Integracja ISOF z platformą IdoSell Shop®


Integracja ISOF z popularnymi sklepami internetowymi IdoSell Shop® umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy systemami. Możliwy jest zarówno eksport towarów z ISOF do bazy produktów sklepu, jak i import do ISOF zamówień ze sklepów IdoSell Shop®.

Definiowanie i uzgodnienie sposobów płatności między platformami ISOF-ERP oraz e-sklepem

Z poziomu administratora systemów IdoSell Shop® należy dodać obsługiwane w e-sklepie sposoby płatności. Nazwy tych sposobów muszą być zgodne z nazwami zdefiniowanymi w systemie ISOF-ERP.

Eksport towarów z ISOF do sklepów IdoSell Shop®

Do sklepów IdoSell Shop® przekazywane (eksportowane) są z ISOF:

 • nazwa towaru,
 • kod towaru,
 • zdefiniowane ceny,
 • opis towaru,
 • stawka VAT,
 • informacja o stanie magazynowym towaru zliczonym ze wszystkich zdefiniowanych w systemie ISOF magazynów,
 • grafika zdefiniowana przy towarze w kartotece ISOF.


Są tu dwie możliwości:

 • praca na poziomie pojedynczej kartoteki towarowej oraz
 • masowe wysyłanie towarów do sklepów IdoSell Shop®.


Import zamówień ze sklepów IdoSell Shop® do ISOF

Import on-line zamówień od klientów ze sklepów IdoSell Shop® do bazy ISOF odbywa się na żądanie użytkownika. Możliwe jest importowanie on-line pełnych oraz niepełnych zamówień w których nie wszystkie pozycje kartotekowe zdefiniowane w sklepach IdoSell Shop® są dostępne w systemie ISOF. W efekcie na liście zamówień w ISOF znajdują się zamówienia pobrane ze sklepów IdoSell Shop® i dalsza praca nad tymi zamówieniami jest identyczna jak dla zamówień wprowadzonych bezpośrednio w samym systemie ISOF.

W module Zamówienia od klienta dostępna jest funkcja Import zamówień z e-sklepu

Import zamówień należy rozpocząć od wyboru e-sklepu z jakiego importowane mają być zamówienia korzystając z selektora Wybór sklepu.

Zaznaczenie opcji Pokaż zamówienia zaimportowane powoduje wyświetlenie listy rozszerzonej o już zaimportowane zamówienia.

Opcja Importuj niepełne zamówienia – pozwala wczytać zamówienia, na których nie wszystkie pozycje kartotekowe są dostępne w systemie ISOF-ERP np. zamówienie zawiera także pozycje kartotekowe zdefiniowane w systemach IdoSell Shop®, których nie ma na liście kartotekowej w ISOF-ERP.

Domyślnie obie opcje są wyłączne i lista nie uwzględnia zamówień już zaimportowanych i z towarami obcymi.Możliwy jest także wybór okresu z jakiego mają zostać zaimportowane zamówienia z e-sklepu IdoSell Shop®. Można zdefiniować okres importu ręcznie poprzez wpisanie lub wybranie daty w polach Wybór okresu do importu zamówień: Od/Do lub przez wybranie wartości okresu korzystając z selektora Wybór okresu do importu zamówień: Okres. Domyślnie zaznaczona jest opcja importu z ostatnich 7 dni.

Po wykonaniu Pobierz zamówienia pojawia się ekran Import zamówień ze sklepu internetowego IdoSell Shop®. W efekcie na liście zamówień w ISOF-ERP pojawią się pobrane z e-sklepu zamówienia. Dalsza praca nad tymi zamówieniami jest identyczna jak dla zamówień wprowadzonych w samym systemie ISOF-ERP.Ikona z wykrzyknikiem w kolumnie Import informuje o problemie z wczytaniem zamówienia. Kliknięcie w tę ikonę rozwija ekran z opisem błędu.Masowa aktualizacja stanów magazynowych i statusów zamówień

Funkcjonalność jest dostępna z poziomu aktualizacji stanów i statusów w e-sklepie.

możliwe są dwa przypadki

 • Wysłanie aktualnych stanów magazynowych towarów do bazy IdoSell Shop®. Tylko towary wyeksportowane do sklepu, dla których stan magazynowy zmienił się od czasu ostatniej aktualizacji
 • Wysłanie aktualnych statusów zamówień zaimportowanych ze sklepów IdoSell Shop®. Tylko dla zamówień, których status zmienił się od czasu ostatniej aktualizacji.

Nazwa IdoSell Shop® i związane z nimi znaki towarowe i usługowe są zastrzeżone i są własnością firmy IAI S.A.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›