CRM Analityczny


Przetestuj
CRM Analityczny
»


Charakterystyka ogólna

CRM analityczny jest rodzajem CRM zorientowanym na analizę danych zgromadzonych przez inne systemy funkcjonujące w przedsiębiorstwie (systemy sprzedaży, zakupów, logistyki). Pozwala identyfikować preferencje i zachowania klientów, tendencje kształtowania się sprzedaży w różnych okresach czasowych, grupach kontrahentów, towarów, czy dla poszczególnych pracowników, na bieżąco analizować najlepiej sprzedające się towary, najlepszych klientów, pracowników. Umożliwia zatem odpowiednie kształtowanie oferty, badanie dobrych i słabych elementów w celu zwiększenia zysków oraz minimalizacji kosztów.

Funkcjonalność

CRM analityczny realizuje następujące funkcje:

 • przeglądanie bazy marketingowej klientów,
 • analizy skuteczności działań marketingowo-handlowych oraz sprzedaży i zakupów,
 • analizy efektywności stron WWW,
 • analizy pozycjonowania stron WWW,
 • pozyskiwanie informacji o wizytach na stronach WWW.

Przeglądanie bazy klientów

CRM analityczny będący częścią ISOF, zawiera specjalizowaną funkcję przeznaczoną do dostarczania informacji na postawie zgromadzonych wcześniej danych. Po wybraniu odpowiedniego klienta oraz zakresu dat osoba korzystająca z funkcji uzyskuje pełen zestaw informacji o danym kliencie w różnych przekrojach: danych teleadresowych, finansowych, danych CRM (aktywności) oraz DMS (dokumenty i obiegi kontrahenta).

Możliwość wykorzystania funkcji w innych modułach zwłaszcza podczas sprzedaży, czy w ramach Call Center, w szybki sposób pokazuje z jakim klientem współpracuje firma i pozwala dostosować się do jego potrzeb.

Analizy dla zarządu

Zaawansowana funkcja analizowania sprzedaży dostarcza informacji w wielu przekrojach z dowolnego okresu czasu, dla dowolnych kontrahentów i ich grup.

Nie poprzestaje przy tym tylko na gromadzeniu i udostępnianiu danych o klientach, ale zapewnia także analizę kosztów i wyników kampanii zarówno w ramach utrzymania stałych klientów jak i pozyskiwania nowych.

Zakres przygotowanych zestawień oraz możliwość wyszukiwania danych wg różnych kryteriów pozwala na wnikliwą analizę danych. Dostępne są m.in. zestawienia sprzedaży i zakupów, zestawienia dotyczące obrotów grup i przedstawicieli handlowych, obroty towarami, obroty dla usług, asortyment zakupiony przez klientów, zestawienie zamówionych towarów, uzyskiwane marże, raport prowizji handlowców.

Zaawansowany filtr umożliwia wyszukiwanie i filtrowanie danych oraz grupowanie tych danych w zdefiniowanych przez użytkownika okresach, wg grup kontrahentów, grup towarów, czy jednostek organizacyjnych firmy. Dane można również eksportować do arkusza kalkulacyjnego.

Centrum dowodzenia

CRM analityczny stanowi centrum informowania i analiz dla kadry kierowniczej oraz wszystkich uprawnionych do pozyskiwania takich informacji pracowników i umożliwia analizę bieżącej sytuacji firmy w różnych przekrojach oraz podejmowanie decyzji co do dalszych kierunków pracy i rozwoju.

Ponadto wszystkie najważniejsze zestawienia i raporty z całego systemu są zebrane w postaci jednej funkcji, tzw. Centrum Dowodzenia. Znaleźć tam można m.in. zestawienia sprzedaży i zakupów, raporty magazynowe, najważniejsze raporty FK oraz kadrowo-płacowe, a także analizy rotacji, należności i zobowiązania, zestawienia z prognozowania sprzedaży.

Statystyki stron WWW

System ISOF posiada możliwości analizy i badania efektywności istniejących stron internetowych firmy. Mechanizmy te pozwalają przede wszystkim śledzić sposób wykorzystania zawartości witryny, co pozwala na prowadzenie analiz na podstawie których można optymalizować treść przedstawianą na stronach udostępnianych w Internecie.

Śledzenie odwiedzin

ISOF gromadzi szczegółowe informacje o sposobie przeglądania firmowych witryn przez gości, zachowując czas pobrania strony, nazwę pobieranej strony, a także adres wizytującego gościa. Ilość obserwowanych witryn własnych jest dowolna - można dowolnie dodawać serwery czy też grupy śledzonych plików HTML.

Wbudowana funkcja ignorowania wybranych gości odwiedzających witrynę, pozwala uniknąć sytuacji, w której do statystyk wliczane są odwiedziny własne czy robotów wyszukiwarek. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja nowych, potencjalnych klientów, a integracja z modułem CRM Aktywnościm pozwala na sprawdzanie dotychczasowych działań z klientem i zaplanowanie nowych.

Moduł posiada możliwość śledzenia zainteresowania klientów poszczególnymi witrynami czy danymi w nich zawartymi, co stanowić może wydajne źródło pozyskiwania informacji o klientach, ich preferencjach oraz zainteresowaniach.

Ponadto moduł pozwala na analizę jakości stron internetowych, dając możliwość jej późniejszego wykorzystania przy planowaniu akcji reklamowych i promocyjnych. Pozwala na odpowiednie kreowanie wizerunku firmy w internecie.

Analiza statystyk

ISOF pozwala przygotować różnorodne raporty będące szczegółową charakterystyką odwiedzin. Statystyki mogą być wykonywane w przekroju dziennym lub godzinnym i przedstawiać mogą adresy gości odwiedzających witrynę lub nazwy pobieranych plików.

Specjalna funkcja obserwowania wybranego adresu odwiedzającego witrynę firmy, pozwala przygotować szczegółową charakterystykę odwiedzin dokonanych przez wybranego gościa. Dzięki temu Firma uzyskuje cenną informację o zainteresowaniu, jakie wykazuje: kontrahent, potencjalny klient lub konkurent.

Integracja z CRM i DMS

Statystyki WWW są zintegrowane z modułem CRM, co pozwala na automatyczne rozpoznawanie firm już zarejestrowanych w bazie ISOF, sprawdzanie dotychczasowych działań prowadzonych z firmą oraz planowanie nowych. Obsługa klientów możliwa jest w ramach obiegów DMS.

Zalety

CRM analityczny wykazuje zalety, dzięki którym firma jest w stanie efektywniej wykorzystywać zgromadzone informacje o swoich klientach. W ten sposób CRM przyczynić się może do zwiększenia sprzedaży i osiągania większych zysków przy niższych kosztach.

Wykorzystanie danych

CRM analityczny umożliwia efektywne wykorzystanie danych o klientach znajdujących się w posiadaniu firmy.

Dostarczanie raportów analitycznych

CRM analityczny na podstawie posiadanych danych jest w stanie wygenerować raporty, ukazując zgromadzone dane w różnych przekrojach i usprawniając proces zarządzania.

Duży zakres danych dostarczanych przez strony WWW

Funkcje zarządzania zawartością witryny WWW wykazują zalety, dzięki którym osoby zarządzające witryną oraz administratorzy uzyskują cenny zestaw informacji pozwalających optymalizować zawartość tych witryn. Funkcja śledzenia odwiedzin gromadzi bardzo szczegółowe dane charakteryzujące sposób wykorzystania zawartości witryny przez gości. Gromadzone są informacje nie tylko o czasie i nazwie pobieranej strony ale również o odwiedzających.

Obszerne raporty

ISOF jest w stanie przygotować obszerne i szczegółowe raporty dostarczające osobom zarządzającym witryną oraz kierownictwu cennych informacji na temat wykorzystania zawartości własnych witryn internetowych.

Korzyści

Dokładne informacje dotyczące sprzedaży, w tym wielkość, obrotów, zysków, marży.

 • Możliwość szybkiego analizowania zmian wynikających z wielkości sprzedaży w różnych okresach.
 • Możliwość dokładnego sprawdzenia, które towary przynoszą największe i najmniejsze obroty.
 • Możliwość sprawdzenia, jacy kontrahenci generują największe i najmniejsze obroty.
 • Możliwość sprawdzenia, jaki udział w obrotach mają poszczególni pracownicy.
 • Śledzenie zainteresowania klientów oraz konkurencji stronami WWW czyli oferowanymi produktami i usługami.
 • Tanie źródło pozyskania nowych klientów odwiedzających strony WWW.
 • Łatwy sposób obsługi pozyskanego klienta dzięki integracji statystyk stron WWW z modułem CRM.

Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›