Oferty


Przetestuj
obsługę ofert
»


Charakterystyka ogólna

Moduł obsługi ofert jest podstawową częścią rozwiązań logistycznych w systemie. Jest ściśle zintegrowany z modułem obsługi Zamówień od klientów. Może również być wykorzystywany samodzielnie. Umożliwia przygotowanie i obsługę ofert składanych klientom z wykorzystaniem wszystkich dostępnych w systemie danych o kontrahentach, towarach i usługach, jak również umożliwia kalkulowanie marży na pozycjach dokumentu.

Funkcjonalność

Moduł obsługi ofert pozwala na skalkulowanie oferty dla klienta, a także dalszą obsługę oferty w przypadku gdy zostanie ona przyjęta. Zawiera wiele funkcji usprawniających cały proces tworzenia i obsługi ofert.

Przygotowanie oferty

Oferta jest dokumentem, na którym określić można wszystkie potrzebne informacje, jak nazwa klienta, okres obowiązywania, wielkość stosowanego rabatu, wybór typu ceny wg której przygotowana ma być oferta oraz wykaz towarów, produktów i usług.

Podobnie jak w przypadku innych dokumentów ISOF, użytkownik posługuje się dostępnymi w systemie kartotekami oraz słownikami. Dla każdej pozycji pokazana jest minimalna marża oraz marża wyliczana w oparciu o zaproponowaną w ofercie cenę.

Oferty podlegają akceptacji, która jest konieczna do dalszej obsługi oferty w module zamówień. Ponadto oferty mogą być anulowane jeśli nie zostaną przyjęte oraz kopiowane w celu szybszego przygotowania nowej oferty.

Wysyłanie ofert

Możliwe jest wysłanie oferty do klienta przy pomocy poczty elektronicznej lub faksem. System ofert przygotuje je również do wydruku w celu wysyłki pocztą tradycyjną. System zapewnia również wyszukiwanie wcześniej przygotowanych ofert w oparciu o różne kryteria wyszukiwania.

Współpraca ofert z DMS

Moduł obsługi ofert jest zintegrowany z modułem DMS, w którym przechowywać można inne dokumenty ściśle powiązane z ofertą, jak listy przewodnie, kalkulacje dodatkowe warunki dotyczące oferty, itd.

Wszystkie te dokumenty mogą być ze sobą powiązane, a dostęp do nich możliwy jest zarówno w module obsługi ofert jak i w module DMS. Opracowana została również funkcja do drukowania wszystkich lub wybranych dokumentów wchodzących w skład oferty.

Współpraca ofert z zamówieniami od klientów i DMS

Oferty zatwierdzone przez klientów mogą podlegać automatycznej realizacji w module Zamówienia od klientów. Specjalna funkcja umożliwia wygenerowanie zamówienia od klienta w oparciu o wybraną ofertę, w którym pokazane są wszystkie towary wraz z wynegocjowanymi ostatecznie cenami sprzedaży.

Klient może ofertę realizować stopniowo w okresie obowiązywania oferty. Jeśli przekroczone zostaną warunki realizacji oferty system automatycznie zablokuje wykonanie kolejnego zamówienia.

Możliwe jest przygotowanie wielu dodatkowych dokumentów powiązanych z ofertą, zapisanych w module DMS, o dowolnej strukturze i treści dostosowanej do formy ofert w danej firmie.

Dzięki automatycznemu generowaniu zamówień od klientów w oparciu o oferty, dokumenty raz wprowadzone i zatwierdzone mogą być przetwarzane bez konieczności ponownego ich rejestrowania w systemie ISOF.

Ponadto wszystkie uzgodnione z klientem warunki są kontrolowane przez system, co znacznie poprawia jakość obsługi klienta.

Przyspieszenie tworzenia ofert

Dostępna funkcjonalność znacznie ułatwia przygotowanie i dalszą obsługę oferty poprzez podpowiadanie i wyliczanie informacji koniecznych do jej przygotowania.

Wielojęzykowość systemu

HEUTHES stale prowadzi rozwój angielskiej i niemieckiej wersji językowej systemu ISOF. System umożliwia wystawianie ofert także w tych językach. W planach jest wersja rosyjskojęzyczna.

Korzyści

  • Szybsza obsługa klientów w zakresie przygotowania interesującej oferty handlowej.
  • Łatwe i funkcjonalne narzędzie do kalkulowania ofert.
  • Automatyczna kontrola wynegocjowanych z klientem warunków realizacji kontraktów w oparciu o zapisane oferty.
  • Integracja z innymi modułami i automatyczne przenoszenie danych do modułu zamówień.Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›