Dla Dyrektora Logistyki

ERP dla MSP


Do tej pory systemy logistyczne były przeznaczone głównie dla dużych firm. Obecnie wprowadzenie dobrego systemu komputerowego wspomagającego obsługę logistyki staje się koniecznością także w małych i średnich przedsiębiorstwach. Na działalność takich firm składa się w głównej mierze obrót towarami, czyli zamówienie, zakup, składowanie, sprzedaż i transport. Warto więc zwrócić uwagę szefów logistyki na cechy i możliwości systemu ISOF obsługującego zaopatrzenie, nadzorującego stan magazynu i rejestrującego wielkość sprzedaży. ISOF doskonale sprawdza się w firmach rozproszonych terytorialnie, gdzie odbywa się obrót towarami zlokalizowanymi w różnych miejscach.

ISOF zorientowany na Logistykę


Dzięki mechanizmowi automatycznego generowania zamówień do dostawców na podstawie analizy rotacji możliwe jest zminimalizowanie zapasów. Na sprawy logistyki zwrócono uwagę w modułach Magazynu (przyjęcie i dystrybucja towarów), Zamówień (od klientów i do dostawców) oraz w CRM Serwisowym (usprawnienie logistyki usług).

Logistyka w systemie ISOF zapewnia dotarcie odpowiedniego towaru (o odpowiedniej jakości), w odpowiednim czasie, w odpowiednie miejsce.
Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›