CRM Zadaniowy


Przetestuj
CRM Zadaniowy
»


Funkcjonalność

Do zarządzania zadaniami oraz kontroli wykorzystania czasu służą w systemie ISOF funkcje zawarte w module CRM Zadaniowy.

Zadania

Podstawowym celem modułu Zadania jest wspomaganie zarządzania pracami realizowanymi przez poszczególnych pracowników i firmę. Dzięki możliwości generowania indywidualnych raportów, ułatwia on również organizowanie własnych prac przez samych pracowników. Zadania wykonywane przez firmę mogą być dowolnie grupowane i organizowane w strukturę drzewiastą. Mogą być przydzielane indywidualnie lub grupom pracowników, którzy następnie rejestrują sprawozdania z postępów prac. Dane zgromadzone w systemie można następnie analizować na wiele sposobów.

Raportowanie i kontrola wykonania zadań

W module dostępne są różne zestawienia:

 • zadań, wykonywanych przez pracowników w zadanym okresie czasu w postaci szczegółowej i ogólnej,
 • szczegółów prac dla konkretnego zadania: pracownik, poświęcony czas, daty wykonywania,
 • zadań, mówiące o udziale procentowym i godzinowym zadania w ramach firmy,
 • szefa, pozwalające raportować wykonywanie zadań w przekrojach: zadanego okresu, dla pracowników, dla klientów (grup), według typu, kategorii, stopnia zaawansowania, cechy zadania.
 • zadań, według kampanii, z podziałem na pracowników.

Wszystkie zestawienia można wydrukować, możliwe jest również sortowanie danych. Moduł posiada dodatkowo narzędzia wspomagające proces planowania prac w czasie, wraz z możliwością weryfikacji planów. Podczas definiowania zadania określić należy planowany termin zakończenia oraz daty wykonywania. W ten sposób powstaje plan pracy zarówno dla pracownika, jak i zadania. Globalny plan pokazuje wszystkie zaplanowane prace w podziale tygodniowym i godzinowym. Można zaplanować prace do wykonania w przyszłości. W określonym terminie zadanie pojawi się w terminarzu prac pracownika.

Planowanie zadań, kontrola planu

Weryfikacja planu polega na uwzględnieniu w raporcie rzeczywistych godzin przeznaczonych na wykonanie zaplanowanych zadań, wraz z zaawansowaniem prac. Funkcjonalność pozwala na zaplanowanie prac poszczególnych pracowników, grup również w ujęciu strategicznym, a więc kontrolując zasoby przeznaczane na poszczególne zagadnienia posiadające różne priorytety w firmie.

Planowanie i kontrola kosztów

Moduł zarządzania zadaniami jest zintegrowany z CRM Prognozowanie sprzedaży, co z kolei umożliwia analizę i kontrolę dochodów i kosztów wynikających z realizacji zadań, również w kontekście realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Możliwość zarejestrowania kampanii i projektów przy zadaniach, w powiązaniu z ich strukturą definiowania i zestawem współczynników kosztowych pozwala na zorganizowanie centrów kosztowych i ujęcie ich w globalnym planie sprzedażowym. Stanowi to istotne uzupełnienie planów sprzedażowych o kolejne miejsce powstawania kosztów.

Kontrola czasu pracy

Moduł oferuje także funkcje zarządzania czasem pracy: log czasu, status użytkowników i raporty.

Log czasu umożliwia użytkownikowi pomiar czasu spędzonego w pracy oraz wskazywanie sposobu wykorzystania czasu pracy. Jest on widoczny na ekranie komputera w postaci niewielkiego okna. Funkcja informowania o statusie użytkowników przedstawia raport dotyczący frekwencji pracowników. Funkcja raportów pozwala utworzyć zestawienia ukazujące w różnych przekrojach sposób wykorzystania czasu pracy przez pracowników.

Integracja z DMS

Moduł jest zintegrowany z DMS. Umożliwia to zarządzanie zadaniami również z poziomu DMS oraz wykorzystanie obiegów do pracy z zadaniami. Możliwe jest również dołączanie do zadań różnych dokumentów.

Zalety

Zarządzanie zadaniami posiada szereg zalet, wśród których najważniejsze to łatwość obsługi i usprawnienie zarządzania.

Łatwość obsługi

Zarządzanie zadaniami jest łatwe w obsłudze, a zatem przyswojenie tej funkcji nie zabiera dużych ilości czasu, nie absorbuje uwagi pracownika podczas korzystania z niej.

Usprawnienie zarządzania

Funkcje oferowane przez ISOF pozwalają usprawnić zarządzanie zadaniami pracowników i wykorzystaniem czasu.

Korzyści

 • Łatwe i sprawne planowanie prac pracowników w różnych działach.
 • Pełna kontrola wykorzystania dostępnych zasobów do wykonania strategicznych zagadnień.
 • Analiza kosztów poniesionych na wykonanie zadań lub grup zadań.
 • Kontrola kosztów wykonania zadań w ramach kampanii i projektów.
 • Dokładna kontrola wykorzystania czasu pracy przez pracowników.
 • Integracja z DMS zapewnia obsługę zadań wg zdefiniowanego obiegu.

Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›