Centrum dowodzenia


Przetestuj
pulpit zarządu
»


Charakterystyka ogólna

Centrum Dowodzenia jest modułem przeznaczonym dla menadżerów firmy. Zebrano w nim wszystkie najważniejsze zestawienia i raporty większości modułów systemu ISOF. Umożliwia szybki i sprawny dostęp do wielu raportów i analiz, bez konieczności wchodzenia do modułów dziedzinowych.

Funkcjonalność

Centrum Dowodzenia zapewnia w zakresie podstawowym dostęp do następujących raportów z modułów:

 • Sprzedaż,
  • zestawienie sprzedaży,
  • zestawienie należności,
 • Zakupy,
  • zestawienie dokumentów zakupu,
  • zestawienie zobowiązań,
 • Magazyn,
  • raport stanów magazynowych,
 • Oferty,
  • raport ofert,
 • Zamówienia od klienta,
  • raport realizacji zamówień,
 • Zamówienia do dostawców,
  • analizy zamówień do dostawców,
  • analizy rotacji towarów,
 • Kasa-Bank,
  • raport operacji bankowych,
 • Kontrahenci,
  • zestawienie kontrahentów,
  • zestawienie osób kontaktowych,
 • Płace i Kadry,
  • raporty kadrowo-płacowe,

Szablony i raporty off-line

Raporty w systemie mogą być wykonywane przy wykorzystaniu wielu kryteriów. Ustawienia układu zapytań mogą być zapisane do szablonów raportów do późniejszego, łatwego przywoływania. Raporty mogą być również automatycznie generowane w trybie off-line i zapisywane zgodnie z ustalonym harmonogramem do DMS lub wysyłane pocztą elektroniczną.

Pulpit menadżerski - tablica wyników

Tablica wyników (ang. Dashboard) jest mechanizmem prezentacji wykresów i raportów generowanych w oparciu o dane gromadzone w poszczególnych modułach. Funkcja jest zintegrowana z DMS i może korzystać z dowolnych raportów dostępnych w ISOF. Raporty i wykresy mogą być generowane w trybie off-line (np. w nocy) i następnie zapisywane w DMS. Po każdym wykonaniu raportu tworzy się nowa wersja dokumentu. Użytkownik korzystając z wbudowanego w DMS edytora HTML tworzy nowy dokument zbiorczy, wskazując odnośniki do raportów ISOF.

Wykorzystanie Tablicy wyników

Każdemu pracownikowi zgodnie z jego poziomem uprawnień dostępu do danych można przygotować indywidualny zestaw informacji wyświetlanych po kliknięciu ikony na pulpicie systemu ISOF.

Możliwości zaawansowane

Raporty rozszerzone obejmują moduły:

 • CRM Analityczny,
  • analizy sprzedaży:
   • nowi klienci,
   • obroty grup handlowych,
   • obroty przedstawicieli,
   • obroty klientów przedstawicieli,
   • obroty klientów,
   • obroty jednostek organizacyjnych,
   • grup towarowych,
   • asortymentu zak. przez klienta,
   • obroty towarami,
   • obroty towarami dostawcy,
   • obrót dla usług,
   • obrót na fakturach,
   • zamówione towary,
   • prowizje handlowców,
   • obroty wg. adresów dostaw,
   • zestawienie dokumentów,
   • zestawienie należności,
  • analizy zakupów:
   • zakupy wg grup towarowych,
   • zestawienie dokumentów,
   • zestawienie zobowiązań,
   • asortyment zak. od dostawcy,
   • zakupy wg dostawców,
 • Portfolio,
  • raport zapadalności projektów,
  • raport OWS,
  • raport bilans projektów,
  • wykresy Gantta,
 • CRM Serwisowy,
  • raport zgłoszeń serwisowych,
 • F-K,
  • raporty własne F-K definiowane przez użytkownika,
  • raport przyszłych przepływów pieniężnych,
  • raport aktualności dokumentów,
  • raport aktualności deklaracji,
  • raport statystyk pracochłonności.

Korzyści

 • Dostęp do najważniejszych zestawień i raportów z poziomu jednego modułu usprawnia, przyspiesza oraz porządkuje zarządzanie firmą.
 • Raporty w Centrum Dowodzenia dostępne zarządzającym firmą bez wchodzenia do modułów dziedzinowych, a także dodatkowych opłat licencyjnych.
 • Możliwość swobodnego definiowania i zapisywania do szablonu własnych, zbiorczych raportów, o wymaganej zawartości danych, w wygodnej i czytelnej postaci dla osoby, która te dane następnie analizuje.
 • Po zdefiniowaniu Tablicy wyników, wszystkie potrzebne dane pojawiają się w jednym miejscu umożliwiając przekazanie strategii firmy poszczególnym pracownikom.

Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›