Oferty

Moduł obsługi ofert pozwala na skalkulowanie oferty dla klienta, a także dalszą obsługę oferty w przypadku gdy zostanie ona przyjęta. Zawiera wiele funkcji usprawniających cały proces tworzenia i obsługi ofert.

 • Przygotowanie oferty
 • Kalkulacje
 • Wysyłanie ofert
 • Współpraca ofert z DMS
 • Integracje
 • Kontrakty
 • Akceptacje
 • Negocjacje
Wysyłanie ofert
Współpraca z DMS

Uruchom demo

30 dni bezpłatnie · Bez żadnych zobowiązań

Wyrażam zgodę na:

Funkcjonalność

Rozwiązania

Oferty

Moduł ofert w systemie ISOF umożliwia skalkulowanie i obsługę oferty dla klienta.

Sprzęg ofert z DMS

Integracja z modułem DMS, gdzie znajdują się dokumenty ściśle powiązane z ofertą.

Sprzęg z zamówieniami od klientów

Zatwierdzone oferty mogą podlegać automatycznej realizacji w module Zamówienia od klientów.

Sprzęg z arkuszem kalkulacyjnym

Funkcja umożliwia szybkie przygotowanie ofert cenowych dla klienta.

Oferty w systemie ISOF-ERP

Moduł zapewnia

 • Obsługa ofert,
 • Ustalanie najlepszych cen dla klientów z jednoczesną kontrolą ich opłacalności,
 • Przygotowywanie, edycja, akceptacje ofert,
 • Integracje ofert z modułem DMS,
 • Drukowanie wszystkich lub wybranych dokumentów wchodzacych w skład oferty,
 • Współpraca ofert z zamówieniami od klientów i DMS,
 • Sprzęg ofert z arkuszem kalkulacyjnym.

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

Laptop_ISOF_DEMO
Oferty*

*w ramach modułu Zamówienia od klientów

18

miesięcznie za użytkownika

Cennik

Korzyści

Poznaj zalety

 • Szybsza obsługa klientów w zakresie przygotowania interesującej oferty handlowej,
 • Łatwe i funkcjonalne narzędzie do kalkulowania ofert,
 • Automatyczna kontrola wynegocjowanych z klientem warunków realizacji kontraktów w oparciu o zapisane oferty,
 • Integracja z innymi modułami i automatyczne przenoszenie danych do modułu zamówień.
Image dots
Image dots

Oferty

Obsługa klientów

Moduł obsługi ofert pozwala na skalkulowanie oferty dla klienta, a także dalszą obsługę gdy zostanie przyjęta. Jest ściśle zintegrowany z modułem obsługi Zamówień od klientów. Może również być wykorzystywany samodzielnie.

Rozwiązanie umożliwia przygotowanie i obsługę ofert składanych klientom z wykorzystaniem wszystkich dostępnych w systemie danych o kontrahentach, towarach i usługach, jak również umożliwia kalkulowanie marży na pozycjach dokumentu. Pozwala na ustalenie najlepszych cen dla klientów z jednoczesną kontrolą ich opłacalności. Zatwierdzona oferta jest uwzględniana w trakcie przyjmowania zamówienia i wystawiania faktury.

Przygotowywanie ofert
folder-open-right file-lines-left

Rozwiązania modułu

 • Oferta jest dokumentem, na którym określić można wszystkie potrzebne informacje, jak nazwa klienta, okres obowiązywania, wielkość stosowanego rabatu, wybór typu ceny wg której przygotowana ma być oferta oraz wykaz towarów, produktów i usług.

  Podobnie jak w przypadku innych dokumentów ISOF, użytkownik posługuje się dostępnymi w systemie kartotekami oraz słownikami. Dla każdej pozycji pokazana jest minimalna marża oraz marża wyliczana w oparciu o zaproponowaną w ofercie cenę.

  Oferty podlegają akceptacji, która jest konieczna do dalszej obsługi oferty w module zamówień. Ponadto oferty mogą być anulowane jeśli nie zostaną przyjęte oraz kopiowane w celu szybszego przygotowania nowej oferty.

 • Możliwe jest wysłanie oferty do klienta przy pomocy poczty elektronicznej lub faksem. System ofert przygotuje je również do wydruku w celu wysyłki pocztą tradycyjną. System zapewnia również wyszukiwanie wcześniej przygotowanych ofert w oparciu o różne kryteria wyszukiwania.

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

 • 30 dni bezpłatnie
 • Bez żadnych zobowiązań
Demo ekrany

Współpraca ofert z DMS

Integracje

Współpraca ofert z DMS
gears-right folder-open-left

Moduł obsługi ofert jest zintegrowany z modułem DMS, w którym przechowywać można inne dokumenty ściśle powiązane z ofertą, jak listy przewodnie, kalkulacje dodatkowe warunki dotyczące oferty, itd.

Wszystkie te dokumenty mogą być ze sobą powiązane, a dostęp do nich możliwy jest zarówno w module obsługi ofert jak i w module DMS. Opracowana została również funkcja do drukowania wszystkich lub wybranych dokumentów wchodzących w skład oferty.

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

 • 30 dni bezpłatnie
 • Bez żadnych zobowiązań
Laptop_ISOF_DEMO

Sprzęg z zamówieniami od klientów

Sprzęgi

Oferty zatwierdzone przez klientów mogą podlegać automatycznej realizacji w module Zamówienia od klientów.

Specjalna funkcja umożliwia wygenerowanie zamówienia od klienta w oparciu o wybraną ofertę, w którym pokazane są wszystkie towary wraz z wynegocjowanymi ostatecznie cenami sprzedaży.

Przygotowywanie ofert
gears-right basket-shopping-left

Rozwiązania modułu

 • Klient może ofertę realizować stopniowo w okresie obowiązywania oferty. Jeśli przekroczone zostaną warunki realizacji oferty system automatycznie zablokuje wykonanie kolejnego zamówienia.

 • Możliwe jest przygotowanie wielu dodatkowych dokumentów powiązanych z ofertą, zapisanych w module DMS, o dowolnej strukturze i treści dostosowanej do formy ofert w danej firmie.

 • Dzięki automatycznemu generowaniu zamówień od klientów w oparciu o oferty, dokumenty raz wprowadzone i zatwierdzone mogą być przetwarzane bez konieczności ponownego ich rejestrowania w systemie ISOF.

 • Ponadto wszystkie uzgodnione z klientem warunki są kontrolowane przez system, co znacznie poprawia jakość obsługi klienta.

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

 • 30 dni bezpłatnie
 • Bez żadnych zobowiązań
Demo ekrany

Sprzęg ofert z arkuszem kalkulacyjnym

Przygotowywanie ofert

Szyna danych i SOA w ISOF
arrows-left-right-right laptop-left

Funkcja umożliwia szybkie przygotowanie ofert cenowych dla klienta, służy do szybkiego importu pozycji do oferty z pliku xls (pliki programu Excel) lub z pliku tekstowego. Import przebiega przez skopiowanie wybranej do importu treści do schowka, a następnie wklejeniu w odpowiednim polu w oknie importu.

Funkcja pozwala na przeszukiwanie kartotek towarów, produktów oraz usług w celu znalezienia odpowiednich pozycji w ISOF. Pozycje mogą być wyszukiwane wg wybranych przez użytkownika kryteriów.

Dokumentacje

Baza wiedzy

Wybierz odpowiednią dokumentację i dowiedź się więcej na temat systemu ISOF-ERP

System ISOF-ERP idealny dla:

Filmy

Praktyczne filmy instruktażowe

Nasze filmy instruktażowe zapewniają klarowne i zrozumiałe wyjaśnienia kluczowych funkcji, ułatwiając szybkie i efektywne opanowanie systemu ISOF.

 • Naucz się wystawiać faktury
 • Zintegruj system ISOF z platformami sprzedażowymi
 • Efektywnie korzystaj z obszarów roboczych
 • Poznawaj funkcje poszczególnych modułów
Demo
Zamów rozmowę
Zamów telekonferencje