Ryczałt ewidencjonowany


Przetestuj
program księgowy
»


Charakterystyka ogólna

Moduł Ryczałt – Ewidencja, powstał w związku z korzystnymi zmianami podatkowymi wynikającymi z wprowadzenia planu odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 – Polskiego Ładu i zwiększonego zainteresowania tą formą opodatkowania. Jest to uproszczona ewidencja sprzedaży, niewymagająca prowadzenia skomplikowanej księgowości, nie jest konieczne ewidencjonowanie wydatków - (w przeciwieństwie do podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

Funkcjonalność

Moduł Ryczałt-Ewidencja jest zintegrowany z modułem faktur umożliwiając import dokumentów sprzedaży. W przypadku firm będących podatnikami VAT możliwe jest ewidencjonowanie wydatków oraz rozliczanie podatku VAT poprzez wysyłkę JPK-VAT wraz z deklaracją.

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej,
 • przedsiębiorstwa w spadku,
 • spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,
 • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku,
 • tworzenie raportów,
 • spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

Korzyści

 • Zapewnia lepszą obsługę klientów.
 • Optymalizuje stan zapasów dzięki zaawansowanej analizie.
 • Pozwala lepiej zarządzać należnościami, zobowiązaniami i windykacją.
 • Zabezpiecza przed utratą danych w przypadku uszkodzenia komputera.
 • Ogranicza czas wyszukiwania dokumentów.
 • Polepsza wymianę informacji pomiędzy pracownikami.
 • To brak konieczności instalowania, uaktualniania i serwisowania oprogramowania dzięki wykorzystaniu przeglądarki.
 • Obniża całkowite koszty posiadania systemu IT.
 • Udostępnia zgodną z Ustawą o Rachunkowości kopię bezpieczeństwa systemu na nośniku trwałym.Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›