ISOF API - wymiana danych


System ISOF-ERP zawiera rozbudowane sprzęgi w różnych modułach. Umożliwiają one import i eksport danych, z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Poniżej w skrócie opisane są te możliwości.

Dokumenty sprzedaży

 • Import dokumentów sprzedaży w formacie CSV.
 • Import dokumentów sprzedaży, w zakresie usług i produktów, z plików generowanych przez wybrane systemy IT.
 • Wysyłanie do kontrahentów faktur w formacie PDF, podpisanych firmową pieczęcią cyfrową lub podpisem cyfrowym kwalifikowanym lub niekwalifikowanym bezpośrednio w przeglądarce internetowej, z załącznikiem w standardzie EDI-XML GS1 i z automatycznym zapisem w archiwum faktur w DMS.
 • Automatyczne i chronologiczne zapisywanie faktur w katalogu DMS, z możliwością zapisu katalogu do pliku w formacie ZIP.

Zamówienia od klientów

 • Import Zamówień od klienta z pliku w formacie CSV.
 • Import on-line zamówień z Portalu Zamówieniowego HEUTHES.
 • Import on-line zamówień ze sklepów internetowych na platformie Shoper®.
 • Import on-line zamówień ze sklepów internetowych na platformie IdoSell Shop®.
 • Import on-line zamówień ze sklepów internetowych na platformie WooCommerce®.

Magazyn

 • Import danych z plików w formacie CSV do dokumentów: PZ Przyjęcie Zewnętrzne, WZ Wydanie Zewnętrzne, RZ Rozchód Wewnętrzny.
 • Import z plików w formacie CSV spisu z natury dla inwentaryzacji.
 • Sprzęg do terminali danych, kolektorów danych i czytników kodów kreskowych.
 • Sprzęg do terminali danych online z systemem Android.

E-commerce

 • Sklepy internetowe i platformy aukcyjne:
  • Import on-line zamówień ze sklepów internetowych na platformie Shoper®,
  • Import on-line zamówień ze sklepów internetowych na platformie IdoSell Shop®,
  • Import on-line zamówień ze sklepów internetowych na platformie WooCommerce®,
  • współpraca z platformą Allegro®.
 • Sprzęg z platformami płatności elektronicznych:
  • Dotpay®.
 • Sprzęg z firmami kurierskimi i pocztowymi:
  • DPD® - rejestrowanie przesyłki, generowanie listów przewozowych i protokołu odbioru, zamawianie kuriera,
  • DHL® - rejestrowanie przesyłki, generowanie listów przewozowych i protokołu odbioru, zamawianie kuriera,
  • inPost® - rejestrowanie przesyłki, generowanie listów przewozowych i protokołu odbioru, zamawianie kuriera.
 • Sprzęg z portalem Ministerstwa Finansów i wysyłka wprost z systemu deklaracji JPK:
  • Księgi Rachunkowe (JPK_KR),
  • Wyciąg Bankowy (JPK_WB),
  • Magazyn (JPK-MAG),
  • Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT),
  • Faktury VAT (JPK_FA),
  • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (JPK-PKPIR).
 • Home/Corporate Banking:
  • Możliwość eksportu Przelewów do formatów wymaganych przez wiele banków (ELIXIR, ELIXIR-O, MT 103, KB24, VideoTEL).
  • Możliwość importu Wyciągów bankowych z formatów wielu banków (MT 940, CSV).
 • ZUS:
  • Eksport danych do Płatnika ZUS,
  • Sprzęg z portalem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w opracowaniu).
 • Sprzęg on-line systemu ISOF-ERP z trzema zewnętrznymi portalami B2B HEUTHES:
  • Portal Zamówieniowy,
  • Portal Serwisowy,
  • Portal Dokumentowy.

DMS

 • Możliwość zapisu dowolnego folderu DMS z dokumentami elektronicznymi do pliku w formacie ZIP wraz z manifestem z dodatkowymi informacjami o strukturze, zachowany jest również układ katalogów.
 • Obsługa i podpisywanie plików PDF kwalifikowanym i niekwalifikowanym podpisem cyfrowym oraz cyfrową pieczęcią firmową bezpośrednio w przeglądarce internetowej, dzięki własnej technologii Bifilar Client-Web-Server.
 • Możliwość zapisanie dowolnych plików elektronicznych na serwerze systemu.
 • Bezpośredni import i zapis plików ze skanera na serwerze systemu.
 • Możliwość wysyłania pocztą elektroniczną plików do zapisu na serwerze systemu, w odpowiednich katalogach DMS.
 • W DMS wbudowany jest klient poczty elektronicznej z obsługą protokołów SMTP, IMAP4 i POP3, umożliwiający łączenie się z serwerami poczty elektronicznej.

EDI

 • Eksport Faktur sprzedażowych i korekt Faktur sprzedażowych do plików w formacie EDI-XML GS1.
 • Import Faktur zakupu z plików w formacie EDI-XML GS1.

Formularze

 • Dane z formularzy w systemie ISOF-ERP oraz z powiązanych z nim on-line trzech internetowych Portali B2B HEUTHES mogą być wysyłane pocztą elektroniczną.

Raporty off-line

 • Tam gdzie są tworzone raporty istnieje możliwość zapisania szablonu zapytania do raportu, żeby przy kolejnym wejściu do modułu szybko przywołać ten układ. Taki szablon może być generowany w trybie off-line i zapisany w DMS jako dokument elektroniczny. Zachowuje wtedy odnośniki i można drążyć dane w takim raporcie poprzez klikanie w te odnośniki. Można również wysłać takie raporty emailem na zdefiniowany adres.
 • Eksport raportów off-line z prawie wszystkich modułów i funkcji systemu, do których należą m.in.:
  • CRM Aktywności,
  • Analizy sprzedaży i zakupów,
  • Dokumenty sprzedaży i zakupów,
  • Baza marketingowa,
  • Bilans Projektów,
  • CRM Zadaniowy,
  • CRM Serwisowy,
  • FK Aktualność deklaracji,
  • FK Dokumenty zbiorcze,
  • FK Listy zbiorcze,
  • Kontrahenci,
  • Oferty,
  • Zamówienia od klientów,
  • Zestawienie dokumentów Projektów,
  • Zestawienie przeterminowanych należności i zobowiązań,
  • Zestawienie stanów magazynowych,
  • Zgłoszenia serwisowe.
 • Sprzęg z Tablicą wyników w DMS umożliwia utworzenie pojedynczego raportu off-line, zawierającego wiele cząstkowych raportów z wielu modułów wymienionych w niniejszym rozdziale.
 • Raporty off-line mogą być obok automatycznej wysyłki pocztą elektroniczną, także pobierane w postaci pliku w formacie ZIP.
 • Dane z raportów off-line mogą być pobierane przez środowisko statystyczne R Project i po obróbce zwrotnie odsyłane do DMS w postaci wykresów graficznych.

Zarządzanie kontrahentami

 • Import Kontrahentów z pliku w formacie CSV.
 • Import Osób kontaktowych z pliku w formacie CSV.
 • Eksport Kontrahentów do pliku w formacie CSV.
 • Sprawdzanie i tworzenie nowego Kontrahenta na podstawie bazy firm GUS i KAS poprzez sprzęg online z tymi serwisami lub w trybie offline (z bazą KAS) przydatnym przy masowych weryfikacjach.

Kartoteki - Towary

 • Import Towarów z pliku w formacie CSV.

Rachunkowość

 • Import Bilansu otwarcia FK z pliku w formacie CSV.
 • Eksport Dekretów księgowych w formatach zgodnych z popularnymi systemami finansowo-księgowymi.
 • Sprzęg z portalem podatkowym e-Deklaracje.

Jednolity Plik Kontrolny

 • Jednolity Plik Kontrolny w ISOF-ERP obejmuje 6 struktur, które można wygenerować w systemie, podpisać cyfrowo podpisem kwalifikowanym i wysłać do Ministerstwa Finansów bezpośrednio z przeglądarki internetowej. Struktury obsługiwane w systemie to:
  • Księgi Rachunkowe (JPK_KR),
  • Wyciąg Bankowy (JPK_WB),
  • Magazyn (JPK-MAG),
  • Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT),
  • Faktury VAT (JPK_FA),
  • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (JPK-PKPIR).
 • Możliwe są dwa tryby (automatyczny i ręczny) obsługi JPK_VAT:
  • obsługa automatyczna – zapis danych w strukturze zgodnej z JPK_VAT w ISOF z szyfrowaniem paczki do wysyłki, obsługą podpisu cyfrowego, wysłaniem do bramki systemu Ministerstwa Finansów i odbiorem potwierdzenia UPO,
  • obsługa ręczna – tylko pobór danych z rejestrów VAT z modułu ISOF-FK w strukturze zgodnej z JPK_VAT dla aplikacji „Klient JPK” przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.
 • W systemie funkcjonuje bezpośrednia obsługa podpisywania kwalifikowanym podpisem cyfrowym struktur JPK.

Rozrachunki

 • Eksport danych o Rozrachunkach dla programów zewnętrznych (np. Microsoft Excel®).

Środki trwałe

 • Import danych Środków trwałych z pliku w formacie CSV.

Kadry-Płace

 • Przygotowanie deklaracji i rozliczeń ZUS (RCA, ZUA, ZWUA, RSA, DRA, ZZA, RZA) do Programu Płatnik.

Kasa-Bank

 • Możliwość eksportu Przelewów do formatów wymaganych przez wiele banków (ELIXIR, ELIXIR-O, MT 103, KB24, VideoTEL).
 • Możliwość importu Wyciągów bankowych z formatów wielu banków (MT 940, CSV).

Waluty – Tabele kursów

 • Import on-line Tabeli kursów walut z NBP dostępny w kilku modułach systemu (Sprzedaż, Zakupy, Kasa-Bank, Zamówienia od klientów, Zamówienia do dostawców, Rachunkowość).

Intrastat

 • Eksport deklaracji Intrastat w standardzie XML.

Praca z systemami ISOF w trybie master-slave (Biura Rachunkowe i firmy wielozakładowe)

 • Zgrupowanie w systemie nadrzędnym ISOF (master) możliwości łatwego przejścia do podrzędnych, powiązanych systemów ISOF (slave). Wykorzystywane jest to w przypadku użycia systemu ISOF w Biurze rachunkowym i u jego klientów. Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do przedsiębiorstw wielozakładowych.
 • Pracownik Biura rachunkowego, dzięki technologii VIMI i wykorzystaniu mechanizmu Single Sign-On, może zalogować się do systemu ISOF dedykowanego dla Biura Rachunkowego i łatwo, „jednym kliknięciem” przechodzić do systemów swoich klientów bez potrzeby każdorazowej autoryzacji.
 • Uprawnieni pracownicy firm wielozakładowych przy zachowaniu pewnej autoryzacji użytkownika oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa kryptograficznego mogą „jednym kliknięciem” przechodzić do systemów ISOF innych zakładów w ramach np. „grupy”.

CRM Serwisowy

 • Połączenie on-line z Portalem Serwisowego umożliwiające obsługę Zgłoszeń serwisowych i Urządzeń.

CRM Marketingowy

 • Import adresów do masowej wysyłki poczty elektronicznej (Emailingu) z pliku w formacie CSV.

Sprzęg do programowej centrali telefonicznej

 • Przy użyciu technologii CTI możliwe jest wywołanie funkcji inicjującej rozmowę telefoniczną za pomocą sprzęgu do programowej centrali telefonicznej HEUTHES SCT-10. Dzięki temu nawiązanie połączenia telefonicznego może nastąpić poprzez kliknięcie ikony na pulpicie.
 • Możliwość wysyłania wiadomości tekstowych SMS (wymaga wykupienia usługi u operatora GSM) do zdefiniowanych w systemie Kontrahentów.

Portal Zamówieniowy, Serwisowy i Dokumentowy

 • Sprzęg on-line systemu ISOF-ERP z trzema zewnętrznymi portalami B2B HEUTHES (Zamówieniowym, Serwisowym i Dokumentowym).

Wersje językowe

 • ISOF-ERP w chwili obecnej wspiera wielojęzyczność poprzez polską, angielską i niemiecką wersję interfejsu, obsługę walut, walutowe faktury eksportowe oraz walutowe faktury proforma. Możliwe jest również wyświetlanie napisów w wybranych językach na wybranych dokumentach sprzedażowych i magazynowych. Z kolei system FK pozwala równolegle definiować bilanse w innych językach niż polski i zgodnie z innymi, obowiązującymi za granicą zasadami rachunkowości. Możliwe jest potwierdzanie zamówień z Portalu Zamówieniowego lub modułu Zamówień od klientów i automatyczna wysyłka do klienta potwierdzeń we właściwym języku. Podobnie korespondencja elektroniczna oparta jest o wielojęzyczne szablony dokumentów z tzw. znacznikami (smart tags) w dokumentach seryjnych.
 • Dzięki technologiom HEUTHES istnieje możliwość szybkiego włączenia dowolnej wersji językowej napisów pojawiających się w systemie.
 • Eksport danych z wielu modułów systemu wymienionych w niniejszym rozdziale może się odbywać w odpowiednich wersjach językowych.

Drukarki fiskalne

 • Sprzęg on-line z drukarkami fiskalnymi z protokołami zgodnymi z POSNET®, ELZAB® i OPTIMUS-IC® (np. POSNET THERMAL XL2 Online) dzięki technologii Bifilar Client-Web-Server.

Terminale danych on-line z systemem Android

 • ISOF jest przygotowany do współpracy z terminalami danych on-line z systemem Android (np. Datalogic Memor 10®), na których zostaje uruchomiony system Mobilny ISOF dostępny w Google Play. Terminale korzystają z systemu ISOF dopasowanego do korzystania z ekranu dotykowego. Na terminalu możliwe jest uruchomienie dowolnej funkcji ISOF, jednak z ograniczeniami wynikającymi z rozdzielczości ekranu i możliwości obsługi palcem. Niektóre z modułów są specjalnie przystosowane do pracy w terminalu i są to:
  • Magazyn,
  • CRM Aktywności,
  • Zamówienia od klientów.

Smartfony i tablety

 • Dzięki aplikacji Mobilny ISOF system ISOF jest przygotowany do pracy na małych dotykowych ekranach smartfonów i tabletów i obsługi palcem. System zawiera także obsługę trybu Samsung DEX. Funkcja DEX w systemie Android powstała dla przekształcenia smartfona lub tabletu w notebook. Po dołączeniu klawiatury i myszki (przez Bluetooth) i ewentualnie monitora (przez USB lub HDMI) uzyskuje się komputer pracujący z wieloma okienkami przy pomocy myszki i klawiatury jak w PC.
 • Istnieje możliwość wykorzystania kamery w smartfonie jako czytnika kodów czy zastosowanie odpowiedniej klawiatury, która emuluje wprowadzanie znaków alfanumerycznych z czytnika, co dla zastosowań ad-hoc może być przydatne i wystarczające.

Kopia bezpieczeństwa

 • Każdy Klient może na żądanie uzyskać kopię bezpieczeństwa ISOF-ERP zgodną z Ustawą o Rachunkowości. Kopia jest umieszczana na dysku optycznym. Po uruchomieniu systemu w trybie maszyny wirtualnej możliwa jest praca w przeglądarce na pełnej wersji systemu ISOF w trybie „tylko do odczytu” (read only) umożliwiająca podgląd, wydruk i eksport danych opisanych w niniejszym rozdziale.

Komunikacja z dowolnym systemem zewnętrznym

 • Do komunikacji pomiędzy systemem ISOF, a inną aplikacją serwerową można stosować tzw. „szynę danych” ESB, np. IBM WebSphere ESB.
 • Do specyficznych wymagań naszych Klientów możemy stworzyć specjalne moduły importu i eksportu danych według ustalonej z Klientem specyfikacji.
 • Komunikacja systemu z urządzeniami na stacji roboczej użytkownika

Komunikacja systemu z urządzeniami na stacji roboczej użytkownika

 • Dzięki technologii Bifilar Client-Web-Server możliwe jest podłączenie do stacji roboczej użytkownika szerokiego spektrum urządzeń (m.in. drukarki fiskalne i tekstowe, automatyka przemysłowa, automatyka budynków, czujniki przemysłowe i czujniki pogodowe, itd.).

API – sprzęg online innych rozwiązań z ISOF

Pełny opis dokumentacji API jest w formacie yaml, który po wczytaniu do czytników tego formatu stanowi samodzielną dokumentację. API realizuje m. in.:

 • Zarządzanie kontrahentami w systemie ISOF: pozwala na tworzenie nowych oraz edycję istniejących w systemie kontrahentów. Możliwe jest również pobieranie danych o kontrahentach oraz wyszukiwania kontrahentów wg różnych kryteriów.
 • Zarządzanie usługami w systemie ISOF: pozwala na tworzenie nowych oraz edycję istniejących w systemie usług. Możliwe jest również pobieranie danych o usługach oraz wyszukiwania usług wg różnych kryteriów.
 • Fakturowanie w systemie ISOF: pozwala na tworzenie nowych faktur sprzedażowych oraz umożliwia pobieranie faktur z systemu. Możliwe jest również wyszukiwania faktur wg różnych kryteriów.
 • Dostęp do słowników modułowych systemu ISOF: pozwala na pobieranie informacji ze słowników modułowych (np. słownik miast, gmin, walut itp.). Możliwe jest również dodawanie pozycji do słowników adresowych (miasta, poczty, gminy, powiaty).

Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›