CRM Analityczny

CRM analityczny jest rodzajem CRM zorientowanym na analizę danych zgromadzonych przez inne systemy funkcjonujące w przedsiębiorstwie (systemy sprzedaży, zakupów, logistyki).

 • Gromadzenie danych
 • Analiza kosztów
 • Wyniki kampanii
 • Filtorwanie danych
 • Zestawienia
 • Raporty
 • Analizy WWW
 • Integracje
Raporty
Pozycjonowanie

Uruchom demo

30 dni bezpłatnie · Bez żadnych zobowiązań

Wyrażam zgodę na:

Funkcjonalność

Rozwiązania

Przeglądanie bazy klientów

Rozwiązanie przeznaczone do dostarczania informacji na postawie zgromadzonych wcześniej danych o klientach.

Analizy dla zarządu

Funkcja analizowania sprzedaży dostarcza informacji w wielu przekrojach z dowolnego okresu czasu.

Centrum dowodzenia

Rozwiązanie umożliwia szybki i sprawny dostęp do wielu raportów i analiz.

Statystyki stron WWW

System ISOF posiada możliwości analizy i badania efektywności istniejących stron internetowych firmy.

CRM Analityczny w systemie ISOF-ERP

Moduł zapewnia

 • Przeglądanie bazy marketingowej klientów,
 • Analizy skuteczności działań marketingowo-handlowych oraz sprzedaży i zakupów,
 • Identyfikację preferencji i zachowań klientów, tendencje kształtowania się sprzedaży w różnych okresach czasowych, grupach kontrahentów, towarów, czy dla poszczególnych pracowników,
 • Analizę najlepiej sprzedających się towarów, najlepszych klientów, pracowników,
 • Odpowiednie kształtowanie oferty, badanie dobrych i słabych elementów w celu zwiększenia zysków oraz minimalizacji kosztów,
 • Analizy efektywności stron WWW,
 • Analizy pozycjonowania stron WWW,
 • Pozyskiwanie informacji o wizytach na stronach WWW,
 • Generowanie raportów, ukazujących zgromadzone dane w różnych przekrojach i usprawniających proces zarządzania.

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

Laptop_ISOF_DEMO
Crm analityczny
36

miesięcznie za użytkownika

Cennik

Korzyści

Poznaj zalety

 • Dokładne informacje dotyczące sprzedaży, w tym wielkość, obrotów, zysków, marży,
 • Możliwość szybkiego analizowania zmian wynikających z wielkości sprzedaży w różnych okresach,
 • Możliwość dokładnego sprawdzenia, które towary przynoszą największe i najmniejsze obroty,
 • Możliwość sprawdzenia, jacy kontrahenci generują największe i najmniejsze obroty,
 • Możliwość sprawdzenia, jaki udział w obrotach mają poszczególni pracownicy,
 • Śledzenie zainteresowania klientów oraz konkurencji stronami WWW czyli oferowanymi produktami i usługami,
 • Tanie źródło pozyskania nowych klientów odwiedzających strony WWW,
 • Efektywne wykorzystanie danych o klientach znajdujących się w posiadaniu firmy,
 • Zwiększenie sprzedaży i osiągniecie większych zysków przy niższych kosztach,
 • Łatwy sposób obsługi pozyskanego klienta dzięki integracji statystyk stron WWW z modułem CRM.
Image dots
Image dots

Przeglądanie bazy klientów

Gromadzenie danych

CRM analityczny będący częścią ISOF, zawiera specjalizowaną funkcję przeznaczoną do dostarczania informacji na postawie zgromadzonych wcześniej danych. Po wybraniu odpowiedniego klienta oraz zakresu dat osoba korzystająca z funkcji uzyskuje pełen zestaw informacji o danym kliencie w różnych przekrojach: danych teleadresowych, finansowych, danych CRM (aktywności) oraz DMS (dokumenty i obiegi kontrahenta).

Możliwość wykorzystania funkcji w innych modułach zwłaszcza podczas sprzedaży, czy w ramach Call Center, w szybki sposób pokazuje z jakim klientem współpracuje firma i pozwala dostosować się do jego potrzeb.

Przeglądanie bazy klientów
users-right phone-office-left

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

 • 30 dni bezpłatnie
 • Bez żadnych zobowiązań
Demo ekrany

Analizy dla zarządu

Koszty i wyniki

Analizy dla zarządu
gears-right laptop-blue-left

Zaawansowana funkcja analizowania sprzedaży dostarcza informacji w wielu przekrojach z dowolnego okresu czasu, dla dowolnych kontrahentów i ich grup.

Nie poprzestaje przy tym tylko na gromadzeniu i udostępnianiu danych o klientach, ale zapewnia także analizę kosztów i wyników kampanii zarówno w ramach utrzymania stałych klientów jak i pozyskiwania nowych.

Rozwiązania modułu

 • Zakres przygotowanych zestawień oraz możliwość wyszukiwania danych wg różnych kryteriów pozwala na wnikliwą analizę danych. Dostępne są m.in. zestawienia sprzedaży i zakupów, zestawienia dotyczące obrotów grup i przedstawicieli handlowych, obroty towarami, obroty dla usług, asortyment zakupiony przez klientów, zestawienie zamówionych towarów, uzyskiwane marże, raport prowizji handlowców.

 • Zaawansowany filtr umożliwia wyszukiwanie i filtrowanie danych oraz grupowanie tych danych w zdefiniowanych przez użytkownika okresach, wg grup kontrahentów, grup towarów, czy jednostek organizacyjnych firmy. Dane można również eksportować do arkusza kalkulacyjnego.

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

 • 30 dni bezpłatnie
 • Bez żadnych zobowiązań
Laptop_ISOF_DEMO

Centrum dowodzenia

Analizy dla kadry kierowniczej

CRM analityczny stanowi centrum informowania i analiz dla kadry kierowniczej oraz wszystkich uprawnionych do pozyskiwania takich informacji pracowników i umożliwia analizę bieżącej sytuacji firmy w różnych przekrojach oraz podejmowanie decyzji co do dalszych kierunków pracy i rozwoju.

Ponadto wszystkie najważniejsze zestawienia i raporty z całego systemu są zebrane w postaci jednej funkcji, tzw. Centrum Dowodzenia. Znaleźć tam można m.in. zestawienia sprzedaży i zakupów, raporty magazynowe, najważniejsze raporty FK oraz kadrowo-płacowe, a także analizy rotacji, należności i zobowiązania, zestawienia z prognozowania sprzedaży.

Centrum dowodzenia
timer-right desktop-left

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

 • 30 dni bezpłatnie
 • Bez żadnych zobowiązań
Demo ekrany

Statystyki stron WWW

Analizy i badania

Statystyki stron WWW
arrow-up-arrow-down-right laptop-left

System ISOF posiada możliwości analizy i badania efektywności istniejących stron internetowych firmy.

Mechanizmy te pozwalają przede wszystkim śledzić sposób wykorzystania zawartości witryny, co pozwala na prowadzenie analiz na podstawie których można optymalizować treść przedstawianą na stronach udostępnianych w Internecie.

Rozwiązania modułu

 • ISOF gromadzi szczegółowe informacje o sposobie przeglądania firmowych witryn przez gości, zachowując czas pobrania strony, nazwę pobieranej strony, a także adres wizytującego gościa. Ilość obserwowanych witryn własnych jest dowolna - można dowolnie dodawać serwery czy też grupy śledzonych plików HTML.

  Wbudowana funkcja ignorowania wybranych gości odwiedzających witrynę, pozwala uniknąć sytuacji, w której do statystyk wliczane są odwiedziny własne czy robotów wyszukiwarek. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja nowych, potencjalnych klientów, a integracja z modułem CRM Aktywnościm pozwala na sprawdzanie dotychczasowych działań z klientem i zaplanowanie nowych.

  Moduł posiada możliwość śledzenia zainteresowania klientów poszczególnymi witrynami czy danymi w nich zawartymi, co stanowić może wydajne źródło pozyskiwania informacji o klientach, ich preferencjach oraz zainteresowaniach.

  Ponadto moduł pozwala na analizę jakości stron internetowych, dając możliwość jej późniejszego wykorzystania przy planowaniu akcji reklamowych i promocyjnych. Pozwala na odpowiednie kreowanie wizerunku firmy w internecie.

 • ISOF pozwala przygotować różnorodne raporty będące szczegółową charakterystyką odwiedzin. Statystyki mogą być wykonywane w przekroju dziennym lub godzinnym i przedstawiać mogą adresy gości odwiedzających witrynę lub nazwy pobieranych plików.

  Specjalna funkcja obserwowania wybranego adresu odwiedzającego witrynę firmy, pozwala przygotować szczegółową charakterystykę odwiedzin dokonanych przez wybranego gościa. Dzięki temu Firma uzyskuje cenną informację o zainteresowaniu, jakie wykazuje: kontrahent, potencjalny klient lub konkurent.

 • Statystyki WWW są zintegrowane z modułem CRM, co pozwala na automatyczne rozpoznawanie firm już zarejestrowanych w bazie ISOF, sprawdzanie dotychczasowych działań prowadzonych z firmą oraz planowanie nowych. Obsługa klientów możliwa jest w ramach obiegów DMS.

 • Funkcje zarządzania zawartością witryny WWW wykazują zalety, dzięki którym osoby zarządzające witryną oraz administratorzy uzyskują cenny zestaw informacji pozwalających optymalizować zawartość tych witryn. Funkcja śledzenia odwiedzin gromadzi bardzo szczegółowe dane charakteryzujące sposób wykorzystania zawartości witryny przez gości. Gromadzone są informacje nie tylko o czasie i nazwie pobieranej strony ale również o odwiedzających.

 • ISOF jest w stanie przygotować obszerne i szczegółowe raporty dostarczające osobom zarządzającym witryną oraz kierownictwu cennych informacji na temat wykorzystania zawartości własnych witryn internetowych.

Dokumentacje

Baza wiedzy

Wybierz odpowiednią dokumentację i dowiedź się więcej na temat systemu ISOF-ERP

System ISOF-ERP idealny dla:

Filmy

Praktyczne filmy instruktażowe

Nasze filmy instruktażowe zapewniają klarowne i zrozumiałe wyjaśnienia kluczowych funkcji, ułatwiając szybkie i efektywne opanowanie systemu ISOF.

 • Naucz się wystawiać faktury
 • Zintegruj system ISOF z platformami sprzedażowymi
 • Efektywnie korzystaj z obszarów roboczych
 • Poznawaj funkcje poszczególnych modułów
Demo
Zamów rozmowę
Zamów telekonferencje