Dla Dyrektora Personalnego

Zarządzanie bazą danych personalnych


Szefa działu personalnego zainteresują w systemie ISOF funkcje przeznaczone do gromadzenia i przetwarzania informacji związanych z bazą danych personalnych. Pozwalają one na rejestrowanie, modyfikację, usuwanie i udostępnianie danych oraz automatyczne sporządzanie listy płac. Użytkownik ma możliwość dynamicznego definiowania składników płacowych i kadrowych oraz budowania na ich podstawie list płac w dowolnym układzie.

Automatyczne generowanie operacji i dokumentów


System umożliwia automatyczne wygenerowanie przelewów płacowych (Home Banking), a wbudowana funkcja dekretacji umożliwia szybkie i bezbłędne przygotowanie dekretów dla potrzeb księgowości. Przygotowywanie dokumentów ZUS (automatyczny sprzęg do Płatnika) i PIT oraz możliwość generowanie przekrojowych raportów to kolejne zalety systemu ISOF.
Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›