SaaS, Cloud Computing - oprogramowanie jako usługa w chmurze


SaaS SaaS SaaS
CLIENT-WEB-SERVER®,
ASP, SaaS (Cloud Computing)
- porównanie
ISOF w SaaS
(Cloud Computing)
„Zielony” ISOF w SaaS
(Cloud Computing)

Co to jest SaaS?

SaaS (Software-as-a-Service), Cloud Computing – oprogramowanie jako usługa w chmurze. Oznacza model świadczenia usługi zdalnego dostępu do oprogramowania (wynajmu oprogramowania). System dedykowany dla klienta pracuje przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych obok systemów innych klientów na wspólnym serwerze. Klient sam ustala liczbę pracowników, którzy mają dostęp do systemu pracującego najczęściej w standardowej przeglądarce internetowej i na tej podstawie wnosi miesięczne opłaty abonamentowe za wynajmowany system komputerowy. Brak jest ograniczeń odnośnie maksymalnej liczby użytkowników.


Korzyści z systemu ISOF w trybie SaaS


Nie zachodzi również potrzeba instalacji systemu na stacji roboczej użytkownika oraz ponoszenia jakichkolwiek opłat licencyjnych. Systemy przygotowane do pracy w tym trybie są optymalizowane pod kątem wysokiej skalowalności i wydajności pracy w sieci.

Korzyści z systemu ISOF w trybie SaaS


Zalety pracy w modelu SaaS (Cloud Computing):

  • niskie koszty wdrożenia,
  • duża szybkość wdrożenia,
  • niskie koszty miesięcznych opłat abonamentowych,
  • niskie koszty TCO (brak poważnych inwestycji w hardware i obsługę serwisową),
  • ciągły dostęp do zawsze najnowszych wersji oprogramowania zgodnego z aktualnymi przepisami prawa,
  • łatwość użytkowania,
  • dostęp do najnowszych technologii biznesowych,
  • przewidywalność ponoszonych kosztów na systemy informatyczne.

CLIENT-WEB-SERVER®, ASP i SaaS (Cloud Computing) - porównanie

ISOF w SaaS (Cloud Computing)

„Zielony” ISOF w SaaS (Cloud Computing)Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›