Obszary robocze - Kanban


Wszystkie sprawy w 1 miejscu


Obszar roboczy - wirtualna, indywidualna przestrzeń pracy dla użytkownika, do której zaprasza on gości (również grupy) i w której umieszcza dokumenty elektroniczne do wspólnego opracowania.

Cel obszarów roboczych

 • Usprawnienie pracy grupowej
 • Umożliwienie szybkiego budowania zespołów ad-hoc do rozwiązywania bieżących zadań
 • Ułatwienie w dostępie do obrabianych przez zespół dokumentów
 • Zespół osób nie musi pracować w tym samym czasie nad dokumentami, każdy wybiera dogodną dla siebie chwilę

Tablica Kanban

Kanban jest metodyką umożliwiającą organizację, planowanie i sterowanie pracą indywidualną i grupową. W ISOF, w układzie kolumnowym przedstawione są etykiety z działaniami planowanymi, trwającymi i wykonanymi. Metodą drag and drop można przenieść poszczególne etykiety do innego stanu. Jednocześnie w tle następują operacje na powiązanych dokumentach.


Tablice Kanban znajdują się w Obszarach Roboczych modułu DMS.

Kanban w systemie ISOF jest zintegrowany z grupą dokumentów obejmującą moduły (i odpowiednie funkcje systemu): CRM Aktywności (Aktywność), Sprzedaż/Zakupy (Faktura sprzedaży/zakupu), DMS (dowolne dokumenty elektroniczne np. Microsoft Excel i Word, PDF oraz Formularze ISOF), Kartoteka kontrahentów (Kontrahent), Oferty (Oferta), Portfolio (Projekt), CRM Zadaniowy (Zadanie), Zamówienia (Zamówienie od klienta), CRM Serwisowy (Zgłoszenie serwisowe), a także Produkcja (Zlecenie produkcyjne).

Obszary robocze w ISOF ułatwiają pracę grupową z dokumentami elektronicznymi. Wzbogacenie tej funkcjonalności o Kanban daje możliwość sterowania pracą operacyjną członków odpowiednich grup w firmie i pokazywanie statusu dokumentu i jego zmian oraz komentarzy.


Praca w DMS nad dokumentami, które są zapisane w ERP

Dokumenty ERP dostępne w DMS jako odnośniki do plików:

 • elektronicznych modułu DMS
 • wirtualnych systemu ERP: formularze, oferty, klienci, aktywności, faktury, zadania, zgłoszenia serwisowe

Integracja: z pocztą elektroniczną i CTI

 • Obszary robocze są również zintegrowane z elektroniczną skrzynką wiadomości pocztowych: emaile, faksy, zapis rozmów telefonicznych, skany
 • Integracja z CTI (Computer Telephony Integration)

Komunikaty o zmianach

 • Pola robocze wyświetlane są również dla obszarów do których użytkownik zostaje zaproszony jako gość
 • Zmiany w dokumentach ogłaszane są przy pomocy mechanizmu subskrypcji i powiadomień lub emaili

Rejestr operacji

 • Wszystkie operacje (kto, co, kiedy) wykonywane na poszczególnych dokumentach są zapisywane w logach (dzienniku) zdarzeń

Raport zmian w obszarach roboczych

Raport zmian w obszarach roboczych pozwala na błyskawiczną orientację we wszelkich zmianach w obszarach roboczych oraz aktywne włączanie się użytkowników w obieg pracy m.in. przez możliwość edytowania dokumentów czy wpisywania ocen lub komentarzy. Szczegółowa prezentacja możliwości i pracy z obszarami i raportem zmian jest dostępna w filmie na stronie www.isof.pl/filmy/film_obszary.htm (11:30 min., prosimy włączyć głośniki).
Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›