CRM


Przetestuj
zarządzanie relacjami z klientami
»


Zestaw sześciu modułów CRM

CRM (Customer Relationship Management) jest pojęciem ogólnym, szeroko definiującym metody zarządzania relacjami z klientem. Jego podstawową częścią jest CRM Aktywności.

Firma HEUTHES proponuje wszechstronny zespół funkcjonalności pod ogólną nazwą CRM. Umożliwia on budowanie i podtrzymywanie więzi z klientem. Realizuje funkcje w różnych dziedzinach działalności firmy. Od procesów handlowych, marketingowych, obsługę klientów zarówno na etapie pozyskania jak również podczas bieżącej obsługi, po obsługę posprzedażną i serwisową. Gromadzi dokumenty. Pomaga w organizacji przepływu pracy w firmie i w wymianie danych z kontrahentami poprzez Internet.

Skuteczne relacyjne zarządzanie sprzedażą w systemie ISOF to:

 • gromadzenie danych na wszystkich etapach działania firmy (CRM Aktywności, CRM Serwisowy, CRM Zadaniowy);
 • zgromadzenie wszelkich dokumentów kontrahenta w jednym miejscu (Baza Marketingowa);
 • analizowanie raportów i wykresów zdefiniowanych na odpowiednim poziomie kompetencji i szczegółowości oraz dostępnych w postaci gotowych plików do oglądania (Balanced Scorecard i raporty off-line);
 • planowanie dochodów i kosztów w wygodnym i zrozumiałym ujęciu procesowym i biznesowym, a nie tylko księgowym (Portfolio);
 • zarządzanie sprzedażą z analizą wstecz i w przyszłość z uwzględnieniem zdarzeń finansowych jak i innych występujących w procesach sprzedażowych;
 • ciągłe doskonalenie istniejących w systemie procesów i procedur w celu uzyskiwania coraz lepszych wyników oraz poprawianie jakości świadczonych usług i oferowanych produktów;
 • szybka, bezpośrednia, w czasie rzeczywistym wymiana danych i informacji nie tylko wewnątrz firmy, ale również z klientami (Portal Serwisowy, Portal Zamówieniowy).

Zalna praca w ISOF


CRM Aktywności

Jest podstawowym modułem CRM. Umożliwia pracownikom gromadzenie informacji o aktywnościach z klientami na wszystkich płaszczyznach współpracy oraz planowanie zdarzeń z klientami. Dotyczy to zarówno podstawowych kontaktów przedstawicieli handlowych, korespondencji biznesowej, rozmów telefonicznych, odwiedzin stron internetowych, jak i zapytań ofertowych czy kontaktów wynikających z prowadzonych rozmów i negocjacji handlowych z kontrahentami. Może być wykorzystywany samodzielnie lub w kombinacji z pozostałymi, zaawansowanymi modułami CRM.
więcej...

Zaawansowane funkcje CRM

Poniższe moduły stanowią rodzinę rozwiązań zaawansowanych, rozszerzających możliwości podstawowego modułu CRM Aktywności.

CRM Analityczny

Moduł jest przeznaczony do analizy danych zgromadzonych w systemie (sprzedaż, zakupy, logistyka). Pozwala identyfikować preferencje i zachowania klientów, tendencje kształtowania się sprzedaży w różnych okresach czasowych, grupach kontrahentów, towarów, czy dla poszczególnych handlowców, na bieżąco analizować najlepiej sprzedające się towary, najlepszych klientów, pracowników. Umożliwia zatem odpowiednie kształtowanie oferty, badanie dobrych i słabych elementów w celu zwiększenia zysków oraz minimalizacji kosztów.
więcej...

CRM Marketingowy

Moduł służy do budowania różnego rodzaju mechanizmów opisujących charakter działań marketingowo-reklamowych oraz kierunki rozwoju firmy. Dzięki definicji promocji wspomagana jest praca w dziale sprzedaży oraz telemarketingu, produkty oferowane są zgodnie z polityką firmy, a sprzedawcy są bardziej efektywni. Moduł umożliwia również prowadzenie programów lojalnościowych z gromadzeniem punktów, rabatów za punkty i nagrodami za punkty.

CRM Marketingowy wytycza także kierunki kolejnych działań zarówno w sensie operacyjnym, jak i strategicznym. Pozwala na dokładne określenie podejmowanych w firmie nowych przedsięwzięć oraz skuteczną analizę ich efektywności. Dlatego też moduł ten ma ogromne znaczenie dla firm, które chcą kontrolować kierunki swoich działań oraz przyspieszyć i usprawnić pracę w działach, które przynoszą bezpośrednie dochody, czyli w działach związanych z oferowaniem i sprzedażą produktów.
więcej...

CRM Portfolio

Pozwala na planowanie przyszłych zdarzeń, dochodów i kosztów oraz terminów ich wystąpienia, dla wszystkich istotnych przedsięwzięć w firmie. W dalszej kolejności umożliwia bieżące weryfikowanie ich rzeczywistej realizacji w oparciu o zarejestrowane dokumenty i operacje. Dodatkowo liczne zaawansowane możliwości raportowania pozwalają na prezentację tych danych w różnych przekrojach. W podziale na klientów, ich grupy, projekty, kampanie, pracowników i ich role. Wszystko to w dowolnie zadanych i zdefiniowanych wcześniej przez użytkownika okresach czasowych. Raporty pozwalają na ocenę skuteczności działania działu handlowego i poszczególnych pracowników.

Raport „Bilans projektu” obrazuje przychody i koszty planowane w różnych przekrojach: według klientów, pracowników i ich ról, okresów czasu, kampanii, statusu projektu. Wszystkie kolumny są sumowane, a zastosowany system wyróżnia pozycje kolorami, z podpowiedzią, które projekty mają ujemny bilans.
więcej...

CRM Zadaniowy

Umożliwia organizację, planowanie i zarządzanie zadaniami oraz kontrolę czasu i kosztów ich wykonywania. Organizuje pracę dla pracowników pracujących w trybie zadaniowym dowolnych działów przedsiębiorstwa.

Wspomaga proces realizacji różnego rodzaju projektów i przedsięwzięć, a także zapewnia możliwości mierzenia czasów ich wykonania, planowania terminów prac oraz rozliczania czasu pracy. Pozwala też oszacować koszty działań pracowników i działów.
więcej...

CRM Serwisowy

Moduł jest zorientowany na obsługę posprzedażną klientów. Funkcjonalność pozwala na gromadzenie i obsługę zgłoszeń klientów, odpowiednią ich kwalifikację oraz dostosowanie późniejszych działań do ich charakteru. Dzięki temu proces obsługi klientów nie kończy się z chwilą sprzedaży, klienci mogą liczyć na dalszą sprawną i fachową obsługę, a firma ma możliwość dalszej współpracy z klientami i podnoszenia jakości oferowanych usług i produktów. Uzupełnieniem CRM Serwisowego jest połączony z nim Portal Serwisowy.
więcej...

Portal Serwisowy

Dzięki niemu klienci mogą zgłaszać potrzeby lub incydenty oraz mają wgląd on-line w przebieg i obsługę zgłoszenia serwisowego, a także są powiadamiani o zmianach w zgłoszeniu. Udostępnia klientom wszystkie ich zgłoszenia zarejestrowane w systemie ISOF poprzez specjalnie wydzieloną i bezpieczną platformę, co z kolei zapewnia klientom stały dostęp do potrzebnych, rzeczywistych danych. Eliminuje konieczność korzystania z innych kanałów wymiany informacji (telefon, fax, mail), usprawnia współpracę oraz zapewnia jednolitą, spójną bazę danych firmie i jej klientom.
więcej...

DMS

Uzupełnieniem modułów CRM jest system DMS (System Zarządzania Dokumentami), w którym przechowywane są wszelkie dokumenty elektroniczne (w tym formularze) związane z klientem i który zarządza przepływem pracy (workflow), a także umożliwia wielokryterialne raportowanie. Specjalny system tworzenia szablonów do raportów umożliwia wykonywanie tych raportów w sposób zdalny, niezależny od użytkownika, a mechanizmy dostępne w systemie DMS pozwalają na prezentację tych raportów w postaci zestawień zbiorczych do analiz na różnych poziomach szczegółowości.

Największy CRM w trybie SaaS w Polsce

System CRM firmy HEUTHES jest obecnie jednym z największych rozwiązań tej klasy dostępnym na polskim rynku. Obejmuje pełny proces obsługi klienta od działań reklamowych, poprzez pierwszy kontakt, wysyłkę oferty, planowanie i zarządzanie sprzedażą, realizację zamówienia i posprzedażową obsługę serwisową.

ISOF-CRM dla posiadaczy innych systemów

Oferowany CRM uzupełnia ofertę i umożliwia jednocześnie współpracę z innymi systemami do obsługi firmy. Jeżeli już posiadasz system do zarządzania firmą: Optima, SYMFONIA, Subiekt, RAKSSQL, SENTE, Epicor, Impuls, TETA, WF-MAG, Xpertis lub inny - nasz CRM będzie doskonałym rozszerzeniem funkcjonalności oferowanych przez powyższe produkty, które jednak nie udostępniają tak zaawansowanego zestawu klasy CRM.

Łatwy import i eksport danych do innych systemów

CRM gwarantuje synchronizację bogatego zakresu danych z innych systemów ERP. Dzięki temu informacje będą dostępne z poziomu CRM. Obecnie w łatwy sposób można samodzielnie zaimportować do CRM z większości zewnętrznych systemów:

 • Kontrahentów,
 • Faktury sprzedażowe,
 • Towary,
 • Zamówienia od klientów,
 • Dokumenty DMS,
 • Pocztę el. ze skrzynek pocztowych,
 • Wyciągi z systemów bankowych (Home/Corporate Banking)
 • Rozrachunki.

Możliwy jest również import wielu innych danych:

 • środków trwałych,
 • bilansu otwarcia stanów magazynowych,
 • spisu z natury dla inwentaryzacji towarów,
 • bilansu otwarcia FK,
 • planu kont,
 • adresów do emailingu,
 • zgłoszeń serwisowych ,
 • urządzeń do CRM Serwisowego.

CRM zapewnia również eksport danych do zewnętrznych rozwiązań. W tym celu zapewniono w systemie możliwość zapisania wielu informacji w formatach popularnych arkuszy kalkulacyjnych oraz w formatach CSV i HTML. W wielu miejscach systemu sposób prezentacji i wyświetlania danych umożliwia również stosowanie popularnej metody "kopiuj i wklej". Dla licznego szeregu zewnętrznych aplikacji jest przykładowo możliwe przygotowanie dekretów księgowych lub faktur sprzedażowych.

Wszystko to powoduje, że integracja CRM jest możliwa z większością systemów funkcjonujących obecnie na rynku. Bogactwo tej oferty oraz elastyczność naszej firmy powoduje, że jesteśmy w stanie zaoferować indywidualne podejście do każdego przedsiębiorstwa, specyfiki jego branży i posiadanych aktualnie innych systemów informatycznych. Do nietypowych wymagań klientów możemy stworzyć specjalne, dedykowane moduły importu i eksportu danych umożliwiające współpracę pomiędzy różnymi rozwiązaniami.

Szyna danych i SOA w ISOF

HEUTHES dysponuje także możliwością współpracy z innymi systemami w trybie on-line. Fundamentem tego rozwiązania jest szyna danych. Szyna danych poprzez odpowiedni interfejs służy do komunikacji poszczególnych modułów ISOF z innymi systemami posiadającymi sprzęgi do szyny danych w konwencji SOA (ang. Service Oriented Architecture).


Masz już system ERP? Dodaj ISOF-CRM

 


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›