Mobilny ISOF


Wstęp – do czego służy Mobilny ISOF

Aplikacja Mobilny ISOF służy do:

 • uruchomienia systemu ISOF-ERP na urządzeniach mobilnych (w tym na Terminalach danych - nowość),
 • instalowania certyfikatu umożliwiającego dostęp do systemu.

Certyfikat jest wykorzystywany do identyfikacji urządzenia i użytkownika upoważnionego do pracy z systemem ISOF-ERP.

Pobierz aplikację "Mobilny ISOF" z Google Play

Pierwsze kroki – po uruchomieniu aplikacji

Po uruchomieniu aplikacji możecie Państwo:

 • wypełnić formularz aby uzyskać dostęp do wersji demonstracyjnej systemu ISOF (opcja Zarejestruj DEMO w menu),
 • uruchomić system ISOF - Państwa wersję komercyjną lub demonstracyjną (opcja Uruchom ISOF w menu lub na pulpicie aplikacji),
 • zainstalować certyfikat niezbędny do pracy w wersji komercyjnej systemu ISOF (opcja Menadżer certyfikatu w menu).
Menu Mobilny ISOF
Wybór wersji ISOF-ERP (demo/komercyjna)
Formularz do uruchomienia demo na www.isof.pl/demo

Pozostałe funkcje dostępne w menu to: O firmie, O programie i Ustawienia.

Menu Mobilny ISOF: o programie, ustawienia, adresy systemów ISOF

W przypadku dostępu do komercyjnej wersji systemu należy w Ustawieniach wpisać dwa adresy: aplikacji oraz serwera CAK. Obydwa uzyskuje się od firmy HEUTHES. Bezpieczna komunikacja z serwerem systemu jest zapewniona przez protokół TLS 1.3.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

Praca z systemem ISOF-ERP w aplikacji

Aplikacja Mobilny ISOF odczytuje parametry smartfonów lub tabletów i dopasowuje interfejs systemu do stosunkowo niewielkiego ekranu tych urządzeń i obsługi dotykowej. Poruszanie się po modułach systemu następuje z wykorzystaniem ikon na pulpicie głównym oraz za pomocą menu mobilnego uruchamianego poprzez tzw. "hamburger" (trzy poziome kreski ustawione blisko siebie).

Ekran logowania do
ISOF-ERP
Pulpit ISOF-ERP
Menu ISOF-ERP

Wśród wszystkich modułów systemu ISOF, na potrzeby aplikacji Mobilny ISOF, całkowicie przebudowano moduł CRM Aktywności. Wersja mobilna umożliwia podgląd, edycję i dodawanie nowej Aktywności, wyświetlanie Aktywności w postaci listy, z zaawansowanym filtrem wyszukiwania, obsługą notatek oraz możliwością wywoływania połączenia telefonicznego do kontrahenta powiązanego z wybraną Aktywnością, również w trybie telekonferencji. Wybór powiązanego z Aktywnością kontrahenta następuje przy wykorzystaniu mechanizmu autosugestii z automatycznym wyborem. Szablony filtrów zapisują ulubione ustawienia generowanej listy.

CRM Aktywności: Aktywność, filtr Aktywności, lista Aktywności
CRM Aktywności: układ miesięczny, dzienny i tygodniowy

HEUTHES planuje włączenie obsługi emaili z Aktywności oraz dołączanie załączników w postaci zdjęć, nagrań audio i video. Wprowadzona zostanie także obsługa geolokalizacji. W praktyce oznacza to, że przy tworzeniu nowej Aktywności będzie można zapisać aktualną pozycję GPS telefonu. Podobny zapis informacji o lokalizacji będzie możliwy przy logowaniu do systemu.

W ramach dostosowania pozostałych modułów systemu do pracy na urządzeniach mobilnych wprowadzono m.in. zmiany w paskach narzędziowych oraz filtrach poszczególnych modułów.

Moduły CRM Aktywności i Zamówienia od klienta w aplikacji Mobilny ISOF stanowią podstawowy zestaw funkcji wykorzystywanych w praktyce przez sprzedawców i przedstawicieli handlowych (preselling i vanselling). Preselling oznacza dotarcie sprzedawcy do jak największej ilości niewielkich punktów sprzedaży i zebranie zamówień sprzedażowych w punkcie detalicznym. Automatyczne zarejestrowanie tych zamówień w systemie centralnym uruchamia proces obsługi logistycznej i dostarczenia zamówień do określonych punktów. Dzięki aplikacji mobilnej przedstawiciel ma dostęp na smartfonie do pełnej historii pracy z klientem jak również do listy powiązanych z nim Aktywności i nowych zadań oraz zamówień do zrealizowania w trakcie kolejnych wizyt. Z kolei vanselling w ISOF usprawnia pracę przedstawicieli, którzy prowadzą sprzedaż wprost z samochodu z wystawianiem dokumentów sprzedażowych.

Lista Zamówień od klienta

Poniżej przedstawiono ISOF-POS. Jest to złożenie funkcji przeznaczonych specjalnie dla niewielkich firm zarządzających wieloma punktami sprzedaży. Umożliwia pracującemu w punkcie sprzedaży szybkie wystawianie faktur, paragonów i innych dokumentów sprzedażowych.

     
ISOF-POS: podgląd towaru, paragon

Poniżej przedstawiono przykładowe ekrany z fakturą sprzedażową i zestawieniem dokumentów sprzedażowych.

     
Faktura sprzedażowa, lista faktur

Poniżej przedstawiono przykładowe ekrany z fakturą zakupową i zestawieniem dokumentów zakupowych.

     
Faktura zakupu, lista faktur

Poniżej przedstawiono przykładowe ekrany z wyszukiwaniem towaru w magazynie, zestawieniem dokumentów magazynowych i dokumentem WZ.

Magazyn: wyszukiwanie towaru, zestawienie dokumentów magazynowych, dokument WZ

Poniżej przedstawiono przykładowe ekrany z modułu Rachunkowość: Rozrachunki w module Finanse i Księgowość, Kadry-Płace, a także Delegacje.

Rachunkowość: Rozrachunki w F-K, Kadry-Płace, Delegacje.

Poniżej przedstawiono przykładowe ekrany modułu DMS z archiwum dokumentów, edycją dokumentów LibreOffice oraz obsługą poczty elektronicznej.

     
DMS: archiwum dokumentów, edycja dokumentów LibreOffice
DMS: obsługa poczty elektronicznej

W DMS można obsługiwać Tablice Kanban.

DMS: Tablica Kanban

Certyfikacja w aplikacji mobilnej

W przypadku wersji komercyjnej systemu niezbędne jest posiadanie certyfikatu, który udostępnia HEUTHES. Aplikacja umożliwia wygenerowanie i zainstalowanie kluczy służących do ochrony transmisji w systemie ISOF. czytaj więcej..zwiń..

Wygenerowanie kluczy i wysłanie żądania certyfikacyjnego

Zanim użytkownik uzyska dostęp do systemu, musi posiadać certyfikat klucza publicznego. Klucz wystawiany jest przez Centrum Autoryzacji Kluczy (CA) firmy HEUTHES. W tym celu musi wygenerować sobie klucz prywatny i odpowiadający mu klucz publiczny, którego autentyczność zostaje potwierdzona przez CA certyfikatem.

Wygenerowanie pierwszego certyfikatu wymaga posiadania jednorazowego kodu PIN, który użytkownikowi udostępnia firma HEUTHES. Otrzymawszy kod PIN, użytkownik wybiera z menu opcję Menadżer certyfikatu. W pola formularza wpisuje otrzymany kod PIN i swój login.

Opcja menu: Menadżer certyfikatu

Instalacja certyfikatu

Jeśli wpisany login i PIN są prawidłowe, zawartość okna zmieni się. Pojawi się ekran z 3 krokami. Wysłanie żądania generowania następuje po kliknięciu przycisku Generuj.

     
Generowanie kluczy

Po kilku sekundach pojawi się ekran z informacją jak poniżej. Oznacza on, że klucze zostały wygenerowane i do Centrum Autoryzacji Kluczy zostało wysłane żądanie certyfikacyjne.

   
Wysłanie żądania certyfikacji

Dotarcie do tego punktu procedury oznacza, że zostało złożone zamówienie na certyfikaty. Wygenerowanie certyfikatu trwa do jednego dnia roboczego. Gdy certyfikat jest gotowy pojawi się poniższy ekran.

   
Certyfikat gotowy do instalacji

Po kliknięciu przycisku Instalacja certyfikatu rozpocznie się końcowy proces instalacji certyfikatu.

Instalacja Certyfikatu

Proces instalacji kończy się wyświetleniem ekranu informującego o poprawnym zainstalowaniu certyfikatu.

   
Zakończenie instalacji Certyfikatu

Praca na smartfonie z systemem w wersji licencyjnej

W przypadku wersji systemu w trybie licencyjnym należy:

 • zainstalować w smartfonie Certyfikat (opis w poprzednim rozdziale „Certyfikacja w aplikacji mobilnej”; uwaga: jednorazowy kod PIN udostępnia użytkownikowi „własny” administrator systemu, a nie firma HEUTHES);
 • uruchomić przeglądarkę Google Chrom Mobile i wpisać w jej polu adresowym, dostęp do swojego serwera z licencją systemu;
 • utworzyć skrót do systemu na pulpicie smartfona (opis poniżej).

Utworzenie skrótu do systemu na smartfonie

 • Należy uruchomić przeglądarkę Google Chrom Mobile i w polu adresowym należy wpisać adres dostępu do wersji licencyjnej systemu na własnym serwerze.
 • Po wpisaniu adresu należy nacisnąć znajdującą się na prawo od pola adresowego ikonę „z trzema pionowymi kropkami” - dostosowanie ustawień i konfiguracja Chrome. Rozwinie się menu boczne z opcjami.
 • Należy wybrać opcję „Dodaj do ekranu głównego” / „Add to home screen” (uwaga: opcja jest aktywna dopiero po uprzednim wpisaniu adresu).
 • Należy postępować zgodnie z kolejnymi instrukcjami na ekranie. Na końcu procesu ikona aplikacji zostaje utworzona na pulpicie smartfona.


Pobierz dokumentację PDF


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›