Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  

24 grudnia 2012

Życzenia Świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy wszystkim Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia...
więcej...

19 grudnia 2012

Znaczne przyspieszenie łączy internetowych w Data Center HEUTHES

HEUTHES przyspieszył dwukrotnie główną linię internetową w swoim ośrodku głównym Data Center w Warszawie. Rozszerzenie ma związek z dynamicznym wzrostem zapotrzebowania na usługi SaaS firmy HEUTHES, w których oferowane są rozwiązania do prowadzenia Sprzedaży i Zakupów, CRM, Magazynu, Logistyki, DMS, Rachunkowości, Portalu Serwisowego oraz Dokumentowego i wielu innych. Zwiększenie przepustowości łącza przyczyni się do wzrostu efektywności systemów ISOF, ISOF-START i ISOF-Workflow dla ich użytkowników, których liczba z roku na rok dynamicznie rośnie.

Główne Data Center zapewnia:

 • zasilanie serwerów z dwóch niezależnych przyłączy energetycznych,
 • podwójny system UPS,
 • dwa niezależne zespoły prądotwórcze z silnikami diesla,
 • system przeciwpożarowy z gazem obojętnym,
 • filtrację powietrza z eliminacją cząstek stałych,
 • precyzyjny, podwójny system klimatyzacji ze stałym monitoringiem temperatury i wilgotności,
 • zdwojone łącze internetowe,
 • kontrolę dostępu do pomieszczeń z użyciem kart,
 • telemonitoring budynku i szaf serwerowych.

Równolegle z ośrodkiem głównym, w Szczecinie pracuje niezależny ośrodek zapasowy, gotowy do przejęcia obciążenia pracy systemów w trybie SaaS. Z ośrodka głównego do zapasowego dane są replikowane w trybie on-line.

„Przyspieszenie łącza planowaliśmy już wcześniej, a ostateczna decyzja została podjęta w związku z dużym przyrostem firm pracujących z naszymi systemami, w szczególności w wyniku uruchomienia usługi ISOF-START. Przekłada się to w praktyce na codzienną pracę z naszymi rozwiązaniami już tysięcy użytkowników” – mówi p. Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

18 grudnia 2012

Redundantny serwer aplikacyjny HDB uzyska nowe możliwości

Firma HEUTHES opracowuje nową technologię RHDB (Redundantne HDB) która wzmocni niezawodność rozwiązań chmurowych tworzonych przez HEUTHES. Opiera się ona o serwer aplikacyjny HDB, który jest warstwą pośrednią pomiędzy serwerem WWW Apache i bazą danych (Oracle, PostgreSQL, inne). Przy okazji prac nad HDB NG (New Generation) firma HEUTHES wprowadziła nowe metody bezpiecznej wymiany kodu w trakcie pracy aplikacji. Pozwala to na wgrywanie nowych wersji oprogramowania bez konieczności wyłączania serwera z bieżącej pracy. W przypadku wymiany kodu zalogowani wcześniej użytkownicy do momentu wylogowania będą pracować dalej ze starym kodem. Nowi, po zalogowaniu będą od razu pracować w nowym środowisku. Dla użytkowników systemów wymiana jest bezinwazyjna i nie przynosi żadnych negatywnych skutków w bieżącej pracy.

Dotychczas serwery miały podobną funkcjonalność, ale wymiana musiała nastąpić dla wszystkich sesji w serwerze aplikacyjnym. W nowej wersji będzie to możliwe nawet dla pojedynczej sesji i dla pojedynczego użytkownika (grup użytkowników). Pozwoli to znacznie sprawniej zarządzać niezawodnością i wydajnością serwera (load balancing). Dzięki połączeniu z technologią PROAPERMAN sesje będą mogły być również rozkładane na kilka serwerów w zależności od ich obciążeń, co spowoduje lepsze rozłożenie obciążenia przetwarzania. Dużo łatwiejszy stanie się też serwis oprogramowania, zmniejszy się liczba nocnych dyżurów działów serwisowych.

Nowe rozwiązanie znajdzie również zastosowanie w systemach bankowych, które coraz częściej przetwarzają informacje w trybie 24/7, w czasie rzeczywistym (operacje natychmiastowe). W takim przypadku nie jest możliwa przerwa w działaniu systemów nawet w nocy, w trakcie której zazwyczaj prowadzone są prace serwisowe.

Dodatkowym efektem prac rozwojowych będzie dostosowanie modułu Dispatcher HDB do najnowszej wersji 2.4 serwera WWW Apache, która zastąpi wersję 2.2.

13 grudnia 2012

HEUTHES w projekcie UE

Firma HEUTHES bierze udział w finansowanym przez UE projekcie pt. "Innowacyjne nauczanie szansą na wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki". Jest to próba połączenia praktycznego kształcenia studentów z rozwiązywaniem konkretnych problemów przedsiębiorców. W efekcie powstanie m.in. podręcznik studiów przypadku i dobrych praktyk oraz aplikacja umożliwiająca z jednej strony kształcenie studentów, z drugiej przedstawienie firmom nurtujących ich problemów i oczekiwanie na wsparcie w ich rozwiązaniu ze strony nauki.

W ramach udziału HEUTHES rozwiązywane jest zagadnienie "Analiza i podnoszenie niezawodności systemów informatycznych". W tym celu wykorzystana i rozbudowana będzie autorska technologia firmy pod nazwą PROAPERMAN (ang. Probabilistic Application Performance Management) służąca monitorowaniu i analizie wskaźników pracy systemów informatycznych. Pomaga ona w ocenie wydajności i niezawodności aplikacji oraz w ustawieniu takiej konfiguracji systemu, która zapewnia jego optymalne funkcjonowanie z punktu widzenia końcowego użytkownika aplikacji.

HEUTHES chciałby uzupełnić istniejące w aplikacjach systemy inwentaryzacji o możliwość wprowadzania funkcji gęstości prawdopodobieństwa awarii, a także o możliwość modelowania przestrzeni probabilistycznych zdarzeń występujących pomiędzy elementami systemów komputerowych i innych systemów (np. energetycznych, chłodzenia, itp.). W wyniku takiego podejścia powinien zostać zbudowany system do analizy prawdopodobieństwa wystąpienia awarii w różnych horyzontach czasowych. Będzie on miał również możliwość określania wpływu na niezawodność systemu poszczególnych zdarzeń i na tej podstawie modyfikowania danych wejściowych analizy. Dalsze prace badawczo-rozwojowe będą prowadzone w kierunku uzyskania systemu typu "what-if", odpowiadającego w zakresie niezawodności i wydajności na hipotetyczne pytania "co by było gdyby?".

Firma HEUTHES planuje wdrożenie tego rozwiązania w swoich najważniejszych systemach informatycznych MULTICENTAUR, GRYFCARD, ISOF-Workflow oraz w ISOF - rozwiązaniu ERP dla sektora MSP oraz w ISOF-START dla mikrofirm.

Koordynatorem projektu jest Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczestniczą w nim wybrane firmy regionu zachodniopomorskiego oraz uczelnie z Polski, Niemiec i Szwajcarii.

5 grudnia 2012

Połączenie systemów ISOF oraz ISOF-START z PekaoBIZNES24


Bank Pekao SA pozytywnie zweryfikował zgodność systemów ISOF oraz ISOF-START z PekaoBIZNES24 w zakresie dwustronnej wymiany danych - eksportu i importu zleceń do systemu PekaoBIZNES24. Dzięki temu HEUTHES otrzymał dla obydwu systemów kolejny znak zgodności PekaoREADY (o pierwszym znaku zgodności pisaliśmy w newsie z 24.10.2012). Potwierdza on automatyzację i prawidłowość procesu obustronnej wymiany danych pomiędzy ISOF oraz ISOF-START a bankowością internetową PekaoBIZNES24.

Dla użytkowników ISOF oraz ISOF-START, którzy korzystają równocześnie z PekaoBIZNES24 oznacza to przyspieszenie i zautomatyzowanie dokonywania przelewów krajowych oraz płatności ZUS i US. Z drugiej strony pozwala to zaoszczędzić czas przy wprowadzaniu pozycji z wyciągów bankowych do modułu Rachunkowość. Dodatkowo obniżone zostaje prawdopodobieństwo wystąpienia pomyłki przy ręcznym wprowadzaniu danych. Dla zapewnienia prawidłowego działania eksportu i importu danych, konfiguracja sprzętowa użytkownika systemów HEUTHES powinna być zgodna z wymogami systemu bankowości internetowej PekaoBIZNES24.

HEUTHES jest znanym producentem oprogramowania dla bankowości, zajmującym corocznie czołowe miejsca w branżowych rankingach dostawców rozwiązań dla tego sektora. Systemy firmy pracują w Pekao SA oraz w bankach SGB-BANK SA, BGŻ SA, DnB NORD Polska SA i w grupie ponad 200 banków spółdzielczych z siecią ponad 1800 placówek.

W chwili obecnej w Pekao SA pracują m.in. systemy bankowe HEUTHES-GRYFBANK i HEUTHES-MULTICENTAUR. Dwudziestoletnie działanie systemu GRYFBANK (pisaliśmy o tym w newsie z 25.3.2012) oraz jedenastoletnie systemu MULTICENTAUR w zmiennych warunkach bankowych obejmujących m.in. denominację, problem roku 2000, liczne fuzje, zmiany planów kont i numeracji produktów, znaczne zwiększenie wolumenu transakcji i różnorodności oferty bankowej oznacza, że systemy były dobrze zaprojektowane i do dzisiaj są sprawnym i użytecznym narzędziem dla środowiska bankowego.

"Firma HEUTHES wprowadzając połączenie swojego systemu ERP z bankowością internetową Banku Pekao SA otworzyła tym samym nowy rozdział w ponad 23 letniej historii współpracy" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

(Przeprowadzenie testów nie stanowi certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm., Aktualna informacja o współpracy firmy HEUTHES Sp. z o.o. i Banku PEKAO SA znajduje się na stronach internetowych www.isof.pl i www.pekao.com.pl).

4 grudnia 2012

ISOF-CRM na konferencji w Katowicach

W dniu 5 grudnia 2012 r. firma HEUTHES weźmie udział w odbywającej się od 2007r. konferencji CCCCC Maestry 2012 - Call-Center - CRM - Customer Care. Impreza będzie miała miejsce w Katowicach w Centrum Konferencyjnym "Jordana 18".

Zakres tematyczny konferencji:

 • CRM - zarządzanie kontaktami z klientami: historia, standardy, drogi rozwoju;
 • contact-center, call-center, telemarketing;
 • budowa społeczności konsumenckich oraz związane z nimi marketingowe bazy danych;
 • obsługa klienta – istota standardu, różne rozwiązania, budowa systemu, wdrożenia;
 • strony internetowe z punktu widzenia użytkownika;
 • rozwiązania automatyzujące obsługę klienta, np. helpdesk;

Szczególnie zachęcamy do udziału w bloku tematycznym poświęconym dostępnym na rynku rozwiązaniom CRM, w którym znajdzie się prezentacja na temat systemu ISOF-CRM. Zostanie ona wygłoszona przez zastępcę dyrektora handlowego HEUTHES, Marka Paszkowskiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla osób, które dokonają wcześniejszej rejestracji. Więcej informacji o konferencji i jej programie można uzyskać na stronie http://callcenter.maestry.pl.

Zapraszamy!

30 listopada 2012

Urzędy miejskie w Polsce mogą zaoszczędzić ponad 300 milionów EUR

Jak informuje serwis h-online.com (www.h-online.com/open/news/item/Linux-brings-over-EUR10-million-savings-for-Munich-1755802.html), urząd miejski w Monachium dzięki wprowadzeniu rozwiązań opartych na Linuksie, zaoszczędził ponad 10 milionów EUR.

Pisaliśmy już o podobnych ruchach giełdy w Johannesburgu (news z 11.2.2011) i Londynie (news z 9.10.2009) oraz niemieckiego towarzystwa ubezpieczeniowego (news z 29.4.2011). Warto przypomnieć, że londyńska giełda liczyła na oszczędności rzędu 16 milionów USD rocznie.

W oficjalnym raporcie dostępnym na monachijskiej stronie internetowej (www.ris-muenchen.de/RII2/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/2819522.pdf) obliczenia porównują całkowite koszty migracji w projekcie LiMux z dwoma technologicznymi odpowiednikami opartymi na platformie Windows obejmującymi Windows z Microsoft Office i Windows z OpenOffice.

Badanie oparto na 11 tys. zmigrowanych stanowisk pracy i 15 tys. komputerów wyposażonych w otwarte pakiety biurowe. Parametry projektowe (m.in. zasięg, czas trwania, metodologia i wsparcie zewnętrzne) były takie same we wszystkich scenariuszach. Według porównania projekt LiMux do września 2012 r. pochłonął 270 tys. EUR, podczas gdy Windows z Microsoft Office pochłonąłby 11,6 miliona EUR, a Windows z OpenOffice 7,4 miliona EUR. Koszty w LiMux były generowane wyłącznie przez aplikacje migrujące. Opłaty dodatkowe, takie jak koszty personelu i szkoleń, były identyczne we wszystkich trzech scenariuszach i oszacowano je na około 22 miliony EUR.

Wobec powyższych całkowite koszty TCO dla LiMux wyniosły 23 miliony EUR, podczas gdy dla Windows z Microsoft Office osiągnęły 34 miliony EUR, a dla Windows z Open Office około 30 milionów EUR.

Przykład jednego miasta - Monachium, które zamieszkuje 2,5 miliona mieszkańców i w którym zaoszczędzono ponad 10 milionów EUR, pokazuje jak wiele można byłoby zaoszczędzić w Polsce. Grupując wszystkie miasta w Polsce w organizmy o podobnej liczbie mieszkańców uzyskuje się w urzędach miejskich w skali całego kraju oszczędności powyżej 300 milionów EUR (1,2 miliarda PLN). Oszczędności byłyby jeszcze większe, gdyby miasta o zbliżonej wielkości współpracowały ze sobą i Linuksa obok urzędów miejskich i wojewódzkich wprowadziły również inne jednostki administracji, służby zdrowia i szkolnictwa.

"HEUTHES ma nadzieję, że środowisko informatyki bankowej, które w sferze IT jest zbliżone do modelu municypalnego, zauważy znaczne oszczędności uzyskane w Monachium i zacznie szerzej stosować rozwiązania linuksowe przeznaczone nie tylko dla serwerów, ale również dla stacji roboczych. Z pewnością przyczyniają się one do znacznych oszczędności, są bezpieczne i stabilne oraz ułatwiają stosowanie zaawansowanych technologii związanych zwłaszcza z wirtualizacją zasobów i pracą w chmurach obliczeniowych. Linux nie zmusza również do ciągłych aktualizacji sprzętowych jak to miało każdorazowo miejsce w przypadku aktualizacji Windows z Vista do wersji 7 i obecnej 8. Kolejną zaletą Linuksa jest jego łatwość dopasowywania do potrzeb użytkowników przez usuwanie niepotrzebnych składników i wprowadzanie w ich miejsce elementów niezbędnych do prowadzenia biznesu" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

27 listopada 2012

Nowy trojan atakuje transakcje SEPA

Jak informuje serwis h-online.com (www.h-online.com/security/news/item/Professional-trojan-targets-SEPA-transactions-1754446.html) przestępcy internetowi zaatakowali europejską sieć płatności w standardzie SEPA, która traktuje równorzędnie transakcje krajowe i transgraniczne. Sprzyja to oszustwom internetowym ułatwiając transfer pieniędzy z konta ofiary na konta zagraniczne. Najnowszy atak wnosi nowe elementy do znanej z początku 2012 roku "Operation High Roller", w ramach której przy wykorzystaniu trojanów ZeuS i SpyEye z kont firmowych skradziono ponad 60 milionów EUR.

Według specjalistów McAfee (blogs.mcafee.com/mcafee-labs/operation-high-roller-campaign-attempts-to-steal-e61000-from-german-banks) oszuści inicjowali transakcje SEPA przez automatyczne - bez udziału ludzi - usługi ATS, które wysyłały na konta ofiar żądanie przelewu na konta pośredniczące (mule accounts) w przestępstwie. W tym celu wykorzystano złośliwe oprogramowanie-malware, którego działanie było podobne do ZeuS i SpyEye. McAfee stwierdza, że atak nastąpił w przynajmniej dwóch niemieckich bankach. Nowością jest m.in. to, że tym razem w celu trudniejszego wykrycia przestępstwa zainfekowano stacje tylko kilkunastu klientów bankowości online.

Specjaliści z McAfee śledząc przestępcze działania stwierdzili w jednym z banków dostępność logów systemowych. Na tej podstawie odkryto mechanizm przestępstwa. Serwer z którego przeprowadzono ataki był zlokalizowany w Moskwie. Algorytm żądania przelewu automatycznie dopasowywał w zależności od salda konta kwotę w zakresie od 1 do 100 tys. EUR. Odnaleziono wyprowadzoną na konta pośrednie kwotę 61 tys. EUR. Stwierdzono również, że niektóre z objętych atakiem kont miały saldo środków powyżej 50 tys. EUR.

"Opierając się na raporcie McAfee widać, że oficjalnie ujawniony zasięg i szkody spowodowane najnowszym atakiem High Roller były niewielkie. Jednak nowe metody stosowane przez przestępców powodują zrozumiały niepokój wśród administratorów i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo środowisk informatycznych w bankach" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

23 listopada 2012

HEUTHES w rankingu IT@BANK 2012

Rozstrzygnięto doroczny ranking „Miesięcznika Finansowego BANK" skupiający najlepsze firmy informatyczne specjalizujące się w rozwiązaniach dla bankowości oraz branży finansowej. Była to siódma edycja rankingu, tradycyjnie organizowanego przez redakcję "Miesięcznika Finansowego Bank", wydawanego przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Sporządzono go na podstawie ankiet przygotowanych specjalnie przez analityków rynku bankowego.

W rankingu IT@BANK 2012 firma HEUTHES zajęła:

 • 15 miejsce w podrankingu "Efektywność",
 • 17 miejsce w "Zestawieniu głównym firm informatycznych pracujących na potrzeby sektora finansowego i instytucji publicznych",
 • 20 miejsce w podrankingu "Pozycja firm w sektorze finansowym",
 • 44 miejsce w kategorii "Potencjał rozwojowy".

Wysokie pozycje zajmowane przez HEUTHES w kolejnych zestawieniach rankingu za lata 2009-2012 potwierdzają to, że strategia rozwoju systemów informatycznych dla sektora finansowego, obrana kilkanaście lat temu przez zarząd firmy była słuszna i efektywna. Opiera się ona na koncepcji budowy aplikacji w oparciu o własne, wysokozaawansowane technologie. Do najważniejszych należą Client-Web-Server i HDB. Obecnie najważniejsze systemy informatyczne firmy to MULTICENTAUR, GRYFCARD, ISOF-Workflow oraz system ISOF - rozwiązanie ERP dla sektora MSP oraz ISOF-START dla mikrofirm.

12 listopada 2012

Nowa wersja 14.0 systemu ISOF

HEUTHES przygotowuje nową wersję 14.0 systemu ISOF. Zostanie w niej wprowadzony przede wszystkim zmodyfikowany moduł Magazyn z przepisaną na nowo obsługą dokumentów magazynowych i zgodny z technologią HDB NG (pisaliśmy o tym 26.9.2012).

Ponadto wprowadzona zostanie weryfikacja zarówno pieczęci cyfrowej, jak i podpisu cyfrowego wykorzystywanych do podpisywania dokumentów PDF w DMS. Weryfikowanie, za sprawą pracy serwera w chmurze obliczeniowej, będzie możliwe wprost w systemie po wybraniu odpowiedniej funkcji z menu. Dzięki temu nie trzeba będzie tego robić na lokalnej stacji roboczej po otwarciu dokumentu w przeglądarce Acrobat Reader, która zawiera takie mechanizmy. Weryfikacja będzie możliwa również za pomocą funkcji wbudowanych w obiegi dokumentów. Akceptacja formalno-rachunkowa i budżetowa faktur zakupowych zostanie rozszerzona o weryfikację e-podpisu i odnotowanie tego w odpowiednich dziennikach systemu.

Po wprowadzeniu w ISOF automatycznego wczytywania kursów walut z NBP poprawiona zostanie ergonomia wyboru waluty i jej kursu w modułach Zakupów, Sprzedaży, Ofert, Zamówień od klientów i do dostawców oraz Wyciągów - czyli wszędzie tam gdzie wykorzystywane są informacje o kursach walut.

Przyrost wydajności systemu przyniesie konwersja bazy danych do PostgreSQL 9.2, dzięki której wprowadzona zostanie replikacja kaskadowa oraz wdrożenie mechanizmu wyłączenia z replikacji zmian w tabelach tymczasowych.

W systemie wprowadzone zostanie nowe menu, które pogrupuje dostępne funkcje w sposób bardziej funkcjonalny. W okresie przejściowym będzie możliwe przywrócenie poprzedniego układu menu. Z kolei Administracja stanie się samodzielnym modułem z własnym menu. Zgodnie z długofalową strategią faceliftingu ISOF zmianie ulegnie również interfejs użytkownika w CRM.

HEUTHES przygotowuje się także do zapowiadanych zmian w VAT i fakturach aby w krótkim czasie po ich ostatecznym zatwierdzeniu być gotowym do ich implementacji w mechanizmach systemu ISOF.

Inne, ciekawsze zmiany funkcjonalne to wprowadzenie wielowalutowego wezwania do zapłaty, portalu B2B do składania zamówień oraz poprawa ergonomii definiowania obiegów DMS.

Jak zwykle wszystkie zmiany zostaną udostępnione bez żadnych dodatkowych opłat dla użytkowników, gdyż są one wliczone w abonament wynajmu systemu.

Wersja 14.0 na przełomie listopada i grudnia 2012 r. zastąpi wersję 12.0.4. Przeskok w numeracji jest spowodowany dużym zakresem wprowadzanych zmian i chęcią uniknięcia pośredniej, feralnej liczby ;-) .

6 listopada 2012

Pulpit zdalny Chrome - wygoda czy koń trojański

Firma Google udostępniła finalną wersję swojego bezpłatnego narzędzia Pulpit zdalny Chrome. Umożliwia ono uzyskanie dostępu do innych komputerów lub zezwolenie innym użytkownikom na dostęp do swojego komputera przez Internet. Na rynku dostępnych jest wiele podobnych rozwiązań ale żadne z nich nie jest tak proste w obsłudze jak dodatek do Chrome, który nie wymaga zaawansowanej wiedzy od użytkowników.

Obydwaj użytkownicy muszą pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki Chrome dostępny w Chrome Web Store (https://chrome.google.com/remotedesktop). Po uruchomieniu aplikacji trzeba jedynie udzielić uprawnienia i ustanowić numer PIN, który posłuży do przejęcia kontroli nad komputerem. Standardowe przypadki użycia aplikacji to zdalny dostęp do własnego komputera na innym urządzeniu, również z innym systemem operacyjnym oraz zdalna pomoc serwisowa.

Drugą stroną medalu jest jednak fakt, że taka aplikacja wytwarza lukę w systemie bezpieczeństwa informatycznego firmy. W przedsiębiorstwach instalacja tej wtyczki może odbywać się poza wiedzą administratorów firmowego środowiska IT. Tym samym udostępnienie tej aplikacji przez Google może spowodować na rynku biznesowym wydanie zakazu korzystania z przeglądarki Chrome. Z pewnością Google powinno z większą uwagą dopracować w aplikacji zagadnienie uprawnień.

Przesyłanie danych następuje pomiędzy stacjami roboczymi a serwerami Google. Dane, które przepływają przez system np. hasła mogą być dostępne administratorom Google. Cała sesja może być również zarejestrowana. Problem z bezpieczeństwem informacji jest z pewnością bardzo poważny, gdyż ruch następuje przez kanały internetowe, które dosyć trudno jest zablokować na firewallu firmowym. Ruch taki nie różni się bowiem od normalnego przeglądania Internetu. Najbezpieczniej byłoby zablokować dostęp do serwerów Google ale to chyba nie jest do zaakceptowania w firmach i kto wie czy monopolista - firma Google - właśnie nie korzysta z tego faktu podrzucając takiego konia trojańskiego.

Pomimo przedstawionych powyżej zagrożeń HEUTHES będzie rozważał być może wykorzystanie narzędzia Google do zdalnej pomocy użytkownikom systemu ISOF. Może być ono ewentualnie wykorzystywane m.in. w zagadnieniach związanych z obsługą drukarek fiskalnych, skanowania dokumentów do DMS, kolektorów danych, skanerów kodów paskowych, itp. W przypadku tych urządzeń zdalna pomoc Działu wdrożeń HEUTHES może przyspieszyć rozwiązanie problemów. Gdyby firmy zareagowały negatywnie HEUTHES będzie zmuszony do zablokowania przeglądarki Chrome do pracy z systemem ISOF.

24 października 2012

Połączenie systemu ISOF z PekaoBIZNES24

Bank Pekao SA pozytywnie zweryfikował zgodność systemu ISOF z PekaoBIZNES24 w zakresie jednostronnej wymiany danych - eksportu zleceń do systemu PekaoBIZNES24. Dzięki temu HEUTHES otrzymał dla systemu ISOF znak zgodności PekaoREADY, który oznacza potwierdzenie automatyzacji i prawidłowości procesu wymiany danych pomiędzy ISOF a bankowością internetową PekaoBIZNES24.

Dla użytkowników ISOF, którzy korzystają równocześnie z PekaoBIZNES24 oznacza to przyspieszenie dokonywania przelewów krajowych oraz płatności ZUS i US. Dodatkowo obniżone zostaje prawdopodobieństwo wystąpienia pomyłki przy ręcznym wprowadzaniu danych.

24 października 2012

Konferencja SDP GigaCon 2012 z systemem ISOF

Firma HEUTHES będzie uczestnikiem najnowszej edycji konferencji SDP GigaCon, która odbędzie się w dniu 24 października 2012 r. w Łodzi w Hotelu Andel's (Łódź, ul. Ogrodowa 17).

Podczas wykładów eksperci scharakteryzują innowacyjne technologie stosowane w zarządzaniu zasobami i procesami przedsiębiorstwa i podzielą się doświadczeniami na temat przeprowadzonych wdrożeń. Natomiast producenci i dystrybutorzy oprogramowania oraz przedstawiciele firm doradczych, zaprezentują swoje rozwiązania i usługi.

Konferencja kierowana jest do następujących osób:

 • zarządzających przedsiębiorstwami, w których planowane jest wdrożenie rozwiązań ERP, CRM, DMS,
 • odpowiedzialnych za rozwój i informatyzację firm, a także selekcję i dobór rozwiązań informatycznych,
 • decydujących o integracji systemów informatycznych,
 • dyrektorów działu informatyki,
 • głównych informatyków,
 • inżynierów systemowych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „ISOF-ERP jako narzędzie optymalizacji kosztów zarządzania przedsiębiorstwem”, który wygłosi o godz. 10.05 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wszystkie informacje na temat SDP GigaCon 2012 dostępne są pod adresem: http://gigacon.org/sdp/lodz/2012

Zapraszamy!

17 października 2012

Pieczęć cyfrowa w ISOF i ISOF-Workflow

Firma HEUTHES zakończyła prace badawczo-rozwojowe nad wprowadzeniem pieczęci cyfrowej do podpisywania i weryfikowania dokumentów PDF w module DMS systemów ISOF i ISOF-Workflow. Pieczęć firmowa jest odmianą podpisu cyfrowego z którego może korzystać wiele osób. Zapewnia nienaruszalność treści i dat oraz niezaprzeczalność pochodzenia pliku.

Dokumenty elektroniczne popularnych pakietów biurowych, w tym OpenOffice i Microsoft Office, po przekształceniu do PDF i opieczętowaniu będą mogły być przechowywane i wysyłane pocztą elektroniczną z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Nowe rozwiązanie będzie wykorzystywane także przez moduł formularzy w systemie DMS, w którym mogą być przekształcone finalnie w obiegu do postaci plików PDF. Dodanie do nich pieczęci cyfrowej spowoduje, że dokumenty te staną się zabezpieczone, a tym samym będą mogły być traktowane równorzędnie w stosunku do dokumentów papierowych opieczętowanych tradycyjną metodą. Przyczyni się to do znacznych oszczędności w firmach przez zastąpienie papieru ich reprezentacją elektroniczną.

Weryfikowanie pieczęci będzie możliwe wprost w systemie po wybraniu odpowiedniej funkcji z menu. Dzięki temu niekoniecznie trzeba to będzie robić na lokalnej stacji roboczej po otwarciu dokumentu w przeglądarce Acrobat Reader, która zawiera takie mechanizmy.

HEUTHES planuje wprowadzić nowe rozwiązanie w kolejnej wersji 12.0.5 systemu ISOF i ISOF-Workflow, a w późniejszym okresie również w systemach bankowych GRYFCARD i MULTICENTAUR.

Warto zauważyć, że w systemie ISOF już obecnie funkcjonuje mechanizm podpisywania elektronicznego faktur za pomocą pieczęci firmowej zapewniającej nienaruszalność i niezaprzeczalność faktur zgodnie z Rozporządzeniem Finansów z dnia 17 grudnia 2010 obowiązującym od 1.1.2011 r. Nowe funkcje DMS zapewnią obsługę archiwum e-faktur sprzedażowych i zakupowych, łącznie ze sprawdzeniem poprawności podpisu. Również przy skanowaniu faktur zakupowych przy użyciu formatu PDF można je będzie zabezpieczać pieczęcią cyfrową.

4 października 2012

Jeden z najmniejszych komputerów - Raspberry Pi w HEUTHES

Dział Badań i Rozwoju firmy HEUTHES rozpoczął prace nad sposobami wykorzystania komputerów typu Raspberry Pi w swoich Centrach Danych.

HEUTHES wykorzystuje na potrzeby przetwarzania systemu ISOF mocne serwery AMD Bulldozer 6140 z 16 rdzeniami, zdolne do obsługi chmury obliczeniowej złożonej z wielu maszyn wirtualnych. Okazuje się, że duże serwery w Data Center mogą być z powodzeniem wspierane przez miniaturowe komputery Raspberry Pi, które w serwerowni można wykorzystać m.in. do:

 • zbierania danych o temperaturze, wilgotności i CO2,
 • wykrywania dymu,
 • sterowania klimatyzacją i wentylacją,
 • wsparcia reakcji na zdarzenia np. wyłączanie i włączanie serwerów w zależności od potrzeb lub w razie wzrostu temperatury,
 • obsługi czujników zamknięcia drzwi,
 • wysyłki wiadomości alarmowych SMS poprzez sprzęg do GSM.

Pomimo małych wymiarów (85x54x20mm) są to komputery na których może pracować system Linux. Dzięki USB i złączu GPIO możliwe jest podłączenie i sterowanie urządzeniami, połączone z analizą danych.

Pierwsze testy wykazują, że Raspberry Pi ma wystarczającą wydajność (porównywalną z procesorami Pentium 2 300 MHz, które pojawiły się na rynku w 1999 r.) i obecnie firma HEUTHES przenosi aplikacje nadzorujące serwery na ten komputer. Architektura Raspberry Pi oparta na procesorze o częstotliwości taktowania zegara wynoszącej 700 MHz typu ARMv6 wymusza ich rekompilację do tej nowej architektury.


Wielkość Raspberry Pi jak na dłoni


Płyta główna komputera z 1999 roku i Raspberry Pi z 2012 r. o tej samej wydajności.

3 października 2012

Zakończenie wdrożenia 18 generacji systemu GRYFCARD w Spółdzielczej Grupie Bankowej

Firma HEUTHES zakończyła wdrożenie nowej, 18 generacji systemu GRYFCARD w Spółdzielczej Grupie Bankowej, którą tworzy SGB-Bank SA i stowarzyszonych z nim 207 Banków Spółdzielczych. Tym samym zakończono również proces integracji systemów informatycznych do obsługi kart płatniczych, która była niezbędna po połączeniu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA i Mazowieckiego Banku Regionalnego SA.

W nowej wersji systemu (pisaliśmy o tym 31.5.2012) wymieniono ponad 80% kodu oprogramowania i usunięto pomocnicze bazy danych pozostawiając wyłącznie bazę Oracle. Tym samym ujednolicono całą platformę systemową. Wprowadzono również elastyczny sposób parametryzacji rozliczeń operacji księgowych pozwalający na łatwe definiowanie dowolnej ilości kont księgowych do rozliczeń oddziałów, banków stowarzyszonych (np. Banków Spółdzielczych) i urządzeń płatniczych POS/ATM. Umożliwiono segmentację grup klientów dzięki indywidualnym tabelom opcji i prowizji. Poprawiono ergonomię ułatwiając budowanie raportów dla szerokiego zakresu danych historycznych. Stworzono również nowe interfejsy ekranowe pozwalające na dostosowanie zakresu danych prezentowanych przez system do potrzeb operatorów.

GRYFCARD jest instalowany w centrali banku, a dla oddziałów i stowarzyszonych Banków Spółdzielczych dedykowany jest system GRYFCARD/WWW z obsługą dysponencką. System pracuje w bankach od 1995 r. i od 17 lat wspiera je w rozliczaniu operacji dokonanych kartami płatniczymi. Jest to zintegrowany system obsługujący wszystkie operacje związane z kartami i umożliwiający współpracę pomiędzy centrum rozliczeniowym (np. First Data Polska SA) a systemem bankowym. System prowadzi bazy kart, umożliwia elektroniczną wymianę wniosków, nalicza prowizje, przysyła i odbiera informacje z centrum rozliczeniowego w trybie offline i online, w razie potrzeby prowadzi autoryzację zastępczą. Obsługuje wszystkie typy kart płatniczych, łącznie z nowymi kartami zbliżeniowymi Visa PayWave i MasterCard PayPass. Zawiera szereg wbudowanych technologii HEUTHES takich jak Client-Web-Server, HDB, KOBADIBUS i PROAPERMAN. Szczególną rolę odgrywa KOBADIBUS, który obejmuje bazę wiedzy o regułach obsługi kart podlegającym zmianom w czasie, w przestrzeni segmentów klientów oraz w obszarze produktów bankowych. Dzięki tej technologii bank może samodzielnie w szybki sposób budować nowe produkty kartowe i natychmiast oferować je klientom bez pracochłonnego testowania oprogramowania.

GRYFCARD ma możliwość współpracy z innymi systemami bankowymi w trybie on-line. Fundamentem tego rozwiązania jest szyna danych. Szyna danych poprzez odpowiedni interfejs służy do komunikacji poszczególnych modułów GRYFCARD z innymi systemami bankowymi posiadającymi sprzęgi w konwencji SOA (ang. Service Oriented Architecture).

27 września 2012

Nowa wersja środowiska deweloperskiego HEUTHES dla HDB NC/NG w Eclipse

Firma HEUTHES opracowała zestaw wtyczek dla środowiska programistycznego Eclipse w standardzie 4.2. Dzięki nim znacznie przyspieszone zostaną działania związane z rozwojem oprogramowania HDB poprzez:

 • mechanizm analizy, podpowiedzi i kolorowania składni procedur,
 • analizator logów zdarzeń serwera,
 • parowanie nawiasów,
 • debugowanie skryptów przy użyciu nowego HDB NG, który jest znacznie bardziej restrykcyjny od poprzedniej wersji tego języka.

Eclipse, który jest szeroko wykorzystywany do prac związanych z rozwojem oprogramowania w języku Java, dzięki nowym wtyczkom stanie się łatwo dostępny dla deweloperów powiązanych z HDB co przyczyni się do zwiększenia komfortu pracy, szybkości wytwarzania systemów i poprawy jakości kodu aplikacji.

Wraz z powstaniem środowiska Client-Web-Server, firma HEUTHES od 1996 roku nieustannie rozwija własny język HDB. Pierwotnie Pascal był wiodącym językiem do którego transkompilowano HDB. W 2007 jego miejsce zajęła Java. W tym samym roku stworzono pierwsze wtyczki do Eclipse (pisaliśmy o tym w newsie z 27.2.2007). Od tego czasu zarówno HDB, jak i Eclipse osiągnęły kolejne stopnie rozwoju, które spowodowały potrzebę stworzenia nowych narzędzi.

Nowe wtyczki będą stosowane zarówno do tworzenia systemów do obsługi firm ISOF i pokrewnego Workflow, jak i w rozwiązaniach bankowych MULICENTAUR i GRYFCARD.

26 września 2012

Nowa wersja 12.0.4 systemu ISOF

Firma HEUTHES na początku października 2012 r. wprowadzi nową wersję 12.0.4 systemu ISOF, która przyniesie wiele nowości. Najbardziej istotne zmiany obejmą Faktury, Cenniki, Magazyn, Zamówienia, Oferty, Kasę-Bank, Rachunkowość, DMS i CRM.

W Fakturowaniu wprowadzono możliwość wystawienie faktury zaliczkowej do zamówienia i kalkulacji oraz wprowadzono funkcjonalność pozwalającą na zdefiniowanie konta bankowego w trakcie wystawiania faktury VAT. Dodano funkcję importu cenników dostawców.

W Magazynie wprowadzono dodatkowe pola w kartotece towarowej, rozszerzono możliwości konfiguracji raportów oraz wprowadzono możliwość wiązania dokumentów RW z Projektami w Portfolio.

Zmodyfikowano kalkulator cen w Zamówieniach od klientów oraz poprawiono ergonomię obsługi dokumentów ZD w Zamówieniach do dostawców. Oferty zostały ściślej zintegrowane z dokumentami ZK oraz zmieniono sposób ich sortowania.

W Kasie-Bank umożliwiono usuwanie wezwań do zapłaty oraz rozbudowano pozycje na wydruku wezwania. W module wprowadzono definiowanie kont bankowych oraz dodano obsługę nowych formatów plików z wyciągami.

W Rachunkowości - Tabele Kursów wprowadzono nową funkcję umożliwiającą import średniego kursu walut ze strony NBP. Wprowadzono możliwość zmiany daty VAT dla dokumentów zaksięgowanych. Zmodyfikowano proces eksportu dokumentów ZUS do Płatnika oraz usprawniono wyszukiwanie US w Liście płac.

W DMS zmodyfikowano wydruki i wyszukiwanie emaili. Wprowadzono również możliwość definiowania formularzy oraz zmodyfikowano ich szablony, numerowanie, drukowanie oraz pola wielowyboru.

Wprowadzono zmianę nazewnictwa w CRM. CRM Sprzedażowy to w nowej wersji Portfolio, Planowanie strategiczne to Budżet, Planowanie Operacyjne to Projekty, Okazja to Projekt. Równocześnie zmodyfikowano harmonogramy i wprowadzono seryjne tworzenie Projektów. W CRM Operacyjnym zmieniono widok kalendarza przy podglądzie Aktywności. W zgłoszeniach CRM Serwisowego wprowadzono możliwość dołączania załączników. W CRM Zadaniowym wprowadzono sterowanie sposobem rejestracji godzin rzeczywistych na Zadaniach. W Bazie marketingowej modułu CRM Analityczny wprowadzono oznaczenie kolorami faktur w zależności od statusu płatności.

Nowa wersja przynosi również zreformowany moduł Pomocy z nową wizualizacją, zmodyfikowanym mechanizmem wyszukiwania i uaktualnioną zawartością merytoryczną.

Bardzo istotne zmiany nastąpiły w architekturze systemu ISOF. Wersja 12.0.4 jest pierwszą, która wykorzystuje Java 1.7 oraz nowy serwer aplikacyjny HDB NC kompatybilny z HDB NG, który go w przyszłości zastąpi. Wraz z nową wersją HEUTHES rozpoczął proces przechodzenia do technologii HDB NG. Niektóre funkcje i moduły są już napisane w języku tego nowego serwera aplikacyjnego. Należą do nich: Tabele Kursów, Logowanie zdalne, Bilans Projektów, Samochody, Urzędy Skarbowe, Zmiana hasła, Zmiana kolorystyki interfejsu. Serwer HDB NC będzie je obecnie wykonywał tak jak dotychczas. Zdecydowane przyspieszenie przetwarzania nastąpi wraz z wdrożeniem serwera HDB NG. Dobre tempo przepisywania kolejnych modułów ISOF do nowego serwera pozwala mieć nadzieję, że proces ten zakończy się całkowicie w I kw. 2013.

HEUTHES zapowiada, że również i następna wersja systemu 12.0.5 będzie interesująca. Firma zamierza w niej wdrożyć moduł Magazyn z przepisaną na nowo obsługą dokumentów magazynowych i nową wersję modułu DMS, obydwa zgodne z technologią HDB NG. Ponadto w planach jest wprowadzenie pieczęci cyfrowej do podpisywania i weryfikowania dokumentów PDF w DMS. Zmianie ulegnie również układ menu otrzymując bardziej przejrzystą i przyjazną dla użytkownika formę. Przyrost wydajności systemu powinna przynieść konwersja bazy danych do PostgreSQL 9.2, która pozwoli wprowadzić replikację kaskadową oraz wdrożenie mechanizmu wyłączenia z replikacji zmian w tabelach tymczasowych (możliwość taka pojawiła się już w PostgreSQL 9.1, pisaliśmy o tym w newsie z 22.6.2012).

12 września 2012

Konferencja ERP GigaCon 2012 z firmą HEUTHES

Firma HEUTHES weźmie udział w najnowszej edycji konferencji ERP GigaCon, która odbędzie się w dniu 12 września 2012 r. w Warszawie (Hotel Courtyard - Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1).

Konferencja kierowana jest do następujących osób:

 • zarządzających przedsiębiorstwami, w których planowane jest wdrożenie rozwiązań ERP,
 • odpowiedzialnych za rozwój i informatyzację firm, a także selekcję i dobór rozwiązań informatycznych,
 • decydujących o integracji systemów informatycznych,
 • dyrektorów działu informatyki,
 • głównych informatyków,
 • inżynierów systemowych.

Na konferencji zostaną poruszone między innymi takie tematy jak:

 • systemy ERP/ERPII,
 • systemy MRPII,
 • standardy ERP,
 • modele i metodyki wdrażania i zarządzania projektami ERP,
 • case study – wykonane integracje, wdrożenia, wnioski, rady, doświadczenia,
 • zarządzanie procesami biznesowymi,
 • outsourcing ERP,
 • mobilny ERP,
 • ERP w MSP.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „ISOF-ERP - kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem”, który wygłosi o godz. 11.25 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wszystkie informacje na temat ERP GigaCon 2012 dostępne są pod adresem: http://gigacon.org/erp/warszawa

Zapraszamy!

10 września 2012

HEUTHES włącza Free Pascal do wspieranych narzędzi

Firma HEUTHES wdrożyła Free Pascal, nowe oprogramowanie Open Source, jako narzędzie do produkcji niektórych systemów informatycznych. W trakcie rozwoju HDB pojawiła się potrzeba zmiany transkompilatora języka HDB na Java napisanego w Pascalu.

HEUTHES stosuje Pascal i Delphi od ponad 23 lat. Jednak prowadzone od dłuższego czasu chaotyczne działania firmy Embarcadero (m.in. zaprzestanie rozwoju Delphi dla Linux), obecnego developera języka Delphi/Pascal zmusiły HEUTHES do przejścia na Free Pascal.

Free Pascal osiągnął już całkiem wysoki poziom rozwoju. Jest dostępny z 32 i 64 bitową wersją kompilatora i na wiele różnych systemów operacyjnych i procesorów. HEUTHES od kilku lat, co roku sprawdzał jego przydatność. Wprowadzenie w 2012 r. nowych wersji Free Pascal 2.6 oraz Pascal IDE Lazarus 1.0 przyspieszyło decyzję o przejściu na nowe środowisko.

Zastosowanie nowego narzędzia pozwala skrócić o połowę wszystkie prace związane z kompilacją modułów w HDB, dzięki temu zwiększy się sprawność działania zespołu programistów HEUTHES. Przejście na nowe narzędzie odbyło się dla firmy praktycznie bezproblemowo i HEUTHES po przekonaniu się o stabilności Free Pascala nie wyklucza migracji w kolejnych swoich systemach informatycznych.

"Jest ciekawe jak dynamicznie rozwijają się rozwiązania Open Source, m.in. Linux, Postgre SQL, Apache, Libre Office, Free Pascal, w których wprowadzane zmiany i kolejne wersje są odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby odbiorców. Nie są one dedykowane tylko na wybrane platformy, procesory czy systemy operacyjne. Z jednej strony to dobrze, a z drugiej dziwne, że komercyjne firmy nie są często w stanie stworzyć czegoś lepszego niż grupa hobbystów. Nowy transkompilator będzie miał zastosowanie do kompilacji systemów ISOF i ISOF-Start dla firm, ISOF-BR dla biur rachunkowych, ISOF-Workflow do zarządzania obiegami pracy i dokumentów oraz Gryfcard i Multicentaur dla banków" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

7 września 2012

HEUTHES na IFA 2012

HEUTHES od wielu lat obserwuje największe w Europie targi elektroniki użytkowej IFA w Berlinie. Podobnie jak w zeszłym roku naszą uwagę skupiali przede wszystkim producenci komputerów i urządzeń mobilnych, w kontekście rozwoju sprzętu, na którym niebawem będą pracować klienci firmy.

Na targach dominowały smartfony i tablety oparte na Androidzie. Przypomnijmy jednak (pisaliśmy o tym 3.7.2012), że obecnie trwają prace nad pokonaniem nieoczekiwanych problemów z instalowaniem i obsługą przez Android certyfikatów bezpieczeństwa stosowanych w ISOF i obecnie nie rekomendujemy tego środowiska do pracy z systemem.

Uwagę zwiedzających przykuwała premiera nowego Samsung Galaxy Note II.


Firma pokazała również całą gamę tabletów z m.in. Samsung Galaxy Tab 2 10.2.


Hala firmy Samsung była najbardziej oblegana - każdy mógł samodzielnie sprawdzić jak działają poszczególne produkty.


Jednym z haseł przewodnich tegorocznych targów IFA (31.8-5.9.2012) było "From Smart Home to Smart Business". W tą tendencję wpisywały się doskonale roboty domowe,


telewizory 3D,


w których istotną nowością były telewizory OLED 3D z przełomową poprawą jakości obrazu


oraz marzenie wielu kierowców - samochody elektryczne, które po "zatankowaniu" prądu za 15 zł mogą pokonać 500 km.


Jak zwykle nie brakowało rozrywki dla odwiedzających. Między innymi obok pokazów mody


były również prezentacje 3D


i niebanalne zastosowania tabletów - poniżej portrety malowane przez artystów na tych urządzeniach.

1 września 2012

Obniżka cen i nowe pakiety ISOF dla Biur Rachunkowych

Firma HEUTHES wprowadziła od 1 września nowe, obniżone ceny systemu ISOF dla Biur Rachunkowych. W ofercie są dwie grupy konfigurowalnych pakietów ISOF: na potrzeby własne biur i do obsługi ich klientów.

Pierwsza grupa zawiera Pakiet ISOF-BR Mini z abonamentem miesięcznym 9 zł i Pakiet ISOF-BR za 89 zł. ISOF-BR mini umożliwia łatwe przełączania pomiędzy systemami do obsługi wielu klientów. Z kolei ISOF-BR zawiera funkcje ISOF-BR Mini oraz moduły umożliwiające pełną obsługę działalności własnej biura.

Druga grupa to Pakiet Klient BR za 20 zł i Pakiet Klient BR Premium za 89 zł miesięcznie. Klient BR jest przeznaczony do obsługi klientów rozliczających działalność w Książce Przychodów i rozchodów, Klient BR Premium dla firm z pełną księgowością.

Praca z ISOF zapewnia biurom uzyskanie wielu korzyści we współpracy z ich klientami. Biura rachunkowe obsługujące rozliczenia wielu firm logują się do ISOF jednokrotnie i jednym kliknięciem przełączają się pomiędzy systemami swoich klientów przy zróżnicowanych poziomach uprawnień.

Biura rachunkowe mają również możliwość udostępnienia swoim klientom systemów ISOF i ISOF-START do prowadzenia ich firm. Dzięki temu - niejako przy okazji - klienci biura mając system również "u siebie" mogą drogą elektroniczną wymieniać z biurem wszelkie dokumenty, takie jak faktury sprzedaży, zakupowe itd., sprawdzać ciągle rzeczywisty stan swoich finansów dzięki raportom FK w Centrum Dowodzenia. Ale również kupować i sprzedawać produkty – po prostu prowadzić własną firmę o dowolnej porze i z dowolnego miejsca.

Klienci mogą również samodzielnie wprowadzać dokumenty do systemu, a biuro rachunkowe, posiadając zdalny dostęp przez Internet, dokonuje ich dekretacji nie czekając na moment fizycznego przekazania dokumentów do biura. Skutkuje to mniejszymi kosztami obsługi klienta. Dzięki temu biura rachunkowe mogą znacznie rozszerzyć liczbę klientów i objąć znacznie większy obszar terytorialny, przy mniejszej pracochłonności.

W pakiecie ISOF-BR znajduje się funkcja fakturowania seryjnego, którą można wykorzystać do wystawiania faktur (również elektronicznych) za usługi biura rachunkowego. Faktury te mogą być wczytywane do systemów klientów jako faktury zakupowe.

Biura rachunkowe mogą zbudować w ISOF kokpit menedżerski z informacjami o statusach deklaracji podatkowych i konieczności wygenerowania poszczególnych dokumentów dla klientów. Mogą też sprawdzać jaka ilość dekretów księgowych przypada na obsługiwaną firmę, ile z nich i jakich zostało wystawionych przez poszczególnych pracowników w różnych przedziałach czasowych. Jest to pomocne w analizie nakładów pracy poniesionych przez pracownika biura rachunkowego lub na poszczególnych klientów biura.

Dzięki ISOF biura rachunkowe nigdy nie utracą swoich klientów w przypadku ich rozwoju. Małe firmy - klienci biura mogą pracować w podstawowej wersji - systemie ISOF-START, a wraz z rozwojem swojej firmy przełączyć się na ISOF, z pełną funkcjonalnością zawierającą m.in. Logistykę, Zamówienia od klientów i do dostawców, CRM Serwisowy, CRM Zadaniowy, CRM Marketingowy, Portfolio, EDI, DMS.

Warto przypomnieć, że rodzina systemów ISOF w trybie SaaS obejmuje obecnie cztery produkty. Pierwszy z nich to ISOF-START, system dla niewielkich firm, w tym również dla jednoosobowych i rodzinnych oraz start-up. Drugi to pełna wersja ISOF-ERP z zaawansowanymi funkcjami. Trzeci, ISOF-Workflow to system przeznaczony do zarządzania obiegami dokumentów i pracy grupowej. Z kolei ISOF-BR jest przeznaczony dla biur rachunkowych i ich klientów, którzy mogą pracować na wspólnym systemie.

13 sierpnia 2012

Nowa wersja 12.0.3 systemu ISOF

Firma HEUTHES wdrożyła nową wersję 12.0.3 systemu ISOF, która przyniosła wiele nowości. Najbardziej istotne zmiany objęły Zamówienia, Formularze, Magazyn, Kasę-Bank i Faktury.

W Zamówieniach od klientów wprowadzono możliwość zdefiniowania szablonu numeracji dokumentów ZK oraz poprawiono ergonomię generowania dokumentów ZD z ZK. W Zamówieniach do dostawców wprowadzono możliwość rejestracji zamówień walutowych.

W Formularzach wprowadzono wydruk do formatu *.doc, rozszerzono pola komponentowe o nowe wartości (m.in. numery seryjne) oraz wprowadzono wystawianie formularzy do dokumentów ISOF (np. faktur) z automatycznym pobieraniem danych.

W Magazynie wprowadzono nową funkcję i dokument Bilansowanie magazynu, który dla każdej partii z ilościami zerowymi wyrównuje jej wartość do zera. Zmodyfikowano proces wycofywania towaru z magazynu i wystawiania korekt magazynowych.

W Kasie-Bank zintegrowano w jednej aplikacji rozrachunki, wyciągi, przelewy i obsługę raportów kasowych. Pojawiła się również możliwość prowadzenia kasy walutowej. Cały moduł został przepisany do nowego systemu komponentów ekranowych.

Na fakturach sprzedażowych wprowadzono zakładki rozdzielające informacje na grupy: danych podstawowych, powiązanych z kontami bankowymi i danych dodatkowych. Na fakturach zakupowych wprowadzono możliwość utworzenia złożonej formy płatności składającej się z kilku innych form płatności.

Obecna wersja 12.0.3 jest ostatnią w dotychczasowej technologii HDB. Kolejna wersja 12.0.4 systemu będzie już częściowo zawierała kody związane z nowym serwerem HDB NG (New Generation). Wraz z nią rozpocznie się migracja do nowego rozwiązania.

7 sierpnia 2012

HEUTHES Gepardem Biznesu

Firma HEUTHES została uhonorowana tytułem Gepard Biznesu 2011. Ranking prowadzony jest przez redakcję Magazynu Przedsiębiorców "Europejska Firma" i tworzony na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego za lata 2009-2011. Wynika z nich, że HEUTHES rozwija się dynamicznie i szybko rośnie jego wartość rynkowa.

Do zestawienia zaklasyfikowano ponad 28 tys. firm, które miały każdego roku przynajmniej 500 tysięcy zł przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia. Nasza firma została ujęta w trzech kategoriach osiągając znaczną poprawę lokat w porównaniu z poprzednim rankingiem.

W rankingu efektywności - trzyletniej średniej zysku netto do przychodów operacyjnych - zajęliśmy 1385 miejsce z wynikiem 27%.

Wskaźnik wartości rynkowej ilustruje ile warta byłaby firma, gdyby jej akcje notowane były na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. HEUTHES zajął 5457 miejsce z wynikiem ponad 30 mln zł.

Wzrost wartości rynkowej za ostatnie 3 lata osiągnął 161% co pozwoliło na zajęcie miejsca 5597.

Zobacz inne nagrody i wyróżnienia firmy HEUTHES.

19 lipca 2012

Miesiąc od uruchomienia ISOF-START

Jak informuje HEUTHES, w miesiąc od uruchomienia nowego produktu, systemu ISOF-START (www.start.isof.pl), ma on już ponad 300 nowych klientów. Realny do zrealizowania plan zakłada, że do końca roku będzie to około 2000 nowych firm.

W ciągu minionego miesiąca firmy wystawiły setki faktur. Średni czas wystawienia faktury wyniósł 0,8 sekundy, a maksymalny 3 sekundy. Dużą prędkość pracy wspomógł protokół SPDY, którego zastosowanie w systemie ISOF-START ma charakter pionierski w tego typu oprogramowaniu na rynku polskim.

ISOF-START to uproszczona wersja systemu ISOF-ERP przeznaczona specjalnie dla niewielkich firm, w tym również dla jednoosobowych i rodzinnych oraz start-up. System zawiera Fakturowanie, Magazyn, Księgę Przychodów i Rozchodów, eDokumenty oraz CRM Operacyjny i Analityczny. Oprócz wyżej wymienionych modułów, ISOF-START posiada również szereg funkcji przydatnych małym firmom i obsługującym je biurom rachunkowym. Należą do nich m.in. Cenniki, Kasa-Bank, Raporty kasowe, współpraca z Home-Banking, Sprzęg do drukarki fiskalnej, Zestawienia VAT, Windykacja, Środki trwałe, Kadry-Płace. System obsługuje faktury walutowe, a także kasę walutową.

Inne ciekawe funkcje systemu ISOF-START, które odróżniają go od rozwiązań dostępnych na rynku, to obsługa e-faktur podpisywanych pieczęcią cyfrową i wysyłanych emailem, zintegrowany moduł CRM, e-faktury sprzedażowe i zakupowe z obsługą archiwum (eDokument), dostęp do kopii bezpieczeństwa na nośniku trwałym zgodny z Ustawą o Rachunkowości oraz rozbudowana oferta szkoleń tradycyjnych z możliwością prowadzenia ich w formie telekonferencji, a także system szkoleń e-learningowych i wsparcie serwisowe firmy HEUTHES poprzez Portal Serwisowy.

Wszystkie te funkcje są oferowane za niski abonament roczny wynoszący tylko 199 PLN netto, co jest wyjątkową ofertą na polskim rynku rozwiązań dla małych firm. Warto przypomnieć, że pełny system ISOF-ERP pracujący od 2000 r. jest najdłużej dostępnym na polskim rynku chmurowym rozwiązaniem ERP.

12 lipca 2012

Quality International 2012 w kategorii QI Produkt dla ISOF-START

System ISOF-START został wyróżniony w kategorii QI Produkt w ramach Programu Forum Jakości Quality International 2012. Organizatorem konkursu jest redakcja Forum Biznesu, dodatku do Gazety Prawnej. Kapituła Programu, odbywającego się pod patronatem: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Klubu Polskie Forum ISO 9000, przyznając również firmie HEUTHES tytuł Laureata i Godło QI 2012 doceniła i nagrodziła działania związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei wysokiej jakości.

Laureaci konkursu wyłonieni zostali na podstawie analiz przeprowadzonych w oparciu o oficjalne dane oraz opinie organizacji biznesowych, instytucji certyfikujących, a także specjalnie powołanych ekspertów. Warto przypomnieć, że w 2009 i 2007 r. wyróżnienie w kategorii QI Produkt otrzymał ISOF-ERP, który jest rozszerzoną wersją systemu ISOF-START.

Zobacz inne nagrody i wyróżnienia firmy HEUTHES.

3 lipca 2012

ISOF na tabletach z Androidem 4.0

Firma HEUTHES prowadzi testy systemów ISOF na tabletach, w mobilnych wersjach przeglądarek Firefox wer. 14 (dla smartfonów) oraz Chrome wer. 18 (dla smartfonów i tabletów), dedykowanych dla urządzeń z Androidem 4.0 (Ice Cream Sandwich).

Pierwsze wyniki wskazują, że powyższe przeglądarki mogą być wkrótce atrakcyjnym środowiskiem pracy dla systemów ISOF. Obecnie trwają jednak prace nad pokonaniem nieoczekiwanych problemów z instalowaniem i obsługą przez Android certyfikatów bezpieczeństwa stosowanych w ISOF. Dodatkowo mobilna wersja Chrome jest oparta na wcześniejszej wersji 18. tej przeglądarki, która zawierała błędy przeszkadzające w pracy z ISOF (pisaliśmy o tym w newsie z 8.5.2012). Błędy te zostały poprawione dopiero w 19. wersji Chrome co skutkowało ponownym wprowadzeniem tej przeglądarki na "białą listę" rozwiązań zalecanych do współpracy z ISOF. Błędy nie występują również w najnowszej 20. wersji tej przeglądarki dla PC.

Tablety z ISOF wydają się doskonałym rozwiązaniem do pracy w terenie i wystawiania oraz wysyłania zamówień, faktur, przetwarzania formularzy firmowych, co sprawdza się zwłaszcza w obsłudze magazynów, w handlu detalicznym i hurtowym oraz usługach. Przykładowym rozwiązaniem z Android 4.0 jest nowy, jeden z najtańszych tabletów na rynku - GOCLEVER TAB A971 za około 500 PLN netto. Może on być najtańszą platformą mobilną do pracy z systemami ISOF, chociaż nie zapewnia niezbędnej szybkości.

Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›