Delegacje i samochody


Przetestuj
delegacje
»


Obsługa delegacji

Moduł obsługi delegacji krajowych i zagranicznych pozwala gromadzić, przetwarzać i udostępniać informacje o delegacjach pracowników. Umożliwia automatyczne wyliczanie kwot rozliczeń delegacji krajowych obejmujących diety, ryczałty za noclegi i innych należności związanych z krajowymi podróżami służbowymi. Zestaw funkcji pozwala nie tylko systematycznie rejestrować delegacje ale również sporządzać wszechstronne raporty i dekretować delegacje.

Rejestr samochodów, EkoPodatek

Możliwe jest utworzenie i prowadzenie rejestru samochodów służbowych zarejestrowanych w firmie. Dla każdego samochodu można rejestrować rachunki kosztów wykorzystania samochodu, wraz ze zużyciem paliwa. Dodatkowo można wykonać zestawienia dotyczące rozliczenia EkoPodatku.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›