Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  

23 grudnia 2010

ISOF-Workflow na tabletach

Firma HEUTHES po wcześniejszych testach ISOF na smartfonach prowadzi obecnie prace badawczo-rozwojowe nad zgodnością najnowszych tabletów ze swoim systemem ISOF. W tym celu utworzone zostało dedykowane środowisko testowe do badania kompatybilności ISOF ze wspólnym dziełem firm Intel i Nokia - platformą MeeGo oraz Maemo. Decyzja o nowym kierunku badań została podjęta w ślad za niezwykle szybkim rozwojem urządzeń opartych o system Android i wykorzystujących przeglądarki Chrome i Firefox.

Pierwsze doświadczenia zebrano podczas testów prowadzonych na smartfonach opartych na platformie Linux Maemo 5 sterującej pracą m.in. smartfonu Nokia N900. Mały ekran smartfonów tych urządzeń o rozdzielczości 800×480 pikseli nie pozwala na w pełni komfortową pracę, ale bardziej liczy się tu możliwość dostępu do danych z każdego miejsca i o każdej porze. Firma od dość dawna przygotowuje się do tego przełomu testując swoje systemy w nowych przeglądarkach opartych o silniki JavaScript V8 i WebKit. Przykładem jest Chrome, która podobnie jak Safari używa biblioteki WebKit co daje szansę użycia iPhone i telefonów z Androidem do pracy z systemami HEUTHES.

Produkowany od 2000 r. system ISOF jest przystosowany i doskonale sprawdza się w mobilnej pracy w dużych magazynach, handlu detalicznym i hurtowym. Z kolei zdobywające coraz śmielej rynek biznesowy tablety są idealnymi urządzeniami dla technologii Client-Web-Server w której pracuje ISOF. Wydaje się, że kombinacja tabletów i systemu ISOF idealnie sprawdzi się w środowisku użytkowników komercyjnych. Dzięki ISOF-Workflow przeznaczonemu do obsługi elektronicznych formularzy można wypełniać je wprost w tablecie i wysyłać od razu do baz danych w centrali. Tablet tym samym staje się wygodnym narzędziem zbierania informacji "w terenie".

Tablety są również pozycjonowane jako nowe medium do przetwarzania dokumentów firmowych. W takim przypadku konieczne jest połączenie zalet tabletu i DMS, dzięki któremu można nanosić zmiany, prowadzić wersjonowanie, pracę grupową, integrację z pocztą firmową czy wyszukiwać całotekstowo.

Z kolei na rynku konsumenckim rozwój książek elektronicznych spowoduje, że liczba użytkowników urządzeń przenośnych będzie dynamicznie wzrastać.

HEUTHES obecnie dąży do tego aby ISOF obok standardowych przeglądarek pracował również w wersjach Firefox Mobile na platformach MeeGo oraz Maemo oraz Chrome Light w systemie Android, które obecnie dominują na rynku urządzeń mobilnych. Pierwsze doświadczenia są bardzo obiecujące.

„Tablety coraz bardziej zdobywają uznanie w segmencie konsumenckim i biznesowym. HEUTHES już od połowy lat 90-tych XX wieku rozwija swe systemy w tym kierunku dzięki własnej technologii Client-Web-Server” – powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.


 Przeczytaj w PDF

22 grudnia 2010

Nowa wersja 11.4.4 systemu ISOF

Firma HEUTHES wdroży w grudniu dla wszystkich użytkowników kolejną aktualizację 11. wersji ISOF (oznaczoną numerem 11.4.4). Najważniejsze modyfikacje dotyczą przygotowania systemu na nowe stawki VAT. Związane jest z tym wprowadzenie szeregu zmian w systemie, które obejmą: zestawienia i wydruki szczegółowe Rejestrów VAT, obsługę korekt faktur, rozliczenia VAT na wydrukach dokumentów sprzedaży i zakupów. Automatyczna zmiana stawek VAT przypisanych do towarów, usług i produktów nastąpi po akceptacji Regulaminu "Modyfikacje w ISOF w związku ze zmianą stawek VAT". Ważnym zagadnieniem będzie aktualizacja konfiguracji drukarek fiskalnych przez użytkowników ISOF.

Równolegle trwają intensywne prace rozwojowe nad kolejną wersją, która wprowadzona zostanie na początku 2011 roku. Modyfikacje obejmą przede wszystkim rozbudowę obsługi blokad towarów w Zamówieniach, obsługę EDI w ramach Zamówień i Faktur Sprzedaży, generowanie dokumentów kadrowych w module Płac oraz wystawianie korekt faktur bez dokumentu źródłowego.

Dzięki technologii Client-Web-Server, w której został stworzony ISOF użytkownicy pracujący w trybie SaaS nie muszą oczywiście dokonywać żadnej aktualizacji oprogramowania, ponieważ pracują z systemem poprzez przeglądarkę WWW.

Warto zauważyć, że kolejne nowe funkcje w ramach 11. wersji ISOF są wdrażane w 11 roku rozwoju systemu, co zbiega się z 11-leciem funkcjonowania systemu w trybie SaaS. ISOF jest więc obecnie najbardziej dojrzałym na polskim rynku systemem klasy ERP oferowanym zarówno w technologii SaaS, jak i tradycyjnej licencji.

9 grudnia 2010

W 2011 r. dostaniesz fakturę e-mailem?

"Z dniem 11 sierpnia 2010 r. weszła w życie dyrektywa Rady 2010/45/UE zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania. Z przepisów tych wynika, że faktury papierowe i elektroniczne powinny być traktowane jednakowo..." - zapraszamy do lektury artykułu "W 2011 r. dostaniesz fakturę e-mailem?" zamieszczonego w portalu Interia.pl. Pisaliśmy już o tym w newsie z 14.10.2010 r.

6 grudnia 2010

Nowa analiza kosztów TCO dla systemów ERP

HEUTHES opublikował w serwisie internetowym www.isof.pl nowy raport porównawczy kosztów wynajęcia systemu ISOF w trybie SaaS oraz licencji, a także innych rozwiązań dostępnych na rynku. Poprzednią analizę rozszerzono o straty wynikające z przestojów systemów.

W zestawieniu ujęto koszty, które należy mieć na uwadze wdrażając system czy też obliczając TCO (ang. Total Cost of Ownership), tj. koszty serwerów, systemów operacyjnych, baz danych, usług, energii elektrycznej, jak również aktualizacji wersji. Wzięto również pod uwagę koszty wynikające z zawodności systemów informatycznych.

Z danych rzeczywistych wynika, że opłata dzienna za użytkowanie systemu ISOF w małej firmie wynosi tylko 2,77 PLN za jednego pracownika. Oprócz tego na podstawie zestawienia można stwierdzić, że średnie oszczędności osiągane w 10-osobowej firmie handlowej na przestrzeni pięciu lat pracy z systemem ISOF wynoszą ponad 120 tys. PLN. Podobna analiza dla firmy 60-osobowej informuje o oszczędnościach powyżej 400 tys. PLN.

System ISOF jest tak niezawodny dzięki technologii PROAPERMAN oraz rozwiązaniom sprzętowym nazywanym KLASTREM OMEGA. Dzięki nim, według danych uśrednionych za ostatnie siedem lat, realny czas bez przestojów w skali roku wyniósł 99,97%, (to jedynie 32 minuty przestojów w ciągu roku).

Zapraszamy do lektury raportu na stronie www.isof.pl/SaaS/SaaS3.hdb.

3 grudnia 2010

DIAMENTY FORBESA 2011 dla HEUTHES

HEUTHES uzyskał 67 pozycję na Mazowszu i 552 pozycję w kraju w prestiżowym Rankingu DIAMENTY FORBESA 2011 r. organizowanym przez miesięcznik FORBES. Jest to ranking polskich przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoja wartość w ciągu ostatnich trzech lat działalności.

Ranking opracowuje Dun&Bradstreet na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm, uwzględniającej wyniki finansowe oraz wartość majątku.
Do rankingu zakwalifikowano firmy, które w terminie złożyły do KRS-u swoje sprawozdania finansowe za ostatni rok badania. Do wyceny DIAMENTÓW FORBESA 2011 wykorzystane zostały dane z lat 2007 - 2009 uwzględniające m.in.:

 • poziom sprzedaży,
 • zysk netto,
 • wartość majątku trwałego,
 • zapasy,
 • należności,
 • nakłady na inwestycje.

Wyróżnione firmy zebrane są na trzech listach DIAMENTÓW, w zależności od wielkości obrotów:

 • Duże firmy, które w 2010, ostatnim roku badania, osiągnęły przychody ze sprzedaży przekraczające 250 mln złotych.
 • Średnie firmy z przychodami pomiędzy 50 a 250 mln złotych.
 • Małe firmy, które osiągnęły przychody ze sprzedaży pomiędzy 5 a 50 mln złotych.

Pełna lista firm nagrodzonych tytułem DIAMENTY FORBESA zostanie opublikowana 27 stycznia 2011 r. w specjalnym dodatku do miesięcznika FORBES.

Zobacz inne nagrody i wyróżnienia firmy HEUTHES.

3 grudnia 2010

Modyfikacje w ISOF w związku ze zmianą stawek VAT

Nowe stawki VAT w wysokości 5%, 8% oraz 23%, które zaczną obowiązywać od 01.01.2011 r. znajdą odzwierciedlenie w systemie ISOF. Związane jest z tym wprowadzenie szeregu zmian w systemie, które obejmą: zestawienia i wydruki szczegółowe Rejestrów VAT, obsługę korekt faktur, rozliczenia VAT na wydrukach dokumentów sprzedaży i zakupów, nowe wzory deklaracji podatkowych VAT-7 i VAT-7K. Ważnym zagadnieniem dla użytkowników systemu będzie aktualizacja konfiguracji drukarek fiskalnych w ISOF.

Niektóre z tych zmian zostaną wprowadzone dla użytkowników po akceptacji Regulaminu "Modyfikacje w ISOF w związku ze zmianą stawek VAT".

Dzięki technologii Client-Web-Server, w której został stworzony ISOF użytkownicy pracujący w trybie SaaS nie muszą oczywiście dokonywać żadnej aktualizacji oprogramowania. ISOF jak zawsze zostanie dopasowany do aktualnej sytuacji prawnej, a wszelkie zmiany w prawodawstwie zostaną uwzględnione w nowych wersjach.

1 grudnia 2010

Konferencja Systemy dla Przedsiębiorstw GigaCon 2010 z HEUTHES

Firma HEUTHES weźmie udział w konferencji "Systemy dla Przedsiębiorstw GigaCon 2010", która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia br. w Warszawie w Hotelu Courtyard. Konferencja przeznaczona jest dla osób odpowiedzialnych za selekcję oraz zakup nowych produktów i technologii, projektowanie, budowę i rozwój systemów teleinformatycznych - szefów działów informatyki, kierowników projektów, pracowników działów integracji, projektantów, inżynierów systemowych oraz szerokiego kręgu firm z branży informatycznej, bankowej i finansowej, przemysłu, telekomunikacji, ubezpieczeń oraz administracji.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

 • Rozwiązania wspomagające pracę małych i średnich firm.
 • Systemy zarządzania przedsiębiorstwem (ERP/MRP II).
 • Systemy CRM.
 • Zarządzania obiegiem informacji.
 • Przetwarzanie danych, hurtownie danych – platformy i aplikacje.
 • Integracja nowoczesnych usług telekomunikacyjnych i informatycznych.
 • Rozwiązanie internetowe/intranetowe.
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych.
 • Zarządzanie zasobami – HRMS Systems.
 • Mobilne systemy dla przedsiębiorstw.
 • Oprogramowanie dla biur księgowych i doradców podatkowych.

Szczególnie zapraszamy na wykład pt. "Efektywne zarządzanie firmą na przykładzie systemu ISOF", który o godz. 11.10 wygłosi w ramach sesji plenarnej zastępca dyrektora handlowego HEUTHES, Marek Paszkowski.

W ramach konferencji odbędzie się konkurs "Złoty Bit SDP", którego celem jest wyłonienie najlepszego systemu IT dla przedsiębiorstw. Zachęcamy do głosowania na system ISOF, a także do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami HEUTHES na stoisku firmowym.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji o konferencji można uzyskać na stronie: http://gigacon.org/sdp_warszawa

Zapraszamy!

24 listopada 2010

I miejsce HEUTHES w rankingu w IT@BANK 2010Rozstrzygnięto doroczny ranking „Miesięcznika Finansowego BANK" skupiający najlepsze firmy informatyczne specjalizujące się w rozwiązaniach dla bankowości oraz branży finansowej.

W rankingu IT@BANK 2010 firma HEUTHES zdobyła I miejsce w kategorii Efektywność. HEUTHES zajął również 5 miejsce w zestawieniu ogólnym firm, 12 miejsce w podrankingu „Pozycja firm w sektorze finansowym" oraz 18 miejsce w kategorii „Potencjał rozwojowy".

„Wiele lat temu uczyliśmy się od banków efektywnego działania. Dzisiaj my możemy podzielić się naszymi rozwiązaniami i wiedzą z bankami, aby i one osiągały jak najwyższą efektywność" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o. odbierając nagrodę z rąk redaktora naczelnego „Miesięcznika Finansowego BANK" Stanisława Brzeg-Wieluńskiego.

Pierwsze miejsce w konkursie IT@BANK HEUTHES zdobył w odstępie dwóch lat już po raz drugi. Potwierdza to, że strategia rozwoju systemów informatycznych dla sektora finansowego, obrana kilkanaście lat temu przez zarząd firmy była słuszna i efektywna. Opiera się ona na koncepcji budowy aplikacji w oparciu o własne, wysokozaawansowane technologie. Do najważniejszych należą Client-Web-Server i HDB.

Najważniejsze systemy informatyczne firmy to MULTICENTAUR, GRYFCARD oraz rozwiązanie ERP/CRM/DMS dla przedsiębiorstw dostępne zarówno w trybie SaaS, jak i licencji o nazwie ISOF. Najnowszym opracowaniem skierowanym także do instytucji finansowych jest ISOF-Workflow, zapewniający obsługę dokumentów elektronicznych, formularzy i ich obiegów.

Była to już V edycja rankingu, tradycyjnie organizowanego przez redakcję "Miesięcznika Finansowego Bank", wydawanego przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Sporządzono go na podstawie ankiet specjalnie przygotowanych przez analityków rynku bankowego.

Wręczenie nagród dla laureatów rankingu IT@BANK nastąpiło w dniu 18 listopada br. w trakcie konferencji przygotowanej przez Związek Banków Polskich, podczas której poruszone zostały najbardziej priorytetowe kwestie z obszaru technologii informatycznych w odniesieniu do instytucji finansowych. Licznie zgromadzonych uczestników powitał prof. dr hab. Remigiusz Kaszubski, dyrektor Zespołu Systemu Płatniczego i Bankowości Elektronicznej w ZBP.

Konferencja została podzielona na 3 sesje. Pierwszą z nich pt. "Zarządzenie poprzez zwiększenie efektywności procesów IT" prowadził prof. Kaszubski. Sesja druga poświęcona została bezpieczeństwu IT z omówieniem obecnych tendencji i kierunków rozwoju tej gałęzi rozwiązań. Moderatorem był Andrzej Kawiński z Forum Technologii Bankowych ZBP. "Cloud Computing - czy banki w Polsce wejdą w chmurę obliczeniową?" to główny temat cieszącej się dużym zainteresowanie sesji trzeciej, której prowadzącym był po raz kolejny prof. Remigiusz Kaszubski.

Elektroniczną wersję raportu IT@BANK 2010 będzie można przeczytać na stronie www.alebank.pl, a relację prasową w grudniowym wydaniu „Miesięcznika Finansowego BANK”. Zobacz relację w PDF

18 listopada 2010

Nowa technologia HEUTHES w serwerze HDB

Firma HEUTHES rozbudowała serwer HDB o nowy moduł JQS (ang. Job Queue Server) będący mechanizmem serwisów do aplikacji HDB. Serwisy to procesy przebiegające bez interakcji z użytkownikami, uruchamiane w sposób automatyczny. Typowe zastosowania to obsługa zdarzeń zewnętrznych: importu plików, odbioru poczty lub komunikacji asynchronicznej z serwerami kolejek.

HDB jest autorską technologią HEUTHES, używaną w aplikacjach od połowy lat 90-tych ubiegłego wieku, która obejmuje serwer aplikacyjny, język programowania i transkompilator do języka Java. Pozwala na tworzenie aplikacji współpracujących z dowolną, relacyjną bazą danych (np. Oracle, PostgreSQL) i pracujących na wielu platformach sprzętowych. Dzięki zastosowaniu uniwersalnego serwera aplikacyjnego HDBJ, programy napisane w języku HDB, po transkompilowaniu ich do postaci klas języka Java są wykonywane przez serwer aplikacyjny.

Na platformie HDB firma HEUTHES opracowała wiele aplikacji bankowych wykorzystywanych codziennie przez dziesiątki tysięcy użytkowników. Do największych należą MULTICENTAUR, GRYFCARD oraz system ERP/CRM/DMS dla przedsiębiorstw dostępny zarówno w trybie SaaS, jak i licencji o nazwie ISOF. Najnowszym opracowaniem skierowanym do dużych instytucji jest ISOF-Workflow, zapewniający obsługę dokumentów elektronicznych, formularzy i ich obiegów.

15 listopada 2010

Konferencja IT@BANK 2010

Zapraszamy na kolejną edycję konferencji IT@BANK, która odbędzie się w dniu 18 listopada 2010 r. w hotelu Hilton w Warszawie. Organizatorami konferencji jest magazyn kadry menedżerskiej banków "Miesięcznik Finansowy BANK" oraz Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich.

Konferencja składa się na cykl dorocznych spotkań dyrektorów obszarów IT w bankach, członków zarządu oraz wiceprezesów odpowiedzialnych za informatykę w bankach. Podczas spotkania zostaną omówione tematy najbardziej priorytetowych działań w obszarze technologii, które należałoby przeprowadzić, mając na uwadze dzisiejszą sytuację rynkową. Ze strony firmy HEUTHES w konferencji weźmie udział prezes zarządu, Wojciech Grzybek.

Ważną częścią konferencji IT@BANK 2010 będzie prezentacja wyników specjalnie przygotowanych i nowatorskich badań: zarządzania zmianą w IT, a także bezpieczeństwa IT w bankach.

Konferencja zostanie podzielona na 3 sesje:

 • Zarządzanie poprzez zwiększenie efektywności procesów IT.
 • Bezpieczeństwo IT - tendencje i prognozy.
 • Cloud Computing - Czy banki w Polsce wejdą w chmurę obliczeniową?

Udział w konferencji, która gościć będzie przedstawicieli banków i instytucji finansowych, w tym przede wszystkim kadry zarządzającej jest bezpłatny. Wystarczy tylko zarejestrować się na stronie www.ekspertbankowy.pl/itbank2010/formularz.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.ekspertbankowy.pl.

11 listopada 2010

Chocholi taniec Google Chrome

Firma HEUTHES włączyła przeglądarkę Google Chrome do testów systemu ISOF i systemów bankowych GRYFCARD i MULTICENTAUR (informowaliśmy o tym w newsie z 2.9.2009 r.). HEUTHES dostrzegł w Chrome duży potencjał przejawiający się przede wszystkim udostępnieniem pracy w niezależnych kartach (ang. sandbox) oraz bardzo dużą prędkością pracy (nawet 8-krotnie większą niż w Microsoft Internet Explorer).

Pierwsze wersje przeglądarki były dość stabilne i HEUTHES zachęcony tym faktem chciał już dołączyć Chrome, jako przeglądarkę rekomendowaną, obok Firefox i Microsoft Internet Explorer, użytkownikom systemu ISOF i rozwiązań bankowych. W tym momencie Google wpadło w chocholi taniec i zmarnowało cały potencjał i wypracowane zaufanie. Zaczęło się od komunikatu prasowego o zamiarze częstszego publikowania kolejnych wersji, które w konsekwencji każdorazowo zmuszają producentów systemów i twórców witryn WWW do przeprowadzania szeregu testów zgodności i poprawności. Wcześniejsze zmiany w przeglądarce nie wpływały na stabilność pracujących w przeglądarce aplikacji. Od wersji 7. pojawił się błąd (issue 54969) w przetwarzaniu XML. Mimo że był on znany Google i szeroko opisywany na forach dyskusyjnych został również przeniesiony do opublikowanej kilkanaście dni temu kolejnej, stabilnej wersji 7. Wszyscy użytkownicy ISOF stracili tym samym możliwość pracy robiąc uaktualnienie. Nawet Microsoft nie notował tak spektakularnych wpadek. W tym momencie trzeba zauważyć rozsądną politykę Fundacji Mozilla, która prowadzi przeglądarkę Firefox w bardzo stabilny sposób, dzięki czemu nie sprawiała ona do tej pory użytkownikom większych kłopotów. Wracając do Chrome, wraz z wersją 7. zostały opublikowane aż dwie wersje rozwojowe 8. i 9. Testowa wersja 8. w dalszym ciągu zawiera wspomniany błąd. Wersja 9. jest już poprawna.

Powyższe nieodpowiedzialne działania firmy Google, zestawione dodatkowo z automatyczną aktualizacją przeglądarki Chrome bez wiedzy użytkownika i mocno utrudnionym mechanizmem powrotu do wcześniejszych wersji powodują, że Chrome na razie nie nadaje się do profesjonalnych zastosowań. Polityka bezpieczeństwa HEUTHES, która wymaga m.in. funkcjonowania na rynku dwóch kolejnych, poprawnych wersji przeglądarki zmusza firmę do odłożenia decyzji o rekomendacji przeglądarki do czasu aż Google zrozumie swój błąd i zacznie pracować jak profesjonalny gracz na rynku rozwiązań biznesowych. Można się tylko zastanowić co by się stało gdyby przez automatyczne uaktualnienie mobilnego systemu Android, którego producentem jest Google nagle przestały działać telefony.

Bardzo dokładnie widać skutki tej polityki w udziale rynkowym Chrome wśród odwiedzających serwis www.isof.pl. Po początkowym szybkim wzroście udział rynkowy wraz z pierwszymi doniesieniami o kłopotach z przeglądarką zatrzymał się na poziomie 7% (podczas gdy Firefox i MS Internet Explorer mają obecnie po 43%). Można zacytować klasyka, że ze złotego rogu ostał się „jeno sznur”. Charakterystyczne jest również to, że Google tak bardzo chce konkurować z Microsoft, że zaczyna produkować wyroby z błędami charakterystycznymi dla Visty. Zwlekanie miesiącami z naprawą krytycznych błędów jest trudno zrozumiałe skoro zaawansowane systemy i aplikacje przestają działać z Chrome.

"Trochę to dziwne, że biedna społeczność "otwartego oprogramowania" skupiona wokół Mozilli radzi sobie znacznie lepiej niż bogaty producent oprogramowania jakim jest Google" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

27 października 2010

ISOF dla logistyki

W trakcie odbywającej się w Jastarni (27-29.10.2010) Konferencji Naukowej Logistyka Morska, organizowanej przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni, rozwiązania zawarte w systemie ISOF (CRM, DMS, SaaS) zostaną omówione w trakcie prelekcji i debaty panelowej dotyczącej aktualnych kierunków rozwoju nowoczesnych systemów informatycznych dla branży Transport-Spedycja-Logistyka.

25 października 2010

Nowa wersja 11.4 systemu ISOF

Firma HEUTHES wdrożyła dla wszystkich użytkowników kolejną aktualizację 11. wersji systemu ISOF (oznaczoną numerem 11.4). Najpoważniejsze zmiany dokonane zostały przede wszystkim w module Magazyn w zakresie obsługi terminów ważności, nadawania uprawnień do kartoteki towarowej, wprowadzania kodów katalogowych oraz obsługi nowych drukarek kodów kreskowych.

Modyfikacje wprowadzono także w CRM Sprzedażowym. Objęły one sposoby pobierania kosztów do Okazji i uwzględniania faktur zaliczkowych w Bilansie Okazji. Zmieniono również wydruki Zamówień od klientów i obsługę anulowania Zamówień do dostawców.

Obecnie trwają intensywne prace badawczo-rozwojowe nad szeregiem kolejnych zmian w poszczególnych modułach. Jednym z głównych kierunków jest przygotowanie systemu ISOF na podwyższony VAT (informowaliśmy o tym 13 października 2010 r.).

Warto zauważyć, że kolejne nowe funkcje w ramach 11. wersji ISOF są wdrażane w 11 roku rozwoju systemu, co zbiega się z 11-leciem funkcjonowania systemu w trybie SaaS. ISOF jest więc obecnie najbardziej dojrzałym na polskim rynku systemem klasy ERP oferowanym w technologii SaaS.

22 października 2010

Nowa propozycja dla firm innowacyjnych - "ISOF dla Innowacji"

Firma HEUTHES opracowała dla uczestników narodowego programu "Innowacyjna gospodarka" wspieranego przez PARP i Unię Europejską, pakiet propozycji pod nazwą "ISOF dla Innowacji". Mogą z niego korzystać firmy, które są beneficjentami funduszy unijnych lub są skupione wokół Centrów Innowacji.

Oferta jest również skierowana bezpośrednio do Promotorów i Centrów Innowacji, które obejmują Ośrodki Szkoleniowo-Doradcze, Centra Transferu Technologii, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Inkubatory i Parki Technologiczne oraz inne ośrodki skupiające innowacyjne firmy.

Uczestnicy Programu otrzymują bezpłatny dostęp do dedykowanej wersji demonstracyjnej systemu ERP oraz szkoleniowej platformy e-learningowej. W przypadku zakupu systemu w trybie SaaS oferowana jest specjalna cena za aktywację systemu oraz możliwość rozłożenia na raty należności za parametryzację i wdrożenie.

HEUTHES już wcześniej objął mecenatem studentów szkół wyższych. Nowy Program "ISOF dla Innowacji" został stworzony po sukcesie akcji "ISOF dla Uczelni", w której uczestniczy 12 szkół wyższych i blisko 3000 tysiące studentów w każdym roku akademickim.

Aby przystąpić do programu wystarczy wejść na stronę www.isof.pl/innowacja i wypełnić formularz podając dane adresowe i nazwę programu wsparcia, w którym uczestniczy firma.

21 października 2010

Giełda bije światowy rekord

Jak informuje serwis computerworlduk.com londyńska giełda (London Stock Exchange) pobiła światowy rekord prędkości sieciowych transakcji handlowych średnim wynikiem 126 mikrosekund dla 99% operacji. Jest to wynik blisko dwukrotnie szybszy niż wartości raportowane przez największych konkurentów Londynu. Zapowiadane już pod koniec 2009 roku (informowaliśmy o tym 9 października 2009 r.) wprowadzenie w LSE rozwiązań opartych o Linux, które mają przynieść giełdzie oszczędności rzędu 16 milionów dolarów amerykańskich rocznie, jest właśnie w fazie ostatnich testów on-line. Nowe rozwiązanie, system Millennium Exchange jest oparte na Linuksie i Sun Solaris Unix oraz wykorzystuje bazę danych Oracle. Na 1 listopada zaplanowano całkowite wyłączenie dotychczasowych rozwiązań opartych na architekturze Microsoft.Net.

Warto zauważyć, że nowojorska giełda New York Stock Exchange już w maju 2008 roku wybrała linuksowy Red Hat. Dziennie na tej giełdzie zmienia właściciela ponad 5 miliardów papierów wartościowych. Miejmy nadzieję, że również i prywatyzowana obecnie warszawska GPW dołączy do trendu stosowanego na największych giełdach. Początkiem tego procesu może być ogłoszone 12 lipca bieżącego roku przystąpienie NYSE i GPW do programu wzajemnej współpracy oraz planowana w dalszej perspektywie migracja platformy transakcyjnej GPW na rozwiązanie stosowane przez NYSE.

Firma HEUTHES już od końca ubiegłego wieku namawiała banki na szersze stosowanie platform linuksowych. Pierwsze wdrożenie systemu opartego na Linuksie miało miejsce w 2000 roku w banku GBW SA. Do dnia dzisiejszego na serwerach szeregu banków w Polsce pracują systemy HEUTHES oparte na Linuksie. Niezwykle trudne jednak okazuje się przełamywanie stereotypów dotyczących stacji roboczych, które w większości pracują w środowisku Microsoft Windows. Dzieje się tak pomimo tego, że dzięki własnej technologii HEUTHES Client-Web-Server praca na stacjach roboczych odbywa się w przeglądarce internetowej, którą może być zarówno Internet Explorer w systemie Microsoft Windows, jak i Firefox lub Chrome w Linuksie.

HEUTHES dzięki technologii PROAPERMAN dokonuje podobnych pomiarów wydajności własnych systemów dla banków i przedsiębiorstw. Wyniki ze względu na różnice w architekturze nie są do końca porównywalne, jednak w systemie transakcyjnym MULTICENTAUR pracującym w banku PEKAO SA od 2001 r. uzyskiwany jest czas 3 milisekund, a w systemach webowych 60 milisekund dla 99% operacji.

HEUTHES ma nadzieję, że środowisko informatyki bankowej zauważy ruch londyńskiej giełdy i bardziej przychylnym okiem spojrzy na rozwiązania oparte o Linux przeznaczone już nie tylko dla serwerów, ale również dla stacji roboczych. Z pewnością przyczyniają się one do znacznych oszczędności, są szybkie, bezpieczne i stabilne oraz ułatwiają stosowanie zaawansowanych technologii związanych zwłaszcza z wirtualizacją zasobów i pracą w chmurach obliczeniowych.

15 października 2010

Nowe wydawnictwo HEUTHES: 7 wyzwań zarządzania

HEUTHES opublikował najnowszy numer firmowego biuletynu informacyjnego, w którym znajdują się m.in. artykuły: ERP w 6 krokach - Jak wdrożyć z sukcesem system informatyczny, Modelowanie procesów - Jak modelować procesy biznesowe w systemie informatycznym oraz inne dotyczące bieżących tendencji w produkcji oprogramowania i wyzwań stojących przed osobami zarządzającymi w firmach.

Wydaje się, że tematyka poruszona w biuletynie może być ciekawa dla osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami zawartymi w systemach klasy ERP.

Zachęcamy do lektury!

 Pobierz biuletyn PDF.

14 października 2010

Sto tysięcy ton faktur - ciąg dalszy

Na stronie Ministerstwa Finansów ukazał się projekt z dnia 7.10.2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Niestety nie uwzględnia on dyrektyw unijnych, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz postulatów środowiska informatycznego formułowanych m.in. przez branżową organizację PIIT.

HEUTHES informował już o wyroku z 3.11.2009 r., sygn. akt I FSK 1169/08, w którym NSA uznał, że to do podatnika należy decyzja w jakiej formie, elektronicznej czy wydrukowanej, chce przechowywać kopie faktur oraz o wyroku z 20 maja 2010 r., sygn. akt I FSK 1444/09, gdzie NSA uznał, że firmy mogą wystawiać faktury za pomocą programów komputerowych, wysyłać je pocztą elektroniczną w postaci plików. Również najnowsza nowelizacja unijnej dyrektywy 112 dotyczącej faktur stanowi, że faktury papierowe i elektroniczne powinny być traktowane równo, bez konieczności stosowania przez podatników jakiejkolwiek szczególnej technologii fakturowania elektronicznego.

Stosowane w projekcie określenia takie jak "dostęp online do faktur" są nieprecyzyjne i w praktyce oznaczają dużą dowolność interpretacyjną. W dalszym ciągu nie zrównano wydrukowanej i wysłanej pocztą tradycyjną faktury papierowej z jej odpowiednikiem elektronicznym. Nie określono również sposobu postępowania z korektami faktur elektronicznych. Z kolei krokiem w dobrym kierunku jest proponowana dowolność formatu elektronicznego w jakim może być przesłana faktura elektroniczna.

Projekt nie uwzględnił też sugerowanego przez NSA postępu technologicznego. Wciąż nie będzie można przykładowo pobrać faktury z serwera dostawcy co jest już bardzo często spotykane w Europie.

Jak zauważył HEUTHES w artykule "Sto tysięcy ton faktur", według raportu Komisji Europejskiej z 2009 r. dotyczącego usuwania barier administracyjnych dla przedsiębiorców, w Polsce wystawianych jest rocznie 1,5 mld faktur. Ponieważ faktury muszą być wystawiane w dwóch egzemplarzach, daje to 3 mld stron papieru rocznie. Faktury muszą być dostarczone do odbiorcy bezpośrednio lub pocztą. Dodatkowo obowiązuje ustawowy pięcioletni okres przechowywania faktur. W praktyce oznacza to sześć lat kosztownej dla przedsiębiorców archiwizacji ponad 100 tysięcy ton dokumentów, które muszą być przechowywane w segregatorach na 600 tysiącach standardowych regałów, które stanowią ponad 2500 km akt. Do wyprodukowania takiej ilości papieru musi zostać ściętych ponad 1,5 mln drzew. Biorąc pod uwagę szacunki Unii mówiące, że koszt obsługi faktury może sięgać 2 EUR i uwzględniając jednocześnie opinię firmy HEUTHES twierdzącej, że w Polsce jest to tylko 1 EUR, otrzymuje się przynajmniej 1,5 mld EUR (6 mld PLN) rocznie na obsługę papierowych faktur. Jest to kwota porównywalna z planowanymi dodatkowymi wpływami do budżetu po obecnym podniesieniu stawki podatku VAT.

"Ministerstwo Finansów również i nowym projektem foruje przepisy, które wbrew zaleceniom NSA nie uwzględniają postępu technologicznego w obrocie faktur i tworzą firmom niepotrzebne obciążenia finansowe i organizacyjne. Zwiększa to koszty prowadzenia działalności i osłabia firmy. W efekcie powoduje spadek PKB i powiększa dziurę budżetową. Stosowane obecnie przepisy promują dodatkowo rozwiązania szkodliwe dla środowiska" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

14 października 2010

Konferencja "Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie GigaCon 2010" z HEUTHES

Informujemy, że firma HEUTHES będzie uczestnikiem konferencji "Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie GigaCon 2010" (EOIF GigaCon), która odbędzie się 14 października br. we Wrocławiu w Hotelu Orbis (ul. Powstańców Śląskich 7) i będzie poświęcona takim zagadnieniom jak: elektroniczne przetwarzanie, składowanie i archiwizacja dokumentów oraz obieg dokumentów i informacji w firmach.

Konferencja skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców z branży informatycznej, bankowej, finansowej, ubezpieczeń, administracji oraz telekomunikacji i przemysłu.

Najważniejsze tematy konferencji to:

 • systemy pracy grupowej,
 • zarządzanie obiegiem dokumentów,
 • workflow - zarządzanie procesami biznesowymi,
 • systemy archiwizacji danych,
 • masowe wydruki,
 • PKI - dokument elektroniczny,
 • systemy OCR/OMR,
 • systemy faksowe,
 • portale korporacyjne inter/intra/extranet.

W ramach konferencji zastępca dyrektora Handlowego HEUTHES, Marek Paszkowski, wygłosi o godz. 13.50 wykład pt. "ISOF-Workflow i korzyści z modelowania procesów biznesowych w zarządzaniu firmą". Zapraszamy uczestników EOIF GigaCon 2010 do jego wysłuchania, a także na stoisko firmowe, gdzie będzie można uzyskać informacje na temat możliwości usprawnienia procesu obiegu dokumentów. Zachęcamy również wszystkie osoby zainteresowane systemem ISOF do kontaktu z przedstawicielami firmy HEUTHES w dniu konferencji w Hotelu Orbis we Wrocławiu.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest dokonanie uprzedniej rejestracji. Każdy uczestnik konferencji otrzyma komplet materiałów informacyjnych na temat innowacyjnych rozwiązań informatycznych firmy HEUTHES.

Wszystkie informacje na temat EOIF GigaCon 2010 dostępne są na stronie internetowej: http://gigacon.org/eoif_wroclaw

Kolejna konferencja z udziałem firmy HEUTHES - "Systemy dla przedsiębiorstw GigaCon" - odbędzie się w Warszawie 1 grudnia 2010 r. Więcej - http://gigacon.org/sdp_warszawa.

Zapraszamy!

13 października 2010

ISOF przygotowuje się na podwyższony VAT

Firma HEUTHES z dużą uwagą śledzi komunikaty wychodzące z Ministerstwa Finansów odnośnie nowych stawek VAT w wysokości 5%, 8% oraz 23%, które zaczną obowiązywać od 2011 roku i znajdą odzwierciedlenie w systemie ISOF.

Zmiany obejmą: zestawienia i wydruki szczegółowe Rejestrów VAT, obsługę korekt faktur, rozliczenia VAT na wydrukach dokumentów sprzedaży i zakupów. Bardzo ważnym zagadnieniem dla użytkowników systemu będzie aktualizacja konfiguracji drukarek fiskalnych w ISOF oraz po udostępnieniu przez Ministerstwo Finansów nowych wzorów deklaracji podatkowych VAT-7 i VAT-7K szybkie wdrożenie ich w ISOF.

Dzięki technologii Client-Web-Server, w której został stworzony ISOF użytkownicy pracujący w trybie SaaS nie muszą oczywiście dokonywać żadnej aktualizacji oprogramowania. ISOF jak zawsze zostanie dopasowany do aktualnej sytuacji prawnej, a wszelkie zmiany w prawodawstwie zostaną uwzględnione w nowych wersjach, udostępnianych bezpłatnie wszystkim użytkownikom.

„Bulwersujące jest to, że rząd wprowadza nieudokumentowane zmiany nie pozostawiając niezbędnego czasu na aktualizację systemów informatycznych i kas fiskalnych” – powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

11 października 2010

Migracja ISOF do PostgreSQL 9

Firma HEUTHES prowadzi prace związane z migracją systemu ISOF do nowej wersji bazy danych PostgreSQL (informowaliśmy o tym 11.3.2010). Obecnie po udostępnieniu przez deweloperów dziewiątej wersji tego otwartoźródłowego relacyjnego systemu bazodanowego zostały przeprowadzone dynamiczne testy, które zadecydowały o szybkim przejściu do nowego środowiska. Szczególnie interesujące jest zastosowanie w PostgreSQL zaawansowanego mechanizmu replikacji zawierającego funkcje Hot Standby i Streaming Replication. Replikacja oparta jest o mechanizm Point-in-Time Recovery (PITR) i wykorzystuje stosowane do obsługi transakcji rejestrowanie zapisów z wyprzedzeniem (Write Ahead Logging).

W chwili obecnej HEUTHES stosuje replikację dwupoziomową. Pierwszy poziom to replikacja pomiędzy serwerami fizycznymi w chmurze obliczeniowej w ośrodku głównym. Drugi, to replikacja w sieci rozległej pomiędzy ośrodkiem głównym a odległym o 600 km ośrodkiem zapasowym.

Dziewiąta wersja PostgreSQL umożliwia wprowadzenie w systemie ISOF nowego sposobu replikacji i możliwość dostępu do ośrodka zapasowego w trybie tylko do odczytu. Dzięki temu klienci będą mogli sprawdzić w czasie rzeczywistym jak działa ośrodek zapasowy. W dowolnej chwili będzie można się przekonać czy ośrodek zapasowy działa prawidłowo. Równocześnie będą mogły być tam uruchamiane zaawansowane raporty off-line, dzięki czemu moce obliczeniowe ośrodka zapasowego przetwarzania danych HEUTHES zostaną lepiej wykorzystane.

8 października 2010

HEUTHES po raz czwarty Gazelą Biznesu

Firma HEUTHES po raz czwarty, i trzeci raz z rzędu otrzymała prestiżowy tytuł Gazeli Biznesu. Wcześniej wyróżnienie to otrzymała w roku 2003, 2008 i 2009 w trakcie jedenastu edycji rankingu. Zestawienie tradycyjnie już zostało opracowane przez redakcję dziennika „Puls Biznesu” oraz wywiadownię gospodarczą Coface Poland. Warto zauważyć, że HEUTHES od kilkunastu lat wykonuje co roku badanie bilansu przez niezależną firmę audytorską i przesyła te raporty do KRS.

Analiza danych do rankingu obejmowała dane finansowe za lata 2007-2009. Pomimo kryzysu obejmującego również branżę IT firma HEUTHES odnotowała w badanym okresie znaczny wzrost przychodów.

Wysoka pozycja firmy HEUTHES na rynku producentów oprogramowania dla bankowości i przedsiębiorstw została również potwierdzona w opublikowanych wcześniej tegorocznych rankingach Computerworld TOP 200 i Teleinfo 500. Sukces rozwiązań informatycznych oferowanych przez HEUTHES jest nierozerwalnie związany z rozwijaną od 15 lat autorską technologią Client-Web-Server oraz SaaS, które ułatwiają rozwój systemów i przyczyniają się do oszczędności kosztów TCO u odbiorców, zarówno dużych banków, jak i przedsiębiorstw.

"Jest duża szansa, ze HEUTHES również i w przyszłym roku zostanie Gazelą Biznesu. Świadczą o tym dotychczasowe wyniki finansowe, zawarte kontrakty oraz prognozy do końca 2010 roku" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

7 października 2010

Drag and drop w ISOF

Firma HEUTHES prowadzi intensywne prace nad wdrożeniem w systemie ISOF (www.isof.pl) technologii "przeciągnij i upuść" (ang. "drag and drop"). Nowa funkcjonalność będzie wykorzystywana podczas pracy w najnowszych wersjach przeglądarek Firefox, Chrome i Internet Explorer. Dzięki niej uzyskana zostanie możliwość wygodnego umieszczania dokumentów w folderach modułu DMS oraz szybkiego przenoszenia dokumentów z przeglądarki na dysk twardy stacji roboczej użytkownika.

Przypomnijmy, że DMS pracuje w przeglądarce WWW i zapewnia obsługę wszystkich dokumentów elektronicznych funkcjonujących w życiu firm wprowadzając zintegrowaną skrzynkę wiadomości, obiegi pracy grupowej, wersjonowanie i wyszukiwanie. Jego cechą szczególną jest m.in. rozbudowany moduł definiowania, wysyłania w obiegi, wypełniania i raportowania formularzy. Dzięki DMS można bardzo łatwo wysłać, odebrać i przetworzyć dowolną ilość informacji będących w obiegu pomiędzy dużą liczbą osób w firmach i instytucjach o złożonej i rozproszonej strukturze. DMS jest zintegrowany z prawie wszystkimi modułami systemu ISOF.

Nowa funkcjonalność zostanie udostępniona użytkownikom systemu na początku 2011 r.

5 października 2010

GRYFCARD z obsługą VISA payWave

Firma HEUTHES prowadzi intensywne prace przed finalnym wdrożeniem w swoim systemie GRYFCARD technologii VISA payWave.

VISA payWave jest przeznaczona do zbliżeniowych płatności o niskiej wartości w miejscach, gdzie ważna jest szybkość dokonywania transakcji. Jest to doskonałe rozwiązanie dla barów szybkiej obsługi, osiedlowych sklepów spożywczych, kawiarni, kiosków prasowych, kas biletowych czy systemów parkingowych, a także np. stadionów piłkarskich (Euro 2012). Nowe rozwiązanie zostanie udostępnione klientom, wraz z nową wersją GRYFCARD w IV. kwartale 2010 roku.

GRYFCARD to zintegrowany system obsługujący wszystkie operacje związane z kartami płatniczymi. Umożliwia współpracę pomiędzy centrum rozliczeniowym, a systemem bankowym. System prowadzi bazy kart, umożliwia elektroniczną wymianę wniosków, nalicza prowizje, przysyła i odbiera informacje z centrum rozliczeniowego w trybie offline i online. Zawiera szereg wbudowanych technologii HEUTHES takich jak Client-Web-Server, HDB, KOBADIBUS i PROAPERMAN. KOBADIBUS obejmuje bazę wiedzy o regułach obsługi kart, które podlegają zmianom w czasie, w przestrzeni klientów i ich segmentów oraz w obszarze produktów bankowych. Dzięki tej technologii bank może samodzielnie w szybki sposób budować nowe produkty i natychmiast oferować je klientom bez pracochłonnego testowania oprogramowania.

GRYFCARD ma możliwość współpracy z innymi systemami bankowymi w trybie on-line. Fundamentem tego rozwiązania jest szyna danych. Szyna danych poprzez odpowiedni interfejs służy do komunikacji poszczególnych modułów GRYFCARD z innymi systemami bankowymi posiadającymi sprzęgi w konwencji SOA (ang. Service Oriented Architecture).

Jako pierwszy system VISA payWave w systemie GRYFCARD wdroży SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) obejmująca GBW SA i 150 stowarzyszonych Banków Spółdzielczych.

30 września 2010

ISOF-Workflow także z Oracle 11g

Firma HEUTHES zakończyła prace nad systemem ISOF-Workflow współpracującym z bazą danych Oracle 11g. Dla klientów jest to platforma dodatkowa do wyboru obok oferowanej bazy danych PostgreSQL. Obecnie trwają ostatnie testy przed wprowadzeniem ostatecznej wersji na rynek. Nowe rozwiązanie zostanie udostępnione klientom w IV kw. bieżącego roku.

„Na to przeniesienie namówili nas klienci, dla których stosowanie rozwiązań Oracle jest strategią korporacyjną i którzy są zwolennikami jednolitości swoich środowisk informatycznych. Szkoda, że darmowe bazy danych takie jak PostgreSQL nie trafiają do strategii firm i urzędów” – powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

Przypomnijmy, że ISOF-Workflow pracuje w przeglądarce WWW i zawiera rozwiązania z zakresu DMS i CRM. Zapewnia obsługę wszystkich dokumentów elektronicznych funkcjonujących w życiu firm wprowadzając zintegrowaną skrzynkę wiadomości, obiegi pracy grupowej, wersjonowanie i wyszukiwanie. Jego cechą szczególną jest m.in. rozbudowany moduł definiowania, wysyłania w obiegi, wypełniania i raportowania formularzy. Dzięki ISOF-Workflow można bardzo łatwo wysłać, odebrać i przetworzyć dowolną ilość informacji będących w obiegu pomiędzy dużą liczbą osób w firmach i instytucjach o złożonej i rozproszonej strukturze.

System łatwo integruje się ze środowiskiem korporacyjnym przez szynę danych SOA, a także z usługami katalogowymi Active Directory i LDAP. Zawiera też technologię PROAPERMAN, dzięki której osiąga bardzo dużą i przewidywalną wydajność nie tylko w małych, lecz również w rozległych sieciach w których pracują jednocześnie tysiące stacji roboczych.

22 września 2010

Computerworld o SaaS w Polsce - ISOF prekursorem

W Computerworld (14.9.2010) ukazał się artykuł Fakty i mity o cloud computing (dostępny po zalogowaniu) w którym autor zalicza firmę HEUTHES do jednego z dwóch prekursorów modelu SaaS w Polsce. W ramach artykułu zamieszczono również ekspercki komentarz Prezesa Zarządu HEUTHES Sp. z o.o., p. Wojciecha Grzybka odnośnie sytuacji na rynku SaaS w okresie ostatnich dwóch lat.

9 września 2010

HEUTHES na IFA 2010

 

HEUTHES od lat z uwagą śledzi coroczne targi elektroniki użytkowej IFA w Berlinie w kontekście rozwoju sprzętu komputerowego, na którym niebawem będą pracować klienci firmy.

Produkowany od 2000 r. system ISOF jest przystosowany i doskonale sprawdza się w mobilnej pracy w dużych magazynach, handlu detalicznym i szeroko rozumianej branży logistycznej. Z kolei zdobywające coraz śmielej rynek biznesowy tablety są idealnymi urządzeniami dla technologii Client-Web-Server w której pracuje ISOF.

Rozwój książek elektronicznych powoduje, że użytkownicy urządzeń przenośnych prędzej czy później staną przed potrzebą wyszukiwania całotekstowego czy pracy grupowej z dokumentami. W związku z tym aby rzeczywiście skorzystać z zalet mobilnej pracy konieczny jest duet tablet i ISOF.

Dzięki ISOF-Workflow przeznaczonemu do obsługi elektronicznych formularzy można wypełniać je wprost w tablecie i wysyłać od razu do centrali. Tablet tym samym staje się wygodnym narzędziem zbierania informacji "w terenie".

Po wcześniejszych testach systemu ISOF na iPhonie, iPadzie i Nokii N900, na targach uruchomiono system na cieszącym się dużą popularnością najnowszym tablecie Samsung Galaxy Tab.

System ISOF-Workflow uruchomiono także na jednym z nowszych smartfonów firmy Samsung, modelu Galaxy S

oraz innych tabletach, których szerokie rzesze próbują obecnie zdobyć serca klientów.

Podstawową czynnością wszystkich zwiedzających tegoroczne targi (3-8.9.2010) było założenie okularów i sprawdzenie, czy najnowsze telewizory oferują już dobrze widoczny obraz 3D, czy też technologia ta jest jeszcze niedopracowana. Jej użyteczność jest obecnie problematyczna właśnie przez wykorzystywanie niewygodnych okularów.

Każdy testujący 3D spoglądał na osobę stojącą obok, aby w jej oczach (okularach) znaleźć potwierdzenie swojego zachwytu nad doznaniami wzrokowymi. Wydaje się, że kolejną sferą gdzie przeniknie 3D będą systemy informatyczne powiązane z eksploracją danych. Już wkrótce jak sądzimy analizy biznesowe i drążenie danych (ang. Data Mining) będą przeprowadzane z trójwymiarowymi interfejsami, które ułatwią dostrzeżenie różnych zależności.

Duże zainteresowanie wzbudziły zaawansowane odkurzacze samojezdne nowej generacji, które obok innych robotów i cyborgów coraz częściej wykorzystywane są w firmach. HEUTHES na przykład wykorzystuje trzy wirtualne postacie do udźwiękawiania filmów instruktażowych.

Ciekawscy, którzy lubią sprawdzać jak wyglądają urządzenia techniczne od środka mogli zobaczyć wnętrze najnowszej lustrzanki Sony NEX-5. Dzięki temu nie trzeba rozbierać aparatu żeby przekonać się co jest w środku :-)


 

 Zobacz relację w PDF

7 września 2010

ERP GigaCon 2010 z systemem ISOF

Firma HEUTHES weźmie udział w kolejnej edycji konferencji ERP GigaCon, która odbędzie się 9 września 2010 r. w Warszawie w Hotelu Courtyard by Marriot.

Najważniejsze tematy konferencji to:

 • systemy ERP/ERPII,
 • systemy MRPII,
 • standardy ERP,
 • modele i metodyki wdrażania i zarządzania projektami ERP,
 • case study – wykonane integracje, wdrożenia – wnioski, rady, doświadczenia,
 • zarządzanie procesami biznesowymi,
 • outsourcing ERP,
 • mobilny ERP,
 • ERP w MSP.

Konferencja adresowana jest do:

 • osób decydujących o integracji systemów informatycznych,
 • osób odpowiedzialnych za dobór technologii informatycznych,
 • dyrektorów działu informatyki, głównych informatyków, inżynierów systemowych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „Zarządzanie firmą poprzez modelowanie procesów biznesowych na przykładzie systemu ISOF”, który wygłosi zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski o godzinie 11.10.

Wszystkie informacje na temat ERP GigaCon 2010 dostępne są pod adresem: http://gigacon.org/erp.

Zapraszamy!

27 sierpnia 2010

HEUTHES w 21-lecie najwyżej w rankingu Teleinfo 500

W opublikowanym raporcie branży teleinformatycznej TELEINFO 500 HEUTHES został po raz pierwszy ujęty aż w 10 zestawieniach. Firma została jednak przez redakcję pokrzywdzona publikacją błędnych wyników finansowych w czterech rankingach. Po uwzględnieniu prawidłowych danych HEUTHES zajął:

 • 3 miejsce (w raporcie z powodu błędu 10) wśród 18 producentów oprogramowania finansowo-bankowego,
 • 6 miejsce (w raporcie z powodu błędu 7) wśród 14 dostawców systemów CRM,
 • 7 miejsce (w raporcie z powodu błędu 9) wśród 9 firm realizujących usługi przetwarzania danych IT,
 • 14 miejsce wśród 15 największych dostawców rozwiązań informatycznych dla rolnictwa,
 • 18 miejsce wśród 100 krajowych producentów oprogramowania,
 • 37 miejsce (w raporcie z powodu błędu 12) wśród 48 krajowych producentów oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem,
 • 39 miejsce wśród 100 największych dostawców rozwiązań informatycznych dla banków i instytucji finansowych,
 • 43 miejsce wśród 50 firm realizujących usługi outsourcingowe IT,
 • 200 miejsce wśród 200 firm realizujących usługi informatyczne,
 • 221 miejsce wśród 500 największych firm informatycznych.

"W 2009 r. wartość polskiego rynku IT spadła o 8%, w tym samym czasie HEUTHES odnotował wzrost sprzedaży o 16%. Oznacza to, że nasza filozofia produkcji systemów informatycznych opartych na własnej technologii Client-Web-Server jest dobrze odbierana przez środowisko bankowe i wśród właścicieli przedsiębiorstw, do których od 21 lat kierujemy naszą ofertę" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

HEUTHES jest znanym na rynku producentem systemów informatycznych do obsługi sektora bankowego i dla przedsiębiorstw. Systemy firmy pracują w bankach PEKAO SA (UniCredit Group), BGŻ SA, GBW SA, DnB NORD POLSKA SA, MRB SA oraz w dwóch grupach zrzeszających 223 banki spółdzielcze i w wielu przedsiębiorstwach. Wysoka pozycja firmy HEUTHES na rynku producentów oprogramowania została również potwierdzona w opublikowanym wcześniej bez błędów corocznym rankingu Computerworld TOP 200 przygotowywanym przez koncern IDG. Warto dodać, że HEUTHES od kilkunastu lat wykonuje co roku badanie bilansu przez niezależną firmę audytorską i przesyła te raporty do KRS.

18 sierpnia 2010

Sto tysięcy ton faktur

Według opublikowanego w 2009 r. raportu Komisji Europejskiej dotyczącego usuwania barier administracyjnych dla przedsiębiorców, w Polsce wystawianych jest rocznie 1,5 mld faktur. Ponieważ faktury muszą być wystawiane w dwóch egzemplarzach, daje to 3 mld stron papieru rocznie. Faktury muszą być dostarczone do odbiorcy bezpośrednio lub pocztą. Dodatkowo obowiązuje ustawowy pięcioletni okres przechowywania faktur. W praktyce oznacza to sześć lat kosztownej dla przedsiębiorców archiwizacji ponad 100 tysięcy ton dokumentów, które muszą być przechowywane w segregatorach na 600 tysiącach standardowych regałów, które stanowią ponad 2500 km akt. Do wyprodukowania takiej ilości papieru musi zostać ściętych ponad 1,5 mln drzew.

Biorąc pod uwagę szacunki Unii mówiące, że koszt obsługi faktury może sięgać 2 EUR i uwzględniając jednocześnie opinię firmy HEUTHES twierdzącej, że w Polsce jest to tylko 1 EUR, otrzymuje się przynajmniej 1,5 mld EUR (6 mld PLN) rocznie na obsługę papierowych faktur. Jest to kwota porównywalna z planowanymi dodatkowymi wpływami do budżetu po obecnym podniesieniu stawki podatku VAT.

Szerokie rozpowszechnienie stosowania faktur elektronicznych to dla firm oczywiste oszczędności czasu, pieniędzy, zasobów i szybszy obrót gotówki, gdyż przesyłki pocztowe z fakturami są dostarczane po kilku dniach.

Najnowsza nowelizacja unijnej dyrektywy 112 dotyczącej faktur stanowi, że faktury papierowe i elektroniczne powinny być traktowane równo, bez konieczności stosowania przez podatników jakiejkolwiek szczególnej technologii fakturowania elektronicznego.

HEUTHES informował już o wyroku z 3.11.2009 r., sygn. akt I FSK 1169/08, w którym NSA uznał, że to do podatnika należy decyzja w jakiej formie, elektronicznej czy wydrukowanej, chce przechowywać kopie faktur oraz o wyroku z 20 maja 2010 r., sygn. akt I FSK 1444/09, gdzie NSA uznał, że firmy mogą wystawiać faktury za pomocą programów komputerowych, wysyłać je pocztą elektroniczną w postaci plików.

Po powyższych rozstrzygnięciach prawnych w sprawie faktur i szerokiego odzewu mediów komunikaty z Ministerstwa Finansów mówią o tym, że wkrótce Minister Finansów wyda rozporządzenie, zgodnie z którym nie tylko będzie można wysyłać faktury zwykłym mailem, ale nie trzeba będzie ich nawet drukować dla siebie.

Miejmy nadzieję, że ministerstwo nie będzie czekało z nowym rozporządzeniem dwa lata, czyli tyle ile wynosi dopuszczalny okres czasu implementacji zapisów dyrektywy do polskiego prawa.

Wyroki NSA są w Polsce tylko swego rodzaju wskaźnikami dla podobnych spraw rozpatrywanych przez inne sądy i nie tworzą powszechnego prawa. Tym niemniej wskazują kierunek, w którym powinny iść, uwzględniające postęp technologiczny, przepisy tworzone przez Ministerstwo Finansów. Wobec ostatnich rozstrzygnięć NSA i UE szerokie rozpowszechnienie stosowania faktur elektronicznych zależy od sposobu podejścia do tego zagadnienia Ministra Finansów.

"Szkoda, że pomimo korzystnych dla przedsiębiorców rozstrzygnięć NSA fiskus wciąż oficjalnie wspiera przepisy, które nie uwzględniają postępu technologicznego i tworzą firmom niepotrzebne obciążenia finansowe i organizacyjne, będące w istocie sześciomiliardowym podatkiem od zapóźnienia technologicznego, który na dodatek jest szkodliwy dla środowiska naturalnego" – powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

17 sierpnia 2010

Nowa promocja w ISOF

Firma HEUTHES wprowadziła nową akcję promocyjną dla nowych klientów. Promocja pt. „Pakiet ISOF MAŁA FIRMA” to w rzeczywistości zestaw zdefiniowanych funkcji systemu wykorzystywanych zazwyczaj przez firmy. Promocyjna, miesięczna opłata abonamentowa w trybie SaaS wynosi 87 PLN. W ramach pakietu obowiązuje również rabat na opłaty aktywacyjne, wdrożeniowe i parametryzacyjne oraz dostęp do platformy szkoleń elektronicznych.

Pakiet jest przeznaczony dla małych firm, które w ramach promocji mają obniżony koszt wprowadzenia zaawansowanego systemu klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem.

Więcej informacji na stronie promocji http://www.isof.pl/promocje.

16 sierpnia 2010

Nowości w formularzach ISOF

Firma HEUTHES wdroży wkrótce dla wszystkich użytkowników ISOF nową funkcjonalność FDO (formularze do obiegu), która umożliwia łatwe kierowanie formularzy do elektronicznych obiegów przepływu pracy i dokumentów. W praktyce polega ona na tym, że tworzy się i zapisuje w drzewie DMS dokumenty typu HTML, które zawierają graficzne ikony-skróty do uruchomienia odpowiednich formularzy.

Większość modyfikacji w systemie wprowadzanych jest na życzenie dotychczasowych użytkowników systemu. Warto podkreślić, iż w odróżnieniu od innych systemów ERP, nowe wersje ISOF są udostępniane użytkownikom bez dodatkowych opłat.

Nową funkcjonalność będzie można wypróbować na wersji demo systemu od 7.9.2010 r. Następnie zostanie udostępniona wszystkim klientom wraz z kolejną wersją ISOF. Szczegółowe informacje znajdują się w filmie (6:50 min., prosimy włączyć głośniki).

28 lipca 2010

ISOF w raporcie MSI Polska

W najnowszym numerze cenionego na rynku raportu MSI Polska (Manufacturing Systems Information), będącego lokalnym wydaniem renomowanego MSI USA, opublikowano ranking systemów ERP dla przemysłu. Firma HEUTHES z systemem ISOF znalazła się obok 33 najważniejszych rozwiązań tej klasy oferowanych na polskim rynku.

Dodatkowo zacytowano odpowiedź pana Wojciecha Grzybka, Prezesa Zarządu HEUTHES Sp. z o.o., na pytania o korzyści ze stosowania nowoczesnych rozwiązań IT, bariery w upowszechnieniu systemów ERP i diagnozę obecnej sytuacji rynkowej.

Zapraszamy do lektury:

 Raport MSI InternetZobacz archiwum wiadomości:
od 01.2024   07-12.2023   01-06.2023   07-12.2022   01-06.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›