Optymalizacja łańcucha dostaw


Przetestuj
oprogramowanie dla logistyki
»


Charakterystyka ogólna

System obejmuje pełny cykl obsługi klienta. Od oferty, przez złożenie zamówienia, komasację zamówień od klientów i generowanie zamówień do dostawców, aż do dystrybucji towaru i księgowania sprzedaży. Funkcje obejmujące zagadnienia logistyczne w ISOF to:

 • obsługa ofert,
 • sprzęg do sklepu internetowego,
 • obsługa zamówień od klientów,
 • obsługa zamówień do dostawców,
 • zarządzanie rozmieszczeniem towarów w magazynie w wersji rozszerzonej z obsługą dystrybucji i planowaniem tras,
 • wspomaganie pracy telemarketera,
 • planowanie optymalnych tras dystrybucji towarów,
 • zarządzanie zapasami,
 • zarządzanie wyjazdami pracowników serwisu,
 • kontrola dostaw,
 • wykorzystanie czytników kodów paskowych i kolektorów danych.

Wiele powiązanych zagadnień można znaleźć również w modułach Sprzedaż, Magazyn i Zakupy.

Zalna praca w ISOF


Oferty

Przygotowywanie oferty pozwala na ustalenie najlepszych cen dla klientów z jednoczesną kontrolą ich opłacalności. Zatwierdzona oferta jest uwzględniana w trakcie przyjmowania zamówienia i wystawiania faktury.

Zamówienia od klientów

Przyjmowanie zamówień od klientów następuje dowolną drogą: telefonicznie, przez sklep internetowy, faksem, pocztą elektroniczną. Wszystkie opracowane w systemie zamówienia od klientów są zbierane i rozdzielone na poszczególne środki transportu z uwzględnieniem wagi towarów.

Zamówienia do dostawców

ISOF organizuje proces obsługi zamawiania towarów u dostawców. Uwzględnia m.in. możliwość posiadania przez firmę wielu hurtowni czy sklepów. Każdy z oddziałów firmy może składać swoje własne zamówienia wewnętrzne. Uwzględniane są również zamówienia cykliczne, od klientów i zamówienia internetowe. Są one zbierane w zbiorcze zamówienie do dostawcy.

Import zamówień ze sklepu internetowego

ISOF integruje system ze sklepem internetowym. Import zamówień złożonych w sklepie jest zautomatyzowany, są one widoczne w zamówieniach od klientów.

Wielojęzykowość systemu

HEUTHES stale prowadzi rozwój angielskiej i niemieckiej wersji językowej systemu ISOF. System umożliwia wystawianie ofert, zamówień od klientów i do dostawców także w tych językach. W planach jest wersja rosyjskojęzyczna.

Zarządzanie zapasami

Analiza rotacji towarów w magazynach umożliwia optymalizację zarządzania procesem dostaw. Ponieważ wiadomo jakie są stany zapasów w każdym z magazynów, można sterować przepływem towarów między nimi. Braki w asortymencie można w pewnym zakresie uzupełniać przesunięciem produktów między magazynami. System wspomaga prace związane z przyjęciem i dystrybucją towaru proponując zarówno umieszczenie towaru w odpowiednim magazynie, jak i położenie w tym magazynie. Przyjęcie dostawy towaru i jego szybkie, uporządkowane rozłożenie w magazynie jest możliwe m.in. dzięki obsłudze czytników kodów paskowych.

Wsparcie telemarketera

Telemarketer przyjmujący zamówienie może korzystać m.in. z formularza przyjęcia zamówienia z możliwością wyboru wszelkich informacji dostępnych w systemie. Ponadto podczas wyboru towaru automatycznie wyświetlana jest informacja o obowiązującej dla tego artykułu promocji. Może być podpowiadana lista towarów skojarzonych. System może wyświetlać zebrane, dotychczasowe informacje o danym kliencie. Ułatwia to prowadzenie rozmowy sprzedażowej. Możliwe jest np. przypomnienie o niezapłaconych rachunkach. Podczas przyjmowania zamówień natychmiast analizowane są stany magazynowe. Telemarketer może od razu powiadomić klienta o czasie realizacji uwzględniając informację czy zamawiany towar jest w magazynie czy trzeba będzie go sprowadzić.

Zarządzanie dystrybucją towarów

W oparciu o moduł zamówień od klientów możliwe jest przygotowanie list dystrybucyjnych wraz z dokumentami WZ, a przy pomocy graficznej mapy zaplanowanie trasy rozwożenia towarów. Trasy mogą być wcześniej zdefiniowane w systemie. Dokumenty są automatycznie kwalifikowane do odpowiadających im tras w oparciu o adresy kontrahentów na nich występujące.

Wsparcie dla kodu paskowego

ISOF obsługuje wykorzystanie kodu paskowego towaru. Numer zakodowany w kodzie paskowym może być zarejestrowany wraz z innymi danymi określającymi towar. Przy wystawianiu dokumentu magazynowego wystarczy wówczas odczytać czytnikiem kod towaru. Jego nazwa i inne dane zostaną wówczas automatycznie wstawione do formularza dokumentu. Kod paskowy może służyć również do indywidualnej identyfikacji produktów.

Zintegrowany przepływ danych

Dystrybucja towarów wykorzystuje dane zgromadzone przez inne moduły systemu. Listy dystrybucyjne tworzone są automatycznie, na podstawie dokumentów magazynowych WZ.

Korzyści

 • Szybsza obsługa klientów w zakresie dostarczenia towarów.
 • Obniżanie kosztów dystrybucji.
 • Integracja zamówień wewnętrznych i klientów w zamówienia do dostawców.
 • Uwzględnianie limitów logistycznych przy generowaniu zamówień.
 • Optymalizacja rotacji.
 • Optymalizacja zamówień.Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›