ISOF API - wymiana danych


System ISOF-ERP zawiera rozbudowane sprzęgi w różnych modułach. Umożliwiają one import i eksport danych, z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Poniżej w skrócie opisane są te możliwości.

Dokumenty sprzedaży

 • Import dokumentów sprzedaży w formacie CSV.
 • Import dokumentów sprzedaży, w zakresie usług i produktów, z plików generowanych przez wybrane systemy IT.
 • Wysyłanie do kontrahentów faktur w formacie PDF, podpisanych firmową pieczęcią cyfrową lub podpisem cyfrowym kwalifikowanym lub niekwalifikowanym bezpośrednio w przeglądarce internetowej, z załącznikiem w standardzie EDI-XML GS1 i z automatycznym zapisem w archiwum faktur w DMS.
 • Automatyczne i chronologiczne zapisywanie faktur w katalogu DMS, z możliwością zapisu katalogu do pliku w formacie ZIP.

Zamówienia od klientów

 • Import Zamówień od klienta z pliku w formacie CSV.
 • Import on-line zamówień z Portalu Zamówieniowego HEUTHES.
 • Import on-line zamówień ze sklepów internetowych na platformie Shoper®.
 • Import on-line zamówień ze sklepów internetowych na platformie IdoSell Shop®.

Magazyn

 • Import danych z plików w formacie CSV do dokumentów: PZ Przyjęcie Zewnętrzne, WZ Wydanie Zewnętrzne, RZ Rozchód Wewnętrzny.
 • Import z plików w formacie CSV spisu z natury dla inwentaryzacji.
 • Sprzęg do kolektorów danych i czytników kodów kreskowych.

DMS

 • Możliwość zapisu dowolnego folderu DMS z dokumentami elektronicznymi do pliku w formacie ZIP.
 • Obsługa i podpisywanie plików PDF kwalifikowanym i niekwalifikowanym podpisem cyfrowym oraz cyfrową pieczęcią firmową bezpośrednio w przeglądarce internetowej, dzięki własnej technologii Bifilar Client-Web-Server.
 • Możliwość zapisanie dowolnych plików elektronicznych na serwerze systemu.
 • Bezpośredni import i zapis plików ze skanera na serwerze systemu.
 • Możliwość wysyłania pocztą elektroniczną plików do zapisu na serwerze systemu, w odpowiednich katalogach DMS.
 • W DMS wbudowany jest klient poczty elektronicznej z obsługą protokołów SMTP, IMAP4 i POP3, umożliwiający łączenie się z serwerami poczty elektronicznej.

EDI

 • Eksport Faktur sprzedażowych i korekt Faktur sprzedażowych do plików w formacie EDI-XML GS1.
 • Import Faktur zakupu z plików w formacie EDI-XML GS1.

Formularze

 • Dane z formularzy w systemie ISOF-ERP oraz z powiązanych z nim on-line internetowych Portali B2B (Zamówieniowego, Serwisowego i Dokumentowego) mogą być wysyłane pocztą elektroniczną.

Raporty off-line

 • Eksport raportów off-line z prawie wszystkich modułów i funkcji systemu, do których należą m.in.:
  • Aktywności,
  • Analizy sprzedaży i zakupów,
  • Baza marketingowa,
  • Bilans Projektów,
  • CRM Zadaniowy,
  • Dokumenty sprzedaży i zakupów,
  • FK Aktualność deklaracji,
  • FK Dokumenty zbiorcze,
  • FK Listy zbiorcze,
  • Kontrahenci,
  • Oferty,
  • Zamówienia od klientów,
  • Zestawienie dokumentów Projektów, przeterminowanych należności i zobowiązań, stanów magazynowych,
  • Zgłoszenia serwisowe,
  • do DMS, skąd mogą być pobierane w postaci pliku w formacie ZIP.
 • Sprzęg z Tablicą wyników w DMS umożliwia utworzenie pojedynczego raportu off-line, zawierającego wiele cząstkowych raportów z wielu modułów wymienionych w niniejszym rozdziale.
 • Raporty off-line mogą być automatycznie wysłane pocztą elektroniczną lub pobierane w postaci pliku w formacie ZIP.
 • Dane z raportów off-line mogą być pobierane przez środowisko statystyczne R Project i po obróbce zwrotnie odsyłane do DMS w postaci wykresów graficznych.

Zarządzanie kontrahentami

 • Import Kontrahentów z pliku w formacie CSV.
 • Import Osób kontaktowych z pliku w formacie CSV.
 • Eksport Kontrahentów do pliku w formacie CSV.
 • Sprawdzanie i tworzenie nowego Kontrahenta na podstawie bazy firm GUS.

Kartoteki - Towary

 • Import Towarów z pliku w formacie CSV.

Rachunkowość

 • Import Bilansu otwarcia FK z pliku w formacie CSV.
 • Eksport Dekretów księgowych w formatach zgodnych z popularnymi systemami finansowo-księgowymi.

Jednolity Plik Kontrolny

 • Jednolity Plik Kontrolny w ISOF-ERP obejmuje 6 struktur, które można wygenerować w systemie, podpisać cyfrowo podpisem kwalifikowanym i wysłać do Ministerstwa Finansów bezpośrednio z przeglądarki internetowej. Struktury obsługiwane w systemie to:
  • Księgi Rachunkowe (JPK_KR),
  • Wyciąg Bankowy (JPK_WB),
  • Magazyn (JPK-MAG),
  • Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT),
  • Faktury VAT (JPK_FA),
  • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (JPK-PKPIR).
 • Możliwe są dwa tryby (automatyczny i ręczny) obsługi JPK_VAT:
  • obsługa automatyczna – zapis danych w strukturze zgodnej z JPK_VAT w ISOF z szyfrowaniem paczki do wysyłki, obsługą podpisu cyfrowego, wysłaniem do bramki systemu Ministerstwa Finansów i odbiorem potwierdzenia UPO,
  • obsługa ręczna – tylko pobór danych z rejestrów VAT z modułu ISOF-FK w strukturze zgodnej z JPK_VAT dla aplikacji „Klient JPK” przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.
 • W systemie funkcjonuje sprzęg struktur JPK z kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

Rozrachunki

 • Eksport danych o Rozrachunkach dla programów zewnętrznych (np. Microsoft Excel®).

Środki trwałe

 • Import danych Środków trwałych z pliku w formacie CSV.

Kadry-Płace

 • Przygotowanie deklaracji i rozliczeń ZUS (RCA, ZUA, ZWUA, RSA, DRA, ZZA, RZA) do Programu Płatnik.

Kasa-Bank

 • Możliwość eksportu Przelewów do formatów wymaganych przez wiele banków.
 • Możliwość importu Wyciągów bankowych z formatów wielu banków.
 • Waluty – Tabele kursów
 • Import on-line Tabeli kursów walut z NBP dostępny w kilku modułach systemu (Sprzedaż, Zakupy, Kasa-Bank, Zamówienia od klientów, Zamówienia do dostawców).

Intrastat

 • Eksport deklaracji Intrastat w standardzie XML.

Praca z systemami ISOF w trybie master-slave (Biura Rachunkowe i firmy wielozakładowe)

 • Zgrupowanie w systemie nadrzędnym ISOF (master) możliwości łatwego przejścia do podrzędnych, powiązanych systemów ISOF (slave). Wykorzystywane jest to w przypadku użycia systemu ISOF w Biurze rachunkowym i u jego klientów. Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do przedsiębiorstw wielozakładowych.
 • Pracownik Biura rachunkowego, dzięki technologii VIMI i wykorzystaniu mechanizmu Single Sign-On, może zalogować się do systemu ISOF dedykowanego dla Biura Rachunkowego i łatwo, „jednym kliknięciem” przechodzić do systemów swoich klientów bez potrzeby każdorazowej autoryzacji.
 • Uprawnieni pracownicy firm wielozakładowych przy zachowaniu pewnej autoryzacji użytkownika oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa kryptograficznego mogą „jednym kliknięciem” przechodzić do systemów ISOF innych zakładów w ramach np. „grupy”.

CRM Serwisowy

 • Połączenie on-line z Portalem Serwisowego umożliwiające obsługę Zgłoszeń serwisowych i Urządzeń.

CRM Marketingowy

 • Import adresów do masowej wysyłki poczty elektronicznej (Emailingu) z pliku w formacie CSV.

CTI

 • Przy użyciu technologii CTI możliwe jest wywołanie funkcji inicjującej rozmowę telefoniczną za pomocą programowej centrali telefonicznej HEUTHES SCT-10. Dzięki temu pracownik podczas rozmowy dysponuje kompletem potrzebnych mu informacji wyświetlanych na ekranie np. z modułu CRM Aktywności lub Windykacja.
 • Możliwość wysyłania wiadomości tekstowych SMS do zdefiniowanych w systemie Kontrahentów.

Portal Zamówieniowy, Serwisowy i Dokumentowy

 • Sprzęg on-line systemu ISOF-ERP z trzema zewnętrznymi portalami B2B HEUTHES (Zamówieniowym, Serwisowym i Dokumentowym).

Wersje językowe

 • ISOF-ERP w chwili obecnej wspiera wielojęzyczność poprzez polską, angielską i niemiecką wersję interfejsu, obsługę walut, walutowe faktury eksportowe oraz walutowe faktury proforma. Możliwe jest również wyświetlanie napisów w wybranych językach na wybranych dokumentach sprzedażowych i magazynowych. Z kolei system FK pozwala równolegle definiować bilanse w innych językach niż polski i zgodnie z innymi, obowiązującymi za granicą zasadami rachunkowości. Możliwe jest potwierdzanie zamówień z Portalu Zamówieniowego lub modułu Zamówień od klientów i automatyczna wysyłka do klienta potwierdzeń we właściwym języku. Podobnie korespondencja elektroniczna oparta jest o wielojęzyczne szablony dokumentów z tzw. znacznikami (smart tags) w dokumentach seryjnych.
 • Dzięki technologiom HEUTHES istnieje możliwość szybkiego włączenia dowolnej wersji językowej napisów pojawiających się w systemie.
 • Eksport danych z wielu modułów systemu wymienionych w niniejszym rozdziale może się odbywać w odpowiednich wersjach językowych.

Drukarki fiskalne

 • Sprzęg on-line z drukarkami fiskalnymi (np. Posnet®) dzięki technologii Bifilar Client-Web-Server.

Kolektory danych

 • ISOF jest przygotowany do współpracy z dowolnymi kolektorami danych. Obecnie opracowano sprzęg do rozwiązań CipherLab®. Oprócz inwentaryzacji kolektory umożliwiają m.in. wykorzystanie zgromadzonych w kolektorze danych do utworzenia wybranych dokumentów magazynowych, m.in.: PZ Przyjęcie Zewnętrzne, WZ Wydanie Zewnętrzne, RW Rozchód Wewnętrzny.

Czytniki kodów kreskowych

 • ISOF jest przygotowany do współpracy on-line z czytnikami kodów kreskowych symulującymi transmisję klawiaturową. Obecnie umożliwia to m.in. przygotowanie dokumentów sprzedażowych, zakupowych, magazynowych i zamówień od klientów.

Kopia bezpieczeństwa

 • Każdy Klient może na żądanie uzyskać kopię bezpieczeństwa ISOF-ERP zgodną z Ustawą o Rachunkowości. Kopia jest umieszczana na dysku optycznym. Po uruchomieniu systemu w trybie maszyny wirtualnej możliwa jest praca w przeglądarce w trybie „tylko do odczytu” (read only) umożliwiająca podgląd, wydruk i eksport danych opisanych w niniejszym rozdziale.

Komunikacja z dowolnym systemem zewnętrznym

 • Do komunikacji pomiędzy systemem ISOF, a inną aplikacją serwerową można stosować tzw. „szynę danych” ESB, np. IBM WebSphere ESB.
 • Do specyficznych wymagań naszych Klientów możemy stworzyć specjalne moduły importu i eksportu danych według ustalonej z Klientem specyfikacji.
 • Komunikacja systemu z urządzeniami na stacji roboczej użytkownika
 • Dzięki technologii Bifilar Client-Web-Server możliwe jest podłączenie do stacji roboczej użytkownika szerokiego spektrum urządzeń (m.in. drukarki fiskalne i tekstowe, automatyka przemysłowa, automatyka budynków, czujniki, itd.).

Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›