ISOF w SaaS (Cloud Computing)

Co to jest SaaS (Cloud Computing)?

CLIENT-WEB-SERVER®, ASP, SaaS (Cloud Computing) - porównanie

„Zielony” ISOF w SaaS (Cloud Computing)


Porównanie ISOF oraz dwóch innych polskich systemów na rynku dla firmy 60-osobowej


Założenia analizy:

1. Firma handlowa w której pracuje 60 pracowników w 5 oddziałach.
2. W firmie wykorzystywane są 4 moduły: Fakturowanie, Magazyn, FK i Majątek trwały.
3. Obrót (PLN): 40 000 000 PLN.
4. Rentowność: 6,00% / 2 400 000 PLN.
5. Liczba dni pracy w roku: 220 dni.
6. Dzienna liczba godzin pracy: 8.
7. Zysk na godzinę obliczony według - rentowność / 220 / 8: 1 363 PLN.
8. Przyjmując czas bez przestoju (planowej konserwacji lub awarii systemu) w ciągu roku:
  - dla ISOF w SaaS (Cloud Computing), realny za ostatnie 7 lat: 99,97%,
  - dla innych systemów oszacowany: 98,00%,
otrzymuje się czas przestoju w ciągu roku:
  - dla ISOF w SaaS (Cloud Computing), realny za ostatnie 7 lat: 32 minuty,
  - dla innych systemów oszacowany: 2112 minut.

Wybrane moduły zapewniają porównywalne funkcjonalności z dwoma innymi systemami obecnymi na rynku. Charakterystyczne dla systemu ISOF jest to, że Klienci wybierają i płacą jedynie za funkcjonalności których naprawdę potrzebują. W poniższym zestawieniu nie są uwzględnione koszty parametryzacji i analizy przedwdrożeniowej. Założono, że we wszystkich systemach są one porównywalne i stąd neutralne z punktu widzenia porównania kosztów.

Proszę zwrócić uwagę na ostatnią kolumnę (Tabela 1) gdzie znajduje się niska kwota dla systemu ISOF w trybie SaaS (Cloud Computing).


Rozwiązanie to polega na wnoszeniu niewielkich miesięcznych opłat abonamentowych za wynajem oprogramowania przechowywanego w Centrum Komputerowym HEUTHES. Użytkownicy pracują z systemem poprzez tradycyjną przeglądarkę internetową bez konieczności instalowania systemu na swoich serwerach firmowych i stacjach roboczych.

Oprócz kosztów samego oprogramowania ERP przy wyborze tradycyjnych licencji innych systemów należy mieć na uwadze koszty dodatkowe związane z jego wykorzystywaniem, które nie występują w przypadku trybu SaaS (Cloud Computing), tj. koszty serwerów, systemów operacyjnych, baz danych, usług, energii elektrycznej czy aktualizacji wersji (Tabela 2).


Sumując odpowiednie kolumny w Tabelach 1 i 2 otrzymuje się porównanie kosztów posiadania systemu dla licencji i SaaS (Cloud Computing) na przestrzeni 1-5 lat (Tabela 3).


Często pomijane w analizie TCO są koszty ponoszone na zapewnienie niezawodności systemów informatycznych.

W wyniku pomnożenia czasów przestojów przez zysk godzinowy uzyskuje się utracone zyski firmy wynikające z powodu przestojów systemów informatycznych. Należy dodać również dwie kolejne pozycje. Pierwszą z nich są koszty utraty wiarygodności (zaufania) odbiorców oszacowane na połowę utraconych zysków. Kolejna to koszty płacy, przyjmując stawkę godziniową 20 PLN, dla 60 pracowników, którzy nie w pełni efektywnie wykonują swoją pracę bez wsparcia systemu informatycznego. Po zsumowaniu tych trzech składników uzyskuje się całkowity obraz strat finansowych wynikających z przestoju systemu informatycznego (Tabela 4).


Warto w tym miejscu zauważyć, że zwłaszcza dla dużych firm o rozproszonej strukturze obok niezawodności ważna jest również możliwość efektywnej i szybkiej pracy w systemie. Jedną z cech odróżniających pracę z systemem w wersji licencyjnej od umowy SaaS (wynajmu oprogramowania) jest kontrakt SLA (ang. Service Level Agreement). Oznacza on w praktyce zobowiązanie firmy oferującej SaaS (Cloud Computing) do świadczenia ustalonego poziomu usług gwarantującego efektywną pracę.

W ISOF mediana czasu logowania (dla próby blisko 6 tysięcy zdarzeń) wynosi 0.5 sekundy. W 90% przypadków (9. decyl) czas logowania użytkowników nie przekracza 1.3 sekundy, a średnia dla 99% przypadków jest mniejsza niż 0.7 sekundy. Natomiast mediana czasu wystawienia pojedynczej faktury (dla próby blisko 9 tysięcy faktur) wynosi 1.1 sekundy. Dla 90% faktur czas wystawienia nie przekracza 3.6 sekundy.

Sumując odpowiednie kolumny w Tabelach 3 i 4 otrzymuje się porównanie całkowitych kosztów posiadania systemu (TCO) dla licencji i SaaS (Cloud Computing) na przestrzeni 1-5 lat (Tabela 5).


Poniżej przedstawiono dane z Tabeli 5 na wykresie kolumnowym. Proszę zwrócić uwagę na słupki w kolorze zielonym przedstawiające TCO (ang. Total Cost of Ownership) dla systemu ISOF w trybie SaaS (Cloud Computing).


Podsumowanie

Powyższa analiza powinna być traktowana wyłącznie jako przykład porównania ISOF z oferowanymi na rynku innymi polskimi systemami. Założenia przyjęte do analizy powinny być każdorazowo dopasowane do indywidualnej sytuacji Państwa firmy (nasz Dział Handlowy chętnie przeprowadzi dla Państwa takie porównanie, prosimy o kontakt tel. 91 460 89 74).

Do porównania wybrano tylko 4 funkcje, gdyż inne systemy nie posiadają szeregu zaawansowanych modułów (patrz Tabela 6 poniżej), których przykładami są CRM Serwisowy, CRM Portfolio czy DMS. Przy wyborze systemu warto pamiętać, że integracja rozwiązań różnych producentów jest w praktyce utrudniona choćby z powodu różnic w kartotekach kontrahentów i towarów.

Tabela 6. Zestawienie funkcjonalności porównywanych systemów

ISOF System "O" System "S" Funkcje
Administrator
CRM Analityczny
Fakturowanie
Raporty kasowe
Dekretacja
Księga Przychodów i Rozchodów
Finanse i Księgowość
Majątek trwały
Kasa - bank
Windykacja
Lista płac i Pracownicy wersja podstawowa
Lista płac i Pracownicy wersja rozszerzona
Faktury zakupu
Zestawienia VAT
Magazyn wersja podstawowa
Magazyn wersja pełna
Sprzęg do drukarki fiskalnej
CRM Operacyjny
CRM Serwisowy
Centrum dowodzenia
DMS
Sklep internetowy do 5 tys. pozycji
Import ze sklepu internetowego
Cenniki
Zamówienia od klientów
Zamówienia do dostawców
Fakturowanie Seryjne
CRM Marketingowy
CRM Portfolio
Kosztorysy
Mailing
Konto e-mail w DMS
Delegacje
Samochody
Zarządzanie czasem pracy - administracja i raporty
Zarządzanie czasem pracy - sprawozdanie pracownika
Zarządzanie zadaniami
Zarządzanie zadaniami - sprawozdanie pracownika
Wsparcie operatora serwisu zdalnego


Zapraszamy do uruchomienia 30-dniowej wersji systemu. Po jej uruchomieniu uzyskacie Państwo także dostęp do platformy szkoleń elektronicznych.

Polecamy również filmy (w formacie FLASH) prezentujące możliwości poszczególnych modułów systemu.

Co to jest SaaS (Cloud Computing)?

CLIENT-WEB-SERVER®, ASP, SaaS (Cloud Computing) - porównanie

„Zielony” ISOF w SaaS (Cloud Computing)


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›