Integracja z pakietem biurowym LibreOffice OnLine*

*tylko w trybie licencji, wersja beta-rozwojowa w testach


LibreOffice OnLine (LOOL) oraz LibreOffice Virtual Edition

HEUTHES opracował integrację systemu LibreOffice OnLine (LOOL) z modułem DMS. Nowemu rozwiązaniu firma HEUTHES nadała nazwę LibreOffice Virtual Edition.

Przetestuj
firmę bez papieru
»


LOOL to specjalna wersja pakietu biurowego LibreOffice, umożliwiająca dostęp do niego poprzez przeglądarkę WWW, przy użyciu HTML5 i JavaScript. Pakiet jest instalowany w serwerze centralnym ISOF, dzięki czemu nie jest konieczna instalacja dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej użytkownika, wystarczy przeglądarka www.


Realizowane funkcje

Dotychczas w module DMS był dostępny edytor pracujący w przeglądarce i umożliwiający edycję plików tekstowych i html. Dzięki LOOL jest możliwość edycji różnorodnych formatów, na czele z Microsoft Office i LibreOffice. Obecnie LOOL pozwala na tworzenie i edycję wszystkich formatów dostępnych w LibreOffice oraz edycję zarówno tekstów, jak i arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji pakietu Microsoft Office. Możliwe jest drukowanie, zapisywanie plików w wybranej ścieżce drzewa dokumentów oraz zapis w formacie PDF, opatrywanie pieczęcią cyfrową i wysłanie dokumentu e-mailem, a także dodawanie komentarzy, szczególnie użyteczne przy pracy grupowej.

Obsługiwane formaty plików

Dzięki LOOL możliwa jest praca w przeglądarce z poniższymi typami dokumentów:

Dokumenty tekstowe:

 • LibreOffice Writer;
 • Microsoft Word;

Arkusze kalkulacyjne:

 • LibreOffice Calc;
 • Microsoft Excel;

Prezentacje:

 • LibreOffice Impress;
 • Microsoft PowerPoint;

Rysunki:

 • LibreOffice Draw.

Dalszy rozwój LOOL

W drugim etapie rozwoju HEUTHES planuje wprowadzenie porównywania plików i wersji pliku oraz obsługę szablonów wydruków i szablonów formularzy. Możliwe będzie również generowanie niektórych raportów systemu ISOF bezpośrednio do formatu Microsoft Excel/LibreOffice. Trzeci etap obejmie wdrożenie rozwiązania LOOL w systemach bankowych HEUTHES.

Innowacyjne rozwiązanie

ISOF jest prawdopodobnie pierwszym w Polsce i na świecie systemem ERP/DMS/CRM zintegrowanym z oprogramowaniem LibreOffice OnLine.

Pieczęć cyfrowa

Dokumenty w LOOL, po przekształceniu do formatu PDF mogą być podpisane i zabezpieczone za pomocą pieczęci cyfrowej, która w odróżnieniu od podpisu cyfrowego, może być w firmie przypisana do wielu osób. Pieczęć zapewnia nienaruszalność treści i dat oraz niezaprzeczalność pochodzenia pliku. Tym samym dokumenty elektroniczne mogą być traktowane równorzędnie w stosunku do dokumentów papierowych opieczętowanych tradycyjną metodą.

Podpisywanie dokumentów pieczęcią cyfrową wykonuje się w bezpieczny i wygodny dla użytkownika sposób na serwerze systemu, bez udziału jego stacji roboczej. Weryfikowanie pieczęci jest możliwe wprost w DMS po wybraniu odpowiedniej funkcji z menu. Dzięki temu niekoniecznie trzeba to robić na lokalnej stacji roboczej po otwarciu dokumentu w przeglądarce Acrobat Reader, która zawiera takie mechanizmy.

Możliwość przetestowania rozwiązania LOOL

Udostępniony kod źródłowego oprogramowania LibreOffice nie jest jeszcze stabilny, wobec czego firma HEUTHES zdecydowała się poczekać z finalnym wdrożeniem tego rozwiązania do komercyjnej wersji systemu ISOF, dostępnej dla wszystkich klientów. Nowy mechanizm LOOL można jednakże przetestować na demonstracyjnej wersji ISOF po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Zobacz pracę w LOOL na żywo

Pracę w systemie można zobaczyć na filmie w formacie html5 dostępnym poniżej:

Zobacz film o integracji ISOF z pakietem biurowym LibreOffice OnLine (LOOL) HTML5

Korzyści

 • Edycja plików pakietów biurowych w oknie przeglądarki bez konieczności instalowania oprogramowania na lokalnych stacjach roboczych pracowników przyczynia się do przyśpieszenia pracy dzięki edycji w miejscu.
 • Moduł DMS systemu ISOF zapewnia dostęp do dokumentów w dowolnym miejscu i czasie, a system LOOL dodaje obszerne funkcje korekcji, edycji i komentowania nawet dużych dokumentów.
 • Wszyscy użytkownicy korzystają z tej samej wersji systemu biurowego co zapewnia poprawność wymiany informacji.
 • Praca grupowa dzięki LOOL i ISOF nabiera nowego tempa. Łącznie składa się to na obniżenie kosztów przetwarzania dokumentów i przybliża ideę biura bez papieru.

Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›