CRM Zadaniowy

Do zarządzania zadaniami oraz kontroli wykorzystania czasu służą w systemie ISOF funkcje zawarte w module CRM Zadaniowy.

 • Planowanie prac
 • Przydzielanie zadań
 • Raporty
 • Sprawozdania
 • Kontrolowanie zadań
 • Zarządzanie czasem
 • Analiza kosztów
 • Integracja z DMS
Zarządzanie
Czas pracy

Uruchom demo

30 dni bezpłatnie · Bez żadnych zobowiązań

Wyrażam zgodę na:

Funkcjonalność

Rozwiązania

Zadania

Wspomaganie zarządzania pracami realizowanymi przez poszczególnych pracowników i firmę.

Raportowanie i kontrola wykonania zadań

Funkcjonalność umożliwia wykonywanie szczegółowych zestawień wykonywanych zadań.

Planowanie zadań, kontrola planu

Funkcjonalność pozwala na zaplanowanie prac poszczególnych pracowników.

Planowanie i kontrola kosztów

Funkcja umożliwia analizę i kontrolę dochodów i kosztów wynikających z realizacji zadań.

CRM Zadaniowy w systemie ISOF-ERP

Moduł zapewnia

 • Planowanie prac poszczególnych pracowników i firmy,
 • Generowanie indywidualnych raportów,
 • Grupowanie zadań i organizowanie ich w strukturę drzewiastą,
 • Przydzielanie zadań indywidualnych lub grupowych, a następnie wykonywanie sprawozdań,
 • Kontrolowanie wykonywania zadań,
 • Zarządzanie czasem pracy: log czasu, status użytkowników i raporty,
 • Zarządzanie zadaniami z poziomu DMS.

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

Laptop_ISOF_DEMO
Crm zadaniowy
24

miesięcznie za użytkownika

Cennik

Korzyści

Poznaj zalety

 • Łatwe i sprawne planowanie prac pracowników w różnych działach,
 • Pełna kontrola wykorzystania dostępnych zasobów do wykonania strategicznych zagadnień,
 • Analiza kosztów poniesionych na wykonanie zadań lub grup zadań,
 • Kontrola kosztów wykonania zadań w ramach kampanii i projektów,
 • Dokładna kontrola wykorzystania czasu pracy przez pracowników,
 • Integracja z DMS zapewnia obsługę zadań wg zdefiniowanego obiegu.
Image dots
Image dots

Zadania

Zarządzanie pracami

Podstawowym celem modułu Zadania jest wspomaganie zarządzania pracami realizowanymi przez poszczególnych pracowników i firmę. Dzięki możliwości generowania indywidualnych raportów, ułatwia on również organizowanie własnych prac przez samych pracowników.

Zadania wykonywane przez firmę mogą być dowolnie grupowane i organizowane w strukturę drzewiastą. Mogą być przydzielane indywidualnie lub grupom pracowników, którzy następnie rejestrują sprawozdania z postępów prac. Dane zgromadzone w systemie można następnie analizować na wiele sposobów.

Zadania
users-right sitemap-left

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

 • 30 dni bezpłatnie
 • Bez żadnych zobowiązań
Demo ekrany

Raportowanie i kontrola wykonania zadań

Zestawienia zadań

Raportowanie i kontrola wykonania zadań
calendar-days-right bars-progress-left

W module dostępne są różne zestawienia:

 • Zadań, wykonywanych przez pracowników w zadanym okresie czasu w postaci szczegółowej i ogólnej,
 • Szczegółów prac dla konkretnego zadania: pracownik, poświęcony czas, daty wykonywania,
 • Zadań, mówiące o udziale procentowym i godzinowym zadania w ramach firmy,
 • Szefa, pozwalające raportować wykonywanie zadań w przekrojach: zadanego okresu, dla pracowników, dla klientów (grup), według typu, kategorii, stopnia zaawansowania, cechy zadania.
 • Zadań, według kampanii, z podziałem na pracowników.

Wszystkie zestawienia można wydrukować, możliwe jest również sortowanie danych. Moduł posiada dodatkowo narzędzia wspomagające proces planowania prac w czasie, wraz z możliwością weryfikacji planów. Podczas definiowania zadania określić należy planowany termin zakończenia oraz daty wykonywania. W ten sposób powstaje plan pracy zarówno dla pracownika, jak i zadania. Globalny plan pokazuje wszystkie zaplanowane prace w podziale tygodniowym i godzinowym. Można zaplanować prace do wykonania w przyszłości. W określonym terminie zadanie pojawi się w terminarzu prac pracownika.

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

 • 30 dni bezpłatnie
 • Bez żadnych zobowiązań
Laptop_ISOF_DEMO

Planowanie zadań, kontrola planu

Przydzielanie obowiązków

Weryfikacja planu polega na uwzględnieniu w raporcie rzeczywistych godzin przeznaczonych na wykonanie zaplanowanych zadań, wraz z zaawansowaniem prac.

Funkcjonalność pozwala na zaplanowanie prac poszczególnych pracowników, grup również w ujęciu strategicznym, a więc kontrolując zasoby przeznaczane na poszczególne zagadnienia posiadające różne priorytety w firmie.

Planowanie zadań, kontrola planu
handshake-right list-check-left

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

 • 30 dni bezpłatnie
 • Bez żadnych zobowiązań
Demo ekrany

Planowanie i kontrola kosztów

Analizy

Planowanie i kontrola kosztów
file-dolar-right chart-pie-simple-circle-dollar-left

Moduł zarządzania zadaniami jest zintegrowany z CRM Prognozowanie sprzedaży, co z kolei umożliwia analizę i kontrolę dochodów i kosztów wynikających z realizacji zadań, również w kontekście realizacji konkretnego przedsięwzięcia.

Możliwość zarejestrowania kampanii i projektów przy zadaniach, w powiązaniu z ich strukturą definiowania i zestawem współczynników kosztowych pozwala na zorganizowanie centrów kosztowych i ujęcie ich w globalnym planie sprzedażowym. Stanowi to istotne uzupełnienie planów sprzedażowych o kolejne miejsce powstawania kosztów.

Rozwiązania modułu

 • Moduł oferuje także funkcje zarządzania czasem pracy: log czasu, status użytkowników i raporty.

  Log czasu umożliwia użytkownikowi pomiar czasu spędzonego w pracy oraz wskazywanie sposobu wykorzystania czasu pracy. Jest on widoczny na ekranie komputera w postaci niewielkiego okna. Funkcja informowania o statusie użytkowników przedstawia raport dotyczący frekwencji pracowników. Funkcja raportów pozwala utworzyć zestawienia ukazujące w różnych przekrojach sposób wykorzystania czasu pracy przez pracowników.

 • Moduł jest zintegrowany z DMS. Umożliwia to zarządzanie zadaniami również z poziomu DMS oraz wykorzystanie obiegów do pracy z zadaniami. Możliwe jest również dołączanie do zadań różnych dokumentów.

 • Zarządzanie zadaniami jest łatwe w obsłudze, a zatem przyswojenie tej funkcji nie zabiera dużych ilości czasu, nie absorbuje uwagi pracownika podczas korzystania z niej.

 • Funkcje oferowane przez ISOF pozwalają usprawnić zarządzanie zadaniami pracowników i wykorzystaniem czasu.

Dokumentacje

Baza wiedzy

Wybierz odpowiednią dokumentację i dowiedź się więcej na temat systemu ISOF-ERP

System ISOF-ERP idealny dla:

Filmy

Praktyczne filmy instruktażowe

Nasze filmy instruktażowe zapewniają klarowne i zrozumiałe wyjaśnienia kluczowych funkcji, ułatwiając szybkie i efektywne opanowanie systemu ISOF.

 • Naucz się wystawiać faktury
 • Zintegruj system ISOF z platformami sprzedażowymi
 • Efektywnie korzystaj z obszarów roboczych
 • Poznawaj funkcje poszczególnych modułów
Demo
Zamów rozmowę
Zamów telekonferencje