Administracja systemem ISOF


Przetestuj
zarządzanie systemem
»


Wstęp

Moduł do administracji systemem ISOF pozwala na wprowadzenie danych ogólnych związanych z organizacją, funkcjonowaniem oraz działaniem systemu dla danej firmy. Umożliwia określenie struktury organizacyjnej firmy, definicję użytkowników i zarządzanie uprawnieniami.

Funkcjonalność

Wszystkie funkcje związane z przygotowaniem (parametryzacją) systemu do pracy oraz jego eksploatacją zostały pogrupowane funkcjonalnie, umożliwiając łatwe zarządzanie systemem.

Użytkownicy i ich grupy

Funkcje do zarządzania użytkownikami i grupami umożliwiają zarejestrowanie, modyfikację lub wycofanie użytkownika systemu. Pozwalają na wprowadzenie wszystkich danych użytkownika, nadanie uprawnień, przyporządkowanie do jednostek organizacyjnych firmy. Możliwe jest również definiowanie grup użytkowników oraz nadawanie grupom określonych uprawnień.

Dostępne są również raporty pokazujące jakie uprawnienia posiadają użytkownicy oraz w ramach jakich modułów i funkcji.

Jednostki, magazyny i kasy

W pierwszej kolejności definiowana jest struktura organizacyjna firmy. Struktura ta może być drzewiasta, tzn. zdefiniować można kilka poziomów organizacyjnych firmy, tzw. jednostek organizacyjnych. W ramach jednostek definiowane są kasy oraz magazyny wraz z podstawowymi danymi.

Aby skorzystać z funkcji magazynowych, należy w pierwszej kolejności zdefiniować magazyny używane w firmie w ramach jednostek organizacyjnych oraz określić opcje pracy z magazynami. Funkcje administracyjne pozwalają ustawić następujące parametry wykorzystywane w pracy magazynu: nazwy cen używane w systemie (np. hurtowa, detaliczna, specjalna), stawki VAT, uprawnienia dostępu do poszczególnych magazynów - każdy użytkownik operujący na danych związanych z jednym z magazynów musi być zarejestrowany i mieć nadane uprawnienia dostępu do funkcji obsługujących wybrane magazyny. Ustalić można również zakres danych pokazywanych na poszczególnych dokumentach i zestawieniach magazynowych. Możliwe jest także określenie struktury rozmieszczenia towarów w magazynie.


Dane firmy i właścicieli

Dane firmy oraz właścicieli są definiowane w ramach funkcji administracji systemu. Dane te są pobierane automatycznie do dokumentów wystawianych w systemie (m.in. sprzedaż, zakupy i inne) oraz do deklaracji podatkowych i różnych zestawień.

Słowniki i parametry systemowe

Funkcjonalność pozwala na definicję elementów słowników wykorzystywanych w różnych modułach. Dostępna jest również funkcjonalność pozwalająca na definicję różnych parametrów systemowych sterujących pracą systemu i wpływających na jego działanie. Można również ustalić typy dokumentów używanych w systemie oraz skonfigurować wydruki wszystkich dokumentów oraz wielu zestawień.

Rejestr systemowy

Rejestr zdarzeń systemowych pokazuje szczegółowo większość operacji wykonywanych w systemie ISOF, kiedy miały miejsce oraz użytkownika wykonującego operację. Dzięki temu możliwa jest kontrola większości zdarzeń wykonywanych w systemie. Możliwe jest również przygotowanie raportu.

Administracja CTI - telefony

Administracja CTI zawiera funkcje związane z obsługą automatycznych połączeń telefonicznych w systemie ISOF. Możliwe jest tu wyświetlenie bilingu telefonicznego oraz raportowanie danych kontrahentów w zakresie poprawności zdefiniowanych dla nich numerów telefonicznych. Poprawność danych w bazie oznacza prawidłowe rozpoznawanie kontrahentów przez funkcję odbierającą połączenia telefoniczne.

Administracja DMS

Administracja DMS zawiera funkcje związane z definiowaniem danych i raportowaniem uprawnień do modułu DMS. Można tu zbudować klasyfikację dziesiętną dla dokumentów DMS oraz kategorie i czas życia dokumentów, a także zdefiniować grupy obiegów. Możliwe jest również raportowanie danych o dokumentach i katalogach, stanie archiwizacji, a także uprawnieniach nadanych w module DMS.

Zalety

Dostarczane przez ISOF rozwiązania wspomagające administrację systemu ISOF posiadają zalety, do których zaliczyć należy zintegrowaną obsługę funkcji administracyjnych systemu, ergonomiczny i wygodny system nadawania uprawnień użytkownikom i grupom, dokładne raportowanie większości zdarzeń oraz ustawień systemowych.

Korzyści

  • Łatwe administrowanie użytkownikami i grupami.
  • Szybkie nadawanie, modyfikacja i odbieranie uprawnień.
  • Dokładne raportowanie nadanych uprawnień, dostępu do modułów i funkcji systemowych i zdarzeń.

Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›