Podstawowe możliwości systemu ISOF Płace i kadry

Płace i kadry

Przetestuj
Płace i kadry
»


Charakterystyka ogólna

Płace i Kadry to zintegrowany system kadrowo-płacowy przeznaczony dla działów kadrowego i rachuby płac jednostek organizacyjnych o dowolnym profilu działalności, niezależnie od wynikającej z wewnętrznych przepisów specyfiki wynagradzania czy rozliczania czasu pracy. Moduł ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń dla różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia), rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz prowadzenie rozliczeń z US i ZUS. Moduł to definiowane przez użytkownika zestawienia oraz możliwość wyeksportowania wybranych elementów kartoteki pracowników i przygotowania raportów. Program drukuje dokumenty PIT(4, 11), przelewy bankowe, kartoteki płacowe i listy płac.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

Kadry

Moduł dostarcza funkcji przeznaczonych do gromadzenia i zarządzania bazą danych personalnych. Zgromadzone dane mogą być używane przez inne funkcje systemu. System posiada domyślny predefiniowany zestaw danych kadrowych, które mogą być uzupełniane przez użytkowników w zależności od potrzeb firmy. W wersji zaawansowanej umożliwia ustalenie wymiaru urlopu na podstawie danych kadrowych zarejestrowanych w systemie, prowadzenie statystyk urlopowych oraz definiowanie harmonogramów czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w różnych systemach czasu pracy.

Płace

Zestaw funkcji modułu ułatwia tworzenie i zarządzanie listami płac. Integruje w sobie również funkcje przygotowywania przelewów, dekretowania listy płac dla potrzeb księgowości, przygotowywania dokumentów ZUS i PIT.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

Elementy płacowe

Elementy płacowe pozwalają na utworzenie listy płac. Każdy element płacowy może posiadać różne atrybuty definiujące jego przeznaczenie oraz przyjmowane lub wyliczane wartości. Dla elementów można zdefiniować matematyczny zapis postępowania w celu dokonania odpowiednich wyliczeń. Dzięki temu możliwe jest wyliczenie dowolnego, niestandardowego składnika płacowego występującego w rachubie płac. Element płacowy zawiera również definicje tego w jaki sposób jest on używany na liście płac.

Wzorce płacowe

Elementy płacowe można grupować w tzw. powiązane wzorce płacowe. Przykładowy wzorzec „Chorobowe” może zawierać elementy przypisywane pracownikom w przypadku rejestracji zwolnienia lekarskiego. Użytkownik może tworzyć dowolną ilość wzorców płacowych.

Deklaracje PIT-11

Wystarczy kilka kliknięć aby wysłać PIT-11 do Ministerstwa Finansów z ISOF

PIT-11 i terminy

PIT-11 to informacja o dochodach podatnika, którą otrzymuje zarówno Urząd Skarbowy, jak i podatnik od płatnika. Płatnik przesyła informację po jednym egzemplarzu do obu tych podmiotów. Przy wypełnianiu druku PIT-11 należy zwrócić szczególną uwagę na formę wysyłki.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

Podpis kwalifikowany w ISOF

Jeśli w Twojej firmie wykorzystujesz podpis kwalifikowany może on posłużyć do podpisywania deklaracji PIT-11 w ISOF. Firma HEUTES opracowała aplet do przeglądarki internetowej, do podpisywania dokumentów cyfrowych wprost w systemie ISOF. Został on opracowany zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej (dyrektywa 2006/123/EC, biblioteka eSignature's DSS).

Nasze rozwiązanie umożliwia podpisywanie cyfrowe kluczem kwalifikowanym m.in. dokumentów PIT-11 i wysyłanie ich bezpośrednio do Ministerstwa Finansów z uzyskaniem potwierdzenia UPO wprost z systemu ISOF.

Inne dokumenty, które można podpisywać bezpośrednio w ISOF podpisem kwalifikowanym to JPK, PIT-4R oraz pliki PDF.

Przeczytaj również o podpisie kwalifikowanym w JPK

Wysyłka PIT-11 do MF z ISOF

Najłatwiej i najszybciej można utworzyć i wysłać deklarację PIT-11 do Ministerstwa Finansów wprost z systemu ISOF. Kilkoma kliknięciami generujemy deklarację PIT-11, szyfrujemy ją do wysyłki z obsługą kwalifikowanego podpisu cyfrowego, wysyłamy pliki do systemu Ministerstwa Finansów i uzyskujemy potwierdzenie UPO.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

Zapraszamy do testów wysyłki PIT-11

Ministerstwo Finansów udostępniło wszystkim przedsiębiorcom specjalne środowisko testowe, w którym można przeprowadzić próbną wysyłkę PIT-11. Każdy użytkownik ISOF ma dostęp do dedykowanej wersji demonstracyjnej systemu, gdzie można przetestować połączenie z serwerem testowym Ministerstwa Finansów, przed wysyłka rzeczywistych danych. Uwaga! Komercyjne systemy klientów ISOF nie umożliwiają połączenia z serwerami testowymi MF. Więcej informacji udzieli Państwu Dział Wdrożeń HEUTHES (kontakt przez Portal Serwisowy lub email: wdrozenia@heuthes.pl), który pomoże także w skonfigurowaniu Państwa podpisu kwalifikowanego w ISOF.

Dowiedz się więcej o automatycznej wysyłce PIT-11 z podpisem kwalifikowanym wprost z ISOF.

Tylko dwa kroki do automatycznej wysyłki PIT-11 do MF wprost z ISOF

1. Wybierz w menu systemu ISOF: Rachunkowość/Płace/PIT
i kliknij przycisk ‘Nowy’ aby wygenerować deklarację PIT-11 dla wybranej osoby (lub grupy osób) za żądany okres.


2. Przy podświetlonej deklaracji PIT-11 kliknij kolejno, widoczne w poziomym menu przyciski:
‘Zatwierdź’ (aby zatwierdzić raport),
‘Podpisz’ (aby podpisać deklarację Twoim podpisem kwalifikowanym) - przeczytaj więcej,
‘Wyślij’ (aby wysłać deklarację do Ministerstwa Finansów)
‘UPO’ (aby uzyskać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru o poprawności wysyłki).


Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

Możliwość ‘ręcznej’ wysyłki PIT-11 przy wykorzystaniu aplikacji dostarczonej przez MF

W celu wysyłki ‘ręcznej’ należy przełączyć się na zakładkę ‘Obsługa ręczna’, gdzie można pobrać plik XML z deklaracją PIT-11 do samodzielnej wysyłki pliku, przy pomocy aplikacji dostarczanej przez MF.

Zachęcamy jednak do korzystania z opisanej powyżej wysyłki automatycznej z ISOF (zakładka ‘Obsługa automatyczna’). W takim przypadku podpis kwalifikowany wykonuje się lokalnie na stacji roboczej użytkownika ISOF, z zapisem w pamięci komputera, zamiast na dysku lokalnym. Po prawidłowym przebiegu procesu podpisu, wynik trafia do serwera i jest zapisywany w chmurowym systemie zarządzania dokumentami elektronicznymi DMS, zintegrowanym z ISOF. Stamtąd jest transmitowany do serwerów Ministerstwa Finansów.

Dzięki takiemu rozwiązaniu znacznie upraszcza się proces wysyłania Deklaracji PIT-11. Użytkownik wykonuje tylko kilka kliknięć, a proces kończy się uzyskaniem potwierdzenia UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

Zmiana ustawień w ISOF

Aby wysyłać PIT1-11 z systemu ISOF należy zmienić ustawienia systemu. Więcej informacji udzieli Państwu Dział Wdrożeń HEUTHES (kontakt przez Portal Serwisowy lub email: wdrozenia@heuthes.pl), który pomoże także w skonfigurowaniu Państwa podpisu kwalifikowanego w ISOF.

Tryb (A) obsługa automatyczna PIT-11

Tryb (A) obsługa automatyczna PIT-11 – generowanie deklaracji PIT-11 z szyfrowaniem paczki do wysyłki, obsługą podpisu cyfrowego, wysłaniem do bramki systemu MF i obsługą odbioru potwierdzenia UPO.

Wymaga:

 • ustawienia ścieżki do biblioteki (pliku typu *p11.dll) służącej do obsługi kwalifikowanego podpisu cyfrowego w ustawieniach/edycji konta użytkownika ISOF (pola „Typ certyfikatu” i „Lokalizacja biblioteki/certyfikatu” na zakładce „Szczegóły”),
 • poprawnej instalacji aktualnego środowiska JAVA (z Java Plug-in 11.111.2 for Mozilla browsers ustawionym na tryb „zawsze aktywuj” i wpisaniem domeny https://ssl.isof.pl na listę akceptowalnych lokalizacji w panelu kontrolnym Java - zakładka „Security”).

Generowanie przelewów

Możliwe jest automatyczne wygenerowanie przelewów bankowych na konta pracowników z użyciem HOME/CORPORATE BANKING w module Kasa – Bank.

Dokumenty ZUS

Moduł generuje pliki dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych: ZUA, ZWUA, DRA, RCA, RSA i RZA w formacie przygotowanym do eksportu do programu Płatnik.

Tworzenie nowych list płac

Moduł pozwala na zdefiniowanie dowolnie naliczanych list płac w otwartym okresie płacowym. Wyposażony jest w funkcję dodawania nowych składników do list płac oraz blokowania list zweryfikowanych. Utworzenie nowej listy jest automatyczne, na podstawie danych z bazy ISOF. Następnie użytkownik może edytować zmiany doprowadzając listę płac do postaci finalnej. Lista może być przedstawiana w sposób ogólny lub szczegółowy.

Dekretowanie listy płac

Wbudowana funkcja dekretacji umożliwia szybkie i bezbłędne zaksięgowanie listy płac w systemie FK, zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej schematami dekretacji.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

Raporty

Możliwe jest przygotowanie raportów dotyczących list płac, danych kadrowych, PIT, ZUS, zestawień dla kadry kierowniczej. Raporty mogą być samodzielnie definiowane przez użytkownika.

Korekty listy płac

W przypadku zatwierdzonych i wypłaconych list płac zmiany dotyczące wyliczeń wynikające np. z poprawienia zarejestrowanych zdarzeń (nieobecności) możliwe są dzięki możliwości korygowania list płac. Korekty tworzą się automatycznie i wymagają od użytkownika jedynie wprowadzenia prawidłowych waartości. System sam tworzy listę korektę oraz listę-korektę różnic, na której widoczne będą zmiany po prawidłowym przeliczeniu list płac. Listy korekty niezbędne są do ponownego wysłania deklaracji rozliczeniowych do ZUS (Płatnik), natomiast listy korekty-różnice wykorzystywane są do ewentualnego ponownego wykonania przelewów (jeżeli takie wystąpiły) oraz dekretowane są w module Finansowo-Księgowym.

Zastępstwa

W danych kadrowych możliwe jest definiowane zastępców osób nieobecnych. Możliwe jest wpisanie zastępstwa stałego lub terminowego danej osoby oraz określenie zwierzchnictwa służbowego danej osoby. Oprócz definicji istnieje też rejestr zdarzeń związanych z obecnością.

Możliwości zaawansowane

 • Ustalenie wymiaru urlopu.
 • Statystyki urlopowe.
 • Harmonogramy czasu pracy.
 • Budowanie własnych elementów oraz wzorców płacowych i zestawów kadrowych.
 • Definiowanie zastępstw.
 • RCP.

Korzyści

 • Definiowany przez użytkownika system naliczania płac.
 • Możliwość przygotowania wszystkich wymaganych dokumentów płacowych, w tym ZUS i PIT.
 • Wysoka ergonomia pracy poprzez samodzielne definiowanie elementów i wzorców płacowych.
 • Możliwość samodzielnego wprowadzania zmian z powodu nowych przepisów.
 • Automatyzacja comiesięcznego tworzenia list płac i naliczania wynagrodzeń.
 • Integracja z modułem FK pozwala na automatyczne księgowanie wynagrodzeń pracowników.
 • Wykonywanie przelewów wynagrodzeń na konta pracowników.
 • Eksport dokumentów do programu Płatnik.


Pobierz dokumentację PDF


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›