Sprzedaż


Przetestuj
moduł sprzedaży
»


Zalna praca w ISOF


Obsługa punktów sprzedaży POS (Point of Sale)

Moduł ISOF-POS jest złożeniem funkcji przeznaczonych specjalnie dla niewielkich firm zarządzających wieloma punktami sprzedaży. Umożliwia pracującemu w punkcie sprzedaży wystawianie faktur, paragonów i innych dokumentów sprzedażowych z dostępem do Raportów kasowych, Magazynu oraz sprzęgiem do drukarki fiskalnej. Dzięki dodatkowym funkcjom umożliwia wprowadzenie zindywidualizowanej pracy i obsługi systemu przez wielu użytkowników (sprzedawców) na tym samym, pojedynczym stanowisku komputerowym. Zablokowanie i odblokowanie ISOF-POS jest możliwe przy pomocy kodu paskowego odczytywanego przez czytnik zwykle znajdujący się w punkcie sprzedaży lub poprzez hasło.

Zarządzający siecią sprzedaży ma z kolei dostęp do wszystkich modułów systemu ERP obejmujących m.in. CRM, DMS, Logistykę z Zamówieniami do dostawców oraz Zamówieniami od klientów, Magazyn z centralnym dostępem do informacji o stanach magazynowych w każdym magazynie i sklepie, Rachunkowość, Płace i Kadry.

Dzięki ISOF-POS można niewielkim kosztem obsłużyć dziesiątki sklepów połączonych w jeden organizm, z jednym punktem zarządzającym całością. Punkty sprzedaży nie potrzebują specjalnego oprogramowania, ponieważ do ich obsługi potrzebny jest tylko Internet i przeglądarka internetowa. Planowana jest również integracja ISOF-POS z wbudowanymi w tablety kamerami wykorzystywanymi w charakterze czytników kodów kreskowych.

Faktury w języku angielskim i niemieckim

System umożliwia drukowanie unijnych faktur i faktur korygujących eksportowych w języku angielskim i niemieckim, zgodnych z przepisami obowiązującymi w UE.

Obsługa walut obcych

Dokumenty sprzedaży wystawiane mogą być również w walutach obcych. Dla każdego dokumentu oprócz waluty zapisywany jest również kurs co pozwala na operowanie zarówno cenami walutowymi jak i złotówkowymi. Przy wystawianiu dokumentów walutowych domyślnie pobierane są kartotekowe ceny walutowe towarów, przy czym użytkownik może je zmienić. Przy zmianie kursu możliwe jest również ponowne przeliczenie cen złotówkowych. W ramach walutowych dokumentów sprzedaży można wystawiać dokumenty eksportowe oraz faktury WDT. Oprócz wymogów związanych z samym procesem wystawiania faktur, są one odpowiednio klasyfikowane oraz zapisywane do rejestrów VAT i zestawień INTRASTAT. Rozrachunki są wyrażone w walucie i złotówkach.

Fakturowanie seryjne

ISOF obsługuje fakturowanie seryjne z możliwością zapisu faktur do PDF. Następnie mogą być wydrukowane lokalnie.

EDI

ISOF obsługuje faktury sprzedażowe w standardzie EDI (ang. Electronic Data Interchange) oznaczającym w bezpośrednim tłumaczeniu Elektroniczną Wymianę Danych. Została ona wprowadzona w dominującym obecnie standardzie UN/EDIFACT.

Zamówienia internetowe

Dynamiczny rozwój Internetu sprawia, że staje się on coraz bardziej atrakcyjnym kanałem sprzedaży towarów i usług. Wychodząc naprzeciw tym tendencjom HEUTHES wyposażył ISOF w moduły pozwalające firmom na skuteczne wykorzystanie Internetu w handlu elektronicznym.

Korzyści

  • Zwiększenie sprzedaży.
  • Integracja z funkcjami logistycznymi systemu ISOF.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›