Wymagania po stronie klienta

Do pracy w systemie ISOF na stacji roboczej wymagana jest następująca konfiguracja komputera:

Wymagania
System operacyjny Microsoft Windows Mac OS 10 i nowszy Linux Android 6.0 i nowszy
10 7/8
Przeglądarka*
zobacz ustawienia
Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Chrome, Firefox Chrome, Firefox Chrome Mobile
Monitor kolorowy o rozdzielczości 1280x(1024,800), tablet o rozdzielczości 1280x800 lub większej, smartfon posiadający przekątną ekranu minimum 5 cali**
Połączenie z Internetem łączem o przepustowości 512 kbit/s (lub wyższej)***
Certyfikat TLS 1.3 wydany przez HEUTHES (do autoryzacji użytkownika) dla każdej stacji roboczej w postaci pliku lub klucza USB

* ze wszystkimi poprawkami wymaganymi przez producenta
** dzięki mechanizmowi skalowania w przeglądarkach można pracować również w mniejszych rozdzielczościach
*** dla pojedynczej stacji roboczej


Ustawienia przeglądarek do pracy z systemem ISOF

Do pracy w systemie ISOF niezbędne jest posiadanie zainstalowanej na komputerze przeglądarki internetowej. W związku z tym, iż ISOF jest dla przeglądarek treścią znacząco inną niż typowe strony lub serwisy www, do pracy z tym systemem konieczne jest poprawne skonfigurowanie opcji wybranej przeglądarki.

Pobierz pełny opis konfiguracji przeglądarek:


Na rynku dostępnych jest wiele darmowych przeglądarek dostępnych na różne platformy systemowe. Firma HEUTHES zgodnie z przyjętą polityką kompatybilności w procesie rozwijania aplikacji ISOF stara się zapewnić pełną zgodność systemu ISOF z trzema najbardziej popularnymi przeglądarkami używanym w polskim internecie (Microsoft Edge/Chromium, Google Chrome, Firefox).

Przeglądarki zostały podzielone na trzy listy: białą, szarą i czarną.

Lista biała obejmuje te wersje przeglądarek, które pozwalają na pracę z systemem ISOF w pełnym zakresie i objęte są serwisem HEUTHES.

Lista szara to przeglądarki, którymi można zalogować się do systemu ISOF, ale bez gwarancji poprawnego działania wszystkich jego funkcji. Jednak w przypadku najnowszych przeglądarek Chrome lub Firefox większość potrzebnych funkcji działa prawidłowo. Ta lista nie jest objęta serwisem HEUTHES.

Lista czarna zawiera przeglądarki, z których nie ma możliwości zalogowania się do systemu ISOF.

Powodem takiego podziału jest konieczność zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych, poprzez zastosowanie najnowszych standardów kryptograficznych, które nie są dostępne na niektórych systemach operacyjnych i w niektórych wersjach przeglądarek. Kolejnym powodem jest nieprzestrzeganie przez producentów przeglądarek standardów W3C i w efekcie niestandardowe zachowanie się przeglądarek przy zastosowaniu pewnych konstrukcji html i JavaScript.

Do pracy z systemem ISOF polecamy przeglądarki z listy białej. Lista szara składa się z reguły z przeglądarek, które są świeżo po premierze rynkowej lub z racji długiego stażu rynkowego przestają być wspierane przez swoich producentów i zostały zastąpione ich nowymi wersjami. Nowe wersje przeglądarek po przetestowaniu i ewentualnym dostosowaniu systemu ISOF do ich specyfiki są przenoszone na listę białą.

Aktualna klasyfikacja przeglądarek do pracy z ISOF (stan na dzień 14.06.2021)

1. Systemy operacyjne najbardziej popularne wśród użytkowników ISOF: Windows 10/7/XP, Android, MacOS 13

Lista System operacyjny Przeglądarka
Biała Windows 10/7 Microsoft Edge 91 (Chromium)
Chrome 91
Firefox 90
Android 6.0 – 10.0 Chrome Mobile 91
MacOS 13 Chrome 91
Firefox 90
Szara Windows 10/7 Chrome 90
Firefox 89
Android 6.0 – 10.0 Chrome Mobile 90
Czarna Windows 10/7 Chrome 89 i poprzednie
Firefox 88 i poprzednie
Internet Explorer 11 i poprzednie
Opera
Safari
Windows XP SP3 Wszystkie przeglądarki

2. Systemy operacyjne mniej popularne wśród użytkowników ISOF: Linux, Windows 8/Vista, iOS, Win Phone

Lista System operacyjny Przeglądarka
Biała Linux (np. Ubuntu 16.04 LTS) Chrome 91
Firefox 90
Szara Linux (np. Ubuntu 16.04 LTS) Chrome 90
Firefox 89
MacOS 13 Chrome 90
Firefox 89
Czarna Linux (starszy niż wersja 3.10) Chrome 89 i poprzednie
Firefox 88 i poprzednie
Opera
Safari
Windows 8/Vista Chrome 89 i poprzednie
Firefox 88 i poprzednie
Internet Explorer 11 i poprzednie
Opera
Safari
Android 5.1.1 i poprzednie Chrome Mobile 89 i poprzednie
Firefox Mobile
Opera Mobile
MacOS 10 i poprzednie Chrome 89 i poprzednie
Firefox 88 i poprzednie
Opera
Safari
iOS 10 i poprzednie Chrome Mobile 89 i poprzednie
Opera Mobile
Safari Mobile
Windows Phone Internet Explorer Mobile
Opera Mobile


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›