obsługę wszelkich transakcji bankowych. Integruje systemy otoczenia bankowego i systemy wewnętrzne banku, tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych. Wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku i jego klientami. System zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych SWIFT, ELIXIR, TARGET, EURO ELIXIR – SEPA, STEP2, SORBNET2, EXPRESS ELIXIR oraz Western Union. Obsługuje wymianę międzysystemową (np. systemy kartowe, ERP, maklerskie, itp.), faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza czeki zagraniczne oraz nalicza prowizje.

W 2016 r. rekomendację w konkursie Hit Roku uzyskał system MC-IMMEDIATE TRANSACTION, w 2015 r. system MULTICENTAUR-CFT, w 2014 r. system ISOF-PROFAP, w 2013 r. system MULTICENTAUR PAYMENT HUB, w 2012 r. system MULTICENTAUR-SRB2, w 2011 r. system MULTICENTAUR-FAKTOR, w 2010 r. system ISOF-WORKFLOW, a w 2009 r. system GRYFCARD - wszystkie wyprodukowane przez HEUTHES.

Z kolei w 2015 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa SA wydała firmie HEUTHES Certyfikat dla potwierdzenia zgodności komunikatów generowanych przez system informatyczny MULTICENTAUR PAYMENT HUB z wymaganiami Systemu Rozliczeń Płatności Natychmiastowych EXPRESS ELIXIR w zakresie komunikatów RTTR.

Warto przypomnieć, że HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB w podstawowej odsłonie pracuje w bankach już od 20 lat, a w wersji dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych od 2014 r.

Więcej informacji o systemie MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych dostępnych jest na stronie www.heuthes.pl.

Zobacz również inne nagrody i wyróżnienia dla produktów i firmy HEUTHES.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

4 kwietnia 2017

HEUTHES na Konferencji r@bbIT

Firma HEUTHES weźmie udział w Konferencji r@bbIT, która odbędzie się 5 kwietnia 2017 roku w godz. 10.00-14.00 na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie przy ulicy Żołnierskiej 52.

Wydarzenie co roku przyciąga wielu wystawców z konkretnymi ofertami pracy zarówno dla studentów, absolwentów, jak i osób szukających odmiany w swoim życiu zawodowym. Będzie to doskonała okazja, aby zaczerpnąć informacji na temat firmy u samego źródła lub nawiązać pierwszy kontakt z przyszłym pracodawcą.

Firma HEUTHES w czasie targów będzie się wystawiała na swoim stoisku, a także będzie chciała pozyskać kandydatów do pracy na stanowisku programisty.

W ramach tegorocznej konferencji r@bbIT odbędą się prezentacje, targi pracy IT, pokazy i prezentacje potencjału badawczego wybranych laboratoriów Wydziału Informatyki.

Wstęp dla osób odwiedzających jest bezpłatny!

Więcej informacji znajduje się na stronie http://rabbit.zut.edu.pl/index.php/program-2017

Zapraszamy

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

28 marca 2017

HEUTHES na konferencji GigaCon „IT W PRODUKCJI”

Firma HEUTHES weźmie udział w kolejnej edycji konferencji "IT W PRODUKCJI" GigaCon, poświęconej nowych technologii stosowanych w procesach produkcji. Konferencja odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. w Warszawie w hotelu Courtyard (ul. Żwirki i Wigury 1).

Główne obszary tematyczne konferencji to:

 • MES (Manufacturing Execution System) – systemy do śledzenia oraz nadzorowania produkcji i przepływu materiałów
 • SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) – oprogramowanie do zbierania danych dotyczących sterowanego procesu
 • HMI (Human-Machine Interface) – interfejs zapewniający bezpośredni dialog człowieka i maszyny
 • PLM (Product Lifecycle Management) – zarządzanie cyklem życia produktu
 • PDM (Product Data Management) – zarządzanie dokumentacją techniczną i około techniczną produktu
 • APS (Advanced Planning and Scheduling) – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji
 • EAM/CMMS (Enterprise Asset Management/Computerised Maintenance Management Systems) zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa oraz wspomaganie utrzymania ruchu
 • EDI (Electronic Data Interchange) – elektroniczna wymiana danych
 • SFC (Shop Floor Control) – sterowanie produkcja
 • MRP (Materials Requirment Planning) – planowanie zapotrzebowania materialowego
 • Cloud computing w sektorze produkcji
 • Nowoczesne systemy ERP dla sektora produkcji
 • Technologie mobilne

Konferencja przeznaczona jest dla:

 • Dyrektorów firm produkcyjnych
 • Kierowników działów produkcji, zaopatrzenia i logistyki
 • Kierowników serwisu technicznego
 • Specjalistów ds. kontroli jakości
 • Menadżerów ds. utrzymania ruchu
 • Specjalistów ds. lean manufacturing
 • Kadry zarządzającej, odpowiedzialnej za zakup urządzeń i oprogramowań
 • Informatyków odpowiedzialnych za systemy zarządzania w firmie
 • Osób odpowiedzialnych za normowanie pracy na stanowiskach

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na prelekcję pt. ”System ISOF-ERP w planowaniu i zarządzaniu produkcją”, którą wygłosi o godz. 11.40 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://gigacon.org/event/produkcja_17/

Zapraszamy!

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

23 marca 2017

HEUTHES udostępnia nowy moduł Produkcja w ISOF-ERP

Firma HEUTHES udostępniła w systemie ISOF-ERP nowy moduł Produkcja. Jest on jednym z najnowocześniejszych w Polsce, zgodnym z koncepcją Przemysł 4.0. Oznacza ona nowe podejście do produkcji, objętej wszechstronnym wsparciem automatyzacji, nowoczesnych technologii i SaaS. ISOF-ERP wykorzystuje Internet, a także Internet rzeczy (ang. IoT) dzięki technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER.

Cechą charakterystyczną nowego modułu Produkcja, obok pracy w przeglądarce internetowej, jest integracja z wieloma innymi modułami systemu ISOF-ERP, m.in. z DMS, Magazynem, Rachunkowością, Zamówieniami od klienta i Zamówieniami do dostawców, Portalem Zamówieniowym, CRM Zadaniowym i CRM Serwisowym oraz Portalem Serwisowym.

Nowy moduł pozwala na obsługę kompletnego procesu produkcji: od definicji produktu, poprzez zamówienie od klienta, realizację, finalne rozliczenie FK, aż do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Ważną cechą charakterystyczną modułu Produkcja jest wszechstronne zastosowanie swobodnie definiowanych formularzy elektronicznych dotyczących produktów i operacji.

HEUTES dołączył nowy moduł Produkcja do wersji 18.0 systemu ISOF-ERP. Zainteresowane firmy mogą zgłaszać się do HEUTHES (kontaktheuthes.pl, tel. 91 460 89 74 w. 25).

Wraz z premierą nowego modułu, firma HEUTHES zapowiada promocję „MODUŁ ISOF-PRODUKCJA ZA ZŁOTÓWKĘ”, w ramach której można używać modułu Produkcja, do końca 2017 roku, za symboliczną złotówkę miesięcznej opłaty w trybie SaaS (www.isof.pl/promocje).

Moduł Produkcja i system ISOF-ERP, dostępny na rynku od 2000 r. przeznaczony jest dla małych i średnich firm produkcyjnych i handlowych.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

8 marca 2017

HEUTHES podsumował wysyłkę deklaracji JPK_VAT i PIT-11 wprost z ISOF do MF

Pod koniec lutego upłynęły terminy wysyłki deklaracji PIT-11 i JPK_VAT z firm do Ministerstwa Finansów. Po raz pierwszy można było wprost w systemie ISOF podpisać te dokumenty podpisem kwalifikowanym i wysłać je również bezpośrednio z ISOF do Ministerstwa Finansów.

Firma HEUTHES podsumowała te działania oceniając, że proces podpisywania i wysyłki przebiegał najszybciej i bezproblemowo przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego Certum.

Warto przypomnieć, że na liście kwalifikowanych dostawców podpisów elektronicznych znajdują się: Certum – Powszechne Centrum Certyfikacji, CenCert – Kwalifikowane Centrum Certyfikacji, EuroCert – Nowe Centrum Certyfikacji, Sigillum – Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz Szafir – Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego. Rejestr Kwalifikowanych dostawców usług zaufania jest tworzony przez Narodowe Centrum Certyfikacji prowadzone przez Narodowy Bank Polski.

Dzięki własnemu apletowi firmy HEUTHES do przeglądarki internetowej cały proces w systemie ISOF sprowadza się obecnie w praktyce do wykonania tylko kilku kliknięć typu 'utwórz i podpisz deklarację' oraz 'wyślij', z uzyskaniem potwierdzenia UPO.

HEUTHES pracuje obecnie nad zastosowaniem do podpisu kwalifikowanego swojej technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER jako alternatywy dla apletów, których obsługa w przyszłości w przeglądarkach jest niepewna. Dodatkowo umożliwi to korzystanie z podpisu cyfrowego w przeglądarce Chrome i być może zapewni łatwiejszą pracę z różnymi dostawcami certyfikatów.

Nowe funkcjonalności związane z podpisem zostały wprowadzone bez dodatkowych kosztów dla użytkowników ISOF, gdyż wszystkie zmiany funkcjonalne są tradycyjnie wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu w trybie SaaS oraz udostępniane klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji ISOF.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

2 marca 2017

HEUTHES w Raporcie ERP - Perspektywy 2017

Ukazała się najnowsza edycja Raportu ERP - Perspektywy 2017. Jest to podsumowanie działań kluczowych dostawców rozwiązań ERP w 2016 roku na polskim rynku oraz prezentacja kierunków rozwoju systemów w 2017 roku.

Zapraszamy do lektury zamieszczonej w Raporcie wypowiedzi Prezesa HEUTHES sp. z o.o. - Pana Wojciecha Grzybka.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

7 lutego 2017

VIMI – nowa technologia wirtualizacji tożsamości w systemach HEUTHES

Firma HEUTHES opracowała nową technologię VIMI (ang. Virtual user Identity Modules cross Integration) związaną z wirtualizacją tożsamości użytkowników. Jest ona wykorzystywana w systemie ISOF dla Biur Rachunkowych i firm wielozakładowych oraz MULTICENTAUR PAYMENT HUB i GRYFCARD dla banków. Jej działanie polega na tym, że użytkownik wykorzystując przeglądarkę WWW i mechanizm jednokrotnego logowania (ang. single sign-on) do jednego systemu informatycznego może korzystać z danych z innych systemów chmurowych opartych o serwery aplikacyjne HDB NG.

Architektura współczesnych złożonych systemów informatycznych opiera się na wielu serwerach posadowionych na różnorodnych rozwiązaniach sprzętowo-systemowych, w wielu rozproszonych terytorialnie ośrodkach komputerowych. Od strony użytkowników systemów dochodzą wtedy problemy z różnorodnymi systemami uprawnień i koniecznością logowania się do każdego systemu osobno.

Do komunikacji pomiędzy aplikacjami serwerowymi stosuje się zwykle od dawna znaną tzw. „szynę danych” np. ESB. Dotychczas nie było jednak wygodnego rozwiązania umożliwiającego komunikację aplikacji na poziomie prezentacji danych na stacji roboczej w przeglądarce WWW.

Nowa technologia VIMI umożliwia pewną autoryzację użytkowników oraz bezpieczne przekazywanie sesji z jednego systemu do drugiego z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa kryptograficznego zawartego w procedurach wymiany informacji o tożsamości.

Pierwsze wdrożenie tych rozwiązań miało miejsce blisko 10 lat temu w systemie ISOF-Biura Rachunkowe. Pracownik Biura może zalogować się do systemu ISOF dedykowanego dla Biura Rachunkowego i łatwo jednym kliknięciem przechodzić do systemów swoich klientów bez potrzeby każdorazowej autoryzacji.

Obecnie technologia ta została rozbudowana i wbudowana w systemy bankowe. Zawierają one węzły aplikacji, które wymieniają dane. Użytkownik może widzieć w jednej aplikacji bankowej dane z innej aplikacji bankowej przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i uprawnień. Dodatkowo VIMI ułatwia podział systemu na mniejsze moduły, z łatwiejszą aktualizacją i uproszczonym testowaniem poszczególnych funkcji, a nie całego, dużego systemu bankowego.

W systemie MULTICENTAUR PAYMENT HUB nowy mechanizm umożliwia jednokrotne logowanie i swobodne przechodzenie do innych podsystemów bankowych. Dodatkowo w oknie interfejsu jednego systemu można wyświetlić dane z innej aplikacji. Buduje to wirtualną chmurową przestrzeń pracy złożoną z wirtualnych komponentów dostarczających różnorodne informacje pracownikom banku.

Jednym z ciekawszych zastosowań w systemach bankowych jest powiązanie aplikacji bankowej z systemem zarządzania dokumentami elektronicznymi ISOF-DMS/WORKFLOW. Dzięki temu raporty bankowe zamiast drukowania, pieczętowania i wieloletniego przechowywania w tradycyjnym archiwum mogą być zapisane w elektronicznym archiwum dokumentów, opatrzone pieczęcią cyfrową lub podpisane cyfrowo i po upływie kategorii archiwalnej utylizowane. W tym przypadku do systemu dołącza się elementy VIMI i 3 kontenery aplikacyjne (w standardzie Docker):

 • aplikację główną DMS (związaną z systemem zarządzania dokumentami elektronicznymi),
 • serwer aplikacyjny TAPIR (który zawiera oprogramowanie do zamiany formatu danych i OCR, a także integrację z pocztą elektroniczną),
 • pakiet LibreOffice OnLine (umożliwiający pracę z dokumentami biurowymi w oknie przeglądarki WWW, przykładowo otwieranie w przeglądarce arkusza kalkulacyjnego z raportem z systemu bankowego).

Zwrotnie w systemie bankowym możemy widzieć okno z aktualnymi raportami z poszczególnych stanowisk pracy, pochodzące z zewnętrznej - w odniesieniu do systemu bankowego - aplikacji DMS, pracującej na innych serwerach i z inną bazą danych.

Tak więc w technologii VIMI firmy HEUTHES aplikacje i systemy współdzielą dynamicznie użytkownika, a jednocześnie użytkownik współdzieli na ekranie dane z wielu różnych systemów.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

7 lutego 2017

ISOF-WORKFLOW na konferencji „Elektroniczny Obieg Dokumentów” w Warszawie

Firma HEUTHES weźmie udział w konferencji "Elektroniczny Obieg Dokumentów", poświęconej najnowszym technologiom elektronicznego przetwarzania, składowania i obiegu informacji w organizacjach traktowanych jako podstawy element efektywnych decyzji biznesowych. Konferencja odbędzie się w dniu 7 lutego 2017 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Businessman Institute (Trakt Lubelski 40a).

Najważniejsze obszary tematyczne, które zostaną omówione na konferencji to:

 • Prezentacja rozwiązań przeznaczonych do skanowania, archiwizacji i wyszukiwania dokumentów;
 • Obniżenie kosztów wydruku i skanowania w firmie;
 • Identyfikacja głównych problemów związanych z wdrożeniem systemów e-dokument;
 • Czy to już czas na przejście do przechowywania, backupu i archiwizacji dokumentów w chmurze? Jaki typ Cloud Computing wybrać? Jakie kryteria zastosować przy wyborze dostawcy?
 • Prezentacje najlepszych praktyk w zakresie wdrażania systemów e-dokument i rozwiązań do kontroli kosztów wydruków i skanowania. Jak przejść od rozwiązania do zarządzania dokumentami do środowisku, platformie wymiany informacji?

Główni adresaci konferencji to:

 • Kadra podejmująca strategiczne decyzje – prezesi zarządów, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy IT;
 • Kadra menedżerska odpowiedzialna za podejmowanie strategicznych decyzji w firmie;
 • Starostowie, wójtowie i burmistrzowie urzędów powiatowych i gminnych;
 • Kierownicy projektów IT, ds bezpieczeństwa, administratorzy systemów IT;
 • Analitycy biznesowi;
 • Osoby odpowiedzialne za procesy związane z zarządzaniem dokumentami, informacjami, korespondencją masową.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „ISOF-WORKFLOW – system zarządzania dokumentami elektronicznymi. E-dokument, Obiegi, Formularze, CRM, B2B, Przemysł 4.0”, który wygłosi o godz. 11.30 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://www.konferencjeksi.pl/?page_id=1135

Zapraszamy!

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

3 stycznia 2017

Wzrost sprzedaży HEUTHES w 2016 roku

HEUTHES podsumował wstępnie wyniki finansowe za 2016 rok jeszcze przed badaniem bilansu przeprowadzanym corocznie przez niezależną firmę audytorską. Całkowite przychody firmy ze sprzedaży rozwiązań informatycznych zwiększyły się w 2016 roku o 18,1% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy analogicznej rentowności. Sytuacja finansowa firmy jest niezmiennie stabilna od założenia w 1989 roku.

Ostateczne dane finansowe zostaną udostępnione przez HEUTHES w KRS w pierwszej połowie 2017 r., po badaniu bilansu przez niezależną firmę audytorską. Pomimo tego, iż badanie takie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES, producenta systemów informatycznych dla sektora bankowego i przedsiębiorstw, obliguje firmę do stosowania podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej.

Systemy HEUTHES pracują obecnie w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Dwa zrzeszenia tworzą w Polsce bank BPS SA i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych) oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych). Rozwiązania firmy od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska SA oraz w wielu firmach z sektora MSP.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

29 grudnia 2016

HEUTHES Gepardem Biznesu 2016

Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Najnowszy ranking firm został opracowany na podstawie wartości rynkowej w okresie marzec 2014 – marzec 2016 według metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu. Dane do badań polskich firm dostarczyły wywiadownie InfoCredit i Bisnode. Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Z rankingu wynika, że HEUTHES rozwija się dynamicznie i szybko rośnie jego wartość rynkowa. W rankingu firm zajęliśmy 2965 miejsce ze 190% dynamiką wzrostu wartości rynkowej w okresie marzec 2014 – marzec 2016.

Kompletny ranking:
http://businessnow.pl/12176,gepard-biznesu-business-gepard-2016-2.html

Zobacz również inne nagrody i wyróżnienia dla produktów i firmy HEUTHES.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

14 grudnia 2016

Trzy miliony transakcji bankowych na godzinę w nowej wersji MULTICENTAUR PAYMENT HUB

Firma HEUTHES po okresie intensywnych testów, badań i rozwoju udostępniła klientom nową wersję systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB. Dotychczasowe rozwiązanie wykonywało około 1 miliona transakcji bankowych na godzinę. Nowa wersja, jeszcze bez optymalizacji wydajnościowej okazała się trzykrotnie szybsza, umożliwiając wykonanie 3 milionów transakcji na godzinę. System został zaprojektowany do obsłużenia nawet 10 milionów transakcji w ciągu 60 minut. Wzrost wydajności został spowodowany zmianą architektury i nie obejmował jeszcze zaawansowanej parametryzacji pracy serwerów bankowych. To znaczne przyspieszenie zostało uzyskane bez konieczności ponoszenia przez banki wydatków na nową infrastrukturę sprzętową.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB jest jednym z największych rozwiązań bankowych w Polsce. Integruje systemy zarówno otoczenia bankowego, jak i wewnętrzne banku. Wszelkie systemy wykorzystują go do wymiany informacji i do pośredniczenia w komunikacji z otoczeniem banku i jego klientami. Rozliczenia realizowane przez system obejmują SWIFT, ELIXIR, TARGET2, EUROELIXIR – SEPA, STEP2, SORBNET2, Płatności natychmiastowe EXPRESS ELIXIR oraz wymianę międzysystemową (np. systemy kartowe, ERP, maklerskie, itp.). System składa się z dwóch powiązanych części. Pierwsza z nich to część wsadowa, w której dane są przetwarzane dużymi pakietami (np. sesje ELIXIR). Druga to część interaktywna, w której dane są przetwarzane na bieżąco (np. SWIFT, EXPRESS ELIXIR). Nowa wersja sprawnie łączy te dwie przestrzenie. Obecny skokowy wzrost wydajności w części wsadowej nie wpłynął negatywnie na część interaktywną, która jest zbudowana wokół serwera aplikacyjnego HDB NG opracowanego przez HEUTHES.

Rozwój systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB wpisuje się w obecną tendencję obserwowaną na rynku bankowym, w ramach której znacznie wzrasta ilość transakcji bezgotówkowych inicjowanych przez aplikacje w smartfonach i karty bezstykowe. Rosnąca ilość tego typu transakcji oznacza jednocześnie wzrost ogólnej liczby operacji. Systemy bankowe muszą się stale rozwijać aby sprostać tym zjawiskom. Przykładem są coraz powszechniejsze usługi typu Blik, PeoPay, Google Payments, które umożliwiają wykonanie smartfonem w łatwy sposób operacji finansowych.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB pracuje w banku PEKAO SA od 1996 roku, a w SGB-Banku od 2006 roku, uwzględniając konsolidacje i przekształcenia w historii tych podmiotów. System jest ciągle rozbudowywany. HEUTHES dokonuje w nim stale zmian technologicznych, obecnie głównie w zakresie wykorzystania technologii chmurowych i rozproszonego przetwarzania danych. Innym, równie intensywnie rozwijanym obecnie systemem HEUTHES, w którym obserwowany jest znaczny wzrost wolumenu operacji bankowych jest GRYFCARD, do obsługi operacji kartowych, który może współpracować z MULTICENTAUR PAYMENT HUB.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

13 grudnia 2016

Kwalifikowany podpis cyfrowy wbudowany w system ISOF dla JPK, VAT-7 i PIT-11

Firma HEUTES opracowała aplet do przeglądarki internetowej, do podpisywania dokumentów cyfrowych w systemie ISOF. Został on opracowany zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej (dyrektywa 2006/123/EC, biblioteka eSignature's DSS). Nowe rozwiązanie umożliwia, wprost w przeglądarce internetowej, podpisywanie cyfrowe kluczem kwalifikowanym m.in. dokumentów JPK i wysyłanie ich bezpośrednio do Ministerstwa Finansów z serwerów SaaS systemu ISOF, przy pomocy dwóch kliknięć.

Wszystkie pliki JPK tworzone w ISOF, są zgodne z przepisami i aktualnym schematem struktur JPK opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. Dokumenty są generowane w postaci plików XML. Pliki można uwiarygodnić w systemie ISOF jednym z dostępnych na rynku kwalifikowanych podpisów cyfrowych i wysłać do Ministerstwa Finansów. Pliki mogą być również zapisane na lokalnym dysku użytkownika i przetwarzane, podpisane oraz wysłane za pomocą aplikacji dostarczonej przez Ministerstwo Finansów, ale trwa to o wiele dłużej i wymaga wielu operacji.

Obecnie trwają testy JPK VAT oraz rozwój obsługi VAT-7 i PIT-11 o zintegrowany z przeglądarką system podpisu kwalifikowanego dla tych deklaracji, który HEUTHES udostępni w I kw. 2017 r. Z kolei w najbliższym czasie zostanie wprowadzone podpisywanie dokumentów PDF w DMS podpisem kwalifikowanym, oprócz już dostępnej pieczęci cyfrowej.

Podpis kwalifikowany wykonuje się lokalnie na stacji roboczej użytkownika, z zapisem w pamięci komputera, zamiast na dysku lokalnym. Po prawidłowym przebiegu procesu podpisu, wynik trafia do serwera i jest zapisywany w chmurowym systemie zarządzania dokumentami elektronicznymi DMS, zintegrowanym z ISOF. Stamtąd jest transmitowany do serwerów Ministerstwa Finansów.

Dzięki nowym rozwiązaniom znacznie upraszcza się proces wysyłania Deklaracji VAT-7 i PIT-11 i JPK. Użytkownik wykonuje tylko dwa kliknięcia: 'utwórz i podpisz deklarację' oraz 'wyślij'. Uzyskanie potwierdzenia UPO może odbywać się automatycznie w tle.

Na nową funkcjonalność czekały szczególnie Biura Rachunkowe, które dzięki raportowi Aktualność Danych w systemie FK mogą łatwo sprawdzić w jednym miejscu status i historię wszystkich deklaracji podatkowych swoich klientów od wystawienia, zatwierdzenia, podpisania, poprzez wysłanie z potwierdzeniem UPO, aż do rozliczenia. Tym samym proces obsługi tych deklaracji znacznie się usprawnia.

Warto przypomnieć, że dokumenty PDF w module DMS/Workflow mogą być już od dawna podpisywane i zabezpieczane w ISOF za pomocą pieczęci cyfrowej, która w odróżnieniu od podpisu cyfrowego, może być w firmie przypisana do wielu osób. Pieczęć, podobnie jak podpis cyfrowy, zapewnia nienaruszalność treści i dat oraz niezaprzeczalność pochodzenia pliku. Podpisywanie dokumentów pieczęcią cyfrową, wykonuje się w wygodny dla użytkownika sposób na serwerze systemu, bez udziału jego stacji roboczej.

Nowe rozwiązanie podpisu cyfrowego w systemie zostanie udostępnione klientom wraz z kolejną wersją systemu ISOF jeszcze w grudniu 2016 r. Rozwój systemu w zakresie obsługi podpisu cyfrowego odbył się bez dodatkowych kosztów dla użytkowników ISOF, gdyż wszystkie zmiany funkcjonalne są tradycyjnie wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu w trybie SaaS oraz udostępniane klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji ISOF.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

5 grudnia 2016

Nowości w wersji 17.1.4 systemu ISOF

Firma HEUTHES 1 grudnia 2016 r. udostępniła klientom kolejną wersję 17.1.4 systemu ISOF. W systemie wprowadzono wiele zmian funkcjonalnych obejmujących m.in. Magazyn, Oferty, Zamówienia od klientów, Rachunkowość, CRM Aktywności, CRM Formularze, CRM Portfolio, DMS i Administrację. Do wersji zostanie także dołączona przedpremierowa wersja nowego modułu Produkcja.

W Magazynie zmiany objęły listę dokumentów magazynowych w której dodano nowe pozycje w filtrze wyszukiwania. W Kartotece towarów wprowadzono nowe możliwości wyszukiwania pozycji i ułatwiono seryjną zmianę danych.

W Ofertach umożliwiono automatyczne wyznaczanie daty dostawy na Ofercie oraz ułatwiono podgląd powiązanych dokumentów.

W Zamówieniach od klientów dodano możliwość zdefiniowania dla użytkownika domyślnego magazynu dla zamówień od klienta.

W Rachunkowości stworzono nowe mechanizmy przy generowaniu Wezwań do zapłaty wprowadzając integrację z systemem DMS. Pozwoliło to wykorzystywać Formularze i tzw. „smart tags” do definiowania treści wezwań w zależności od grupy klientów, czy według innych zadanych kryteriów. Docelowy format PDF dokumentu wytwarzany jest na podstawie wzorca graficznego, który można łatwo utworzyć w LibreOffice. Na liście Wezwań do zapłaty wprowadzono rozróżnienie kolorystyczne dla dokumentów o różnym statusie. Zmiany w tym module objęły również Dekretację, w której rozbudowano listę przycisków na pasku narzędziowym.

W module CRM Aktywności dodano nowe funkcje na pasku narzędziowym oraz wprowadzono w Aktywnościach automatyczne wybieranie Kontrahenta i Kampanii powiązanych z Projektem, po wyborze Projektu do Aktywności.

W CRM Portfolio zmieniono domyślny sposób filtrowania projektów podczas ich wiązania z Ofertami i Zamówieniami od klienta. W Zestawieniu bilansów projektów dodano możliwość konfiguracji kolumn raportu. Wprowadzono także możliwość definiowania szablonu numeracji Projektów.

W CRM Formularze dodano przycisk podglądu formularza, na ekranie tworzenia nowego formularza.

W DMS zmieniono sposób wyszukiwania dokumentów według ich zawartości. Wprowadzono wyszukiwanie uwzględniające całe frazy, ciągi wyrazów, rozwijając dotychczasowy mechanizm wyszukiwania każdego ze słów z osobna. Wraz z rozbudową funkcji wyszukiwania zmodyfikowano również ranking trafności dokumentów zawierających poszukiwane słowa.

W nowej wersji możliwe jest wyszukiwanie wystąpienia całych fraz złożonych z wielu słów kluczowych w zawartości plików tekstowych, emailach, zintegrowanej skrzynce wiadomości, plikach PDF, RTF, HTML, XML oraz dokumentach pakietu Microsoft Office i LibreOffice. Wyszukiwanie obsługuje słowa podstawowe wraz z odpowiadającymi im odmianami (słowami pochodnymi). Warto zauważyć, że w ISOF stosowana jest unikalna i rzadko spotykana w rozwiązaniach OCR funkcja indeksowania całotekstowego w plikach graficznych (np. zdjęciach, skanach i faksach). Gdy system zostaje zasilony plikami graficznymi formatów TIFF, JPG, PNG, BMP, GIF mechanizm OCR rozpoznaje zawarte w nich znaki graficzne i zamienia je na tekst, który zostaje zapisany i wykorzystywany przez mechanizm wyszukiwania całotekstowego w DMS. Dodatkowo możliwe jest określenie języka w skanowanym materiale co zwiększa precyzję dopasowania i identyfikowania tekstu. Niezależnie od tego rozwiązania wyszukiwanie jest prowadzone również w obrębie informacji rozszerzonych - metadanych EXIF plików graficznych, a także w dokumentach systemu ISOF, które obejmują faktury, dokumenty magazynowe, opisy towarów i kontrahentów, a także raporty generowane do DMS.

W ramach modułu Administracja wprowadzono powiadomienia informujące o kończącej się ważności certyfikatu, pokazywane użytkownikowi bezpośrednio po zalogowaniu do systemu. Dla każdego użytkownika będzie możliwe również zdefiniowanie posiadania dostępu do sprzętowego lub programowego podpisu kwalifikowanego.

HEUTES zamierza również przed końcem roku dołączyć do systemu przedpremierową wersję modułu Produkcja. Moduł był od pewnego czasu dostępny do testów i zapoznania się z jego możliwościami. Obecnie został uzupełniony o integrację z Formularzami w DMS/Workflow, które są wykorzystywane do tworzenia Kart Pracy. Karty Pracy można wypełnić offline, bez konieczności posługiwania się komputerem, na bazie wydruków szablonów z systemu. Z kolei na stanowiskach produkcyjnych wyposażonych w tablety lub komputery, Karty mogą być wypełnione, edytowane i zatwierdzane online. Więcej o tym module w kolejnych informacjach, gdy Produkcja zostanie zintegrowana z bieżącą wersją ISOF. Moduł Produkcji będzie jednym z najnowocześniejszych w Polsce, zgodnym z najnowszą koncepcją Przemysł 4.0.

Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu oraz klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

5 grudnia 2016

Konferencja "EOIF GigaCon" z HEUTHES

Firma HEUTHES weźmie udział w kolejnej edycji konferencji "Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie" GigaCon, poświęconej najnowszym technologiom elektronicznego przetwarzania, składowania i obiegu informacji w instytucjach, organizacjach oraz przedsiębiorstwach. Konferencja odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 r. w Gdańsku w hotelu Hotel Mercure Hevelius (ul. Jana Heweliusza 22).

Główne obszary tematyczne konferencji to:

 • zarządzanie obiegiem dokumentów,
 • workflow - zarządzanie procesami biznesowymi,
 • systemy archiwizacji danych,
 • masowe wydruki,
 • e-faktura,
 • narzędzia back-office,
 • systemy OCR/OMR,
 • systemy faksowe,
 • systemy pracy grupowej,
 • rozwiązania mobilne.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „Zarządzanie obiegami dokumentów na przykładzie systemu ISOF-Workflow", który wygłosi o godz. 12.10 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://gigacon.org/event/eoif_gdansk_2016/

Zapraszamy!

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

5 grudnia 2016

Wysokie notowania HEUTHES w rankingu IT@BANK 2016

Rozstrzygnięto doroczny ranking „Miesięcznika Finansowego BANK" skupiający najlepsze firmy informatyczne specjalizujące się w rozwiązaniach dla bankowości oraz branży finansowej. Była to już IX edycja rankingu, tradycyjnie organizowanego przez redakcję "Miesięcznika Finansowego Bank", wydawanego przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Sporządzono go na podstawie ankiet przygotowanych specjalnie przez finansistów oraz analityków rynku bankowego.

W rankingu głównym IT@BANK 2016 skupiającym firmy informatyczne pracujące na potrzeby sektora finansowego i instytucji publicznych spółka HEUTHES zajęła wysokie 19 miejsce. W rankingu pozycji w sektorze banków spółdzielczych firma zajęła 15 miejsce. Z kolei 29 miejsce HEUTHES osiągnął w rankingu pozycji w sektorze finansowym. Ocena punktowa uzyskana w rankingach to wypadkowa aż 11 wskaźników dotyczących różnych obszarów działalności firmy w 2015 r. i pierwszym półroczu 2016 r.

Warto zauważyć, że HEUTHES corocznie plasuje się na wysokich pozycjach w poszczególnych zestawieniach. Wysokie miejsca zajmowane przez HEUTHES w zestawieniach za lata 2008-2016 potwierdzają, że strategia rozwoju systemów informatycznych dla sektora finansowego, obrana w 1989 r. przez zarząd firmy była słuszna i efektywna. Opiera się ona na koncepcji budowy aplikacji zawierających własne, wysokozaawansowane technologie. Do najważniejszych należą CLIENT-WEB-SERVER, INFOSTRADA BANKOWA i INFOSTRADA BIZNESOWA. Główne systemy informatyczne firmy to MULTICENTAUR PAYMENT HUB, GRYFCARD, GRYFBANK, ISOF-WORKFLOW oraz ISOF - rozwiązanie ERP/CRM/DMS dla przedsiębiorstw dostępne zarówno w trybie SaaS, jak i licencji (na rynku już od 17 lat).

Obecnie systemy HEUTHES pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Dwa zrzeszenia tworzą w Polsce bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych) oraz bank BPS SA i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych). Rozwiązania HEUTHES od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska SA oraz w wielu firmach z sektora MSP.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

10 listopada 2016

Nowa wersja mechanizmu wyszukiwania całotekstowego w ISOF

Firma HEUTHES zakończyła prace nad nową wersją mechanizmu wyszukiwania całotekstowego w module DMS systemu ISOF oraz ISOF-WORKFLOW.

Dzięki technologii TAPIR, która zamienia formaty plików, możliwe jest wyszukiwanie wystąpienia całych fraz złożonych z wielu słów kluczowych w zawartości plików tekstowych, emailach, zintegrowanej skrzynce wiadomości, plikach PDF, RTF, HTML, XML oraz dokumentach pakietu Microsoft Office i LibreOffice. Wyszukiwanie obsługuje słowa podstawowe wraz z odpowiadającymi im odmianami (słowami pochodnymi).

Warto zauważyć, że w ISOF stosowana jest unikalna i rzadko spotykana w rozwiązaniach OCR funkcja indeksowania całotekstowego w plikach graficznych (np. zdjęciach, skanach i faksach). Gdy system zostaje zasilony plikami graficznymi formatów TIFF, JPG, PNG, BMP, GIF mechanizm OCR rozpoznaje zawarte w nich znaki graficzne i zamienia je na tekst, który zostaje zapisany i wykorzystywany przez mechanizm wyszukiwania całotekstowego w DMS. Dodatkowo możliwe jest określenie języka w skanowanym materiale co zwiększa precyzję dopasowania i identyfikowania tekstu.

Niezależnie od tego rozwiązania wyszukiwanie jest prowadzone również w obrębie informacji rozszerzonych - metadanych EXIF plików graficznych, a także w dokumentach systemu ISOF, które obejmują faktury, dokumenty magazynowe, opisy towarów i kontrahentów, a także raporty generowane do DMS.

Wraz z rozbudową funkcji wyszukiwania zmodyfikowano również ranking trafności dokumentów zawierających poszukiwane słowa.

Obecnie prowadzony jest etap testów przed udostępnieniem klientom systemu nowej funkcjonalności pod koniec listopada 2016 r. wraz z nową wersją 17.1.4 systemu, zawierającą obok nowych rozwiązań również bazę danych PostgreSQL uaktualnioną do wersji 9.6.

Wszystkie zmiany w ISOF są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu oraz klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

7 listopada 2016

HEUTHES rozbudował swój szczeciński oddział

Firma HEUTHES rozbudowała swój szczeciński oddział, w którym znajduje się dział produkcji i badawczo-rozwojowy. W nowych pomieszczeniach znajdują się gabinety wiceprezesów firmy, będących jednocześnie liderami kluczowych projektów oraz dział analityczny, dział techniczny. W nowej części znajduje się także pokój do prowadzenia wideokonferencji, które już w tej chwili stanowią ponad 80% spotkań z klientami HEUTHES. Nowy segment zajmuje 113 m2, dzięki czemu całkowita powierzchnia szczecińskiego oddziału wzrosła do 635 m2. Remont dotychczasowej części i pozyskanie nowej powierzchni jest związane z rosnącą liczbą zamówień na produkcję oprogramowania i potrzebą zatrudniania nowych pracowników. Obecnie HEUTHES poszukuje pięciu programistów oraz administratora-projektanta zaawansowanych platform dla systemów bankowych. Firma stale zaprasza studentów starszych lat informatyki na staże i do pracy na część etatu do zakończenia studiów. Zgłoszenia można przesyłać na adres pracaisof.pl.

Firma HEUTHES Sp. z o. o. istnieje na rynku oprogramowania dla bankowości, instytucji finansowych i firm od 1989 roku i zajmuje na nim jedną z czołowych pozycji. Systemy HEUTHES pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Dwa zrzeszenia tworzą w Polsce bank BPS SA i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych) oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych). Rozwiązania HEUTHES od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska SA oraz w wielu firmach z sektora MSP.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

27 października 2016

HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB w Banku Polskiej Spółdzielczości SA

Bank Polskiej Spółdzielczości SA podpisał umowę na wdrożenie systemu HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB firmy HEUTHES sp. z o.o. Beneficjentem rezultatów wdrożenia będą zrzeszone Banki Spółdzielcze, które wraz z Bankiem BPS SA będą korzystały z jednolitego systemu obsługi transakcji z zachowaniem autonomii w ramach Grupy.

System HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB zapewnia wysoką wydajność obsługi transakcji. Technologie, które wykorzystano przy jego produkcji zostały sprawdzone w praktyce w środowiskach bankowych. Rozwiązanie oferowane przez HEUTHES obsługuje obecnie z powodzeniem zarówno banki o strukturze jednorodnej, jak i środowiska o złożonej, rozproszonej infrastrukturze.

HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku oraz jego klientami. Zapewnia obsługę zagadnień CFT, anti-fraud oraz szeroko pojętych rozliczeń wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych ELIXIR, EuroELIXIR (XCT, SCT - SEPA), SORBNET2, SWIFT, TARGET2. System obsługuje polecenia zapłaty, komunikację w ramach Ognivo, faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza czeki zagraniczne oraz nalicza prowizje.

HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB zapewnia obsługę logistyczną wszelkich transakcji bankowych. W zakresie przetwarzania wewnętrznego integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: system księgowy i kartowy, bankowość internetową, bankowość korporacyjną, ERP dla zaplecza i wiele innych. Komunikuje się także z systemami zewnętrznymi otoczenia banku. HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB łącząc te dwa obszary, zewnętrzny i wewnętrzny, tworzy tzw. główny "hub transakcyjny" banku - dedykowane miejsce przetwarzania wszystkich transakcji.

Warto przypomnieć, że HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB pracuje w bankach już od 20 lat, w 2013 r. został wyróżniony tytułem Rekomendacja w dorocznym, prestiżowym konkursie "Hit Roku 2013 dla Instytucji Finansowych" organizowanym przez Gazetę Bankową.

Więcej informacji o systemie HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB dostępnych jest na stronie www.heuthes.pl.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

17 października 2016

Konferencja "Elektroniczny obieg dokumentów" z systemem ISOF-Workflow

Firma HEUTHES weźmie udział w konferencji "Elektroniczny Obieg Dokumentów", poświęconej najnowszym technologiom elektronicznego przetwarzania, składowania i obiegu informacji w instytucjach, organizacjach oraz przedsiębiorstwach. Konferencja odbędzie się w dniu 18 października 2016 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Businessman Institute (Trakt Lubelski 40a).

Najważniejsze obszary tematyczne, które zostaną omówione na konferencji to:

 • identyfikacja głównych problemów związanych z wdrożeniem systemów elektronicznego obiegu dokumentów,
 • czy to już czas na przejście do przechowywania, backupu i archiwizacji dokumentów w chmurze? Jakie kryteria zastosować przy wyborze dostawcy?
 • prezentacje najlepszych praktyk w zakresie wdrażania systemów elektronicznego obiegu dokumentów,
 • prezentacja rozwiązań przeznaczonych do archiwizacji i wyszukiwania dokumentów,
 • dyskusja nad obniżeniem kosztów wydruku i skanowania w firmie.

Główni adresaci konferencji to:

 • kadra podejmująca strategiczne decyzje – prezesi zarządów, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy IT,
 • kadra menedżerska odpowiedzialna za podejmowanie strategicznych decyzji w firmie,
 • starostowie, wójtowie i burmistrzowie urzędów powiatowych i gminnych,
 • kierownicy projektów IT, ds bezpieczeństwa, administratorzy systemów IT,
 • analitycy biznesowi,
 • osoby odpowiedzialne za procesy związane z zarządzaniem dokumentami, informacjami, korespondencją masową.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „Zarządzanie obiegami dokumentów na przykładzie systemu ISOF-Workflow", który wygłosi o godz. 10.30. zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: www.konferencjeksi.pl/?page_id=1057

Zapraszamy!

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

23 września 2016

HEUTHES na IFA 2016

HEUTHES już od wielu lat śledzi z uwagą największe w Europie targi elektroniki użytkowej IFA w Berlinie. Firma koncentruje swoją uwagę przede wszystkim na rozwoju tabletów, smartfonów i peryferyjnego sprzętu mobilnego, na którym będą pracować użytkownicy systemów HEUTHES.

Na tegorocznych targach po raz kolejny imponująco zaprezentowała się firma Samsung, która w olbrzymiej hali przedstawiła szeroki zakres tematyczny urządzeń z kręgu IT, audio, video, agd i virtual reality.

Ciekawa była prezentacja zegarka Gears S3, telewizorów serii Quantum Dot oraz kart pamięci miroSD dla profesjonalistów.

Zaskakujący był brak nowych, przełomowych modeli telewizorów tej firmy. Palma pierwszeństwa w tym zakresie należała na tegorocznych targach do firmy LG i jej oferty telewizorów OLED, które oferują najlepszy na rynku kontrast, niemożliwy do osiągnięcia przez modele LCD.

Przejście pod tunelem zakrzywionych odbiorników OLED LG zachwycało wszystkich i mogło się podobać.

Philips od lat oferuje kolejne odmiany kolorowego oświetlenia Ambilight, dzięki którym w czasie oglądania filmu widać na ścianie i tyle odbiornika poświatę, odpowiadającą barwom obrazu widzianego na ekranie.

Dziwne jest, że promowany na targach standard telewizorów OLED przeznaczony dla rynku konsumenckiego nie znajduje swojego odbicia w szerokiej liczbie analogicznych rozwiązań monitorów dla korporacji. Wydaje się, że naturalnym segmentem rynku zainteresowanym takimi rozwiązaniami są graficy, projektanci i architekci.

Zastanawiający jest również regres w dziedzinie tabletów – np. z przeznaczeniem do pracy w systemie ISOF. Wydaje się, że obecnie jedynie firma ASUS wierzy jeszcze w rozwój tego segmentu i proponuje nowe, przyciągające uwagę rozwiązania.

Wprowadzona w Niemczech druga generacja standardu naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2 wraz z poprawą jakości może dać kolejny impuls zakupowy w segmencie TV. Szkoda, że w Polsce nie jest tak rozpowszechniony jak w Niemczech standard naziemnej radiofonii cyfrowej DAB, który umożliwia przesył informacji o problemach drogowych do nawigacji samochodowych. Słabością tego rozwiązania w Polsce jest niska jakość dźwięku i odbiorcy w Polsce nie widząc zdecydowanej korzyści nie są przekonani do tej technologii.

Kolejny rok z rzędu zwiększa się oferta produktów dla inteligentnego domu. Jednak oferowane rozwiązania są w dalszym ciągu niedojrzałe. Odczuwalny jest brak standaryzacji czujników dla smart home, które nie współpracują ze sobą i utrudniają budowę kompleksowego rozwiązania dla całego budynku. Dziwne jest również, że rozwiązania smart home nie były szeroko prezentowane z przeznaczeniem dla inteligentnego biura, gdzie mogłyby przynieść istotne oszczędności i wzrost komfortu pracy.

Zastanawiający jest również regres w dziedzinie rozwiązań audio. Nowe głośniki są w dużej części mobilne i przeznaczone do odtwarzania przesyłanych strumieniowo mediów, często o niskiej jakości parametrów.

W dalszym ciągu nie mogą przebić się rozwiązania dla kina domowego z obrazem 4K Blue Ray i dźwiękiem Dolby Atmos ze ścieżkami dźwiękowymi dla głośników umieszczonych na suficie. Idąc pod prąd tej strategii Yamaha zaprezentowała soundbar YSP-5600 produkujący dźwięk przestrzenny w standardach Dolby Atmos i DTS:X.

Podsumowując tegoroczne targi IFA wydaje się że, elektronika użytkowa skręciła wyraźnie w stronę zastosowań indywidualnych zostawiając niezagospodarowany obszar na rynku biznesowym.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

14 września 2016

JPK wdrożony w systemie ISOF

Firma HEUTHES wdrożyła 12 września Jednolity Plik Kontrolny w systemie ISOF. Obejmuje on 6 struktur: Księgi rachunkowe, Podatkową księgę przychodów i rozchodów, Wyciągi bankowe, Magazyn, Ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, oraz Faktury VAT.

Wszystkie pliki tworzone w ISOF, są zgodne z przepisami i aktualnym schematem struktur JPK opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. Dokumenty są generowane w postaci plików XML, które dzięki transformacji XSLT umożliwiają również wygodny dla użytkownika podgląd danych przed ich wysyłką. Pliki można zapisać na dysku użytkownika i po uwiarygodnieniu jednym z dostępnych na rynku kwalifikowanych podpisów cyfrowych, wysłać do Ministerstwa Finansów.

W chwili obecnej HEUTHES zaleca wykorzystywanie do wysyłania plików aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. Równolegle opracowywane jest wykorzystywanie do podpisywania dokumentów apletu do przeglądarki internetowej, który zaleca Unia Europejska (dyrektywa 2006/123/EC, biblioteka eSignature's DSS). Zapewni to możliwość podpisywania cyfrowego online dokumentów JPK i wysyłania ich do MF również z poziomu ISOF, bez konieczności używania zewnętrznych aplikacji i ich wcześniejszego zapisywania na lokalnym dysku. Prace nad tym własnym mechanizmem wysyłki, zintegrowanym z podpisem cyfrowym, są poważnie zaawansowane.

Dostęp do zbiorczych raportów JPK umieszczonych w module Rachunkowość oraz do pojedynczych raportów w poszczególnych modułach ISOF, regulowany jest nowym zestawem uprawnień, które należy włączyć odpowiednim użytkownikom w module Administracja. Firma zachęca obecnych użytkowników ISOF do przesyłania uwag związanych z JPK.

HEUTHES przygotował specjalną ofertę migracji dla firm, które obecnie użytkują inne systemy nie wspierające JPK lub w których przejście na nową wersję systemu nie jest łatwe. HEUTHES wspiera takie firmy w migracji do ISOF oraz pomaga firmom spełnić wymagania MF stosunkowo tanio i wygodnie.

Rozwój systemu w zakresie JPK odbył się bez dodatkowych kosztów dla użytkowników ISOF, gdyż wszystkie zmiany funkcjonalne są tradycyjnie wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu w trybie SaaS oraz udostępniane klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji ISOF.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

8 września 2016

Wideokonferencje HEUTHES w standardzie WebRTC

Firma HEUTHES przeprowadziła testy wykorzystania protokołu WebRTC do prowadzenia audio i wideokonferencji z użytkownikami własnych systemów dla przedsiębiorstw i dla banków. WebRTC, rozwiązanie z zakresu Open Source, pracuje w najnowszym standardzie HTML5/H.265 i służy do komunikacji w czasie rzeczywistym przez przeglądarkę internetową. Pierwsze testy w przeglądarce Firefox są zachęcające.

Nowe rozwiązanie zostało udostępnione dla klientów firmy. HEUTHES pracuje nad integracją tego rozwiązania ze swoim oprogramowaniem Client-Web-Server. Będzie je można wykorzystywać zarówno w systemie ISOF, jak i w systemach bankowych GRYFCARD i MULTICENTAUR. Ma ono postać serwera wirtualnego w standardzie Docker.

Dzięki niemu użytkownicy systemów HEUTHES mogą uruchamiając wyłącznie przeglądarkę internetową przeprowadzić audio oraz wideokonferencję, a także chat z działem wsparcia i sprzedaży HEUTHES, bez konieczności instalowania żadnego oprogramowania na swojej stacji roboczej. Z kolei w zakresie sprzętowym, do prowadzenia konferencji, potrzebna jest kamera i mikrofon, w które wyposażona jest większość nowoczesnych laptopów, tabletów oraz smartfonów. W przypadku ich braku należy zaopatrzyć się w zewnętrzne zestawy tych urządzeń. Nowe rozwiązanie umożliwia również współdzielenie pulpitów lub konkretnych okien aplikacji.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

23 sierpnia 2016

Dwa raporty JPK w systemie ISOF

Nawiązując do wcześniejszych zapowiedzi firma HEUTHES informuje klientów, że wdrożyła w systemie ISOF środowisko dla Jednolitego Pliku Kontrolnego. Pierwszymi dokumentami są raporty z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Magazynu. Kolejne są testowane i w miarę postępów będą sukcesywnie udostępniane.

Funkcjonalność JPK w ISOF umożliwia przeglądanie danych XML, w czytelnym dla użytkownika formacie na ekranie, przed eksportem danych do pliku i wysyłką raportu do Ministerstwa Finansów.

W dalszej kolejności zostaną udostępnione raporty JPK w zakresie Ewidencji sprzedaży i zakupów VAT oraz Faktur VAT. Następnie zostaną wprowadzone raporty Ksiąg rachunkowych i Wyciągów bankowych. HEUTHES spodziewa się, że raporty zostaną wdrożone na przełomie III i IV kw 2016 r.

Ministerstwo Finansów udostępniło 22 sierpnia aplikację kliencką do wysyłania plików JPK zgodną z wymogami MF opisanymi w specyfikacji. W chwili obecnej HEUTHES testuje przydatność tego oprogramowania do współpracy z ISOF.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

12 sierpnia 2016

JPK w systemie ISOF

Firma HEUTHES kontynuuje intensywne prace nad Jednolitym Plikiem Kontrolnym w systemie ISOF. Pierwszym dostępnym dokumentem JPK będzie raport Księgi Przychodów i Rozchodów. Oprócz tego, że będzie wygenerowany dokument XML, dzięki transformacji XSLT będzie dostępny wygodny dla użytkownika podgląd dokumentu JPK. Plik będzie można zapisać na dysku użytkownika i wysłać do Ministerstwa Finansów.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 22 sierpnia udostępni aplikację kliencką do wysyłania plików JPK zgodną z wymogami MF opisanymi w specyfikacji. W związku z tym, na chwilę obecną HEUTHES zrezygnował z produkcji własnej aplikacji do wysyłania JPK. Po udostępnieniu tego narzędzia, HEUTHES podejmie decyzję czy poprzestanie na tym rozwiązaniu, czy też stworzy własne.

HEUTHES planuje wprowadzanie nowych funkcjonalności zgodnie z precyzyjnie opracowanym harmonogramem dopasowanym do terminów ustalonych w poprawce do ordynacji podatkowej. Firma przewiduje rozpoczęcie wdrożenia i testowanie nowej funkcjonalności w ciągu najbliższego miesiąca.

Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu oraz klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

9 sierpnia 2016

Wielowątkowość w systemach Client-Web-Server firmy HEUTHES po stronie stacji roboczej użytkownika

Firma HEUTHES rozpoczęła prace badawczo-rozwojowe nad wdrożeniem wielowątkowości po stronie stacji roboczej użytkownika, we własnych systemach Client-Web-Server. Ostatnie prace rozwojowe firmy w zakresie podniesienia wydajności koncentrowały się na wdrożeniu obsługi protokołu HTTP/2 (informowaliśmy o tym w newsie z 24.6.2016), który zdecydowanie poprawia szybkość komunikacji między przeglądarką a serwerem aplikacyjnym.

Kolejnym wąskim gardłem jest brak wykorzystania przez biblioteki JavaScript wielowątkowości na stacjach roboczych użytkowników. Najnowsze prace mają na celu poprawę wydajności stacji roboczych użytkowników, które w większości są obecnie wyposażone w procesory z minimum dwoma, a bardzo często z czterema i więcej rdzeniami, zarówno w PC i laptopach, jak i tabletach oraz smartfonach.

Użycie nowych modułów klienckich systemów Client-Web-Server zapewnia wykorzystanie w pełni możliwości wszystkich rdzeni procesorów stacji roboczych użytkowników. Wstępne testy bibliotek JavaScript dostosowanych do pracy wielowątkowej wykazały, w zależności od platformy i przeglądarki, nawet pięciokrotny wzrost szybkości przetwarzania.

Obecne na rynku najnowsze przeglądarki Firerox 47, Chrome 52 i IE 11 obsługują biblioteki wielowątkowe JavaScript. Wyjątkiem są przestarzałe już dziś przeglądarki IE8 oraz IE9.

Wszystkie aplikacje HEUTHES w technologii Client-Web-Server mają wbudowany zestaw testów wydajności pracy w chmurze. Obejmują one testy szybkości sieci – połączenia TCP/IP, szybkości połączenia z serwerem aplikacyjnym HDB, wydajności przeglądarki oraz sprawności i jakości komunikacji przeglądarki w przypadku dużej ilości niewielkich plików. Ten ostatni test wykazuje znaczną poprawę przy zastosowaniu protokołu HTTP/2.

Test wydajności przeglądarki, stosowany od bardzo dawna, był dotychczas jednowątkowy. HEUTHES zmienił ten test na nowy, który bada maksimum wydajności, kolejno przy coraz większej liczbie wątków. Wynikiem tej analizy jest liczba tym większa, im większa wydajność przeglądarki i komputera oraz liczba wątków przy której wydajność była maksymalna. Odpowiada ona w przybliżeniu liczbie rdzeni procesora.

Poniżej przedstawiono w tabeli wyniki wydajności dla pracy w poszczególnych przeglądarkach i systemach dla komputera wyposażonego w procesor z dwoma rdzeniami AMD Athlon II X2 3.0 GHz.

Przeglądarka Firefox 47 Chrome 52 Chrome 49 IE 11 IE 8
Tryb pracy 2-wątkowy 1-wątkowy 2-wątkowy 1-wątkowy 2-wątkowy 1-wątkowy 2-wątkowy 1-wątkowy 2-wątkowy 1-wątkowy
Windows 10 10173 5189 9592 4519 - 7452 3779 -
Windows XP - - 7864 3947 - - 506
Linux (Fedora 24) 10101 4851 10092 4793 - - -

Maksymalne wyniki wydajności uzyskane w teście przez Firefox potwierdzają konsekwentną politykę Mozilli stabilnego rozwoju tej przeglądarki. Z drugiej strony niski wynik otrzymany przy użyciu IE8 potwierdza prawidłowość decyzji HEUTHES o przesunięciu tej przeglądarki na „czarną” listę przeglądarek niezalecanych do pracy z systemami Client-Web-Server.

W przypadku przeglądarek jednowątkowych i procesorów jednordzeniowych test wykonuje się jednowątkowo. Dzięki nowej postaci testu użytkownicy systemów, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w bankach będą mogli lepiej ocenić stacje robocze oraz platformy i ich przydatność do pracy z systemami HEUTHES.

HEUTHES przewiduje wdrożenie nowej funkcjonalności w ciągu najbliższego miesiąca.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

30 czerwca 2016

Dobra sytuacja finansowa firmy potwierdzona przez zewnętrznego audytora i Walne Zgromadzenie HEUTHES

HEUTHES podsumował wyniki finansowe za 2015 rok po corocznym badaniu bilansu przeprowadzonym przez niezależną firmę audytorską. Pomimo tego, iż badanie takie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES obliguje firmę do stosowania podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej. Walne Zgromadzenie akcjonariuszy HEUTHES mając dostęp do wyników badania bilansu uznało, że sytuacja finansowa firmy jest stabilna. Ponadto w trakcie Zgromadzenia rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności spółki, a Zarząd firmy otrzymał absolutorium z wykonania pełnionych obowiązków.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

28 czerwca 2016

Nowości w wersji 17.1.3 systemu ISOF

Firma HEUTHES 16 czerwca 2016 r. udostępniła klientom kolejną wersję 17.1.3 systemu ISOF. W systemie wprowadzono szereg zmian funkcjonalnych obejmujących m.in. Fakturowanie, Produkcję, Książkę Przychodów i Rozchodów, DMS, Kartoteki, Faktury sprzedażowe i zakupowe.

Wprowadzono uzupełnienie cyklu życia faktury o zdarzenia wynikające z obsługi procesów windykacyjnych i przyjęto nowe statusy faktur (skierowana do postępowania ugodowego, sądowego, komorniczego, umorzona), które są obsługiwane przez ISOF. Dzięki temu użytkownik posiada pełniejszą informację o fakturach i ma możliwość wyświetlenia kompletnych raportów dotyczących faktur. Nowe statusy faktur mają również odzwierciedlenie w Portfolio zmieniając bilans projektów z uwzględnieniem odzyskiwania VAT. Dodatkowo można ręcznie wpisać koszty postępowania windykacyjnego, które zostają uwzględnione w bilansie projektu. Po tych zmianach cykl życia faktur został domknięty i umożliwia wszechstronne raportowanie i analizę tych dokumentów.

Znaczący postęp został osiągnięty w rozwijanym module Produkcji w którym wprowadzono wykres Gantt'a harmonogramu zlecenia, wykrywanie i oznaczanie na wykresie konfliktów zasobów produkcyjnych oraz nowy raport kosztu kalkulacyjnego produktu.

Przebudowie uległ sposób dekretacji dokumentów w Książce Przychodów i Rozchodów. W elastyczny sposób możliwy jest import kosztów z wprowadzonych do systemu delegacji z wykorzystaniem zdefiniowanych schematów i funkcji z modułu Dekretacja. W przyszłości wszystkie dokumenty księgowe będą dekretowane w ten elastyczny sposób. Unifikacja dekretowania zbliża Książkę i system F-K, umożliwiając dużo łatwiejsze i w przewidywalny sposób przechodzenie firmom pomiędzy obydwoma typami księgowań.

Wprowadzono mechanizm integrujący LibreOffice OnLine (LOOL) z modułem DMS. Nowe rozwiązanie zostanie wkrótce udostępnione w komercyjnej wersji systemu ISOF dla wszystkich klientów. LOOL to specjalna wersja pakietu biurowego LibreOffice, umożliwiająca dostęp do niego poprzez przeglądarkę WWW. Pakiet jest zainstalowany w serwerze centralnym ISOF, dzięki czemu nie jest konieczna instalacja dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej użytkownika, wystarczy przeglądarka WWW. Ciekawą funkcją jest możliwość pracy grupowej nad tym samym dokumentem. Jedna osoba może edytować dokument, a druga w tym samym czasie oglądać w czasie rzeczywistym wprowadzane zmiany (pisaliśmy o tym w newsie z 18 maja 2016).

W Kartotekach dodano funkcję kopiowania usługi zaznaczonej na liście oraz nowy wygląd i sposób filtrowania listy urządzeń. W fakturach sprzedażowych dodano możliwość uwzględniania faktur zaliczkowych i zaliczek podczas wystawiania faktur do dokumentów WZ. Z kolei w fakturach zakupowych dodano opcję systemową sterującą automatycznym zatwierdzanie korekt faktur zakupu przy zapisie.

Obecnie trwają intensywne prace nad kolejną wersją systemu w której HEUTHES zapowiada wdrożenie JPK, dalszą rozbudowę edytora LibreOffice OnLine o integrację z powiadomieniami, które staną się zaproszeniem do wspólnej edycji oraz integrację LOOL z systemem tzw. smart tags w ISOF i systemem formularzy.

Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu oraz klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

24 czerwca 2016

HEUTHES wdrożył technologię HTTP/2 w systemie ISOF

Firma HEUTHES wdrożyła nową wersję 17.1.3 systemu ISOF, która oprócz zmian funkcjonalnych zawiera obsługę protokołu HTTP/2. Tym samym ISOF jest prawdopodobnie pierwszym w Polsce i jednym z niewielu na świecie systemem ERP dostępnym w SaaS, wspierającym tą technologię. HTTP/2 zdecydowanie poprawia szybkość komunikacji między przeglądarką a serwerem aplikacyjnym.

System w nowej konfiguracji został przetestowany na pilotażowych wdrożeniach u wybranych klientów ISOF. Firma HEUTHES była gotowa do przywrócenia poprzedniej architektury, jednak pozytywne rezultaty testów zadecydowały o rozszerzeniu rozwiązania dla wszystkich użytkowników. Testy wykazały zauważalny wzrost wydajności, zwłaszcza w komunikacji między przeglądarką internetową a serwerem aplikacyjnym oraz nieco mniejszy między serwerem aplikacyjnym a bazą danych. Zmniejszyła się również liczba plików pobieranych z serwera. Przekłada się to na przyspieszenie przynajmniej o 15% mierzalnych wskaźników szybkości pracy w systemie np.: czas logowania spadł o około 15%, podobny efekt zmierzono dla czasów wystawiania dokumentów sprzedażowych i magazynowych.

Obecne wdrożenie HTTP/2 jest zwieńczeniem prac prowadzonych przez HEUTHES od października 2011 r. (informowaliśmy o tym w newsie z 19.10.2011). Pierwotnie były to prace nad protokołem SPDY, który został ostatecznie wchłonięty przez HTTP/2. Z kolei prace nad tym ostatnim HEUTHES kontynuował od lutego 2015 (news z 25.2.2015).

Pomimo tego, że HTTP/2 nie jest ciągle powszechnie obowiązującą normą, jednak jego elementy są stale implementowane w przeglądarkach. Użytkownicy najnowszych wersji Firefox i Chrome już obecnie korzystają z tej technologii pracując w Windows, Linux i na Androidzie. Z kolei Internet Explorer 11 jedynie w wersji Windows 10 obsługuje HTTP/2.

W dalszej kolejności HEUTHES planuje wdrożyć HTTP/2 w systemach bankowych i w tym środowisku liczy na podobne korzyści dla klientów, które uzyskano w systemie ISOF. Pewną przeszkodą jest konserwatywne podejście środowiska bankowego do przeglądarek i korzystanie w szerokim zakresie z opóźnionych technologicznie rozwiązań firmy Microsoft.

Protokół komunikacyjny HTTP/2 zastąpi stosowaną od 1999 r. wersję HTTP 1.1. Obecne rozwiązanie określające w jaki sposób przeglądarka komunikuje się z serwerem jest już niewystarczające i negatywnie wpływa na szybkość otwierania stron WWW, szczególnie w aplikacjach Client-Web-Server. Prędkość pobierania danych limitowana przez HTTP 1.1 do 5 Mb/s, dzięki nowemu protokołowi jest znacznie większa. HTTP 1.1 nie korzysta z połączeń szerokopasmowych, uniemożliwiając osiągnięcie dużych szybkości ładowania. Z kolei dane wysyłane poprzez HTTP/2 docierają do celu szybciej, dodatkowo zmniejszając przy tym obciążenie serwera.

HEUTHES stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe i wdraża kolejne rozwiązania, które przyczyniają się do zwiększenia komfortu pracy użytkowników systemów chmurowych. Dzięki temu system ISOF stale absorbuje najnowsze technologie informatyczne. Tradycyjnie są one udostępnione bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu oraz klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

14 czerwca 2016

Finalne testy LibreOffice OnLine w ISOF

W związku z udostępnieniem kodu źródłowego stabilnej wersji oprogramowania LibreOffice OnLine, firma HEUTHES przystąpiła do ostatecznych testów przed finalnym udostępnieniem tego rozwiązania w komercyjnej wersji systemu ISOF dla wszystkich klientów. Nowy mechanizm jest przygotowany (jak informowaliśmy w newsie z 18 maja 2016) i jest obecnie testowany u wybranych użytkowników ISOF. Każda zainteresowana firma może przetestować LOOL po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Rozwijając nowy model HEUTHES wprowadził możliwość pracy grupowej nad tym samym dokumentem, gdzie jedna osoba może edytować dokument, a druga w tym samym czasie oglądać w czasie rzeczywistym wprowadzane zmiany. Dalszy etap rozwoju integracji z LOOL planowany jest na przełomie III i IV kw. br., kiedy przy pomocy systemu LOOL będzie można łatwo edytować szablony wydruków formularzy oraz obsługiwać tzw. znaczniki „smart tags”, przydatne np. przy tworzeniu korespondencji seryjnej. Dotychczas nieodzowne było zapisywanie dokumentów na dysku i używanie do edycji lokalnej instalacji LibreOffice, co już nie będzie konieczne.

LOOL to specjalna wersja pakietu biurowego LibreOffice, umożliwiająca dostęp do niego poprzez przeglądarkę WWW, przy użyciu HTML5 i JavaScript. Pakiet jest zainstalowany w serwerze centralnym ISOF, dzięki czemu nie jest konieczna instalacja dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej użytkownika, wystarczy przeglądarka WWW. LOOL pozwala na tworzenie i edycję większości formatów dostępnych w LibreOffice oraz edycję zarówno tekstów, jak i arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji pakietu Microsoft Office. Możliwe jest drukowanie, zapisywanie plików w wybranej ścieżce drzewa dokumentów ISOF-DMS oraz zapis w formacie PDF, opatrywanie pieczęcią cyfrową i wysłanie dokumentu e-mailem, a także dodawanie komentarzy, szczególnie użyteczne przy pracy grupowej i jak wyżej wspomniano wspólna edycja dokumentu w tym samym czasie.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

10 czerwca 2016

HEUTHES partnerem DevRace Hackathon Szczecin 2016

Firma HEUTHES jest partnerem wydarzenia "DevRace Hackathon Szczecin 2016", czyli 24-godzinnego maratonu programistycznego dla studentów wszystkich szczecińskich uczelni. Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie aplikacji realizującej jeden z tematów zasugerowanych przez partnerów wydarzenia.

Organizatorem całego przedsięwzięcia jest Grupa.NET, czyli studenci Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, którzy - korzystając z najnowszych technologii i narzędzi - wspólnie rozwijają pasje z zakresu IT i pracują nad doskonaleniem swoich umiejętności. Członkowie Grupy.NET prowadzą m.in. cykl warsztatów z technologii powiązanych z iOS, Android, UWP, Front-end czy z bezpieczeństwem aplikacji.

Impreza rozpocznie się w piątek 10 czerwca 2016 o godzinie 18:00 na terenie Technoparku Pomerania (Szczecin, ul. Cyfrowa 6). Po całodobowym "kodowaniu" odbędzie się krótkie podsumowanie wydarzenia i ogłoszenie wyników.

Więcej informacji na stronie www.devrace.zut.edu.pl.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

1 czerwca 2016

Tytuł "Efektywna Firma 2015" dla HEUTHES

HEUTHES został laureatem rankingu "Efektywna Firma 2015". Konkurs przeprowadzony na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu został przygotowany przez wywiadownie gospodarcze, na podstawie danych z KRS.

W tej edycji konkursu Instytut Europejskiego Biznesu wybrał przedsiębiorstwa, które w latach 2013 - 2014 miały każdego roku ponad pół miliona zł przychodów, więcej niż 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału własnego była dodatnia. Znaleziono ponad 30 tysięcy takich polskich przedsiębiorstw.

Spośród nich tytuł Efektywna Firma 2015 uzyskały 7224 firmy, w których średnia stosunku zysku netto do przychodów netto i zrównanych z nimi w latach 2013-2014 wyniosła minimum 5 proc.

Firma HEUTHES zajęła w tym rankingu 902 pozycję.

Warto przypomnieć, że HEUTHES był już laureatem rankingu Efektywna Firma w 2012 oraz 2010 roku.

Zobacz również inne nagrody i wyróżnienia dla produktów i firmy HEUTHES.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

18 maja 2016

HEUTHES rozbudował funkcjonalność pakietu biurowego LibreOffice OnLine w systemie ISOF

Firma HEUTHES opracowała nową wersję pakietu biurowego LibreOffice OnLine (LOOL) zintegrowanego z modułami DMS/Workflow systemu ISOF. Umożliwia ona pracę grupową nad tym samym dokumentem. Jedna osoba może edytować dokument, a druga w tym samym czasie oglądać w czasie rzeczywistym wprowadzane zmiany. Nowe rozwiązanie zostanie w przyszłości zintegrowane z wysyłaniem powiadomień i zaproszeń do wspólnej edycji dokumentu oraz z modułem Obszarów Roboczych w DMS/Workflow. HEUTHES pracuje obecnie również nad umożliwieniem wykorzystania w LOOL tzw. znaczników „smart tags”, przydatnych np. przy tworzeniu korespondencji seryjnej oraz do obsługi szablonów wydruków formularzy.

Udostępniony kod źródłowego oprogramowania LibreOffice OnLine w dalszym ciągu nie jest jeszcze stabilny, wobec czego firma HEUTHES zdecydowała się poczekać z finalnym udostępnieniem tego rozwiązania w komercyjnej wersji systemu ISOF dla wszystkich klientów. Nowy mechanizm jest obecnie testowany zarówno wewnątrz firmy, jak i u wybranych użytkowników ISOF. Każda zainteresowana firma może przetestować LOOL na demonstracyjnej wersji ISOF po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Warto przypomnieć, że LOOL to specjalna wersja pakietu biurowego LibreOffice, umożliwiająca dostęp do niego poprzez przeglądarkę WWW, przy użyciu HTML5 i JavaScript. Pakiet jest zainstalowany w serwerze centralnym ISOF, dzięki czemu nie jest konieczna instalacja dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej użytkownika, wystarczy przeglądarka WWW.

LOOL pozwala na tworzenie i edycję większości formatów dostępnych w LibreOffice oraz edycję zarówno tekstów, jak i arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji pakietu Microsoft Office. Możliwe jest drukowanie, zapisywanie plików w wybranej ścieżce drzewa dokumentów ISOF-DMS oraz zapis w formacie PDF, opatrywanie pieczęcią cyfrową i wysłanie dokumentu e-mailem, a także dodawanie komentarzy, szczególnie użyteczne przy pracy grupowej.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

16 maja 2016

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2016

Firma HEUTHES - jako jeden z liderów branży oprogramowania bankowego - weźmie udział w Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2016, które odbędzie się w dniach 18-19 maja 2016 r. w Hotelu Gromada w Warszawie. Forum organizuje Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji, wydawca portalu aleBank.pl, a także m.in. pism Miesięcznik Finansowy BANK i Nowoczesny Bank Spółdzielczy.

W trakcie tegorocznego Forum omówione zostaną zagadnienia strategiczne dla sektora banków spółdzielczych oraz nowe rozwiązania technologiczne, wspierające rozwój ich działalności.

Jak co roku w Forum wezmą udział prezesi i wiceprezesi, a także dyrektorzy oraz naczelnicy zainteresowani rozwojem banków spółdzielczych.

Ważną częścią forum będzie wieczorny bankiet, podczas którego zostaną nagrodzeni laureaci rankingu Wyróżniające się banki spółdzielcze 2016. Jego wyniki zostaną opublikowane w majowym numerze miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy, organizatora rankingu i patrona medialnego FTBS.

Zachęcamy do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, gdzie wszyscy zainteresowani otrzymają merytoryczne informacje na temat narzędzi IT wspierających nowoczesne zarządzanie bankiem.

Więcej informacji o Forum: http://konferencje.alebank.pl/konferencje/forum-technologii-bankowosci-spoldzielczej-2016/

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

27 kwietnia 2016

HEUTHES na XI Targach Pracy

Firma HEUTHES weźmie udział w XI Targach Pracy organizowanych przez Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego. Targi odbędą się w dniu 28 kwietnia 2016 r. w godz. 9-15 w Szczecinie (hala sportowa Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie, ul. Sowińskiego 1).

Impreza co roku przyciąga kilkudziesięciu wystawców z konkretnymi ofertami pracy zarówno dla studentów, absolwentów, jak i osób szukających odmiany w swoim życiu zawodowym. To doskonała okazja, aby zaczerpnąć informacji na temat firmy u samego źródła lub nawiązać pierwszy kontakt z przyszłym pracodawcą.

Firma HEUTHES w czasie targów - oprócz prezentacji swoich walorów jako pracodawcy - będzie chciała pozyskać kandydatów do pracy na stanowisku programisty.

Wstęp dla osób odwiedzających jest bezpłatny!

Więcej informacji o Targach Pracy na stronie http://targipracy.szczecin.pl

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

25 kwietnia 2016

Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej z HEUTHES

W dniu 26 kwietnia 2016 r. odbędzie się w Warszawie (Centrum Konferencyjne CEMED, ul. Pory 78, V piętro) VIII Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej. Tematem przewodnim spotkania będą narzędzia informatyczne wspierające funkcjonowanie Banku Spółdzielczego. Udziałem w Forum mogą być zainteresowani przedstawiciele zarządów banków, dyrektorzy i specjaliści odpowiedzialni za informatyzację.

W trakcie Forum, zastępca dyrektora handlowego HEUTHES, Marek Paszkowski, wygłosi prezentację pt. "ISOF-WORKFLOW jako dynamiczny system obsługi dokumentów elektronicznych i formularzy w banku" (godz. 11.10). Zapraszamy również do odwiedzenia stoiska firmowego, gdzie można będzie uzyskać wyczerpujące informacje na temat rozwiązań informatycznych przeznaczonych do obsługi Banków Spółdzielczych. Więcej informacji o Forum na stronie http://www.cpi.com.pl/imprezy/2016/fbs/index.php

Zapraszamy!

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

21 kwietnia 2016

System MULTICENTAUR-IMMEDIATE TRANSACTION Hitem Roku 2016 dla Instytucji Finansowych

System MULTICENTAUR-IMMEDIATE TRANSACTION firmy HEUTHES, który został wdrożony w SGB-BANK SA już w 2014 r., otrzymał od Gazety Bankowej nagrodę główną Hit Roku 2016 dla Instytucji Finansowych.

Stało się to 14 kwietnia 2016 r. w trakcie uroczystej gali w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Gazeta Bankowa w tym dniu rozstrzygnęła wyniki IX edycji konkursu Hit Roku 2016 dla Instytucji Finansowych nagradzając najbardziej innowacyjne i przełomowe produkty proponowane instytucjom finansowym przez dostawców systemów IT.

Najpierw system MULTICENTAUR-IMMEDIATE TRANSACTION, w gronie zgłoszonych do konkursu rozwiązań w kategorii Bankowość i Finanse został wyróżniony tytułem Rekomendacja. Niezależni eksperci, którzy stanowili kapitułę konkursu, podjęli kolejną decyzję o przyznaniu nagrody głównej systemowi MULTICENTAUR-IMMEDIATE TRANSACTION.

EXPRESS ELIXIR to opracowany i wdrożony przez KIR system rozliczeń płatności natychmiastowych w złotych. Dzięki niemu SGB-Bank SA i zrzeszone z nim 202 Banki Spółdzielcze oraz inni uczestnicy systemu mogą w trybie dostępności 24/7/365, w czasie zbliżonym do rzeczywistego wykonywać przelewy pomiędzy rachunkami w różnych bankach w Polsce.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB zapewnia obsługę wszelkich transakcji bankowych. Integruje systemy otoczenia bankowego i systemy wewnętrzne banku, tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych. Wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku i jego klientami. System zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych SWIFT, ELIXIR, TARGET, EURO ELIXIR – SEPA, STEP2, SORBNET2, EXPRESS ELIXIR oraz Western Union. Obsługuje wymianę międzysystemową (np. systemy kartowe, ERP, maklerskie, itp.), faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza czeki zagraniczne oraz nalicza prowizje.

Warto przypomnieć, że w 2015 r. rekomendację w konkursie Hit Roku uzyskał system MULTICENTAUR-CFT, w 2014 r. system ISOF-PROFAP, w 2013 r. system MULTICENTAUR PAYMENT HUB, w 2012 r. system MULTICENTAUR-SRB2, w 2011 r. system MULTICENTAUR-FAKTOR, w 2010 r. system ISOF-WORKFLOW, a w 2009 r. system GRYFCARD - wszystkie wyprodukowane przez HEUTHES.

W 2015 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa SA wydała firmie HEUTHES Certyfikat dla potwierdzenia zgodności komunikatów generowanych przez system informatyczny MULTICENTAUR PAYMENT HUB z wymaganiami Systemu Rozliczeń Płatności Natychmiastowych EXPRESS ELIXIR w zakresie komunikatów RTTR.

Systemy bankowe firmy HEUTHES pracują obecnie w bankach PEKAO SA, SGB-BANK SA i w zrzeszonej z nim grupie 202 banków spółdzielczych z siecią ponad 1500 placówek oraz w DNB Bank Polska SA, a także w wielu przedsiębiorstwach.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

5 kwietnia 2016

Konferencja "CRM i BPM" z firmą HEUTHES

Firma HEUTHES weźmie udział w konferencji "CRM i BPM", poświęconej najnowszym technologiom z zakresu zarządzania relacjami z klientami oraz zarządzania procesami biznesowymi. Konferencja odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2016 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Businessman Institute (Trakt Lubelski 40a).

Najważniejsze obszary tematyczne, które zostaną omówione na konferencji to:

 • ewolucja systemów CRM,
 • Big Data w marketingu i sprzedaży,
 • narzędzia informatyczne do analiz marketingowych,
 • automatyzacja marketingu,
 • CRM i Big Data a serwisy społecznościowe,
 • workflow,
 • zarządzanie procesami biznesowymi,
 • systemy pracy grupowej,
 • rozwiązania mobilne.

Główni adresaci konferencji to:

 • prezesi zarządów, dyrektorzy ds. marketingu, sprzedaży, finansów, dyrektorzy IT,
 • członkowie zarządu ds. finansów, marketingu, bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych,
 • dyrektorzy, menadżerowie odpowiedzialni za inwestycje dotyczące rozwiązań związanych z marketingiem, sprzedażą, analityką,
 • kierownicy ds. bezpieczeństwa w firmie,
 • kierownicy projektów IT,
 • projektanci aplikacji IT,
 • pracownicy działów IT, marketingu, sprzedaży oraz administratorzy systemów IT.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „Usprawnianie procesów biznesowych i rozwiązywanie problemów operacyjnych z wykorzystaniem ISOF-CRM oraz ISOF-WORKFLOW", który wygłosi o godz. 10.00 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://www.konferencjeksi.pl/?page_id=911

Zapraszamy!

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

18 marca 2016

Milionowe straty polskich firm z powodu awarii IT

Jak informuje forbes.pl polskie przedsiębiorstwa tracą miliony dolarów z powodu awarii systemów IT.

Z badań firmy Veeam Software wynika, że w 2015 roku duże firmy miały na świecie średnio po 15 nieplanowanych przestojów związanych z awariami systemów IT. Oznacza to średni koszt rzędu 16 mln dolarów. Wynika on m.in. z utraconych możliwości i przychodów oraz obniżonej produktywności. Oprócz ubytku finansowego, niedostępność usług IT negatywnie wpływa na zaufanie klientów (przyznało to 68 % ankietowanych) i wizerunek marki (62 % zapytanych). W dodatku awarie trwają coraz dłużej, a powrót do prawidłowego funkcjonowania zajmuje coraz więcej czasu.

W Polsce średnia wynosi 21 przestojów, których koszt oszacowano na 14 mln dolarów. W ponad 50% badanych firm liczba przestojów mieściła się w przedziale 20-50. Zdarzały się również przedsiębiorstwa w których przerwy występowały przeciętnie raz w tygodniu.

Obecnie rozwój firm jest nieodłącznie związany z posiadaniem i nieprzerwanym dostępem do odpowiedniego oprogramowania. Według badania 84 % decydentów IT przyznaje, że w ich firmie występuje tzw. „deficyt dostępności”. Oznacza on różnicę między tym, co może zapewnić dział IT a tym, czego domagają się użytkownicy firmowi.

W takim kontekście nowego znaczenia nabierają rozwiązania chmurowe, które zapewniają wysoką dostępność IT na potrzeby przedsiębiorstw.

Według statystyk firmy HEUTHES podsumowujących 16 letnie działanie systemu ISOF, w tym okresie zdarzyło się tylko kilka przerw o długości nie dłuższej niż dwie godziny. Oznacza to, że HEUTHES zapewnia dostępność swoich rozwiązań chmurowych na poziomie 99,98%. W praktyce oznacza to możliwość zajścia w ciągu roku pojedynczej awarii, nie dłuższej niż dwie godziny.

HEUTHES będzie mógł niebawem znacznie poprawić ten wynik dzięki nowemu mechanizmowi bazy PostgreSQL, który znacznie ułatwia powrót po awarii z systemu zapasowego do głównego. Ponieważ w systemie ISOF dane są replikowane w głównym centrum danych i do ośrodka zapasowego w przypadku awarii występuje bardzo krótki czas przełączania na serwer zapasowy. Dotychczas pewnym problemem było jednak powrotne przełączanie po usunięciu awarii z systemu zapasowego na system główny. Dlatego HEUTHES wstrzymywał się z przełączaniem na system zapasowy, jeżeli z informacji o prawdopodobnych przyczynach awarii wynikała możliwość jej usunięcia w ciągu jednej godziny. Nowy system replikacji znacznie ułatwia proces wycofywania się z pracy na systemie zapasowym.

Wysoki poziom dostępności systemu ISOF został osiągnięty dzięki zastosowaniu kilku własnych technologii HEUTHES. Do najważniejszych należy Proaperman (ang. Probabilistic Application Performance Management) służący do ciągłej rejestracji i analizy wydajności serwerów oraz systemów opartych na technologii Client-Web-Server. Zapewnia to opymalizację parametrów ich pracy oraz profilaktykę. Równie ważna jest technologia Profap (ang. Probabilistic Failure Prediction) umożliwiająca zaawansowaną ocenę numeryczną prawdopodobieństwa awarii złożonych systemów technicznych oraz R2O, dzięki której można zamieniać kod programu bez zatrzymywania aplikacji, co pozwala na prowadzenie niedostrzegalnych dla użytkowników uaktualnień lub akcji serwisowych w trakcie pracy.

Zapytany o to w jaki sposób wzmacniać niezawodność systemów IT, p. Wojciech Grzybek, Prezes HEUTHES odpowiedział: „Należy stosować rozwiązania, które w ciągu blisko 30 lat wypracował HEUTHES, pierwotnie do systemów bankowych. Do głównych elementów należy stosowanie podejścia numerycznego do zagadnień niezawodności i zarządzania ryzykiem jak w technologii Profap, korzystanie z otwartego oprogramowania Linux, Java, PostgreSQL, stosowanie zaawansowanego mechanizmu monitorującego szereg parametrów pracy, od temperatury w serwerowni do wydajności serwerów i nieustanne poprawianie każdego aspektu związanego z przyczynami awarii.”

Jedną z przyczyn problemów w analizie niezawodności systemów IT jest nonszalanckie podejście producentów, którzy często nie podają realnych danych dla swoich produktów. Przykładem są dyski twarde, które według badań Google mają 10-krotnie zaniżone wartości jeżeli chodzi o niezawodność sprzętu. Zdarzają się przypadki, że AFR (ang. Annualized Failure Rates) dla dysków twardych podawany przez producenta wynosi 0,6%, a w praktyce w 2 i 3 roku użytkowania osiąga wartość 8-9%. Współczesne systemy IT składają się z olbrzymiej ilości części. Przy takim poziomie złożoności wzrasta prawdopodobieństwo awarii i zajścia tzw. efektu motyla, gdzie pozornie nieistotny element wpływa znacząco na cały system.

Również niektóre aplikacje o zamkniętym kodzie, głównie systemy operacyjne, też sprawiają spore trudności w zakresie stabilności rozwiązania. Producenci często nie przykładają wagi do tego parametru. Każda aplikacja powinna mieć rejestrator czasu i parametrów dostępu. Zdarza się, że użytkownicy jednostkowe, subiektywne odczucia rozciągają na całość pracy z systemem. Konieczne jest wbudowanie wewnątrz systemu, jak w ISOF lub rozwiązaniach bankowych HEUTHES, mechanizmów rejestracji zdarzeń aby posiadać wiarygodne dane o stabilności pracy aplikacji.

Według oceny HEUTHES małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające własne serwery mają problem z uzyskaniem niezawodności na poziomie 98 % (ISOF uzyskuje 99,98 %). Niezależnie od tego często mają również kłopoty z uzyskaniem ich odpowiedniej wydajności. Z kolei stosowanie niezawodnych i efektywnych systemów HEUTHES może w realny sposób przełożyć się na korzyści finansowe w firmach, gdyż każdy przestój w świetle badań jest dla przedsiębiorstwa kosztowny.

Warto też dodać, że według badań HEUTHES koszty wynajmu (SaaS) są ponad dwukrotnie niższe niż koszty posiadania własnego systemu IT przy ponad stukrotnie większej niezawodności.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

11 marca 2016

Nowa technologia BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER wspiera PRZEMYSŁ 4.0 w ISOF

HEUTHES opracował nową wersję własnej technologii CLIENT-WEB-SERVER. Innowacyjne rozwiązanie nosi nazwę BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER (BCWS) i jest przeznaczone do łączenia aplikacji dostępnych przez przeglądarkę WWW z wszelkiego rodzaju urządzeniami lokalnymi i zdalnymi, także z zakresu IoT (ang. Internet of Things). W nowej metodzie aplikacje łączą się przez serwer aplikacyjny z bazami danych, a lokalne urządzenia mogą być podłączone poprzez specjalny lokalny mini serwer WWW będący bramą do urządzeń lokalnych.

W ramach nowej technologii HEUTHES wdrożył u swoich klientów systemu ISOF podłączenie drukarek fiskalnych do tego chmurowego rozwiązania. Ten sam mechanizm umożliwia wykorzystanie drukarek tekstowych, które w wielu firmach są wykorzystywane do wydruków np. dokumentów magazynowych. Dzięki sterownikom niezależnym od systemu operacyjnego stacji roboczej będzie je można wykorzystywać jeszcze przez długie lata.

Nowe rozwiązanie powstało w opozycji do rozwiązań promowanych przez Google, w których urządzenia są podłączone bezpośrednio do chmury zapewniającej komunikację. W takim modelu serwery aplikacji chmurowej są obciążone transmisją tysięcy urządzeń. W przypadku lokalnego serwera w ramach BCWS ruch odbywa się w minimalnym stopniu, jaki jest potrzebny w zakresie biznesowym i poufna transmisja danych nie wycieka do chmury. Rozwiązanie jest też elastyczne i można je zastosować do szerokiego spektrum urządzeń zarówno automatyki przemysłowej jak i np. systemów automatyki budynku, czujników, kamer, audio-video, itd.

HEUTHES w ramach prac badawczych prowadzonych od kilku lat powiązał np. system ISOF z rozwiązaniami sterowania inteligentnym budynkiem.

System ISOF przy pomocy BCWS wspiera koncepcję "Przemysł 4.0" (niem. Industrie 4.0, ang. Smart Factory). Oznacza ona nowe podejście do produkcji, objętej wszechstronnym wsparciem nowoczesnych technologii wielu stron uczestniczących w grze rynkowej. HEUTHES opracowuje obecnie w ISOF nowy Moduł Produkcji, który realizuje wiele postulatów koncepcji Przemysł 4.0 - także za pomocą BCWS. W ramach prac planowane jest wdrożenie wsparcia obsługi różnych urządzeń, które są niezbędne w procesie produkcji.

Już od dawna w ISOF zintegrowano systemy analityczne oparte na języku R służącym do analiz statystycznych i wizualizacji danych zarówno o działaniu sprzętu i aplikacji, jak i parametrach środowiskowych. Systemy te mogą monitorować informacje spływające od urządzeń IoT dołączonych w ramach BCWS.

HEUTHES już obecnie używa rozwiązań "inteligentnego budynku" w zakresie rejestracji parametrów temperatury, wilgotności, natężenia oświetlenia oraz zawartości w powietrzu CO2 i wykrywania dymu, które służą do sterowania wentylacją i klimatyzacją oraz oświetleniem, a także ochroną pomieszczeń. Integracji z BCWS podlega również monitoring pomieszczeń dzięki strumieniowaniu danych audio-video.

Każda nowoczesna firma powinna w najbliższych latach brać pod uwagę koncepcję Przemysł 4.0, aby rozwijać się i zwiększać swoje udziały w rynku” – powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

22 lutego 2016

Konferencja z systemem ISOF-WORKFLOW

Firma HEUTHES będzie uczestnikiem konferencji Workflow & Document Management Trends, która odbędzie się w dniu 23 lutego 2016 r. w Warszawie w Millenium Plaza Golden Floor (Al. Jerozolimskie 123A).

Celem konferencji jest zaprezentowanie w jaki sposób systemy elektronicznego obiegu dokumentów, usprawniają i optymalizują pracę przedsiębiorstw prywatnych oraz instytucji państwowych.

Wybrane zagadnienia, które omawiane będą w trakcie konferencji: platformy automatyzujące pracę biura,

 • workflow - automatyzacja procesów biznesowych,
 • systemy i portale korporacyjne,
 • systemy automatyzujące pracę działu kadr i księgowości,
 • dokumenty w chmurze,
 • OCR/ICR/OMR - inteligentna rejestracja dokumentów,
 • digitalizacja dokumentów,
 • zarządzanie uprawnieniami i dostępem,
 • elektroniczna archiwizacja,
 • skanowanie i przetwarzanie dokumentów,
 • zarządzanie dokumentami papierowymi,
 • masowe wydruki.

Konferencja jest skierowana do osób odpowiedzialnych za: procesy związane z zarządzaniem dokumentami i informacjami w organizacji,

 • zarządzanie drukiem i korespondencją,
 • rozwój IT w danej firmie,
 • pozyskiwanie i utrzymanie infrastruktury technicznej firmy,
 • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz administracyjnych,
 • rozwój biznesu, innowację oraz organizację firmy,
 • wybór, zakup i wdrażanie systemów do zarządzania przedsiębiorstwem.

Zapraszamy wszystkich chętnych na wykład pt. „System ISOF-Workflow jako narzędzie optymalizacji obiegów pracy nad dokumentami”, który wygłosi o godz. 10.30 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wszystkie informacje na temat konferencji dostępne są pod adresem: http://workflowtrends.pl

Zapraszamy!

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

19 lutego 2016

Konferencja IT w UBEZPIECZENIACH z HEUTHES

Firma HEUTHES weźmie udział w XVI edycji konferencji "IT w UBEZPIECZENIACH" poświęconej informatyzacji sektora ubezpieczeniowego. Wydarzenie odbędzie się w dniu 22 lutego 2016 r. w Warszawie (Hotel Courtyard, ul. Żwirki i Wigury 1). W trakcie konferencja będzie można dowiedzieć się m.in. jakie systemy informatyczne usprawnią zarządzanie, zoptymalizują koszty i podniosą efektywność pracy. Wykłady przeprowadzą m.in. niezależni eksperci, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z informatyzacją sektora ubezpieczeniowego.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:

 • ubezpieczeniowe systemy zintegrowane,
 • systemy wspierające pośrednictwo ubezpieczeniowe,
 • systemy klasy ERP,
 • systemy klasy CRM,
 • narzędzia klasy Business Intelligence,
 • zarządzanie inwestycjami finansowymi (asset management),
 • Call Center/Contact Center,
 • elektroniczny obieg informacji,
 • nowoczesne systemy zarządzania pracą,
 • narzędzia wsparcia sprzedaży produktów ubezpieczeniowych,
 • ochrona i bezpieczeństwo danych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „Optymalizacji obiegów pracy nad dokumentami ubezpieczeniowymi z wykorzystaniem systemu ISOF-Workflow", który wygłosi o godz. 12.40 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://gigacon.org/event/ubezpieczenia_2016.

Zapraszamy!

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

19 lutego 2016

HEUTHES w Raporcie ERP - Perspektywy 2016

Ukazała się najnowsza edycja Raportu ERP - Perspektywy 2016. Jest to podsumowanie działań kluczowych dostawców rozwiązań ERP w 2015 roku na polskim rynku oraz prezentacja kierunków rozwoju systemów w 2016 roku.

Zapraszamy do lektury zamieszczonej w Raporcie wypowiedzi Prezesa HEUTHES sp. z o.o. - Pana Wojciecha Grzybka.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

11 lutego 2016

HEUTHES Gepardem Biznesu 2015

Firma HEUTHES została uhonorowana tytułem Gepard Biznesu 2015. Ranking prowadzony jest przez Instytut Nowoczesnego Biznesu od 2006 roku. Najnowszy ranking powstał na podstawie wartości rynkowej firm za okres marzec 2014 – marzec 2015.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2014 - 2015 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, minimum 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

W styczniu 2016 znaleziono 15325 polskich przedsiębiorstw i policzono ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2015 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Z rankingu wynika, że HEUTHES rozwija się dynamicznie i szybko rośnie jego wartość rynkowa. W rankingu firm zajęliśmy 534 miejsce z 73% dynamiką wzrostu wartości rynkowej w okresie marzec 2014 – marzec 2015.

Zobacz również inne nagrody i wyróżnienia dla produktów i firmy HEUTHES.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

25 stycznia 2016

HEUTHES zakończył pierwszy etap wdrożenia pakietu biurowego LibreOffice OnLine w systemie ISOF

Firma HEUTHES zakończyła pierwszy etap intensywnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie integracji systemu LibreOffice OnLine (LOOL) z modułami DMS/Workflow systemu ISOF. Nowemu rozwiązaniu wdrożonemu obecnie na wersji demonstracyjnej systemu ISOF, firma HEUTHES nadała nazwę LibreOffice Virtual Edition.

LibreOffice OnLine to specjalna wersja pakietu biurowego LibreOffice, umożliwiająca dostęp do niego poprzez przeglądarkę WWW, przy użyciu HTML5 i JavaScript. Pakiet jest instalowany w serwerze centralnym ISOF, dzięki czemu nie jest konieczna instalacja dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej użytkownika, wystarczy przeglądarka WWW.

Dotychczas w modułach DMS/Workflow był dostępny edytor pracujący w przeglądarce i umożliwiający edycję plików tekstowych i html. Dzięki LibreOffice OnLine będzie możliwość edycji różnorodnych formatów, na czele z Microsoft Office i LibreOffice. Obecnie LibreOffice OnLine pozwala na tworzenie i edycję wszystkich formatów dostępnych w LibreOffice oraz edycję zarówno tekstów, jak i arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji pakietu Microsoft Office. Możliwe jest drukowanie, zapisywanie plików w wybranej ścieżce drzewa dokumentów oraz zapis w formacie PDF, opatrywanie pieczęcią cyfrową i wysłanie dokumentu e-mailem, a także dodawanie komentarzy, szczególnie użyteczne przy pracy grupowej.

W drugim etapie rozwoju firma planuje wprowadzenie porównywania plików i wersji pliku oraz obsługę szablonów wydruków i szablonów formularzy. Możliwe będzie również generowanie niektórych raportów systemu ISOF bezpośrednio do formatu Microsoft Excel/LibreOffice. Trzeci etap obejmie wdrożenie rozwiązania LibreOffice OnLine w systemach bankowych HEUTHES.

Udostępniony kod źródłowego oprogramowania LibreOffice nie jest jeszcze stabilny, wobec czego firma HEUTHES zdecydowała się poczekać z finalnym wdrożeniem tego rozwiązania do komercyjnej wersji systemu ISOF, dostępnej dla wszystkich klientów. Nowy mechanizm LibreOffice OnLine można jednakże przetestować na demonstracyjnej wersji ISOF po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Pracę w systemie można również zobaczyć na filmie dostępnym na stronie LibreOffice OnLine.

ISOF jest prawdopodobnie pierwszym w Polsce i na świecie systemem ERP/DMS/CRM zintegrowanym z oprogramowaniem LibreOffice OnLine.

Początkowo cena nowego rozwiązania będzie wynosiła 9 zł za użytkownika w miesięcznym abonamencie systemu ISOF. Ze względu na wprowadzenie LibreOffice OnLine firma HEUTHES będzie musiała znacznie rozbudować infrastrukturę IT, gdyż LibreOffice OnLine do wygodnej pracy setek klientów wymaga osobnych serwerów o dużej mocy obliczeniowej. Wraz ze wzrostem liczby użytkowników, HEUTHES przewiduje spadek opłat.

W najwyższym pakiecie ISOF-WORKFLOW PREMIUM nowa funkcjonalność będzie dostępna bez dodatkowych opłat.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

5 stycznia 2016

50% obniżka ceny systemu ISOF-START

Firma HEUTHES wprowadziła od 1 stycznia 2016 roku nową, obniżoną o ponad 50% cenę pakietu ISOF-START. Obecnie wynosi ona 49 zł za roczny dostęp do systemu. Obniżka ceny została wprowadzona po blisko 4 latach od udostępnienia uproszczonej wersji systemu na rynku (pełna wersja ISOF-ERP jest sprzedawana od 2000 r.). Jednocześnie wydłużono do 60 dni możliwość pracy w ISOF-START bez opłat, w trakcie których użytkownicy mogą zweryfikować przydatność systemu w swojej firmie.

Obniżka cen jest związana m.in. z wdrożeniem nowych rozwiązań, architektur i technologii, które zmniejszają obciążenie serwerów przy przeliczeniu na pojedynczą, małą firmę, z jednoczesnym zwiększeniem szybkości działania aplikacji w porównaniu do poprzedniego modelu.

Warto przypomnieć, że ISOF-START to uproszczona wersja systemu ISOF-ERP przeznaczona specjalnie dla niewielkich firm, w tym również dla jednoosobowych i rodzinnych oraz start-up. System zawiera moduły Fakturowanie, Magazyn, Księga Przychodów i Rozchodów, eDokument, CRM Aktywności i elementy CRM Analitycznego, Kasa-Bank (obsługa przelewów, wyciągów i raportów kasowych oraz współpraca z Home-Bankingiem), Delegacje, Cenniki.

Oprócz wyżej wymienionych modułów, ISOF-START posiada również wiele innych funkcji przydatnych małym firmom i obsługującym je biurom rachunkowym. Należą do nich m.in. Sprzęg do drukarki fiskalnej, Zestawienia VAT, Windykacja, Środki trwałe, Kadry-Płace. System obsługuje faktury walutowe, a także kasę walutową. Praca z ISOF-START jest możliwa nie tylko na komputerach PC, ale także na tabletach i smartfonach.

Inne ciekawe funkcje systemu, które odróżniają go od rozwiązań dostępnych na rynku, to dostęp do kopii bezpieczeństwa na nośniku trwałym zgodny z Ustawą o Rachunkowości oraz rozbudowana oferta szkoleń tradycyjnych z możliwością prowadzenia ich w formie telekonferencji, a także system szkoleń e-learningowych i wsparcie serwisowe firmy HEUTHES.

Przejście z systemu ISOF-START na pełną wersję ISOF-ERP jest bardzo łatwe. Niepotrzebne jest długotrwałe wdrożenie. Wystarczy dokupić odpowiednią opcję i w szybki sposób uzyskuje się dostęp do pełnej wersji systemu m.in. z rozszerzonym Magazynem, modułami CRM Portfolio, CRM Zadaniowy, CRM Marketingowy, CRM Serwisowy, DMS, Finanse-Księgowość i Centrum Dowodzenia, obsługą Zamówień od Klientów i do Dostawców, Ofert, EDI oraz Pieczęci Cyfrowej. Dostępna jest też wtedy dodatkowo wersja angielska i niemiecka interfejsu.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

5 stycznia 2016

Zmarł Peter Naur, jeden z pionierów IT

W wieku 88 lat, 3.1.2016, w duńskim Herlev zmarł Peter Naur. Był on duńskim naukowcem, jednym z pionierów informatyki. Współtworzył notację Backusa-Naura powszechnie wykorzystywaną w informatyce do zapisu składni języków programowania i protokołów komunikacyjnych. Notacja zastosowana została do zdefiniowania składni języka programowania Algol. Algol z kolei wpłynął na rozwój innych języków programowania, w tym języka Pascal. Programowanie proceduralne w tych językach zostało zastąpione obecnie przez powszechnie stosowane programowanie obiektowe.

W latach 50-tych ubiegłego wieku pozycja europejskich naukowców i ich wkład w rozwój informatyki były w przeciwieństwie do dzisiejszych czasów bardzo wysokie.

Peter Naur był laureatem nagrody Turinga z 2005 roku, często określanej jako "Nagroda Nobla z informatyki". Był współtwórcą inżynierii oprogramowania i architektury oprogramowania. Wykładał w Instytucie Nielsa Bohra, Wyższej Szkole Technicznej w Danii oraz na Uniwersytecie w Kopenhadze, gdzie do 1989 roku był profesorem informatyki.

W dzisiejszym, burzliwym świecie zapominamy, że ogromny postęp w dziedzinie IT odbywa się dzięki takim wybitnym jednostkom jak Peter Naur, które często nie są doceniane i dostrzegane.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011 01-06.2011 07-12.2010 01-06.2010 07-12.2009 01-06.2009 07-12.2008 01-06.2008 07-12.2007 01-06.2007 07-12.2006 01-06.2006 07-12.2005 01-06.2005 2004 2003Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›