FAQ: pytania i odpowiedzi

Rozwiązanie potrzeb osób/działów firmy za pomocą ISOF-ERP

Jestem przedsiębiorcą i współpracuję z wieloma klientami. Czy ISOF daje mi możliwość stworzenia bazy adresowej kontrahentów?

Tak, jego zaletą jest to, że można zapisać wiele danych klienta np.: telefony, e-maile, branżę, źródła pozyskania kontaktu, zgody na mailing etc.

Tak, wystarczy skorzystać z modułu CRM-Poczta elektroniczna i wysłać wiadomość – opowiemy i pomożemy.

W module ISOF „Płace”, można prowadzić całą ewidencje kadrowo – płacową. Program umożliwia m.in. wydruki dokumentów kadrowych (umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu etc.), wysyłkę e-Deklaracji czy przesyłanie danych do programu „Płatnik”.

Nie ma ograniczeń zarówno profilu działalności jak i wielkości firmy. Od wielu lat wspieramy pracę firm w branżach: chemicznej, poligraficznej, przetwórczej, elektrotechnicznej w bankach oraz instytucjach finansowych.

Tak, system ISOF posiada przestrzeń dyskową osadzoną w chmurze, pozwalającą klientowi zapisać dowolną liczbę dokumentów, które są mu potrzebne w codziennej pracy.

Jedną z wielu funkcjonalności systemu jest analiza rotacji towarów, dzięki której można w optymalny sposób zaplanować zarówno zatowarowanie magazynu jak i rozmieszenie towarów.


Rozwiązanie potrzeb za pomocą funkcji systemu ISOF-ERP

Czy system umożliwia utworzenie kilku okresów płacowych dotyczących jednego miesiąca i czy pozwoli wówczas przyporządkować do wybranego okresu np. 1 tylko pracownika?

Jest taka możliwość. W danym miesiącu można utworzyć kilka list płac (okresów płacowych) z przyporządkowanymi do nich pracownikami.

Zdarzenia tego typu wprowadza się w module Płace -> Zdarzenia -> Lista zdarzeń -> Rejestruj zdarzenie -> Pracownik, typ zdarzenia.

Datę zatrudnienia pracownika wprowadza się w trybie edycji pracownika, przycisk "zestawy kadrowe", wybierając z listy zestaw "Umowy, Zatrudnienie, Ubezpieczenia, Dodatki". Po wyszukaniu tych informacji przyciskiem „+” uzupełniamy kolumnę "zatrudnienie".

Praktycznie wystarczy jednostanowiskowy dostęp do modułu ISOF Finanse-Księgowość. System poprzez warunkowy mechanizm dekretacji tworzy zapisy księgowe automatycznie dla wskazanej partii dokumentów sprzedażowych i zakupowych oraz innych typów tzw. dowodów księgowych.

W systemie ISOF mechanizm taki nie występuje. Wszystkie dane gromadzone są w jednej rozbudowanej strukturze bazodanowej w trybie online. Dzięki temu na bieżąco są dostępne dla uprawnionych osób pracujących w Centrali Firmy.

System ISOF u podstaw swoich założeń konstrukcyjnych jest szczególnie przyjazny dla firm o rozproszonej strukturze organizacyjnej, którą można rozbudowywać w dowolnym czasie z równoczesnym odzwierciedleniem tych zmian w tzw. definicji struktury firmy zawartej w systemie. Kolejne uzupełnienia ilości licencji w ramach listy oferowanych modułów programowych pozwalają na proste zwiększenie liczby dedykowanych dostępów dla nowych pracowników podejmujących swoje zdania w nowych lokalizacjach.

Dostęp do wszystkich danych rejestrowanych w systemie ISOF realizowany jest za pomocą interfejsów funkcjonujących w przeglądarce internetowej zabezpieczonej imiennym certyfikatem, który można zainstalować także na komputerowych systemach mobilnych (np. notebook, tablet). Powszechny dostęp do internetu uniezależnia uprawnionego użytkownika od czasu i miejsca, w którym chce on sprawdzić czy wykonać dowolny raport dostępny w systemie np. z bogatego zestawu raportów zgrupowanych w module Centrum Dowodzenia.

Tak, ponieważ system ISOF zawiera autorski moduł CRM Portfolio realizujący założenie dynamicznego gromadzenia i łączenia dokumentów dotyczących danego projektu już na etapie rejestracji kosztów z dokumentów zakupowych czy etapów fakturowania jego realizacji. Raportowanie bilansu pojedynczego projektu czy puli projektów dotyczących większej kampanii dostępne jest dla uprawionych osób „od ręki”.

Tak. Moduł CRM Formularze to zaawansowane, ale niewymagające wiedzy programistycznej narzędzie do tworzenia własnych, złożonych definicji formularzy na podstawie długiej listy bazowych pól systemowych, który w połączeniu z możliwością wykorzystania systemu reguł związanych z poszczególnym polem lub statusem danego formularza oraz dodatkowo z jego stanem w powiązanym obiegu DMS, daje spore możliwości samodzielnego tworzenia, gromadzenia i obróbki nietypowych danych bez konieczności zamawiania drogich indywidualnych rozwiązań bezpośrednio u producenta oprogramowania.

Tak, klient może zakupić kopię bezpieczeństwa systemu umożliwiającą nieograniczony dostęp do systemu w trybie read-only.

Tak, możliwe jest sporządzanie aneksów zwiększających i/lub zwiększających zakres dostępu, które po podpisaniu i zarejestrowaniu skutkują natychmiastową zmianą ilości uprawnień do przydzielenia oraz zmianą miesięcznych kosztów użytkowania systemu.

Nic. Ilość magazynów w systemie nie jest limitowana. Konieczne może być wykupienie licencji na moduł "Magazyn" jeżeli w nowym magazynie są zatrudnieni pracownicy, którzy wcześniej nie pracowali w systemie.Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›