Mobilny ISOF

Praca z systemem ISOF na smartfonie i tablecie

Mobilny CRM Aktywności

System ISOF rozpoznaje przeglądarkę Chrome Mobile, odczytuje parametry smartfonów lub tabletów i dopasowuje interfejs CRM Aktywności do stosunkowo niewielkiego ekranu tych urządzeń i obsługi dotykowej. Na tabletach opartych na Androidzie, systemu ISOF w praktyce nie trzeba dopasowywać, gdyż pełna wersja desktopowa umożliwia efektywną i ergonomiczną pracę.

Praca z systemem ISOF na smartfonie i tablecie

Oczywiście na smartfonach i tabletach można uruchomić dowolną, inną niż CRM Aktywności, funkcję systemu. W takich przypadkach interfejs systemu jest obracany do pozycji horyzontalnej, a rozdzielczość jest optymalizowana do niewielkiego ekranu. Przy czym w takiej sytuacji interfejs nie jest dopasowany do obsługi palcem - sprawdza się wtedy urządzenie z rysikiem. Dopasowanie systemu do smartfonów jest wynikiem z jednej strony wsłuchiwania się w potrzeby użytkowników, z drugiej odpowiedzią na coraz doskonalsze rozwiązania nowych telefonów.

Wersja mobilna systemu ISOF

Wersja mobilna umożliwia podgląd, edycję i dodawanie nowej Aktywności, wyświetlanie Aktywności w postaci listy, z zaawansowanym filtrem wyszukiwania, obsługą notatek oraz możliwością wywoływania połączenia telefonicznego do kontrahenta powiązanego z wybraną Aktywnością, również w trybie telekonferencji. Wybór powiązanego z Aktywnością kontrahenta następuje przy wykorzystaniu mechanizmu autosugestii z automatycznym wyborem. Szablony filtrów zapisują ulubione ustawienia generowanej listy. HEUTHES planuje także włączenie obsługi emaili z Aktywności oraz dołączanie załączników w postaci zdjęć, nagrań audio i video. Wprowadzona zostanie także obsługa geolokalizacji. W praktyce oznacza to, że przy tworzeniu nowej Aktywności będzie można zapisać aktualną pozycję GPS telefonu. Podobny zapis informacji o lokalizacji będzie możliwy przy logowaniu do systemu. Poruszanie się po dedykowanej dla smartfonów wersji modułów CRM Aktywności, następuje z wykorzystaniem ikon na pulpicie głównym systemu oraz Inteligentnego Asystenta.

HEUTHES wykorzystując doświadczenia zebrane w trakcie prac nad Mobilną wersją systemu ISOF intensyfikuje prace nad modyfikacją swoich komponentów ekranowych, tak aby zwiększyć użyteczność tych bibliotek na urządzeniach mobilnych takich jak smartfony i tablety. Firma planuje osiągnięcie znacznej poprawy w tym zakresie do końca 2017 roku.

Preselling

Preselling oznacza dotarcie sprzedawcy do jak największej ilości niewielkich punktów sprzedaży i zebranie zamówień sprzedażowych w punkcie detalicznym. Automatyczne zarejestrowanie tych zamówień w systemie centralnym uruchamia proces obsługi logistycznej i dostarczenia zamówień do określonych punktów. Rozwiązanie dedykowane na smartfony i tablety w ISOF usprawnia pracę przedstawicieli handlowych. Przedstawiciel ma dostęp na smartfonie do pełnej historii pracy z klientem jak również do listy powiązanych z nim Aktywności i nowych zadań oraz zamówień do zrealizowania w trakcie kolejnych wizyt.

Vanselling

Vanselling w ISOF usprawnia pracę przedstawicieli, którzy prowadzą sprzedaż wprost z samochodu z wystawianiem dokumentów sprzedażowych.

Aplikacja do certyfikatów

HEUTHES oferuje również aplikację na smartfony i tablety z Androidem, ułatwiającą proces generowania, instalowania i odnawiania certyfikatów. Proces ten jest słabo wspierany przez Android i Chrome Mobile. Dostęp do systemu jest zabezpieczony hasłem oraz certyfikatem w standardzie X.509 z bezpieczną komunikacją z serwerem zapewnioną przez protokół TLS 1.2.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›