CRM Serwisowy

CRM serwisowy jest rodzajem CRM zorientowanym na obsługę posprzedażną klientów. Funkcjonalność pozwala na gromadzenie i obsługę zgłoszeń klientów, odpowiednią ich kwalifikację oraz dostosowanie późniejszych działań do ich charakteru.

 • Zgłoszenia klientów
 • Obsługa posprzedażowa
 • Dokumentacja zgłoszeń
 • Kalkulacje
 • Integracje
 • Portal Serwisowy
 • Analizy
 • Raporty
Obsługa
Dokumenty

Uruchom demo

30 dni bezpłatnie · Bez żadnych zobowiązań

Wyrażam zgodę na:

Funkcjonalność

Rozwiązania

Rejestracja zgłoszeń klientów

Celem modułu obsługi serwisu jest wspomaganie zarządzania danymi związanymi z procesem przyjmowania i obsługi zgłoszeń serwisowych.

Kalkulacje

Moduł Kalkulacje umożliwia zdefiniowanie uproszczonego kosztorysu realizacji zlecenia w oparciu o dane zawarte w systemie.

CRM Serwisowy w systemie ISOF-ERP

Moduł zapewnia

 • Rejestrację i obsługę zgłoszeń serwisowych lub nowych zleceń, wraz z dokumentami towarzyszącymi,
 • Definiowanie kalkulacji kosztów zarówno planowanych jak i rzeczywistych realizacji zgłoszenia,
 • Obsługę zgłoszenia w ramach zdefiniowanego procesu zgodnie z kwalifikacją i rodzajem zgłoszenia,
 • Współpracę z portalem serwisowym umożliwiającym dostęp do wybranych danych i operacji klientom z Internetu.
Image dots
Image dots

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

Laptop_ISOF_DEMO
Crm serwisowy
18

miesięcznie za użytkownika

Cennik

Korzyści

Poznaj zalety

 • Lepsza obsługa zgłoszeń serwisowych klientów,
 • Przyspieszenie i usprawnienie pracy ze zgłoszeniami klientów,
 • Zwiększenie jakości oferowanych towarów, produktów i usług,
 • Lepsze zorientowanie na nowe potrzeby i wymagania klientów,
 • Krótki czas obsługi zdarzeń serwisowych,
 • Integracja z portalem serwisowym,
 • Dostęp on-line do zgłoszeń dla obsługiwanych klientów.
Image dots
Image dots

Rejestracja zgłoszeń klientów

Obsługa zgłoszeń

Moduł obsługi serwisu udostępnia użytkownikom szereg funkcji za pomocą których może on gromadzić napływające zgłoszenia serwisowe, a następnie obsługiwać je, przechodząc przez kolejne fazy realizacji zgłoszenia.

W szczególności moduł obsługi serwisu umożliwia realizację następujących funkcji:

 • Rejestrowanie zgłoszeń serwisowych,
 • Wyszukiwanie zgłoszeń serwisowych,
 • Obsługę zgłoszenia (rejestracja kolejnych etapów obsługi zgłoszenia),
 • Definiowanie opcji (definiowanie parametrów działania funkcji przyjmowania zgłoszenia).
Rejestracja zgłoszeń klientów
file-check-right file-pen-left

Rozwiązania modułu

 • Możliwość kształtowania przez użytkownika formularza danych zgłoszenia jak i procesu dalszej obsługi, czyni moduł bardzo elastycznym, pozwalając na dostosowanie go do obsługi różnego typu zgłoszeń, zgodnie z potrzebami i specyfiką firmy.

 • Moduł obsługi serwisu udostępnia rozbudowaną funkcję wyszukiwania zgłoszeń serwisowych. Mechanizm ten stanowi istotną pomoc w sytuacji dużej liczby obsługiwanych zgłoszeń, pozwala bowiem na precyzyjne wyszukiwanie konkretnych danych spośród masy informacji przechowywanych w bazie.

 • Moduł obsługi serwisu umożliwia gromadzenie informacji związanych z obsługą zgłoszenia, począwszy od zarejestrowania faktu przyjęcia zgłoszenia, poprzez rejestrację kolejnych etapów realizacji, aż do zakończenia naprawy. Ostatni etap umożliwia powiązanie danego zgłoszenia z fakturą, przygotowaną wcześniej lub wystawioną na bieżąco, gdyż moduł obsługujący fakturowanie może być uruchomiony z poziomu modułu obsługi serwisu.

  Istnieje również możliwość zdefiniowania innego procesu obsługi w oparciu o obiegi w DMS, który będzie uwzględniał konkretne potrzeby danej firmy lub typu zgłoszenia. Dzięki temu proces obsługi jest elastyczny i może być dostosowywany na bieżąco do zmieniających się warunków lub wymogów formalnych.

 • Dostępna funkcja definiowania opcji umożliwia użytkownikowi kształtowanie parametrów działania mechanizmu przyjmowania zgłoszenia. Czytelny formularz pozwala na szybkie i łatwe definiowanie nowych rodzajów danych opisujących zgłoszenie.

 • Z poziomu obsługi zgłoszeń istnieje również możliwość automatycznego wygenerowania zadania w module Zarządzanie Zadaniami, aktywności CRM oraz poczty elektronicznej.

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

 • 30 dni bezpłatnie
 • Bez żadnych zobowiązań
Demo ekrany

Kalkulacje

Informacje o kosztach

Kalkulacje
file-dolar-right calculator-left

Funkcjonalność pozwala na określenie informacji o planowanych kosztach realizacji zgłoszenia w podziale na towary (części), usługi (czynności) lub produkty. Możliwe jest również zapisanie rzeczywistych kosztów realizacji zgłoszenia i porównanie tych danych w celu uzyskania informacji o zyskach lub ewentualnych stratach. Klient ma możliwość uzyskania szybkiej informacji o planowanych kosztach, a pracownicy dokładne i konkretne wymagania ustalone z klientem.

Rozwiązania modułu

 • W oparciu o kalkulację możliwe jest rozliczenie zgłoszenia, czyli automatyczne wystawienie odpowiednich dokumentów sprzedaży i magazynowych.

 • Kalkulacja może być powiązana ze zgłoszeniem lub występować jako oddzielny dokument.

 • Istnieje również możliwość automatycznego wystawienia faktury w oparciu o przygotowaną wcześniej kalkulację.

 • Przygotowane są również odpowiednie zestawienia i wydruki, a także szablony kalkulacji pozwalające na zapis najczęściej powtarzających się kalkulacji i ich wielokrotne wykorzystanie, a tym samym na uniknięcie niepotrzebnego, wielokrotnego wprowadzania podobnych danych.

Dokumentacje

Baza wiedzy

Wybierz odpowiednią dokumentację i dowiedź się więcej na temat systemu ISOF-ERP

System ISOF-ERP idealny dla:

Filmy

Praktyczne filmy instruktażowe

Nasze filmy instruktażowe zapewniają klarowne i zrozumiałe wyjaśnienia kluczowych funkcji, ułatwiając szybkie i efektywne opanowanie systemu ISOF.

 • Naucz się wystawiać faktury
 • Zintegruj system ISOF z platformami sprzedażowymi
 • Efektywnie korzystaj z obszarów roboczych
 • Poznawaj funkcje poszczególnych modułów
Demo
Zamów rozmowę
Zamów telekonferencje