CRM Aktywności


Przetestuj
kalendarz działań
»


Charakterystyka ogólna

CRM Aktywności jest modułem podstawowym rodziny rozwiązań CRM w ISOF. Umożliwia rejestrację, zarządzanie i analizę wszystkich zdarzeń z klientami.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

Zalna praca w ISOF

Funkcjonalność

Moduł obejmuje następujące, podstawowe funkcje:

 • zarządzanie kontaktami z klientami i obsługa powiązanych zdarzeń i dokumentów,
 • gromadzenie, analizę i raportowanie danych w różnych, samodzielnie określanych przekrojach,
 • planowanie działań i prac pracowników w postaci list zbiorczych i kalendarzy,
 • informowanie o aktualnym stanie obsługi klienta,
 • tworzenie bazy wiedzy zawierającej historię działań, w tym korespondencja, delegacje, telefony, oferty.

Aktywności, kampanie i kalendarze

Najważniejszym zadaniem CRM Aktywności jest gromadzenie, a następnie analiza historii zawierającej różnego rodzaju zdarzenia z klientami, które w ISOF nazwane zostały Aktywnościami. Dotyczą one zarówno kontaktów z klientami, jak również działań handlowych i marketingowych.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

W module można zarejestrować dowolne zdarzenie z klientem: spotkanie, rozmowę telefoniczną, prezentację, itd. Dzięki określeniu osoby kontaktowej, pracownika, wskazaniu statusu, krótkiej notatce tekstowej, powiązanych Aktywnościach tworzących konsekwentny ciąg zdarzeń, dysponujemy pełną wiedzą dotyczącą historii tych zdarzeń. Rozbudowany filtr umożliwia proste i szybkie wyświetlenie Aktywności wg żądanego kryterium: pracownika, klienta, typu aktywności, autora, statusu, kampanii, regionu. Raporty mogą być prezentowane w różnych formach: lista zdarzeń, plan działań, kalendarz dzienny, tygodniowy, miesięczny, indywidualny okres, itp.

Uruchom CRM »  
Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

Zarządzanie zasobami

Możliwe jest zarządzanie zasobami przy planowaniu działań. Są to np. urządzenia lub sale wykorzystywane wspólnie przez grupę pracowników podczas pracy. Dla każdej aktywności możliwe jest określenie potrzebnych zasobów oraz zarezerwowanie ich na określoną datę i godzinę. Pozwala to na uniknięcie ewentualnych kolizji wynikających z natłoku zdarzeń zachodzących jednocześnie.

Baza marketingowa kontrahentów

Funkcja zarządzania informacjami o kontrahentach umożliwia wprowadzanie danych, ich modyfikację, zaawansowane wyszukiwanie i przeglądanie informacji. W systemie przechowywane są szczegółowe dane o kontrahentach. Należą do nich: dane teleadresowe, dane o osobach kontaktowych, profil, branża, kategoria firmy, rodzaj klienta, limity płatności, limity kredytowe, dokumenty powiązane z klientem, rachunki bankowe, notatki, określenie poziomu zadowolenia klienta, liczba dni opóźnienia płatności, informacje związane z limitami logistycznymi czy warunkami kolejnych dostaw.

Filtr modułu jest podzielony na 3 sekcje (Daty, Kontrahent, Elementy), w których użytkownik może ustawiać wartości parametrów do filtrowania danych. Słowniki wykorzystywane w danych kontrahentów mogą być definiowane przez użytkowników systemu i dostosowane do specyfiki firmy. Dostępne są funkcje pozwalające na segmentację klientów wg różnych kryteriów opisujących ich specyfikę czy profil. Ponadto możliwe jest również tworzenie grup osób kontaktowych. Dostępne jest również importowanie danych o klientach.

W module funkcjonują szablony off-line z możliwością zapisania układu zapytań do późniejszego, łatwego przywoływania. W Bazie można wyświetlić listę ofert przekazanych klientowi. Ponadto możliwy jest wielowybór elementów z różnych grup, dzięki czemu możliwe jest wygenerowanie informacji dotyczącej wszystkich aspektów działania z klientem jednym kliknięciem. Na liście faktur związanych z kontrahentem link do faktury jest oznaczony kolorem w zależności od statusu płatności faktury: czarne – zapłacone, niebieskie – niezapadłe, czerwone - niespłacone w całości lub spłacone częściowo i przeterminowane.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

Możliwości zaawansowane

 • Zarządzanie kampaniami, na które składają się przedsięwzięcia i projekty w firmie oraz analizy ich efektywności.
 • Zarządzanie projektami, które stanowią modele procesów biznesowych.
 • Automatyczne nawiązywanie połączeń telefonicznych dzięki sprzęgowi CTI.
 • Raportowanie zgromadzonych danych w różnych formach (lista, tabela, wykres) z możliwością automatycznego generowania i zapisu raportów do DMS oraz późniejszego ich wykorzystania do automatycznego tworzenia strategicznych kart wyników.
 • Planowanie procesów obsługi klientów zgodnie ze strategią firmy określoną w CRM Marketingowym i module DMS.
 • Współpraca z DMS w zakresie przechowywania dokumentów związanych ze sprzedażą.
 • Obsługa obiegów sprzedażowych.
Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

Korzyści

 • Dopasowanie procesów sprzedażowych do indywidualnych potrzeb klientów.
 • Lepsza obsługa klienta.
 • Szybsza reakcja na potrzeby klienta.
 • Łatwy dostęp do historii wszystkich działań.
 • Sprawne i kompleksowe organizowanie pracy zespołu obsługi klienta i działu handlowego.
 • Łatwa ocena pracy osób zajmujących się obsługą klientów.

Zobacz również możliwości pozostałych pięciu modułów CRM

Masz już system ERP? Dodaj ISOF-CRM


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›