Rachunkowość


Przetestuj
program księgowy
»


Zalna praca w ISOF


Moduł finansowo-księgowy

Rachunkowość w ISOF to: księgowość (dekretacja, system FK lub Książka Przychodów i Rozchodów), Kasa – Bank (rozrachunki, raporty kasowe, wyciągi bankowe, przelewy), zakupy, majątek trwały, rejestry VAT, deklaracje INTRASTAT, Płace i Kadry, windykacja należności.
więcej...

Płace i kadry - funkcje podstawowe

Płace i Kadry to zintegrowany system kadrowo-płacowy przeznaczony dla działów kadrowego i rachuby płac jednostek organizacyjnych o dowolnym profilu działalności, niezależnie od wynikającej z wewnętrznych przepisów specyfiki wynagradzania czy rozliczania czasu pracy.
więcej...

Majątek Trwały

Moduł Majątek Trwały jest przeznaczony do zarządzania informacją na temat środków trwałych przedsiębiorstwa.
więcej...

Zakupy

Moduł obsługi faktur zakupowych pozwala na wprowadzanie i korygowanie faktur zakupowych, wystawianie towarzyszących dokumentów magazynowych i kasowych, kontrolę spłaty, skanowanie oryginałów dokumentów i obsługę faktur elektronicznych.
więcej...

Windykacja należności

ISOF zapewnia kontrolę zobowiązań i należności. Funkcje te pozwalają również gromadzić i analizować wszystkie dane o operacjach spłaty należności przez kontrahentów.
więcej...

Kasa-Bank

ISOF obsługuje prowadzenie kasy gotówkowej w przedsiębiorstwie. Funkcja umożliwia prowadzenie i kontrolę nad bieżącymi transakcjami gotówkowymi oraz pozostałymi operacjami kasy.
więcej...

Książka Przychodów i Rozchodów

Książka Przychodów i Rozchodów zawiera zestaw funkcji pozwalających szybciej i sprawniej prowadzić ewidencję zdarzeń gospodarczych w małej firmie.
więcej...

Ryczałt ewidencjonowany

Moduł Ryczałt – Ewidencja jest to uproszczona ewidencja sprzedaży, niewymagająca prowadzenia skomplikowanej księgowości, nie jest konieczne ewidencjonowanie wydatków - (w przeciwieństwie do podatkowej księgi przychodów i rozchodów).
więcej...

Delegacje i samochody

Moduł obsługi delegacji pozwala gromadzić, przetwarzać i udostępniać informacje o delegacjach pracowników.
więcej...

MF Jednolity Plik Kontrolny w ISOF

Jednolity Plik Kontrolny w systemie ISOF obejmuje 6 struktur: Księgi rachunkowe, Podatkową księgę przychodów i rozchodów, Wyciągi bankowe, Magazyn, Ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, oraz Faktury VAT.
więcej...
Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›