O firmie HEUTHES

Firma HEUTHES sp. z o. o. jest pewnym, wiarygodnym i sprawdzonym dostawcą oprogramowania dla przedsiębiorstw, bankowości i instytucji finansowych, posiadającym bogate doświadczenie na rynku producentów IT od 1989 roku. Systemy HEUTHES pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych (bank BPS SA i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa) obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Rozwiązania HEUTHES pracują także w DnB Bank Polska SA i Volkswagen Bank GmbH oraz w wielu firmach z sektora MSP. Potwierdzeniem wysokiej stabilności finansowej HEUTHES jest zlecany corocznie audyt, wykonywany przez niezależnych audytorów i publikacja wyników w KRS.


Zobacz filmy o firmie HEUTHES

Zobacz historię firmy HEUTHES od 1989 roku.

Nasze technologie

Stworzyliśmy własne technologie informatyczne, które wykorzystujemy do budowy naszych systemów. Do najważniejszych technologii należą:

 • BALANCED-CLIENT-SERVER (od 1989 r.),
 • CLIENT-WEB-SERVER (od 1995 r.),
 • PROAPERMAN (Probabilistic Application Performance Management, od 1995 r.),
 • HDB (od 1998 r.),
 • HDB CLOUD MONITOR (od 2000 r.),
 • CLIENT-WEB-VOIP (od 2005 r.),
 • MODRIBUSMAN (Model Driven Business Management, od 2005 r.),
 • KOBADIBUS (Knowledge Base Driven Information System, od 2007 r.),
 • R2O (Read Only Access To Replica, od 2011 r.),
 • RTAPU (Real Time Application Upgrade, od 2011 r.),
 • UNSYSTOR (Unsymmetrical Storage, od 2011 r.),
 • HDB ADS (Attacker Detection System, od 2012 r.),
 • PROFAP (Probabilistic Failure Prediction, od 2013 r.),
 • HEURISTICS PATTERN FINDER (od 2014 r.),
 • BIFILAR-CLIENT-WEB-SERVER (od 2016 r.),
 • CADABAT (Caching Access Data Base Table, od 2017 r.),
 • VIMI (Virtual User Identity Modules Cross Integration, od 2017 r.),
 • BLOCKCHAIN SECURITY MODULE (od 2018 r.),
 • CAFEE (Computer Architecture for Energy Efficiency, od 2022 r.),
 • CLIENT-WEB-pCLOUD (od 2023 r.),
 • DOREMO (Document Recognition Module, od 2024 r.).

BALANCED-CLIENT-SERVER

Zapewnia równomierny i optymalny rozkład obciążenia pomiędzy serwerem bazy danych, serwerem aplikacyjnym, siecią i stacją roboczą użytkownika przy nowoczesnych, rozproszonych i skomplikowanych algorytmach przetwarzania.

CLIENT-WEB-SERVER®
Dzięki technologii CLIENT-WEB-SERVER systemy HEUTHES są uniwersalne i dostępne na wielu platformach sprzętowych i z wieloma systemami operacyjnymi, które umożliwiają korzystanie z maszyny wirtualnej JAVA. Technologia CLIENT-WEB-SERVER ma architekturę zawierającą:
 • przeglądarkę internetową Firefox, Chrome, Internet Explorer;
 • zewnętrzny serwer WWW (opcjonalny);
 • serwer aplikacyjny HDB zintegrowany z logiką aplikacyjną (zawiera wbudowany serwer WWW);
 • serwer bazy danych SQL;
 • serwer monitorujący HDB Cloud Monitor;
 • serwer usług Web Services TAPIR;
 • serwer systemu biurowego LibreOffice OnLine.
PROAPERMAN

PROAPERMAN (ang. Probabilistic Application Performance Management). Służy ona do ciągłej rejestracji, analizy wydajności i optymalizacji parametrów pracy serwerów oraz aplikacji HEUTHES opartych na technologii CLIENT-WEB-SERVER.


HDB NG

Dzięki zastosowaniu uniwersalnego serwera aplikacyjnego HDB NG, programy napisane w języku HDB, po transkompilowaniu ich do postaci binarnej są wykonywane przez serwer aplikacyjny. HDB pozwala na tworzenie aplikacji współpracujących z dowolną, relacyjną bazą danych (np. PostgreSQL, Oracle, inne) i pracujących na różnorodnych platformach sprzętowych.

Serwer aplikacyjny HDB NG zawiera:
 • 1 Dzienniki - gromadzą dane na temat pracy systemu, wywoływanych skryptów, funkcji, zdarzeń, czasów wykonania, itp.
 • 2 Job Queue Server - mechanizm kolejkowania serwisów.
 • 3 JDBC - sterowniki bazodanowe dostarczane przez producenta bazy danych.
 • 4 Komponenty JS / biblioteka CROSS - funkcje, obiekty i metody napisane w języku JavaScript uniezależniające aplikację i programistę od zainstalowanego na stacji roboczej systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej.
 • 5 Konfiguracja serwera i skryptów - pliki tekstowe umożliwiające ustalenie wartości parametrów dla serwera i aplikacji po starcie systemu.
 • 6 LibreOffice OnLine serwer - Firma HEUTHES wykorzystuje specjalną wersję pakietu biurowego LibreOffice, umożliwiającą dostęp do niego poprzez przeglądarkę WWW, przy użyciu HTML5 i JavaScript. Pakiet jest instalowany w serwerze centralnym systemów HEUTHES, dzięki czemu nie jest konieczna instalacja dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej użytkownika, wystarczy przeglądarka WWW. Dzięki integracji systemów HEUTHES z LibreOffice OnLine można pracować grupowo w przeglądarce z dokumentami pakietów Microsoft Office i LibreOffice.
 • 7 Serwer WWW Jetty - serwer obsługujący żądania przeglądarki WWW poprzez protokół HTTP/2, TLS 1.3.
 • 8 SMTP – umożliwia wysyłanie poczty.
 • 9 SOAP Server - realizacja opartego o język XML protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów, przydatny w implementacjach SOA.
 • 10 TAPIR - serwer wykorzystywany do:
   - konwersji formatu dokumentów (DOC, XLS, ODT, ODS, SXW, PDF, TIF, TXT) w locie bądź off-line w trybie wsadowym,
   - obsługi indeksowania dokumentów, które jest wykorzystywane w procesie wyszukiwania całotekstowego,
   - obsługi OCR,
   - obsługi graficznych szablonów formularzy XML,
   - obliczeń statystycznych w języku R,
   - obliczeń numerycznych w ISOF-PROFAP,
 •  - TAPIR obejmuje również serwer LibreOffice OnLine.
 • 11 HDB Cloud Monitor - serwer monitorujący. Wizualizuje aktualny stan poszczególnych elementów chmury obliczeniowej i reaguje na przekroczenie dopuszczalnych wartości. Może wywoływać teleportację maszyn wirtualnych w zależności od obciążenia, zastępować pracę serwerów głównych serwerami zapasowymi, przełączać serwer bazy danych na maszyny zapasowe oraz zapewnia funkcję analizy logów systemowych.
 • 12 Warstwa abstrakcji bazy danych - umożliwia równoległe działanie różnych baz danych od wielu producentów, uniezależnia od różnych reprezentacji danych dla typów takich jak na przykład daty, liczby.
 • 13 Zarządca puli połączeń - przyspiesza pracę dzięki powtórnemu użyciu istniejących połączeń bazodanowych, umożliwia ustawienie ograniczeń na liczbę połączeń, utrzymuje spójny stan połączeń (inicjuje, resetuje, zatwierdza transakcje).
 • 14 HDB ADS (Attacker Detection System) - system do analizy i blokowania prób niedopuszczalnych wywołań w systemie wraz z obiegiem informacji (reakcji) na to zdarzenie.

INFOSTRADA BANKOWA®

W jej skład wchodzą: MULTICENTAUR, GRYFCARD, WORKFLOW/DMS, GRYFBANK i wiele innych.

INFOSTRADA BIZNESOWA

Wykorzystując doświadczenie zdobyte przy tworzeniu INFOSTRADY BANKOWEJ stworzone zostało analogiczne środowisko do obsługi przedsiębiorstw. Na bazie INFOSTRADY BIZNESOWEJ powstał ISOF, system klasy ERP do pełnej obsługi firm dostępny w trybie SaaS.

MODRIBUSMAN (ang. Model Driven Business Management)

MODRIBUSMAN umożliwia odwzorowanie rzeczywistych procesów biznesowych zachodzących w firmach w postaci obiegów (procedur) zdefiniowanych w systemie DMS. Obiegi te mogą w procesie przetwarzania opartym o model automatu skończonego wywoływać poszczególne funkcje systemu zgodne z wcześniejszą definicją.

CLIENT-WEB-VOIP

Połączenie CLIENT-WEB-SERVER® z technologią VoIP. Zapewnia integrację funkcji telefonicznych (np. Caller ID, Computer Assisted Dial) z systemami bankowymi bądź ERP (np. telemarketing, automatyczne tworzenie Aktywności w CRM).

KOBADIBUS (Sterowany Bazą Wiedzy System Informatyczny)

Obejmuje bazę wiedzy o regułach obsługi produktów bankowych (w tym produktów kartowych), które podlegają zmianom w czasie, w przestrzeni klientów i ich segmentów. Dzięki tej technologii bank może samodzielnie w szybki sposób budować nowe produkty i natychmiast oferować je klientom bez pracochłonnego testowania oprogramowania ponieważ reguły nie są wyrażone w języku programowania, a elastycznie zapisane w bazie danych.

R2O

R2O pozwala na dostęp do systemu w technologii Client-Web-Server, który pracuje w chmurze obliczeniowej w ośrodku zapasowym, do którego dane są replikowane z ośrodka głównego w czasie rzeczywistym. Dzięki specjalnym rozwiązaniom (m.in. Blockchain Security Module) możliwe jest sprawdzenie czy obydwie wersje systemu (główna i jej kopia) są tożsame. Użytkownik uzyskuje tym samym pewność dostępu do systemu informatycznego w przypadku awarii. Nazwa R2O oznacza, że zarówno baza danych, jak i serwer aplikacyjny HDB są dostępne w trybie Read Only (tylko do odczytu). R2O gwarantuje, że ośrodek zapasowy jest stale dostępny w trybie do odczytu oraz umożliwia błyskawiczne przełączanie przetwarzania danych z ośrodka głównego na ośrodek zapasowy. Zwiększa to znacznie dostępność systemu informatycznego.

RTAPU

RTAPU (ang. Real Time Application Upgrade) służy do wymiany kodu programów w trakcie pracy systemów informatycznych. Taka dynamiczna zmiana umożliwia aktualizację oprogramowania bez konieczności wyłączania serwera z bieżącej pracy. Technologia ułatwia również prace serwisowe, daje możliwość szybkiej reakcji na ewentualne problemy i wzmacnia niezawodność tworzonych przez HEUTHES aplikacji chmurowych.

UNSYSTOR

UNSYSTOR (Unsymmetrical Storage) - technologia HEUTHES z zakresu HPC (High Performance Computing) umożliwiająca niesymetryczne przetwarzanie danych. Dzięki UNSYSTOR bazy danych pracują w serwerach na dedykowanych dla centrów danych wysokowydajnych dyskach SSD z interfejsem NVMe. Natomiast bezpieczeństwo przetwarzania zabezpieczone jest przez asymetryczną replikację danych pomiędzy serwerem głównym a zapasowym. Tym samym UNSYSTOR znacznie przyspiesza działanie aplikacji bazodanowych. Jednocześnie w oparciu o PROFAP, uzyskuje się dla całego układu potwierdzenie wysokiej niezawodności, popartej charakterystyką numeryczną rozkładu gęstości prawdopodobieństwa awarii.

PROFAP (ang. Probabilistic Failure Prediction)

ISOF-PROFAP jest środowiskiem umożliwiającym zaawansowaną ocenę numeryczną prawdopodobieństwa awarii złożonych systemów technicznych, w szczególności systemów komputerowych. Uzyskuje się to poprzez samodzielnie prowadzoną symulację, analizę i nadzór nad niezawodnością urządzeń. Zobacz serwis ISOF-PROFAP.

HEURISTICS PATTERN FINDER

Technologia HEURISTICS PATTERN FINDER służy do heurystycznego porównywania dużej ilości wzorców z danymi. Zbudowano ją w oparciu o schemat funkcjonowania automatu skończonego z elementami sztucznej inteligencji, technik heurystycznych oraz zestawów zaawansowanych algorytmów dopasowywania i przeszukiwania (ang. Fuzzy Matching/Search).

BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER (BCWS)

Technologia jest przeznaczona do łączenia aplikacji dostępnych przez przeglądarkę WWW z wszelkiego rodzaju urządzeniami lokalnymi i zdalnymi, także z zakresu IoT (ang. Internet of Things). W nowej metodzie aplikacje łączą się przez serwer aplikacyjny z bazami danych, a lokalne urządzenia mogą być podłączone poprzez specjalny lokalny mini serwer WWW będący bramą do urządzeń lokalnych. BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER jest wykorzystywany m.in. przy obsłudze podpisów elektronicznych, drukarek fiskalnych i czytników kodów kreskowych.

Podpis elektroniczny w BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER

Firma HEUTHES wykorzystuje do obsługi podpisywania dokumentów w przeglądarce własną technologię BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER. Dzięki niej proces podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym i niekwalifikowanym sprowadza się w praktyce do wykonania tylko kilku kliknięć. Umożliwia to korzystanie z podpisu cyfrowego we wszystkich przeglądarkach, w tym w Chrome, Firefox i Internet Explorer oraz zapewnia łatwiejszą pracę z różnymi dostawcami certyfikatów.

CADABAT (ang. Caching Access Data Base Table)

CADABAT - wąskim gardłem aplikacji porozumiewających się z bazami danych przy wykorzystaniu łącza JDBC jest wydajność przy operacjach masowych. Z kolei wdrożenie w firmach baz i technologii „in-memory” pozwalających zminimalizować to niekorzystne zjawisko jest zazwyczaj skomplikowanym i drogim rozwiązaniem. HEUTHES znając te problemy opracował CADABAT - swoją wersję oprogramowania, które umożliwia przenoszenie do pamięci niektórych tabel baz danych, co znacznie przyspiesza przetwarzanie i dostęp do często przetwarzanych danych. W niektórych zastosowaniach uzysuje się nawet dziesięciokrotne przyspieszenie. Mechanizm wykorzystuje inteligentne zarządzanie dostępem do tabel bazy danych z użyciem lokalnej pamięci, tak aby odczyt był wykonywany z maksymalną prędkością w samym programie, a nie poprzez spowalniające zewnętrzne interfejsy. Technologia CADABAT pozwala na zunifikowaną pracę w środowisku wielu aplikacji i wielu serwerów, dzięki zaawansowanym technikom współdzielenia tych buforów w hierarchicznym układzie master-slave.

VIMI (ang. Virtual user Identity Modules cross Integration)

Autorska technologia firmy HEUTHES. Działanie jej polega na tym, że użytkownik wykorzystując przeglądarkę WWW i mechanizm jednokrotnego logowania do jednego systemu informatycznego może korzystać z danych z innych systemów chmurowych opartych o serwery aplikacyjne HDB NG. W transakcyjnym systemie bankowym można przykładowo podejrzeć zarchiwizowane w DMS raporty, wraz ze wszystkimi szczegółami.

Blockchain Security Module

Umożliwia wykorzystanie technologii Blockchain w systemach informacyjnych HEUTHES. Zapewnia spójność, nienaruszalność i niezaprzeczalność danych zarówno w odniesieniu do faktów, danych, jak i reguł, które są przechowywane w bazie danych. Wykorzystywana jest przez HEUTHES również m.in. przy porównywaniu kopii bezpieczeństwa zarówno w zakresie całego systemu, jak i jego poszczególnych elementów.

SSO (ang. Single Sign-On)

Implementacja technologii SSO w rozwiązaniach HEUTHES umożliwia uzyskanie dla użytkownika dostępu do wielu systemów za pomocą jednego procesu logowania. Zastosowanie SSO ma duże uzasadnienie w przypadku gdy pojedynczy użytkownik w trakcie swojej pracy jest zmuszony do działania w wielu systemach, często o innej architekturze, różnych poziomach bezpieczeństwa i stworzonych w odmiennych technologiach.

CAFEE

CAFEE (ang. Computer Architecture for Energy Efficiency), jest wykorzystywana w analizie i poprawie efektywności energetycznej systemów informatycznych. CAFEE wykorzystuje m.in. parametr PUE (ang. Power Usage Effectiveness) opracowany przez grupę non-profit The Green Grid. Parametr ten określa energię zużywaną przez Data Center podzieloną przez energię zużywaną przez sprzęt IT w tym centrum. Teoretyczny, najlepszy współczynnik PUE to 1,0. Najbardziej wydajne centra danych na świecie mają obecnie PUE na poziomie 1,02-1,15 dzięki stosowaniu niekonwencjonalnych metod. Jedna z serwerowni HEUTHES osiągnęła w 2022 r. PUE na poziomie 1,125 i firma pracuje nad jego dalszym obniżeniem w 2023 r., dzięki optymalizacji systemów operacyjnych dopasowując wydajność do dobowej i tygodniowej zmiany zapotrzebowania na moc obliczeniową.

Client-Web-pCloud

Technologia firmy HEUTHES będąca rozszerzeniem Client-Web-Server (1994 r.) o mikroserwisy OpenShift i Kubernetes oraz o chmurę prywatną. Dzięki temu, że poszczególne elementy rozwiązań informatycznych HEUTHES zawierające serwer aplikacyjny HDB oraz logikę biznesową zawartą w mikroserwisach stworzonych w Java są zgodne z Kubernetes i dystrybuowane w postaci kontenerów Docker, oprogramowanie HEUTHES może być zarządzane i uruchamiane w chmurach obliczeniowych. Oznacza to znaczne oszczędności i uproszczenia przy zarządzaniu oprogramowaniem oraz wprowadza metody orkiestracji do zasobów obliczeniowych banku.

DOREMO (ang. Document Recognition Module)

Autorska technologia HEUTHES. Umożliwia rozpoznawanie dokumentów w różnych formatach (faktur, umów kredytowych, dokumentów postępowania windykacyjnego, komorniczego, sądowego itd.). Można przeszukiwać archiwum dokumentów po zawartości np. określonych słów/zdań, numerów spraw czy dat. OCR i DOREMO można wykorzystać w obiegu faktur zakupowych. Faktury są przekształcane do ujednoliconego PDF, elementy sztucznej inteligencji rozpoznają i analizują dokument, dokładają warstwę tekstową i zapisują wersję w formacie .xml zgodnym z KSeF lub EDI gs1. Po walidacji są wczytywane do modułu Faktur Zakupowych.

i wiele innych.Zobacz nagrody, wyróżnienia i certyfikaty dla naszych systemów
Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›