ISOF BI - Business Intelligence


ISOF-ERP to również analityka biznesowa, która umożliwia analizę sytuacji przedsiębiorstwa w celu optymalizacji jego funkcjonowania. ISOF BI zapewnia kadrze zarządzającej dostęp do szczegółowych raportów biznesowych poprzez Centrum Dowodzenia, a pracownikom niższego szczebla do raportów w module CRM Analityczny. Najistotniejsze działania firmy można indywidualnie dopasować do swoich potrzeb w Tablicach Wyników.

Centrum Dowodzenia

Moduł przeznaczony dla menadżerów firmy, kierowników i kadry zarządzającej. Zebrano w nim wszystkie najważniejsze zestawienia i raporty większości modułów systemu ISOF. Umożliwia szybki i sprawny dostęp do wielu raportów i analiz, bez konieczności wchodzenia do modułów dziedzinowych.

Raporty z modułów systemu

 • Sprzedaż
  • nowi klienci,
  • obroty grup handlowych,
  • obroty przedstawicieli,
  • obroty klientów przedstawicieli,
  • obroty klientów,
  • obroty jednostek organizacyjnych,
  • grup towarowych,
  • asortyment kupiony przez klienta,
  • obroty towarami,
  • obroty towarami dostawcy,
  • obrót dla usług,
  • obrót na fakturach,
  • zamówione towary,
  • prowizje handlowców,
  • obroty wg. adresów dostaw,
  • zestawienie dokumentów,
  • zestawienie należności.
 • Zakupy
  • zakupy wg grup towarowych,
  • zestawienie dokumentów,
  • zestawienie zobowiązań,
  • asortyment kupiony od dostawcy,
  • zakupy wg dostawców.
 • Magazyn
  • raport stanów magazynowych.
 • Oferty
  • raport ofert.
 • Zamówienia od klienta
  • raport realizacji zamówień.
 • Zamówienia do dostawców
  • analizy zamówień do dostawców,
  • analizy rotacji towarów.
 • Kasa-Bank
  • raport operacji bankowych.
 • Kontrahenci
  • zestawienie kontrahentów,
  • zestawienie osób kontaktowych.
 • Płace i Kadry
  • raporty kadrowo-płacowe.
 • Portfolio
  • raport zapadalności projektów,
  • raport OWS,
  • raport bilans projektów,
  • wykresy Gantt’a.
 • CRM Serwisowy
  • raport zgłoszeń serwisowych.
 • F-K
  • raporty własne F-K definiowane przez użytkownika,
  • raport przyszłych przepływów pieniężnych,
  • raport aktualności dokumentów,
  • raport aktualności deklaracji,
  • raport statystyk pracochłonności.

Szablony i raporty

Raporty w systemie mogą być:

 • wykonywane przy wykorzystaniu wielu kryteriów ustawienia układu zapytań,
 • zapisane do szablonów raportów do późniejszego, łatwego przywoływania,
 • automatycznie generowane w trybie off-line i zapisywane zgodnie z ustalonym harmonogramem do DMS,
 • wysyłane pocztą elektroniczną.

CRM Analityczny

Dane zgromadzone w systemie przedsiębiorstwa, pozwalają na:

 • identyfikowanie preferencji i zachowań klientów,
 • analizę tendencji kształtowania się sprzedaży w różnych okresach czasowych, grupach kontrahentów, towarów, czy dla poszczególnych pracowników,
 • analizę najlepiej sprzedających się towarów,
 • odpowiednie kształtowanie oferty, badanie dobrych i słabych elementów w celu zwiększenia zysków oraz minimalizacji kosztów.

Analizy Sprzedaży

Obejmuje działania handlowe i ukazuje je w różnych przekrojach m.in.:

 • z dowolnego okresu czasu, dla dowolnych kontrahentów i ich grup, gromadzi i udostępnia dane o klientach, analizuje koszty i wyniki kampanii, zarówno w ramach utrzymania stałych klientów, jak i pozyskiwania nowych, analizuje proces pozyskania nowych klientów, przez poszczególnych przedstawicieli handlowych firmy, zestawia obroty grup handlowych, informujące o obrotach w danym okresie, zestawia obroty poszczególnych przedstawicieli handlowych, zestawia obroty klientów danego przedstawiciela handlowego, informuje o towarach i ich ilościach zakupionych przez klientów.

Analizy Zakupów

Umożliwia przygotowanie zestawień i wyszukiwanie danych wg różnych kryteriów:

 • obrotów grup oraz przedstawicieli handlowych,
 • obrotów towarami, obrotów dla usług,
 • asortymentu kupionego przez klientów,
 • zamówionych towarów,
 • uzyskiwanych marż,
 • prowizji handlowców.

Baza Marketingowa

Umożliwia przeglądanie bazy klientów oraz analizę skuteczności działań marketingowo-handlowych.

Pulpit menadżerski - Tablica Wyników

Mechanizm prezentacji wykresów i raportów generowanych w oparciu o dane gromadzone w poszczególnych modułach. Funkcja jest zintegrowana z DMS i może korzystać z dowolnych raportów dostępnych w ISOF-ERP.

Użytkownik może swobodnie:

 • definiować liczbę wierszy i kolumn tworzących komórki na wykresy i raporty tabelaryczne,
 • stosować funkcjonalność „drag and drop”, umożliwiającą łatwe przeniesienie elementów w konkretne miejsce raportu.
 • edytować i ustalać harmonogram raportów offline. „Na żywo” można zobaczyć czy ustawienia w szablonie offline są prawidłowe, tym samym wzrasta łatwość operowania szablonami,
 • scalać wiele raportów w ramach jednej Tablicy Wyników,
 • generować Tablice dla poszczególnych pracowników w ramach zarządzania strategicznego Balanced Scorecard,
 • tworzyć tzw. pulpity menadżerskie z potrzebnymi raportami,
 • zapisać szablony z ustawieniami raportów offline. Takie szablony mogą być używane do wykonywania raportów w dowolnym czasie (np. w nocy),
 • przygotować automatyczne, gotowe zestawy raportów dla kadry menadżerskiej, bez potrzeby czasochłonnego niekiedy oczekiwania na generowanie poszczególnych wyników.

Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›