DMS


Przetestuj
dokumentację w przeglądarce
»


Zalna praca w ISOF


Zarządzanie dokumentami

Moduł DMS dostarcza funkcji pozwalających realizować wiele działań, począwszy od rejestrowania dokumentów, przez ich porządkowanie, klasyfikację, wersjonowanie, udostępnianie, archiwizację aż do zarządzania ich obiegami.
więcej...

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

Obiegi dokumentów i pracy

Jedną z podstawowych funkcji systemu DMS jest obsługa mechanizmu obiegu dokumentów i prowadzenia pracy grupowej, tzn. możliwość zdefiniowania dla danego dokumentu lub grupy dokumentów procesu obróbki przez różne działy czy też osoby w firmie.
więcej...

Blockchain

System ISOF-ERP jest ściśle zintegrowany z technologią Blockchain, która została udostępniona użytkownikom w postaci rozwiązania HEUTHES Blockchain Security Module.
więcej...Formularze – specjalne dokumenty DMS

Cechą szczególną DMS jest m.in. rozbudowany moduł definiowania, wysyłania w obiegi, wypełniania i raportowania formularzy. Dzięki niemu bardzo łatwo można wysłać, odebrać i przetworzyć dowolną ilość informacji krążących pomiędzy dużą liczbą osób w firmach i instytucjach o złożonej i rozproszonej strukturze.
więcej...

Obszary robocze - Kanban

Obszar roboczy to wirtualna, indywidualna przestrzeń pracy dla użytkownika, do której zaprasza on gości (również grupy) i w której umieszcza dokumenty elektroniczne do wspólnego opracowania.
więcej...

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

Wykorzystanie DMS w praktyce

Funkcjonalność zawarta w DMS powoduje, że system doskonale sprawdza się w obsłudze formularzy w bankach i firmach, obiegów korespondencji, archiwizacji dokumentów, obiegów faktur elektronicznych, obiegów faktur zakupowych.
więcej...

Portal Dokumentowy

Portal Dokumentowy umożliwia bezproblemowe udostępnianie przez Internet dokumentów elektronicznych, a także dokumentów systemu ISOF (tj. faktur, zamówień, formularzy, aktywności, kontrahentów, ofert, zadań, zgłoszeń serwisowych).
więcej...
Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›