Magazynowanie


Przetestuj
program magazynowy
»


Zalna praca w ISOF


Wstęp

W module „Magazyn” system ISOF posiada dodatkową funkcjonalność:

 • obsługa dystrybucji towarów,
 • zarządzanie informacją o lokalizacji towarów,
 • rejestrowanie i przetwarzanie numerów seryjnych towarów.

Funkcjonalność

System ISOF wspomaga organizację położenia towarów w magazynie. Dzięki odpowiednim definicjom magazyn może posiadać swoją własną strukturę organizacyjną, np. sektor, regał, półka, a każdorazowe wprowadzenie lub wydanie towaru odbywa się również w oparciu o informacje o położeniu towaru w magazynie. Możliwe jest również wspomaganie w zakresie dystrybucji towarów do klientów poprzez tworzenie list dystrybucji na podstawie zamówień od klientów, planowanie trasy dostawy towaru oraz kontrola dostawy.

Obsługa dystrybucji towarów

W oparciu o zamówienia od klientów przetworzone w module obsługi zamówień, możliwe jest przygotowanie list dystrybucyjnych wraz z dokumentami WZ, a przy pomocy graficznej mapy zaplanowanie trasy rozwożenia towarów. Trasy mogą być wcześniej zdefiniowane w systemie, a dokumenty w oparciu o adresy kontrahentów na nich występujące, automatycznie kwalifikowane do odpowiadających im tras. Zatwierdzenie trasy zależy jednak od użytkownika systemu, może on również zmienić wcześniejsze przyporządkowanie dostosowując się do aktualnych warunków personalnych lub chwilowych niedogodności wynikających np. z prowadzonych remontów dróg czy korków.

Listy dystrybucji

Moduł dystrybucji towarów tworzy tzw. listy dystrybucji. Listy te budowane są w sposób automatyczny, na podstawie dokumentów typu WZ, które zostały wystawione przy użyciu innych modułów ISOF (np. moduł sprzedaży), a dane o nich zachowane zostały w centralnej bazie danych. Listy dystrybucji mogą być poddawane modyfikacjom o ile wcześniej nie zostały zatwierdzone.

Akceptacja list dystrybucyjnych

Zaakceptowana lista dystrybucyjna może zostać skierowana do realizacji, a następnie uzupełniona o informację kiedy został dostarczony towar. Lista zawiera więc komplet informacji związany z dystrybucją.

Zarządzanie zbiorem list

Moduł dystrybucji towarów dostarcza funkcji umożliwiających łatwe zarządzanie zbiorem list dystrybucyjnych. Wbudowany filtr pozwala wyświetlać listy w podziale na nowo utworzone, zaakceptowane i zarchiwizowane. Funkcja archiwizacji pozwala archiwizować te listy dystrybucyjne, które zostały już zrealizowane. Funkcja mapy umożliwia wizualne projektowanie trasy dostawy. Na mapie widoczne są też ikony kopert oznaczające miejsca położenia odbiorców związanych z zamówieniami.

Planowanie optymalnej trasy dostaw

System ISOF organizuje również proces dystrybucji towarów do klientów z możliwością wykorzystania graficznej mapy rejonów i sposobów dostarczenia towarów.

Zamówienia są grupowane w jednym miejscu i następuje automatyczna organizacja kolejności dystrybucji. Oczywiście możliwa jest rezygnacja z automatyzacji tego procesu, a ostateczną decyzję zawsze podejmuje człowiek.

Rozmieszczenie towarów

Dzięki zdefiniowanej strukturze organizacyjnej magazynów możliwe jest określenie w kartotece towarowej domyślnego położenia na magazynie dla każdego towaru. Na dokumentach magazynowych pokazywane mogą być informacje związane z rozmieszczeniem towaru w magazynie. Każdorazowe przyjęcie i wydanie towaru odbywa się przy użyciu informacji dostarczanej przez system o tym, gdzie ulokować towar w przypadku przyjęcia, lub skąd pobrać w przypadku wydania. Usprawnia to pracę magazynierów. Zawsze wiadomo gdzie towar znajduje się na magazynie.

Numery seryjne

Numery seryjne nadawane są przez producentów i pozwalają zidentyfikować konkretny egzemplarz towaru. ISOF umożliwia rejestrowanie tych numerów, a następnie wykorzystuje je np. do tworzenia raportów, wystawiania faktur.

Zalety

W systemie ISOF wprowadzone zostały funkcje wspierające organizację miejsca i położenia towarów w magazynach, zarówno w obsłudze przyjęć i wydań jak i w obsłudze zamówień od klientów.

Korzyści

 • Łatwa organizacja rozmieszczenia towarów w magazynach.
 • Wprowadzenie uporządkowanego sposobu przechowywania towarów bez dodatkowych kosztów.
 • Sprawniejsza obsługa przyjęcia i wydania towarów z magazynu.
 • Mniejsza liczba pomyłek.
 • Oszczędność czasu (paliwa) przy planowaniu tras dystrybucji towarów.
 • Przewidywalność terminu dostawy.
 • Kontrolowanie na bieżąco przepływu towarów do klientów.
 • Przetwarzanie numerów seryjnych.



Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›