Dla Dyrektora Finansowego

Systemy ERP umożliwiają:


  • pomiar i monitorowanie wyników biznesowych,
  • monitorowanie i zarządzanie płynnością finansową i podatkami,
  • zarządzanie kapitałem obrotowym,
  • redukcję kosztów i optymalizację inwestycji,
  • uwzględnianie w planach zmienności kursów walutowych.

ERP to rzetelne bilanse


Aby osiągnąć sukces na rynku wszystkie firmy powinny podejmować decyzje biznesowe w oparciu o rzetelne dane finansowe. Pomysły na nowe interesy mogą wydawać się wspaniałe przedsiębiorcom, którzy na nie wpadają, tyle że dobre pomysły nie zawsze od razu przekładają się na sukces finansowy. Dobry pomysł trzeba jeszcze obudować staranną analizą wymaganych inwestycji, planem przepływów pieniężnych, a także realistyczną oceną przychodów, jakie nowe przedsięwzięcie może zacząć generować.

Dyrektor finansowy partnerem biznesowym zarządu


Specjaliści stale powtarzają, że jednym z czynników warunkujących osiągnięcie sukcesu jest prawidłowe zarządzanie przepływami pieniężnymi firmy. Na straży prawidłowego rozwoju każdej firmy stoi Dyrektor Finansowy. Jego porady są szczególnie cenne ze względu na posiadane przez niego poczucie dyscypliny finansowej oraz umiejętność analizy kosztów i zysków przedsiębiorstwa. Aby Dyrektor Finansowy mógł przedstawić zarządowi wiarygodne raporty oparte zarówno na danych historycznych, bieżących jak i prognozach musi mieć dostęp do odpowiednich informacji. W obecnych czasach silnymi narzędziami wspomagającymi bieżącą pracę Dyrektora Finansowego są nowoczesne systemy informatyczne, które dostarczają zarówno raporty z wykonania planów jak i potrafią prognozować przyszłość w systemach budżetowania.

Dotacje UE do systemu ISOF


HEUTHES będąc akredytowanym wykonawcą PARP, która jest dysponentem unijnych środków pomocowych, pomaga Klientom uzyskać dotację UE do systemu ISOF.
Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›