Zastosowania ISOF-ERP Dla Dyrektora Logistyki

Dla Dyrektora Logistyki

ERP dla MSP


Do tej pory systemy logistyczne były przeznaczone głównie dla dużych firm. Obecnie wprowadzenie dobrego systemu komputerowego wspomagającego obsługę logistyki staje się koniecznością także w małych i średnich przedsiębiorstwach. Na działalność takich firm składa się w głównej mierze obrót towarami, czyli zamówienie, zakup, składowanie, sprzedaż i transport. Warto więc zwrócić uwagę szefów logistyki na cechy i możliwości systemu ISOF obsługującego zaopatrzenie, nadzorującego stan magazynu i rejestrującego wielkość sprzedaży. ISOF doskonale sprawdza się w firmach rozproszonych terytorialnie, gdzie odbywa się obrót towarami zlokalizowanymi w różnych miejscach.

ISOF zorientowany na Logistykę


Dzięki mechanizmowi automatycznego generowania zamówień do dostawców na podstawie analizy rotacji możliwe jest zminimalizowanie zapasów. Na sprawy logistyki zwrócono uwagę w modułach Magazynu (przyjęcie i dystrybucja towarów), Zamówień (od klientów i do dostawców) oraz w CRM Serwisowym (usprawnienie logistyki usług).

Logistyka w systemie ISOF zapewnia dotarcie odpowiedniego towaru (o odpowiedniej jakości), w odpowiednim czasie, w odpowiednie miejsce.
Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›