„Zielony” ISOF w SaaS (Cloud Computing)

Co to jest SaaS (Cloud Computing)?

CLIENT-WEB-SERVER®, ASP, SaaS (Cloud Computing) - porównanie

ISOF w SaaS (Cloud Computing)


Użytkownicy ISOF ograniczyli w 2007 roku emisję CO2 o 1 milion kilogramów

Powszechnie znane są zalety korzystania z systemów informatycznych w trybie SaaS (Cloud Computing) w porównaniu z klasycznym modelem licencyjnym. Oprócz redukcji kosztów serwerów, systemów operacyjnych, baz danych, usług czy aktualizacji wersji należy zauważyć, że SaaS (Cloud Computing) wpływa również na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

W niewielkiej firmie posiadającej system licencyjny dobowe zapotrzebowanie serwerowni (serwery, firewalle, UPS, wentylacja, klimatyzacja, inne) na energię elektryczną może wynosić około 24 kWh. Aby umożliwić przykładowym 10 pracownikom firmy korzystanie z systemu należy zużyć blisko 8760 kWh rocznie. Koszt tej energii to około 3100 PLN.

Dla tej samej firmy, lecz pracującej w modelu SaaS (Cloud Computing), dzienne zużycie energii przez dostarczyciela usługi szacowane jest na poziomie 0,384 kWh dla 10 użytkowników. Jest to możliwe gdyż na każdym z serwerów w ośrodku SaaS (Cloud Computing) pracują setki użytkowników systemu. Daje to zużycie energii na poziomie 140 kWh rocznie.

Różnica rocznego zużycia energii dla obydwu trybów dostępu do systemu informatycznego to 8620 kWh. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska EPA przekonuje, że taka ilość energii wystarcza do oświetlenia 5 gospodarstw domowych przez 12 miesięcy. Oszczędność ta przekłada się na zmniejszenie emisji gazu CO2 o blisko 6500 kg.

Dodatkowo dzięki wprowadzeniu telepracy (model SaaS świetnie się do tego nadaje) każdy ze zmotoryzowanych pracowników może samodzielnie zmniejszyć emisję gazu CO2. Przyjmując do obliczeń dzienny dystans 20 km, pokonywanych przez 252 dni robocze, w samochodzie o średniej emisji CO2 na poziomie 200 g/km, otrzymuje się roczne ograniczenie emisji CO2 przez telepracownika na poziomie 1008 kg.

Przyjmując 30% udział telepracowników wśród użytkowników systemu ISOF firmy HEUTHES i sumując oszczędności w emisji gazów cieplarnianych wynikające z SaaS (Cloud Computing) i telepracy otrzymuje się za 2007 rok zmniejszenie emisji CO2 o blisko 1 milion kilogramów.Nowe kamery termowizyjne dla ISOF

Ośrodek Data Center HEUTHES został wyposażony w nowoczesne kamery termowizyjne. Zastosowanie termografii jest elementem kompleksowego systemu zapewnienia niezawodności i ciągłości pracy serwerów ISOF (www.isof.pl) dedykowanych dla modelu SaaS (Cloud Computing).

Zastosowanie czułych kamer termowizyjnych pozwala na szybkie przeprowadzenie inspekcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych znajdujących się w ośrodku, obwodów zasilających, zlokalizowanie nieprawidłowości w pracy poszczególnych elementów, testowanie poprawności działania nowych konfiguracji sprzętowych.

Obraz termograficzny fragmentu jednej z szaf serwerowych w ośrodku Data Center HEUTHES. Widoczne jest nierównomierne chłodzenie lewej i prawej strony szafy.


W odróżnieniu od tradycyjnych metod kontroli wykorzystujących punktowe czujniki temperatury kamera termowizyjna zapewnia obraz bardziej dokładnego, przestrzennego rozkładu temperatury. Dane temperaturowe zapisywane są w postaci macierzy punktów pomiarowych, które można analizować bezpośrednio na ekranie kamery w trakcie pomiaru. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu dedykowanego oprogramowania istnieje możliwość porównania zmierzonych pól cieplnych z wzorcową mapą rozkładu temperatur pracujących urządzeń.

Wprowadzenie działań prewencyjnych w postaci okresowych przeglądów audytowych z wykorzystaniem kamery termowizyjnej umożliwia zaawansowaną profilaktykę oraz wydłużenie czasu eksploatacji pracujących urządzeń. Dzięki nowoczesnej konstrukcji kamery (m.in. "obraz w obrazie" - obraz w podczerwieni i w świetle widzialnym w jednym) wczesne wykrywanie problemów jest teraz znacznie ułatwione. Zlokalizowanie nawet niewielkich zmian w rozkładzie temperatury i w nadmiernym nagrzewaniu się urządzeń może sygnalizować ich wadliwe działanie.Obraz w świetle widzialnym oraz z nałożonym termograficznym płyty głównej jednego z serwerów w ośrodku Data Center HEUTHES.


Dodatkową, obok zwiększenia niezawodności serwerów ISOF, zaletą wprowadzenia w Data Center HEUTHES termografii jest optymalizacja zużycia przez ośrodek energii elektrycznej. Badanie przepływów ciepła umożliwia wyeliminowanie szkodliwych wycieków, zwiększenie efektywności pracy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zmniejszenie mocy potrzebnych do chłodzenia serwerów jest działaniem proekologicznym. HEUTHES szacuje przykładowo, że dzięki pracy z ISOF w modelu SaaS (Cloud Computing) i w trybie telepracy, w 2007 roku nie doszło do emisji blisko 1 miliona kilogramów CO2.


Obraz termograficzny fragmentu instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w ośrodku Data Center HEUTHES. Widoczne ubytki cieplne wynikające z nieszczelności mocowania i kontaktu wężownicy ze ścianą.Co to jest SaaS (Cloud Computing)?

CLIENT-WEB-SERVER®, ASP, SaaS (Cloud Computing) - porównanie

ISOF w SaaS (Cloud Computing)


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›