Zaawansowane możliwości systemu ISOF E-commerce

E-commerce

Integracja ISOF ze sklepami Shoper® oraz IdoSell Shop®

Integracja ISOF z popularnymi sklepami internetowymi Shoper® oraz IdoSell Shop® umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy systemami. Możliwy jest zarówno eksport towarów z ISOF do bazy produktów sklepu, jak i import do ISOF zamówień ze sklepów Shoper® oraz IdoSell Shop®.

Definiowanie i uzgodnienie sposobów płatności między platformami ISOF-ERP oraz e-sklepem

Z poziomu administratora systemów Shoper® oraz IdoSell Shop® należy dodać obsługiwane w e-sklepie sposoby płatności. Nazwy tych sposobów muszą być zgodne z nazwami zdefiniowanymi w systemie ISOF-ERP.

Eksport towarów z ISOF do sklepów Shoper® oraz IdoSell Shop®

Do sklepów Shoper® oraz IdoSell Shop® przekazywane (eksportowane) są z ISOF:

 • nazwa towaru,
 • kod towaru,
 • zdefiniowane ceny,
 • opis towaru,
 • stawka VAT,
 • informacja o stanie magazynowym towaru zliczonym ze wszystkich zdefiniowanych w systemie ISOF magazynów,
 • grafika zdefiniowana przy towarze w kartotece ISOF.


Są tu dwie możliwości:

 • praca na poziomie pojedynczej kartoteki towarowej oraz
 • masowe wysyłanie towarów do sklepów Shoper® oraz IdoSell Shop®.


Import zamówień ze sklepów Shoper® oraz IdoSell Shop® do ISOF

Import on-line zamówień od klientów ze sklepów Shoper® oraz IdoSell Shop® do bazy ISOF odbywa się na żądanie użytkownika. Możliwe jest importowanie on-line pełnych oraz niepełnych zamówień w których nie wszystkie pozycje kartotekowe zdefiniowane w sklepach Shoper® oraz IdoSell Shop® są dostępne w systemie ISOF. W efekcie na liście zamówień w ISOF znajdują się zamówienia pobrane ze sklepów Shoper® oraz IdoSell Shop® i dalsza praca nad tymi zamówieniami jest identyczna jak dla zamówień wprowadzonych bezpośrednio w samym systemie ISOF.

W module Zamówienia od klienta dostępna jest funkcja Import zamówień z e-sklepu

Import zamówień należy rozpocząć od wyboru e-sklepu z jakiego importowane mają być zamówienia korzystając z selektora Wybór sklepu.

Zaznaczenie opcji Pokaż zamówienia zaimportowane powoduje wyświetlenie listy rozszerzonej o już zaimportowane zamówienia.

Opcja Importuj niepełne zamówienia – pozwala wczytać zamówienia, na których nie wszystkie pozycje kartotekowe są dostępne w systemie ISOF-ERP np. zamówienie zawiera także pozycje kartotekowe zdefiniowane w systemach Shoper® oraz IdoSell Shop®, których nie ma na liście kartotekowej w ISOF-ERP.

Domyślnie obie opcje są wyłączne i lista nie uwzględnia zamówień już zaimportowanych i z towarami obcymi.Możliwy jest także wybór okresu z jakiego mają zostać zaimportowane zamówienia z e-sklepów Shoper® óraz IdoSell Shop®. Można zdefiniować okres importu ręcznie poprzez wpisanie lub wybranie daty w polach Wybór okresu do importu zamówień: Od/Do lub przez wybranie wartości okresu korzystając z selektora Wybór okresu do importu zamówień: Okres. Domyślnie zaznaczona jest opcja importu z ostatnich 7 dni.

Po wykonaniu Pobierz zamówienia pojawia się ekran Import zamówień ze sklepu internetowego Shoper® lub IdoSell Shop®. W efekcie na liście zamówień w ISOF-ERP pojawią się pobrane z e-sklepu zamówienia. Dalsza praca nad tymi zamówieniami jest identyczna jak dla zamówień wprowadzonych w samym systemie ISOF-ERP.Ikona z wykrzyknikiem w kolumnie Import informuje o problemie z wczytaniem zamówienia. Kliknięcie w tę ikonę rozwija ekran z opisem błędu.Masowa aktualizacja stanów magazynowych i statusów zamówień

Funkcjonalność jest dostępna z poziomu aktualizacji stanów i statusów w e-sklepie.

możliwe są dwa przypadki

 • Wysłanie aktualnych stanów magazynowych towarów do bazy Shoper® oraz IdoSell Shop®. Tylko towary wyeksportowane do sklepu, dla których stan magazynowy zmienił się od czasu ostatniej aktualizacji
 • Wysłanie aktualnych statusów zamówień zaimportowanych ze sklepów Shoper® oraz IdoSell Shop®. Tylko dla zamówień, których status zmienił się od czasu ostatniej aktualizacji.

Mapowanie statusów ZK na statusy zamówień Shoper®

ID Statusu Shoper® Opis statusu Shoper® ID statusu ZK ISOF Opis Statusu ZK ISOF
1 złożone 1 niepotwierdzone
2 przyjęte do realizacji 2 potwierdzone
3 oczekiwanie na dostawę 6 zamówienie u dostawcy
4 w trakcie kompletowania 3 w realizacji
5 oczekiwanie na płatność 4 zrealizowane
6 gotowe do wysłania 8 zafakturowane całkowicie
7 przesyłka wysłana 0  
8 anulowanie 5 anulowanie
9 odrzucone 0  
10 zwrócone 0  
11 reklamowane 0  

Integracja ISOF z innymi sklepami internetowymi

Na życzenie użytkowników ISOF istnieje możliwość integracji systemu z dowolną platformą sprzedaży elektronicznej, na przykład Allegro®.


Portal Zamówieniowy

Portal Zamówieniowy jest to rozwiązanie, które pozwala klientom systemu ISOF wprowadzać, składać, edytować, przeglądać i wyszukiwać zamówienia przez Internet. Portal posiada standardowe elementy systemów B2B, czyli stale dostępny koszyk oraz przechowalnię (schowek), pozwalającą dodać towary, które będą zamówione później. Funkcjonują mechanizmy zwiększające ergonomię pracy, m.in. automatyczne uzupełnianie danych, możliwość przesłania dodatkowych informacji do sprzedawcy oraz ułatwienia w obsłudze na urządzeniach mobilnych, w szczególności smartfonach i tabletach.


Aplikacja jest zintegrowana z ISOF i zamówienia potwierdzone w portalu pojawiają się automatycznie w module Zamówienia od klienta. Klienci składający zamówienie są automatycznie powiadamiani pocztą elektroniczną o statusie realizacji. W ramach obsługi zamówienia możliwe jest również wyszukiwanie oraz przeglądanie informacji i zdjęć towarów.


Schemat obsługi Zamówień od klienta

Zamówienia napływające od klientów mogą być wprowadzane w ISOF przez pracowników w module Zamówienia od klienta bądź wprowadzane przez klientów biznesowych w wydzielonym do tego celu Portalu Zamówieniowym. Po potwierdzeniu zamówienia, przy odpowiednio sparametryzowanym systemie, do klienta kierowany jest automatyczny email z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji wraz z załączoną fakturą pro-forma wystawianą w systemie samoczynnie.

Dokumenty pro-forma pobierają dane z zamówienia oraz z danych klienta zdefiniowanych w kartotece. System automatycznie tworzy dokumenty o typie oraz języku zgodnym z ustawieniami klienta. Obecnie faktury wystawiane są w języku polskim, niemieckim i angielskim. System obsługuje faktury pro-forma do faktur krajowych, eksportowych unijnych i pozaunijnych.

E-mail kierowany do klienta jest definiowany przez uprawnionego użytkownika. Dzięki zastosowaniu tzw. znaczników (ang. smart tags) pobierających dane bezpośrednio z systemu, możliwe jest umieszczenie w wiadomości informacji dotyczących m.in. numeru zamówienia, kwoty i formy płatności oraz zamówionych towarów i danych kontaktowych. System umożliwia stosowanie dowolnego formatowania wiadomości, dodawania obrazków, logo itp. Dzięki temu e-maile kierowane do klientów są zgodne z polityką identyfikacji wizualnej firmy. Możliwe jest również zdefiniowanie szeregu szablonów, w różnych językach i dzięki zastosowaniu odpowiednich reguł w obiegu DMS automatyczne kierowanie wiadomości zgodnie z językiem preferowanym przez klienta.

Podczas wczytywania wyciągów z Home Bankingu, system ISOF umożliwia powiązanie pozycji wyciągu z zamówieniem. W przypadku gdy towar znajduje się na magazynie możliwe jest wystawienie dokumentu WZ z zamówienia, a następnie faktury sprzedaży z faktury pro-forma oraz automatyczne rozliczenie zaliczki.

System oferuje możliwość generowania listów przewozowych dla zamówień zgodnych z wzorami DHL i Poczty Polskiej. Dla pozostałych przewoźników możliwe jest wprowadzenie numeru przesyłki i daty nadania. System umożliwia również automatyczne generowanie predefiniowanych wiadomości e-mail zawierających informację o numerze przesyłki.

Portal jest obecnie dostępny w wersji polskiej i angielskiej z obsługą wielowalutowości. Użytkownicy z Polski widzą ceny w PLN, z innych krajów UE w Euro, pozostali w USD. System umożliwia również wprowadzenie indywidualnych cen i cenników dla poszczególnych kontrahentów.

Portal Zamówieniowy jest obok Portali Serwisowego i Dokumentowego udostępniany przez użytkowników systemu ISOF swoim kontrahentom. Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia może swobodnie przełączać się między nimi. Portale są przeznaczone dla partnerów użytkowników systemu i znacznie usprawniają procesy obsługi zamówień B2B, zgłoszeń serwisowych oraz wymianę dokumentów elektronicznych, w tym formularzy.


Sprzęg z firmami kurierskimi

Integracja z DPD® i DHL®

W ramach obsługi wysyłki zamówień w module Zamówienia od klienta dostępna jest funkcja Sprzedaż wysyłkowa (menu: Sprzedaż → Zamówienia od klienta → Inne → Sprzedaż wysyłkowa). W systemie można:

 • wybrać przewoźnika (DPD, DHL) który będzie obsługiwał przesyłkę,
 • zarejestrować przesyłkę (wygenerować list przewozowy),
 • pobrać etykietę,
 • pobrać protokół dostawy-odbioru,
 • zamówić kuriera do odbioru przesyłki,
 • sprawdzić status przesyłki.


Nazwa Shoper® i związane z nimi znaki towarowe i usługowe są zastrzeżone i są własnością firmy Dreamcommerce S.A.
Nazwa IdoSell Shop® i związane z nimi znaki towarowe i usługowe są zastrzeżone i są własnością firmy IAI S.A.
Nazwa Allegro® i związane z nimi znaki towarowe i usługowe są zastrzeżone i są własnością firmy Allegro.pl sp. z o.o.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›