Zamówienia do dostawców

Moduł dostarcza wielu funkcji, które pozwalają przyspieszyć proces ustalania wewnętrznego zapotrzebowania na towary i czynią go mniej podatnym na błędy.

 • Generowanie zamówień
 • Zamówienia okresowe
 • Zarządzanie zamówieniami
 • Zarządzanie dostawami
 • Analiza rotacji towarów
 • Centralna baza zamówień
Rotacje towarów
Centrale

Uruchom demo

30 dni bezpłatnie · Bez żadnych zobowiązań

Wyrażam zgodę na:

Funkcjonalność

Rozwiązania

Zamówienia do dostawców

Moduł zarządzania zamówieniami do dostawców w ISOF gromadzi potrzeby i przygotowuje zbiorcze zamówienia.

Analiza rotacji towarów

Funkcja systemu ISOF dostarcza informacji na temat rotacji poszczególnych towarów.

Centralna baza zamówień

Funkcja pozwala to w pełni kontrolować obrót i optymalizować zamówienia pod kątem limitów logistycznych i cen.

Zamówienia do dostawców w systemie ISOF-ERP

Moduł zapewnia

 • Obsługę zamówień do dostawców,
 • Kontrolę dostaw,
 • Optymalizację rotacji towarów,
 • Optymalizację zamówień do dostawców pod kątem limitów logistycznych i cen.

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

Laptop_ISOF_DEMO
Zamówienia do dostawców
36

miesięcznie za użytkownika

Cennik

Korzyści

Poznaj zalety

 • Minimalizacja zapasów magazynowych,
 • Łatwa i sprawna obsługa zamówień,
 • Automatyzacja procesu obsługi dostaw od momentu złożenia zapotrzebowania przez poszczególne magazyny do przyjęcia towarów,
 • Pełna przewidywalność dostaw,
 • Rzetelne informowanie klientów o możliwościach zakupu towarów,
 • Dokładna wiedza na temat dostaw, możliwości zakupów u poszczególnych dostawców, a przede wszystkim potrzeb firmy związanych z dokonywaniem zakupów,
 • Optymalizacja zamówień do dostawców.
Image dots
Image dots

Zamówienia do dostawców

Zarzadzanie zamówieniami

Moduł zarządzania zamówieniami do dostawców przeznaczony jest do gromadzenia informacji o potrzebach i przygotowywania zbiorczych zamówień kierowanych następnie do dostawców. Dostarcza wielu funkcji, które pozwalają przyspieszyć proces ustalania zapotrzebowania na towary, zarządzać zamówieniami oraz przeprowadzać analizę rotacji towarów i na jej podstawie generować zamówienia z uwzględnieniem limitów logistycznych.

Zamówienia do dostawców
box-check-right truck-left

Rozwiązania modułu

 • Zamówienia wewnętrzne generowane są przez moduł generowania zamówień wewnętrznych, do którego dostęp posiadają poszczególne magazyny firmy. Moduł potrafi automatycznie porównać potrzeby wynikające z zamówień składanych przez klientów ze stanem magazynowym, analizą rotacji i z uwzględnieniem stanów minimalnych towarów, a następnie wyświetlić listę towarów, których aktualny stan nie pokrywa zamówień. Funkcja dostarcza również wygodny formularz tworzenia zamówienia. Zamówienia przygotowane przez poszczególne magazyny zapisywane są w jednej, centralnej bazie danych systemu ISOF. Na podstawie tych danych, wygenerować można jedno, zbiorcze zamówienie, które skierowane zostanie do dostawcy.

 • Moduł zarządzania zamówieniami do dostawców oferuje funkcję cyklicznego przygotowywania często wysyłanych zamówień o ustalonej zawartości. Pozwala ona tworzyć szablony zamówień, na podstawie których cyklicznie tworzone są zamówienia kierowane do realizacji. Funkcja pozwala znacznie przyspieszyć pracę, gdyż eliminuje konieczność każdorazowego, ręcznego przygotowywania listy cyklicznie zamawianych towarów.

 • Zarządzanie zamówieniami obejmuje:

  • Generowanie zamówień z ZK,możliwość generowania zamówień wewnętrznych z ZK,
  • Możliwość scalania zamówień wewnętrznych i następnie generowanie zbiorczego zamówienia do dostawcy,
  • Potwierdzanie zamówień,
  • Rejestrację faktu realizacji zamówienia,
  • Ustalanie okresu czasu dla listy zamówień zewnętrznych,
  • Rejestrację zamówień złożonych poza systemem ISOF,
  • Potwierdzanie zamówień,
  • Rejestrację faktu realizacji zamówienia,
  • Anulowanie zamówień,
  • Przeglądanie zamówień składowych tworzących jedno, całościowe zamówienie zewnętrzne,
  • Potwierdzanie zamówień przez dostawców towarów,
  • Powiązanie z dokumentem PZ (aktualizacja statusu ZD po przyjęciu towaru),
  • Powiadomienia dla użytkowników o przyjęciu towaru do zamówienia od klienta ZK.
 • Funkcja zarządzania dostawami dostarcza informacji na temat realizacji zamówień w danym okresie oraz pozwala wyliczyć najbliższe możliwe terminy dostaw. Umożliwia również przyjęcie towaru z dostawy na magazyn i wygenerowanie odpowiednich dokumentów magazynowych oraz utworzenie Faktury zakupu.

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

 • 30 dni bezpłatnie
 • Bez żadnych zobowiązań
Demo ekrany

Analiza rotacji towarów

Planowanie

Analiza rotacji towarów
arrows-left-right-right cube-left

Funkcja ta dostarcza informacji na temat rotacji poszczególnych towarów. Wiedza na temat rotacji towarów pozwala bardziej optymalnie planować zakupy towarów, a zatem lepiej zarządzać zasobami firmy.

Funkcja analizy rotacji towarów dostarcza informacji na temat obrotu towarami w określonym okresie czasu oraz umożliwia poznanie trendów i potrzeb rynku w zmieniających się ciągle warunkach. Pozwala na łatwe zarządzanie zakupami towarów, minimalizację stanów magazynowych.

Rozwiązania modułu

 • Możliwe jest generowanie zamówień pojedynczego towaru od wielu dostawców bezpośrednio z raportu Analiza rotacji. W efekcie ten sam towar może pochodzić od kilku dostawców. Dzięki szczegółowym parametrom wyszukiwania informacji do zestawienia, osoba korzystająca z funkcji może precyzyjnie wskazać, jakiego rodzaju informacje chce uzyskać. W oparciu o prezentowane w analizie dane możliwe jest precyzyjne ustalenie zapotrzebowania na towar w zadanym okresie oraz wybór dostawcy.

 • Z poziomu raportu Analiza rotacji towarów możliwe jest m.in. wyświetlenie podglądu zdjęć towaru, wejście do listy dostawców towaru, ustalenie ilości towarów na niepotwierdzonych zamówieniach do dostawców, uwzględnienie blokad i rezerwacji w raporcie. Użytkownik może konfigurować widok poszczególnych kolumn w raporcie.

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

 • 30 dni bezpłatnie
 • Bez żadnych zobowiązań
Laptop_ISOF_DEMO

Centralna baza zamówień

Magazyny

Zamówienia generowane przez poszczególne magazyny firmy trafiają do centralnej bazy danych i dopiero wtedy można na ich podstawie wygenerować zamówienia skierowane do dostawców.

Pozwala to w pełni kontrolować obrót i optymalizować zamówienia pod kątem limitów logistycznych i cen.

Centralna baza zamówień
cubes-right cube-left

Dokumentacje

Baza wiedzy

Wybierz odpowiednią dokumentację i dowiedź się więcej na temat systemu ISOF-ERP

System ISOF-ERP idealny dla:

Filmy

Praktyczne filmy instruktażowe

Nasze filmy instruktażowe zapewniają klarowne i zrozumiałe wyjaśnienia kluczowych funkcji, ułatwiając szybkie i efektywne opanowanie systemu ISOF.

 • Naucz się wystawiać faktury
 • Zintegruj system ISOF z platformami sprzedażowymi
 • Efektywnie korzystaj z obszarów roboczych
 • Poznawaj funkcje poszczególnych modułów
Demo
Zamów rozmowę
Zamów telekonferencje