FAQ: pytania i odpowiedzi

Rozwiązanie potrzeb osób/działów firmy za pomocą ISOF-ERP

Jestem przedsiębiorcą i współpracuję z wieloma klientami. Czy ISOF daje mi możliwość stworzenia bazy adresowej kontrahentów?

Tak, jego zaletą jest to, że można zapisać wiele danych klienta np.: telefony, e-maile, branżę, źródła pozyskania kontaktu, zgody na mailing etc.

Jestem właścicielem firmy z oddziałami. Czy posiadając system ISOF mogę szybko z jednego miejsca wysłać zgłoszenie z pytaniem do serwisu oprogramowania?

Tak, wystarczy skorzystać z modułu CRM-Poczta elektroniczna i wysłać wiadomość – opowiemy i pomożemy.

Posiadam firmę zatrudniającą 5 pracowników. Czy w systemie ISOF mogę naliczyć wynagrodzenia dla tych pracowników?

W module ISOF „Płace”, można prowadzić całą ewidencje kadrowo – płacową. Program umożliwia m.in. wydruki dokumentów kadrowych (umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu etc.), wysyłkę e-Deklaracji czy przesyłanie danych do programu „Płatnik”.

więcej..

Rozwiązanie potrzeb za pomocą funkcji systemu ISOF-ERP

Czy system umożliwia utworzenie kilku okresów płacowych dotyczących jednego miesiąca i czy pozwoli wówczas przyporządkować do wybranego okresu np. 1 tylko pracownika?

Jest taka możliwość. W danym miesiącu można utworzyć kilka list płac (okresów płacowych) z przyporządkowanymi do nich pracownikami.

Jak wprowadzić w systemie urlop, chorobę, delegację pracownika?

Zdarzenia tego typu wprowadza się w module Płace -> Zdarzenia -> Lista zdarzeń -> Rejestruj zdarzenie -> Pracownik, typ zdarzenia.

Zarządzam firmą z kilkoma rozproszonymi oddziałami. Jak w systemie ISOF wygląda w mechanizm synchronizacji i przekazywania danych do Centrali Firmy dotyczący np. wolumenu dziennej sprzedaży z poszczególnych oddziałów ?

W systemie ISOF mechanizm taki nie występuje. Wszystkie dane gromadzone są w jednej rozbudowanej strukturze bazodanowej w trybie online. Dzięki temu na bieżąco są dostępne dla uprawnionych osób pracujących w Centrali Firmy.

więcej..

Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›